1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 3.77 Mb.
bet20/22
Sana24.03.2017
Hajmi3.77 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

 • bu bino o‘qini janub yoki sharqqa nisbatan joylashgan o‘rni;

 • bu bino fasadini dunyo tomonlariga nisbatan joylashgan o‘rni;

 • bu bino fasadi derazalarini shimol, janub va sharqqa nisbatan joylashgan o‘rni

 • binoning umumiy me'moriy ko‘rinishi.

  1347.Turar joy xonadoni rejasidan qanday ma'lumotlarni olish mumkin:

  1. chuqurlik, kenglik, xona balandligi,asosiy va yordamchi xonalar maydoni, derazalar o‘lchami,YoK, TYoK,xonalarni rejalashtirish,sanitar texnik qurilmalarni me'yorlarga mos kelishi,ventilyasiya qurilmasi,shamollatilishi;*

  2. chuqurlik,kenglik,poldan derazagacha va shipgacha bo‘lgan balandlik, deraza chetlari,deraza oynalarining maydoni,YoK, TYoK,rejalashtirish

  3. xonalar,sanitar texnik qurilmalar mosligi;

  4. chuqurlik,kenglik,poldan deraza gacha va shipgacha bo‘lgan balandlik,derazalar maydoni, YoK, TYoK, xonalarni o‘zaro joylashishi;

  5. maydon, xonalar tarkibi,ularni o‘zaro joylashishi, taqdim etilgan materiallar to‘liqligini tekshirish;

  6. taqdim etilgan materiallapr to‘liqligini tekshirish,ajratilgan yer maydoniga qo‘yiladigan gigienik talablar,tuproq xususiyati bo‘yicha xulosa.

  1348.Bir xonali xonadonlarda yashash maydon o‘lchami:

  1. 12 m2 dan kam emas*

  2. 10 12 m2 kam emas

  3. 10 14 m2 kam emas \

  4. 10 20 m2 kam emas

  5. 20 m2 kam emas

  1349.Xonadonning yashash maydoni o‘rtacha necha metr bo‘lishi kerak:

  1. 60 70% ; *

  2. 50 80% ;

  3. 50 70% ;

  4. 40 80% ;

  5. 80% .

  1350 Turar joy seksiyasi bu :

  1. bir zinapoya maydonchasiga yig‘il xonadonlar majmuasi;*

  2. bir lift va musoroprovodga ega bo‘lgan xonadonlar majmuasi;

  3. bir koridorga yig‘ilgan xonadonlar majmuasi.

  4. bir zinapoya maydonidagi bitta xonadon;

  5. bir qavat va bir galereydagi xonadonlar majmuasi.

  1351.Seksiyani joylashgan o‘rniga ko‘ra turlari:

  1. yon tomonli va qatorli.*

  2. qatorli, kengli, yon tomonlama;

  3. qatorli, yon tomonlama, meridian, kengli,

  4. fasadli, yon tomondan,kengli,meridian

  5. fasadli,kengli, meridian;

  1352.Bino o‘qining orientatsiyasi bo‘yicha seksiya turlari:

  1. kengli, meridial;

  2. kengli, meridial, ekvatorial;

  3. kengli, ekvatorial, subtropik;

  4. kengli, ekvatorial, subtropik, gorizontal;

  5. ekvatorial, subtropik, gorizontal, vertikal.

  1353.Shaharlarda ko‘p qavatli uylarda xonadonlarning yashash maydonining yuqori chegarasini ko‘rsating:

  1. 1 xonali 36, 2 xonali 53;*

  2. 1 xonali 30 36, 2 xonali 53;

  3. 1 xonali 35 40, 2 xonali 50 53;

  4. 1xonali 30 40, 2 xonali 50 55;

  5. 1 xonali 40, 2 xonali 55.

  1354.Inson organizmiga ta'sir etuvchi xonadon ichki omillarini ko‘rsating:

  1. mikroklimat, havo sifati, insolyasiya va yoritilganlik sharoiti, EMMning turli manbalari, ionlanuvchi radiatsiya,shovqin,vibratsiya;*

  2. mikroklimat, havo sifati, insolyasiya va yoritilganlik sharoiti, EMMning turli manbalari, ionlanuvchi radiatsiya,shovqin,vibratsiya, to‘siqlar;

  3. havoning sifati,insolyasiya, yoritilganlik, mikroklimat, shovqin, EMM, to‘siqlar,bo‘yalish;

  4. mikroklimat,barcha talablarni gigienik me'yorlarga mos kelishi,;

  5. polning harorati, teri haroratining topografiyasi

  6. issiqlikni sezish, anemrmetriya, terini issiqlik va sovuqni sezish darajasi.

  1355.Xonalardagi mikroiqlim qaysi ko‘rsatkichlar bilan baholanadi?

  1. harorat,havo xarakat tezligi, nisbiy namlik, radiatsion rejim , tashqi to‘siqlar harorati;*

  2. harorat,havo harakat tezligi va nisbiy namlik, konvektiv rejim,isitish sistemasi;

  3. harorat,havo harakat tezligi va nisbiy namlik, radiatsion rejim,tashqi to‘siqlar harorati;

  4. harorat, mete sharoitlar, fiziologik ko‘rsatkichlar,isitish tizimi;

  5. informativ fiziologik ko‘rsatkichlar, harorat.

  1356.Xonadon haroratini gorizontal va vertikal kesma bo‘yicha farqi ( vertikal ):

  A. 2°S;*

  B. 1 2°S;

  C.1 3°S;

  D.1 5°S;

  E.5°S dan ortiq emas.  1357. Xonadon haroratini farqi ( vertikal bo‘yicha):

  A. 2 3°S;*

  B.2 4°S;

  C.1 5°S;


  D. 5°S;

  E. 5°S dan kam emas.  1358.Turar joy xonasining balandligini gigienik ahamiyati nimadan iborat?

  1. gigienik, fiziologik, estetik;*

  2. gigienik, ruxiy;

  3. ruxiy, estetik, fiziologik;

  4. estetik, fiziologik,shovqinni va tovushni yutish.

  1359.Bino poydevorini qo‘yish chuqurligini ko‘rsating:

  A. 0.1 0.25 m tuproqni muzlash chuqurligidan pastda; *

  B. 0.1 0.26 m tuproqni muzlash chuqurligidan pastda;

  C. 0.2 0.25 m tuproqni muzlash chuqurligidan pastdanije glubinы promerzaniya pochvы;

  D. 0.1 0.30 m tuproqni muzlash chuqurligidan pastda;

  E. 0.5 1.5 m tuproqni muzlash chuqurligidan yuqorida;  1360. Yashash xonalarining chuqurligini gigienik me'yori:

  1. xona kengligini 2 barobariga, ammo 6 m dan katta emas;*

  2. xona kengligini 2 barobariga, ammo 6,5 7 m dan katta emas:

  3. xona kengligini 2 barobariga, ammo 7 m dan katta emas;

  4. xona kengligini bir barobariga, ammo 6 7 metrdan baland emas

  5. xona kengligini uch barobariga, ammo xona chuqurligi 10 m.

  1361.yer osti suvlarining chuqurligi:

  1. yer yuzasining 1.5 m pastda;*

  2. yer yuzasining 1.4 1.5 m pastda;

  3. yer yuzasining 1.0 1.6 m pastda;

  4. yer yuzasining 1.0 2.0 m pastda;

  5. hyech qanday gigienik ahamiyatga ega emas.

  1362. yechinish xonalaridagi mebel va jixozlarni zararsizlantirish uchun qanday eritmalardan foydalaniladi?

  1. xlorli ohak yoki xloraminni 0.5% li eritmasi;

  2. xlorli ohak yoki xloraminni 0.3 0.5% li eritmasi;

  3. xlorli ohak yoki xloraminni0.1 0.5% li eritmasi;

  4. xlorli ohak yoki xloraminni 0.1 0.10% li eritmasi;

  5. tiosulfat yoki xloraminni 0.10% li eritmasi.

  1363Kirxonalarning tiplarini ko‘rsating

  1. kommunal, korxonaga tegishli, o‘z o‘ziga xizmat ko‘rsatuvchi;*

  2. kommunal, korxonaga tegishli,shahardagi;

  3. o‘z o‘ziga xizmat ko‘rsatuvchi, shahar, qishloq;

  4. o‘z o‘ziga xizmat ko‘rsatuvchi,shahar, qishloq,shirkat;

  5. shahar,qishloq, kolxoz.

  1364.Kirxonaning texnologik jarayonlariga qanday gigienik talablar qo‘yiladi?

  1. texnologik jarayonining oqimliligi;*

  2. toza va kir oqliklar alohida saqlanishi kerak;

  3. toza va kir oqliklar alohida tarqatilishi kerak;

  4. oqliklarni berish va olish alohida binolarda amalga oshiriladi;

  5. texnologik jarayon o‘ziga xos xususiyatga ega.

  1365 Kirxonaning asosiy xonalarini ko‘rsating:

  1. qabul, ajratish sexi, bo‘ktirish,qadoqlash, toza oqliklar sexi;*

  2. qabul sexi, yuvish sexix,ajratish sexi,bo‘ktirish,qadoqlash,berish sexi

  3. berish sexi, berish, ta'mirlash texnik, ustaxona;

  4. qabul sexi, berish, yuvish sexi,ajratish sexi, ajratish sexi, ta'mirlash, ta'mirlash mexanik laboratoriya;

  5. qabul sexi, oqliklarni berish sexi, ajratish sexi,bo‘ktirish sexi, yuvish sexi, ta'mirlash sexi, mexanik ustaxona, laboratoriya,omborcha.

  6. ta'mirlash mexani ustaxona, laboratoriya,omborcha.

  1366.Kir oqliklarni qabul qilishning asosiy xonalarini ko‘rsating:

  1. qabul qilish xonasi, belgilash, xisobga olish,ajratish,oqliklarni saqlash, kutish xonasi*

  2. qabul qilish xonasi,belgilash, xisoblash,ajratish, oqliklarni saqlash, quritish, dazmollash sexi

  3. qabul, belgilash, hisoblash,belgilash, quritish dazmollash, dispecher xonasi

  4. qabul qilish xonasi,belgilash,xisoblash,belgilash,quritish dazmollash, dispecher xonasi, laboratoriya

  5. quritish dazmollash sexi, laboratoriya, ombor, sanuzel

  1367.Yuvish sexiga quyidagi xonalar kiradi

  1. yuvish,chayish,siqish,yuvish materiallarini saqlash,yuvish ertimalarini tayyorlash,ombor*

  2. yuvish,chayish,siqish,yuvish yuvish materiallarini saqlash,ombor,quritish sexi:

  3. yuvish,chayish,siqish,quritish va dazmollash sexi:

  4. yuvish,chayish,quritish dazmollash,dazmollash sexi:

  5. quritish dazmollash sexi, dispecher xonasi, laboratoriya, yordamchi xonalar:

  1368.Kirxonalar uchun zarur bo‘lgan eshiklar soni?

  A. 3*


  B. 2 - 3

  C.2- 5


  D. 1- 5

  E. 5


  1369.Kirxonaning qaysi xonalarida aloxida tashqi eshiklar bo‘lishi kerak?

  A. 3 oqliklarni qabul qilish,oqliklarni berish va xodimlar uchun*

  B. 3 oqliklarni qabul qilish va berish,mijozlar uchun

  C. 3 mijozlar uchun, ta'mirlash brigadasi uchun, qabul uchun

  D. 4 mijozlar uchun, ta'mirlovchilar uchun,farroshlar uchun,xodimlar uchun

  E. 3 xodimlar uchun, laboratoriya uchun,ta'mirlovchilar uchun

  1370. 100 kg oqliklarni yuvish mo‘ljallangan kirxonalarda kutish xonalarining zaruriy maydoni( m2):

  A. 2*


  B.1- 2

  C.1 -3


  D.1 -5

  E. 5


  1371.Kirxonalarda joriy sanitar nazorat olib borishda vrach faoliyatini reglamentlovchi qonuniy hujjat:

  1. kirxonalarni jihozlanishi va ulardan foydalanish №979 72*

  2. kirxonalarni jihozlanishi va ulardan foydalanish №979 82

  3. kirxonalarni jihozlanishi va ulardan foydalanish№970 82

  4. QMQ SN №970 72

  5. Davlat Standarti, QMQ, Sanitar qoida va me'yor

  1372.Kir oqliklarni qabul qilish xonasida qanday turdagi ventilyasiya tashkil etilishi kerak?

  1. umum almashtiriluvchi, mexanik qo‘zg‘atiluvchi,havo tepadan berilib, pastdan olinishi kerak*

  2. umum almashtiriluvchi, sun'iy qo‘zg‘atiluvchi, toza havo tepadan beriladi, pastdan olib tashlanadi

  3. umum almashtiriluvchi, mexanik qo‘zg‘atiluvchi, toza havo pastdan beriladi, tepadan olib ketiladi

  4. umum almashtiriluvchi, sun'iy qo‘zg‘atiluvchi,toza havoni berilishi va olib ketilishi tepadan ham pastdan ham bir xil

  5. umum olib ketiluvchi

  1373. Sartaroshxonalar ustidan joriy sanitar nazorat olib borishni reglamentlovchi qonuniy hujjatni ko‘rsating:

  1. sartoroshxonani tuzilishi, saqlanishi va ulardan foydalanish ustidan sanitar nazorat №981 72*

  2. sartoroshxonani tuzilishi, saqlanishi va ulardan foydalanish ustidan sanitar nazorat№980 81

  3. sartoroshxonani tuzilishi, saqlanishi va ulardan foydalanish ustidan sanitar nazorat980 72

  4. sanitar qoida №981 72

  5. sanitar qoida va me'yor №4630

  1374.Sartoroshxonalarni dezinfeksiya qilishda qanday turdagi dezinfeksiya moddalaridan foydalaniladi?

  1. 0.2 -0.5% xlorli ohakning tindirilgan eritmasi:*

  2. 0.2 - 0.8% xlorli ohakning rangsizlantirilgan eritmasi

  3. 0.1-0.7% xlorli ohakning rangsizlantirilgan eritmasi

  4. 0.7gazsimon xlor eritmasi yoki 0.2 - 0.5 xlor eritmasi

  5. 0.7 gazsimon xlor eritmasi

  1375.Plasstmassa buyumlari qanday dezinfeksiya qilinadi?

  1. 0.5% xloramin eritmasi;*

  2. 0.4 -0.5% xloramin eritmasi;

  3. 0.3 - 0.6% xlorli ohak va xloramin ertimasi;

  4. 0.1-0.6% xloramin eritmasi;

  5. 0.6% gazsimon xlor eritmasi.

  1376.0,5%li xloramin eritmasi bilan moslamalar zararsizlantirilganida ularni eritmada saqlanish muddati?

  1. 15 min;*

  2. 10 15 min;

  3. 15 20 min;

  4. 10 20 min;

  5. 20 min.

  1377.Sartaroshxonadagi bir odam uchun ishlatiladigan spirtning me'yori?

  A. 2 gr;*  B. 1 - 2 gr;

  C. 1 - 5 gr;

  D. 1 - 10 gr;  E. 10 gr.

  1378.Ayollar zalida xizmat ko‘rsatilganda bir mijoz uchun zahiradagi oqliklar miqdori:

  1. 60 salfetoka, 40 sochiq;*

  2. 50 60 salfetoka, 30 40 sochiq;

  3. 50 70 salfetoka, 30 50 sochiq;

  4. 50 80 salfetoka, 30 60 sochiq;

  5. 80 salfetoka, 60 sochiq.

  1379.Sartoroshlar terapevt ko‘rigidan qancha vaqt davomida o‘tadi?

  A. 3 oyda 1 marta;*

  B.3 oyda 1 2 marta;

  C. 3 oyda 1 3 marta;

  D.har kvartalda 1 5 marta;

  E.3 oyda 5 marta.  1380.YoK qanday koeffitsientga ega bo‘lganda yashash xonalarida tabiiy yoritilganlik darajasi me'yorda bo‘ladi?

  1. 1:5.5 – 1:8;*

  2. 1:5.5 – 1:9;

  3. 1:5.0 – 1:8;

  4. 1:9.5 – 1:8.5;

  5. 1:1 – 1:20.

  1381.Xonalardagi yoritilganlik darajasi qaysi usul bilan aniqlanadi?

  1. laborator instrumental;*

  2. laborator instrumental, sanitar ko‘rik;

  3. sanitar surishtiruv, laborator, o‘lchash;

  4. sanitarsurishtiruv,o‘lchash, titrometrik, instrumental;

  5. sanitar surishtiruv, titrometrik, o‘lchash.

  1382.Tabiiy yoritilganlik intensivligi qanday qurilmalar yordamida aniqlanadi?

  1. lyuksmetr Yu 116;*

  2. lyuksmetr Yu 116, Danilyuk lineykasi bilan;

  3. lyuksmetr Yu 116, Danilyuk lineykai bilan . grafik bilan;

  4. lyuksmetr Yu 116, Danilyuk grafik va lineykasi bilan, yoritilgaglik burchagi bilan;

  5. yoritilganlik burchagi bilan, tirqish burchagilineykava Danilyuk grafigi bilan.

  1383.Lyuksmetr qanday qismlardan iborat?

  1. o‘lchovchi qismi va selenli fotoelement nasadkalari;*

  2. o‘lchovchi qismi va selenli fotoelement nasadkalari, yorug‘lik tarqatuvchi plastmassa;

  3. o‘lchovchi qism,yorug‘lik tarqatuvchi xira doira;

  4. o‘lchovchi qism,yorug‘lik tarqatuvchi xira doira, panel;

  1384.TYoKning qanday turlarini bilasiz?

  1. minimal va o‘rta;*

  2. minimal,o‘rta va qiyosiy;

  3. minimal,qiyosiy, me'yoriy;

  4. o‘rta,qiyosiy,burchak osti, me'yoriy;

  5. qiyosiy,me'yoriy,burchakli, kombinatsiyalashgan;

  1385.TYoKning minimal ko‘rsatkichi qaysi nuqtalarda aniqlanadi?

  1. bir tomonlama yonbosh yoritilgan xolatda derazadan eng uzoq nuqtalarda;*

  2. ikki tomonlama yonbosh yoritilgan xolatda derazadan eng uzoq nuqtalarda;

  3. derazadan eng uzoq nuqtalarda bir tomonlama yonboshdan qv yuqor tomondan;

  4. xonaning eng uzoq nuqtasidan olingan namunalar, yoritilganlik tepadan, yondan va kombinatsiyalashgan;

  5. xonaning eng uzoq nuqtasidan olingan namunalar, yoritilganlik tepadan, yondan va kombinatsiyalashgan, ikkiyon tomondan.

  1386.Tushish burchagi nima degani?

  1. bu ishchi yuzaga tushuvchi yorug‘lik nurlari miqdori;*

  2. bu pol yuzaga tushuvchi yorug‘lik nurlari miqdori;

  3. bu qarama qarshi devorga tushuvchi yorug‘lik nurlari miqdori;

  4. deraza romining pastki qismi va rom tepasidan ishchi yuzaga tushuvchi nurlar soni;

  5. bu gorizont kattaligining ko‘rsatkichi.

  1387.Tushish burchak me'yorini ko‘rsating?

  1. 27°dan kam emas*

  2. 10° ko‘p emas

  3. 25 27°kam emas

  4. 20 27°kam emas

  5. 20 28° kam emas

  1388.Tushish burchagining kattaligi o‘lchash joyiga bog‘liqmi?

  1. deraza oldidan xona ichiga borgan sari tushish burchagi kichiklashib boradi va yoritilganlik yomonlashadi;*

  2. deraza oldidan xona ichiga borgan sari tushish burchagi kichiklashib boradi va yoritilganlik yaxshilanadi;

  3. deraza oldidan xona ichiga borgan sari tushish burchagi kattalashadi va yoritilganlik yomonlashadi;

  4. deraza oldidan xona ichiga borgan sari tushish burchagi kichiklashadi va yoritilganlik ko‘rsatkichi o‘zgarmasdan qoladi;

  5. eshikdan oyna tomonga yurgan sari tirqish burchagi kattalashadi va yoritilganlik yaxshilanadi.

  1389.Tirqish burchagi nima qv va u nimaga teng?

  1. bevositayoritilayotgan joydagi yorug‘lik kattaligi bo‘lib, uning gigienik me'yori 5° dan kichik bo‘lmasligi kerak;*

  2. bevositayoritilayotgan joydagi yorug‘lik kattaligi bo‘lib, uning gigienik me'yori4 5° dan kichik bo‘lmasligi kerak;;

  3. bevositayoritilayotgan joydagi yorug‘lik kattaligi bo‘lib, uning gigienik me'yori1 5° dan kichik bo‘lmasligi kerak; °;

  4. bevosita yoritilayotgan joydagi har qanday nurning o‘lchami bo‘lib, u 4 5° dan kam bo‘lmasligi kerak;

  5. xonaning har qanday nuqtasidagi yoritilganlik va uning gigienik me'yori 14°.

  1390.“ xonali xonadondagi umumiy xonaning o‘lchami:

  1. 15 m2 dan kichik emas*

  2. 15 16 m2;

  3. 15 17 m2;

  4. 10 20 m2;

  5. 20 m2.

  1391.Tushish burchagi qanday aniqlanadi?

  1. ikkita liniya bo‘yicha: yuqorigi nuqtasi aniqlash joyidan derazaning yuqorigi nuqtasiga boradi,pastki qismi kuzatuv nuqtasidan qarama qarshi soya beruvchi ob'ektdan olinadi;*

  2. ikkita liniya bo‘yicha: yuqorigi nuqtasi aniqlash joyidan derazaning pastki nuqtasiga boradi,pastki qismi kuzatuv nuqtasidan qarama qarshi soya beruvchi ob'ektdan olinadi;

  3. ikkita liniya bo‘yicha: yuqorigi nuqtasi aniqlash joyidan derazaning yuqorigi nuqtasiga boradi,pastki qismi kuzatuv nuqtasidan qarama qarshi turgan bino tomi olinadi;;

  4. bitta liniyadan olinadi:aniqlanish joyidan derazaning yuqorigi qismi;

  5. beshta liniya bo‘yicha,xosil bzlgan erkin burchaklar ostida.

  1392.Yopiq xonalar yoritilganligini gigienik ahamiyati?

  1. umumfiziologik va ruhiy.*

  2. umumfiziologik va bakteriotsid;

  3. ruxiy va organizmning umumiy tonusiga ta'sir etadi;

  4. ruhiy fiziologik va organizmning umumiy faoliyatiga ta'sir etadi;

  5. sutkaning har qanday vaqtida xonani yoritadi va ko‘rish analizatoriga ta'sir etadi;

  1393.Yashash xonalarida tabiiy yoritilganlikni aniqlash uchun qanday svetotexnik usullardan foydalaniladi va yonbosh yoritilgandagi gigienik me'yori?

  1. TYoKni aniqlash va uning me'yori 0.5% dan kam emas;*

  2. TYoKni aniqlash va uning gigienik me'yori 0.5%;

  3. YoKni aniqlash va uning 0.5%;

  4. TYoKni aniqlash va uning gigienik me'yori 0.1 0.5%;

  5. YoKni aniqlash va uning gigienik me'yori 0.5%.dan kam emas

  1394.KeOn = yesh • M • Sformula nimani izohlaydi ?

  1. turar joy binolarida TYoKni me'yorlashtiriladigan turiI,II,IV,Vyorug‘lik iqlimlari uchun me'yorlashtiradi;*

  2. TYoKni me'yorlashtiriladigan miqdorini I,II,III,IV,V yorug‘lik iqlimlarida o‘rganiladi;

  3. tabiiy yoritilganlik koeffitsientini QMQ bo‘yicha aniqlanadi;

  4. me'yorlashtiriladigan TYoK faqat III geografik mintaqa uchun qo‘llaniladi;

  5. TYoKning faktik darajasi aniqlanadi.

  1395.TYoK fbinoni funksional ahamiyatga ko‘ra farqlanadi:

  1. pol, ishchi yuzada,poldan 0,8m tepada gorizontal yuzada (shartli ishchi yuza);*

  2. pol, poldan 0,8m tepada ishchi yuzada;

  3. poldan 0,8m tepada, ishchi yuzada;

  4. poldan 0,8m tepada ishchi o‘rnida;

  5. stol yuzasida, devordan eng uzoq joylashgan joyda.

  1396.Tabiiy yoritilganlikni geometrik usulda aniqlash bizga qanday ma'lumotlarni beradi?

  1. tabiiy yoritilganlikni qiyosiy xarakteri to‘g‘risida ma'lumotlar beradi, u tushish burchagi, tirish burchagi va yoritilganlik koeffitsienti haqida ma'lumotlar aniqlanadi;*

  2. tabiiy yoritilganlikni qiyosiy xarakteri to‘g‘risida ma'lumotlar beradi, u tushish burchagi, tirish burchagi va Danilyuk grafigi o‘rganiladi;

  3. tabiiy yoritilganlik darajasi haqida aniq ma'lumotlarni olish mumkin, undan tushish burchagi, tirqish burchagi va yoritilganlik darajasi haqidagi ma'lumotlarni olish mumkin;

  4. TYoKni qiyosiy xolati haqida ma'lumotlarni olish mumkin, YoK usuli bilan o‘rganiladi;

  5. derazaning oynaband qismini pol yuziga nisbati bilan aniqlanadi.

  1397.Bir xonali xonadonni rejalashtirishni gigienik baholang:yashash xonasining o‘lchami 14 m2 orientatsiyasi Janubiy, deraza maydoni 3 m2, YoK 1:6.0, mrgalikdagi sanitar tarmoq o‘lchami4 m2. Xonadon kanalizatsiya, vodoprovod, gaz ta'minoti, elektr tarmog‘i bilan ta'minlangan.

  1. keltirilgan barcha ko‘rsatkichlar giienik talablar darajasiga mos keladi*

  2. asosan ko‘pchilik ko‘rsatkichlar gigienik talablarga mos keladi, faqat YoK ko‘rsatkichidan tashqari, uning gigienik miqdori 1:5.5 dan 1:8 gacha;

  3. kamchilik faqat YoK ko‘rsatkichida bo‘lib uning gigienik me'yori 1:5.0;

  4. kamchilik faqat YoK ko‘rsatkichida bo‘lib uning gigienik me'yori1:4.51:8.8;

  5. YoK faqat 1:10ga mos kelishi kerak.

  1398 .Agarda ikki xonali honadonda YoK kunduzgi bo‘lish xonasida 1:6,5 va uxlash xonasida 1:5,5 ko‘rsatichini ko‘rsatgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkichlarni gigienik me'yorlarga mosligini aniqlang

  1. YoK xonadonning barcha xonalarida erkin ko‘rsatkichga ega bo‘ladi;*

  2. YoK gigienik me'yorlarga mos keladi.

  3. YoK kunduzgi bo‘lish xonasida 1:6.5 1:8.0, uxlash xonasidabo‘lib u gigienik me'yorlarga mos keladi;

  4. YoK yashash xonasida 1:7.0, uxlash xonasida 1:6.0;

  5. YoK kunduzgi bo‘lish xonasida gigienik me'yorlarga mos keladi, uxlash xonasida esa 1:5.5;


   Download 3.77 Mb.
 • 1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
  Download 3.77 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

  Download 3.77 Mb.