• 1 nömr ə li ə lav ə
 • 2 nömr ə li ə lav ə İriqabaritli v ə (v ə ya) ağırç ə kili n ə qliyyat vasit ə sinin
 • 3 nömr ə li ə lav ə Az ə rbaycan Respublikasının N ə qliyyat Nazirliyi İriqabaritli v ə (v ə
 • 4 nömr ə li ə lav ə Az ə rbaycan Respublikasının N ə qliyyat Nazirliyi İriqabaritli v ə (v ə
 • M. Y.
 • __ ______________
 • 2. N ə qliyyat vasit ə sinin icaz ə veril ə n qabaritl ə ri
 • 3 . N ə qliyyat vasit ə sinin icaz ə veril ə n ümumi kütl ə si
 • Yük avtomobill ə ri
 • 2. Kombin ə edilmiş n ə qliyyat vasit ə sinin bir hiss ə sini t ə şkil ed ə n n ə qliyyat vasit ə
 • 3. Kombin ə edilmiş n ə qliyyat vasit ə l ə ri
 • 4. N ə qliyyat vasit ə sinin oxuna düş ə n yükün icaz ə veril ə n kütl ə si ( çə kisi)
 • 3 nömr ə li c ə dv ə l 1.
 • 1 nömrəli əlavə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyinə Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və (və ya)
  Download 422.55 Kb.
  Sana24.03.2017
  Hajmi422.55 Kb.

  “Azərbaycan Respublikasının ümumi

  istifadədə olan avtomobil yolları ilə

  iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat

  vasitələrinin hərəkət etməsi və onların

  hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi

  Qaydası”na  1 nömrəli əlavə
  Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyinə

     


  Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə dair xüsusi icazənin verilməsi üçün

  ƏRİZƏ

   

  Xahiş edirəm, iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin _______________ marşrutu üzrə hərəkət etməsinə xüsusi icazə verəsiniz.


  Daşıyıcı ___________________________________________________________

  (soyadı, adı, ünvanı, telefon nömrəsi)
  Yük avtomobilinin markası, modeli, dövlət qeydiyyat nişanı ______________________________________________________________________________________________________________________
  Qoşqunun və (və ya) yarımqoşqunun markası, modeli, dövlət qeydiyyat nişanı ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  Daşınan yükün növü ________________________________________________________
  Yükün çəkisi ______________ t

  Nəqliyyat vasitəsinin parametrləri (yüklə birlikdə):

  Uzunluğu _______________ m

  Eni ____m, yolun hərəkət hissəsinin səthindən yüklə birlikdə hündürlüyü____m


  Ümumi kütləsi (dartıcı qoşqu yük) __________________________ t
  Oxlara düşən yük ______________________ t

  Oxlar arasındakı məsafə ___________________ m


  İkimeyilli və birmeyilli oxların nömrələri: ________________________

  (oxun nömrəsini göstərən rəqəmin yanında: b- birmeyilli, i- ikimeyilli, n- oxda olan təkərlərin sayı: oxlar arasındakı məsafə 0,7 m-dən artıq olduqda - 4 və daha çox, oxlar arasındakı məsafə 0,7 m-dən az olduqda - 6 və daha çox )

  Daşınmanın müddəti ________________________________________________________


  Xüsusi icazənin rəsmiləşdirilməsinə məsul şəxs ___________________________________________________________

  (soyadı, adı, atasının adı, telefon /faks)

  ___________________________________________________________

  Əlavə edilmiş sənədlərin siyahısı:____________________________________________________

  __________________________________________________________

  __________________________________________________________
  Ərizəçi

  _________________ ___________________________________  (imza) (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

  M.Y. Tarix: “___” ________ 20_____ il

  (hüquqi şəxslər üçün)

   

  ________________

  “Azərbaycan Respublikasının ümumi

  istifadədə olan avtomobil yolları ilə

  iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat

  vasitələrinin hərəkət etməsi və onların

  hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi

  Qaydası”na  2 nömrəli əlavə
  İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin

  avtomobil yolları ilə hərəkətinə dair xüsusi icazənin alınması üçün

  RAZILAŞDIRMA VƏRƏQƏSİ
  Xahiş edirəm iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin hərəkət marşrutunu razılaşdırasınız:

  Daşıyıcı____________________________________________________ (soyadı, adı, ünvanı, telefon nömrəsi)


  Yük avtomobilinin markası, modeli, dövlət qeydiyyat nişanı__________

  ___________________________________________________________


  Qoşqunun və (və ya) yarımqoşqunun markası, modeli, dövlət qeydiyyat nişanı______________________________________________________

  Daşınan yükün növü _____________________

  Daşınan yükün çəkisi ______________t

  Nəqliyyat vasitəsinin parametrləri (yüklə birlikdə) :

  Uzunluğu ________ m

  Eni _____________ m

  Yüklə birlikdə hündürlüyü ___________________m

  Ümumi kütləsi (yedəkçi qoşqu yük) _________________________ t

  Oxlara düşən yük ______________________ t
  Oxlar arasındakı məsafə ___________________ m

  Daşınmanın müddəti _____________________________________


  Ərizəçi _________________ __________________________

  (imza) (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

  M.Y.

  (hüquqi şəxslər üçün)


  Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi ilə ilkin razılaşdırma
  İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin hərəkət marşrutu­­­­ ______________________________________________________________________________________________________________________

  _________________ ___________________________________  (imza) (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

  Tarix: “___” ________ 20_____ il


  Daşınmanın razılaşdırıldığı qurumlar:

  ___________________________________________________________  (elektrik, rabitə, su, qazpaylayıcı, neft-qaz idarə və təşkilatları)

  ___________________________________________________________

  (dəmir yolunun müvafiq qurumları)

  ___________________________________________________________əhər və digər yaşayış məntəqələrinin yollarının, prospektlərinin və küçələrinin mülkiyyətçiləri)


  BDYPİ ilə razılaşdırma _______________________________________

  (BDYPİ bölməsinin adı)


  Hərəkətə saat ____-dan saat ____-dək, ____km/saat sürətlə icazə verilir.

  Xüsusi şərtlər: __________________________________________________________


  Razılaşdırma_____20__ il tarixindən ____20__ il tarixinədək etibarlıdır.
  _________________ ___________________________________

  (imza) (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)
  M.Y. Tarix: “___” ________ 20____ il


  _________________
  “Azərbaycan Respublikasının ümumi

  istifadədə olan avtomobil yolları ilə

  iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat

  vasitələrinin hərəkət etməsi və onların

  hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi

  Qaydası”na  3 nömrəli əlavə
  Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi 
  İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin

  ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkətinə dair

  XÜSUSİ İCAZƏ №_____
  Nəqliyyat vasitəsi ___________________________________________________________

  (markası, modeli, nəqliyyat vasitəsinin/qoşqunun (yarımqoşqunun) dövlət qeydiyyat nişanı)

  ___________________________________________________________


  Daşıyıcı____________________________________________________

  ( adı, ünvanı və telefon nömrəsi)

  Nəqliyyat vasitəsinin növü __________________

  Yükün çəkisi ____________________ t

  Yükün növü ____________________

  Reyslərin sayı _____________________

  Daşınmanın müddəti _____________________________________

  Nəqliyyat vasitəsinin parametrləri (yüklə birlikdə) :

  Uzunluğu ___________ m, eni __________ m, hündürlüyü ________ m

  Ümumi kütləsi ____________________________ t

  Oxlara düşən yük ______________________ t

  Oxlar arasındakı məsafə ___________________ m

  Hərəkət marşrutu __________________________________________________________

  Müşayiətin növü ___________________________________________________________

  (mühafizə və müşayiət avtomobilinin markası, modeli, dövlət qeydiyyat nişanı)
  Avtomobil yolları ilə hərəkətin xüsusi şərtləri ______________________

  ______________________________________________________________________________________________________________________


  Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin xüsusi şərtləri ________

  ___________________________________________________________

  İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili yükün və ya marşrutun xüsusiyyətlərindən asılı olaraq ehtiyat avtomobilin nəzərdə tutulması___________________________________________________

  __________________________________________________________


  Daşınmanın razılaşdırıldığı qurumlar:

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin vəzifəli şəxsi

  ___________________________________________________________ (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı))


  _________________ Tarix: “___” ________ 20____ il

  (imza)

  M.Y.

  Hərəkət şərtləri və xüsusi icazənin tələbləri ilə tanış oldular:

  Yük avtomobilinin sürücüsü (sürücüləri) ___________________________________________________________

  (soyadı, adı ,atasının adı, tarix, imza)

  Yükü müşayiət edən şəxs ___________________________________________________________  (soyadı, adı, atasının adı, təşkilatın adı, tarix, imza)
  İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin reysə çıxması barədə qeydlər (təşkilat rəhbərinin və ya nümayəndəsinin imzası, möhürü və reysin tarixi)

  _________________

  “Azərbaycan Respublikasının ümumi

  istifadədə olan avtomobil yolları ilə

  iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat

  vasitələrinin hərəkət etməsi və onların

  hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi

  Qaydası”na

  4 nömrəli əlavə
  Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi 
  İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin

  ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkətinə dair

  BURAXILIŞ VƏRƏQƏSİ


  Xüsusi icazənin nömrəsi və tarixi: ____________________________
  Nəqliyyat vasitəsi ___________________________________________________________

  (markası, modeli, nəqliyyat vasitəsinin/qoşqunun (yarımqoşqunun) dövlət qeydiyyat nişanı)

  ___________________________________________________________  (daşıyıcının soyadı, adı, ünvanı və telefon nömrəsi)
  Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin vəzifəli şəxsi

  __________________________________________________________ (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

  İmza____________

  M. Y.

  ____________________

  Azərbaycan Respublikası Nazirlər

  Kabinetinin 2009-cu il 7 iyul

  tarixli 104 nömrəli qərarı ilə

  təsdiq edilmişdir

  Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə görə ödənişlərin dərəcələri

  İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə görə ödənişlərin dərəcələri “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilir.  ________________

  Azərbaycan Respublikası Nazirlər

  Kabinetinin 2009-cu il 7 iyul

  tarixli 104 nömrəli qərarı ilə  təsdiq edilmişdir
  Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri
  1. Ümumi müddəalar
  1.1. “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri” “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, “Avtomobil yolları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin avtomobil yollarında dövlətlərarası daşımaları həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin kütlə və ölçüləri haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və digər normativ hüquqi aktlarına, habelə bu sahədə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin müddəalarına uyğun olaraq hazırlanmışdır.

  1.2. “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri” avtomobil yollarında hərəkət edən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin müxtəlif növləri üzrə onların icazə verilən ümumi kütləsini, qabarit parametrlərini, həmçinin həmin nəqliyyat vasitələrinin oxlarına düşən yükün icazə verilən kütləsini müəyyən edir.

  1.3. Müəyyən edilmiş qabarit və çəki parametrlərinə uyğun olmayan nəqliyyat vasitələri Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən verilmiş xüsusi icazəyə malik olmalı və həmin xüsusi icazədə göstərilmiş şərtlər və marşrut üzrə hərəkət etməlidirlər.

   

  2. Nəqliyyat vasitəsinin icazə verilən qabaritləri


  Nəqliyyat vasitəsinin icazə verilən qabaritləri 1 nömrəli cədvəllə müəyyən edilmiş hədləri aşmamalıdır:
  1 nömrəli cədvəl


  1. Maksimal uzunluq:
  yük avtomobili üçün                                                                      

  12,00 m

  avtobus üçün      

  12,00 m

  qoşqu  üçün 

  12,00 m

  birləşdirilmiş nəqliyyat vasitəsi üçün       

  20,00 m

  birləşdirilmiş avtobus üçün                                                                 

  18,00 m

  avtoqatar üçün 

  20,00 m

  2. Maksimal en:
  bütün nəqliyyat vasitələri üçün                                                         

  2,55 m

  nəqliyyat vasitələrinin izotermik kuzov banı üçün                                

  2,60 m

  3. Maksimal hündürlük          

  4,00 m

  Qeydlər:
  1.  Bu cədvəlin 1-ci bəndində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin maksimal ölçülərinə, çıxarıla bilən kuzovların və yük üçün taraların, o cümlədən konteynerlərin ölçüləri də daxildir.

  2.    Hər hansı bir nəqliyyat vasitəsi hərəkət zamanı xarici radiusu 12,5 m və daxili radiusu 5,3 m olan bir sahənin çərçivəsi daxilində dönmək imkanına malik olmalıdır.

  3.    Kombinə edilmiş nəqliyyat vasitəsinin ilişdirici qurğusunun ox bağlantısı və arxa hissəsi arasında maksimal məsafə 12,0 m-dən çox olmamalıdır.

  4.    Avtoqatarın uzunluq oxu ilə paralel olaraq, ölçülmüş kuzovun xarici ön nöqtəsindən və ya kabina arxasında yükün quraşdırılması üçün platformadan qoşqunun arxa xarici nöqtəsinə kimi, dartıcının arxa hissəsi ilə qoşqunun qabaq hissəsi arasında olan məsafəni çıxmaq şərtilə, maksimal məsafə 17,0 m-dən çox olmamalıdır.

  5.    Avtoqatarın uzunluq oxu ilə paralel olaraq ölçülmüş kuzovun xarici ön nöqtəsindən və ya kabina arxasında yükün quraşdırılması üçün platformadan qoşqunun arxa xarici nöqtəsinə kimi maksimal məsafə 16,4 m-dən çox olmamalıdır.

  6.    Nəqliyyat vasitəsinin kuzovunda quraşdırılmış yük, avtomobilin arxa xarici nöqtəsindən və ya qoşqudan 2,0 m-dən çox kənara çıxmamalıdır.

  7.    Yük avtomobilinin arxa oxu və qoşqunun qabaq oxu arasında məsafə 3,0 m-dən az olmamalıdır.

  8.   Yarımqoşqunun şarnirlərlə bərkidilən oxu ilə yarımqoşqunun hər hansı bir qabaq nöqtəsi arasında üfüqi olaraq ölçülmüş məsafə 2,04 m-dən çox olmamalıdır.

  9. Nəqliyyat vasitəsinin uzunluğu İSO 612-1978 standartının 6.1-ci bəndinə müvafiq olaraq ölçülməlidir. Uzunluğu ölçərkən nəqliyyat vasitəsinə bərkidilmiş aşağıdakı qurğular nəzərə alınmır:

  - şüşətəmizləyici qurğular, palçıqdan qoruyan fartuklar və brızqoviklər;

  - qabaq və yan markalanma plastinaları;

  - plomblama və onun mühafizəsi üçün qurğular;

  - brezent bərkidilməsi və onun mühafizəsi üçün qurğular;

  - işıqlandırma qurğuları;

  - arxanı göstərən güzgülər və avtomobilin arxasına nəzarət üçün qurğular;

  - hava ötürən borular;

  - qoşqu və ya sökülən kuzovla birləşmə üçün klapan və sökülən hissələrin uzunluğu;

  - kuzova qalxmaq üçün pillələr, ehtiyat şin üçün qaldırıcı;

  - işlək halda 200 mm-dən çox olmayan qaldırıcı platformalar, keçid üçün pillə və digər analoji avadanlıqlar elə hazırlanmalıdır ki, onlar avtomobilin istehsalçı zavod tərəfindən müəyyən edilmiş icazə verilən yüklənmə kütləsini artıra bilməsin.

  10. Nəqliyyat vasitəsinin hündürlüyü İSO 612-1978 standartının 6.3-cü bəndinə müvafiq olaraq ölçülməlidir. Hündürlüyü ölçərkən nəqliyyat vasitəsinə bərkidilmiş antena, qaldırılmış vəziyyətdə olan pantoqraf nəzərə alınmır.

  Oxunu qaldırmaq qurğusuna malik olan nəqliyyat vasitələri üçün belə bir qurğudan olan effekt nəzərə alınmalıdır.

  11. Nəqliyyat vasitəsinin eni İSO 612-1978 standartının 6.2-ci bəndinə müvafiq olaraq ölçülməlidir. Eni ölçərkən nəqliyyat vasitəsinə bərkidilmiş aşağıdakı qurğular nəzərə alınmır:

  - plomb, möhür və onların mühafizəsi üçün qurğular;

  - brezent bərkidilməsi və onun mühafizəsi üçün qurğular;

  - avtoşinlərin zədələnməsini təyin edən qurğu;

  - suçiləyənlərin kənara çıxan hissəsi;

  - işıqlandırma qurğuları;

  - irəliyə və arxaya yönəlmiş pilləkənlərin bucaqlarının çevrilmə radiusu 5 mm-dən az olmayan, kənar xəttinin çevrilmə radiusu isə 2,5 mm-dən az olmayan və işlək vəziyyətdə olan nəqliyyat vasitəsinin hər bir tərəfindən 10 mm-dən çox olmayaraq, kənara çıxan pilləkənləri, asma platformaları və digər analoji avadanlıqları;

  - arxa tərəfin görünməsi üçün güzgülər;

  - şinlərdə təzyiq indikatoru;

  - hərəkət zamanı yığılan və ya bağlanılan pillələr və nərdivanlar;

  - avtoşinin yolun səthi ilə toxunma nöqtəsindən kənara çıxan əyilmiş hissəsi.
  3 . Nəqliyyat vasitəsinin icazə verilən ümumi kütləsi
  Nəqliyyat vasitəsinin icazə verilən ümumi kütləsi (çəkisi) 2 nömrəli cədvəllə müəyyən edilmiş hədləri aşmamalıdır:
  2 nömrəli cədvəl


  1. Yük avtomobilləri
  ikioxlu avtomobil üçün 

  18 t

  üçoxlu avtomobil üçün                                                                                 

  24 t

  aparıcı oxa malik olan üçoxlu, hava və ya ona ekvivalent

  asqı ilə təchiz olunmuş iki cüt təkərdən ibarət olan avtomobil üçün   25 t

  dördoxlu, iki oxu aparıcı olan, hər biri iki cüt təkərdən ibarət

  olan hava və ya ona ekvivalent asqıya malik olan avtomobil  32 t

  2. Kombinə edilmiş nəqliyyat vasitəsinin bir hissəsini təşkil edən nəqliyyat vasitələri
  ikioxlu qoşqu üçün    

  18 t

  üçoxlu qoşqu üçün                                                                                             

  24 t

  3. Kombinə edilmiş nəqliyyat vasitələri
  3.1. Yəhərli avtoqatarlar üçün: 
  ikioxlu dartıcı ikioxlu yarımqoşqu ilə yarımqoşqunun oxları arasında məsafəsi 1,3 və ya daha çox, lakin 1,8 m-dən çox olmayan                     

  36 t

  ikioxlu dartıcı ikioxlu yarımqoşqu ilə yarımqoşqunun oxları arasında məsafəsi 1,8-dən çox olduqda

  38 t

  ikioxlu dartıcı üçoxlu yarımqoşqu ilə          

  38 t

  üçoxlu dartıcı ikioxlu yarımqoşqu ilə

  38 t

  üçoxlu dartıcı üçoxlu yarımqoşqu ilə                                                             

  38 t

  3.2. Qoşqulu avtoqatarlar üçün: 
  ikioxlu yük avtomobili ikioxlu qoşqu ilə

  36 t

  ikioxlu yük avtomobili üçoxlu qoşqu ilə  

  42 t

  üçoxlu yük avtomobili ikioxlu qoşqu ilə                                                  

  42 t

  üçoxlu yük avtomobili üçoxlu qoşqu ilə

  44 t

  üçoxlu yük avtomobili dördoxlu qoşqu ilə                                              

  44 t

  4. Avtobuslar
  ikioxlu üçün   

  18 t

  üçoxlu üçün 

  24 t

  üçoxlu şarnirlə birləşdirilmiş üçün                                                                  

  28 t

  dördoxlu şarnirlə birləşdirilmiş üçün

  28 t

  4. Nəqliyyat vasitəsinin oxuna düşən yükün icazə verilən kütləsi (çəkisi)
  4.1. Nəqliyyat vasitəsinin oxuna düşən yükün icazə verilən kütləsi (çəkisi) 3 nömrəli cədvəllə müəyyən edilmiş hədləri aşmamalıdır:
  3 nömrəli cədvəl


  1. İkioxlu nəqliyyat vasitələrində bir ox üçün
  aparan        

  10 t

  aparılan

  10 t

  Cütlənmiş oxlar, ikimeyilli (bir oxun hər tərəfində iki təkər olduqda) təkərlərə malik qoşqular və ya yarımqoşqular üçün ox kütlələrinin cəmi oxlararası məsafələrə uyğun olaraq aşağıdakı göstəriciləri aşmamalıdır:
  0,5 m-dən 1 m-ə qədər 

  12 t

  1 m-dən 1,3 m-ə qədər                                                     

  14 t

  1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər                                        

  16 t

  1,8 m-ə bərabər və ya çox            

  18 t

  Cütlənmiş oxlar, birmeyilli (bir oxun hər tərəfində bir təkər olduqda) təkərlərə malik qoşqular və ya yarımqoşqular üçün ox kütlələrinin cəmi oxlararası aşağıdakı məsafələrə uyğun olaraq aşağıdakı göstəriciləri aşmamalıdır:
  0,5 m-dən 1 m-ə qədər                                         

  11 t

  1 m-dən 1,3 m-ə qədər                                             

  13 t

  1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər                                   

  15 t

  1,8 m-ə bərabər və ya çox                                  

  17 t

  Üçoxlu oxlar, ikimeyilli təkərlərə malik qoşqular və ya yarımqoşqular üçün ox kütlələrinin cəmi oxlararası aşağıdakı göstəriciləri aşmamalıdır:
  0,5 m-dən 1 m-ə qədər                   

  16,5 t

  1 m-dən 1,3 m-ə qədər                                           

  19,5 t

  1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər                                     

  22,5 t

  1,8 m-ə bərabər və ya çox                                                  

  25,5 t

  Üçoxlu oxlar, birmeyilli təkərlərə malik qoşqular və ya yarım- qoşqular üçün oxlararası məsafə:

  0,5 m-dən 1 m-ə qədər                                                              

  15 t

  1 m-dən 1,3 m-ə qədər                                                         

  18,3 t

  1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər                                             

  21 t

  1,8 m-ə bərabər və ya çox                                         

  24 t

  İkimeyilli təkərləri olan yük avtomobili və ya avtobusun cütlənmiş aparıcı ox kütlələrinin cəmi aşağıda göstərildiyindən çox olmamalıdır:
  0,5 m-dən 1 m-ə qədər                                                    

  12 t

  1 m-dən 1,3 m-ə qədər                                                   

  14 t

  1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər                                                

  16 t

  1,8 m-ə bərabər və ya çox                                                           

  18 t

  və eləcə də hava asqısı və ya ekvivalenti ilə bərkidiləndə                     

  19 t

  Birmeyilli təkərləri olan yük avtomobili və ya avtobusun cütlənmiş aparıcı oxları üçün ox kütlələrinin cəmi aşağıda göstərildiyindən çox olmamalıdır:
  0,5 m-dən 1 m-ə qədər                                                  

  11 t

  1 m-dən 1,3 m-ə qədər                                                         

  13 t

  1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər                               

  15 t


  4.2. Avtomobilin və ya kombinə edilmiş nəqliyyat vasitəsinin aparıcı oxu və ya oxları üzərinə düşən ağırlıq avtomobilin və ya kombinə edilmiş nəqliyyat vasitələrinin ümumi kütləsinin 25 faizindən az olmamalıdır.

  Download 422.55 Kb.
  Download 422.55 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1 nömrəli əlavə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyinə Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və (və ya)

  Download 422.55 Kb.