2020 – yildan Samarqand viloyati Respublika Davlat Statistika qo`mitasi tomonidan asosiy vositalarni qayta baholashda qaysi guruhga kiradi ?
Download 272.95 Kb.
bet1/3
Sana22.11.2020
Hajmi272.95 Kb.
  1   2   3

 1. 2020 – yildan Samarqand viloyati Respublika Davlat Statistika qo`mitasi tomonidan asosiy vositalarni qayta baholashda qaysi guruhga kiradi ?

 2. 2020 – yilni boshidan asosiy vositalarni qayta baholashga ko`ra Samarqand viloyatida 2019 – yilni IV – choragida qabul qilingan inshoatlarga qaysi koeffitsiyent bilan qayta baholanadi ?

 3. O`zbekiston Respublikasi soliq kodeksiga o`zgartirishlar kiritish to`g`risidagi qonunning sanasi

 4. Yuk avtomobillari bo`yicha belgilangan amortizatsiya normasi necha foizga teng?

 5. Yangi taxrirdagi soliq kodeksi nechta bo`lim va moddadan iborat ?

 6. Bino va inshoatlarning amortizatsiya normasi % ?

 7. Yangi taxrirdagi soliq kodeksining qaysi moddalari jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig`iga bag`ishlangan ?

 8. Hisobga olinmagan ( ortiqcha ) asosiy vositalar kirimiga provodka tuzing

 9. Aybdor shaxsning asosiy vositani yetishmasligi bo`yicha qarzi aks ettirildi

 10. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarining qaysi biri Asosiy vositalar hisobiga mo`ljallangan ?

 11. Iqtisodiyot vazirligi , Moliya vazirligi va Davlat soliq qo`mitasining ,, Foydalanishdagi to`liq eskirgan uskunalar uchun to`lovni amalga oshirish tartibi to`g`risida ‘’ gi Nizom qachon qabul qilingan ?

 12. sonli BXMS ,, Qaysi bandi asosida asosiy vositalarni xizmat muddatini oshishiga olib keladigan ta’mirlash va rekonstruksiyalash xarajatlari tarmoqlar xarajatiga emas, balki asosiy vositalarni balans qiymatini oshishiga olib boriladi

 13. Korxonani xarid qilish chog`ida yuzaga keladigan va sotib olinayotgan korxona uchun xaq xamda uning sof aktivlarining baxolovchi qiymat o`rtasidagi farq -bu ?

 14. O`zbekiston Respublikasining Prezidentining ,, Fermer xo`jaliklarida hisob tizimini tubdan yaxshilash va ularga bank xizmatlari ko`rsatishni takomillashtirishning qo`shimcha – chora tadbirlari to`g`risida ‘’ gi qarori qachon qabul qilingan ?

 15. Odamlar ichida , odamlar bilan va odamlar uchun ‘’ degan ibora qaysi kasb egalariga ko`proq tegishli ?

 16. O`zbekiston buxgalteriya hisobining asoschisi sifatida qayd etilgan ?

 17. Buxgalteriya hisobini xamma fanlar va san`at turlaridan yuqori quygan olim – bu ?

 18. ,,Subyekt nazorat qiladigan, kelgusida ulardan daromad olish maqsadida avvalgi faoliyat natijasida olingan iqtisodiy resurslardir‘’ – ta`rif qaysi iqtisodiy tushuncha va qaysi manbada berilgan ?

 19. 22 – BXMS – ga so`nggi o`zgartirish va qo`shimchalar Moliya vazirining qaysi buyrug`i asosida amalga oshirilgan ?

 20. O`zbekiston Respublikasining Prezidentining 2017 – yil 6 – dekabrdagi farmoniga ko`ra jismoniy shaxslar tomonidan chetga valyutani ruxsatnoma olmasdan olib chiqish limiti qancha AQSh dollariga teng ?

 21. Farmonga ko`ra jismoniy shaxslar tomonidan chetga valyutani 2000 AQSH dollaridan ortiq olib chiqish limiti qaysi organning ruxsatnomasi bilan amalga oshiriladi ?

 22. Chet el valyutasini sotib olish uchun so`m o`tkazildi .

23.Chet el valyutasi Markaziy bank kursidan yuqori kursda olindi

 1. Chet el valyutasi Markaziy bankning kursidagi quyi kursda sotib olindi

 2. Valyuta kurslari farqidan ko`rilgan zarar

 3. Valyuta kursini farqiga ( MB kursidan past )

 4. Valyuta sotib olishga o`tkazilgan mablag`lar qoldig`i hisob – kitob schyotiga qaytarildi

 5. Chet el valyutasida xizmat safari berildi

 6. Chet el valyutasida berilgan xizmat safari xarajatlari maxsulotlarni sotish bilan bog`liq xarajatiga o`tkazildi

 7. Xizmat safariga berilgan mablag`larning foydalanilmagan qismi kassaga qaytarildi

31.Xizmat safariga berilgan chet el valyutasini kurs farqi ( ijobiy ) aks ettirildi

32. Xizmat safariga berilgan chet el valyutasini kurs farqi (salbiy) aks ettirildi

 1. Chet el valyutasidan xizmat safariga berilgan mablag`lar boshqa operatsion xarajatlarga o`tkazildi

34. Ta`sischilardan ulush chet el valyutasida qabul qilindi

35. Bank emitenti nima ?

36. Akkredetivlarning turlari

37. Qoplangan va qoplanmagan akkredetivlarni bo`linishi

38. Bank muassasalarida ochilgan akkredetiv schyotiga hisob – kitob kitob schyotiga pul o`tqazildi

39. Mol yetkazib beruvchilarga bo`lgan qarz akkredetiv schyotidan to`landi

40. Qisqa muddatli kredit hisobidan akkredetiv schyotiga pul o`tqazildi

41. Hisob –kitob schyotidan sixatgoxga yo`llanmaga pul o`tkazib sotib olindi

42. Korxona kassasidan pul inkassatorga topshirildi

43.Qisqa muddatli investitsiyalar buxgalteriya balansida qaysi qiymat bo`yicha baholanadi ?

44.Qisqa muddatli investitsiyalarni tegishli tartibda baholanishi BXMA – 12 – ning qaysi bandida qayd etilgan ?

45.Qisqa muddatli investitsiyaga oid qimmatli qog`ozlar naqd pulga sotib olindi

46. Qimmatli qog`ozlar hisobiga xo`jalikni qarzi to`landi

47. Hisobdor shaxslar bilan hisoblashishga mo`ljallangan asosiy schyotlar

48.Hisobdor shaxslar tomonidan o`simlikchilik bo`yicha umum ishlab chiqarish xarajatlari amalga oshirildi

49. Xizmat safarlariga berilgan bo`naklar hisobiga qaysi schyot mo`ljallangan ?

50. 6970 hisobvaraqning to`liq nomi

51. Xodim tomonidan olingan kredit ish xaqidan ushlandi

52.Yakka tartibda uy – joy qurilish bo`yicha olingan qisqa muddatli kredit xodimning ish haqidan ushlandi

53.2020 yilning 1 – yanvaridan bino va inshoatlarni qayta baholash bo`yicha nechta guruga ajratilgan ?

54.Uzoq muddatli aktivlarni qayta baholash bo`yicha tuzatishlar qaysi hisobvaraqda hisobga olinadi ?

55.Buxgalteriya hisobi va hisobotini tartibga solish Buxgalteriya hisobi to`g`risidagi qonunning qaysi moddasiga tegishli ?

56. Inventarizatsiya qaysi tarzda o`tkazilishi mumkin

57.Buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobotni tuzishga bo`lgan minimal va maxsus talablarni belgilanishi Buxgalteriya hisobito`g`risidagi qonunning qaysi moddasida qayd etilgan ?

58.Kassa, hisob–kitob schyoti, qat`iy hisobdagi blankalarni inventarizatsiya o`tkazish davriyligi

59. Asosiy vosita va nomoddiy aktivlarni inventarizatsiya o`tkazish davriyligi

60.Tovar - moddiy zaxiralarning inventarizatsiya o`tkazish davriyligi ( 0ziq – ovqat maxsulotlari , qimmatbaxo metallar va YAIMdan tashqari ).

61. Kutubxona fondlarini inventarizatsiya o`tkazish davriyligi

62.YOMM va oziq – ovqat maxsulotlarini inventarizatsiya o`tkazish davriyligi

63. Qimmatbaxo metallarni inventarizatsiya o`tkazish davriyligi

64.Tugallanmagan ishlab chiqarish va kelgusi davr xarajatlarini inventarizatsiya o`tkazish davriyligi

65.Hisob – kitoblar – debitorlik va kreditorlik qarzlarini Inventarizatsiya o`tkazish davriyligi

66.Buxgalteriya hisobining subyektlari va obyektlariga buxgalteriya hisobi to`g`risidagi qonunning nechanchi moddalarida qayd etilgan ?

67.Buxgalteriyahisobining asosiy prinsiplariga Buxgalteriya hisobi to`g`risidagi qonunning qaysi moddasida berilgan ?

68.Aktivlar va majburiyatlarni baxolash qonunning qaysi moddasi mo`ljallangan ?

69.Buxgalteriyahisobi boshlang`ich hisob hujjatlari va registrlari to`g`risidagi qonunning qaysi moddalariga mo`ljallangan ?

70.Daromadlar va xarajatlarni hisobga olish qonunning qaysi moddasi mo`ljallangan ?

71. Xususiy kapitalni hisobi qonunning qaysi moddasida ko`zda tutilgan ?

72.Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisob qonunning qaysi moddasida ko`zda tutilgan ?

73.Buxgalterlarning jamoat birlashmalariga qonunning qaysi moddasi ko`zda tutilgan ?

74. Buxgalteriya xujjatlarini saqlash qonunning qaysi moddasida qayd etilgan

75.Respublika Markaziy davlat arxivining ko`rgazmasiga ko`ra xujjatlar qanday xolatlarda davlat arxiviga topshiriladi ?

76. Xodimlar ish xaqini hisoblash va to`lash bilan bog`liq xujjatlar arxivda necha yil saqlanishi kerak ?

77. Korxona va xo`jaliklarning buxgalteriya hisobotlari va balanslari, ularga tushintirish xatlari arxivda necha yil saqlanadi ?

78. Respublikamizda davlat arxivlarining qaysi darajalari mavjud ?

79. Xizmat safarining yo`nalishlari

80.O`zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va mexnat va axolini muxofaza qilish vazirligining ,,O`zbekiston Respublikasi xududidagi xizmat safarlari to`g`risidagi yo`riqnoma‘’ ni Adliya vazirligidan qayd etilgan raqami

81. O`zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining ,,Vazirliklar, Idoralar, korxonalar va tashkilotlar xodimlari O`zbekiston Respublikasi tashqarisiga xizmat safariga yuborganda xizmat safari xarajatlari uchun mablag`lar berish tarkibi to`g`risida‘’ gi nizomni raqami

82. O`zbekiston xududiga xodimlar xizmat safarining muddati necha kundan ko`p bo`lmasligi kerak ?

83. Montaj, sozlash va qurilish ishlarini bajarish uchun yuboriladigan ishchilar, raxbarlar va mutaxassislarning xizmat safarining muddatining ko`pi bilan necha kunga teng ?

84. Xizmat safariga yuborilgan xodimga qanday xarajatlar to`lab beriladi ?

85. Xizmat safari davomida xodimning vaqtinchalik mexnatga layoqatsizligi xizmat safari muddatiga kiritiladimi ?

86. Xodim xizmat safaridan qaytgach necha kun ichida avans hisobotini taqdim etishi lozim ?

87. Hisobdor shaxslar tomonidan boshqa kapital qo`yilmalar bilan bog`liq bo`lgan xarajatlar amalga oshirildi

88. Hisobdor shaxslarga bo`lgan qarz hisobidan ko`rgazmadagi tovarlar bo`yicha xarajatlar amalga oshirildi

89.Xodimlarning boshqa muomalalar bo`yicha hisoblashuvlariga qaysi schyot mo`ljallangan ?

90. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining ,,To`lov intizomi va o`zaro hisob –kitoblar tizimini mustaxkamlash to`g`risidagi‘’ farmoni qachon qabul qilingan ?

91 . Qaysi BXMS qarzlar bo`yicha xarajatlar hisobi bag`ishlangan ?

92 . Da`volar bo`yicha olinadigan schyotlarni nomeri

93 . 4860 – schyotda analitik schyotlarni tashkil etilishi

94. Xodimlarni ish haqidan boshqa korxona va shaxslarga tegishli bo`lgan qarzi ushlanganda qaysi schyotlar o`zaro bog`lanadi ?

95. Turli kreditorlik qarzlari hisobiga schyotlar rejasida qaysi schyot ko`zda tutilgan ?

96. Jaxon amaliyotida kreditning qanday turlari mavjud ?

97. Qimmatli qog`ozlar savdosining tashkilotchilarining tarkibi

98.O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining ,,Boshoqli don yetishtirishni yanada rag`batlantirish bo`yicha qo`shimcha chora - tadbirlar to`g`risidagi‘’ qarorini yili va nomeri

99.Xaridorlarga to`lovlar oldindan berilgan bo`naklar hisobiga amalga oshirildi

100. 12 – BXMS asosida moliyaviy investitsiyalar qanday turlarga bo`linadi ?

101.Auditormoliyaviy qo‘yilmalarni auditorlik tekshiruvini boshlashdan oldin tanishishi zarur.

102.Xodimlar bilan hisob-kitoblar auditining natijalari dastlab auditorning qaysi hujjatida aks ettiriladi?

103. Auditorlik faoliyati milliy standartlari

104. Auditga oid manbalarda, uni quyidagi shart-sharoitlar keltirib chiqargan

105.Manbalarga ko‘ra buxgalter-auditor kasbi dastlab qachondan boshlab shakllana boshlagan

106. Angliyada majburiy audit to‘g‘risidagi qonun qachon qabul qilingan.

107. Auditorlik kasbi turli Amerikada qanday nomlanadi?

108. «Audit» tushunchasi lotincha bo‘lib, aynan tarjimasi qanday ma’nolarni bildiradi?

109. O‘z. R.ning “Auditorlik faoliyati to‘g‘risida(Yangi tahriri)” qonuni qabul qilingan sana.

110. O‘z. R.ning “Auditorlik faoliyati to‘g‘risida(YAngi tahriri)” qonuni kuchga kirgan sana.

111. O‘z. R.ning “Auditorlik faoliyati to‘g‘risida(Yangi tahriri)” qonuni moddalari soni.

112. Auditorlik faoliyati deganda tushuniladi

113. Auditorlik faoliyatining milliy standartlari auditorlik faoliyatini amalga oshirish bo‘yicha belgilaydi

114. Auditor, bu-

115. Auditorning malakasini tasdiqlovchi va auditorlik tashkiloti nomidan auditorlik xizmatlari ko‘rsatish huquqini beruvchi hujjat

116. Auditorlik tekshiruvida olingan ma’lumotlarni oshkor etmaslik majburiyati auditorning yordamchisiga nisbatan...

117. Auditorlik tashkiloti auditorlik faoliyatini amalga oshirish litsenziyasiga ega bo‘lgan...

118. Auditorlik tashkilotiga kim rahbar bo‘lishi mumkin?

119. Auditorlik tekshiruvi quyidagi shakllarda o‘tkaziladi

120.Ustav fondida davlatga tegishli ulush bo‘lgan xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar va davlat unitar korxonalar

121.Malaka imtihonini topshirish uchun talabgor qo‘yiladigan talablardan biri

122. Malaka imtihonini topshirish uchun talabgor qo‘yiladigan talablardan biri

123. Malaka imtihonini topshirish uchun talabgor qo‘yiladigan talablardan biri

124. Auditorlik faoliyatini tartibga solish bo‘yicha qabul qilingan O‘z.R. qonuni.

125. Auditorlik faoliyatini litsenziyalovchi vakolatli davlat organi.

126. Auditorlar malaka sertifikatini olish uchun o‘qitish dasturlarini va malaka imtihonlari topshirish tartibini tasdiqlovchi organ

127. Auditorlik faoliyatini me’yoriy tartibga solish tizimining ikkinchi pog‘onasi

128. Malaka sertifikatiga ega mustaqil auditorlarni ixtiyoriy tarzda birlashtiruvchi, mustaqil notijorat jamoat tashkiloti

129. Majburiy auditorlik tekshiruvi o‘tkaziladigan xo‘jalik yurituvchi sub’ekt... moliyaviy hisobotini auditorlik tekshiruvidan o‘tkazadi

130.Auditorlik tekshiruvi tamom bo‘lgandan keyin soliq organiga auditorlik xulosasining taqdim etish muddati.

131.Buxgalteriya hisobini yuritish va hisobot tuzish auditorlik tashkiloti tomonidan amalga oshirilganda moliyaviy hisobotning to‘g‘riligi uchun javob beradi.

132. Xalqaro buxgalterlar federatsiyasi qachon tashkil etilgan?

133.Xalqaro misyosda auditorlik standartlarini ishlab chiqish bilan qaysi tashkilot shug‘ullanadi?

134. Auditor yordamchisining mehnat shartlari belgilanadi

135.Auditor yordamchisi sifatida ishlangan vaqt auditorning malaka sertifikatini olish uchun zarur bo‘ladigan ish stajiga...

136.Auditorlik tashkiloti ustav kapitalining kamida 51 foizi...

137.Auditorlik tashkiloti ustav kapitalining necha foizi mazkur auditorlik tashkilotining shtatdagi bir yoki bir necha auditoriga tegishli bo‘lishi kerak?

138. Auditorlik tashkilotlari auditorlik faoliyatini auditorlik xizmatlari ko‘rsatishni...

139. Auditorlik xizmatlari ko‘rsatish to‘g‘risidagi shartnoma tuziladi.

140.Auditorlik tashkiloti auditorlik xulosalari va hisobotlarining nusxalarini kamida necha yil saqlanishini ta’minlashi lozim?

141. Respublikamizda dastlab auditorlik faoliyati to‘g‘risida qabul qilingan qanun sanasi.

142. Auditorlik faoliyatining rivojlanishidagi 1-bosqichi nomlanadi.

143.Aktivlarining balans qiymati qancha bo‘lganda mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar har yili majburiy auditorlik tekshiruvidan o‘tishi kerak?

144.Majburiy auditorlik tekshiruvidan bosh tortish xo‘jalik yurituvchi sub’ektning mansabdor shaxsiga nisbatan qanday jazo qo‘llanilishiga sabab bo‘ladi.

145. Jarimaning to‘lanishi xo‘jalik yurituvchi sub’ektni majburiy auditorlik tekshiruvidan...

146.Tashabbus tarzidagi auditorlik tekshiruvining predmeti, muddatlari va boshqa shartlari qaysi hujjatda belgilab qo‘yiladi?

147.Auditorlik tekshiruvida aniqlangan buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobot tuzish qoidalari hamda soliqlarni hisoblab chiqish tartibi buzilishlarini kim bartaraf etadi

148. Auditorlik tekshiruvining buyurtmachisi quyidagi huquqlari

149.Auditorlik xizmatlari ko‘rsatish to‘g‘risidagi shartnomaga muvofiq auditorlik tashkiloti xizmatlari haqini to‘laydi

150.Auditorlik tekshiruvi nazorat qiluvchi yoki huquqni muhofaza qilish organlarining tashabbusiga ko‘ra o‘tkazilganda shartnomaga asosan to‘lanadigan haqni qaysi organ to‘laydi.

151. Auditorlik hisobotidagi axborotlar.

152. Auditorlik hisobotining har bir beti...

153. Auditorlik xulosasi ... asosida tuziladi.

154. Auditor tekshiruvda aniqlangan, moliyaviy hisobotni tuzish bo‘yicha belgilab qo‘yilgan talablarni buzish faktlarini yashirganda qanday chora ko‘riladi?

155. Auditor malaka sertifikatining amal qilishini tugatish uchun asos hisoblanadi

156. Auditor malaka sertifikatining amal qilishi uni... e’tiboran tugatiladi

157. Auditorlarning respublika jamoat birlashmasi auditorlarning ta’lim dasturlarini...

158.Auditorlarning respublika jamoat birlashmasi auditorlik malaka sertifikatini olish huquqiga doir malaka imtihonlarini topshirish tartibini...

159. Auditorlarning respublika jamoat birlashmasi auditorlik tashkilotlari faoliyatini majburiy reyting baholashni...

160. Auditorlik faoliyatini amalga oshirishda yuzaga keladigan nizolar

161. Xo’jalik yurituvchi subyektlarning faoliyatlari quyidagi jarayonlardan iborat

162. Auditda solishtirish usuli bu-

163. Auditor –bu

164. Auditorlik faoliyati – bu

165. Auditorlik tashkiloti bu

166. Auditning asosiy ob’ektlaridan biri

167. Auditor auditorlik tekshiruvini yakunida rasmiylashtiradigan hujjati

168. Auditor auditorlik tekshiruvi jarayonida tayyorlaydi

169. Inventarizatsiya natijasida kassada pul ortiqcha chiqqanda, ortiqcha chiqqan pul nima qilinadi

170. Auditorlik kasbining mahorat darajasiga qo‘yiladigan asosiy talablar.

171. Auditorlik faoliyatini litsenziyalash –

172. Auditor qachon konsalting xizmatini ko‘rsata oladi?

173.Auditni rejalashtirish chog‘ida auditorlik tashkiloti tomonidan qo‘llaniladigan me’yorlar quyidagi auditorlik faoliyatining milliy standarti (AFMS) bilan belgilanadi

174. Standartga muvofiq,

175.Korxonaning byudjet bilan hisob-kitoblari bo‘yicha qarzi balansning qaysi tomonidan va bo‘limida joylashgan?

176. Buxgalteriya balansning to‘g‘riligi qaysi hisob regestri orqali tekshiriladi

177. Bank muassasalari auditi qaysi hujjatga asosan o‘tkaziladi?

178. Yillik moliyaviy hisobotda nechta shakl mavjud?.

179. Auditorlik hisoboti va xulosasini kim tasdiqlaydi?

180. Auditorlik tekshiruv natijalari kimga taqdim etiladi?

181. Kassadagi pul mablag‘larini saqlanishi uchun moddiy javobgar shaxs.

182. Xususiylashtirish jarayonining auditi nimadan boshlanadi?

183. Auditorlik tashkiloti ro‘yxatga olinadi

184. Auditorning ishchi hujjatlariga kirmaydi:

185. Auditorlik tekshiruvi usullariga kirmaydi

186. Auditorlik xulosasi qaysi hujjatga asosan tuziladi?

187. Auditor tekshiruvdan voz kechishi mumkin:

188.“Moliyaviy hisobot”ning qaysi shakli asosida xususiy kapitalining harakati audit qilinadi?

189.Ish haqidan ushlanadigan soliqlar qaysi buxgalteriya schetining debet tomonida aks ettiriladi.

190. Idora xodimlarining ish haqi xarajatlari qaysi xarajat turiga kiradi?

191.Asosiy ishlab chiqarishda band bo‘lgan ishlovchilarning mehnat haqi qaysi xarajat turiga kiradi?

192. Auditorlik tekshiruv muddati qaysi hujjatda ko‘rsatilgan bo‘ladi?

193. Auditorlik faoliyati milliy standartlari

194. Hisobdor shaxslar bilan hisob-kitoblarni tekshirishda auditor tomonidan tekshiriladi

195. Mol etkazib beruvchilar va pudratchilar bilan hisob-kitoblar auditida auditor quyidagilarni aniqlamaydi

196. Korxona ustav kapitaliga hissa sifatida qo‘shilmaydi

197. Ustav kapitaliga ulushlar ta’sischilar tomonidan qo‘shilganligi quyidagi buxgalteriya schetlari ma’lumotlari asosida aniqlanadi

198. Sub’ekt ustav kapitalini ko‘paytirish manbalari

199.Asosiy vositalar buxgalteriya hisobini yuritilishidagi odatiy xatolar va kamchiliklarga kiritilmaydi

200. Auditni rejalashtirish jarayonlariga kirmaydi

201.Boshqaruv hisobi moliyaviy hisobdan shunisi bilan farq qiladiki, moliyaviy hisobning maqsadi bo’lib:

202. Quyidagi talab moliyaviy va boshqaruv hisoblari uchun umumiy hisoblanadi:

203. Quyidagi tasdiq, doimiy xarajatlarni tasniflashning biri hisoblanadi:

204. Ishlab chiqarish ustama xarajatlarni taqsimlash quyidagi sababdan amalga oshiriladi:

205. Kompaniya kelasi yil uchun quyidagi xarajatlarni nazarda tutgan: bevosita moddiy xarajatlar – 400 000 sh.b ., bevosita mehnat haqi xarajatlari – 800 000 sh.b ., bilvosita ishlab chiqarish xarajatlari - 240 000 sh.b .Bilvosita ishlab chiqarish xarajatlari bevosita mehnat soatlari bilan birga o’sib boradi. Mehnatga haq to’lash stavkasi kelasi yil uchun soatiga 20 sh.b .rejalashtirilgan. Bilvosita ishlab chiqarish xarajatlarining rejali me’yori qanchani tashkil etadi?

206. Kompaniyaning smetasida IChUX (PNR) 60000 sh.b . belgilangan, smetali mehnat soatlari -40000 soat. Haqiqatdagi IChUX (PNR) 65100 sh.b . ni tashkil etgan, haqiqatdagi sarflangan vaqt - 42000 soat bo’lgan. Bu holda IChUX (PNR):

207. Buyurtmali kalkulyasiya qo’llangan holda buyurmaning tannarxiga quyidagi xarajat elementlari kiritiladi:

208. Qo’shimcha buyurtma uchun quyidagi xarajatlar amalga oshirilgan: asosiy moddiy xarajatlar 450000 sh.b , qo’shimcha xarajatlar -105000 sh.b Haqiqatda IChUX (PNR) 625000 sh.b . , taqsimlangan IChUX (PNR) 565000 sh.b ., asosiy mehnat xarajatlari - 565000 sh.b ., qo’shimcha mehnat xarajatlari 125000 sh.b .ni tashkil etgan. Uskunaning amortizasiyasi 150000 sh.b . ni tashkil etgan. Buyurtma bo’yicha tannarxni aniqlang.


Download 272.95 Kb.
  1   2   3
Download 272.95 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa2020 – yildan Samarqand viloyati Respublika Davlat Statistika qo`mitasi tomonidan asosiy vositalarni qayta baholashda qaysi guruhga kiradi ?

Download 272.95 Kb.