• 325. Kristallarda elektron sıxlıq hansı fraksiyalara aiddir
 • 327. Karbon atom elektron quruluşuna görə (1s 2 2s 2 2p 2 ) neçə atom malekulu əmələ gətirə bilər
 • 329. ΔE g – qiyməti kiçik olduqda metallik xassə artır ya azalır
 • 331. Kation vakansiyaları akseptor səviyyələri yaradırmı
 • 334. xlor atomunun kovalent radiusu neçə dərəcədir
 • 336. Karbon qazı malekulunun ölçüsü neçə dərəcədir
 • 337 . Oksigen ionunun effektiv radiusu neçə dərəcədir
 • 338. Karbon kationunun radiusu neçə dərəcə olmalıdır
 • 339. NaCL quruluşunda qəfəs parametri neçə dərəcədi
 • 341. ZnS (stalerit) parametri a=5. 41A 0 olduğu halda cədvəldən Zn-S radiusu ion yox hansı tip rabitə ola bilər
 • 343. Arqonit rombik simmetriyalı kristalın sıxlığı nə qədərdi
 • 345. Karbonun elementar qəfəsinin parametləri necə təyin edilir
 • 347. P b B i2 S 6 tərkibli faza qəfəs parametrləri necə təyin olunur
 • 348. Kristollokimyanın eksperimental üsullarının əsasını hansı üsullar təşkil edir
 • 350. Elementar qəfəsin arasındakı bucaq neçə dərəcədir
 • 351. Kubik sinqoniya üçün hansı tip qəfəslərin seçilməsi mümkündür
 • Debay – Şerrer üsulu ilə slindrik kamerada necə çəkilir?
  Download 396.87 Kb.
  bet4/4
  Sana25.03.2017
  Hajmi396.87 Kb.
  1   2   3   4

  323. Debay – Şerrer üsulu ilə slindrik kamerada necə çəkilir?

  A) İon – metallik

  B) Ban – dep – vals

  C) İon – kovalent

  D) Debayqramla

  E) Metallik  324. Difraksiya bucağı neçə üsulla təyin edilir?

  A) 4


  B) 7

  C) 9


  D) 6

  E) 2


  325. Kristallarda elektron sıxlıq hansı fraksiyalara aiddir?

  A) Periodik və kəsilməz

  B) kəsilən

  C) Dairəvi

  D) elektron

  E) eksprimental  326. µ1 = aEu tənlikdə “a” əmsalı necə adlanır?

  A) Mütənasiblik əmsalı

  B) Diferensial əmsal

  C) Sürüşmə əmsalı

  D) Polyarlaşmanın mütanasiblik əmsalı

  E) Sürtünmə əmsalı  327. Karbon atom elektron quruluşuna görə (1s2 2s2 2p2) neçə atom malekulu əmələ gətirə bilər?

  A) 3


  B) 2

  C) 4


  D) 6

  E) 5


  328. ΔE qiymətindən asılı olaraq kristallik maddələr neçə sinfə ayrılır?

  A) 4


  B) 6

  C) 3


  D) 5

  E) 7


  329. ΔEg – qiyməti kiçik olduqda metallik xassə artır ya azalır?

  A) Azalır

  B) Artır

  C) Artmır

  D) Sərbəst qalır

  E) Tərpənməz vəziyyətdə qalır  330. Anion vakansiyaları donarmı?

  A) Donar

  B) Az donar

  C) Donmaz

  D) Bir az donar

  E) Çox donar  331. Kation vakansiyaları akseptor səviyyələri yaradırmı?

  A) Yaradır

  B) Yaratmır

  C) Az yaradır

  D) Çox yaradır

  E) Az miqdarda  332. Hidrogen atom radiusu necə təyin olunmuşdur?

  A) RH = 4 A0

  B) RH = 0. 3Ao

  C) RH = 5. 2 A0

  D) RH = 2. 1 A0

  E) RH =3. 0 A0  333. Xlor ionunun radiusu neçə dərəcədir?

  Xlor(yun. chloros - och yashil, sargʻishyashil, lot. Chlorum), Cl- Mendeleyev davriy sistemasining VII guruhiga mansub kimyoviy element, galogenlarga kiradi. Tartib rakami 17, atom massasi 35,453. Normal sharoitda 2 atomli gaz (S12).

  A) 1. 98 A0

  B) 2. 4 A0

  C) 4. 2 A0

  D) 1. 81A0

  E) 3. 9 A0  334. xlor atomunun kovalent radiusu neçə dərəcədir?

  A) 1. 9A0

  B) 3. 2A0

  C) 0. 995A0

  D) 1. 5A0

  E) 4. 0A0  335. Polinq-enbrinq formulu necə ifadə olunur?

  A) D(n1) = D(i) – 0. 7 Lgn1

  B) D(i) = 5. 4 Lgn1

  C) D(n1) = D(i) – 0. 71 Lgn1

  D) D(n1) = D(i) – 2. 4 Lgn1

  E) D(n1) = D(i) – 3. 2 Lgn1  336. Karbon qazı malekulunun ölçüsü neçə dərəcədir?

  A) RCO2 = 2. 44A0

  B) RCO2 = 4. 5A0

  C) RCO2 = 7. 1A0

  D) RCO2 = 5. 0A0

  E) RCO2 = 2A0  337. Oksigen ionunun effektiv radiusu neçə dərəcədir?

  A) RO2 = 2. 3A0

  B) RO2 = 3. 1A0

  C) RO2 = 4. 0A0

  D) RO2- = 1. 33A0

  E) RO2 = 2. 7A0  338. Karbon kationunun radiusu neçə dərəcə olmalıdır?

  A) RC4 = 1. 4A0

  B) RC4 = 3. 2A0

  C) RC4 = 4. 1A0

  D) RC4 = 2A0

  E) RC4 = 0. 20A0  339. NaCL quruluşunda qəfəs parametri neçə dərəcədi?

  A) a=3. 0A0

  B) a=7. 1A0

  C) a=4. 0A0

  D) a=6. 1A0

  E) a=5. 41 A0  340. NaCl quruluşunda ion radiusu neçə dərəcədi?

  A) rcl-1. 0A0

  B) rcl-1. 81A0

  C) rcl–2. 9A0

  D) rcl–4A0

  E) rcl–6. 1A0  341. ZnS (stalerit) parametri a=5. 41A0 olduğu halda cədvəldən Zn-S radiusu ion yox hansı tip rabitə ola bilər?

  A) kristaltip

  B) amorf-tip

  C) NiAs-tip

  D) kovalent tip

  E) PtS tip  342. Kalsit romboedrik kristalın sıxlığı nə qədərdi?

  A) 2. 0 q/sm

  B) 30. 1 q/sm

  C) 40q/sm

  D) 17. 1 q/sm

  E) 2. 71 q/sm  343. Arqonit rombik simmetriyalı kristalın sıxlığı nə qədərdi?

  A) 2. 94 q/sm3

  B) 30. 1 q/sm3

  C) 13. 1 q/sm3

  D) 17 q/sm3

  E) 22. 3 q/sm3  344. Heksaqonal qəfəsin parametrləri necə təyin olunur?

  A) a = 2. 1

  B) a=2. 456 , c=6. 69 A0

  C)


  D) a=5. 3

  E) 4. 52  345. Karbonun elementar qəfəsinin parametləri necə təyin edilir?

  A) a=2. 40

  B) c=9. 4A0

  C) a=2. 0,c=3. 5A0

  D) a=2. 45,c=10. 044A0

  E) c=11. 4A0  346. Romboedrik qəfəsinin fəza quruluşu necə təyin edilir?

  A) R3m


  B) R2m

  C) R9m


  D) R7m

  E) R4m


  347. PbBi2S6tərkibli faza qəfəs parametrləri necə təyin olunur?

  A) a=0. 5

  B) a=13. 5,b=20. 43,c=4. 1A0

  C) b=19. 9,c=5A0

  D) a=40,b=34

  E) a=30,b=20. 9,c=7. 0A0  348. Kristollokimyanın eksperimental üsullarının əsasını hansı üsullar təşkil edir?

  A) diferansial üsul

  B) termiki üsul

  C) analitik üsul

  D) simmetrik üsul

  E) difraksiya üsulu  349. Elementar qəfəsin simmetriyası maksimum və ya minimum olmalıdır?

  A) minimal

  B) maksimal

  C) çox az

  D) zəif

  E) çox zəif  350. Elementar qəfəsin arasındakı bucaq neçə dərəcədir?

  A) 300 və ya 400 yaxın

  B) 400 və ya 450 yaxın

  C) 900 və ya 900 yaxın

  D) 500 və ya 700 yaxın

  E) 600 və ya 650 yaxın  351. Kubik sinqoniya üçün hansı tip qəfəslərin seçilməsi mümkündür?

  A) G,Q,A

  B) P,F,L

  C) M,N,P  D) M,B,Ç

  E) A,B,C

  Download 396.87 Kb.
  1   2   3   4
  Download 396.87 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Debay – Şerrer üsulu ilə slindrik kamerada necə çəkilir?

  Download 396.87 Kb.