1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 3.77 Mb.
bet9/22
Sana24.03.2017
Hajmi3.77 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

669. Suv xavzalari suvida kimyoviy moddalarni me'yorlashtirish qanday olib boriladi?

 1. suvning organoleptik xususiyatlariga ta'siri bo'yicha*

 2. suvdagi turg’unlik va mikroflora o'rganiladi

 3. mikroflora va fitoplanktonlar o'rganiladi

 4. ko'pik xosil qilish jarayoni o'rganiladi

 5. suvning hidiga ta’siri bo’yicha

670. Chiqindi suvlarini biologik tozalashda qo'llaniluvchi asosiy qurilmalarni ko'rsating:

 1. aerotenklar va i biologik filtrlar*

 2. gidrotsiklonlar, filtrlar

 3. biologik xovuzlar, xlorator

 4. zararsizlantiruvchi tindirgichlar

 5. xlorator, filtrlar

671. Chiqindi suvlarni tuproq usulida tozalovchi asosiy qurilmalarni sanang:

 1. filtratsiya va sug’orish dalalari *

 2. piroliz

 3. biotermik kamera

 4. biologik xovuz

 5. xlorator, filtrlar

672. Chiqindi suvlani mexanik tozalash qurilmalarini ko'rsating

 1. panjara va qumtutkich*

 2. metantenk aerofiltr

 3. bifiltr va aerotenk

 4. biologik hovuz

 5. aerotenk, hovuz

673. Tozalash stantsiyasini sanitar texnik tekshirishdan maqsad:

 1. qurilmalar tuzilishi va ulardan to'g’ri foydalanishni baxolash*

 2. tozalash stantsiyasi xodimlarini kasallanish darajasiga ta'sirini tekshirish

 3. qurilmalardan to'g’ri ketma ketlikda foydalanishni tekshirish

 4. bakteriya tashuvchilarni aniqlash

 5. virus tashuvchilarni aniqlash

674. Tuproqni uzoq yillar oldin ifloslanganligini belgilovchi bakteriologik va gelmintologik ko'rsatkichlarni ko'rsating:

 1. bakteriologik ko'p miqdordagi Cl. Perferin*

 2. о'rtacha sutkali kontsentratsiya

 3. maksimal bir martalik

 4. bakteriyalar koeffitsienti

 5. viruslar

675. OSN bosqichida qattiq chiqindilarni zararsizlantirish usulini tanlab olish uchun sanitar shifokori qanday gigienik tamoyillarga rioya qiladi?

 1. tashkillashtirilgan usul qurilmalarini belgilash (rivojlantirilgan axlatxonalar, kompostlash maydonlari)*

 2. jamoat muassasalarida bir yillik chiqindi to'planish xisob miqdori

 3. korxona muassasalarida bir yillik chiqindi to'planish xisob miqdori

 4. axolidan xosil bo'luvchi bir yillik chiqindi miqdori

 5. bir yillik chiqindi miqdori

676. Tuproqni epidemik xavfsizlik ko'rsatkichlarini ayting:

 1. 1 kg tuproqdagi gelment tuxumlarining soni koli titr, anaeroblar titri*

 2. gaz va energiya ta'minoti

 3. suv ta'minoti xolati

 4. kanalizatsiya darajasi

 5. shovqin darajasi

677. Axoli punktida qattiq chiqindilarni yig’ilishini sutkalik miqdorini xisoblash usulida aniqlash uchun qanday ma'lumotlar zarur va ularning me'yorlarini ko'rsating:

 1. 300 yoki 365 kunda chiqindilarni olib ketish kunlarini xisoblash*

 2. 6.5 shamolni o'rtacha qaytalanish darajasini baxolash

 3. 165 ishlab chiqarish sinflari uchun zaruriy kenglikni belgilash

 4. 12,5 shamolni mazkur yo'nalish bo'yicha amaldagi takrorlanishini belgilash

 5. QVCH lar miqdori

678. Tuproqni ifloslanishi sababli yuzaga keluvchi kasalliklarni ko'rsating:

 1. qoqshol va kuydirgi*

 2. karies va gazli gangrena

 3. buyrak tosh kasalliklari

 4. suv nitratli metgemoglobinemiya

 5. karies, flyuoroz

679. Qaysi yuqumli kasallik qo'zg’atuvchisituproqda 20 25 yil davomida saqlanadi?

 1. botulizm, kuydirgi

 2. kuydirgi, sil tayoqchasi

 3. sil tayoqchasi, kuydirgi

 4. gazli gangrena va poliomielit

 5. karies, flyuoroz

680. Tuproq qaysi ko’rsatkichlar bo’yicha baxolanadi:

 1. sanitar gelmintologik, entomologik va radiometric*

 2. koli indeks va koli titr

 3. bioximiyaviy tekshirishlar asosida

 4. ximiyaviy va zoologik

 5. zoologik, fiziologik

681. Atmosfera xavosini qaysi ifloslantiruvchi moddasi axolining sanitar maishiy sharoitlariga ta'sir ko’rsatadi:

 1. muallaq moddalar*

 2. uglerod gazi

 3. uglevodorodlar

 4. azot oksidi

 5. is gazi

682. Ifloslantiruvchi manba atmosfera xavosiga yonib tugamagan va kullarni tashlash chiqindilarni tashlaydi:

 1. issiqlik energiya markazlari*

 2. qurilish industriyasi

 3. transport

 4. tuproq

 5. suv

683. Atmosfera xavosidan sinama olish joylari qayerda o’rnatiladi:

 1. 1.5 m ochiq joyda, changlanmaydigan maxsus maydonlarda*

 2. zono ishlab chiqarish zonasining ochiq, yaxshi shamollaydigan mintaqasida

 3. ko’kalamzorlashtirilgan zonadagi tuprog’i maxsus qobiqli ochiq mintaqalardan

 4. daraxtlar bilan to’silgan ochiq maydonlarda

 5. yaxshi shamollaydigan mintaqasida

684. Atmosfera xavosi muxofazasiga qaratilgan radikal chora tadbirlarni ayting:

 1. yopiq texnologik jarayonlardan foydalanish, tozalashni namli usullaridan foydalanish, zararli moddani zararsizga almashtirish, jarayonlarni avtomatizatsiyalash

 2. zamonaviy texnologiya, moy almashtirish

 3. nazoratni tashkil etish va mayda moddalardan tozalash

 4. extiyot qismlarni almashtirishni zamonaviy tashkil etish

 5. metantenklar o’rnatish

685. Avtotransport dudburonidan ajraluvchi gazlar qanday kasalliklarni keltirib chiqaradi:

 1. asab tizimi va xavfli o’sma kasalliklari*

 2. demografik ko’rsatkichlarni o’zgarishi

 3. gelmintozlar va leptospnrozlar

 4. virusli kasalliklar

 5. teri kasalliklari

686. Avtomagistrallar xolatini baxolashda sinamalar qaerlardan olinadi

 1. avtomagistralning xarakatlanuvchi qismi va turar joy binolari liniyasidan*

 2. birinchi bino va oshxonadan

 3. oshxona va bolalar muassasalaridan

 4. gaz ajraluvchi quvur va daraxtlar ostidan

 5. ochiq maydonlarda

687. Atmosfera xavosini ifloslantiruvchi manba sifatida avtotransportning o’ziga xos xususiyatlari

 1. chiqindisini odam nafas bo’sag’asiga ajratadi*

 2. о'zidan kontserogen moddalar ajratadi

 3. odamning nafas bo’sag’asiga umumiy ifloslantiruvchilarni ajratadi

 4. mutagen va teratogen

 5. suvda yuradi

688. Avtomagistralni sanitar xolatini baxolashda qanday masalalar xal etiladi:

 1. obodonlashtirish va mashinalar oqimi*

 2. yoritilganlik va ko'cha kengligi

 3. ko'cha qoplamasi va shovqin darajasi

 4. ko'cha qoplamasi va svetoforlar mavjudligi

 5. svetoforlar mavjudligi va shovqin darajasi

689. Korxonalar uchun tashkiletilgan SXM ni kengaytirishda nimalar asos bo'ladi?

 1. texnik iqtisodiy sanitar gigienik, ekologik*

 2. epidemiologik va ekologik

 3. texnologik , statistik

 4. iqtisodiy, fiziologik

 5. fiziologik, statistik

690. Korxonalar uchun tashkil etilgan SXM ni kengaytirishda nimalar asos bo'ladi?

 1. gidromedxizmati, me'mor qarorlari

 2. umumiy ifloslantiruvchilar mavjud bo'lganda

 3. shovqinni pasaytirish va vibratsiya

 4. zarurat bo'lganda chiqindilar tozalamasdan tashlaganda aeroiqlimiy omillar

 5. avtotransportlar soni

691. Korxonalar uchun tashkil etilgan SXM bo'lishi kerak

 1. obodonlashtilgan, ko'kalamzorlashtirilgan*

 2. ko'kalamzorlashtirilgan va mintaqalashtirilgan

 3. ishchilar uchun turar joy binolari qurilgan

 4. yo'llar asfaltlangan va butasimon daraxtlar ekilgan

 5. butasimon daraxtlar ekilgan va mintaqalashtirilgan

692. SXM xududida mumkin emas

 1. atmosfera xavosiga o'zidan zararli moddalar ajratuvchi ishlab chiqarish korxonalarini joylashtirish*

 2. pomidor va bodiring yetishtiriluvchi maydonlar tashkil etish mumkin emas

 3. DPM larni joylashtirish mumkin emas

 4. depo va omborxonalarni joylashtirish mumkin emas

 5. maktab qurish

693. Atmosfera xavosini sanitar muxofazasiga qaratilgan chora tadbirlarni tibbiy ustuvorligini ayting:

 1. profilaktik chora tadbirlar ishlab chiqish*

 2. yashash zonasida sanitar epidemiologik tekshiruvlar o'tkazish

 3. atmosfera xavosini ifloslanish darajasini tekshirish

 4. xududni sanitar topografik tekshirish

 5. xududni sanitar texnik tekshirish

694 Atmosfera xavosini ifloslantiruvchi atrof muxitning tabiiy omillarini ko'rsating:

 1. tabiiy iqlimiy omillar*

 2. ishlab chiqarishning taraqqiyotidagi ilmiy texnik

 3. ishlab chiqarish va urbanizatsiyaning rivojlanishi

 4. yangi ishlab chiqarishnineg yaratilishi va larni noto'g’ri joylashtirish

 5. avtotransportlar soni

695. Atmosfera xavosida kimyoviy moddalarning REM ini aniqlash usullarini ko'rsating:

 1. xisoblash va tajriba usul orqali*

 2. о'rtacha sutkali proportsional

 3. texnik fiziologik

 4. topografik, entomologik

 5. entomologik ,fiziologik

696. Axoli turar joylari atmosfera xavosini muxofaza qilishga qaratilgan chora tadbirlar guruxini ayting:

 1. rejalashtiruvchi, qonuniy va tashkiliy*

 2. axoli turar joylarini funktsional mintaqalashtirish

 3. axolidan so'rab surishtirish va sanitar texnik

 4. zaxarli moddani xavfliligini baxolash

 5. sanitar texnologik, maksimal

697. Ishlab chiqarish manbalari qayerda joylashtiriladi?

 1. ishlab chiqarish zonasida*

 2. shaxar chetida

 3. SXMda

 4. ma'muriy markazda

 5. shaxar markazida

698. Axoli turar joylari atmosfera xavosidagi kimyoviy moddalar me'yori nima deb ataladi?

 1. REM*

 2. yo'l qo'yiladigan qoldiq miqdor (DOK)

 3. xavfsiz qiyosiy konsentratsiya (BOK)

 4. qiyosiy doza (ODU)

 5. havfli doza

699. Sanitar qoida va meyor bo'yicha ishlab chiqarish korxonalarining tasnifi asosida nima yotadi?

 1. korxonaning quvvati*

 2. manbaning quvvati va zararliligi

 3. foydalaniladigan xomashyo sifati va zararliligi

 4. obodonlashtirilganlik

 5. korxona soni

700. Atmosfera xavosini tozalashning asosiy sxemalarini ko'rsating va har bir sxema uchun zarur tozalash inshootlar turlarini ayting:

 1. gazsimon chiqindilarni tozalash (vazifasiga ko'ra skrubberlar va ko'pikli apparatlar) chiqindilarni changdan tozalash (chang cho'ktiruvchi kameralar, kul ushlovchi siklonlar, elektrofiltrlar va boshq.)*

 2. chiqindilarni tozalashning qabul qilingan sxemasi (loytixa bo'yicha va amaldagi ). Dudburon va ventilyatsion quvurlar balandligi

 3. dudburon va ventilyatsion quvurlar balandligini qabul qilingan sxemasi (loyixada va amaldagi)

 4. chiqindilarni tozalashning qabul qilingan sxemasi (loyixa va amaldagi) chiqindilarni changdlan tozalash (chang cho'ktiruvchi kameralar, chang va kul ushlovchi siklonlar, elektrofiltrlar)

 5. aerotenklar va metantenklar qo’llash

701. Kunduzgi vaqtda turar joy binosidagi shovqinni maksimal darajasi nechaga teng bo'ladi?

 1. 55 dBa dan ko'p emas*

 2. 45 60 dBa dan ortiq emas

 3. 50 dankam, 55 dBa dan ko'p emas

 4. 60 dBa dan ko'p emas

 5. 600 dBa dan ko'p emas

702. Turar joy binosidagi shovqin darajasi tungi vaqtda 40 dB Shu xolatni baxolang:

 1. yuqorida keltirilgan me'yor gigienik talablarga javob beradi*

 2. 45 dBa dan ko'p bo'lmasligi kerak

 3. yuqorida keltirilgan me'yor gigienik talablarga javob bermaydi

 4. ko'rsatkich me'yor darajasida

 5. 100 dBa dan ko'p bo'lmasligi kerak

703. Doimiy bo'lmagan shovqinlar xarakteriga ko'ra bo'linadi

 1. tovush darajasi vaqt bo'yicha 5 dBa ga o'zgarmasligi kerak*

 2. tovush darajasi vaqt bo'yicha 1 dBa dan oshmasligi kerak

 3. tovush darajasi vaqt bo'yicha 5 dBa dan kamga o'zgarmasligi kerak

 4. tovush darajasi vaqt bo'yicha 10 dBa ga o'zgarmasligi kerak

 5. tovush darajasi vaqt bo'yicha 100 dBa ga o'zgarmasligi kerak

704. EMMenergiyasining darajalari qaerda o'lchanadi?

 1. radio eshitish, televizion , radioreleyli varadiolakatsion stantsiyalarni stantsiyalarni joylashtirishda, qurilish xududida*

 2. radiolakatsion stantsiyalar joylashtirish, qurilish xududida

 3. televizion stantsiyalarni jaylashtirish, qurilish xududida

 4. radioeshitish stantsiyalarini joylashtirish, qurilish xududida

 5. korxonalar ichida

705. Bir xonali xonadonda xona uchun ajratilagan maydon o'lchami:

 1. 12 m2 dan kam emas*

 2. 10- 12 m2 dan kam emas

 3. 10 - 14 m2 dan kam emas

 4. 10 - 20 m2 dan kam emas

 5. 100 - 120 m2 dan kam emas

706. Xonadondagi yashash maydoni nechaga teng bo'lishi kerak?

 1. 60 -70%*

 2. 50 - 80%

 3. 50 - 70%

 4. 40 - 80%

 5. 140 -180%

707. Yashash xonalar balandligining axamiyati nimada?

 1. (xavo kubaturasi, estetik va fiziologik)*

 2. gigienik ( xavo kubatura va ruxiy axamiyati (atrof ni qabul qilish)

 3. ruxiy, estetik, fiziologik

 4. estetik, fiziologik shovqin va tovushni yutishi

 5. fiziologik, tovushni yutishi

708. Yashash binolarida yorug’lik koeefitsientining qanday kattaligi yetarli yorug’lik xolatini yaratadi:

 1. 1:5.0- 1:8*

 2. 1:5.5 - 1:9

 3. 1:3.5 -1:8

 4. 1:9.5- 1:8.5

 5. 1:10 - 1:20

709. Tabiiy yoritilganlik darajasini aniqlovchi qurilmani ko'rsating

 1. lyuksmetr Yu 116*

 2. lyuksmetr Yu 116, Danilyuk grafigi

 3. danilyuk chizg’ich va grafigi

 4. psixrometr

 5. shumomer

710. Yotoqxonaning yashash xonasi maydoni o'lchami

 1. bir odam uchun 6 m2 dan kam emas*

 2. bir odam uchun 6 7 m2 dan kam emas

 3. bir odam uchun 5 8 m2 dan kam emas

 4. bir odam uchun 1 9 m2 dan kam emas

 5. bir odam uchun 10 90 m2 dan kam emas

711. Yotoqxonaning qaysi qavatlarida maishiy xonalar joylashtiriladi?

 1. birinchi, sokol, ikkinchi*

 2. birinchi , sokol ko'p qavatli binolarda

 3. birinchi, ikkinchi, yerto'la, sokol

 4. birinchi, yerto'la, binodan tashqari

 5. eng yuqori qavatida

712. Turar joy binolaridagi asosiy mikroiqlim ko'rsatkichlarini ko'rsating

 1. nisbiy namlik*

 2. uning xajmi (kubatura

 3. ventilyatsiya tizimi uchun tatbiq etilgan talablar

 4. vibratsiya

 5. yoritilganlik

713. Yotoqxonalarning yashash xonalarida nechta odamni joylashtirish ko’zda tutilgan:

 1. 2 3 kishi*

 2. 1-4kishi

 3. 6 kishi

 4. 1-6 kishi

 5. 10 20 kishi

714. Yotoqxonaning sanitar texnik jixozlanishiga nimalar kiradi:

 1. ventilyatsiya va isitish tizimi*

 2. bino orientatsiyasi va insolyatsiya

 3. binolar va yashash xonalar orientatsiyasi

 4. bino orientatsyasi va isitishtizimi

 5. yashovchilar soni

715. Yotoqxonaning qanday turlarini bilasiz:

 1. galereyli, koridorli, sektsiyali*

 2. maxsus, galereyali, sektsiyali

 3. yon tomonli, sektsiyali

 4. galereyali, koridorli, sektsiyali

 5. sektsiyali, qatorma qator

716. Palatalarni dunyo tomonlariga nisbatan tavsiya etiladigan orientatsiyasi:

 1. J, JSh, Sh*

 2. JSh, Sh, Shim

 3. Sh, ShSh, J

 4. J, ShG’, G’

 5. Shimol

717. Kasalxonalarning qurilish foizi nechaga teng:

 1. 12- 17*

 2. 12 - 18

 3. 10 -18

 4. 10 - 20

 5. 100 - 200

718. Ambulator poliklinika muassasalarini sig’im ko’rsatkichlarini xisoblash nimaga bog’liq:

 1. murojatlar soniga*

 2. murojatlar soni, koykalar, xodimlar

 3. statsionar uchun ajratilgan maydoniga bog’liq,

 4. murojatlar soni, koykalar soni, xodimlar, bo’limlar

 5. kasallar soniga

719. Kasalxona palatalarida yorug’lik koeffitsientining gigienik me’yori nechaga teng:

 1. 1:5 – 1:6

 2. 1:5 1:9

 3. 1:5 –1:8

 4. 1:4 – 1:7

 5. 1:40 – 1:70

720. Sartaroshxona xodimlari terapevt ko'rigidan qancha muddatda tibbiy ko'rikdan o'tadi:

 1. 3 oyda 1 2 marta*

 2. 3 oyda 1 marta

 3. 3 oyda 5 marta

 4. Нar kvartallda 15 marta

 5. Нar kvartallda 20 marta

721. Xammomlar qurilish qizil chizig’idan qancha masofada joylashtiriladi:

 1. 10 m dan kam bo'lmagan*

 2. 12 m dan ko'p bo'lmagan

 3. 8 12 m dan ko'pbo'lmagan

 4. 70 80 dan ko’p emas

 5. 100 200 dan ko’p emas

722. Kirxona uchun zarur bo'lgan tashqi eshiklar soni

 1. 3*

 2. 2 -5

 3. 1-5

 4. 5

 5. 10

723. Dav Sanitar Nazorati organlari bilan qaysi tipdagi sport inshootlar loyihasi kelishilmaydi?

 1. sanitar me'yorlardan og’ish xollari bo'lmagan loyiha va loyixaning bog’lov materiallari bo'lgan namunaviy loyixalar*

 2. sanitar me'yorlardan og’ish xollari bo'lgan loyiha va loyixaning bog’lov materiallari bo'lgan namunaviy loyixalar

 3. sanitar me'yorlardan chetlashish xollari bo'lgan bog’lov materialari bo'lmagan namunaviy loyixalar

 4. namunaviy loyixalar eksprimental loyixalar

 5. sanitartexnik jihozlanish

724. Rayonni rejalashtirishda madaniy maishiy muassasalarini xizmat ko'rsatish radiusi nechaga teng bo'ladi:

 1. 1,5 km dan ko'p*

 2. 10 km dan kam

 3. 10 km dan ko'p emas

 4. 1-5 km dan ko'p emas

 5. 10 50 km dan ko'p emas

725. Mikrorayon maydonini ko'kalamzorlashtirilganligi necha foizni tashkil etadi

 1. 40% dan kam emas*

 2. 30% dan kam emas

 3. 100% dan kam emas

 4. 60 -70% dan kam emas

 5. 160 - 170% dan kam emas

726. Ko'chalar kengligi nimaga bog’liq

 1. ko'chalar tarmog’ining tasnifiga*

 2. transport vositalarining qatoriga

 3. piyodalar yo'lkalarining kengligiga

 4. Transport soniga

 5. odamlar soniga

727. Shaxar xududidagi funksional foydalanish zonasiga kirmaydigan xududni ko'rsating:

 1. jamoat*

 2. seliteb

 3. ishlab chiqarish

 4. kommunal omborxona

 5. obodonlashtirilgan

728. Ishlab chiqarish zonasi nima uchun mo'ljallangan?

 1. ishlab chiqarish va u bilan bog’liq bo'lgan muassasalarni joylashtirish uchun*

 2. baza va omborxonalarni joylashtirish uchun

 3. transportni joylashtirish uchun

 4. tramvay depolarini joylashtirish uchun

 5. aholini joylashtirish uchun

729. Seliteb mintaqa nima uchun mo'ljallangan

 1. jamoat markazlari, turar joy rayonlarini joylashtirish uchun*

 2. transport mintaqasi uchun

 3. garajlarni joylashtirish uchun

 4. bolalar muassasalarini joylashtirish uchun

 5. ishlab chiqarish korxonalari uchun

730. Yashil o'simliklarning necha xil toifasini bilasiz?

 1. 3 toifa*

 2. 1toifa

 3. 5 toifa

 4. 1-2toifa

 5. 20 toifa

731. Bir odam uchun yirik shaharlarda, turar joy rayonlarida yashil o'simliklarning metr kv dagi o'lchami

 1. 6*

 2. 10

 3. 15

 4. 12 15

 5. 20

732. SXM xududi qanday turdagi yashil o'simliklar bilan to'ldiriladi va uning minimal miqdori:

 1. gazga chidamli daraxtlar yoki butasimon o'simliklar*

 2. terak, archa 2 3% dan kam emas

 3. 5% dan kam bo'lmagan o'tloq

 4. 20% dan kam bo'lmagan gazga chidamli daraxtlar

 5. mevali daraxtlar bilan

733. Xammomlarning qishloqaxoli turar joy mintaqasida xizmat ko'rsatish radiusi

 1. 2 km*

 2. 3 km

 3. 1km

 4. 4 km

 5. 10km

734. Qanday xollarda qishloqlarda SXM o'lchamini 1.5 2 martaga kengaytirish mumkin:

 1. DPM , sanatoriy, dam olish uylari yaqinida*

 2. kommunal omborxona ob'ektlari yaqinida

 3. avtovokzal, bolalar – davolash sog’lomlashtirish muassasalari yaqinida

 4. magistral ko'chalar, DPM lar yaqinida

 5. DPM lar yaqinida, omborxona ob'ektlari yaqinida

735. Qishloq axoli turar joylari yashash mintaqasini rejalashtirishda qanday omillarga bog’liq?

 1. axoli punktining kengligi, tabiiy va iqtisodiy omillar*

 2. axoli soni, axoli punktining kengligi

 3. qishloq axolisining maishiy sharoiti va ishlab chiqarishi

 4. qishloq xo'jalik ekinlarining tipi

 5. aholi soniga

736. Sog‘lom tuproqdagi tabiiy kislorod miqdori qanchaga teng bo‘ladi?

 1. 49,13 foiz*

 2. 4,20 foiz

 3. 26,0 foiz

 4. 3,25 foiz

 5. 39,0 foiz 1. . Sog‘lom tuproqdagitabiiy yod miqdori nechaga teng bo‘ladi? 1. Download 3.77 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22
Download 3.77 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

Download 3.77 Mb.