• Rivojlantiruvchi maqsad
 • Lingvistik kompetensiya
 • 4-mashq.
 • Ko`rib chiqildi va tasdiqlandi” O`TIBDO`: _____________________
 • V.Uyga vazifa
 • 2-sinf Fan : Ona tili Sana: Sinf
  Download 4.32 Mb.
  bet1/39
  Sana01.01.2020
  Hajmi4.32 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

  2-sinf Fan : Ona tili

  Sana:__________ Sinf: __________

  TAKRORLASH

  1-dars

  Mavzu: NUTQ. OG‘ZAKI VA YOZMA NUTQ

  Darsning texnologik xaritasi

  O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:


  Metod:suhbat, tushuntirish,”Savol-javob” metodi,”Rasmli boshqotirma”, “Eng vijdonli o’quvchi” o’yinlari.

  Shakl:jamoa,guruhda ishlash,hamma o’zi uchun.

  Jihoz:darslik,rangli ko’rgazmalar,harakatli ko’rgazmalar,tarqatma testlar,plakatlar.

  Nazorat:O’quvchilarning darsda faolligi kuzatilib,hisobga olib boriladi.  Baholash:O’quvchilar bilimi reyting mezonlari asosida baholanib,dars oxirida e’lon qilinadi.

  Darsning maqsad va vazifalari


  O‘quvchi shaxsini fikrlashga, o‘zgalar fikrini anglashga, o‘z fikrini og‘zaki hamda yozma shaklda savodli bayon qila olishga qaratilgan nutqiy kompetensiyani rivojlantirish; o‘quvchilarda grammatikaga oid bilimlarni (fonetika, leksikologiya, so‘zning tarkibi, so‘z yasalishi, morfologiya, sintaksis, yozuv va imlo, tinish belgilari, nutq uslublariga oid tushunchalarni) shakllantirish va rivojlantirish hamda ona tilining keng imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda fikrini to‘g‘ri va ravon bayon eta olish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat.


  Tayanch kompetensiyalar:

  K-1:Ko‘rgan lavhalaridan ma’lumotlar yig‘ish; televizor, telefondan to‘g‘ri foydalanish.

  K-2:O‘quv fanlarini o‘rganish va bir-biridan farqlash; kun tartibiga amal qilish va badantarbiya bilan shug‘ullanish.

  K-3:Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:davlat ramzlarini bilish; sinfda va oilasida o‘z o‘rniga ega bo‘lish; o‘zidan kattalarga, o‘rtoqlariga va o‘zidan kichiklarga yordam berish.

  K-4:Orasta kiyinish; ozodalikka rioya qilish; milliy bayramlarni bilish;

  K-5: Maktabga kelib ketadigan vaqtni bilish; kundalik faoliyatida turli chizmalarni chiza olish; tejamkorlikka rioya qilish.

  Fanga oid kompetensiyalar

  Adabiy – nutqiy kompetensiya elementlari(tinglab tushunish, fikrni og’zaki bayon qilish, o’qish, fikrni yozma bayon qilish.) hikmatli gap, hikoya, she’r va ixcham audio matnlarni tinglab tushuna oladi; ularni ongli, ifodali to’g’ri o’qiy oladi, o’zbek tilida nutq tovushlarini to’g’ri qo’llay oladi, talaffuz me’yorlariga rioya qila oladi, bo’g’in ko’chirish qoidalariga rioya qila oladi, o’zlashtirgan leksik birliklarni matnda qo’llay oladi, tinish belgilarini to’g’ri qo’llay oladi.

  Dars jarayoni va texnologiyasi

  T|r

  Dars bosqichlari

  Bajariladigan ish mazmuni

  Bajariladigan ish shakli

  Ajratilgan vaqt

  1

  Tashkiliy qism

  O’quvchilarni darsga tayyorlash. Navbatchi axboroti.

  Suhbat.

  3 daqiqa

  2

  O’tilgan mavzuni takrorlash

  O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

  Savol- javob.

  10 daqiqa

  3

  Yangi mavzu ustida ishlash

  Gap va so’z

  Ko’rgazmalilik.

  20 daqiqa

  4

  Yangi mavzuni mustahkamlash

  Yozuv daftari bilan ishlash

  Daftar bilan ishlash

  10 daqiqa

  5

  Darsni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

  Uyga vazifani tushuntirish

  Rag’batlantirish.

  2 daqiqa

  Maqsadlar:

  Ta’limiy: Nutq va gap. Ona tilining fonetik tizimi: nutq tovushlari va harflar, unli tovushlar va harflar, undosh tovushlar va harflar, jarangli va jarangsiz undoshlar, alifbo, bosh va kichik harflar, tutuq belgisi (fonetik tahlil);bo‘g‘in va bo‘g‘in tuzilishi, so‘zlarni bo‘g‘inlab ko‘chirish. So‘z va so‘z ma’nolari haqida bilim,ko`nikma va malakalarni shakllantirish.

  Tarbiyaviy maqsad: o‘quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ona tili faniga muhabbat uyg‘otish, oila va uning a’zolariga hurmat bilan munosabatda bo‘lishga o‘rgatish;

  Rivojlantiruvchi maqsad: o‘quvchilarning so‘z boyligini o‘stirish, fikrlash, xulosa chiqarishga o‘rgatish.

  Nutqiy kompetensiya (tinglab tushunish, so‘zlash, o‘qish, yozish):O‘qituvchi nutqini, video va audio (multimedia ilovalari) matnlarni va topshiriqlarni tinglab tushuna oladi; rasmlar asosida va o‘qib eshittirilgan matn yuzasidan suhbatga kirisha oladi, nutq jarayonida o‘zlashtirgan yangi so‘zlarni og‘zaki nutqda qo‘llay oladi; mashq matnidagi so‘zlarni qo‘shib o‘qiy oladi, gap ohangiga rioya qilgan holda ravon va ifodali o‘qiy oladi, harflar birikmasi ishtirok etgan so‘zlarni o‘qiy oladi; so‘zda nechta tovush bo‘lsa, shuncha bo‘g‘in bo‘lishini bir unli tovush bo‘g‘in hosil qilishini, ya’ni o-na, u-ka, a-ka kabi bo‘g‘inga bo‘la oladi, harflar birikmalari ishtirok etgan so‘zlarni bo‘g‘inga bo‘la oladi, x va h tovushli so‘zlarni to‘g‘ri yoza oladi, bir mavzu doirasidagi savollarga javob yoza oladi, mash’al, ma’qul, ta’lim, Jur’-at, ta’-zim kabi tutuq belgili so‘zlarni bo‘g‘inga bo‘lib yoza oladi, lug‘at, izohli, eshituv, yoddan yozuv, rasm diktant yoza oladi hamda gaplarni rasmlar tartibida ko‘chira oladi.

  Lingvistik kompetensiya: o‘zbek tilidagi nutq tovushlarining talaffuzida talaffuz me’yorlariga rioya qila oladi, bo‘g‘in ko‘chirish qoidasiga rioya qila oladi, mavzuga oid so‘zlarni og‘zaki va yozma nutqda qo‘llay oladi, tinish belgilarini to‘g‘ri qo‘llay oladi.

  I.Tashkiliyqism:Salomlashish, yo’qlamaqilish, o’quvchilarnidarsgatayyorgarliklarinitekshirish.

  II.O’tilgan mavzuni takrorlash:

  1. O'quvchilar daftari ko'rib chiqiladi.

  2. Suhbat yordamida uy vazifasi qanday bajarilganligi aniqlanadi.

  III.Yangi mavzu bayoni:


  1-mashq. Rasm mazmunini so‘zlab bering.

  Hikoyangiz nima deyiladi? U qanday nutq?

  2-mashq. 0‘qing. Nechta gap o‘qidingiz?

  Biz Vatanimiz — jonajon O‘zbekistonni onamizdek sevamiz. Shuning uchun uni ona Vatan

  deb ardoqlaymiz. Ona Vatanimiz go‘zal va bepoyon.

  Og‘zaki nutqda bir gap boshqasidan qanday ajratiladi? Yozma nutqda-chi?

  3-mashq. O‘qing.  Islom Karimov — O‘zbekistonning Birinchi Prezidenti. Toshkent, Samarqand va Qarshi shaharlarida Prezidentimizga haykal o‘rnatildi. Samarqand I. Karimovning tug‘ilib o‘sgan
  ona shahridir.


  Siz qanday nutq o‘qidingiz? Yozing.

  4-mashq. O‘qing.

  Yangi o‘quv yilingiz qutlug‘ bo‘lsin! Bilimlarni puxta egallang. Ona Vatanga munosib farzand bo‘ling.

  Yozing. Yozganingizni bo‘g‘inlab o‘qib, tekshiring.
  Ko`rib chiqildi va tasdiqlandi” O`TIBDO`: _____________________

  2-sinf Fan: Ona tili

  Sana: __________________ Sinf: _________________________

  2-dars

  Mavzu: NUTQ. OG‘ZAKI VA YOZMA NUTQ 5-6-mashqlar

  Darsning texnologik xaritasi

  O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:


  Metod:suhbat, tushuntirish,”Savol-javob” metodi,”Rasmli boshqotirma”, “Eng vijdonli o’quvchi” o’yinlari.

  Shakl:jamoa,guruhda ishlash,hamma o’zi uchun.

  Jihoz:darslik,rangli ko’rgazmalar,harakatli ko’rgazmalar,tarqatma testlar,plakatlar.

  Nazorat:O’quvchilarning darsda faolligi kuzatilib,hisobga olib boriladi.  Baholash:O’quvchilar bilimi reyting mezonlari asosida baholanib,dars oxirida e’lon qilinadi.

  Darsning maqsad va vazifalari


  O‘quvchi shaxsini fikrlashga, o‘zgalar fikrini anglashga, o‘z fikrini og‘zaki hamda yozma shaklda savodli bayon qila olishga qaratilgan nutqiy kompetensiyani rivojlantirish; o‘quvchilarda grammatikaga oid bilimlarni (fonetika, leksikologiya, so‘zning tarkibi, so‘z yasalishi, morfologiya, sintaksis, yozuv va imlo, tinish belgilari, nutq uslublariga oid tushunchalarni) shakllantirish va rivojlantirish hamda ona tilining keng imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda fikrini to‘g‘ri va ravon bayon eta olish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat.


  Tayanch kompetensiyalar:

  K-1:Ko‘rgan lavhalaridan ma’lumotlar yig‘ish; televizor, telefondan to‘g‘ri foydalanish.

  K-2:O‘quv fanlarini o‘rganish va bir-biridan farqlash; kun tartibiga amal qilish va badantarbiya bilan shug‘ullanish.

  K-3:Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:davlat ramzlarini bilish; sinfda va oilasida o‘z o‘rniga ega bo‘lish; o‘zidan kattalarga, o‘rtoqlariga va o‘zidan kichiklarga yordam berish.

  K-4:Orasta kiyinish; ozodalikka rioya qilish; milliy bayramlarni bilish;

  K-5: Maktabga kelib ketadigan vaqtni bilish; kundalik faoliyatida turli chizmalarni chiza olish; tejamkorlikka rioya qilish.

  Fanga oid kompetensiyalar

  Adabiy – nutqiy kompetensiya elementlari(tinglab tushunish, fikrni og’zaki bayon qilish, o’qish, fikrni yozma bayon qilish.) hikmatli gap, hikoya, she’r va ixcham audio matnlarni tinglab tushuna oladi; ularni ongli, ifodali to’g’ri o’qiy oladi, o’zbek tilida nutq tovushlarini to’g’ri qo’llay oladi, talaffuz me’yorlariga rioya qila oladi, bo’g’in ko’chirish qoidalariga rioya qila oladi, o’zlashtirgan leksik birliklarni matnda qo’llay oladi, tinish belgilarini to’g’ri qo’llay oladi.

  Dars jarayoni va texnologiyasi

  T|r

  Dars bosqichlari

  Bajariladigan ish mazmuni

  Bajariladigan ish shakli

  Ajratilgan vaqt

  1

  Tashkiliy qism

  O’quvchilarni darsga tayyorlash. Navbatchi axboroti.

  Suhbat.

  3 daqiqa

  2

  O’tilgan mavzuni takrorlash

  O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

  Savol- javob.

  10 daqiqa

  3

  Yangi mavzu ustida ishlash

  Gap va so’z

  Ko’rgazmalilik.

  20 daqiqa

  4

  Yangi mavzuni mustahkamlash

  Yozuv daftari bilan ishlash

  Daftar bilan ishlash

  10 daqiqa

  5

  Darsni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

  Uyga vazifani tushuntirish

  Rag’batlantirish.

  2 daqiqa

  Maqsadlar:

  Ta’limiy: Nutq va gap. Ona tilining fonetik tizimi: nutq tovushlari va harflar, unli tovushlar va harflar, undosh tovushlar va harflar, jarangli va jarangsiz undoshlar, alifbo, bosh va kichik harflar, tutuq belgisi (fonetik tahlil);bo‘g‘in va bo‘g‘in tuzilishi, so‘zlarni bo‘g‘inlab ko‘chirish. So‘z va so‘z ma’nolari haqida bilim,ko`nikma va malakalarni shakllantirish.

  Tarbiyaviy maqsad: o‘quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ona tili faniga muhabbat uyg‘otish, oila va uning a’zolariga hurmat bilan munosabatda bo‘lishga o‘rgatish;

  Rivojlantiruvchi maqsad: o‘quvchilarning so‘z boyligini o‘stirish, fikrlash, xulosa chiqarishga o‘rgatish.

  Nutqiy kompetensiya (tinglab tushunish, so‘zlash, o‘qish, yozish):O‘qituvchi nutqini, video va audio (multimedia ilovalari) matnlarni va topshiriqlarni tinglab tushuna oladi; rasmlar asosida va o‘qib eshittirilgan matn yuzasidan suhbatga kirisha oladi, nutq jarayonida o‘zlashtirgan yangi so‘zlarni og‘zaki nutqda qo‘llay oladi; mashq matnidagi so‘zlarni qo‘shib o‘qiy oladi, gap ohangiga rioya qilgan holda ravon va ifodali o‘qiy oladi, harflar birikmasi ishtirok etgan so‘zlarni o‘qiy oladi; so‘zda nechta tovush bo‘lsa, shuncha bo‘g‘in bo‘lishini bir unli tovush bo‘g‘in hosil qilishini, ya’ni o-na, u-ka, a-ka kabi bo‘g‘inga bo‘la oladi, harflar birikmalari ishtirok etgan so‘zlarni bo‘g‘inga bo‘la oladi, x va h tovushli so‘zlarni to‘g‘ri yoza oladi, bir mavzu doirasidagi savollarga javob yoza oladi, mash’al, ma’qul, ta’lim, Jur’-at, ta’-zim kabi tutuq belgili so‘zlarni bo‘g‘inga bo‘lib yoza oladi, lug‘at, izohli, eshituv, yoddan yozuv, rasm diktant yoza oladi hamda gaplarni rasmlar tartibida ko‘chira oladi.

  Lingvistik kompetensiya: o‘zbek tilidagi nutq tovushlarining talaffuzida talaffuz me’yorlariga rioya qila oladi, bo‘g‘in ko‘chirish qoidasiga rioya qila oladi, mavzuga oid so‘zlarni og‘zaki va yozma nutqda qo‘llay oladi, tinish belgilarini to‘g‘ri qo‘llay oladi.

  I.Tashkiliyqism:Salomlashish, yo’qlamaqilish, o’quvchilarnidarsgatayyorgarliklarinitekshirish.

  II.O’tilgan mavzuni takrorlash:

  1. O'quvchilar daftari ko'rib chiqiladi.

  2. Suhbat yordamida uy vazifasi qanday bajarilganligi aniqlanadi.

  III.Yangi mavzu bayoni:  5-mashq. O‘qing.

  Yurt tinchligi — ulkan boylik. O‘zbekisto- nimizda tinchlik barqarordir. Biz uning qadriga yetaylik.

  Nutq nimalardan tuzilgan? Yozing.

  6-mashq. O‘qing.

  Gulzoda ozodalikni yoqtiradi. Orasta kiyinadi. Maktabga ham kechikmay boradi. Har xil telefon o‘yinlariga behuda vaqt sarflamaydi. Darslarini o‘z vaqtida qiladi. Bo‘sh vaqtlarida kitob o‘qiydi.

  So‘zlab bering. Siz nimalar haqida so‘zladingiz? U qanday nutq? Ikkita gapni yozing.

  7-mashq. Quyidagi savollarga javob yozing:

  1. Maktabga soat nechada borasiz?

  2. Sinfdoshlaringiz bilan qanday munosabatdasiz?

  3. Soat nechada maktabdan qaytasiz?

  4. Bo‘sh vaqtingizdan qanday foydalanasiz? Yozgan- laringiz qanday nutq bo‘ladi?

  V.Uyga vazifa:

  8-mashq. 0‘qing. Mazmunini tushunib oling.

  Televizorni 3—5 metr uzoqlikdan ko‘rish tavsiya etiladi. Uni qorong‘ida ko‘rish

  Ko`rib chiqildi va tasdiqlandi” O`TIBDO`: _____________________

  2-sinf Fan: Ona tili

  Sana: __________________ Sinf: _________________________

  3-dars

  Mavzu: GAP VA SO‘Z.9-12-mashq

  Darsning texnologik xaritasi

  O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:


  Metod:suhbat, tushuntirish,”Savol-javob” metodi,”Rasmli boshqotirma”, “Eng vijdonli o’quvchi” o’yinlari.

  Shakl:jamoa,guruhda ishlash,hamma o’zi uchun.

  Jihoz:darslik,rangli ko’rgazmalar,harakatli ko’rgazmalar,tarqatma testlar,plakatlar.

  Nazorat:O’quvchilarning darsda faolligi kuzatilib,hisobga olib boriladi.  Baholash:O’quvchilar bilimi reyting mezonlari asosida baholanib,dars oxirida e’lon qilinadi.

  Darsning maqsad va vazifalari


  O‘quvchi shaxsini fikrlashga, o‘zgalar fikrini anglashga, o‘z fikrini og‘zaki hamda yozma shaklda savodli bayon qila olishga qaratilgan nutqiy kompetensiyani rivojlantirish; o‘quvchilarda grammatikaga oid bilimlarni (fonetika, leksikologiya, so‘zning tarkibi, so‘z yasalishi, morfologiya, sintaksis, yozuv va imlo, tinish belgilari, nutq uslublariga oid tushunchalarni) shakllantirish va rivojlantirish hamda ona tilining keng imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda fikrini to‘g‘ri va ravon bayon eta olish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat.


  Tayanch kompetensiyalar:

  K-1:Ko‘rgan lavhalaridan ma’lumotlar yig‘ish; televizor, telefondan to‘g‘ri foydalanish.

  K-2:O‘quv fanlarini o‘rganish va bir-biridan farqlash; kun tartibiga amal qilish va badantarbiya bilan shug‘ullanish.

  K-3:Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:davlat ramzlarini bilish; sinfda va oilasida o‘z o‘rniga ega bo‘lish; o‘zidan kattalarga, o‘rtoqlariga va o‘zidan kichiklarga yordam berish.

  K-4:Orasta kiyinish; ozodalikka rioya qilish; milliy bayramlarni bilish;

  K-5: Maktabga kelib ketadigan vaqtni bilish; kundalik faoliyatida turli chizmalarni chiza olish; tejamkorlikka rioya qilish.

  Fanga oid kompetensiyalar

  Adabiy – nutqiy kompetensiya elementlari(tinglab tushunish, fikrni og’zaki bayon qilish, o’qish, fikrni yozma bayon qilish.) hikmatli gap, hikoya, she’r va ixcham audio matnlarni tinglab tushuna oladi; ularni ongli, ifodali to’g’ri o’qiy oladi, o’zbek tilida nutq tovushlarini to’g’ri qo’llay oladi, talaffuz me’yorlariga rioya qila oladi, bo’g’in ko’chirish qoidalariga rioya qila oladi, o’zlashtirgan leksik birliklarni matnda qo’llay oladi, tinish belgilarini to’g’ri qo’llay oladi.

  Dars jarayoni va texnologiyasi

  T|r

  Dars bosqichlari

  Bajariladigan ish mazmuni

  Bajariladigan ish shakli

  Ajratilgan vaqt

  1

  Tashkiliy qism

  O’quvchilarni darsga tayyorlash. Navbatchi axboroti.

  Suhbat.

  3 daqiqa

  2

  O’tilgan mavzuni takrorlash

  O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

  Savol- javob.

  10 daqiqa

  3

  Yangi mavzu ustida ishlash

  Gap va so’z

  Ko’rgazmalilik.

  20 daqiqa

  4

  Yangi mavzuni mustahkamlash

  Yozuv daftari bilan ishlash

  Daftar bilan ishlash

  10 daqiqa

  5

  Darsni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

  Uyga vazifani tushuntirish

  Rag’batlantirish.

  2 daqiqa

  Maqsadlar:

  Ta’limiy: Nutq va gap. Ona tilining fonetik tizimi: nutq tovushlari va harflar, unli tovushlar va harflar, undosh tovushlar va harflar, jarangli va jarangsiz undoshlar, alifbo, bosh va kichik harflar, tutuq belgisi (fonetik tahlil);bo‘g‘in va bo‘g‘in tuzilishi, so‘zlarni bo‘g‘inlab ko‘chirish. So‘z va so‘z ma’nolari haqida bilim,ko`nikma va malakalarni shakllantirish.

  Tarbiyaviy maqsad: o‘quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ona tili faniga muhabbat uyg‘otish, oila va uning a’zolariga hurmat bilan munosabatda bo‘lishga o‘rgatish;

  Rivojlantiruvchi maqsad: o‘quvchilarning so‘z boyligini o‘stirish, fikrlash, xulosa chiqarishga o‘rgatish.


  Download 4.32 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
  Download 4.32 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  2-sinf Fan : Ona tili Sana: Sinf

  Download 4.32 Mb.