1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 3.77 Mb.
bet6/22
Sana24.03.2017
Hajmi3.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

 1. ozonlash usuli bilan*

 2. koagulyasiya usuli bilan

 3. flokulyasiya usuli bilan

 4. titrlash usuli bilan

 5. filtrlash usuli bilan

445 Amaliy jihatdan suvning qanday tiplari mavjud?

 1. 7*

 2. 5

 3. 9

 4. 10

 5. 15

446 Inson organizmida har kuni xosil bo‘ladigan suvlar nima deb nomlanadi?

 1. endogen suv*

 2. ekzogen suv

 3. mutagen suv

 4. ichki suv

 5. terotogen suv

447 Suv tarkibidagi mikroelement turlarini ko‘rsating :

 1. essensial, shartli essensial, zaharli*

 2. mutogen, essensial,zararli

 3. shartli essensial, zaharli, toksikologik

 4. limit, limit bo‘lmagan, zaharli

 5. zararli, shartli zaraprli, foydali

448 Ekologik nuqtai nazardan suv tarkibidagi mikroorganizm turlari?

 1. autoxton va alloxton*

 2. mikroorganizmlar va makroorganizmlar

 3. viruslar va bakteriyalar

 4. gelmintlar va viruslar

 5. fauna va flora

449 Autoton mikroorganizm – nima?

 1. suvda rivojlanuvchi va yashovchi mikroorganizmlar*

 2. faqat ochiq suv havzalarida yashovchi mikroorganizmlar

 3. daraxt barglarida yashovchi mikroorganizmlar

 4. botqoqliklarda yashovchi mikroorganizmlar

 5. atmosfera havosida yashovchi mikroorganizmlar

450 Alloxton mikroorganizmlar – bu?

 1. suvga turli ifloslantiruvchi moddalar bilan tushuvchi mikroorganizmlar*

 2. suv muhitida yashovchi mikroorganizmlar

 3. qandolat mahsulotlarida yashovchi mikroorganizmlar

 4. tuproqda yashovchi mikroorganizmlar

 5. ummonlarda yashovchi mikroorganizmlar

451 Chuchuk suvlarda quruq qoldiq nechaga teng bo‘ladi?

 1. 1000 mg/l*

 2. 500 mg/l

 3. 750 mg/l

 4. 2500 mg/l

 5. 100 mg/l

452 Suv tarkibida qaysi element miqdorini me'yordan ortishi urov kasalligini keltirib chiqaradi?

 1. stronsiy*

 2. natriy

 3. kaliy

 4. magniy

 5. vodoprovod

453 grunt suvlarining o‘ziga xos xususiyati nimada?

 1. doimiy bo‘lmagan rejim*

 2. doimiy rejim

 3. tarkibning zararliligi

 4. kislorodning yuqori miqdorda bo‘lishi

 5. bosimli rejim

454 Quyilish sharoitiga ko‘ra qatlamlararo suvlarning qanday turlari bor?

 1. bosimli va bosimsiz*

 2. grunt va sizot suvlar

 3. markazlashtirilmagan va markazlashtirilgan

 4. artezian va bochka suvlari

 5. koptaj va shaxtali quduqlar

455 Erliftlar qachon qo‘llaniladi?

 1. agarda burg‘uli quduq chuqurligi 70 metrdan oshmasa*

 2. agarda burg‘uli quduq chuqurligi 100 metrdan oshmasa

 3. agarda burg‘uli quduq chuqurligi 250 metrdan oshmasa

 4. agarda burg‘uli quduq chuqurligi 1000 metrdan oshmasa

 5. agarda burg‘uli quduq chuqurligi 1200 metrdan oshmasa

456 Markazdan qochuvchi nasoslar qachon qo‘llaniladi?

 1. suvning dinamik darajasi 120 m ni tashkil etsa*

 2. suvning dinamik darajasi 500m ni tashkil etsa

 3. suvning dinamik darajasi 800m ni tashkil etsa

 4. suvning dinamik darajasi 1000m ni tashkil etsa

 5. suvning dinamik darajasi 1500m ni tashkil etsa

457 Shtangali nasoslar qachon qo‘llaniladi?

 1. burg‘uli quduq chuqurligi 100 m dan kam bo‘lganda*

 2. burg‘uli quduq chuqurligi 50 m dan kam bo‘lganda

 3. burg‘uli quduq chuqurligi 1000 m dan kam bo‘lganda

 4. burg‘uli quduq chuqurligi 2000 m dan kam bo‘lganda

 5. burg‘uli quduq chuqurligi 3000 m dan kam bg‘lganda

458 Suvni zararsizlantirishni reagentli usuliga nimalar kiradi?

 1. xlorlash, ozonlash*

 2. xlorlash, koagulyasiya

 3. ozonlash, flokulyasiya

 4. kumushning ta'siri, flotatsiya

 5. xlorlash, giperfiltratsiya

459 Suvni zararsizlantirishni reagentsiz usuliga nimalar kiradi?

 1. ultra binafsha nurlar, gamma nurlar,qaynatish*

 2. xlorlash, gamma nurlar

 3. ozonlash, ultratovush

 4. kumushning ta'siri, ultra binafsha nurlar

 5. qaynatish, xlorlash

460 Davolash profilaktika muassasalari qaerlarga joylashtiriladi?

 1. seliteb yoki shahar oldi hududida*

 2. seliteb yoki ishlab chiqarish zonasida

 3. shahar oldi hududi yoki kommunal ombor zonasida

 4. seliteb yokiichki transport zonasida

 5. shahar oldi hududi yoki qishloq xo‘jalik zonasida

461 Shahar oldi hududida qanday kasalxonalarni joylashtirish kerak?

 1. psixiatriya, tuberkulez, yuqumli*

 2. terapevtik,tug‘ruq komplekslari, tuberkulez

 3. somatik, tuberkulez, yuqumli kasalliklar

 4. psixiatriya, travmatologiya, neyroxirurgiya

 5. tug‘ruq komplekslari, tuberkulez, psixiatriya

462 Qanday hududlarda davolash profilaktika muassasalarini joylashtirish qatiyyan man etiladi?

 1. ilgari qabriston yoki axlatxona sifatida ishlatilgan hududlarda*

 2. ilgari stadion yoki axlatxona sifatida ishlatilgan hududlarda

 3. ilgari turar joy binolari, hayvonlar qabristoni uchun foydalanilgan joylarda

 4. ilgari sport komplekslari va uylar uchun foydalanilgan hududlarda

 5. ilgari ishlab chiqarish korxonalari va uylar sifatida foydalanilgan hududlarda

463 Tug‘riq komplekslarini qizil chiziqdan qancha masofada joylashtirish kerak?

 1. qizil chiziqdan 30 m*

 2. qizil chiziqdan 50 m

 3. qizil chiziqdan 100m

 4. qizil chiziqdan 500 m

 5. qizil chiziqdan 250 m

464 Kasalxona maydoning qurilish zichligi me'yorini ko‘rsating?

 1. 12%- 15%*

 2. 20%- 25%

 3. 50% -55%

 4. 33% -40%

 5. 45% - 50%

465 DPMda bo0 park zonasining maydoni qanchaga teng?

 1. 25 m/kV*

 2. 30m/kV

 3. 40m/kV

 4. 35 m/kV

 5. 55m/kV

466 DPM zonalarini ko‘rsating?

 1. davolash korpusi, bog‘ park zonasi, poliklinika, patologoanatomik zona, xo‘jalik zonasi*

 2. davolash, laboratoriya, toksikologik zona, park

 3. park, toksik,o‘ta havfli infeksiyalar laboratoriyasi

 4. skver, bog‘ park zonasi, davolash zonasi

 5. toksikologik, bakteriologik, virusologik,yuqumli kasalliklar zonasi

467 Yuqumli kasalliklar shifoxonasining zonalarini ko‘rsating?

 1. «toza» va «iflos» zona*

 2. ko‘kalamzorlashtirish va obodonlashtirish

 3. vodoprovodnaya va kanalizatsiya

 4. ventilyasiya va urbonizatsiya

 5. «toza» va «yarim toza»

468 DPM palatalari derazalarining optimal orientatsiyasi?

 1. J, JSh, Sh*

 2. Sh, J, JSh

 3. ShSh, J, JSh

 4. ShG‘, J, JSh

 5. ShSh, Sh, J

469 DPMlardagi vivariylar boshqa binolarga nisbatan qanday masafada joylashtiriladi?

 1. palatalarga nisbatan 50 m dan kam emas*

 2. palatalarga nisbatan 100 m dan kam emas

 3. palatalarga nisbatan 150 m dan kam emas

 4. palatalarga nisbatan 200 m dan kam emas

 5. palatalarga nisbatan 250 m dan kam emas

470 DPM axlat yig‘ish pavilonlari bilan davolash korpuslari orasidagi masafa qanchaga teng bo‘ladi?

 1. 25 m dan kam emas *

 2. 40 m dan kam emas

 3. 50 m dan kam emas

 4. 100 m dan kam emas

 5. 200 m dan kam emas

471 DPMda tashkil etilgan urnalar orasidagi masofa qanchaga teng bo‘ladi?

 1. 50 m*

 2. 100 m

 3. 200 m

 4. 500m

 5. 150m

472 Bokslarda bir koyka uchun ajratilgan maydon o‘lchami nechaga teng:

 1. 27m/kV*

 2. 30m/kV

 3. 40m/kV

 4. 15m/kV

 5. 20 m/kV

473 Odatiy palata seksiyasi nechta koyka uchun mo‘ljallangan bo‘ladi?

 1. 30 - 31 koykaga*

 2. 25 - 28 koykaga

 3. 35 -40 koykaga

 4. 45 - 50 koykaga

 5. 10 - 15 koykaga

474 Tez tibbiy yordamning jarrohlik bo‘limi qaerdp tashkil etiladi?

 1. qabul bo‘limida*

 2. davolash korpusida

 3. diagnostik bo‘limda

 4. laboratoriya blokida

 5. jarrohlik blokida

475 Jarrohlik blokida xodimlar uchun kirish eshigi qaerda tashkil etiladi?

 1. sanitar o‘tkazuvchi tizim orqali*

 2. shlyuz orqali

 3. boks orqali

 4. yarim boks orqali

 5. steril blok orqali

476 Jarrohlik bloki nechta bo‘limdan tashkil topadi?

 1. septik va aseptic*

 2. septik va sterilizatsion

 3. aseptik va boks

 4. aseptik va yarim boks

 5. septik va laboratoriya

477 Tug‘ruq komplekslarida observatsion blok kaerda joylashtirilishi kerak?

 1. binoning birinchi qavatida*

 2. ikkinchi qavatda

 3. beshinchi qavatda

 4. qancha baland bo‘lsa shuncha yaxshi

 5. uchinchi qavatda

478 Yuqumli kasalliklar bo‘limi qaerda tashkil etiladi?

 1. alohida turuvchi binolarda*

 2. markazlashtirilgan holda

 3. markazlashtirilmagan holda

 4. perimetral xolda

 5. qatorma vator

479 Ikki koyka uchun mo‘ljallangan yarim bokslarda maydon o‘lchami nechaga teng?

 1. 22 m/kV*

 2. 25m/kV

 3. 30 m/kV

 4. 35m/kV

 5. 40 m/kV

480 Boks tarkibiga qanday xonalar kiradi?

 1. sanitar tarmoq, palata, shlyuz, tambur*

 2. palata, boks, yarim boks, laboratoriya

 3. sanitar tarmoq, laboratoriya, muolaja xonasi

 4. shlyuz, palata, tambur, apteka

 5. apteka, sanitarnыy uzel, laboratoriya

481 Palataga havo kelishi qanday tashkil etiladi?

 1. soatiga 80metr/ kub*

 2. soatiga 100 metr /kub

 3. soatiga 50 metr/ kub

 4. soatiga 150 metr /kub

 5. soatiga 40 metr /kub

482 Bemorlarning oqliklari qancha muddatda almashtirilishi kerak?

 1. har 7 kunda bir marta*

 2. har 10 kunda bir marta

 3. har 9 kunda bir marta

 4. har 15 kunda bir marta

 5. har 20 kunda bir marta

483 DPMlarda kir oqliklarni turlarga ajratishga ruxsat beriladimi?

 1. taqiqlanadi*

 2. qisman ruxsat beriladi

 3. vaqtincha saqlash mumkin

 4. taqiqlanmaydi

 5. mumkin

484 Tez buziluvchi mahsulotlar saqlanadigan muzlatkich qanday bo‘lishi kerak?

 1. mahsulot turiga qarab markirovkalangan*

 2. aloxida stilyajlarga ega bo‘lishi

 3. maxsus kameraga ega bo‘lishi

 4. maxsus muzlatkichga ega bo‘lishi

 5. maxsus bo‘limlarga ega bo‘lishi

485 DPMlarda tayyor ovqatlar sifatini kimlar tekshiradi?

 1. brakeraj komissiyasi*

 2. texnik xodimlar

 3. degustatorlar

 4. hech kim tomonidan tekshirilmaydi

 5. ko‘ngillilar

486 DPMlarda issiq ovqat harorati nechaga teng bo‘ladi?

 1. 65 - 75 gradus*

 2. 55 - 60 gradus

 3. 30- 35 gradus

 4. 50- 55 gradus

 5. 20 -25 gradus

487 DPMdagi sovuq ovqatlar harorati nechaga teng bo‘ladi?

 1. 7 - 14 gradus*

 2. 2 - 4 gradus

 3. 4 - 5 gradus

 4. 5 -6 gradus

 5. 1-5 gradus

488 DPMning ovqat tayyorlash blokida qanday taralarni ishlatish mumkin emas?

 1. emallangan*

 2. shishali

 3. metal

 4. keramka

 5. yog‘och

489 Hududning optimal qiyaligi?

 1. 1,5%*

 2. 10%

 3. 15%

 4. 20%

 5. 25%

490 Hududning yo‘l qo‘yiladigan qiyaligi?

 1. 10%*

 2. 25%

 3. 30%

 4. 22%

 5. 35%

491 Turar joy binolarining yozgi xonalariga nimalar kiradi?

 1. balkon, veranda, lodjiya*

 2. uxlash xonasi, bolalar xonasi, yo‘lak

 3. balkon, kabinet, lodjiya

 4. veranda, lodjiya, uxlash xonasi

 5. balkon, kabinet, kunduzgi bo‘lish xonasi

492 Hovlili uylarning sanitar texnik jihozlari turlarini ko‘rsating?

 1. xonadon ichi va hovli qurilmalari*

 2. ichki va tashqi

 3. kanalizatsiya va ventilyasiya

 4. vodoprovod va yoritilganlik

 5. qattiq chiqindilarni chetlashtirish va kanalizatsiya

493 Bir tomonlama yoritishda xonalar chuqurligi nechaga teng bo‘ladi?

 1. 6 m dan ko‘p emas*

 2. 8 m dan ko‘p emas

 3. 10 m dan ko‘p eias

 4. 3 m dan ko‘p emas

 5. 15m dan ko‘p emas

494 Turar joy binolarida yoritilganlikni o‘rtacha darajasini ko‘rsating?

 1. 100 lk dan kam emas*

 2. 200 lk dan kam emas

 3. 300 lk dan kam emas

 4. 250 lk dan kam emas

 5. 500 lk dan kam emas

495 Shaharlarni loyihalash o‘z ichiga oladi:

 1. shaharning bosh rejasini tuzish*

 2. mikroiqlim o‘lchamlarini aniqlash usullari

 3. shovqin darajasini o‘lchash

 4. yer osti suvlari darajasini o‘lchash

 5. rejalashtirish ustidan JSN

496Axoli turar joylarini rejalashtirish bo‘yicha loyixa materiallarini manitar ekspertizasi necha bosqichdan iborat?

 1. 14*

 2. 11

 3. 9

 4. 18

 5. 10

497 Loyiha materiallarini sanitar ekspertizasining ikkinchi bosqichini ko‘rsating?

 1. axolini joylashtirish uchun yer maydonini yetarli ekanligini tekshirish*

 2. hududni funksional zonalash

 3. S’HM yetarliligini tekshirish

 4. S’HM hududini tekshirish

 5. qurilish zichligini aniqlash

498 DPM chiqindilari qanday sinflarga bo‘linadi?

 1. 5 sinfga*

 2. 4 sinfga

 3. 6 sinfga

 4. 10 sinfga

 5. 8 sinfga

499 D guruhiga kiruvchi DPM chiqindilari:

 1. radiaktiv chiqindilar*

 2. ishlab chiqarish korxona chiqindilari

 3. o‘ta havfli chiqindilar

 4. havfsiz chiqindilar

 5. oqava suvlar

500 A guruhiga kiruvchi chiqindilar qaerlardan xosil bo‘ladi?

 1. palatalardan*

 2. jarrohlik bloklaridan

 3. jonlashtirish bo‘limlaridan

 4. yuqumli kasalxonalardan

 5. laboratoriyalardan

501 B guruhiga kiruvchi chiqindilar DPMning qaysi bo‘limlaridan xosil bo‘ladi?

 1. jarrohlik bo‘limlaridan*

 2. palatalardan

 3. ma'muriyatdan

 4. ovqat tayyorlash bloklaridan

 5. korpuslardan tashqarida xosil bo‘luvchi chiqindilar

502 B guruhiga kiruvchi chiqindilar qaerda to‘planadi?

 1. bir martalik germitik qadoqlarga*

 2. ko‘p marta ishlatiladigan idishlarga

 3. bir marta ishlatiladigan paketlarga

 4. ko‘p marta ishlatiladigan baklarga

 5. maxsus bunkerlarga

503 V guruhiga kiruvchi chiqindilar qaerlarda xosil bo‘ladi?

 1. laboratoriyalarda va ftiziatriyada*

 2. palatalarda

 3. jonlashtirish bo‘limida

 4. jarrohlik bo‘limida

 5. vivariylarda

504 V guruhiga kiruvchi chiqindilar solinadigan taralar qanday yozuvlar bilan markirovkalanadi?

 1. «o‘ta havfli chiqindilar»*

 2. havfsiz

 3. havfli

 4. oddiy

 5. ho‘jalik

505DPM chiqindilarini nima qilish mumkin emas?

 1. har qanday chiqindini qo‘l bilan zichlash*

 2. chiqindilarni ko‘p marta qo‘llaniladigan paketlarga joylash

 3. chiqindilarni qo‘lga qo‘lqop kiyib solish

 4. barcha chiqindilarni bitta taraga solib tashish

 5. chiqindilarni DPM hududida zararsizlantirish

506 DPM chiqindilari solinadigan bir marta qo‘llaniladigan paketlarga necha kilogramm chiqindi solish mumkin?

 1. 15 kg*

 2. 10 kg

 3. 25 kg

 4. 5 kg

 5. 20 kg

507 V guruhiga kiruvchi chiqindilar solinadigan taralarni qaerga joylashtiriladi?

 1. izolyasiya qilingan xonada*

 2. poliklinikada

 3. ho‘jalik xovlisida

 4. patologoanotomik korpusda

 5. chiqindi xosil bo‘ladigan joyda

508 V guruhiga kiruvchi chiqindilar solinadigan konteynerlarni boshqa konteynerlar bilan birga saqlash mumeinmi?

 1. mumkin emas*

 2. mumkin

 3. yo‘l qo‘ysa bo‘ladi

 4. mumkin faqat qisman

 5. birga zararsizlantiriladi

509 DPMlarda chiqindi solinadigan konteynerlar va davolash korpusi orasidagi masofa qanchaga teng bo‘ladi?

 1. 25 metr*

 2. 15 metr

 3. 100 metr

 4. 150 metr

 5. 50 metr

510 DPMlarda chiqindi konteynerlar bilan ovqat tayyorlash korpusi orasidagi masofa qanchaga teng bo‘ladi?

 1. 100 metr*

 2. 25 metr

 3. 40 metr

 4. 30 metr

 5. 250 metr

511 DPMlarda, ochiq joyda qancha chiqindi solinadigan konteynerlarni joylashtirish mumkin?

 1. 5 konteynerdan ko‘p emas*

 2. 10 konteynerdan ko‘p emas

 3. 15 konteynerdan ko‘p emas

 4. 3 konteynerdan ko‘p emas

 5. 7 konteynerdan ko‘p emas

512 Barcha guruhga kiruvchi ovqat chiqindilarni qaerda saqlash zarur?

 1. muzlatkichda*

 2. ochiq joyda

 3. maxsus konteynerlarda

 4. muzlatkichda

 5. saqlash mumkin emas

513 B va V guruhiga kiruvchi chiqindilarni zararsizlantirish qanday amalga oshiriladi?

 1. markazlashtirilgan va markazlashtirilmagan xolda*

 2. faqat markazlashtirilgan xolda

 3. faqat markazlashtirilmagan xolda

 4. zararsizlantirilmaydi

 5. sentrofugadan foydalaniladi

514 B va V sinfiga kiruvchi chiqindilar qanday zararsizlantirishga uchratiladi?

 1. termik zararsizlantirishga*

 2. biotermik zararsizlantirishga

 3. piroliz

 4. ximik zararsizlantirishga

 5. mexanik zararsizlantirishga

515 Chiqindilarni vaqtincha saqlash xona devorlari nima bilan qoplanishi kerak?

 1. glazurli plitka bilan*

 2. xoper bilan

 3. keramik plitka bilan

 4. hech nima bilan qoplanmaydi

 5. oddiy gulqog‘oz yopishtiriladi

516 Maishiy xizmat ko‘rsatish muassasalariga oid qonuniy hujjatlarni ko‘rsating?

 1. SanQ va M 0197 06*

 2. SanQ va M 0078 98

 3. SanQ va M 0149 04

 4. SanQ va M 0172 04

 5. Dav ST 950 2011

517 Kosmetologiya xonalarida qanday turdagi amaliyotlar o‘tkaziladi?

 1. gigienik va dekorativ*

 2. gigienik va profilaktik

 3. dekorativ va sochlar parvarishi

 4. kesish va turmaklash

 5. pariklar tayyorlash

518 Sartaroshxonalarni qaerlarga joylashtirish mumkin emas?

 1. binolarning yerto‘la qavatida*

 2. ko‘p qavatli binolarning sokol qavatida

 3. jamoat binolarining birinchi qavatida

 4. turar joy binolarining oxirgi qavatida

 5. izolyasiyalangan xolda

519 Sartoroshxonaning yerto‘la qavatidan nima maqsadda foydalanish mumkin?

 1. yordamchi va qo‘shimcha xonalar sifatida*

 2. erkaklari zali sifatida

 3. ayollar zali sifatida

 4. bolalar zali sifatida

 5. manikyur zali sifatida

520 Sartaroshxona ishchi zallarining balandligi nechaga teng bo‘ladi?

 1. 2,8 m dan kam emas *

 2. 2,8 m dan ko‘p emas

 3. 3,0 m dan kam emas

 4. 3,0m dan ko‘p emas

 5. 5 m va undan ko‘p

521 Bir tomonlama yoritishda xona chuqurligi necha metrni tashkil etadi?

 1. 6 m*

 2. 8m

 3. 10m

 4. 15m

 5. 20m

522 Kosmetik kabinet sartaroshxonaning qaerida joylashtiriladi?

 1. alohidalangan xonada*

 2. yer to‘la qavatida

 3. sokolda joylashgan xonalarda

 4. mansard xonalarida

 5. umumiy zalda

523 Sartaroshxonadagi pardoz stollari orasidagi masofa qanchaga teng?

 1. 1,8m*

 2. 2,5m

 3. 3,0m

 4. 1,0m

 5. 1,4m

524 Sartaroshxonadagi aniq ishlar bajaruvchi xonalarda TYoK nechaga teng bo‘ladi?

 1. 1,5%*

 2. 2%

 3. 5%

 4. 3%

 5. 2,55

525 Agarda sartaroshxonada mijoz teri butunligi buzilishi bilan bog‘liq jarohat olsa teri qanday modda bilan zararsizlantiriladi?

 1. 70 gradusli spirt, so‘ng yod bilan*

 2. spirt, fenol bilan

 3. fenol, ksilol bilan

 4. 30 gradusli spirt, so‘ng briliant yashili bilan

 5. zararsizlantirilmaydi


  Download 3.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Download 3.77 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

Download 3.77 Mb.