• Studijní materiály: 308ACA1 - AV cvičení s KAT 1 Způsob zakončení: KZ Rozsah: Semestr
 • Studijní materiály: 308ACA2 - AV cvičení s KAT 2 Způsob zakončení: Z Rozsah: Semestr
 • Studijní materiály: 308ACD1 - AV cvičení s KDT 1 Způsob zakončení: Z Rozsah: Semestr
 • Studijní materiály: 308ACD2 - AV cvičení s KDT 2 Způsob zakončení: KZ Rozsah: Semestr
 • Studijní materiály: 308ACD3 - AV cvičení s KDT 3 Způsob zakončení: Z Rozsah: Semestr
 • Studijní materiály: 308ACR1 - AV cvičení s KR 1 Způsob zakončení: Z Rozsah: Semestr
 • Studijní materiály: 308ACR2 - AV cvičení s KR 2 Způsob zakončení: KZ Rozsah: Semestr
 • Studijní materiály: 308ACR3 - AV cvičení s KR 3 Způsob zakončení: Z Rozsah: Semestr
 • Studijní materiály: 308AHN - Akustika hudebních nástrojů Způsob zakončení: Z Rozsah: 7/S Semestr
 • Studijní materiály
 • Studijní materiály: 308AP2 - Asistentská praxe 2 Způsob zakončení: Z Rozsah: Semestr
 • Studijní materiály: 308AP3 - Asistentská praxe 3 Způsob zakončení: Z Rozsah: Semestr
 • Studijní materiály: 308AP4 - Asistentská praxe 4 Způsob zakončení: Z Rozsah: Semestr
 • Studijní materiály: 308DA - Dabing Způsob zakončení: ZK Rozsah: 2/T Semestr
 • 308abp- absolventská praktická práce Způsob zakončení: z rozsah: Semestr: L kredity: 12 Poznámka: Anotace
  Download 0.85 Mb.
  bet1/9
  Sana24.03.2017
  Hajmi0.85 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9

  308ABP- Absolventská praktická práce

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah:

  Semestr: L

  Kredity: 12

  Poznámka:

  Anotace:

  Absolventské cvičení je praktickou částí magisterského diplomového úkolu.  Sylabus:

  Student předkládá k obhajobě samostatně vypracovanou kompletní zvukovou složku AV díla dle vlastní volby. Předložená práce by měla být reprezentativní ukázkou profesní vyspělosti absolventa oboru zvukové tvorby - a to jak po stránce zvukově dramaturgické koncepce, tak i z hlediska úrovně zvukového vypracování.

  Student může předložit rozsáhlejší AV dílo hraného či dokumentárního žánru, nebo případně soubor kratších animovaných filmů apod.

  Nedílnou součástí diplomní praktické práce je podrobná písemná explikace, kterou je nutné odevzdat zároveň s AV záznamem díla.  Studijní materiály:

  308ACA1- AV cvičení s KAT 1

  Způsob zakončení: KZ

  Rozsah:

  Semestr: L

  Kredity: 2

  Poznámka:

  Anotace:

  Úkolem je naučit studenta samostatně přemýšlet o koncepci a realizaci zvukové složky animovaného filmu. Zamýšlet se nad jednotlivými zvukovými detaily i funkčností zvuku jako celku.  Sylabus:

  Posluchač si v průběhu bakalářského studia vyzkouší ozvučení různých druhů animovaného filmu (kreslený, loutkový, pixilovaný, multimediální atd.). Podle druhu animace si student sám volí stylizační prostředky díla a technologii zpracování zvuku (natáčení, střih zvuku, mix).

  Pedagog v době dokončovacích prací jednotlivých cvičení spolupracuje se studentem ve střižně a při mixáži zvuku. Výsledky pak mohou sloužit jako další učební materiál na přednáškách pro ostatní posluchače.

  Blackout - ruční animace, Přísloví - ruční animace  Studijní materiály:

  308ACA2- AV cvičení s KAT 2

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah:

  Semestr: L

  Kredity: 3

  Poznámka:

  Anotace:

  Úkolem je naučit studenta samostatně přemýšlet o koncepci a realizaci zvukové složky animovaného filmu. Zamýšlet se nad jednotlivými zvukovými detaily i funkčností zvuku jako celku.  Sylabus:

  Posluchač si v průběhu bakalářského studia vyzkouší ozvučení různých druhů animovaného filmu (kreslený, loutkový, pixilovaný, multimediální atd.). Podle druhu animace si student sám volí stylizační prostředky díla a technologii zpracování zvuku (natáčení, střih zvuku, mix).

  Pedagog v době dokončovacích prací jednotlivých cvičení spolupracuje se studentem ve střižně a při mixáži zvuku. Výsledky pak mohou sloužit jako další učební materiál na přednáškách pro ostatní posluchače.

  Bakalářský film - ruční animace, bakalářské dílo - multimediální.  Studijní materiály:

  308ACD1- AV cvičení s KDT 1

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah:

  Semestr: L

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Hlavním cílem společného praktického cvičení se studenty KDT je seznámení se zvukově technickými prostředky a technologickými postupy na konkrétním zadání - výrobě AV díla.  Sylabus:

  Práce studenta na zvukové složce zadaného praktického cvičení zahrnuje celý obvyklý technologický postup tvorby AV díla. V první fázi: studium scénáře, konzultace s režisérem a pedagogem KZT, příprava natáčení a samotné natáčení v určeném prostředí (studio, exteriér či reál). V druhé fázi: dokončovací práce na digitální pracovní stanici (DAW) - nasazování zvuku na obraz, čištění, úpravy a synchronizování zaznamenaného zvuku, doplňování hudbou, ruchy a zvukovými atmosférami dotáčenými či vybíranými z archivu. Závěrečnou operací je zvuková mixáž připravených záznamů, rozvržených do více stop.

  Nedílnou součástí cvičení je písemná explikace, kterou je nutné odevzdat zároveň s AV záznamem cvičení. V explikaci má student vysoké školy prokázat, že vedle talentu pro tvůrčí činnost má i schopnost racionálního pohledu na profesní problematiku, že uložené úkoly zvládá nejen prakticky, ale že je schopen svoji práci systematicky popsat, analyzovat, pochopit podstatu zadaného problému a ze získaných zkušeností vyvodit obecné teoretické poučení.

  V explikaci je třeba

  - prokázat rozborem zadání, že student pochopil smysl a specifickou povahu praktického úkolu

  - zvážit možné varianty a zdůvodnit zvukově dramaturgická a realizační řešení, jež zvolil

  - popsat uplatněnou technologii, použitá technická zařízení a způsob práce včetně přesných údajů o technických úpravách apod.,

  - komentovat okolnosti, jež ovlivnily realizaci, (vliv prostředí, spolupráce mezi členy štábu...),

  - zhodnotit výsledek své práce a vyvodit obecnější závěry, případně analyzovat příčiny nedostatků a navrhnout, jaké by bylo vhodnější řešení,

  - prokázat schopnost kultivovaného písemného projevu stylizovaného jako odborný text - tedy ve spisovné formě, bez slangových výrazů a gramatických chyb.

  Explikace by měla mít vhodnou formální úpravu, systematické uspořádání a přehledné členění. Na začátku musí být uvedeno jméno posluchače, obor a ročník studia, dále úplný výčet identifikačních údajů o díle - název práce.

  Studijní materiály:

  308ACD2- AV cvičení s KDT 2

  Způsob zakončení: KZ

  Rozsah:

  Semestr: L

  Kredity: 3

  Poznámka:

  Anotace:

  Cílem cvičení je vytvoření kompletní zvukové složky zadaného AV projektu, kde student prokáže schopnost zvukově dramaturgického myšlení i zvládnutí zvukové techniky a potřebné technologie.  Sylabus:

  Práce studenta na zvukové složce zadaného praktického cvičení zahrnuje celý obvyklý technologický postup tvorby AV díla. V první fázi: studium scénáře, konzultace s režisérem a pedagogem KZT, příprava natáčení a samotné natáčení v určeném prostředí (studio, exteriér či reál). V druhé fázi: dokončovací práce na digitální pracovní stanici (DAW) - nasazování zvuku na obraz, čištění, úpravy a synchronizování zaznamenaného zvuku, doplňování hudbou, ruchy a zvukovými atmosférami dotáčenými či vybíranými z archivu. Závěrečnou operací je zvuková mixáž připravených záznamů, rozvržených do více stop.

  Při natáčení je student ve funkci mistra zvuku, který řídí práci svého asistenta ve funkci mikrofonisty - zpravidla studenta KZT z nižšího ročníku.

  Nedílnou součástí cvičení je písemná explikace, kterou je nutné odevzdat zároveň s AV záznamem cvičení. V explikaci má student vysoké školy prokázat, že vedle talentu pro tvůrčí činnost má i schopnost racionálního pohledu na profesní problematiku, že uložené úkoly zvládá nejen prakticky, ale že je schopen svoji práci systematicky popsat, analyzovat, pochopit podstatu zadaného problému a ze získaných zkušeností vyvodit obecné teoretické poučení.

  V explikaci je třeba

  - prokázat rozborem zadání, že student pochopil smysl a specifickou povahu praktického úkolu

  - zvážit možné varianty a zdůvodnit zvukově dramaturgická a realizační řešení, jež zvolil

  - popsat uplatněnou technologii, použitá technická zařízení a způsob práce včetně přesných údajů o technických úpravách apod.,

  - komentovat okolnosti, jež ovlivnily realizaci, (vliv prostředí, spolupráce mezi členy štábu...),

  - zhodnotit výsledek své práce a vyvodit obecnější závěry, případně analyzovat příčiny nedostatků a navrhnout, jaké by bylo vhodnější řešení,

  - prokázat schopnost kultivovaného písemného projevu stylizovaného jako odborný text - tedy ve spisovné formě, bez slangových výrazů a gramatických chyb.

  Explikace by měla mít vhodnou formální úpravu, systematické uspořádání.  Studijní materiály:

  308ACD3- AV cvičení s KDT 3

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah:

  Semestr: L

  Kredity: 4

  Poznámka:

  Anotace:

  Cílem cvičení je vytvoření kompletní zvukové složky zadaného AV projektu, kde student prokáže schopnost zvukově dramaturgického myšlení i zvládnutí zvukové techniky a potřebné technologie.  Sylabus:

  Práce studenta na zvukové složce zadaného praktického cvičení zahrnuje celý obvyklý technologický postup tvorby AV díla. V první fázi: studium scénáře, konzultace s režisérem a pedagogem KZT, příprava natáčení a samotné natáčení v určeném prostředí (studio, exteriér či reál). V druhé fázi: dokončovací práce na digitální pracovní stanici (DAW) - nasazování zvuku na obraz, čištění, úpravy a synchronizování zaznamenaného zvuku, doplňování hudbou, ruchy a zvukovými atmosférami dotáčenými či vybíranými z archivu. Závěrečnou operací je zvuková mixáž připravených záznamů, rozvržených do více stop.

  Při natáčení je student ve funkci mistra zvuku, který řídí práci svého asistenta ve funkci mikrofonisty - zpravidla studenta KZT z nižšího ročníku.

  Nedílnou součástí cvičení je písemná explikace, kterou je nutné odevzdat zároveň s AV záznamem cvičení. V explikaci má student vysoké školy prokázat, že vedle talentu pro tvůrčí činnost má i schopnost racionálního pohledu na profesní problematiku, že uložené úkoly zvládá nejen prakticky, ale že je schopen svoji práci systematicky popsat, analyzovat, pochopit podstatu zadaného problému a ze získaných zkušeností vyvodit obecné teoretické poučení.

  V explikaci je třeba

  - prokázat rozborem zadání, že student pochopil smysl a specifickou povahu praktického úkolu

  - zvážit možné varianty a zdůvodnit zvukově dramaturgická a realizační řešení, jež zvolil

  - popsat uplatněnou technologii, použitá technická zařízení a způsob práce včetně přesných údajů o technických úpravách apod.,

  - komentovat okolnosti, jež ovlivnily realizaci, (vliv prostředí, spolupráce mezi členy štábu...),

  - zhodnotit výsledek své práce a vyvodit obecnější závěry, případně analyzovat příčiny nedostatků a navrhnout, jaké by bylo vhodnější řešení,

  - prokázat schopnost kultivovaného písemného projevu stylizovaného jako odborný text - tedy ve spisovné formě, bez slangových výrazů a gramatických chyb.

  Explikace by měla mít vhodnou formální úpravu, systematické uspořádání.  Studijní materiály:

  308ACR1- AV cvičení s KR 1

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah:

  Semestr: L

  Kredity: 2

  Poznámka:

  Anotace:

  Hlavním cílem společného praktického cvičení se studenty KR je seznámení se zvukově technickými prostředky a technologickými postupy na konkrétním zadání - výrobě AV díla.  Sylabus:

  Práce studenta na zvukové složce zadaného praktického cvičení zahrnuje celý obvyklý technologický postup tvorby AV díla. V první fázi: studium scénáře, konzultace s režisérem a pedagogem KZT, příprava natáčení a samotné natáčení v určeném prostředí (studio, exteriér či reál). V druhé fázi: dokončovací práce na digitální pracovní stanici (DAW) - nasazování zvuku na obraz, čištění, úpravy a synchronizování zaznamenaného zvuku, doplňování hudbou, ruchy a zvukovými atmosférami dotáčenými či vybíranými z archivu. Závěrečnou operací je zvuková mixáž připravených záznamů, rozvržených do více stop.

  Nedílnou součástí cvičení je písemná explikace, kterou je nutné odevzdat zároveň s AV záznamem cvičení. V explikaci má student vysoké školy prokázat, že vedle talentu pro tvůrčí činnost má i schopnost racionálního pohledu na profesní problematiku, že uložené úkoly zvládá nejen prakticky, ale že je schopen svoji práci systematicky popsat, analyzovat, pochopit podstatu zadaného problému a ze získaných zkušeností vyvodit obecné teoretické poučení.

  V explikaci je třeba

  - prokázat rozborem zadání, že student pochopil smysl a specifickou povahu praktického úkolu

  - zvážit možné varianty a zdůvodnit zvukově dramaturgická a realizační řešení, jež zvolil

  - popsat uplatněnou technologii, použitá technická zařízení a způsob práce včetně přesných údajů o technických úpravách apod.,

  - komentovat okolnosti, jež ovlivnily realizaci, (vliv prostředí, spolupráce mezi členy štábu...),

  - zhodnotit výsledek své práce a vyvodit obecnější závěry, případně analyzovat příčiny nedostatků a navrhnout, jaké by bylo vhodnější řešení,

  - prokázat schopnost kultivovaného písemného projevu stylizovaného jako odborný text - tedy ve spisovné formě, bez slangových výrazů a gramatických chyb.

  Explikace by měla mít vhodnou formální úpravu, systematické uspořádání a přehledné členění. Na začátku musí být uvedeno jméno posluchače, obor a ročník studia, dále úplný výčet identifikačních údajů o díle - název práce.

  Studijní materiály:

  308ACR2- AV cvičení s KR 2

  Způsob zakončení: KZ

  Rozsah:

  Semestr: L

  Kredity: 3

  Poznámka:

  Anotace:

  Cílem cvičení je vytvoření kompletní zvukové složky zadaného AV projektu, kde student prokáže schopnost zvukově dramaturgického myšlení i zvládnutí zvukové techniky a potřebné technologie.  Sylabus:

  Práce studenta na zvukové složce zadaného praktického cvičení zahrnuje celý obvyklý technologický postup tvorby AV díla. V první fázi: studium scénáře, konzultace s režisérem a pedagogem KZT, příprava natáčení a samotné natáčení v určeném prostředí (studio, exteriér či reál). V druhé fázi: dokončovací práce na digitální pracovní stanici (DAW) - nasazování zvuku na obraz, čištění, úpravy a synchronizování zaznamenaného zvuku, doplňování hudbou, ruchy a zvukovými atmosférami dotáčenými či vybíranými z archivu. Závěrečnou operací je zvuková mixáž připravených záznamů, rozvržených do více stop.

  Při natáčení je student ve funkci mistra zvuku, který řídí práci svého asistenta ve funkci mikrofonisty - zpravidla studenta KZT z nižšího ročníku.

  Nedílnou součástí cvičení je písemná explikace, kterou je nutné odevzdat zároveň s AV záznamem cvičení. V explikaci má student vysoké školy prokázat, že vedle talentu pro tvůrčí činnost má i schopnost racionálního pohledu na profesní problematiku, že uložené úkoly zvládá nejen prakticky, ale že je schopen svoji práci systematicky popsat, analyzovat, pochopit podstatu zadaného problému a ze získaných zkušeností vyvodit obecné teoretické poučení.

  V explikaci je třeba

  - prokázat rozborem zadání, že student pochopil smysl a specifickou povahu praktického úkolu

  - zvážit možné varianty a zdůvodnit zvukově dramaturgická a realizační řešení, jež zvolil

  - popsat uplatněnou technologii, použitá technická zařízení a způsob práce včetně přesných údajů o technických úpravách apod.,

  - komentovat okolnosti, jež ovlivnily realizaci, (vliv prostředí, spolupráce mezi členy štábu...),

  - zhodnotit výsledek své práce a vyvodit obecnější závěry, případně analyzovat příčiny nedostatků a navrhnout, jaké by bylo vhodnější řešení,

  - prokázat schopnost kultivovaného písemného projevu stylizovaného jako odborný text - tedy ve spisovné formě, bez slangových výrazů a gramatických chyb.

  Explikace by měla mít vhodnou formální úpravu, systematické uspořádání.  Studijní materiály:

  308ACR3- AV cvičení s KR 3

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah:

  Semestr: L

  Kredity: 5

  Poznámka:

  Anotace:

  Cílem cvičení je vytvoření kompletní zvukové složky zadaného AV projektu, kde student prokáže schopnost zvukově dramaturgického myšlení i zvládnutí zvukové techniky a potřebné technologie.  Sylabus:

  Práce studenta na zvukové složce zadaného praktického cvičení zahrnuje celý obvyklý technologický postup tvorby AV díla. V první fázi: studium scénáře, konzultace s režisérem a pedagogem KZT, příprava natáčení a samotné natáčení v určeném prostředí (studio, exteriér či reál). V druhé fázi: dokončovací práce na digitální pracovní stanici (DAW) - nasazování zvuku na obraz, čištění, úpravy a synchronizování zaznamenaného zvuku, doplňování hudbou, ruchy a zvukovými atmosférami dotáčenými či vybíranými z archivu. Závěrečnou operací je zvuková mixáž připravených záznamů, rozvržených do více stop.

  Při natáčení je student ve funkci mistra zvuku, který řídí práci svého asistenta ve funkci mikrofonisty - zpravidla studenta KZT z nižšího ročníku.

  Nedílnou součástí cvičení je písemná explikace, kterou je nutné odevzdat zároveň s AV záznamem cvičení. V explikaci má student vysoké školy prokázat, že vedle talentu pro tvůrčí činnost má i schopnost racionálního pohledu na profesní problematiku, že uložené úkoly zvládá nejen prakticky, ale že je schopen svoji práci systematicky popsat, analyzovat, pochopit podstatu zadaného problému a ze získaných zkušeností vyvodit obecné teoretické poučení.

  V explikaci je třeba

  - prokázat rozborem zadání, že student pochopil smysl a specifickou povahu praktického úkolu

  - zvážit možné varianty a zdůvodnit zvukově dramaturgická a realizační řešení, jež zvolil

  - popsat uplatněnou technologii, použitá technická zařízení a způsob práce včetně přesných údajů o technických úpravách apod.,

  - komentovat okolnosti, jež ovlivnily realizaci, (vliv prostředí, spolupráce mezi členy štábu...),

  - zhodnotit výsledek své práce a vyvodit obecnější závěry, případně analyzovat příčiny nedostatků a navrhnout, jaké by bylo vhodnější řešení,

  - prokázat schopnost kultivovaného písemného projevu stylizovaného jako odborný text - tedy ve spisovné formě, bez slangových výrazů a gramatických chyb.

  Explikace by měla mít vhodnou formální úpravu, systematické uspořádání.  Studijní materiály:

  308AHN- Akustika hudebních nástrojů

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah: 7/S

  Semestr: L

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Předmět přináší souhrn základních informací o akustických vlastnostech klasických hudebních nástrojů a lidského hlasu.  Sylabus:

  1. Hudební nástroj jako akustický systém, model vzniku tónu. Rozdělení hudebních nástrojů podle akustických hledisek.

  2. Chordofony, kmitání strun, vlastnosti rezonátorů. Aerofony, oscilační mechanismy, chvění vzdušných sloupců.

  3. Idiofony a membranofony, kmitání tyčí, desek a blan. Ladění hudebních nástrojů, přehled systémů, měření ladění.

  4. Dynamické a výkonové vlastnosti hudebních nástrojů. Barva tónu hudebních nástrojů a její závislosti.

  5. Barva izolovaného tónu a průměrovaného zvuku nástroje. Směrové vyzařovací vlastnosti hudebních nástrojů.

  6. Hlasové ústrojí člověka, vokály a konsonanty, formanty. Šepot, přízvuk, melodie řeči. Výkon, spektrum a srozumitelnost řeči, směrové charakteristiky. Zpěvní hlas, jeho vývoj a rozdělení podle rozsahu.

  7. Intonace a technika zpěvního hlasu, dýchání. Dynamické vlastnosti zpěvního hlasu.  Studijní materiály:

  A. Špelda: Hudební akustika SPN 1978

  V. Syrový: Hudební akustika AMU 2003

  308AP1- Asistentská praxe 1

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah:

  Semestr: L

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Asistentská praxe studentů je koncipována zpravidla jako praktická spolupráce studenta nižšího ročníku ve funkci mikrofonisty se studentem o rok vyššího ročníku ve funkci mistra zvuku na společných filmových a televizních cvičeních.  Sylabus:

  Samotné realizaci předchází příprava posluchačů pro práci s mikrofony při různých způsobech natáčení, konzultace praktických situací a řešení možných problémů vznikajících při vlastním natáčení.

  Povinností posluchače je zúčastnit se po předchozí přípravě natáčení společných cvičení, na něž byl přidělen.

  Studijní materiály:

  308AP2- Asistentská praxe 2

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah:

  Semestr: L

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Asistentská praxe studentů je koncipována zpravidla jako praktická spolupráce studenta nižšího ročníku ve funkci mikrofonisty se studentem o rok vyššího ročníku ve funkci mistra zvuku na společných filmových a televizních cvičeních.  Sylabus:

  Samotné realizaci předchází příprava posluchačů pro práci s mikrofony při různých způsobech natáčení, konzultace praktických situací a řešení možných problémů vznikajících při vlastním natáčení. Povinností posluchače je zúčastnit se po předchozí přípravě natáčení společných cvičení, na něž byl přidělen.  Studijní materiály:

  308AP3- Asistentská praxe 3

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah:

  Semestr: L

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Asistentská praxe studentů je koncipována zpravidla jako praktická spolupráce studenta nižšího ročníku ve funkci mikrofonisty se studentem o rok vyššího ročníku ve funkci mistra zvuku na společných filmových a televizních cvičeních.  Sylabus:

  Samotné realizaci předchází příprava posluchačů pro práci s mikrofony při různých způsobech natáčení, konzultace praktických situací a řešení možných problémů vznikajících při vlastním natáčení. Povinností posluchače je zúčastnit se po předchozí přípravě natáčení společných cvičení, na něž byl přidělen.  Studijní materiály:

  308AP4- Asistentská praxe 4

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah:

  Semestr: L

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Asistentská praxe studentů je koncipována zpravidla jako praktická spolupráce studenta nižšího ročníku ve funkci mikrofonisty se studentem o rok vyššího ročníku ve funkci mistra zvuku na společných filmových a televizních cvičeních.  Sylabus:

  Samotné realizaci předchází příprava posluchačů pro práci s mikrofony při různých způsobech natáčení, konzultace praktických situací a řešení možných problémů vznikajících při vlastním natáčení. Povinností posluchače je zúčastnit se po předchozí přípravě natáčení společných cvičení, na něž byl přidělen.  Studijní materiály:

  308DA- Dabing

  Způsob zakončení: ZK

  Rozsah: 2/T

  Semestr: L

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Studenti se seznámí s problematikou filmového a televizního dabingu a postsynchronu. Jedná se o samostatnou disciplínu, na níž se u nás i ve světě zvukaři specializují. Cílem je předat praktické filmové i televizní zkušenosti vyučujících. Při přednáškách je kladen hlavní důraz na spojení teoretických poznatků z jiných předmětů s praxí.  Sylabus:

  1/ dabing jako systém zvuk. komponentů

  2/ rozdíly mezi prací v reálu oproti práci při dabování či postsynchronování

  3/ technologie "smyčková" a "kontinuální "

  4/ zvuková perspektiva v dabingu

  5/ práce s dozvukovými mikrofony - problém polymikrofonie

  6/ technika příjmu zblízka

  7/ natáčení dialogů, efektové úpravy lidského hlasu

  8/ natáčení sborů, natáčení ruchů, problematika mezinárodních pásů, práce s archiv. ruchy, zvukové atmosféry

  9/ stereofonie v dabingu

  10/ estetika dabingu, literární příprava,

  11/ psychologie jednání s herci a režisérem

  12/ technologie používaných zařízení

  13/ exkurze do televizních studií
  Download 0.85 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9
  Download 0.85 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  308abp- absolventská praktická práce Způsob zakončení: z rozsah: Semestr: L kredity: 12 Poznámka: Anotace

  Download 0.85 Mb.