1–9 sinflar toshkent 2010
Download 1.95 Mb.
bet25/27
Sana15.03.2017
Hajmi1.95 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Uyga beriladigan topshiriqlar:

1. Har quni 5-6 daqiqa ertalabki gimnastika mashqini bajarish.

2. Turnikda tortilish (5-6 marta) - o`g`il bolalar uchun.

3. Polga tayanib 10-12 marta qo`llarni bukish va yozish (o`g`il bolalar).

4. O`rindiqqa tayanib qo`llarni 8-10 marta bukish va yozish (qizlar).

5. Chalqancha yotgan holda 90° gacha gavdani 12-15 marta ko`tarish.

6. Har kuni 4-6 daqiqa sekin yugurish.

YENGIL ATLETIKA

Nazariy ma`lumotlar:

Jismoniy mashqlar mashg`ulotining gigienik qoidalari. Uyga berilgan mashqlarni mustaqil ravishda bajarish qoidalari. Yugurish vaqtida to`g`ri nafas olish, o`quvchilarning harakat va ovqatlanish tartibi. Mashg`ulot paytida xavfsizlik qoidalari.O`quvchilarga qo`yilgan talablar:

Yengil atletika bo`yicha mashqlarni bajarishda xavfsizlik qoidalarini bilish zarur; yengil atletika bo`yicha o`quv mezonlarini egallash. Past startdan yugurishni o`rganish, 200-300 metrga 4-5 metrga yugurish bilan almashlab yugurishni birga qo`shib olib borish, tepalikka va tepalikdan pastga yugurib tushish. 3x10 metrga mokqisimon yugurish. 30, 60, 100, 400, 1000 metr masofalarga yugurish. Yugurib kelib “Oyoq bukish” usulida uzunlikka sakrashni o`rganish, yugurib kelib “Hatlab o`tish” usulida balandlikka sakrash mashqlarini bajarish. Ertalabki gigienik gimnastika bo`yicha uyga berilgan vazifani bajarish.O`quv mezonlari:

1. 60 metrga yugurish:

- o`g`il bolalar - 10,3 - 10,8 - 11,3 soniya;

- qiz bolalar - 10,5 - 11,0 - 11,5 soniya.

2. Yugurib kelib uzunlikka sakrash:

- o`g`il bolalar - 330 - 300 - 250 sm;

- qiz bolalar - 300 - 260 - 220 sm.

3. Yugurib kelib balandlikka sakrash:

- o`g`il bolalar - 100 - 90 - 80 sm;

- qiz bolalar - 90 - 80 - 70 sm.

4. 1000 metrga yugurish:

- o`g`il bolalar - 4,20 - 4,40 - 5,10 daqiqa;

- qiz bolalar - 5,30 - 6,00 - 6,30 daqiqa.

5. 1500 metr ga yugurish:

- o`g`il bolalar - masofani yugurishda yurish bilan yugurishni almashlab olib borish (vaqt hisobga olinmaydi).

6.To`pni uloqtirish:

- o`g`il bolalar- 35-30 - 22 metr;

- qiz bolalar-22 – 19- 16 metr.

7. 4 X 10 metrga mokisimon yugurish:

- o`g`il bolalar - 10,6 - 11,1 - 11,6 soniya;

- qiz bolalar- 11,1 - 11,6- 12,1 soniya.

Uyga beriladigan topshiriqlar:

1. Ertalabki gigienik gimnastika (badan tarbiya).

2. 8-9 daqiqa davomida asta-sekin yugurish.

3. Turgan joyda tizzani baland ko`tarib yugurish (3 x 10 metrga).

4. Pastdan yuqoriga va yuqoridan pastga yugurish (5-6 x 20-30 metrga).

5. Turgan joydan tennis koptogini devorga uloqtirish (to`g`ri bajarish, 10—13marta).

6. Bir daqiqa davomida arg`amchida sakrash.

7. Turgan joyda uzunlikka sakrash (10—12 marta).

8. Oyoqdan-oyoqqa sakrash (kiyikcha sakrash) (20 marta).

9. 3-5 metrdan yugurib kelib uzunlikka sarash.


BASKETBOL

Nazariy ma`lumotlar:

1. Mustaqil uy topshiriqlarini bajarish qoidalari.

2. Chiniqtirishning ahamiyati.

3. Mini-basketbol o`yinining qoidalari.O`quvchilarga qo`yilgan talablar:

Himoya vazifasini har tomonlardan bajarish, to`pni ilib olish, ko`krakdan uloqtirish, joy almashtirib har tomonlama harakat qilish, to`pni o`ng va chap qo`llarda yerga urib yugurish, to`pni halqaga bir qo`l bilan yelkada (boshqa qo`l yordamida) ikki qadamni bajarib tashlash, mini-basketbol o`yinini turli basketbol elementlari bilan almashlab o`ynash.O`quv mezonlari:

1. Barcha o`rgangan basketbol elementlarini bajarish (bajarish texnikasi baholanadi).

2. Juft-juft bo`lib to`pni uzatish (uloqtirish), 20 soniya, masofa 2,5 metr - qizlarga, 3,0 metr - o`g`il bolalarga. 12 ta uloqtirishga - "5" ball, 10 taga - "4" ball, 8 taga - "3" ball.

Usullar birlashmasi: To`g`riga keskin chiqish, to`pni ilib olish, sakrab to`xtash, ikkala qo`llar bilan ko`krakdan to`pni uloqtirish; yaqin masofadan to`pni bir qo`l bilan uloqtirish; to`pni harakatda, yelkadan bir qo`l bilan pastdan savatga tashlash; 7 imnkoniyatdan 3 marta tushirishga - "5" ball, 2 martaga - "4" ball, 1 martaga - "3" ball.Uyga beriladigan topshiriqlar:

1. 10 soniya davomida bir joyda tizzalarni baland ko`tarib yugurish.

2. Bir joyda turib tizzalarni baland ko`tarib sakrash. 10 marta sakrash - "5" ball, 8 marta sakrash - "4" ball, 6 marta sakrash -"3" ball bilan baholanadi (o`g`il bolalar uchun), 8 marta sakrash - "5" ball, 6 marta sakrash- "4", 4 marta sakrash - "3" ball bilan baholanadi (qizlar uchun).

3. Qo`llarni 45° devorga tayangan holda, bukish va yozish. 15 marta bajarish - "5" baho, 12 marta bajarish - "4" ball, 10 marta bajarish - "3", ball bilan baholanadi (O`g`il bolalar uchun); 12 marta bajarish- "5" ball 10 marta bajarish - "4" ball, 8 marta bajarish - "3" ball bilan baholanadi (qizlar uchun).

4. To`pni yerga urib asta o`tirib, turib yugurish (6 marta o`ng va chap qo`llarda).
VOLEYBOL

Nazariy ma`lumotlar:

1. O`quvchilarni umumrivojlantirish mashqlaridan harakat malakalarining tezkorligini oshirish maqsadida, ularga chapga, o`ngga, to`g`riga, orqaga, qadamlab, qoidasiga rioya qilgan holda tezlik bilan yurish harakatlarini o`rgatish.

2. Turgan joyda to`pni yuqoridan bir-birlariga uzatishni o`rgatish.

3. To`pni pastdan ikki va bir qo`lda uzatishni o`rgatish.

4. Voleybol o`ynash qoidalari to`g`risida tushuncha berish va amaliy o`rgatish.

5.To`plarni chap va o`ng qo`lda sakratib yugurish.O`quvchilarga qo`yiladigan talablar:

1. O`yinning boshlanishi va tamom bo`lishini, necha hisobgacha o`ynash qoidalarini, hisoblashni qanday, kim olib borishini, hakamlikni va musobaqalashishni o`rgatib borish, uy vazifalarini bajarishni, ya`ni pastki va yuqorigi tomondan kelgan to`pni qaytarishni bilishi, voleybol o`ynash qoidalarini bilishlari talab qilinadi.O`quv mezonlari:

1. Ikki o`yinchining bir-biriga to`pni yuqoridan uzatishini baholash: 10 marta bir-biriga qoidasiga rioya qilgan holda uzatsalar - "5" ball, 8 martaga - "4" ball, 6 martaga - "3" ball qo`yiladi.

2. Devordan qaytgan to`pni qoidasiga rioya qilgan holda pastdan qaytarishni baholash.

Uyga beriladigan topshiriqlar:

1. Balandlikka sakrash va kuchli mashqlarni bajarish.

2. Ertalabki gigienik gimnastika mashqlaridan 8-10 tasini bajarish.

3. Polga tayanib, qo`llarni bukish va yozish (o`g`il bolalarga 10-15 marta, qizlarga 5-6 marta).

4. Devordan yarim metr uzoqlikda turgan holda devorga qo`llar bilan tayanib, kuch bilan devordan orqaga itarilish (10-15 marta).

5. 2 kg og`irlikdagi gantel bilan 4-5 mashqni bajarish.

6. 20-30 metrgacha oldinga yugurish, bir oyoqdan ikkinchi oyoqqa sakrab yurish, orqa bilan yugurish.

7. Arg`amchida bir va ikki oyoqda sakrash.


QO`L TO`PI

Nazariy ma`lumotlar:

Jismoniy tayyorgarlik — ishchanlik unumdorligi mezoni. Dars paytida belgilangan mashg`ulot - mashq o`tkazishning xavfsizligini ta`minlash qoidalari. To`pni bir qo`lda ushlab 5-6 metrdagi sherigiga uzatish.O`quvchilarga qo`yilgan talablar:

To`pni bir qo`l bilan uloqtirish (panjalarda to`pni ushlash). Sakrab to`pni uloqtirish. Darvozabon o`yinini bilish (tik turish, harakatlanish, qo`llar bilan ketayotgan to`pni qaytarish). To`pni yerga urib olib yurish.


O`quv mezonlari:

1. To`pni yerga urib yugurish 20-30 metr (tezlikda).

2. To`pni aniq nishonga otish (7 marta tushirish 10 tadan).

Uyga beriladigan topshiriqlar:

1. O`yin qoidalari.

2. To`pni yerga urib yurish, yugurish (tennis to`pi bilan ham mumkin).

3. To`pni sakrab turib, tayanch hosil qilib otish.

4. O`g`il bolalar: osilib turib tortilish (5-6 marta}.

5. Qiz bolalar: past qo`shpoyada yotgan holda osilib tortilish (10-12 marta).


FUTBOL

Nazariy ma`lumotlar:

Yosh futbolchilarning har tomonlama jismoniy tayyorgarligi. To`pni egallash texnikasi futbolda muvafaqqiyatga erishishning asosidir. To`pni tepish va to`xtatish texnikasini bajarish. Futbol bilan shug`ullanganda kelib chiqadigan shikastlanishning sabablari haqida tushuncha.O`quvchilarga qo`yilgan talablar:

1. 5-sinf uchun berilgan uy vazifasini bilishi zarur, oyoq yuzasining ichki tomoni bilan tepish texnikasini egallash. Futbol bo`yicha o`yin mashqlarini va mezon talablarini bajarish.

1. 30 metrga yugurish: 5,2 - 5,5 - 5,8 soniya.

2. Turgan joyda uzunlikka sakrash: 165 - 150-130 sm.

3. To`p bilan janglyor qilish: 6 - 5-4 marta.

4. Baland turnikda tortilish: 5 - 4 - 3 marta,

5. 4 x 10 metrga mokisimon yugurish: 10,8 - 11,3 - 11,8 soniya.

Uyga beriladigan topshiriqlar:

1. Ertalabki badantarbiya mashqlarini bajarish.

2. Turgan joyda arg`amchida 60 marta sakrash.

3. 8-9 daqiqa davomida asta-sekin yugurish.

4. To`pni oyoq bilan janglyor qilishni o`rganish.

5. O`rindiqqa qo`lda tayanib yotgan holda, qo`llarni bukib va yozish (15 marta).

6. Epchilliq, tezlikni rivojlantirish bo`yicha beriladigan mashqlarni bajarish.
KURASH

Nazariy ma`lumotlar:

1. Jismoniy madaniyat haqida tushuncha.

2. Kurash tarixi haqida ma`lumot.

3. Kurash ramzi va yaktagi.

4. Jarohatlanishning oldini olish.

5. Kurash texnikasi va taktikasi haqida.O`quvchilarga qo`yilgan talablar:

Kurashchilarning «yiqilishdan saqlang», «yiqilish», «yon tomonlarga yiqilish» usullarini bajarish. Cho`qqayib o`tirgan holatdan orqaga dumalash. Oldinga qarab o`mboloq oshish.HARAKATLI O`YINLAR

Nazariy ma`lumotlar:

O`quvchilarni jismoniy barkamol, aqliy va axloqiy jihatdan yetuk qilib tarbiyalashda harakatli o`yinlarning ahamiyati; ochiq havoda tashkil qilinadigan o`yinlarda dam olish, o`rtacha harakatlar bilan bajariladigan o`yinlarning ahamiyati.


O`quvchilarga qo`yilgan talablar:

1. Yurish, qo`l, oyoq, gavdani har xil holatda harakatlantirib, maydoncha bo`ylab, yo`nalishni o`zgartirgan holda sekin va tez yurish, oyoqlar uchida va tovonlarda yurish.

2. Sakrash, bir va ikki oyoqlab sakrash, turgan joyda, oldinga harakat qilib, arg`amchida, halqada sakrash.

3. To`pni irg`itish: kichik va katta to`plarni irg`itib ilib olish, o`quvchilarning yuzma-yuz turgan holda to`pni bir-birlariga irg`itishlari, to`pni uzoqqa otish, har xil nishonga, savatchaga, halqachaga tushirishi.

Harakatli o`yinlar (yugurish, sakrash, uloqtirish, estafetalar). "Soqqa", "Olib qochar", "To`pni aylana ichiga tushirma", "Qo`riqchi", "Quloq cho`zma", "To`p o`rtaga", "Kengurucha", "Arg`amchi bilan estafeta", "Sakrab o`t va qochib ket", "Birgalashib sakraymiz", "Kuchlilar va chaqqonlar", "To`siqlardan oshib o`tish", "Kim uzoqqa otadi", "Savatga to`p tushirish", "Tortishmachoq", "Uzatdingmi, o`tir", "Doiraga tort", "Xo`rozlar jangi", "Juft-juft bo`lib tortishish", "Qarmoqcha", "Qirqtosh", "Cho`pon", "Chavandozlar", "Qovun polizida", "Sehrli kataklar", "Mashqni bajar, eslab qol" va boshqa o`yinlar yordamida diqqat, xotira va jismoniy sifatlarni rivojlantirish.

RAQS ELEMENTLARI

Milliy raqs elementlarini uyg`unlashtirish. "Barigal", "Namanganning olmasi", "Andijon polkasi" va boshqalar. Ritmik gimnastika elementlari. Badiiy gimnastika elementlari.SUZISH

O`rganilgan usulda 50-100 metrga suzish. Krol usulida suzishni o`rgatish uchun maxsus mashqlar. Ko`krakda va chalqancha yotib krol usulida turli tezlikda masofalarga suzish. Yengil narsalarni suv sathida ushlay bilish. Suv ostidagi narsalarni olish. Qutidan va suvning o`zidan startlar. Suvdagi o`yinlar: "Qutqaruvchilar", "Sho`ng`ib quvlashmachoq".O`quvchilarga qo`yilgan talablar:

1. Suvda va sport inshootlarida munosabat qoidalarini bilish.

2. Vaqtni hisobga olmagan holda 25 metrga suzish.

3. Suvda burilish va qutidan sakrashlarni bilish.Uyga beriladigan topshiriqlar:

1. Ba`zi tana muskullar guruhini rivojlantirish uchun maxsus mashqlarni mustaqil bajarish.

2. Oyoqda navbatma-navbat o`tirib turish. O`g`il bolalar 8-10 marta. Qiz bolalar 4-6 marta.
6-SINF

Jismoniy tarbiya 68 soat

(haftasiga 2 soat)

GIMNASTIKA

Nazariy ma`lumotlar:

1. Jismoniy mashqlar bilan mashg`ul vaqtida xafvsizlik qoidalari, o`zini-o`zi mudofaa qilish qoidalari.

2. Mashg`ulotda kiyiladigan sport kiyimlarining gigienik talablari.

3. Jismoniy mashqlarning ishlash vaqtida ish qobiliyatining yaxshilanishiga ta`siri va foydasi.

4. Shikastlanganda birinchi tibbiy yordam.

Umumrivojlantiruvchi mashqlar:

Buyumlarsiz va buyumlar bilan quyi sinflarda o`zlashtirilgan mashqlarni takrorlash. Juft bo`lib buyumlarsiz va buyumlar bilan gimnastika devori oldida mashqlar bajarish.Tayanish va osilishlar.

Past turnikdan osilib turgan holatdan, bir oyoq bilan depsinib, ikkinchi oyoqda siltalanib, to`ntarilib tayanchga ko`tarilish.

Qo`shpoyada tayangan holatda: qo`llarda siljish, qo`llarda sakrab siljishlar, qo`llarni bukib yozish. Qo`shpoyada tayangan holatda tebranishdan, orqaga tebranish bilan o`ng, chap tomondan sakrab tushish.

Tayanib sakrash.

Balandligi 110 sm uzunasiga qo`yilgan xaridan oyoqlarni kerib va bukib sakrash (o`g`il bolalar uchun).

Dastlabki holat, yugurib kelib sakrab, xari ustiga tayanib tizzalarda turish va cho`qqaygan holda qo`llar bilan siltanib kerishib sakrab tushish (qizlar uchun). Otdan oyoqlarni bukib sakrab o`tish

Muvozanat saqlash mashqlari.

1. Yakka cho`p ustida oyoq uchlarida yurish va yugurishlar, "polka" qadamlar bilan oldinga siljishlar.

2. Gimnastika ko`prikchasida turib, qo`llar yakka cho`p ustida, sakrab, yakka cho`p ustida tayanib cho`qqayishga chiqib olish (o`qituvchi yordamida).

3. Yakka cho`p ustida qo`llarni har xil holatda tutib, "qaldirg`och" hosil qilish.

O`quv kombinatsiyasi. 60 sm balandlikdagi yakka cho`pga 30° - 35° burchak yo`nalishda yugurib kelib, sakrab tayanib cho`qqayishga chiqish, turib oldinga "polka" qadamlar bilan siljish, chap oyoqda "qaldirg`och" hosil qilish, o`ng oyoq bilan oldinga siltanib, chapga burilish va oyoqlarni juftlab, yuqoriga sakrab, kerishib tushish.

Quvnoq o`yinlar va estafetalar.

1. O`rgatilgan akrobatika mashqlari, arg`amchi, gardishlar orqali o`yinlar o`tkazish.

2. Doira bo`ylab, bayroqcha mudofaasi.

3. Gimnastika o`rindiqlari, to`plar bilan o`yinlar va estafetalar o`tkazish.O`quvchilarga qo`yilgan talablar:

1. Mushak kuchlarini mustaqil rivojlantirish qoidalarini bilish.2. Uyga berilgan vazifalarni bajarish.

O`quv mezonlari

T/r


Sinov mashqlari


Natijalari va ballar


O`g`il bolalar


Qiz bolalar


"5"


"4"


"3"


"2"

"1"

"5"


"4"


"3"


"2"

"1"

1.


Baland turnikda tortilish


6


4


3


2

1


-


-


-


-

-


2.


Chalqancha yotgan holda 90° gavdani ko`tarish (1 daqiqa davomida)


20


18


13


11

9


18


13


8


7

6


3.


Polda qo`llarga tayanib, qo`l­larni bukish va yozish


18


15


12


10

8


-


-


-


-

-


4.


Arg`amchida (1 daqiqa) sakrash


75


65


55


50

45


80


75


65


60

55


5.


Gardishni belda aylantirish


-


-


-


-

-


65


55


40


30

25


6.


Gimnastik o`rindiqqa tayanib, qo`llarni bukish va yozish


-


-


-

8


5


3


2

1


7.

Tik turgan holda (oldinga) pastga egilish

4

6

8

10
4

6

8

10
Uyga beriladigan topshiriqlar:

1. 7-8 daqiqa har kuni ertalabki gimnastika mashqlarini bajarish.

2. O`quv mezonlarini topshirishga tayyorgarlik ko`rish.
YENGIL ATLETIKA

Nazariy ma`lumotlar:

Ish qobiliyatini birday saqlab turishda jismoniy mashqlarning ahamiyati. Sport zalida, maydonchasida yengil atletika mashqlarini bajarishda xavfsizlik qoidalari.O`quvchilarga qo`yilgan talablar:

Organizmga jismoniy mashqlarning qanday ta`sir etishi haqida bilish, umumrivojlantiruvchi mashqlar bo`yicha uyga berilgan vazifani bajarishni bilish, yengil atletika bo`yicha o`quv mezonlarini egallash. Yugurib kelib uzunlikka sakrash. Yugurib kelib balandlikka «hatlab o`tish» usulida sakrash. 8-10 minut davomida bir me`yorda sekin yugurish.


O`quv mezonlari:

1. 60 metrga yugurish:

- o`g`il bolalar -10,0 - 10,5 - 11,0 soniya;

- qiz bolalar - 10,3 - 10,8 - 11,3 soniya;

2. Yugurib kelib uzunlikka sakrash:

- o`g`il bolalar - 340 - 310 - 270 sm;

- qiz bolalar - 310 -270 - 230 sm.

3. Yugurib kelib balanddiqqa sakrash:

- o`g`il bolalar - 105 - 95 - 85 sm;

- qiz bolalar - 95 - 90 - 80 sm.

4. 1000 metrga yugurish:

- o`g`il bolalar - 4,10 - 4,30 - 5,0 daqiqa;

- qiz bolalar - 5,40 - 6,10 - 6,40 daqiqa.

5. To`pni uloqtirish:

- o`g`il bolalar - 36 - 30 - 21 metr;

- qiz bolalar - 23 - 18 - 15 metr.

6. 4 X 10 metrga mokisimon yugurish:

- o`g`il bolalar - 10,5 - 10,8 -11,3 soniya;  • qiz bolalar - 11,0 - 11,3 - 12,0 soniya.

Uyga beriladigan topshiriqlar:

1. Televideniya, radio to`lqinlari orqali beriladigan ertalabki gimnastika mashqlarini bajarish.

2. Arg`amchi, gimnastik tayoqcha (engashish, cho`qqayib o`tirish, yuqoriga sakrash) bilan bajariladigan umumrivojlantinivchi mashqlarni bajarish.

3. Arg`amchida 30 soniyadan bir daqiqagacha sakrash.

4. Tennis to`pini (12- 15 marta aniq) nishonga uloqtirish.

5. Turgan joyda uzunlikka 20-30 sm balandlikdagi to`siqdan (tarang qilib tortilgan rezinadan, arg`amchidan) oshib o`tib, 10- 15 marta sakrash.

6. O`g`il bolalar uchun 12 daqiqagacha asta-sekin yugurish, qiz bolalar uchun 10 daqiqagacha asta-sekin yugurish.

BASKETBOL

Nazariy ma`lumotlar:

1. O`quvchilarning jismoniy kamol topishida basketbol o`yinining ahamiyati.

2. Mashg`ulotlar jarayonida o`quvchilarning salomatligini aniqlashda o`zini-o`zi nazorat qilish asoslari.

3. Mini-basketbol o`yinining qoidalari.O`quvchilarga qo`yilgan talablar:

To`pni yerga urib yo`nalish va tezlikni o`zgartirib yugurish, to`pni bir qo`l bilan yelkadan, joyida turib qadam tashlab va joyni o`zgartirib uloqtirish, to`pni o`rganilgan usul bilan harakatda halqaga tashlash, to`pni shitga tekkizib halqaga tashlash (o`ng va chap tomonlardan), o`rganilgan basketbol elementlarini qo`llab ikki tomonlama mini-basketbol o`ynash.


O`quv mezonlari:

1. Barcha o`rganilgan basketbol elementlarini bajarish (bajarilish texnikasi baholanadi).

2. 20 soniya davomida to`pni bir-biriga uloqtirish (bir qo`l bilan yelkadan): 2,5 metr qizlarga, 3 metr o`g`il bolalarga, 16 marta uloqtirishga - "5" ball, 14 martaga - "4" ball, 10 martaga - "3" ball qo`yiladi.

3. To`pni jarima maydoni atrofidan aylantirib, harakatda o`ng va chap halqaga ikki qadamdan aniq tushirish sharti bilan (ikki imkoniyatdan bir marta) halqaga tashlash: 7 soniyaga - "5" ball, 14 soniyaga - "4" ball, 20 soniyaga - "3" (o`g`il bolalarga) ball; 16 soniyaga - "5" ball, 20 soniyaga- "4" ball, 25 soniyaga - "3" (qiz bolalarga) ball qo`yiladi.

4. To`pni o`rganilgan usul bilan shitga tekkizib ikkala tomondan 3 marta (3 metr masofa) savatga tushirish: 3 martaga - "5", 2 martaga - "4", 1 martaga - "3" ball qo`yiladi.

Usullarni birlashtirish: to`pni sakrab ilib olib to`xtash; to`pni yerga urib aylanib o`tib harakatda bir qo`l bilan, ikkinchi qo`l yordamida halqaga tushirish. To`pni yerga urib aylanib o`tib, sakrab turib to`xtash va yelkadan bir qo`l bilan ikkinchi qo`l yordamida yaqin masofadan shitga tekkizib savatga tushirish.
Download 1.95 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Download 1.95 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1–9 sinflar toshkent 2010

Download 1.95 Mb.