• 7.Tartib raqami 31 bo’lgan element yuqori oksidning formulasi qanday
 • 10.Qaysi olimlar ushbu reaksiyadagi muvozanatni o’ngga siljitadi
 • 13. Agar elementning electron formulasi 3s
 • 15. QAysi qatorda faqat normal tuzlar yozilgan
 • 16. QAysi birikmada azotning oksidlanish darajasi yuqori
 • 20. Asitelinda sirka aldegid olinishini qaysi olim kashf etgan
 • 22. Quyidagi moddalarning qaysi birlari izomerlardir
 • 24. Sintetik kauchik (qachon) dastlab qaysi uglevadarodda orqali olingan
 • 1. To’yingan uglevodlarning ohirgi qo’shimchasi (suffiksi) nima?
  Download 19.56 Kb.
  Sana26.07.2021
  Hajmi19.56 Kb.
  #16134

  Aim.Uz  1. To’yingan uglevodlarning ohirgi qo’shimchasi (suffiksi) nima?

  A) “an”; B) “en”; E) “il”; D) “ilen”; E) “giyen”.


  2. 51kg Al2O3 dan electron yordamida necha kg Al olish mumkin?

  A) 22; B) 24; S) 27; D) 30; E)29;


  3.Massasi 40 kg bo’lgan temir plastinka Cu So4 eritmasiga tushirildi. Plastinka massasi 43 kgga etganda necha kg temir o’tadi?

  A)15; B)19; S)21; D)4; E)2;


  4. N.shda o’lchangan 1,12 l NH3 ning masasi necha gramga teng?

  A)0,85; B)0,95; S)1,05; D)1,25; E)1,50;


  5. 5 mol tetrafosgor va 2 mol ozondagi atomlar sonining nisbatini toping.

  A)1;2 ; B)1;1,5 ; S)1;1 ; D)2;1 ; E)1,5;2 ;


  6. Qanday jarayonlarda massaning saqlanish qonuni amal qilmaydi?

  A) kimyoviy; B) fizikaviy; S) elektrokimyoviy;

  D) biokimyoviy; E) yadroviy;
  7.Tartib raqami 31 bo’lgan element yuqori oksidning formulasi qanday?

  A) Э2O; В) ЭO; S) ЭO2; D) Э2O3; Е) Э2O5 ;


  8.Metallarning qaysi biri yuqori valentli oksid xosil qiladi?

  A)Al; B)Fe; S)Cr ; D)Mn; E)In


  9.Necha gram O2 2,72 Al bilan reaksiyaga kirishadi?

  A)9,6; B)7,2; S)4,8; D)2,4; E)11,2;


  10.Qaysi olimlar ushbu reaksiyadagi muvozanatni o’ngga siljitadi H2(г)+S(қ) H2S(г)?

  1) bosimning ortishi; 2) H konsintrasiyaning ortishi;

  3) H2S miqdorini kamayishi; 4) bosimning pasayishi;

  a) 3,4; b) 2,3; s) 2,4; d) 1,3; e) 1,2.


  11. H2SO4 kislotaning grafik formulasida atomlarni necha juft elektronlar biriktiradi?

  a) 6; b) 5; s) 6; d) 8; e) 7.


  12. Moddaning kimyoviy hossalarini o`zida mujassamlashtirgan eng kichik zarracha qanday nomlanadi?

  a) atom; b) molekula; s) yadro; d) patron; e) neytron.


  13. Agar elementning electron formulasi 3s23p5 bilan tugasa uning atomida nechta praton bor?

  a) 13; b) 17; s) 14; d) 15; e) 16.


  14. Qaysi moddada elementlarning valentligi 3 ga teng?

  1) CO; 2) S2O3 3) NH3 4) H2O

  a) 1,2; b) 1,3; s) 2,3; d) 1,4; e) 2,4.
  15. QAysi qatorda faqat normal tuzlar yozilgan?

  a) KHCO3 KOH, MgOHCl; b) KU, Na Br, Mg SO4; s) CO(HSO4)2 Ca(4CO3)2

  d) KAL(SO4)2 KMnO4, Al(OH)SO4; e) CuOHCl, Ba(HCO3)2 CaH2PO4
  16. QAysi birikmada azotning oksidlanish darajasi yuqori?

  a) NH3; b) NH4Cl, C(NH4)2; s) O4; d) NH4OH; e) hammasida bir xil.


  17. Quyidagi tenglamada koyfisentlar yig`indisi nechaga teng? HCl+KMnO4 KCl+MnCl2+Cl2+H2O

  a) 10; b) 6; s) 46; d) 35; e) 36.


  18. Quyidagi o`zgarishda x qaysi element bo`lishi mumkin?

  Zn+Znx H2x Na2x Pbx

  a) O2; b) C; s) S; d) N2; e) Cl2.


  19. Tasis – trans izomeriya qaysi moddaga xos?

  a) 1 bitun; b) 2 metall propel; s) 2 nental; d) dexlo etan; e) 2 butan.


  20. Asitelinda sirka aldegid olinishini qaysi olim kashf etgan?

  a) Butlerov; b) Kikulin; s) Markanorov; d) Lebidiv; e) Kuriv.


  21. Tabiiy kauchikning monamerini ko`rsatin.

  a) 2 litil 1.3 butadien; b) 2 metil 2 butun; s) 1.3 butadien;

  d) 1.2 butadien; e) 2 xlor 1.3 butadion.
  22. Quyidagi moddalarning qaysi birlari izomerlardir?

  a) oktan; b) 2 metil oktan; s) 2 metil dektan;

  d) nonan; e) dekan.
  23. Tabiiy kauchokning to`yinmagan ekanligini qaysi reaksiya orqali isbotlash mumkin.

  a) gidrotlanish; b) polimerlanish;

  s) kaliy permansanash etirmasini va biron suvni rangsizlanish orqali;

  d) parchalanish; e) birikish.


  24. Sintetik kauchik (qachon) dastlab qaysi uglevadarodda orqali olingan?

  a) izonrendan; b) butadien 1.3; s) butadien 1.2;

  d) enculengan; e) propiyndan.
  25. Kauchik rezinadan nimasi bilan farq qiladi?

  a) pamemerlash darajasi; b) monomer tarkibi;  s) kauchik sulfat ko`priklarga ega; d) rezina sulfat ko`priklarga ega;

  e) molyar massalari.

  Download 19.56 Kb.
  Download 19.56 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1. To’yingan uglevodlarning ohirgi qo’shimchasi (suffiksi) nima?

  Download 19.56 Kb.