1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 3.77 Mb.
bet4/22
Sana24.03.2017
Hajmi3.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

 1. 0,5m va undan ko‘p*

 2. 1 m

 3. 3 m

 4. 2 m

 5. 0,5m va undan kam

308 Suvga reagent sifatida qo‘shiladigan kimyoviy moddalardan qaysi biri uning organoleptik xususiyatiga ta'sir ko‘rsatadi:

 1. poliakrilamid*

 2. sulfatlar

 3. temir

 4. ftor

 5. alyuminiy

309 Ichimlik suvini epidemiologik xavfsizligini ta'minlovchi ko‘rsatkichlarga nimalar kiradi?

 1. koli indeks, umumiy mikroblar soni*

 2. quruq qoldiq, xloridlar

 3. sulfatlar, poliakrilomid

 4. faol reaksiya, alyuminiy

 5. magniy, xloridlar

310 1 ml ichimlik suvidagi umumiy mikroblar soni qanchaga teng bo‘ladi?

 1. 100 dan ko‘p emas*

 2. 3 dan ko‘p emas

 3. 100 ga teng

 4. 250 dan ko‘p emas

 5. 300 dan kam emas

311Markazlashtirilgan suv ta'minoti tizimi suvining sifatiga qaerlardan sinama olib baho beriladi?

 1. tarmoqqa berilishidan oldin*

 2. birinchi turar joy binosining vodoprod kranidan

 3. chiqindi suvini tashlash joyidan

 4. suv olish joyidan 1 km yuqorida

 5. zararsizlantirilgandan so‘ng tarmoqda

312 Mikrobiologik ko‘rsatkichlar bo‘yicha suvdan olinadigan sinamalar soni nimaga bog‘liq bo‘ladi?

 1. aholi soni va suv manbasiga*

 2. vodoprovod qurilmalariga

 3. suv iste'moliga

 4. suv sifatini yaxshilashga

 5. asosiy va maxsus tozalash usullariga

313 Aralashish kamerasidan so‘ng suvdagi qoldiq ozon miqdori qanchaga teng bo‘ladi?

 1. 0,1 - 0,3 mg/l*

 2. 0,3 - 0,5 mg/l

 3. 0,7 - 0,9 mg/l

 4. 0,8 - 1,2 mg/l

 5. 1-2 mg/l

314 Epidemiologik nuqtai nazardan qaysi mikroorganizm suvning havfsizligini ta'minlovchi ko‘rsatkich hisoblanadi?

 1. ichak tayoqchasi*

 2. qorin tifi tayoqchasi

 3. dizentiriya tayoqchasi

 4. enteroviruslar

 5. arboviruslar

315 Suv orqali tarqaluvchi yuqumli kasalliklarni o‘ziga xos xususiyatlari ?

 1. bir vaqtda bo‘lishi va manbaning bitta ekanligi*

 2. suv manbasining quvvati, mikroorganizmlar bitta ekanligi

 3. markazlashtirilgan suv ta'minoti

 4. magistral suv tarmoqlarida favqulotda hodisa

 5. tozalash texnologiyasini buzilishi

316 Flyuoressindan tajriba uchun qaysi maqsadlarda foydalpaniladi?

 1. gidravlik aloqaning mavjudligini aniqlash uchun*

 2. koli indeksn aniqlash uchun

 3. koli titrni aniqlash uchun

 4. umumiy mikroblar sonini aniqlash uchun

 5. suv manbasini aniqlash uchun

317 Shaxtali quduqlar qaerlarga joylashtiriladi?

 1. joyning baland nuqtalarida*

 2. axoli punktidan 500 m uzoqlikda

 3. qumli tuproqli hududda

 4. har qanday joyda

 5. axoli punktidan 1000 m uzoqlikda

318 Suvning zararsizlantirishni reagentli usullariga kiradi?

 1. xlorlash, ozonlash*

 2. koagulyasiya, kumushning ta'siri

 3. UBN, xlorlash

 4. gamma nurlar, koagulyasiya

 5. ftorlash, deftorlash

319 Suvni zararsizlantirishni reagentsiz usullariga kiradi?

 1. UBN va gamma nurlar*

 2. dezinfeksiya va xlorlash

 3. qaynatish va ftorlash

 4. ozonlash va UBN

 5. xlorlash va ftorlash

320 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi asosiy manbalarga nimalar kiradi?

 1. ishlab chiqarish korxonalari va avtotransport*

 2. ximiya sanoati va ko‘kalamzorlashtirish

 3. ximiya sanoati va obodonlashtirish

 4. ishlab chiqarish korxonalari va uglevodorodlar

 5. vulkanlar va oltingugurt oksida

321 Shaharlar havosini ifloslantiruvchi manbalarga kiradi:

 1. avtotransport va IES*

 2. avtotransport va daraxtlar

 3. IES va o‘tloqlar

 4. avtotransport va sport inshoatlari

 5. avtotransport va maishiy muassasalar

322 Yoqilg‘ini atmosfera havosini ifloslantirishdagi o‘ziga xos xususiyatlari nimalarga bog‘liq bo‘ladi?

 1. yoqilg‘ini sifati va turi hamda yoqilg‘ini yoqish usuli*

 2. avtomashinaning turi va sifati va chetlashtirish usuli

 3. ko‘kalamzorlashtirishning turi va sifati va zararsizlantirish usuli

 4. obodonlashtirishning turi va sifati va xlorlash usuli

 5. turar joy binolarining turi va sifati va ozonlash usuli

323 Axoli salomatligini o‘rganishda sanitar vrach oldida turgan vazifalarning dastlabkisini ayting?

 1. kuzatuv zonalarini tanlab olish*

 2. atmosfera havosidan sinama olish

 3. kuzatuv nuqtalarini belgilash

 4. demografik ko‘rsatkichlarni baholash

 5. hududni ko‘kalamzorlashtirishni baholash

324 Aholi salomatligini demografik ko‘rsatkichlariga atmosfera havosini ifloslantiruvchilarining ta'siri qanday xarakterda namoyon bo‘ladi?

 1. yig‘indi ta'sirini xarakterlaydi*

 2. antogonistik ta'sirni xarakterlaydi

 3. bittalik ta'sirni xarakterlaydi

 4. potensial ta'sirni xarakterlaydi

 5. uzoq ta'sirni xarakterlaydi

325 Aholi orasida atmosfera havosining ifloslanish darajasiga eng sezgir guruh?

 1. bolalar guruhi*

 2. katta yoshlilar

 3. o‘smirlar

 4. bolalar muassasalariga qatnovchilar

 5. birinchi homiladorlikdan tug‘ilgan bolalar

326 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi moddalar ta'siri qaysi ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholanadi?

 1. kasallanish, o‘lim, premorbid holat*

 2. nogironlik, jismoniy rivojlanish , xis qilishning o‘zgarishi

 3. yuqumli kasalliklarni paydo bo‘lishi, kayfiyatni buzilishi

 4. homiladorlik asoratlari, hosilalar va umumiy kasallanish

 5. yurak qon tomir kasalligi, jarohatlar

327 Avtotransport chiqindilaridan qanday turdagi kasalliklar rivojlanadi?

 1. quloq burun va tomoq kasalliklari, onkologik kasalliklar, nafas organ kasalliklari*

 2. demografik ko‘rsatkichlarning buzilishi, flyuoroz

 3. jarohatlar, zaharlanishlar, ko‘z kasalliklar

 4. yuqumli kasalliklar, epizootik kasalliklar, endokrinkasalliklar

 5. gelmintozlar, leptospirozlar, KU isitmasi

328 DSENM ekologiya bo‘limi o‘tkir va surunkali kasalliklarni qanday hisobga olinadi?

 1. tibbiy yordamga murojatlar bo‘yicha*

 2. poliklinika ma'lumotlari bo‘yicha

 3. kasallik varaqalari bo‘yicha

 4. dispanser hisoblari bo‘yicha

 5. kasb kasalliklar bo‘yicha

329 Atrof muhit omillarining noqulay ta'siri tufayli yuzaga keladigan muxim noepidemiologik kasalliklarga nimalar kiradi?

 1. nafas organ kasalliklari, havfli o‘smalar, ko‘z jarohatlari, endokrin kasalliklar *

 2. tuberkulez, tanosil , havfli hosilalar, ruxiy kasalliklar, mikozlar, traxomlar

 3. flyuoroz, itay itay, seleninzm, berillioz

 4. vabo, paratiflar, qorni tifi, ichburug‘

 5. enteroviruslar, gepatit, adenoviruslar 1. Salomatlik to‘g‘risidagi ma'lumotlar qancha vaqt davomida yig‘iladi?

 1. 3 yil davomida*

 2. 1 yil davomida

 3. 10- 15 yil

 4. 15 - 30 yil

 5. 25 - 30 yil

331Atmosfera ifloslantiruvchilarini o‘tkir ta'sirini yuzaga kelishiga olib keluvchi sharoitlarga nimalar kiradi?

 1. ifloslantiruvchilarni yuqori konsentratsiyasi va ob havo antitsiklonlari*

 2. ifloslantiruvchilarni REMdan 5 marta yuqori bo‘lishi va yer yuza inversiyasi

 3. zararli moddani yo‘l qo‘yiladigan konsentratsiyasi va ob havoning antitsikloni

 4. ifloslantiruvchi moddani REMdan yuqori bo‘lishi va yuqori inversiya

 5. ifloslantiruvchi modda konsentratsiyasi REM dan yuqori bo‘lishi va inversiya

332 Yashash zonasidagi aholini o‘zini xis qilish holati qanday subektiv usul bilan aniqlanadi?

 1. aholidan surishtiruv*

 2. immunostatus

 3. o‘lim ko‘rsatkichi

 4. kasallanish

 5. premorbidnoe sostoyanie

333 Aholining qaysi yoshdagi guruhi so‘rab surishtiriladi?

 1. 50 yosh va undan yuqori*

 2. 6 oyliklar

 3. 16 yosh va undan kattalar

 4. 20 - 40 yosh

 5. nafaqadagi yoshlar

334 Aholini so‘rab surishtirishda qanday belgilar va guruhlar hisobga olinmaydi?

 1. zararli moddalar bilan kasbiy bog‘liqlik va ishchilar*

 2. 7 yoshdan kattalar

 3. 16 yoshdan kattalar va kollejda o‘quvchilar

 4. nafaqadagilar va uy bekalari

 5. zararli moddalar bilan muloqat qilmaydigan ishchilar

335 Atmosfera havosining ifloslanishida qanday maxsus kasalliklar yuzaga kelishi mumkin?

 1. flyuoroz, asbestoz, itay itay*

 2. yuqori nafas yo‘li kasalliklari, o‘tkir ichak infeksiyalari, gripp

 3. vabo, ichburug‘, gripp

 4. itay itay, leptospiroz, tuberkulez

 5. gelmintoz, askaridoz, berillioz

336 So‘raluvchi aholining o‘zini xis qilishini buzilishi deganda nimani tushunasiz?

 1. bosh og‘rishi, bosh aylanishi, uyqusizlik*

 2. xonadonni shamollatilishi, changlanganlik

 3. zaharli gazlar hidini sezilishi, changlanganlik

 4. sanitar maishiy sharoitning buzilishi, o‘simliklarni nobud bo‘lishi

 5. kasallanish, hlim ko‘rsatkichi

337 Umumiy ifloslantiruvchilar tufayli atmosfera havosini ifloslantirilishi natijasida qanday kasalliklar yuzaga keladi?

 1. noyuqumli*

 2. umumiy kasallanish

 3. maxsus

 4. yuqumli

 5. geokimyoviy provinsiyalar kasalliklari

338 Atmosfera havosini uglerod oksidi bilan ifloslanishi natijasida qanday kasalliklar yuzaga keladi?

 1. yurak qon tomir kasalliklari*

 2. epizodik kasalliklar

 3. epizotik kasalliklar

 4. epidemiologik kasalliklar

 5. nоepidemiologik kasalliklar

339 Avtomobil dudbo‘ronidan ajraluvchi moddalar ichida onkologik kasalliklarni keltirib chiqaruvchi ingredientnii ko‘rsating?

 1. 3,4 benzipiren*

 2. chang

 3. uglerod oksidi

 4. azot oksidi

 5. oltingugurt gazi

340 Atmosfera havosini muhofaza qilishga qaratilgan chora tadbirlarning tibbiy aspektlarini ayting?

 1. aholining salomatligi va sanitar maishiy sharoitlarini o‘rganish*

 2. sanitar –texnik qurilmalarni o‘rganish

 3. yashash zonasida sanitar epidemiologik tekshiruvlar olib borish

 4. atmosfera havosini ifloslanish darajasini o‘rganish

 5. sanitar – topografik sharoitlarni o‘rganish

341 Atmosfera havosini salomatlikka ta'siriga eng sezgir bo‘lgan guruxiga kimlar kiradi?

 1. bolalar va 50 yoshdan katta aholi*

 2. o‘smirlar va harbiylar

 3. ishlab chiqarish korxonalarida ishlovchi katta yoshli kishilar

 4. faqat o‘smirlar va bolalar

 5. fermerlaro, tibbiy xodimlar

342 Shaharlarda kasallanish darajasini o‘rganish uchun DSENM ekologiya bo‘limi vrachi qanday davolash profilaktika muassasalari ma'lumotlariga tayanadilar?

 1. poliklinika, onkologik markaz*

 2. tibbiy punkt, profilaktoriy

 3. kasalxona, ambulatoriya

 4. dispanser, tez tibbiy yordam stansiyasi

 5. korxona laboratoriyalari, sanatoriy

343 Asbestoz kasalligini keltirib chiqaruvchi ifloslantiruvchi moddalarni ko‘rsating?

 1. asbest*

 2. ftoridlar

 3. sement changi

 4. organik chang

 5. turli ohaklar

344 Itay itay kasalligi atmosfera havosidagi qaysi modda miqdorini ortishi tufayli yuzaga keladi?

 1. kadmiy*

 2. asbest

 3. sement changi

 4. organik chang

 5. berilliy

345Berrilioz kasalligi keltirib chiqaruvchi ifloslantiruvchi modda turini ko‘rsating?

 1. berilliy*

 2. ftor

 3. kadmiy

 4. kalsiy

 5. magniy

346 Aholi salomatligiga salbiy ta'sir ko‘rsatuvchi atmosfera havosini ifloslantiruvchi moddalarning birinchi belgilarini ayting?

 1. toksik tumanlar, smoglarning xosil bo‘lishi*

 2. atmosfera ifloslantiruvchilarining yo‘l qo‘yiladigan miqdori

 3. atmosfera ifloslantiruvchilarining o‘tkir ta'siri

 4. atmosfera ifloslantiruvchilarining surunkali ta'siri

 5. atmosfera ifloslantiruvchilarini yig‘indi effekt ta'siri

347 Atrof muhitni ifloslanishi bilan bog‘liq kasallanish strukturasini o‘zgarishi qanday shaharlarda namoyon bo‘ladi?

 1. urbanizatsiyalashgan, ishlab chiqarish rivojlangan hududlarda*

 2. kurort shaharlarda

 3. kichik shaharlarda

 4. o‘rtacha shaharlarda

 5. megapolislarda

348 Atmosfera havosini ifloslantiruvchilari tufayli tananing qaysi soxasida ko‘proq havfli o‘smalar kuzatiladi?

 1. nafas organlari*

 2. teri qoplamasi

 3. bosh miyada

 4. yurak qon tomir

 5. me'da ichak

349 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi antropogen omillarga nimalar kiradi?

 1. ishlab chiqarishni rivojlanishi, urbanizatsiya*

 2. tabiiy iqlimiy omillar

 3. avtotransportni rivojlanishi, meteosharoitlar

 4. yangi ishlab chiqarish tarmoqlari, bu tarmoqlarni noto‘g‘ri joylashuvi

 5. tashlanadigan chiqindi miqdorini ortishi va bu moddalarni tarqalish sharoiti

350 Atmosfera havosini ifloslanishi bilan bog‘liq bo‘lgan nafas funksiyalarining o‘zgarishini qaysi guruh bolalarida o‘rganish mumkin?

 1. atmosfera havosini ifloslanishi mavjud bo‘lgan hududdagi maktab o‘quvchilari*

 2. bolalar muassasasiga qatnovchi bolalarda

 3. bolalar muassasalariga qatnamaydigan bolalarda

 4. 30 yoshgacha bo‘lgan ayollardan yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda

 5. o‘smirlar, harbiy xizmatchilarda

351O‘pka potologiyasiga nisbatan “yuqori havfli”guruhga kimlar kiradi

 1. bolalar*

 2. yangi tug‘ilgan chaqaloqlar

 3. o‘smirlar

 4. katta yoshli aholi

 5. qariyalar

352 Shahar aholisining qaysi guruhlarida o‘pka kasalligini chastotasi va davomiyligi namoyong bo‘ladi

 1. bronxial astma bilan kasallangan aholi o‘rtasida*

 2. teri kasalliklariga chalingan bemorlarda

 3. o‘tkir ichak infeksiyalari bilan kasallangan bemorlarda

 4. gelmintozlar bilan kasallangan bemorlarda

 5. yurak qon tomir kasalliklariga chalingan bemorlarda

353 Qaysi manbalardan atmosfera havosiga chala yongan shlaklar va kul ajralib chiqadi?

 1. IES*

 2. ishlab chiqarish korxonalaridan

 3. qurilish sanoati

 4. avtotransport

 5. tuproq

354 Qonda karboksigemoglobin moddasining xosil bo‘lishi qaysi ifloslantiruvchi manba bilan bog‘liq?

 1. uglerod oksidi*

 2. qurum

 3. muallaq moddalar

 4. oltin gugurt gazi

 5. 3,4 benzpiren

355 Atmosfera havosini laborator tahlildan o‘tkazishning asosiy vazifalari?

 1. ifloslanish darajasini va tozalash qurilmalar ish samaradorligini baholash*

 2. ifloslanish darajasini baholash va moddalarning zaharlilik darajasi

 3. atmosfera havosini umumiy ifloslantiruvchilarini baholash

 4. atmosfera havosiga ifloslantiruvchi moddalarni tarqalish daroajasini o‘rganish

 5. atmosfera havosini iflolslantirmaydigan ishlab chiqarish korxonalarining mavjudligi

356 Qaysi inversiya turida insonlarning nafas olish bo‘sag‘asida ifloslantiruvchi moddalarning yuqori konsentratsiyasi aniqlanadi?

 1. yer yuza inversiyasida*

 2. post va yuqoriga ko‘tariluvchi inversiyalarda

 3. yuqoriga ko‘tariluvchi inversiyada

 4. baland inversiyada

 5. manfiy temperatura gradientida

357 yer yuza inversiyasining eng yuqori chegarasi necha metrgacha bo‘lishi mumkin?

 1. 200 -300m*

 2. 1000- 2000m

 3. 2000 - 3000m

 4. 50- 100m

 5. 10 -100m

358 Yuqoriga ko‘tariluvchi niversiyaning eng yuqori chegarasini ko‘rsating?

 1. 500m*

 2. 1000m

 3. 800m

 4. 1500m

 5. 2000m

359 Qaysi inversiya turi aholi salomatligiga bilvosita ta'sir ko‘rsatadi?

 1. yer yuza*

 2. yuqori

 3. adiabatik

 4. sedimetatsion

 5. aspiratsion

360 Gidrometeoorologiya xizmati qanday turdagi nazorat postlvarida kuzatuvlvr olib boradi?

 1. statsionar, yo‘nalishli, alanga osti*

 2. yo‘nalishli, statistik, alaga osti

 3. alang usti, alaga osti, statsionar

 4. yo‘nalishli, alang osti, S’HM

 5. turar joy zonasida, S’HMda, manbada

361 Atmosfera havosidan sinama olish uchun joy tanlab olishda nimalarga e'tibor beriladi?

 1. ochiq maydonda, yer yuzidan 1,5 m balandlikda *

 2. ochiq maydonda, ishlab chiqarish mintaqasida

 3. ochiq maydonda, o‘rmon park zonasida

 4. ochiq maydonda, ifloslantiruvchi manba yaqinida

 5. ochiq maydonda, manbadan 1000m uzoqlikda

362 Atmosfera havosidan o‘tuvchi grafik asosida to‘liq sinamani qaysi muassasa tomonidan olinadi?

 1. gidromet xizmati tomonidan*

 2. DSENM tomonidan

 3. shahar tabiatni muhofaza qilish qo‘mitasi tomonidan

 4. ishlab chiqarish maydonlari bo‘yicha regional inspeksiya

 5. DAN xodimlari tomonidan

363 Atmosfera havosidan bir martalik sinama olish nechta nuqtada amalga oshiriladi?

 1. 3 4 nuqtada*

 2. 5 nuqtada

 3. 10 nuqtada

 4. 35 nuqtada

 5. 20 nuqtada

364 Atmosfera havosidan sinama olishda qo‘llaniluvchi qurilmalarni ko‘rsating?

 1. aspirator, yutuvchi muhit, FEK*

 2. aspirator, melanjer, paxta

 3. aspirator, chang yutkich, faol ko‘mir

 4. aspirator, selikagelli trubkalar tizimi

 5. Polejaev yutuvchi muhiti, Petri kosachasi, ogar

365 Avtomagistrallar holatini baholashda sinama qaerlardan olinadi?

 1. avtotransport harakatlanadigan qismda, kvartal ichida*

 2. shaharning harakatlanadigan qismida, daraxtlpar ostida

 3. magistralda, binolar oldida

 4. haydovchi kabinasida, oshxonada

 5. mashinalar dudbo‘roni oldida, trotuarda

366 Atmosfera havosidan sinama olish usullarini ko‘rsating?

 1. aspiratsion va sedimetatsion*

 2. o‘tuvchi va to‘liq bo‘lmagan

 3. laborator va i instrumental

 4. o‘rtacha oylik va o‘rtacha yillik

 5. maksimal va bir martalik

367 Amaliyotda atmosfera havosini ifloslanishi ustidan sanitar nazorat o‘tkazishda qanday usullardan foydalaniladi?

 1. bir martalik, o‘rtacha sutkalik, o‘rtacha smenali*

 2. o‘rtacha sutkalik, kvartalli

 3. dekadali, o‘rtacha yillik, kvartalli

 4. o‘rtacha statistik, o‘rtacha smenali, o‘rtacha yillik

 5. bir vaqtlik, maksimal, yillik

368 Chang guli va gaz gulini aniqlashda qanday ma'lumotlar zarur bo‘ladi?

 1. shamolning tezligi va yo‘nalishi, modda konsentratsiyasi*

 2. meteo sharoit, grafik tasvir

 3. modda konsentratsiyasi va havflilik darajasi

 4. moddalar REM va uni me'yordan oshish darajasi

 5. shamol tezligi va yo‘nalishi, moddaning zaharliligi

369 Chang miqdorini aniqlash uchun qanday qurilmalardan foydalaniladi?

 1. aspirator, qog‘oz filtr va allonj*

 2. yutuvchi muhit va plastinka

 3. yutuvchi pribor va shisha tolali filtr

 4. Migunov respiratori, Petri kosachasi

 5. tolali filtr va kosachali tlrozilar

370 Qaysi muassasa tomonidan atmosfera havosidan bir martalik sinama olib uning sanitar holatiga baho beriladi?

 1. DSENM*

 2. tabiatni muhofaza qilish qo‘mitasi

 3. korxonada mavjud laboratoriya

 4. gidromet xizmati

 5. avtoinspeksiya

371 Sanitar nazorat amaliyotida sanitar vrach atmosfera havosidan sinama olishning qanday usullaridan foydalanadi?

 1. maksimal bir martalik va o‘rtacha*

 2. sutkalik va yillik

 3. yillik va kvartal

 4. oylik va yillik

 5. maksimal ko‘p martalik va dekadali

372 Atmosfera havosidan sinama olishda shamolning yo‘nalishi va tezligini aniqlashda qanday asboblardan foydalaniladi?

 1. anemometr, flyuger*

 2. aspirator

 3. termometr

 4. barograf

 5. Avgust psixrometridan

373 Atmosfera havosidan sinama olishda psixrometr nima uchun zarur bo‘ladi?

 1. havoning harorati va nisbiy namligini aniqlash uchun*

 2. barometrik bosim va haroratni aniqlash uchun

 3. shamolning yo‘nalishi va tezligini aniqlash uchun

 4. havodan sinama olish va gazlarni aniqlash uchun

 5. antitsiklon ob havoni baholash uchun

374 Havodan sinama olish nima bilan yakunlanadi?

 1. bayonnoma bilan*

 2. dalolatnoma bilan

 3. xulosa bilan

 4. loyiha ekspertizasi bilan

 5. kuzatuv xati bilan

375 Atmosfera havosini maksimal ifloslanish zonasini aniqlashda qancha miqdordagi sinamalar olib baholanadi?


Download 3.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Download 3.77 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

Download 3.77 Mb.