3. Ostov tipi bo’yicha traktorlar farqlanadi: Yurish qismining konstruksiyasi bo’yicha traktorlar farqlanadi
Download 245.81 Kb.
Sana22.10.2020
Hajmi245.81 Kb.

1.Zamonaviy qishloq xo’jalik traktorlari qaysi belgilariga ko’ra

klassifikasiyalanadi?

2.Qishloq xo’jalik traktorlari ishlatilishi (vazifasi) bo’yicha

klassifikatsiyalanadi:

3.Ostov tipi bo’yicha traktorlar farqlanadi:

4.Yurish qismining konstruksiyasi bo’yicha traktorlar farqlanadi:

5.Avtomobillar quyidagi qaysi belgilari bo’yicha klassifikasiyalanadi?

6.Traktor mexanizmlarini quyidagi asosiy guruhlarga ajratish mumkin:

7.Ichki yonuv dvigatellari quyidagi qaysi mexanizmlardan tashkil topgan?

8.Markaziy krivoship-shatun mexanizm porshenining yo’li qaysi bir

formula yordamida aniqlanadi?

9.Silindrning ishchi hajmi qaysi bir formula yordamida aniqlanadi?

10.Silindrning to’la hajmi qaysi bir formula yordamida aniqlanadi?

11.Kiritish taktida ... .

12.Siqish taktida ... .

13.Kengayish taktida ... .

14.Chiqarish taktida ... .

15.Dvigatellarni sovitishning necha xil usuli mavjud?

16.Radiator qaysi elementlardan iborat?

17.Yonilg’i bakining hajmi dvigatelning to’la nagruzka bilankamida…soatdavomida to’xtovsiz ishlashiga mo’ljallangan.

18.Dizel dvigatellarida yonilg’i nimalar yordamida tozalanadi?

19.Yoqilg’i nasosi kulachokli valining aylanishlar soni tirsakli valnikidan

necha marta kam bo’lishi kerak.

20.Ta’minlash sistemasining barcha asboblari o’zaro … yoqilg’i

o’tkazgichlari bilan birlashgan.

21.Yurish qismi … .

22.Nominal tortish kuchiga qarab traktorlar tuzilishi jihatdan bir-biridan

farq qiladigan nechta klassga bo’linadi?

23.G’ildirak formulasi 3K2 bo’lgan traktorlarga quyidagilarning qaysi

biri kiradi?

24.G’ildirak formulasi 4K2 bo’lgan traktorlarga quyidagilarning qaysi

biri kiradi?

25.Dvigatelning quvvati quyidagi qaysi o’lchov birliklarining birida

o’lchanadi?

26.Rul boshqarmasi … dan tashkil topgan.

27.Tormoz sistemasi nimalardan tashkil topgan?

28.Friksion tormozlar … turlarga bo’linadi.

29.Kolodkalarning tashqi sirtiga nimalar parchinlangan?

30.Gidravlik o’rnatish sistemasi … dan iborat.

31.O’rnatish mexanizmi nima uchun xizmat qiladi?

32.Gidravlik sistema yordamida traktorga ulangan qurollar (qishloq xo’jalik mashinalari) … .

33.Gidravlik sistemaga nimalar kiradi?

34.Traktorlarning gidrosistemasida qanaqangi tipdagi shesternyali nasoslardan foydalaniladi?

35.IYoDlarning ish siklini harakterlovchi indikator ko’rsatkichlariga nimalar kiradi?

36.Avtotraktor dvigatellarida ... krivoship-shatun mexanizmlari ishlatiladi.

37.Markaziy (aksial) krivoship-shatun mexanizmining asosiy geometrik o’lchamlariga nimalar kiradi?

38.Traktorning tortish xarakteristikasini ... ko’rinishda ifodalash mumkin.

39.Traktorning nazariy tortish xarakteristikasini tuzish ... tanlashdan boshlanadi.

40.Traktorning tortish xarakteristikasida traktorning qaysi asosiy ko’rsatkichlari ko’rsatiladi?

41.Zanjirli (VT-100) traktorlarning yuritkichi ... lardan iborat.

42.NSh-32U tipidagi nasosda “U” harfi nimani ko’rsatadi?

43.Traktorlardagi barcha elektr jihozlarining priborlari ... bilan ta’minlangan.

44.Tok kuchining o’lchov birligi ... .

45.Tokning quvvati ... da o’lchanadi.

46.Quvvat olish vali (QOV) traktor bilan agregatlanadigan o’rnatma,tirkama yoki stasionar mashinalarning ish organlarini ... uchunmo’ljallangan.

47.Tortqilarni traktorga biriktirish usuliga qarab ... nuqtali o’rnatish qurilmalari bo’ladi.

48.TTZ-80.10, TTZ-80.11 traktorlarining o’rnatish qurilmasi necha nuqtali?

49.Traktorlarda ... tipdagi taqsimlagichlar qo’llaniladi.

50.Taqsimlagich to’rt: “ Ko’tarish”, “Tushirish”, “Erkin” va “Neytral” vaziyatdagi ... ishlaydi.

51.Yonilg’ining effektiv solishtirma sarfi – ge ning qiymatlari boyicha dvigatelning nimasi baholadi?

52.Dvigatel tirsakli validan olinib, kuch uzatish qismiga beriladigan quvvat ... deyiladi.

53.Traktorning tortish xarakteristikasini qurishda solishtirma yonilg’i sarfini qaysi formula bo’yicha aniqlaymiz?

54.Traktorning tortish xarakteristikasini qurishda ilmoqdagi quvvat (kVt) qaysi bir formula yordamida aniqlanadi?

55.D-144 dvigatelida necha bosqichli kombinasiyalangan havo tozalagich qo’llaniladi?

56.Traktorlarda yonilg’i bakining sig’imi dizelning to’la yuklanishda necha soat yoki undan ortiq ishlashini ta’minlaydi?

57.Regulyator rostlanadigan rejimlar soniga qarab necha rejimli bo’ladi?

58.Qishloq xo’jalik traktorlarida asosan qaysi turdagi transmissiyalardan keng foydalaniladi?

59.Yetaklanuvchi valning yetaklovchi valga nisbatan aylanish chastotasi necha marta o’zgarishini ko’rsatuvchi son ... deb ataladi.

60.Traktor burilganda yetaklovchi g’ildiraklar qanday masofani bosib o’tadi?

61.Tuproqning zichligi ekish oldidan qancha bo’lishi kerak?

62.Tuproqqa mexanik ishlov berishda bajariladigan jarayonlar ketma-ketligini (to’liq javobni ko’rsating)?

63.Pluglarning vazifasi?

64.Korpusning qanaqa turlari mavjud?

65.Tirkama plug mexanizmlari to’gri keltirilgan qatorni toping?

66.Osma plugning umumiy tuzilishi?

67.Osma pluglar haydash chuqurligi qanday rostlanadi?

68.Plug korpusi qanday tuzilgan?

69.Ag’dargich qanday tuzilgan?

70.Chimqirqar va uning vazifasi?

71.Qanday maqsadda lemex tig’iga qattiq qotishma qatlami payvandlanadi?

72.Plugning solishtirma qarshiligi qaysi o’lchov birligi bilan o’lchanadi?

73.Ekish oldidan tuproqqa ishlov berish mashinalari keltirilgan qatorni toping?

74.Diskli boronaning vazifasi?

75.Og’ir boronalar qanday rusumlanadi?

76.Yer tekislagich va zichlagichning to‘g‘rirusumlanishiniko’rsating?

77.Chopiq kultivatorining ishchi organlarini joylashtirishda nimalarga e’tibor berish lozim?

78.Plugning nisbiy (solishtirma qarshiligi qaysi tenglama yordamida aniqlanadi?

79.Tuproq frezasining afzalliklarini ko’rsating?

80.Freza pichoqlarining turlari?

81.O‘rug‘ ekish mashinalarining umumiy tuzilishi?

82.S3-3,6 rusumli don seyalkasini tuzilishi?

83.SXU-4 chigit seyalkasida qanaqa soshnik ishlatiladi?

84.SUPN-8 rusumli kungaboqar va makkajo’xori urug’ini ekuvchi mashina qanday ekish apparati bilan ta’minlangan?

85.Urug’larni ko’mgichlar (zagortach) va zichlagichlarning vazifasi?

86.Don seyalkalarida qanday soshniklar ishlatiladi?

87.Chigit ekish seyalkasida ko’mish (chuqurligi) qurilmasi nimaga bog’liq holda tanlanadi?

88.RMU-1,6 rusumli mashinasining tuzilishi?

89.Markazdan qochma o’g’it sochish apparatining tuzilishi?

90.OshU-50 rusumli mashinasi qaysi turdagi ximikatlarni sepish uchun mo’ljallangan?

91.OVX-28 rusumli mashinasi magistralidagi bosim qancha?

92.Organik va mineral o‘g‘itlarni sepishda mashinaning ishchi suyuqlikminutlik sarfi qanday aniqlanadi?

93.Aerozol generatorining tuzilishi?

94.Aksial-rotorli «CASE» kombaynlarida rotorning aylanish tezligi nechiga teng?

95.Kombayn o’rgichi shnegining o’rgich korpusi orasidagi tirqish masofasi qancha?

96.Paxtaterishmashinasining gorizontal shpindelini aylanish tezligi qanchaga teng?

97.Tuproq namligi urug‘ni ekish oldidan qanday bulishi kerak?

98.Ikki yoqli ponaga ta’sir etuvchi kuchlarning to’liq javobini ko’rsating!

99.Pluglar qaysi belgilariga qarab sinflanadi?

100.Tirkama plug qaysiqismlardantashkiltopgan?

101.Paxtachilik zonasida qanaqangi pluglar bilan yer haydaladi?

102.Shudgorlash plugining dala g’ildirak mexanizmini vazifasi?

103.Plugning dala taxtasi nima vazifani bajaradi?

104.Lemex turlari keltirilgan to‘g‘ri qatorni toping?

105.Plug lemexlarining vazifasi?

106.Maxsus plugning rusumini ko’rsating?

107.Qanday maqsadda lemex tig’iga qattiq qotishma qatlami payvandlanadi?

108.Plug bilan ishlov berilmagan yerlarga qaysi mashina yordamida urug ekiladi?

109.Tishli boronalarning vazifasi qaysijavobdato‘g‘riko‘rsatilgan?

110.Lushchilniklar qanday rusumlanadi?

111.Og’ir boronalarda bitta tishga to’g’ri keladigan bosim qancha?

112.Paxtachilikda erta bahorda ishlatiladigan tishli boronalarning rusumini ko’rsating?

113.Diskli ishchi organli mashinalar qanday sinflanadi?

114.ChKU-4,0 rusumli kultivatorida haydash chukurligi qanday rostlanadi?

115.Frezaga ta’sir etuvchi kuchlar?

116. Urug‘ ekish usullari?

117. Urug‘ ekish apparatining turlari?

118.Don seyalkasida ekish chuqigi qanday rostlanadi?

119. Urug‘ni ekish uchun uya xosil qiluvchi apparatlarining vazifasi?

120.Seyalka soshniklarning vazifasi?

121.Seyalkaning markyor uzunligi Lm qanday aniqlanadi?

122.Seyalka zagortachning vazifasi?

123.Ko’chat o’tqazish mashinasida kinematik rejimi - λ = vk/vm, qanday bo’lishi kerak?

124.1-RMG-4 rusumli mashina sochgichi yo’naltirgichlari qanday formada yasaladi?

125.Suyuq o’g’it sochish mashinalarining markasini ko’rsating?

126.Urug’ dorilashda qanday mashina ishlatiladi?

127.Purkagich sarflagan suyuqlik «Qc» qanday aniqlanadi?

128.Chopiq kultivatorining tishlarini joylashtirishda nimalarga e’tibor berish lozim?

129.O‘simliklarni kimyoviy himoyalash changlatgich mashinalarining tuzilishi

130.Don yig’ish kombaynlari o’rish apparatlarining turlari?

131.O’lchamlari bo’yicha don saralaydigan qishloq xo’jalik mashinasi mexanizmining nomi?

132.Paxtag‘o‘zapoyasini yig’ish mashinasiningrusumiqaysibiri?

133.Ekshidan oldin tuproq qattiqligi qanday bo’lishi kerak?

134.Pona turlari?

135.Ag’dargich (korpus) turlari?

136.Plug bilan ishlov berilmagan yerlarga qaysi mashina yordamida urug’ ekiladi?

137.Yarusli haydash deganda nimani tushinasiz?

138.Plugning egat g‘ildiragi mexanizmini vazifasi?

139.Plugning lemexi nimalardantashkiltopgan?

140.Plug pichoqlarining turlari?

141.Pluglar qaysi belgilariga qarab sinflanadi?

142.Professor V.P. Goryachkinning plug ishlaganda sodir bo’ladiganqarshiliklarini aniqlash tenglamasiniko‘rsating!

143.Tishli boronalarning sinflanishi?

144.Boronalar bir tishga to’g’ri keladigan og’irligi bo’yicha quyidagisinflargabo’linadi:

145.Bog’dorchilikda ishlatiladigan boronalar qanday rusumlanadi?

146.Chizel-kultivatorlar qanday rusumlanadi?

147.Kultivatorlarning sinflanishi?

148.Chizelli kultivatorlar vazifasi?

149.ChKU-4,0 kultivatori qaysi traktorga taqiladi?

150.Molalarning vazifasi?

151.O‘rug‘ ekishseyalkalarining sinflanishi?

152.Chigit ekgich seyalkasi qanday chuqurikda rostlanadi?

153.G’altak-novli ekish apparati nimadan tuzilgan?

154.Don seyalkalarida ekish miqdori qanday rostlanadi?

155.Soshniklarning turlari?

156.Diskli ekish apparati qaysi seyalkalarda ishlatiladi?

157.SN-4B ekish mashinasida ekish apparati qaysi mexanizmdan harakatlanadi?

158.O’g’itlash mashinalarining rusumlariniko’rsating!

159.Mineral o’g’it sochish mashinasining rusumini belgilang!

160.Pestisidlar nima uchun ishlatiladi?

161.Paxtachilikda qanday kimyoviy purkagich mashinasi ishlatiladi?

162.Yerni qanday shudgorlash usullari bor? 
163.Yerni yuza qismiga ishlov berish usullari:
164.Pluglarni agregatlanish usuliga qarab sinflanishini ko‘rsating!
 
165.Plug korpusini tuzilishi
:
166.Tuproqni yuza qismiga ishlov berish mashinalarini turlari:
 

167.Chizel kultivatorlar qanday tuzilgan va rusumini ko‘rsating! 
168.Chizel-kultivator ChKU-4,0 ni haydash chuqurligini rostlash qanday amalga oshiriladi?
 
169.Diskli baranalarni tizilishi?
 
170.Diskli baranalarni yo’nalish burchagi deb qanday burchakga aytiladi?
 
171.Tishli baranalarni tuzilishi va turlari: 
172.Tuproqga yuza ishlov berishda freza qanday vazifani bajaradi ?
173.G‘altakli qo‘rollar qanday vazifani bajaradi
 ?
174.O’g’itlar qanday turlarga bo’linadi?
 
175.O’g’itlash mashinalarni vazifasiga qarab, ularning turlari:
 
176.Urug‘ ekish usullari ?
 
177.Ekish mashinalarining turlari
 :
178.Ko’chato’tqazishmashinasiningtuzilishi
 :
179.Qator oralariga ishlov berish kultivatorining asosiy tarkibiy qismlari:
180.Purkagichlarni tuzilishi :
181.Ishlabchiqarishjarayonlariniboshqarishdaodamqo’lmehnatinimaxsusavtomatikqurilmalaribilanalmashtirishjarayoninimadeyiladi?

182.Berilgan xom – ashyo yoki yarim fabrikatdan tayyor mahsulot olish uchun yo’naltirilgan to’plami nima deyiladi?
183.
Berilgan funksionallash algoritmini bajarish uchun boshqariladigan obyektga tashqaridan beriladigan ta’sirlar xarakterini aniqlaydigan yozuvlar to’plami nima?
184.Birorbirqurilmadayokisistemadaishlabchiqarishjarayonito’g’ribajarilishinita’minlaydiganyozuvlarto’plaminimadeyiladi?
185.Avtomatlashtirish strukturaga ko’ra necha bosqichda olib boriladi?

186.Bir biriga bog’liq bo’lmagan asosiy ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtirish nima deyiladi?

187.Bir-biriga bog’liq bo’lgan asosiy ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtrish nima deyiladi?

188.Bir-biriga bog’liq bog’liq asosiy va yordamchi ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtirish nima deyiladi?

189.Texnologik jihoz va unda ishlab chiqarish jarayoni reglamentiga muvofiq ravishda kechadigan texnologik jarayonlar to’plamini ko’rsating?

190.Qabulqilinganboshqarishkriteriyasigamuvofiqtexnologikjarayonlarniboshqarishuchunqo’llaniladiganqurilmanimadeyiladi?

191.Texnologik jarayonning rostlanadigan kattaliklarini avtomatik rostlagichlar yordamida texnologik jarayon reglamentida belgilangan qiymatda saqlab turadi yoki oldindan berilgan qonun bo’yicha o’zgartirish nima deyiladi?

192.Inkubator qurilmalarida mikroklimatni qaysi qurilma orqali avtomatlashtirishtiladi?

193.Chorva hayvonlarini ovqatlantirish jarayonlarini avtomatlashtirish qanday qurilma ishlatiladi?

194.Rostlanayotgan parametr topshirilgan qiymatdan chetga chiqarish rostlovchi organning rostlanuvchi parametr chetga chiqishiga proporsional tezlikda harakat qilishiganima deyiladi?

195.Nazorat qilinayotgan yoki rostlanayotgan kattalikni kerakli yoki avtomatika tizimining keyingi elementlarida qo’llash uchun qulay qiymatga o’zgartiradigan vosita nima?

196.Chorva fermaga vitamin unlarini tayyorlash agregatlarini avtomatlashtirishlgan qurima qaysi?

197.Sanoatningturlisohalaridatexnologikjarayonlarniavtomatlashtirishdakengishlatiladigantexnikaviyvositalarnimadeyiladi?

198.Rostlanuvchi miqdorning turiga ko’ra rostlagichlar nimaga bo’linadi?

199.Ijro etuvchi mexanizmning rostlovchi organini ishga tushirish uchun rostlanuvchi obyektdan olingan energiyaning o’zi bilan nima deb ataladi?

200.Foydalaniladigan energiya turiga ko’ra rostlagichlarni ko’rsating?

201.Berilganma’lumotlarustidaarifmetikvamantiiqiyoperasiyalarniamalgaoshiruvchihamdadasturiyboshqarishnibajaruvchimikrosxemayokio’zarobog’liqmikrosxemalarnima?

202.Texnologikjarayonhaqidaoperativma’lumotlarniavtomatikravishdaqabulqilishvauniqaytaishlashnimadeyladi?

203.Texnologik jarayonning rostlanayotgan kattaliklarini texnologik jarayon reglamentida belgilangan qiymatda saqlab turish va oldindan berilgan qonun bo’yicha o’zgartirish nima?

204.Texnologik operasiyalarni belgilangan ketma – ketlikda avtomatik ravishda bajarish nima deyladi?
205.
Moddiyva energetic balansgarioyaqiladiganmashinayokiapparatda
rostlanayotgankattalikningqiymatinio’zgartirmasdansaqlashnima?


206.Texnologik jarayonning maqsadga muvofiq ravishda, oqib o’tishiga teskari ta’sir ko’rsatuvchi hamda sistemalardagi moddiy va energetik balansni buzuvchi o’zgaruvchilar nima deb ataladi?
207.Zamonaviy elektronikada rele qurilmalari o’rniga ularning vazifasini to’la bajara oladigan kontaktsiz qanday elementlar qo’llaniladi?


208.Bir kirish signali o’zgarganda chiqish signali sakrashsimon o’zgaruvchi moslama nima ?
209. Rostlanayotgan kattalikni qiymatini o’zgartirmasdan saqlab turish uchun xizmat qiladigan asbob yoki qurilma nima deb ataladi?
210.Obyektlarni bir muvozanat holatida ikkinchisiga avtomatik rostlagichsiz qaytib kelish xususiyati?
211.Bugungi kunda qishloq xo’jaligi mahsulotlarini saqlashda qanday tipdagi mikroiqlimni avtomatik boshqarish tizimlari qo’llanilib kelinmoqda?


212.Bugungi kunda donni qayta ishlash korxonalarida qanday tipidagi don tozalash-quritish majmuasi qo’llanilib kelinmoqda?
213.Vaqtli funksiyani kompleks funksiyaga almashtirish nima?
214.Elektr suv qizdirish uskunalarini qaysi elementda avtomatlashtiriladi?


215.Sistemaning kirishiga pog’onasimon g’alayonlanish berilganda o’zgaradigan o’tish jarayonining egri chizig’i nima?
216.Sistemaning kirishiga sinus qonuni bo’yicha g’alayonlanish bergandagi o’zgarish?
217.Ijro etuvchi mexanizmning rostlovchi organiga ko’rsatiladigan ta’sirning xarakteri jixatidan
rostlagichlar necha xil bo’ladi?

218.G’alayonlanuvchi ta’sir berilgandan so’ng muvozonat holatiga qaytadigan sistema?
219.O’tish jarayoni tugagandan so’ng rostlanayotgan kattalikni berilgan qiymatdan chetga chiqishini ko’rsating?


220.Rostlanayotgan kattalikni muvozanat holati qiymatidan yangi muvozanat holatiga nisbatan maksimal chetga chiqishi nima?

221.Qanday qurilma turli obyektlarda bir xil kattalikni rostlaydi?
222.
Qurilmadan kelayotgan signalni qanday rostlagich o’zgartiradi?

223.Elektr kaloriferni qizib ketishdan himoya qilish vazifasini qaysi datchik bajaradi?

224.Ishlab chiqarish jarayoniga o’tkazish qobiliyatini o’zgarishi orqali ta’sir qiluvchi organ?

225. Qishloq xo’jaligi ishlab chiqarishida elektrik IMlar keng tarqalgan ularni ko’rsating?

226.Avtomatik nazorat qilinadigan fizikaviy ko’rsatkichlarga qanday kattaliklar kiradi?

227.Foydalaniluvchi energiya turiga ko’ra ijro mexanizmlari qanday turlarga ajratiladi?

228.Avtomatlashtirish obyekti – bu nima?

229.Avtomatlashtirishning asosiy turlarini aniqlang?

230.Algebraik turg’unlik mezonlarini ko’rsating?

231.Aralash rostlovchi avtomat zatvor yordamida normal ish jarayoni kanday amalga oshiriladi ?

232.Bosim kattaligini o’lchash uchun qanday turdagi datchiklar qo’llaniladi?

233.Boshqarish nima?

234.Boshqarish obyekti nima?

235.Boshqarish tizimi nima?

236.Boshqaruvchi uskuna nima?

237.Vaqt doiymisi-«T» , obyektning qaysixususiyatini bildiradi?

238.Gidravlik datchiklar qanday kattaliklarni nazorat qiladi?

239.Datchik deb nimaga aytiladi?

240.Ijro mexanizmning vazifasi nimadan iborat?

241.Induktiv datchiklar qanday kattaliklarni nazorat qiladi?

242.Induksion relelar qanday prinsipda ishlaydi?

243.TJABSning qanday rejimi boshqarish jarayonida inson ishtrokini talab qilmaydi?

244.Telekontrol qanday qurilmalar yordamida amalga oshiriladi?

245.O’tish funksiya va og’irlik funksiyasi o’rtasida qanday bog’liklik bor?

246.Boshqarish sistemasini ishlab chiqish nimadan boshlanadi?

247.Texnologik jarayon – bu nima?

248.Releli qurilmalarning ishonchliligini nima oshiradi?

249.Rostlash qonuni nima?

250.Avtomatik boshqarish sistemasi (ABS) nima?

251.Boshqarish sistemasi nima?

252.Murakkab avtomatik nazorat nima?

253.Texnologik boshqarish obyekti nima?

254.Avtomatik himoya qurilmalarini kursating?

255.Elementar zvenolar bu nima?

256.Haroratni o’lchash uchun qanday turdagi datchiklar qo’llaniladi?

257.Xoll datchiklari qanday kattaliklarni nazorat qiladi?

258.Elektromagnitli relelar qanday prinsipda ishlaydi?

259.Elektron datchiklar qanday kattaliklarni nazorat qiladi?

260.Uchastkada uzilish bo’lganda uni qisqa vaqtga avtomatik ravishda o’chirib turish va elektr ta’minotini saqlanishini ta’minlash va tuzatilgan uchastkani qayta qo’shish uchun qo’llaniladigan qurilma ...

261.ge -solishtirma yoqilg’i sarfi qaysi formula yordamida aniqlanadi?

262.Traktorning tortish xarakteristikasi qaysi funksiyada to’g’ri ko’rsatilgan?

263.Texnik servis markazining texnik ekspluatatsiyasi deyilganda nima tushuniladi?

264.Qanday agregat kombinatsiyalashgan agregat deyiladi?

265.MTA ning texnik xususiyatiga nimalar kiradi?

266.MTA parametrlarini optimallashning asosiy mezoni nima?

267. 1 gektarlik yoqilg’i sarfi qanday formula bilan aniqlanadi?

268. UAZ-452 avtomobil bazasidagi diagnostik qurilma qancha traktorlarga TXK mo’ljallangan?

269.Yozgi motor moylari qishgisiga qachon amlashtiriladi?

270.G’alla yetishtirishda eng ko’p yoqilg’i sarfi kg/ga qaysi texnologik jarayonda sarflanadi?

271.Operatsion texnologiyada qanday ko‘rsatkichlar keltiriladi?

272.Xo‘jalikda texnologik karta tuzish uchun qanday birlamchi ma’lumotlar kerak?

273.Yoqilg’i sarfiga nisbatdan normativ moy sarfi TTZ-80.11 (foizlarda)

274. KI-4802 qurilma yordamida tekshiriladi:

275.Momentskop nima uchun ishlatiladi:

276.KI-9917 qurilmasi nima uchun ishlatiladi:

277.Klapan uyasi va tarelkalarining yeyilganligini quyidagi belgilar orqali bilish mumkin?

278.G‘alla ekishda ekish chuqurligining texnologik ruxsati qaysi mezon asosida o‘rnatiladi?

279.Bu asbob yordamida nima tekshiriladi:

280.Chigit ekiladigan maydonlar uchun yer haydashning qaysi usuli tavsiya etilgan?

281.Chigit ekishda agregatning qaysi yurish usuli qo‘llanadi?

282.Yuk avtomobillari uchun yoqilg’i sarfi hisoblanadi?

283.Nimaga bog’liq holda MTP tarkibi xo’jalik uchun tuziladi?

284.Boshoqli ekinlarni yetishtirish texnologiyasi (lalmikor maydonlarda)?

285.Mineral o’git sochgichlarni ishlatishda nazoratga olinadi:

286.Ekishda nazoratga olinadi:

287.Shudgorlashda nazoratga olinadi:

288.T-100M va T-100MB traktorlari qaysi tortish klassiga mansub?

289.Kultivator oziqlantirgich g’o‘za qator oralarini (4x90) oziqlantirishda qanday solishtirma qarshilikka ega bo‘ladi?

290.MTA tuzishda hisobga olinadi?

291.Ish bajarishida harakatiga qarab MTA qanday turlanadi?

292.Mashina traktor agregati (MTA) deyilganda nima tushuniladi?

293. Mashina traktor parki nima?

294.Mashinalar sistemasi (MS) deyilganda nima tushuniladi?

295.Qaysi traktorlar shartli etalon traktor deb ataladi?

296.MTA ning chaqqonlik(maneverchanlik) xususiyatiga nimalar kiradi?

297.MTA ning energetik xususiyatiga nimalar kiradi?

298.MTA ning ergonomik xususiyatlariga nimalar kiradi?

299.MTA ning texnik-iqtisodiy xususiyatlariga nimalar kiradi?

300.MTA ning agrotexnologik xususiyatiga nimalar kiradi?

301.Bir tipli mashinalar uchun solishtirma qarshilik qanday topiladi?

302.MTA ekspluatatsion parametrlariga nimalar kiradi?

303.Traktorning potentsial tortish xarakteristikasi deb qanday xarakteristikaga aytiladi?

304.Traktorlar yurish qismining shataksirashi qo‘yidagi chegarada bo‘ladi?

305.MTA parametrlarini optimallashdan maqsad nima?

306. τ - Smena vaqtidan foydalanish koefisenti?

307.G’alla o’rish kombaynning ish unumdorligi(ga/soat) qachon katta bo’ladi?

308.Transport vositalarining ish unumi(t/smena)ni qanaqa ko’rsatgichlariga bog’liq ?

309.Shartli etalon gektar bu…?

310.Agregatlarni ishlatishda mehnat sarfi quyidagilarda bog’liq?

311.Ekskavator yoki frontal yuklagichning ish unumi quyidagilarga bog’liq?

312.Ekish agregatining ish unumdorligi quyidagilarga bog’liq?

313.Plugning tortishga qarshiligi quyidagilarga bog’liq:

314.O’t va bedalarni o’rish va qatorlarga yotqizib ketishda ishlatiladigan agregat?

315.G‘ildirakli traktorlar izi orasidagi masofa qancha bo‘lishi kerak(mm)?

316.Traktorlarning TXK davriyligi aniqlanadi:

317.Diagnostik parametrlarga nimalar kiradi?

318.Traktorlarning dvigatelida moy almashtirish bajariladi:

319.Traktor akkumulyator elektrolit zichligini oshirish kuchlanish relesini rostlash qaysi TXKda amalga oshiriladi?

320.G’alla o’rish kombayniga qanaqa turdagi TXK o’tkaziladi?

321.Traktorlarni yuksiz chiniqtirishda vaqt normasi qancha?

322.TXK ning qaysi turi davriy deyiladi?

323.DT-75Mtraktorlarningyonilg’isarfibo‘yichaTXKdavriyligiqancha?

324.Quyidagi yonilg’i quyish agregatlaridan qaysi biri traktor prinsepiga o‘rnatilgan?

325.Nefteskladdagi yer usti rezervlari qaysi rangga buyalishi kerak?

326.Agar yo’llar yomon bo‘lsa xo‘jalik uchun necha foiz yillik zapas neft mahsuloti ajratilishi kerak?

327.MTP ishining taxlilida natijaviy ko‘rsatkichlar qaysilar?

328.Forsunkani dvigateldan yechmasdan turib qaysi diagnostik pribor bilan tekshiradilar?

329.O‘zvaqtida TXK o‘tkazilmagan neftsklad uskunalarida motor moyi necha foiz yo‘qoladi?

330.Osma agregatga o’rnatma mashinaning ko’ndalang-vertikal tekislikdagi holati qanday rostlanadi?

331.Silindr-porshen gruppasining detallari qoniqarsiz ishlashining diagnostik belgilari qaysilar?

332.Ishlab chiqarish jarayoni nima?

333.MTZ-80 va MTZ-82 traktorlarda tishlashish muftasi pedali erkin yo’li qanday rostlanadi?

334.MTA ning agrotexnologik xususiyatiga nimalar kiradi?

335.Qishloq xo’jaligida ishlatiladiga traktorining o’tag’onligi nimalar bilan xarakterlanadi?

336.To’rt g’ildirakli traktor(MTZ-80)ning boshqarish torqi trapetsiyasining vazifasi?

337.T-4A traktorining TXK davriyligi yonilg’i sarfi bo‘yicha qancha?

338.Mashinaning uzoq muddatli saqlash qancha davom etadi?

339.IYoDning ishlatilgan gazlarning oq rangda bo’lishi nimani bildiradi?

340.Klapanlar mexanizimida issiqlik tirqishini kattaligining oshishi nima keltirib chiqadi?

341.DT-75M traktorning bir shartli etalon ga uchun yoqilg‘i sarfi qancha?

342.Suyuqlik bilan sovutiladigan dvigatel nima uchun qiziydi?

343.Nima sabablarga ko’ra dvigatel ishlashda moy sarfi meyordan ortiq?

344.DT-75M traktorning bir shartli etalon ga uchun yoqilg‘i sarfi qancha?

345.Qaysi hajmdagi nefteskladning tipovoy proekti yer ostiga mo‘ljallangan?

346.Agar yo‘llar yomon bo‘lsa xo‘jalik uchun necha foiz yillik zapas nef zt mahsuloti ajratilishi kerak?

347.T-28X4M traktori dvigatelida klapanlarning zazori qanday bo‘lishi kerak?

348.Havo tozaligining moyning qachon almashtirish kerak (agar traktor changda ishlasa)?

349.D-240 dvigatelida forsunkaning ishchi bosimi qancha?

350.MTZ-80X traktorining etakchi g‘ildiraklarida havoning bosimi qancha bo‘lishi kerak?

351.MTZ-80X traktorining asosiy yoqilgiga nisbatan motor moyini sarflash normasi kancha?

352.Qaysi faktorlar traktorning ishiga ta’sir qiluvchi tashki faktorlar deyiladi?

353.Ishlab chiqarish jarayoni nima?

354.Mashina traktor agregati nima?

355.MTP nima?

356.MTZ-80X traktorning shartli etalon traktorga aylantirish koeffitsienti?

357.DT-75M traktorning bir shartli etalon ga uchun yoqilg‘i sarfi qancha?

358.Forsunkani dvigateldan echmasdan turib qaysi diagnostik pribor bilan tekshiradilar?

359.Qaysi traktorlar shartli etalon traktor deb ataladi?

360.GOST 775185 ga muvofiq bitta mashina o‘rin sifatida qaysi traktorning o‘rni qabul qilingan?

361.Traktorlar va qishloq xo‘jaligi mashinalaridan foydalanish, texnik servisishining taxlilida natijaviy ko‘rsatkichlar qaysilar?

362.MTP ishining taxlilida natijaviy ko‘rsatkichlar qaysilar?

363.R-7360 avto ustaxonasining vazifasini ko‘rsating?

364.Ishning sifatiga ta’sir qiluvchitashki faktorlar nimalar?

365.TXK ning qaysi turi davriy deyiladi?

366.Kultivator oziqlagich go‘za qator oralarini (4x90) oziqlantirishda qanday solishtirma qarshilikka ega bo‘ladi?

367.Operatsion texnologiyada qanday ko‘rsatkichlar keltiriladi?

368.MTA ning texnik-iqtisodiy xususiyatlariga nimalar kiradi?

369.Ishlab chiqarishning strukturaviy sxemasini tuzish uchun nimalar kerak?

370.MTPning texnik ekspluatatsiyasi deyilganda nima tushuniladi

371.Tortish iqtisodiy parmetrlari bo‘yicha taxshis qo‘yish stendining markasini ko‘rsating?

372.Q/x texnikasini saqlashining usullari?

373.Mashinaning uzoq muddatli saqlash qancha davom etadi?

374.Mashinalar saqlanishiga ko’ra qaysi usul samarali

375.Traktorning ishiga ta’sir qiluvchi ichki faktorlarga nimalar kiradi?

376.Dvigatellarni ishga tushurishda quyidagi nazorat o’lchov asboblarini tekshirish kerak?

377.Traktorlarni yuksiz chiniqtirishda vaqt normasi qancha?

378.Boshqaruluvchi g‘ildiraklarga o‘rnatiladigan stend marakasini toping?

379.Tishlashish muftasi friksion quymalarni yeyilishi nimaga sabab bo’ladi?

380.Yo’naltiruvchi g’ildiraklarning yaqinlashuvi qanday rostlanadi?

381.Chorvachilik fermalarining vazifasi

382.Chorvachilik kompleksi fermadan qaysi ko’rsatkichiga ko’ra farq qilmaydi

383.Sut tovar fermasining bosh rejasida umumiy yer maydoni nimaga qarab aniqlaniladi

384.Bir ozuqa birligi sifatida qaysi ozuqaning quvvati qabul qilingan

385. Lavlagi qaysi turdagi ozuqaga kiradi

386.Silosni zichlashda eng yaxshi traktor qaysi turdagisi hisoblanadi

387.Silos tayyorlashda hozirgi vaqtda asosan qanaqa tayyorlash tеxnologiyalari ishlatiladi

388.Maxsus minoralarda silos va sеnaj tayyorlashda qanaqa markali minoralar ishlatiladi

389.KIR-1,5 agregati qanday ish bajaradi

390.Poyali ozuqalarni qaysi kesish usuli eng yaxshi hisoblanadi

391.OPK-2 agregati nima ish bajaradi

392.KDU-2 qanday maydalagich

393.IGK-30 qaysi turdagi ozuqalarni qayta ishlaydi

394.IGK-30B-II maydalagichi fеrmalarda qaysi holatda o`rnatiladi

395.IKM-5 mashinasi qaysi turdagi ozuqalarga ishlov beradi

396.Fеrmalarda ildizmеvali ozuqalarni qayta ishlash uchun qanaqa mashinalar ishlatiladi

397.IKS-5M rusumli mashina fеrmalarda qanaqa maqsadlarda ishlatiladi

398.Chorvachilik fеrmalarida bug` hosil qilish uchun qanaqa bug` qozonlari ishlatiladi

399.Chorvachilik fеrmalaridagi ozuqalarga issiqlik yordamida ishlov bеrish uchun qanaqa qurilmalar ishlatiladi

400.Qoramolchilik va qo`ychilik fеrmalarida nisbatan yangi namunaviy loyihalar asosida qanaqa ozuqa sеxlari ishlab chiqilgan

401.Tarelkali dozatorning me’yorlash normasi qanday rostlanadi

402.Shnekli dozatorlar qanday usulda ishlaydi

403.Qo’ychilikdagi ishlatiladigan turg’un ozuqa tarkatgich

404.KSA-5Ye ozuqatarkatgichi qaysi turdagi energiya vositasi bilan ishlaydi

405.Shaybali transportyorli tarqatgichlar asosan qaysi fermalarga mo’ljallangan

406.TS-1 chiqindi tashuvchi transportyori qanday qurilmaga kiradi

407. Sigirlar boyloqli saqlanganda qaysi sog’ish qurilmasi ishlatiladi

408. Sut sog’ishda pulsasiyalash qanday o’zgartiriladi

409. OM-1 kurulmasi nima ish bajaradi

410. Granulalash nima uchun samarador bo`lib xisoblanadi

411.Ezib maydalash usuli qanaqa

412.Fermalardagi mexanizasiyalash ish darajasi

413.Qorako’lchilikda qanday boqish sistemasi ishlatiladi

414. Bosh rejaning qurilish koeffisenti qanday topiladi

415. Silos tayyorlash qaysi usulda ozuqalarni tayyorlashga kiradi

416.Silos zichlashda talabga javob bermaydigan traktor qaysi .

417.FN-1,2 agregati qanday ish bajaradi

418. Parrandalarni qanaqa saqlash tеxnologiyalari ishlatiladi

419.Ozuqalarni qayta tayyorlashda qaysi kesish usulida eng ko’p energiya sarflaydi

420. S-12 agregati nima ish bajaradi

421.Shnekli granulalarning o’lchami nimaga bog’liq

422. Ozuqalarni maydalash nima uchun bajariladi

423.Maydalash deb nimaga aytiladi

424. KDM-2 qanday maydalagich

425. IRT-165 qaysi turdagi ozuqalarni qayta ishlaydi

426. Volgar-5 mashinasi qaysi turdagi ozuqalarga ishlov beradi

427.Barabanli dozatorning me’yorlash normasi qanday rostlanadi

428.Lentali dozator qanday usulda ishlaydi

429. Qo’ychilikda ishlatiladigan ko’chma ozuqa tarkibi

430.RMM-5 ozuqa tarkatgichi qaysi turdagi energiya vositasi bilan ishlaydi

431.Spiralli transportyorli tarkatgichlar qaysi fermalarga mo’ljallangan

432. TSN-2 transportyori qanday turga kiradi

433. Qaysi usulda sut sog’ish toza hisoblanadi

434. Sigirlar yaylov sharoitida saqlanganda qaysi sog’ish qurilmasi ishlatiladi

435. Vakuum qanday o`zgartiriladi

436.TOM-2M qurilmasi nima ish bajaradi

437.Pressalash qaysi jarayonlarda samarali hisoblanadi

438.Sharli tegirmonda materiallar qanday maydalanadi

439.Saralash usulini qanaqa xususiyatlarga karab bajarish mumkin

440.Fermanning energiya vositasi bilan taminlanganlik darajasi

441.Bosh reja bo’yicha yer uchastkasidan foydalanish koeffisiyenti

442. Kunjara qaysi xildagi ozuqaga kiradi

443.Siloslanadigan muhit qanday bo’lishi kerak

444.Sirpanish kesishda sirpanish burchagi ishqalish burchagida

445.Granulalarning diametrini qanday o’zgartiriladi

446.Ishqalanish koeffisiyenti qanday aniqlanadi

447. Eng yuqori unumdorlikka ega bo’lgan bug’ qozoni

448. Tarelkali dozatorda qanaqa materiallar yaxshi me’yorlanadi

449.Tarelkali dozator materiallarini qanday usulda ajratadi

450. Barabanli dozator qanday usulda ishlaydi

451. OKS tipidagi ozuqa sexlari qaysi maqsadda ishlatiladi

452.RKU-200 ozuqa tarqatgichi qaysi fermalarda ishlatiladi

453.RKS-3000 m ozuqa tor qaytgichi qaysi fermalarga mo’ljallangan

454.Presslash deb nimaga aytiladi

455.Kesish jarayoni qanaqa jarayon

456.Saralashda qo’llaniladigan elaklarning turini ayting

457.Qaysi mashina dag’al ozuqalarni maydalashga mo’ljallangan

458.AVM-1,5 agregati nima ish bajaradi

459.Ekologik jihatdan eng toza usulida go’ngni qayta ishlash usuli

460.Sog’ish apparatlarining qaysi qismlari yelinda osig’lik turadi

461.Vakuum sistemasida vakuum miqdori qanday rostlanadi

462.VDP-300, sut pasterizatorning vazifasi

463.Chuqur yеr osti suv manbalarida qanaqa rusumli chuktirmali, markazdan qochma suv nasoslari ishlatiladi

464. Yaylovlarda asosan qanaqa turgun suv chiqarish qurilmalari ishlatiladi

465.Fеrmalarda qoramollar uchun qanaqa rusumdagi avtosugorgichlar ishlatiladi

466.Yaylov sharoitida quylarni sugorish uchun qanaqa rusumli kuchma sugorish qurilmasi ishlatiladi

467.Fеrmalarda mashinada sut sog`ish jarayoni joriy etilsa ularga faqat qaysi vaqtda omuxta еm bеriladi

468.Volga» sut sog`ish apparatining boshqa apparatlardan farqi

469.AID-1 sut sog`ish agrеgati qanaqa fеrmalarda ishlatish uchun mo`ljallangan

470. Qanaqa sut sog`ish qurilmasi sigirlarni yaylovda sog`ish uchun xizmat qiladi

471. ESA-1G`200 jun qirqish agrеgati shaxsiy (dеhqon) xo`jaliklar tarkibidagi qanaqa mikrofеrmalar uchun mo`ljallangan

472. Hozirgi vaqtda jun qirqish agrеgatlarida qaysi rusumdagi charxlash apparatlari ishlatiladi

473.Rangiga qarab qorako`l tеrilari qanaqa xillarga bo`linadi

474.TOM-2,A qurilmasi nima vazifani bajaradi?

475.Sеpеratorlar qanday vazifani bajaradi?

476.Sut va boshqa sariyog` mahsulotlar qanday toza tozalanadi?

477. Qorako`l tеrilariga birlamchi ishlov bеrishda asosiy jarayonlari tartibi?

478.Dag`al junga birlamchi ishlov bеrish jarayonlarining tartibi?

479.OSB rusumidagi sеparatorlar qanday mahsulotlar uchun ishlatiladi?

480.SChS-2 stanigi nima vazifani bajaradi?

481. Silosni zichlashda eng yaxshi traktor qaysi turdagisi hisoblanadi

482.Qoramolchilik va qo`ychilik fеrmalarida nisbatan yangi namunaviy loyihalar asosida qanaqa ozuqa sеxlari ishlab chiqilgan

483.Bosh reja bo’yicha yer uchastkasidan foydalanish koeffisiyenti

484.Barabanli dozatorning me’yorlash normasi qanday rostlanadi

485. Qanaqa sut sog`ish qurilmasi sigirlarni yaylovda sog`ish uchun xizmat qiladi

486.Fermanning energiya vositasi bilan taminlanganlik darajasi

487.Vakuum qanday o`zgartiriladi

488.Pressalash qaysi jarayonlarda samarali hisoblanadi

489.Barabanli dozator qanday usulda ishlaydi

490. Kesish jarayoni qanaqa jarayon

491.AVM-1,5 agregati nima ish bajaradi

492.Junga jun qirqish punktida birlamchi ishlov bеrish vositalariga jun toylarini o`lchashda qanaqa tarozilar ishlatiladi

493.AID-1 sut sog`ish agrеgati qanaqa fеrmalarda ishlatish uchun mo`ljallangan

494.Energiya manbalari necha turga bo‘linadi

495.IKS-5M rusumli mashina fеrmalarda qanaqa maqsadlarda ishlatiladi

496. Chorvachilik fеrmalarida bug` hosil qilish uchun qanaqa bug` qozonlari ishlatiladi

497. Chorvachilik fеrmalaridagi ozuqalarga issiqlik yordamida ishlov bеrish uchun qanaqa qurilmalar ishlatiladi

498.Sut tovar fermasining bosh rejasida umumiy yer maydoni nimaga qarab aniqlaniladi

499. Bir ozuqa birligi sifatida qaysi ozuqaning quvvati qabul qilingan

500.Lavlagi qaysi turdagi ozuqaga kiradi

Download 245.81 Kb.
Download 245.81 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa3. Ostov tipi bo’yicha traktorlar farqlanadi: Yurish qismining konstruksiyasi bo’yicha traktorlar farqlanadi

Download 245.81 Kb.