• Řešení
 • 3. Elektromagnetické pole
  Download 134 Kb.
  bet4/6
  Sana25.03.2017
  Hajmi134 Kb.
  1   2   3   4   5   6

  T 3.1.3.-1

  Dva náboje jsou od sebe vzdáleny a přece se přitahují nebo odpuzují. Proč ?


  Když Newton formuloval svůj gravitační zákon, přemýšlel i o způsobu přenosu gravitační síly od jednoho tělesa k druhému, ale protože nenašel výklad založený na pozorovatelných faktech, odmítl se nadále o tomto problému vyjadřovat. Traduje se jeho výrok „Hypotheses non fingo“ („Nevymýšlím žádné domněnky“). Coulomb vyšetřoval síly mezi elektrickými náboji a dospěl k zákonu formálně stejnému jako je Newtonův gravitační zákon a stejně jako Newton ani Coulomb nevysvětlil ono „působení na dálku“. Náboj Q1 působí elektrostatickou silou na náboj Q2, který je ve vzdálenosti r od Q1. Ale jak ? Tuto otázku můžeme zodpovědět tak, že náboj Q1 vytváří kolem sebe elektrické pole. Elektrické pole považujeme za jednu z forem hmoty. Šíří se prostorem rychlostí světla, tj.přibližně c = 3.108 m/s. Druhý náboj Q2 interaguje s polem náboje Q1 ve kterém se nachází.

  Elektrické pole budeme charakterizovat  • vektorovou veličinou – intenzitou E

  • skalární veličinou – potenciálem φ

  Na obrázku O 3.1.3.-1a a O 3.1.3.-1b vidíte nabité těleso (tyč). Existuje kolem tyče, např. v bodě P, elektrické pole? To zjistíme tak, že do bodu P dáme testovací náboj Q0 (dohodou kladný). Pokud v bodě P je elektrické pole, bude na testovací náboj Q0 působit elektrostatická síla F, pomocí níž definujeme intenzitu elektrostatického pole v bodě P.


  Intenzita elektrického pole E je rovna síle, kterou elektrické pole působí na jednotkový kladný náboj v tomto poli umístěný.


  • Velikost intenzity je definována vztahem

  V 3.1.3.-1 O 3.1.3.-1a

  • Směr intenzity je totožný se směrem elektrické síly, kterou pole působí na kladný testovací náboj.

  O 3.1.3.-1b


  Jednotkou elektrické intenzity je newton na coulomb (N.C-1).

  Například intenzita uvnitř atomu vodíku je 5.1011 N.C-1, v blízkosti nabitého plastikového hřebenu 103 N.C-1, uvnitř měděného vodiče v elektrických obvodech v domácnosti 10-2 N.C-1  RU 3.1.3.-1. Vypočítejte velikost intenzity pole v bodě, kde na náboj 200 nC působí síla o velikosti 4 mN.


  Řešení:

  Q = 200 nC = 2.10-7 C, F = 4.10-3 N

  Dále postupujte sami. E = ?  ?

  T 3.1.3.-2


  Jakou intenzitu má pole bodového náboje ?

  Uvažujme bodový náboj Q (obrázek O 3.1.3.-2a). Chceme-li určit intenzitu jeho pole v bodě A ve vzdálenosti r, umístíme do bodu A kladný testovací náboj Q0. Elektrické pole působí na tento testovací náboj elektrickou silou podle V 3.1.2.-1  Dosadíme-li tento vztah do definičního vztahu pro velikost intenzity V 3.1.3.-1 a vykrátíme-li Q0 dostaneme pro velikost intenzity pole bodového náboje tento výsledek  V 3.1.3.-2 O 3.1.3.-2a

  Nyní určíme směr intenzity. Intenzita E je vektor, který  • leží na stejné vektorové přímce jako vektor elektrické síly, kterou na sebe působí oba náboje

  • má působiště ve zkoumaném bodě A

  • má směr síly F působící na kladný testovací náboj (v tomto případě je to síla odpudivá).

  Pole bodového náboje nazýváme radiální pole.

  Vztah V 3.1.3.-2 nám umožní vypočítat intenzitu elektrického pole bodového náboje (resp. nabité koule). Nelze ho tedy použít např. při výpočtu pole nabité tyče, nabité desky atd. V těchto případech je nutno použít jiných matematických metod, resp. jiných zákonů.  KO 3.1.3.-1. Změňte si obrázek. O 3.1.3.-2a tak, že uvažovaný náboj bude záporný – Q a nakreslete vektor elektrické intenzity v bodě A.


  ?

  RU 3.1.3.-2. V řadě předchozích úloh jste se mohli přesvědčit, že jednotka náboje 1 C je velká jednotka. Následující úloha to jen potvrzuje. Předpokládejte osamocený bodový náboj Q = 1C ve vakuu ( přibližně ve vzduchu). V jaké vzdálenosti r od tohoto náboje je velikost intenzity elektrického pole E = 103 N/C.

  Řešení:


  Q = 1C, E = 103 N/C

  • Ze vztahu V 3.1.3.-2 vypočítejte vzdálenost r. r =

  ?

  • Dosaďte numericky r = ?

  ?

  Náboj o velikosti 1 C je velký náboj. Velikost intenzity elektrického pole ve vzdálenosti 3 km od náboje Q = 1 C je 103 N/C, což může být např. intenzita pole v okolí nabitého plastikového hřebenu.


  Download 134 Kb.
  1   2   3   4   5   6
  Download 134 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  3. Elektromagnetické pole

  Download 134 Kb.