1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 3.77 Mb.
bet8/22
Sana24.03.2017
Hajmi3.77 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

 1. axolini dori preparatlari va sanitariya gigiena buyumlari bilan ta'minlash*

 2. axolini faqat dori preparatlari bilan ta'minlash

 3. axolini sanitariya gigiena buyumlari bilan ta'minlash

 4. axolini dorixona buyumlari va pardoz vositalari bilan ta'minlash

 5. axolini dorilar va pardoz vositalari bilan ta'minlash

605 Bajarilgan retseptlar soniga ko‘ra dorixonalar qanday guruxlarga bo‘linadi?

 1. 8 guruh*

 2. 10 guruh

 3. 12 guruh

 4. 3 guruh

 5. 6 guruh

606 Umumiy tipdagi dorixonalarni qaerga joylashtirish maqsadga muvofiq?

 1. alohida binolarda va ko‘p qavatli binolarning birinchi qavatida*

 2. sokol qavatida va aloxida joylashgan binolarda

 3. yeo‘p qavtli binolarning 2 qavatida va mansardda

 4. mansardda va binoning oxirgi qavatida

 5. yerto‘lada, sokolda ko‘p qavatli uylarning birinchi qavatida

607 Zaharli va narkotik dori moddalarini saqlashga qo‘yiladigan talablarni ko‘rsating?

 1. maxsus seyflarda*

 2. maxsus bunkerlarda

 3. ochiq joylarda

 4. shkaflarda

 5. stilyajlarda

608 Dorixonalarda tez alangalanuvchi suyuqliklarni saqlash xonalarini qaerga joylashtirish maqsadga muvofiq?

 1. aloxida joylashgan binolarda*

 2. xizmat xonalarida

 3. maishiy xonalarda

 4. xodimlar xonasida

 5. omborlarda

609 Dorixona devori va shipini tamirlashga talablar?

 1. suvga chidamli bo‘yoqlardan foydalanish va kafellar bilan bezatilish*

 2. ohak va metlax plitkalardan foydalanish

 3. oddiy plitka va glazurlanmagan plitkalardan foydalanish

 4. faqat metlax plitkalardan foydalanish

 5. suvga chidamli bo‘yoqlar va plitkalardan foydalanish

610 Dorixona buyumlarining tashqi qoplpmpsiga qanday talablar qo‘yiladi?

 1. silliq va ximiyaviy reagentlar ta'siriga chidamli*

 2. silliq bo‘lmasligi va dori preparatlariga chidamli bo‘lishi

 3. g‘adir budir va shishali bo‘lishi

 4. silliq va metalli bo‘lishi

 5. silliq va keramik bo‘lishi

611 Dorixonaning ishlab chiqarish xonalarida nimalar taqiqlanadi?

 1. gul o‘stirish*

 2. retseptlar osish

 3. turli jadvallar osish

 4. shkaflarni joylashtirish

 5. stilyajlarni joylashtirish

612 Dorixonada qo‘llaniluvchi isitish qurilmalariga talablar?

 1. silliq yuzali radiatorlardan foydalanish*

 2. panjarali radiatorlardan foydalanish

 3. g‘adir budir yuzali radiatorlardan foydalanish

 4. chinni radiatorlardan foydalanish

 5. shisha radiatorlardan foydalanish

613 Dorixona binosida ko‘zda tutilgan ventilyasiya turini ko‘rsating?

 1. olib ketuvchi so‘rib oluvchi*

 2. faqat olib keluvchi

 3. faqat olib ketuvchi

 4. sun'iy ventilyasiya

 5. mexanik ventilyasiya

614 Dorixonaning ishlab chiqarish bo‘limlarida namli tozalashga qancha vaqtda amalga oshiriladi?

 1. smenada bir martadan kam emas*

 2. smenada ikki martadan kam emas

 3. smenada uch martadan kam emas

 4. smenada 4 martadan kam emas

 5. smenada 5 martadan kam emas

615 Har smena boshida dorixona buyumlari nima bilan qayta ishlanadi?

 1. 3% vodorod peroksid eritmasi bilan*

 2. 5% vodorod peroksid eritmasi bilan

 3. 7% vodorod peroksid eritmasi bilan

 4. 70% spirt bilan

 5. 90% spirt bilan

616 Dorixona buyumlarini yuvishda yuvuvchi vosita sifatida nimadan foydalaniladi?

 1. xantal kukunining suvdagi eritmasidan*

 2. xantal kukunining spirtli eritmasidan

 3. xantal kukunining fenolli eritmasidan

 4. xantal kukunining yodli eritmasidan

 5. xantal kukunining glitsirinli eritmasidan

617.DSN o’tkazishdagi asos bo'luvchi qonuniy xujjatlarga kiradi:

 1. konstitutsiya, qonunlar*

 2. sanitar me’yor va qoidalar

 3. yo'riqnomalar, bayonnomalar, buyruqlar

 4. uslubiy xatlar, nizomlar, tavsiyanomalar

 5. uslubiy tavsiyanomalar

618.Qaysi xujjat bo'yicha DSENM ning xisob xujjatlari yuritiladi?

 1. SSV ning 287sonli buyrug’i*

 2. yo'riqnoma va boshqaruv ma'lumotlari

 3. SSV ning 400 sonli buyrug’i

 4. shahar SSV qarorlari

 5. tuman SSV qarorlari

619. Sanitar shifokorining xuquq va vazifalarini aniqlovchi qonuniy xujjat nomini ayting:

 1. O'z Res sanitar epidemiologic osoyishtaligini ta’minlash to'g’risidagi qonun*

 2. sanktsiyalar qo'yish bo'yicha buyruq

 3. dav sanitar nazorati to'g’risidagi xolat

 4. SSV ning 1075 sonli buyrug’i

 5. SSV ning 200 sonli buyrug’i

620. DSENM vrachini kommunal ob'ektlarda o'tkazadigan JSN dagi 3 ta asosiy vazifasini ayting:

 1. atrof muxitni ifloslantiruvchi ob'ektlardan muxofaza qilishga qaratilgan sanitar gigienik va sanitar epidemiologik chora tadbirlar o'tkazish bo'yicha nazorat olib borish*

 2. qurilish davrida nazorat o'tkazish

 3. yer maydoni tanlab olishda ishtirok etish

 4. loyixani san. ekspertizadan o'tkazish

 5. bosh rejani san. ekspertizadan o'tkazish

621. Loyixaning asosiy chizma qismini ko'rsating:

 1. vaziyatli reja*

 2. sun'iy yoritilganlik

 3. maxalliy isitish tizimi

 4. umumiy havo almashinuv tizimi

 5. ventilyatsiya

622. Qurilish uchun yer maydoni tanlab olish va ajratishda sanitar shifokorining ishtiroki 1 bosqichini ko'rsating:

 1. yer maydoni to'g’risidagi ma'lumotlarni o'rganish*

 2. yer maydonini shaxsan sanitar tekshiruvdan o'tkazish

 3. joyning vaziyatli rejasini o'rganish

 4. bosh rejani o'rganish

 5. loyiha chizish

623. Ogoxlantiruvchi sanitar nazoratning 3 bosqichida sanitar shifokor oldida turgan vazifalar :

 1. qurilishning loyixasi va chizma materiallari asosida qurilish jarayoni ustidan nazorat olib boorish*

 2. QMQ “Isitish tizimi, ventilyatsiya va xavoni kondensatsiyalash

 3. QMQ “Binolar suv ta'minoti va kanalizatsiya”

 4. QMQ “Tabiiy va sun'iy yoritilganlik”

 5. SHMQ”Shaharsozlik”

624. Loyixa bo'yicha yozma xulosa variantlari va to'ldiriladigan xisob shakllarini keltiring:

 1. loyixa kelishiladi, loyixa yo'l qo'yilgan kamchiliklarni bartaraf etish uchun qaytariladi.*

 2. ventilyatsiya loyixasi

 3. markaziy isitish tizimi

 4. chiqindilarni chetlashtirish usuli

 5. shamollatish loyihasi

625. Koagulyatsiya va tindirish qurilmalari loyixasini san. ekspertizadan o'tkazishda qanday ma'lumotlar xisobga olinadi?

 1. reagentlar va ularning dozasi*

 2. qurilmaning ishlab chiqarish xajmi,

 3. aerotenkning ishlab chiqarish xajmi

 4. flokulyant dozasi va uning suvdagi REM i

 5. xlor dozasi va uning miqdori

626. Markazlashtirilgan suv ta'minoti loyixasini san. ekspertizasi qaysi xujjatlar asosida o'tkaziladi?

 1. Dav ST 950 2000 va Dav St 951 2000 *

 2. San Q va M va Dav ST

 3. sanitar qoida 245, QMQ

 4. Dav ST 23337

 5. SHMQ”Shaharsozlik”

627. Markazlashtirilgan suv ta'minotida OSNbosqichlari:

 1. qurilish jarayonida nazorat o'tkazish va foydalanishga topshirishda ishtirok etish xamda loyixasini san. tekshiruvdan o'tkazish*

 2. bosh vodoprovod inshootloarini qurilish jarayonida sanitar tekshiruv o'tkazish

 3. ekspluatatsiya davrida sanitar tekshiruv va pasportizatsiya

 4. SXM zonalarini belgilashva joy tanlash

 5. chiqindi suvdan namuna olish

628. Suv ta'minoti manbalari atrofida tashkil etiladigan SXM zonalarini aniqlash bo'yicha qo'llaniladigan asosiy qonuniy xujjat:

 1. SXM ni rejalashtirish va undan foydalanish tartibi to'g’risida xolat*

 2. “Ichimlik suvi” Dav ST

 3. San Q va M “Suv ob'ektlarini muxofaza qilish”

 4. Dav ST “Suv manbalarini tanlab olish”

 5. Dav ST “Atmosfera”

629. Suv va markazlashtirilgan xo'jalik ichimlik suv ta'minoti bo'yicha umumdavlat meyoriy qonuniy xujjatlarni ko'rsating:

 1. markazlashtirilmagan xo'jalik ichimlik suv ta'minoti bo'yicha foydalaniladigan quduq, buloq va kaptajlarning tuzilishi va ulardan foydalanish ustidan sanitar qoidalar.*

 2. San Q va M 0004 93 "Turar joy binolarini rejalashtirish”

 3. QMQ "Kanalizatsiya

 4. QMQ "Shaxarsozlik"

 5. Dav ST “Atmosfera”

630. Suv ta'minoti tizimini turini ko’rsating:

 1. maxalliy (quduqlar,. kaptajlar,buloqlar) markazlashtirilgan suv ta'minoti* 2. yer osti va ochiq suv ta'minoti manbalari

 3. suv olish inshootlari va SXM

 4. markazlashtirilgan suv olish inshootlari va SXM

 5. aralash tipda

631. Tarmoqqa berilishidan oldin ichimlik suv sifati qaysi ko’rsatkichlar bo’yicha nazorat qilinadi?

 1. mikrobiologik, kimyoviy, orgonoleptik ko’rsatkichlar bo’yicha*

 2. orgonoleptik, radiatsion va toksikologik

 3. toksikologik va organoleptik

 4. anaeroblar titri bo’yicha

 5. aeroblar titri bo’yicha

632. Aralashish kamerasidan so'ng qoldiq ozon miqdori (mg/l):

 1. 0.1– 0,3*

 2. 2,0 – 3,0

 3. 0,7 – 1,0

 4. 0,8 – 1,2

 5. 5

633. 30 daqiqalik muloqatdan so'ng qoldiq xlor miqdorini gigienik me’yorini ko'rsating:

 1. 0,2 – 0,5

 2. 0,2 – 0,5

 3. 2,0 – 3,0

 4. 0,7 – 1,0

 5. 10 15

634. Markazlashtirilgan suv ta'minotida olib boriladigan JSN da sanitar shifokorining 2 asosiy ish turi:

 1. suv ta'minoti manbasining sanitar xolati ustidan nazorat va SXM da sanitar rejimga rioya qilish; suv ta'minoti sharoitlarni axoli salomatligi va maishiy sharoitlariga ta'sirini o’rganish*

 2. mexnatga layoqatli bo’lgan yoshdagi axolini shaxsiy xo’jaligida band bo’lgan guruxi, ishlovchi nafaqaxo’rlar soni.

 3. mexnatga layoqatsiz bo'lgan axoli soni

 4. mexnatga layoqatli bo'lgan o'quvchilar soni,nafaqaxo'rlar soni

 5. mexnatga layoqatli bo'lgan nafaqaxo'rlar soni

635. Dav ST 950 2011 bo'yicha ichimlik suvida koli indeks nechaga teng:

  1. 1 l suvda ichak bakteriyalarining soni 3 tadan oshmasligi kerak.*

B.1 l suvda ichak bakteriyalari soni 3 tadan kam bo'lmasligi kerak.

C. 1 ml suvda ichak bakteriyalari soni 3 dan oshmasligi kerak. 1. 1 l ichimlik suvda dizenteriya tayoqchalari soni 300 taga teng bo'lishi kerak.

 2. 1 l ichimlik suvda dizenteriya tayoqchalari soni 3000 taga teng bo'lishi kerak.

636. Dav St 950 2011 ga mos xolda ichimlik suvida saprofit mikroorganizmlar soni nechaga teng bo'ladi?

A. 1 ml suyultirilmagan suvda 100 tadan oshmasligi kerak*

B. bu 100 ta mikrorganizm saqlagan suv miqdori

C. 1 ml suyultirilmagan suvda 300 dan oshmasligi kerak

D. 1 l suvda saqlanadigan mikroorganizmlar soni

E. 1000 l suvda saqlanadigan mikroorganizmlar soni637. Dav ST950 2011qanday turdagi suvlar uchun tadbiq etiladi?

 1. markazlashtirilgan xo'jalik ichimlik suv ta'minoti tizimlari uchun yuboriladigan ichimlik suv sifatiga*

 2. kaptaj, buloq va quduqlar uchun

 3. suv omborlari suvlari uchun

 4. ochiq suv xavzasi suvlari uchun

 5. chiqindi suvlar uchun

638. Markazlashtirilgan suv ta'minotini manbalarini sanitar tekshiruvdan o'tkazishning asosiy turini ko'rsating:

 1. suvdan sinama olish bilan birga sanitar texnik tekshirish*

 2. so’rab surishtirish, sanitar topografik

 3. vizual, sanitarepidemiologik

 4. anamnestik, suvdan sinama olish bilan sanitar

 5. suvdan sinama olish bilan birga sanitar texnologik tekshirish

639. Suv manbasini sanitar topografik tekshirishda sanitar vrach oldida turgan asosiy vazifalarni ko’rsating

 1. amalda bo’lgan yoki ifloslantirish imkoniyati bo’lgan manbalarni aniqlash, ifloslantiruvchi manbalarni sanitar va epidemiologik xavfliligini baxolash*

 2. il zichlagichlar (vertikal, radial)

 3. metantenk(mazofil, termofil)

 4. ilmaydonlari(tabiiy va sun'iy yoritilganlik)

 5. aerotenkni tekshirish

640. Kanalizatsiya loyixasi tushuntirish xati o’zida qanday ma'lumotlarni saqlaydi?

 1. chiqindi suv miqdori*

 2. suv iste’moli me'yorlari

 3. chiqindi suvlarni tashlash joyi to’grisida DSENM xulosasi

 4. issiqlik va elektr energiya ta'minoti to’grisidagi ma'lumotlar

 5. toza suv miqdori

641. Xo’jalik maishiy chiqindi suvlarni tozalashning 3 bosqichini ko’rsating:

 1. mexanik tozalash, biologik tozalash, zararsizlantirish*

 2. biologik tozalash,gidrotsiklonlar,flyutotsion qurilmalar

 3. zararsizlantirish, tsentrofugalar, flotatsion qurilmalar

 4. mexanik tozalash, tsentrofuga, flotatsion qurilmalar

 5. flyutotsion qurilmalar , metantenk

642. Kanalizatsiya qurilmalar loyixasi o'zida qanday ma'lumotlarni saqlaydi:

 1. tushuntirish xati va grafik material *

 2. matnli ma'lumotlar

 3. me'moriy qurilish chizmalari

 4. sanitar texnik chizmalar

 5. sanitar texnologik chizmalar

643. Suv xavzalarini sanitar muxofazasi soxasidagi 2 ta umumdavlat qonuniy me’yoriy xujjatini ko’rsating:

 1. San Q va M ”Ochiq suv xavzalarini ifloslanishdan muxofaza qilish”, QMQ “Suv ta'minoti tashqi tarmoqlar va qurilmalar. Kanalizatsiya”

 2. Dav ST 2761 84”Manba tanlab olish”San Q va M “Ochiq suv xavzalarini sanitar muxofazasi”

 3. DavST 2874 82 ”Ichimlik suv” QMQ “Tashqi tarmoqlar va inshoatlar. Kanalizatsiya”

 4. QMQ “Shaxarsozlik” DavST 2874 82 ”Ichimlik suv”

 5. Dav ST “Atmosfera”

644. Axoli turar joylari sanitar tozalashning rejali xonadon usuli qaerlarda qo'llaniladi:

 1. bir qavatli turar joy binolarida*

 2. 9 qavatli turar joy binolarida

 3. ko'p qavatli turar joy binolarida

 4. 4 qavatli turar joy binolari

 5. 15 qavatli turar joy binolari

645. Davolash profilaktika muassasalarida qanday turdagi urnalardan foydalaniladi:

 1. emallangan urnalar*

 2. shishadan tayyorlangan urnalar

 3. metalli urnalar

 4. metalli va emallangan urnalar

 5. tilla

646. Qattiq chiqindilar qayerlarda zararsizlantiriladi:

 1. kompost poligonlari va dalalarida*

 2. poligonlarda, kompostlash assenizatsiya dalalarida

 3. poligonlarda, kompostlash va xaydash dalalarida

 4. chiqindi qayta ishlash zavodlarida, assenizatsiya maydonlarida

 5. assenizatsiya dalalarida

647. Suyuq chiqindilar qayerga chetlashtiriladi?

 1. assenizatsiya maydonlariga

 2. maxsus poligonlarga

 3. kompostlash dalalariga

 4. biofiltrlarga

 5. chiqindi yoqish joylarida

648. Aholi salomatligini o'rganishda sanitar shifokori oldida turgan dastlabki ish bosqichini ko'rsating:

 1. kuzatuv zonasini tanlab olish *

 2. atmosfera havosidan sinama olish

 3. kuzatuv nuqtalarini tanlab olish

 4. xududning ko'kalamzorlashtirilganlik darajasini baxolash

 5. hid intensivligini aniqlash

649. SXM ning o'lchami qanday aniqlanadi?

 1. atmosferoa havosini ifloslantiruvchi manba yaqinida turar joy binosi yonida*

 2. ishlab chiqarish korxona chiqindilarini saqlash maydonlarini tavsiflash

 3. tashkillashtirilgan chiqindilarni tashlash joyi va ularni mavjudligini bevosita tavsiflash

 4. ochiq omborlarda tashkillashtirilmagan chiqindilarni tavsiflash

 5. chiqindi suv miqdoriga qarab

650. JSN da SXM samaradorlik darajasini baxolash usullarini ayting:

 1. laborator asbob uskunalar yordamida*

 2. asbob uskunalar va statistik

 3. epidemiologik va toksikologik

 4. statistik

 5. sedimetatsion usulda

651. Dudbo'ron gazlari tarkibida xavfli o'sma kasalliklarini chaqiruvchi ingredientlarni ayting:

 1. 3.4 – benzpiren*

 2. chang

 3. uglerod oksidi

 4. azot oksidi

 5. muallaq moddalar

652. Meyoriy qonuniy xujjatlarga kiradi:

 1. sanitar qoida va me’yor, Dav St, QMQ

 2. uslubiy xatlar, tavsiyalar, buyruqlar

 3. texnika xavfsizligi bo'yicha yo'riqnoma , sog’liqni saqlashni muxofaza qilish

 4. shaxsiy gigiena qoidalari, ko'rsatmalar

 5. uslubiy tavsiyalar

653. Nazorat ostidagi ob'ektlarni sanitar tekshirishning qanday turlari mavjud?

 1. rejali, chuqurlashtirilgan, mavzuli, oddiy nazorat*

 2. bir martalik, bosh, davriy

 3. oddiy nazorat, rejadan tashqari, jamoaviy

 4. bosqichli, tezkor, tanlab olingan

 5. jamoaviy, tanlab olingan

654. JSN da atmosfera xavosini tekshirishni kim nazorat qiladi?

 1. DSENM sanitar gigiena laboratoriyasi*

 2. sanitar gigiena laboratoriyasi

 3. avtoinspektsiya

 4. bakteriologiya bo'limi

 5. yuristlar

655. Vodoprovod tarmog’i qanday turlarga bo'linadi?

 1. boshi berk*

 2. mansadli

 3. tor ko'chali

 4. yon tomonlama

 5. vertikal

656. Suv ta'minoti loyixasini sanitar ekspertizadan o'tkazishda sanitar baxolanuvchi qism:

 1. SXM chegarasini tashkil etish*

 2. filtratsiya maydonlari

 3. qumtutkich, panjara va tindirgichlar

 4. assenizatsiya maydonlari

 5. haydalanadigan maydonlar

657. Tezkor filtrlarga kiradi:

 1. AKX filtrlar*

 2. biofiltrlar, aerofiltraerofiltr

 3. biofiltr, septik

 4. septik, metantenk

 5. aerotenklar

658. Bir odam uchun zarur bo’ladigan suv miqdori nimaga bog’liq :

 1. yashash fondini obodonlashtirilganlik darajasiga*

 2. yashash binosini insolyatsiyasiga

 3. xududni ko’kalamzorlashtinilganlik darajasi

 4. suvni zararsizlanitirish darajasiga

 5. muallaq moddalar miqdoriga

659. Xo’jalik maishiy suv ta'minoti tizim manbalari

 1. ochiq va yopiq suv manbalari*

 2. qorlarni erishi va er osti suv ta'minoti manbalari

 3. qorlarni erishidan xosil bo’luvchi va yomg’ir suvlari

 4. yer osti va korxona suvlari

 5. korxona suvlari va chiqindi suvlar

660. Markazlashtirilgan xo’jalik ichimlik suv ta'minoti suvini sifati qayerda baxolanadi:

 1. suv ta'minoti tarmog’iga tushishdan oldin va taqsimlovchi tarmoqda*

 2. birinchi uyning oldida, suvni tozalash jarayonida

 3. Suvdan foydalanish joyidan 1 km yuqorida, suvni tozalashda

 4. Ochiq suv xavzalarida

 5. tozalashdan avval

661. Suv orqali yuqadigan noyuqumli kasalliklarni ko’rsating:

 1. endemik flyuoroz endemik buqoq*

 2. ichterlama, ko’k yo’tal

 3. salmonellyoz bo’g’ma

 4. qorin tifi, ichterlama

 5. vabo, qorin tifi

662. Markazlashtirilgan xo’jalik ichimlik suv ta'minoti tizimida suvning sifati qaysi ko’rsatkichlar bo’yicha baxolanadi:

 1. mikrobiologik, ximiyaviy, orgonoleptik, radiatsion*

 2. mikrobiologik, organoleptik, radiatsion

 3. organoleptik, radiatsion, toksikologik

 4. toksikologik va organoleptik

 5. gelmintologik, entomologic

663. Suv orqali tarqaluvchi yuqumli kasalliklar avj pallasining o’ziga xos xususiyatlari:

 1. bir paytda bo’lishi*

 2. epidemik “dum”

 3. suvni tozalash texnologiyasi qoidalarini buzilishi

 4. manbalar ko’p

 5. turli paytda bo’lishi

664. Ichimlik suvni zararsizlantirish usullarini ko’rsating:

 1. reagentli, reagentsiz*

 2. instrumental, statistik

 3. mexanik, fiziologik

 4. aerogen, reagentli

 5. fiziologik, reagentli

665. Suvni xlorlash samaradorligi qanday sharoitlarga bog’liq:

 1. xlor dozasini etarliligi va kontakt vaqti*

 2. kontakt vaqtini yetarliligi, xidsiz va ta'msiz

 3. 2 soatlik muloqot, xidsiz va ta'msiz

 4. koagulyantning yetarli dozasi, loyqalik, rang ko’rsatkichi

 5. loyqalik, rang ko’rsatkichi, ta’mini

666. Suv xavzalari suvini organoleptik ko'rsatkichlarini ko'rsating:

 1. xid va ta'm*

 2. faol reaksiya , suvning xarorati, KBE

 3. faol reaksiya, erigan kislorod

 4. xid va erigan kislorod

 5. erigan kislorod, KBE

667. Suv xavzalarini o'z o'zini tozalash jarayonini me'yorda ketishini ta'minlovchi ko'rsatkichlarni ayting:

KBE va erigan kislorod*

faol reaksiya va bo'yalish

bo'yalish va mineralizatsiya

bo'yalish va xid

muallaq moddalar668. Suv xavzasining sanitar rejim jarayoniga zararli ta'sir ko'rsatuvchi moddalar ta'siri qandayo'rganiladi?

 1. ammonifikatsiya va nitrifikatsiya jarayonlariga ta'siri aniqlanadi*

 2. suvning ta'miga ta'siri aniqlanadi

 3. suvning xidiga ta'siri aniqlanadi

 4. bakteriologik xususiyatlari aniqlanadi

 5. muallaq moddalar miqdori aniqlanadi


  Download 3.77 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
Download 3.77 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

Download 3.77 Mb.