1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 3.77 Mb.
bet5/22
Sana24.03.2017
Hajmi3.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

 1. 50 - 60 sinamadan kam emas*

 2. 10 sinamadan kam emas

 3. 20 sinamadan kam emas

 4. 25 sinamadan kam emas

 5. 15- 20 prob

376Atmosfera havosidan sinama olishda keng qo‘llanuvchi qurilma nima?

 1. Migunov aspiratori*

 2. shlanglar tizimi

 3. bochkalar tizimi

 4. yutuvchi muhitlar

 5. termometr

377 Atmosfera havosini baholashda kuzatuv postlari kim tomonidan tashkil etiladi?

 1. gidromet xizmati tomonidan*

 2. shahar hokimi tomonidan

 3. me'mor tomonidan

 4. sanitar vrach tomonidan

 5. militsiya organlari

378 Statsionar post ma'lumotlari nima uchun zarur?

 1. ifloslanish darajasini va tozalash samaradorligini baholash*

 2. ifloslantiruvchi manbalarni kuzatish va diffuzion ifloslanishni aniqlash uchun

 3. meteo sharoitlarni havo haroratini aniqlash uchun

 4. havodan sinama olish va salomatlikni aniqlash uchun

 5. atmosfera havosini yillik ifloslanish darajasini aniqlash uchun

379 Bir vaqtning o‘zida nechta nuqtadan sinama olish mumkin?

 1. 3 ta nuqtadan*

 2. 2 ta nuqtadan

 3. 7 ta nuqtadan

 4. qancha ko‘p bo‘lsa shuncha yaxshi

 5. 10 ta nuqtadan

380 Atmosfera havosidan sinama olishda shamol yo‘nalishining qaysi tomoniga nisbatan joy tanlanadi?

 1. shamol esish tomonidan*

 2. korxonalar oldidan

 3. S’HM oldidan

 4. ishlab chiqarish korxonalari trubasi oldidan

 5. shamolga qarama qarshi

381 Nima uchun atmosfera havosidan sinama olish uchun joy tanlashda nuqtalar manbaga nisbatan turli o‘lchamlarda tashkil etiladi?

 1. S’HM o‘lchamini aniqlash va ifloslanish xarakterini belgilash uchun*

 2. sanitar texnik chora tadbirlar samaradorligini baholash uchun

 3. atmosfera havosini ifloslantiruvchi moddalar miqdorini REDdan ortiq bo‘lishi

 4. shamol rejimini aniqlash uchundlya opredeleniya vetrovogo rejima

 5. atmosferani ifloslantirish stratifikatsiyasini belgilash uchun

382 Nazorat postlari uchun joy tanlashda qanday ko‘rsatkichlar o‘rganiladi?

 1. aholi soni, manba quvvati, meteo sharoitlar

 2. atmosfera havosini ifloslantiruvchi zararli moddalar REMi

 3. fon ifloslantiruvchilarni aniqlash

 4. S’HMni tashkil etish, hududni funksional zonalash

 5. aholi punkti va ifloslantiruvchi manbalar bilan tanishish

383 Joriy sanitar nazoratda atmosfera havosini ifloslanishini baholash kim tomonidan o‘rganiladi?

 1. DSENM sanitar gigienik laboratoriyasi tomonidan*

 2. shahar tabiatnt muhofaza qilish qo‘mitasining laboratoriyasi tomonidan

 3. avtoinspeksiya tomonidan

 4. bakteriologik laboratoriya tomonidan

 5. ishlab chiqarish laboratoriyasi tomonidan

384 Nazorat postlarida qanday sinamalar olinadi?

 1. maksimal bir martalik, o‘rtacha sutkalik*

 2. umumiy va maxsus sinamalar

 3. sedimetatsion va aspiratsion usullar

 4. o‘rtacha oylik va o‘rtacha yillik sinamalar

 5. 20 daqiqa va 24 soat davomida olinadigan sinamalar

385 Nazorat postlarini o‘rnatishga kim mas'ul?

 1. Gidromet, DSENM, va shahar me'mori*

 2. shahar hokimi va shahar me'mori

 3. avtoinspeksiya, shahar ma'muriyati

 4. kommunal xo‘jalik organlari

 5. tabiatni muhofaza qilish qo‘mitasi

386 Sinama olingandan so‘ng atmosfera havosining holati to‘g‘risida kim xulosa beradi?

 1. sanitar vrach*

 2. ximik

 3. laborant

 4. muhandis

 5. meteorolog

387 Atmosfera havosi tarkibidagi zararli moddalar konsentratsiyasi qanday birlikda keltiriladi?

 1. mg/m3*

 2. mg/l

 3. mg/kg

 4. g/sek

 5. t/yil

388 Atmosfera havosining ifloslanishiga atrof muhitning qanday omillari ta'sir ko‘rsatadi ?

 1. tabiiy, antropogen, fizik ximiyaviy*

 2. fizik, ximik, kanserogen

 3. biologik, toksikologik, ximik

 4. mutagen, terotogen, toksikologik

 5. inson omili, shamol rejimi va S’HM

389 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi avtotransportning o‘ziga xos xususiyatlari nimada ?

 1. ajratmalarini nafas bo‘sag‘asiga tashlaydi, S’HM o‘rnatish imkoniyati mavjud emas*

 2. havflilik sinfiga kiruvchi maxsus ifloslantiruvchilar tashlaydi

 3. harakatli, og‘ir yuk ko‘taradi

 4. harakatli, umumiy ifloslantiruvchilar ajratadi

 5. harakatli, ko‘chalar toifasiga bog‘liq bo‘ladi

390 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi qanday manbalarni bilasiz?

 1. umumiy va maxsus*

 2. gazsimon va qattiq

 3. kanserogen va changli

 4. maxsus va to‘g‘ridan to‘g‘ri

 5. bevosita va bilvosita

391 Umumiy ifloslantiruvchilarga nimalar kiradi?

 1. chang, oltingugurt gazi, uglerod oksidi*

 2. maxsus va nomaxsus ifloslantiruvchilar

 3. muallaq moddalar, oksidlanish, mikroorganizlar

 4. fotooksidantlar, flokulyantlar, chang

 5. dudbo‘ron gazlari, issiq va sovuq chiqindilar

392 Ishlab chiqarish korxonalari qaerlarga joylashtiriladi?

 1. ishlab chiqarish zonasida*

 2. shahardan tashqarida

 3. sanitar himoya mintaqasida

 4. tashqi transport mintaqasida

 5. ma'muriy markazda

393 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalarni o‘rganish usullarini ko‘rsating?

 1. sanitar topografik, sanitar texnik, sanitar epidemiologik*

 2. instrumental, gigienik, epidemiologik

 3. sanitar texnik, laborator, aholidan so‘rab surishtirish

 4. sanitar gigienik, epidemiologik, instrumental

 5. aspirator, sedimetatsion, torozili

394 Shahar aholi turar joy mintaqasida ob'ektni joylashgan o‘rnini o‘rganish qaysi tekshiruv usuliga kiradi?

 1. sanitarno topografik*

 2. instrumental

 3. sanitar epidemiologik

 4. sanitar texnik

 5. metod «vatt»

395 Avtomagistrallarni baholashda qanday masalalar hal etiladi?

 1. ko‘chalar toifasi, relefi, obodonlashtirilganlik darajasi*

 2. yoritilganlik, havo tarkibidagi benzol miqdori

 3. yashil o‘simliklar qatori, postlarning mavjudligi

 4. yashil o‘simliklar turi, tramvay liniyalarining mavjudligi

 5. ko‘chalar nomi, qoplamasi, svetoforlar

396 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalarni baholashda aholi salomatligini o‘rganish qanday usulga kiradi?

 1. sanitar epidemiologik*

 2. instrumental

 3. sanitar texnik

 4. sanitar topografik

 5. laborator

397 Tozalash qurilmalari samaradorligini o‘rganish qanday tekshirish usuliga kiradi?

 1. sanitar texnik*

 2. statistik

 3. instrumenta

 4. laborator

 5. sanitar topografik

398 Manbani sanitar texnik baholashda qanday masalaplar hal etiladi?

 1. tozalash qurilmalarining loyiha materiallari, ulardan foydalanish, ularning samaradorligi*

 2. tozalash qurilmalari kim tomonidan qurilgan, nimaga qarshi ishlatiladi

 3. tozalash qurilmalarining konstruksiyalari, toksikologik ko‘rsatkichlar

 4. ekspluatatsiya, tozalash qurilmalarining muhandislik vazifalari

 5. tozalash qurilmalari qanday materialdan tayyorlangan, qurilmalarning texnik holati

399 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalarni sanitar tekshirish nima bilan yakunlanadi?

 1. sanitar tekshirish dalolatnomasi bilan*

 2. yashash hududini sanitar baholash bilan

 3. qurilmalarning sanitar texnik xarakteristikasi bilan

 4. sanitar me'yorlarni buzilganligini asoslash

 5. aholining kasallanish holatini asoslash

400 Avtomobil dvigatellarining ish rejimi qanday usul bilan baholanadi?

 1. dudbo‘ron gazidagi SO konsentratsiyasi bilan*

 2. oltingugurt gazining konsentratsiyasi

 3. 3,4 benzopiren konsentratsiyasi

 4. qurum konsentratsiyasi

 5. uglevodorod konsentratsiyasi

401 Atmosfera havosini muhofaza qilishga qaratilgan chora tadbirlar:

 1. sanitar texnik, texnologik, rejalashtiruvchi va qonuniy ma'muriy*

 2. laborator, sanitar texnik va “vatt” usuli bilan

 3. murakkab texnologiyadan foydalanish, atmosferaga chiqindilarni tashlashni man etish

 4. aholi turar joylarini funksional zonalash, laborator nazorat

 5. aholidan so‘rab surishtirish, sanitar texnik, laborator nazorat

402 Asosiy rejalashtiruvchi chora tadbirlarga nimalar kiradi?

 1. hudud uchun maydon tanlab olish va funksional zonalash*

 2. shamol guli va chang gulini ishlab chiqish

 3. gaz gulini ishlab chiqish va atmosfera havosi stratifikatsiyasi

 4. atmosfera havosini muhofazasiga qaratilgan chora tadbirlar ishlab chiqish

 5. atmosfera havosini ishlab chiqarish korxonalari chiqindilaridan muhofaza qilish

403 Atmosfera havosini muhofaza qilishga qaratilgan gaz ushlab qoluvchi qurilmalarga nimalar kiradi?

 1. scrubber*

 2. siklon

 3. multitsiklon

 4. elektrofiltr

 5. chang ushlovchi filtrlar

404 Atmosfera havosida ximiyaviy moddalar REMi qanday aniqlanadi?

 1. tajriba, hisoblash *

 2. qiyosiy, so‘rab surishtirish

 3. kuzatish, joriy

 4. epidemiologik, so‘rab surishtirish

 5. maksimal, o‘rtacha sutkalik

405 Qanday biologik muhitlarda maksimal bir martalik konsentratsiya o‘rnatiladi?

 1. bolalarda*

 2. hayvonlarda

 3. oq kalamushlarda

 4. ishchilarda

 5. uy bekalarida

406 REM kimga va qachon zarur?

 1. atmosfera havosi sifatini baholashda sanitar vrach uchun*

 2. avtoinspektorlar uchun, mashinalar harakatini boshqarishda

 3. havo basseyni xolatini baholashda gidromet uchun

 4. statsionar postlarda ifloslantiruvchilarni baholashda

 5. yo‘nalishli postlarda maksimal konsentratsiyani baholash uchun

407 Atmosfera havosida zararli moddalar REMi qanday darajada aniqlanadi?

 1. bo‘sag‘a osti darajasida*

 2. harakat darajasida

 3. surunkali ta'sir darajasida

 4. o‘tkir ta'sir darajasida

 5. o‘tkir osti ta'sir darajasida

408 Atmosfera havosida ximiyaviy moddalarni me'yorlashtirishning nechta prinsipi mavjud?

 1. 4*

 2. 3

 3. 5

 4. 6

 5. 10

409 REMni epidemiologik asoslash o‘z ichiga nimalarni oladi?

 1. atmosfera havosini ifloslanish darajasini va aholi salomatlik holatini baholash*

 2. axoli immunostatus salomatlik xolatini baholash va jismoniy rivojlanganlik

 3. o‘tkir ichak infeksiyalari kasallanish o‘choqlarini aniqlash

 4. manbani baholash, tarqphalish yo‘li va immunitetni o‘rganish

 5. epidemik kasalliklar o‘choqlarini aniqlash

410 REM aniqlanguncha qanday me'yordan foydalanish mumkin?

 1. RECh*

 2. RET

 3. moddaning havfsiz tashlash me'yori

 4. HQM

 5. moddaning qiyosiy havfsiz miqdori

411 Axoli turar joylari atmosfera havosida kimyoviy moddalar me'yori nima deb nomlanadi?

 1. REM*

 2. xavfsiz qoldiq miqdor

 3. ruxsat etilgan doza

 4. havfsiz qoldiq miqdor

 5. qiyosiy qoldiq daraja

412 Avtotransportga nisbatan tashkillashtirilgan chora tadbirga nimalar kiradi?

 1. ko‘cha haroakatini tashkil etish va boshqarish*

 2. magistral oldi hududini aniq zonalash

 3. gazbalon dvigatelli mashinalarni tanlab olish

 4. yovhqilg‘iga cho‘kmalar aralashtirish

 5. yashil o‘simliklarni ikk va undan ortiq qatorlarga ekish

413 Atmosfera havosini azot oksidlari bilan ifloslanishi bolalarda qanday kasallikni yuzaga keltiradi?

 1. metgemoglobinemiya*

 2. birrilioz

 3. flyuoroz

 4. itay itay

 5. kadmioz

414 Mashina dvigatellarini qanday noxush rejimda ishlashi dudbo‘ron gazlari tarkibiga salbiy ta'sir ko‘rsatadi?

 1. tezlikning pastligi va mashina motorini harakatsiz xolda ishlashi*

 2. mashina yoqilg‘isida cho‘kmalarning mavjud emasligi

 3. mashinalarda neytralizatorlarning yo‘qligi

 4. birdan to‘xtash, keskin burilish

 5. magistralda yashil zonalarning mavjudligi

415 Elektrofiltrning foydali ish koeffitsienti nechaga teng?

 1. 99%*

 2. 30%

 3. 40%

 4. 50%

 5. 70%

416 Elektrofiltrning normal ishlashi uchun nima qilish kerak?

 1. elektrofiltrdan oldin havoni mexanik tozalash*

 2. tozalanadigan gazni qo‘shimcha ifloslantirish

 3. tutun gazi haroratining ortishi

 4. tutun gazini quritish

 5. chiqindilarni namlash va utilizatsiya qilish

417 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi qanday manbalardan tuproq ifloslanishi mumkin?

 1. avtotransportdan*

 2. qishloq xo‘jalik tarmoqlaridan

 3. ishlab chiqarish tavrmoqlaridan

 4. tuproqning o‘zida

 5. kimyo sanoatidan

418Atmosfera havosiga qanday manbalardan asosan mineral yoqilg‘ilarni yonishi natijasida xosil bo‘lgan chiqindilar tashlanadi?

 1. IES*

 2. qurilish industriyasidan

 3. avtotransport

 4. ishlab chiqarish korxonalaridan

 5. tuproqdan

419 Qanday yoqilg‘ilar tarkibida oltingugurt va kullanish miqdorini doimo o‘rganib borish zarur?

 1. mineral o‘g‘itlar tarkibida*

 2. mazut tarkibi

 3. gaz tarkibi

 4. suyuq yoqilg‘ida

 5. slans tarkibida

420 Ekologiyani yaxshilash maqsadida qanday qattiq yoqilg‘ilarni issiqlik elektro stansiyalarda foydalanish mumkin emas?

 1. kam kaloriyali va past navli ko‘mir*

 2. daraxt va slans

 3. yuqori kaloriyali va yuqori sortli

 4. changli va bo‘lakli

 5. slans va torf

421 Yilning sovuq davrida qanday manbalar atmosfera havosini kuchli ifloslantiradi?

 1. IES*

 2. ishlab chiqarish korxonalari

 3. tuproq

 4. avtotransport

 5. qishloq xo‘jalik korxonalari

422 Yilning issiq davrida havo muhitini kuchli changlanishi nimalarga bog‘liq?

 1. hududni obodonlashtirish darajasiga*

 2. issiq chiqindilar miqdloriga

 3. mashinalar oqimliligiga

 4. meteo sharoitning passivligiga

 5. tuproqda olibiladigan ishlarga

423 Qanday manbalardan atmosfera havosiga og‘ir metall azrozollari ajralib chiqadi?

 1. qora metallurgiya*

 2. avtotransport

 3. neftni qayta ishlash korxonalari

 4. ko‘mirni yoqish jarayoni

 5. alyuminiy sanoati

424 Qanday manbalardan ajralayotgan moddalar sababli odamlar qonida karboksigemoglobin moddasi xosil bo‘ladi?

 1. avtotransport*

 2. paxta tozalash zavodlari

 3. tuproq

 4. ishlab chiqarish korxonalari

 5. bug‘ pechlari

425 Tashkillashtirilgan chiqindilar atmosferaga tashlanadigan chiqindilarning necha foizini tashkil etadi?

 1. 10%*

 2. 90%

 3. 80%

 4. 50%

 5. 60%

426 Ishlab chiqarish manbalaridan ajraluvchi chiqindilarning necha foizi hisobga olinadi?

 1. tashkillashtirilgan*

 2. tashkillashtirilmagan

 3. deraza romlaridan ajraluvchi

 4. ventilyasion tirqishlar orqali ajraluvchi

 5. changlanuvchi mashinalardan xosil bo‘luvchi

427 Qanday manba atmosferaning bakterial tarkibini sedimetatsion usul yordamida aniqlashni talab etadi?

 1. tuproq*

 2. IES

 3. ishlab chiqarish korxonalari

 4. avtotransport

 5. suv transporti

428 Qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining gigienik ahamiyati?

 1. xom ashyoni changlanuvchi material va katta xajmli ekanligi *

 2. bu turdagi korxonalar atmosfera havosini ifloslantirmaydi

 3. bu turdagi korxonalar uchun S’HM o‘rnatish shart emas

 4. bu turdagi korxonalar faqat ochiq suv havzalarini ifloslantiradi

 5. tabiiy materiallar doimo o‘z tarkibida zaharsiz moddalarni saqlaydi

429 Atmosfera havosini ifloslantiruvchilarni axoli salomatligiga ta'siri qanday guruhlarga bo‘linadi?

 1. o‘tkir va surunkali*

 2. o‘tkir va o‘tkir osti

 3. surunkali va maxsus

 4. maksimal va minimal

 5. yillik va dekadali

430 Atmosfera havosini ifloslantiruvchilarini surunkali ta'siri qanday guruxlarga bo‘linadi?

 1. surunkali maxsus va surunkali nomaxsus*

 2. surunkali maxsus va surunkali minimal

 3. surunkali o‘tkir va surunkali o‘tkir osti

 4. surunkali tashkillashtirilgan va surunkali tashkillashtirilmagan

 5. surunkali individual va surunkali umumiy

431 Surunkali maxsus ta'sir ko‘rsatuvchilarning guruhini ko‘rsating:

 1. ftor, berilliy, kadmiy*

 2. xlor, simob, uran

 3. kaliy, natriy, brom

 4. fosfor, kalsiy magniy

 5. vodorod, kumush, fosfor

432 RECh –bu?

 1. ilmiy texnik me'yor*

 2. statistik me'yor

 3. gigienik me'yor

 4. epidemiologik me'yor

 5. toksikologik me'yor

433 RECh mustaqil me'yor bo‘la oladimi?

 1. bo‘la olmaydi*

 2. bo‘ladi

 3. doimo emas

 4. faqat laborator tekshiruvlaridan so‘ng mumkin

 5. faqat toksikologik tekshiruvlardan so‘ng mumkin

434 Atmosfera havosiga ifloslantiruvchi moddalar qanday usullar bilan tashlanadi?

 1. tashkillashtirilgan va tashkillashtirilmagan holda*

 2. tashkillashtirilgan va sanitar topografik

 3. tashkillashtirilmagan va sanitar epidemiologik

 4. sanitar topografik va sanitar texnik

 5. sanitar epidemiologik va mutogen

435 Tashkillashtirilgan chiqindilarga nimalar kiradi?

 1. abgazlar va aspiratsion tizim gazlari*

 2. changlanuvchi materiallarni yuklash va abgazlar

 3. bug’lanuvchi materiallarni tushirish va abgazlar

 4. changlanuvchi materiallarni ochiq holda saqlash va abgazlar

 5. gradirnya, abgazlar

436 Shamolning «havfli » tezligi nima?

 1. sovuq chiqindilar uchun 1 2 m/sek,issiq chiqindilar uchun 4 6 m/sek*

 2. sovuq chiqindilar uchun 1,5 2,5 m/sek, issiq chiqindilar uchun 14 16 m/sek

 3. sovuq chiqindilar uchun 5,5 5,8 m/sek, issiq chiqindila uchun 40 60 m/sek

 4. iqlim mintaqasi uchun bunday me'yor mavjud emas

 5. axoli turar joy mintaqalari uchun bu 70% ni tashkil etadi

437 Atmosfera havosining adiabatik jarayoni deganda nimani tushunasiz?

 1. bu yuqoriga ko‘tarilgan sari haroratning pasayib borishidir

 2. bu pastga tushgan sari haroratni pasayib borishi

 3. bu atmosferaning harorat stratifikatsiyasi

 4. bu atmosfera havosining turbulentligi

 5. bu atmosfera havosining inversiya holati

438 Inversiya nima degani?

 1. bu temperatura gradientining buzilish xolatidir*

 2. bu turbulentlikning buzilish xolatidir

 3. bu konvektivlikning buzilish xolatidir

 4. bu atmosfera havosi stratifikatsiyasining buzilish xolatidir

 5. bu atmosfera havosining adiabatik jarayonini buzilish xolatidir

439 Inversiya turlarini ko‘rsating?

 1. yer yuza va ko‘tariluvchi*

 2. vertikal va gorizontal

 3. siklonsimon va siklonli bo‘lmagan

 4. yer yuza va gorizontal

 5. vertikal va yuqoriga ko‘tariluvchi

440 Atmosfera havosini muhofazasiga qaratilgan texnologik chora tadbirlarga nimalar kiradi?

 1. jarayonni germitizatsiyalash va olovli qizdirishni elektrga almashtirish*

 2. siklon va multitsiklonlardan foydalanish

 3. namli tozalashni quriqqa almashtirish

 4. xom ashyoni foydali aralashmalardan tozalash

 5. uzluksiz jarayonni uzlikliga almashtirish

441 Shtil nima degani?

 1. atmosfera havosini mutlaqo shamol esmaydigan xolatidir*

 2. bu atmosfera havosining stratifikatsiyasi

 3. bu suv havzalari suvining turbulent oqimidir

 4. bu atmosfera havosini inversiya xolatidir

 5. bu atmosfera havosini konvektiv jarayonidir

442 Konstruksiyasiga ko‘ra skrubberning qanday turlarini bilasiz?

 1. ichi bo‘sh, nasadkali, kaskadli*

 2. gorizontal, vertikal va kaskadli

 3. ichi bo‘sh, vertikal va inversion

 4. ichi bo‘sh, gorizontal va kaskadli

 5. stratifitsirlash, gorizontal va vertical

443 Havo tarkibidagi yopishqoq changlarni tozalashda qanday turdagi skrubberlardan foydalaniladi?

 1. sharikli skrubberlardan*

 2. plastmassa to‘siqli skrubberlardan

 3. siklonlar va skrubberlar

 4. multitsiklonlar va skrubberlar

 5. elektrofiltr va scrubber

444 Noxush hidga ega bo‘lgan gazlar zarali qo‘shimchalardan qanday tozalanadi?


Download 3.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Download 3.77 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

Download 3.77 Mb.