1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 3.77 Mb.
bet19/22
Sana24.03.2017
Hajmi3.77 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

B.3 mg/dm3am emas

C. 3 4 mg/dm3 ga teng

D. 3 5 mg/dm3 ga teng

E. 4 mg/dm3ga teng

1297.Birinchi toifa suv havzalarida laktomusbat ichak tayoqchalar miqdori


 1. 10000 v dm3 dan ko‘p*

 2. 10000 v dm3ga teng

 3. 15000 v dm3 dan ko‘p

 4. 10000 15000 v dm3 ga teng

 5. 10000 12000 v dm3 ga teng

1298.Ikkinchi toifa suv havzalarida erigan kislorod miqdorini ko‘rsating

A. 4 mg/dm3dan kam emas*

B. 3 5 mg/dm3ga teng

C. 4 mg/dm3ga teng

D.3 mg/dm3dan kam emas

E.3 4 mg/dm3 ga teng1299.Ikkinchi toifa suv havzalardagi laktomusbat ichak tayoqchalarining miqdori

 1. 5000 v dm3 dan ko‘p emas*

 2. 5000 7000 v dm3ga teng

 3. 5000 v dm3 ga teng

 4. 5000 10000 v dm3 ga teng

 5. 10000 v dm3 dan ko‘p emas

1300. Birinchi toifadagi suv havzalarida vodorod ko‘rsatkichlar qanday me'yordan oshmasligi kerak:

 1. 6.5 8.5*

 2. 6.0 9.0

 3. 6.0 8.0

 4. 6.0 8.5

 5. 6.5 8.0

1301. Ifloslangan suv havzalari aholiga qanday ta'sir ko‘rsatadi?

 1. axolini sanitar talablarini buzadi*

 2. suv havzasidan cho‘milish va sport uchun foydalanilmaydi

 3. axoli punktini me'moriy ko‘rinishini buzadi

 4. mikroiqlimni yomonlashtiradi

 5. mikroklimat va me'moriy ko‘rinishini buzadi

1302. Qanday manbalar suv havzalarini ifloslantiruvchi havfli omil hisolanadi

 1. ishlab chiqarish korxona chiqindi suvlari*

 2. yog‘ingarchilik suvlari

 3. daraxtlarni oqizish, tolali o‘simliklardan foydalanish

 4. xo‘jalik fekal chiqindi suvlari

 5. suv hayvonlari va o‘simliklarini ommaviy nbud bo‘lishi natijasida suvni o‘z o‘zidan ifloslanishi

1303. Oqadigan suvlarning qaysi nuqtasidan olingan namunalar gigienik me'yorlarga mos kelishi kerak

 1. suvdan foydalanish joyidan 1 km yuqorida*

 2. chiqindi suv tashlanish joyida

 3. suvdan foydalanish joyidan 1 km yuqorida va pastda

 4. suvdan foydalanish joyida

 5. suvdan foydalanish joyidan 1 km pastda

1304. Agar chiqindi suv shahar tashqarisidagi suv havzasiga tashlanadigan bo‘lsa, suv havzasining qaysi nuqtasiga gigienik talablar qo‘yiladi

 1. chiqindi suvning o‘ziga talablar qo‘yiladi

 2. eng yaqin suv olish joyiga

 3. cho‘milish va sport bilan shug‘ullanish joyiga

 4. chiqindi suv tashlanish joyidan 1 km yuqorida va pastda

 5. chiqindi suv tashlanish joyidan 1 km yuqorida

1305. Birinchi toifa suv havzalaridan foydalanish joyidagi zararli moddalarning gigienik miqdori

 1. ximiyaviy moddalar konsentratsiyasi REM yoki qiyosiy yo‘l qo‘yiladigan darajada bo‘lishi kerak*

 2. «hid va ta'm»ko‘rsatkichlari bo‘yicha me'yorlanadi

 3. tashlanuvchi chiqindi suv tarkibida bo‘lmasligi kerak

 4. chiqindi suv tashlanmasdan oldingi miqdor o‘zgarmasligi kerak

 5. insonlar organizmiga zararli ta'sir ko‘rsatmaydigan konsentratsiya darajasida bo‘lishi kerak

1306. Oqmaydigan suvlarda qaysi nuqta sifat va tarkib bo‘yicha gigienik me'yorlarga mos keladi

 1. suvdan foydalanish joyida xar ikki tomonga 1 kmdan*

 2. suvdan foydalanish joyidan 1 km yuqorida

 3. talab faqat chiqindi suvning o‘ziga qo‘yiladi

 4. suvdan foydalanish joyida

 5. suvdan foydalanish joyida 1 km yuqorida va pastda

1307. Tozalanmagan chiqindi suvni suv havzasining sanitar rejimiga ta'siri qanday omillaga bog‘liq bo‘ladi

 1. suv havzasidagi suvning suyulish darajasiga va gidrologik rejimning o‘ziga xosligiga*

 2. gidrologik rejimning o‘ziga xosligiga va daryoning oqim tezligiga

 3. suv havzasidagi suvning suyulish darajasiga

 4. daryodagi oqim tezligiga

 5. suv havzasidagi suvning suyulish darajasiga va daryodagi oqim tezligiga

1308. Ikkinchi toifa suv havzalarining foydalanish joyida zararli moddalarning yo‘l qo‘yiladigan darajasi

 1. ximiyaviy moddalar konsentratsiyasi REM yoki qiyosiy yo‘l qo‘yiladigan darajada bo‘lishi kerak

 2. tashlanuvchi chiqindi suv tarkibida blmasligi kerak

 3. inson organizmiga zararli ta'sir ko‘rsatmaydigan konsentratsiyada bo‘lishi kerak

 4. «hid va ta'm»ko‘rsatkichlari bo‘yicha me'yorlanadi

 5. chiqindi suv tashlanmasdan oldingi miqdor o‘zgarmasligi kerak

1309. “ A” shahridan xosil bo‘luvchi ishlab chiqarish korxona chiqindi suvlari ichimlik suvi sifatida ishlatiluvchi suv ombori suvlari qo‘shiladi. Suv omborining qaysi qismidagi suvning sifati gigienik me'yorlarga mos keladi

 1. suvdan foydalanish joyidan har ikki tomonga 1 km masofada*

 2. suv olish joyidan 1 km yuqorida

 3. suv olish joyidan 1 km pastda

 4. chiqindi suv tashlash joyida

 5. nazorat punktini o‘rnatish shart emas, talablar faqat chiqindi suvning o‘ziga qo‘yiladi

1310. Suv havzasidagi EKBBE20 6 mg/l, erigan kislorod miqdori 4 mg/l.ni tashkil etdi. Suv havzasi xolatiga gigienik baho bering.

 1. ikkinchi toifa suv manbasi sifatida ishlatish mumkin*

 2. birinchi toifa suv sifatida ishlatish mumkin

 3. faqat xo‘jalik maqsadlarida ishlatish mumkin

 4. faqat sug‘orish maqsadida ishlatish mumkin

 5. birinchi va ikkinchi toifa sifatida foydalanish mumkin

1311. Yotoqxonaning qanday tiplarini bilasiz?

 1. galereyli, karidorli, seksiyali va aralash*

 2. galereyli, seksiyali,mehmonxona tipidagi,aralash

 3. karidorli,seksiyali, mehmonxona tipidagi,yon tomonlama

 4. seksiyali,mehmonxona tipidagi,yon tomonlama,maxsus

 5. mehmonxona tipidagi,yon tomonlama, individual, bir o‘rinli

1312.Talabalar yotoqxonasi loyihasini sanitar ekspertiza qilinganda, undagi ayrim ko‘rsatkichlar sanitar me'yorlarga mos kelmasligi aniqlandi. O‘z xulosangizni bering?

 1. loyiha kelishilmaydi*

 2. loyihadagi kamchiliklar bartaraf etilgach loyiha kelishiladi

 3. bosh sanitar shifokor ruxsati bilan loyiha kelishiladi

 4. bosh sanitar shifokor ruxsatisiz ham loyihadan foydalanish mumkin

 5. loyiha kelishiladi

1313.2 xonali xonadondagi umumiy bo‘lish xonasining umumiy maydoni qancha bo‘ladi?

 1. 16 m2 dan ko‘p emas*

 2. 15 16 m2 ko‘p emas

 3. 15 17m2 dan kam emas

 4. 10 20 m2 dan kam emas

 5. 20 m2 dan kam emas

1314. Bir xonali xonadondagi umumiy xonaning o‘lchami nechaga teng bo‘ladi?

 1. 12 m2 kam emas*

 2. 10 12 m2 dan kam emas

 3. 10 15 m2 dan kam emas

 4. 10 20 m2 dan kam emas

 5. 20 m21 dan kam emas

1315. Yashash xonalari proporsiyasi qonuni nima degani?

 1. xona eni va bo‘yining o‘zaro nisbati 1:1,5 1:2*

 2. xona eni va bo‘yining o‘zaro nisbati1:1,0 1:2

 3. xona eni va bo‘yining o‘zaro nisbati1:1,0 1,25

 4. xona eni va bo‘yining o‘zaro nisbati1:1,5 2,5

 5. xona eni va bo‘yining o‘zaro nisbati1:1,0 1:3

1316. Turar joy binosining yashash xonalar foizi nechaga teng bo‘ladi?

 1. 60 70*

 2. 50 70

 3. 50 80

 4. 40 80

 5. 80

1317.Ko‘p xonadonli uylarda oshxona maydonining o‘lchami, m2?

 1. 8 m2 kam emas*

 2. 6 8 m2 kam emas

 3. 6 10 m2 kam emas

 4. 5 8 m2 kam emas

 5. 5 m2 kam emas

1318.Yotoqxonadonlarda qanday xonalar ko‘zda tutiladi?

 1. yashash xonalari,yordamchi xonalar,madaniy maishiy va tibbiy xonalar*

 2. yashash xonalari, oshxona,madaniy maishiy va tibbiy xonalar

 3. yashash xonalari,oshxona, sanitar tarmoq,tibbiy xonalar

 4. yashash xonalari,oshxona, sanitar tarmoq, ma'muriyat

 5. oshxona, sanitar tarmoq,ma'muriyat,qabulxona

1319. Yotoqxonaning yashash xonalari necha kishiga mo‘ljallangan bo‘ladi?

A. 2 3 kishiga*

B.2 4 kishiga

C.1 6 kishiga

D.6 kishiga

E.1 4 kishiga1320. Yotoqxonaning yashash xonalarida bir kishi uchun ajratilgan maydon nechaga teng bo‘ladi?

 1. bir odam uchun 6 m2*

 2. bir odam uchun 6 7 m2kam emas

 3. bir odam uchun 5 8 m2kam emas

 4. bir odam uchun 1 9 m2kam emas

 5. bir odam uchun 9 m2kam emas

1321. Yotoqxonani gigienik o‘ziga xosligi nimalardan iborat?

 1. ko‘p sonli axolini bir joyda zich xolda yashashi, yuqumli kasalliklarni tarqalish imkoniyatini yuqoriligi va umumiy maishiy xonalar.*

 2. kam sonli axolini bir joyda zich xolda yashashi, yuqumli kasalliklarni tarqalish imkoniyatini yuqoriligi va umumiy maishiy xonalar.

 3. ko‘p sonli axolini bir joyda zich xolda yashashi, yuqumli kasalliklarni tarqalish imkoniyatini yuqoriligi va umumiy maishiy xonalar.koridorlar

 4. yuqumli kasalliklarni tarqalish imkoniyatini yuqoriligi va umumiydush, sanitar tarmoq, koridor, yozgi xonalarning mavjud emasligi

 5. umumiydush, sanitar tarmoq, koridor, yozgi xonalarning mavjud emasligi

1322. DSENMga talabalar turar joyining loyihasi taqdim etildi. Yashash xonalarining o‘lchami bir odam uchun 4 m2 . Xonalar o‘tuvchi tipida. Sanitar me'yorlardan qanday og‘ishlar mavjud.?

 1. yashash xonalarining maydoni bir kishi uchun 6 m2dan kam bo‘lmasligi kerak, xonalarni o‘tkazuvchi tipida bo‘lishi mumkin emas*

 2. yashash xonalarining maydoni bir kishi uchun 5 6 m2dan kam bo‘lmasligi kerak, xonalarni o‘tkazuvchi tipida bo‘lishi mumkin emas

 3. yashash xonalarining maydoni bir kishi uchun 4 7 m2dan kam bo‘lmasligi kerak, xonalarni o‘tkazuvchi tipida bo‘lishi mumkin emas

 4. yashash xonalarining maydoni bir kishi uchun 6 m2dan kam bo‘lmpsligi kerak, xonalarni o‘tkazuvchi tipda bo‘lishi mumkin

 5. yashash xonalarining maydoni bir kishi uchun 17 m2dan kam bo‘lmasligi kerak, xonalarni o‘tkazuvchi tipda bo‘lishi mumkin

1323. DSENMga 400 kishigamo‘ljallangan talabalar turar joyining loyihasi taqdim etildi. Yashash xonalarining maydoni 7 m2, xonalar 2 kishiga mo‘ljallangan. Oshxonada bir odam uchun 0,5 m2 joy ajratilgan. Loyiha bo‘yicha siz qanday xulosa berasiz?

 1. oshxona maydoni “Turar joy binolari” QMQsiga mos kelmaydi, unga ko‘ra oshxona o‘lchami bir odam uchun 0,8m2 ni tashkil etishi, yashash maydoni bir odam uchun 12 m2 dan kam bo‘lmasligi kerak*

 2. oshxona maydoni “Turar joy binolari” QMQsiga mos kelmaydi, unga ko‘ra oshxona o‘lchami bir odam uchun 0,5 0,8 m2 dan kam bo‘lmasligi kerak

 3. oshxona maydoni “Turar joy binolari” QMQsiga mos kelmaydi, unga ko‘ra oshxona o‘lchami bir odam uchun 0,8 0,9 m 2 dan kam bo‘lmasligi kerak

 4. oshxona maydoni “Turar joy binolari” QMQsiga mos kelmaydi, unga ko‘ra oshxona o‘lchami bir odam uchun 0,6 1,0 m2 dan kam bo‘lmasligi kerak

 5. oshxona maydoni “Turar joy binolari” QMQsiga mos kelmaydi, unga ko‘ra oshxona o‘lchami bir odam uchun 1m 2 dan kam bo‘lmasligi kerak.

1324. Dekabr oyida talabalar turar joyida o‘tkazilgan sanitar tekshirish natijasida xonalarning mikroiqlimi tekshirildi. Xona harorati 150S, havo harakat tezligi 0,5 m\s. O‘z xulsangizni bering

 1. havo harorati 180S, havo harakat tezligi 0,1 0,25m\s*

 2. havo harorati 18 190S havo harakat tezligi 0,1 0,25 m\s

 3. harorat 18 200S havo harakat tezligi 0,1 0,3 m\s

 4. harorat 15 200S havo harakat tezligi 0,1 0,3 m\s

 5. harorat 200S havo harakat tezligi 0,5 m\s

1325. Olmazor tumanida joylashgan №8 sonli talabalar turar joyida istiqomat qiluvchilarda quyidagi shikoyat tushdi. Tungi vaqtlarda yuqori miqdordagi shovqinning yashovchilarga yoqmasligi. Olib borilgan tekshirishlar natijasida tungi soat s 2300 dan tongi 700 shovqin miqdori 50 dBA. O‘z xulosangizni bering

 1. me'yor darajasida va uning o‘lchami 50 dBAdan yuqori*

 2. me'yor darajasida va uning o‘lchami 45 50 Dba dan yuqori

 3. me'yor darajasida va uning o‘lchami30 70 Dba dan yuqori

 4. me'yor darajasida va uning o‘lchami22 33 Dba dan yuqori

 5. me'yor darajasida va uning o‘lchami70 80 Dba dan yuqori

1326. 1000 o‘ringa mo‘ljallangan talabalar turar joyida shovqin darajasini o‘lchash shuni ko‘rsatdiki, tongi soat 7 dan kechki 23 da shovqinning maksimal darajasi 60 dBA. O‘z xulosangizni bering

 1. 60 Dba dan ortiq emas (bu gigienik me'yor)*

 2. 55 60 dBA dan ortiq emas

 3. 50 70 Dba dan ortiq emas

 4. 50 60 Dba dan ortiq emas

 5. 70 80 Dba dan kam emas

1327. “ Tabiiy yoritilganlie” tushunchasi nima

 1. bu predmetlarga tushuvchi quyosh nurini tabiiy, tarqalgan va qaytgan xoldagi miqdorini birikmasidir*

 2. bu predmetlarga tushuvchi quyosh nurini tabiiy, tarqalgan va qaytgan xoldagi miqdorini birikmasidir sun'iy yoritilganlik

 3. bu predmetlarga tushuvchi quyosh nurini tabiiy, tarqalgan va qaytgan xoldagi miqdorini birikmasidir sun'iy yoritilganlik kombinatsiyalashgan yoritilganlik

 4. bu tarqalgan quyosh nurini sun'iy va kombinatsiyalashgan yoritilganlik darajasi

 5. bu sun'iy va kombinatsiyalashgan yoritilganlik hamda tepadan va yon tomondan bo‘lgan yoritilganlik darajasidir

1328. Tabiiy yorig‘lik bilan yoritilganlik darajasi qaysi ko‘rsatkichlar bmlan baholanadi?

 1. TYoK, YoK, joyning yorug‘lik iqlimi*

 2. TYoK, YoK, joyning geografik joylashgan o‘rni

 3. TYoK, joyning geografik joylashgan o‘rni,quyosh nurini kattaligi

 4. YoK, joyning geografik joylashgan o‘rn, quyosh nurini taqsimlanishi, quyoshdan himoya qiluvchi qurilmalar

1329.Tabiiy yoritilganlik koeffitsienti nima degani?

 1. xona ichining absolyut yoritilganligini bir paytning o‘zida tashqaridagi yoritilganligini nisbatini 100% ga ko‘paytmasi*

 2. xona ichining absolyut yoritilganligini bir paytning o‘zida tashqaridagi yoritilganligini nisbatini 99% 100% ga ko‘paytmasi

 3. absolyut yoritilganlikni xona ichi va tashqarisidagi yoritilganlikka nisbatini 99% 100%ga ko‘paytmasi

 4. absolyut yoritilganlikni xona ichi va tashqarisidagi yoritilganlikka nisbatini 80% 100%ga ko‘paytmasi

 5. tashqaridagi yoritilganlikni soyaga va xona ichi yoritilganligiga nisbatini 1%ga ko‘paytmasi

1330. TYoKni nisbiy ko‘rsatkichi nimani bildiradi?

 1. quyosh nurini to‘g‘ridan to‘g‘ri tushishi natijasida yuzaga keladigan yoritilganlikni foizi*

 2. quyosh nurini tushishi va quyosh nurini to‘g‘ridan to‘g‘ri tushishi natijasida yuzaga keladigan yoritilganlikni foizi

 3. tashqi yoritilganlikni tarqalgan yoritilganlikka nisbati

 4. tashqi yoritilganlikni soya darajasiga nisbati

 5. ichki yoritilganlikni tashqi yoritilganlikka nisbatini 10%ga ko‘paytmasi

1331.Yoritilganlik koeffitsientiga baho bering

 1. yorug‘lik kiruvchi xona derazasini pol yuziga nisbati*

 2. yorug‘lik kiruvchi xona derazasini xona kubaturasiga nisbati

 3. yorug‘lik kiruvchi xona derazasini xona kubaturasiga nisbati va geografik kenglikka nisbati

 4. yorug‘lik kiruvchi xona derazasini xona kubaturasiga nisbati va derazalar orientatsiyasi

 5. bu pol yuzini deraza yuziga nisbati

1332. TYoKning qanday kattalikklarini bilasiz?

 1. me'yorlashtiriladigan va amaliy*

 2. me'yorlashtiriladigan, amaliy va gigienik

 3. amaliy, gigienik va yorug‘lik iqlimi

 4. amaliy, gigienik, yorug‘lik koeffitsienti

 5. tashqi va ichki yoritilganlikni absolyut miqdori

1333. Danilyuk grafigi bilan nimalarni aniqlash mumkin?

 1. TYoKni geometrik usulda aniqlash mumkin (yesh)*

 2. geometrik koeffitsient (yeN)

 3. yoritilganlikni geometrik koeffitsienti (s)

 4. yorug‘lik koeffitsient (SK)

 5. tabiiy yoritilganlikni geometrik koeffitsienti (yeN)

1334. Jarrohlik bo‘limlari uchun YoKni yo‘l qo‘yiladigan miqdori

 1. 1:3 1:4*

 2. 1:1 4:4

 3. 1:1,5 1:4

 4. 1:2,5 1:4

 5. 1:2 1:4

1335. Kasalxona palatalaridagi YoKni yo‘l qo‘yiladigan o‘lchami

 1. 1:5 1:6

 2. 1:5,5 1:6

 3. 1:4 1:6

 4. 1:3,5 1:6,5

 5. 1:2 1:1

1336. Turar joy binolarida YoK nechaga teng bo‘ladi?

 1. 1:6 1:8,5*

 2. 1:6 1:8

 3. 1:5 1:8

 4. 1:5,5 1:8

 5. 1:10 1:10

1337. Yordamchi xonalarda YoK nechaga teng bo‘ladi?

 1. 1:10- 1:12*

 2. 1:10 - 1:15

 3. 1:15- 1:12

 4. 1:20 - 1:12

 5. 1:10 -1:30

1338. Talabalar turar joyida tabiiy yoritilganlik darajasi 1.5.ga teng. Bu gigienik talablarga mos keladimi?

 1. ha mos keladi, me'yor 0,5% dan kichik bo‘lmasligi kerak*

 2. mos keladi, me'yor 0,4 0,5% dan kichik bo‘lmasligi kerak

 3. mos keladi, me'yorda 0,2 0,5% dan kichik bo‘lmasligi kerak

 4. mos keladi, 0,4 0,5% kichik bo‘lmasligi kerak

 5. mos kelmaydi 0,1% dan kichik bo‘lmasligi kerak

1339. Bir xonali xonadon loyihasi sanitar ekspertizadan o‘tkazilganda shu narsa anmqlandiki, YoK 1:8. Bu gigienik me'yorlarga mos keladimi?

 1. ha, mos keladi*

 2. mos keladi, 1:6 1:8

 3. mos keladi, ammo imkon boricha 1:8 ga teng bo‘lishi kerak

 4. mos keladi, 1:5 1:8

 5. mos kelmaydi

1340. Loyiha sanitar ekspertiza qilinganda tushish burchagi 310 ekanligi aniqlandi. Bu gigienik talablarga mos keladimi?

 1. mos keladi, tushish burchagi 270 dan kam bo‘lmasligi kerak*

 2. mos keladi,tushish burchagi 25 270 dan kam bo‘lmasligi kerak

 3. sootvetstvuet, t.k. ugol padeniya doljen bыt ne menee 26 280

 4. mos keladi,tushish burchagi 20 270

 5. mos keladi, 200

1341. Hisoblashlar natijasida shu narsa aniqlandiki, tirqish burchagi 100 ga teng. Bu xolat gigienik me'yorlarga mos keladimi?

 1. mos keladi, tirqish burchagi 50 dan kam bo‘lmasligi kerak*

 2. mos keladi, 4 50 dan kam bo‘lmasligi kerak

 3. mos keladi,tirqish burchagi 3 50 dan kam bo‘lmasligi kerak

 4. mos keladi, tirqish burchagi 1 50 kam bo‘lmasligi kerak

 5. mos kelmaydi,tirqish burchagi 10 dan kam bo‘lmasligi kerak

1342. DPM loyihasini sanitar ekspertiza qilinganda tushuntirish xati tarkibiga qanday ma'lumotlar kiritiladi?

 1. tip,DPMning nechta koykaga mo‘ljallanganligi, qaysi joyda joylashgan,qanday yer maydonlari uchun mo‘ljallangan, kanalizatsiya va vodoprovod tizimi xolati.*

 2. tip, DPMning nechta koykaga mo‘ljallanganligi qaerda joylashtirildi,kommunikatsion tizimga ulanish xolati, xosil bo‘ladigan chiqindi suvlarni tozalash sharoiti

 3. tip, DPM nechta koykaga mo‘ljallanganligi, qaerga joylashtirilishi,tozalash inshootlarini mavjudligi QMChlarni chetlashtirilishibinolar orientatsiyasi

 4. tip, tozalash inshootlarini mavjudligi, QMChlarni chetlashtirish va zararsizlantirish usuli, yordamchi va asosiy xonalarning o‘zaro nisbati

 5. bino rejasi, chizmalarning xolati, zaruriy xonalar xolati va yashil o‘simliklarni toifalari

1343.Sanitar vrach binoning rejasini, chizmalarini, fasad qismini, bo‘limlarni rejalashtirilganligini o‘rganganda qanday ma'lumotlarga ega bo‘ladi?

 1. parametrlar, xonalar o‘lchami, pol, derazalar, TYoK, yoritilganlik, koridorlar kengligi va o‘lchami, zinapoya marshlari, zaruriy xonalar miqdori o‘lchanadi*

 2. parametrlar, xonalar o‘lchami, pol, derazalar, TYoK, yoritilganlik, koridorlar kengligi, zaruriy xonalar miqdori aniqlanadi

 3. parametrlar, xonalar o‘lchami, pol, derazalar, TYoK, yoritilganlik, koridorlar kengligi, hududni obodonlashtirilishi, ko‘kalamzorlashtirilishi, yo‘lkalar soni

 4. parametrlarni o‘lchash, pol o‘lchami, hududni ko‘kalamzorlashtirilganligi va obodonlashtirilganligi

 5. qurilish zichligi, hududni obodonlashtirilganligi, sanitar texnik qurilmalar xolati

1344. Kasalxonalarda qanday sanitar texnik qurilmalar bo‘lishi kerak

 1. suv ta'minoti, kanalizatsiya, isitish tizimi, ventilyasiya, konditsionirlanish*

 2. suv ta'minoti, kanalizatsiya, isitish tizimi, ventilyasiya, shamollatish UB nurlanish

 3. suv ta'minoti, kanalizatsiya, isitish tizimi, ventilyasiya, shamollatish darajasi, havoning ionizatsiyasi

 4. suv ta'minoti,kanalizatsiya, UB nurlanish, havoning ionizatsiyasi bakteritsid ta'sir

 5. bakteritsid ta'sir, UB nurlanish, radiometrik qurilmalar

1345.Rejalashtirilayotgan turar joy binosining bosh rejasi deganda siz nimani tushunasiz?

 1. bu rejalashtirilayotgan ob'ektning yer maydon plani, unda maydon chegarasi, binolar, qurilmalar, ularning orientatsiyasi, yashil o‘simliklar, ko‘chalar keltiriladi;*

 2. bu yer maydoni, binolarning o‘zaro joylashuvi, maydon chegarasi, yo‘lkalar soni

 3. rejalashtirilayotgan binoning chegarasi, binolar orasidagi masofa, yashil o‘simliklar;

 4. rejalashtirilayotgan bino rejasi, yashil o‘simliklar, ko‘chalar;

 5. rejalashtirilayotgan bino rejasi, uning vertikal va gorizontal kesmasi, yashash maydon fondi.

1346.“ Turar joy binolarining orientatsiyasi deganda siz nimani tushunasiz”

 1. bu bino o‘qini dunyo tomonlariga nisbatan joylashgan o‘rni;*


  Download 3.77 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Download 3.77 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

Download 3.77 Mb.