• 1. Transformatorlar haqida umumiy tushunchalar, uning tuzilishi va ishlash prinsipi
 • 4.1-rasm. Transformatorning a) tuzilishi; b) shartli belgilanishlari
 • 4-Mavzu. Transformatorlar. Reja
  Download 1.42 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet1/14
  Sana02.04.2022
  Hajmi1.42 Mb.
  #19222
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


  4-Mavzu. Transformatorlar. 
  Reja:
  1. Transformatorlar haqida umumiy tushunchalar, uning tuzilishi va ishlash prinsipi. 
  2. Transformatorning foydali ish koeffitsiyenti va undagi quvvat isrofi. 
  3. Transformatorning nominal kattaliklari va ish rejimlari. 
  4. Uch fazali transformator chulg’amlarining ulanish sxemalari. 
  5. Avtotransformatorlar, o’lchov trtansformatorlari, payvandlash transformatorlari. 
  6. Transformatorning tashqi xarakteristikasi va undagi kuchlanishning o’zgarishi. 
  7. Transformatorlarning parallel ishlashi. 
  1. Transformatorlar haqida umumiy tushunchalar, uning tuzilishi va ishlash 
  prinsipi
   
  Elektrotexnikaning asosiy vazifalaridan biri elektr energiyasini bir joydan 
  ikkinchi joyga uzatishdir. Chunki elektr energiyasining iste’molchilari aksariyat 
  hollarda yoqilg‘i va gidroresurslar tabiiy joylashgan rayonlarga qurilgan elektr 
  stansiyalaridan bir necha o‘nlab va yuzlab kilometr masofalarda joylashadi. Elektr 
  energiyasini uzatish liniyalarida esa quvvatning issiqlikka sarf bo‘ladigan isrofi
  ΔP= I
  2
   R
  l
  va kuchlanishning pasayuvi ΔU=IR
  l
  doimo mavjuddir. Liniyaning uzunligi 
  ortgan sari bu ko‘rsatkichlar ham ortadi. Elektr tokining to‘la quvvati (S=I ·U) ni 
  o‘zgartirmagan holda uni turli kuchlanish va tok bilan uzatish mumkin. Quvvat 
  formulasidan ko‘rinib turibdiki, uzatishda kuchlanish qanchalik yuqori bo‘lsa
  S = const tok kuchi shunchalik kichik bo‘lib, u bilan bog‘liq isroflar ham shunchalik 
  kam bo‘ladi. Tok kuchini kamaytirish uzatish simining ko‘ndalang kesimini kichik 
  olishga va rangli metallarni tejashga imkon beradi.
  a)
  b) 
  4.1-rasm. Transformatorning a) tuzilishi; b) shartli belgilanishlari 
   
  bu yerda:
  V
  p
  - Boshlang‘ich kuchlanish bo‘ladi (U
  1

  V
  S
  - Chiqish kuchlanishi bo‘ladi (U
  2

  N
  p
  - Birlamchi o‘ram simlarining soni (w
  1

  N
  S
  - Ikkilamchi o‘ram simlarining soni (w
  2

  Ф (phi) - Magnit oqimi bo‘ladi. 


  Hozirgi vaqtda o‘zgaruvchan tokning 35, 110, 220, 500, 750 va 1150 kV 
  kuchlanishli uzatish liniyalari mavjud. Ammo o‘ta yuqori kuchlanishlarni bevosita 
  generatorlardan olib bo‘lmaydi. Odatda, elektr stansiyalaridagi generatorlaming 
  nominal kuchlanishi ko‘pi bilan 21 kV dan oshmaydi. Elektr energiyasining 
  iste

  molchilari esa bir fazali 220 V; va uch fazali 380 V nominal kuchlanishlarga 
  mo‘ljallangan. Shuning uchun generatorlar ishlab chiqaradigan elektr energiyasining 
  nisbatan past kuchlanishli, ammo katta tok kuchiga ega bo‘lgan quvvatini (hozirgi 
  vaqtda 150, 300, 500, 800 va 1200 ming kVt li generatorlar ishlab chiqariladi) yuqori 
  kuchlanishli va nisbatan kichik tok kuchiga ega bo‘lgan quvvatga o‘zgartirish kerak. 
  Bu vazifa transformatorlar yordamida oddiygina hal etiladi.
  Transformatorning ixtirochisi rus olimi P.N. Yablochkov hisoblanadi. U 1876 
  yilda elektr yoy lampasi uchun manba sifatida ilk bor trasformatordan foydalangan.
  Elektr energiyasining bir pog‘onada bo‘lgan u
  1
  , i
  1
  kuchlanish va tokini boshqa 
  pog‘onadagi u
  2
  , i
  2
  kuchlanish va toka aylantirib beradigan statik (harakatlanuvchi 
  qismlari bo‘lmagan) elektromagnit apparati transformator deyiladi. Yoki bir xil 
  chastotali o‘zgaruvchan tok kuchlanishining qiymatini o‘zgartirib beruvchi 
  elektrostatik apparat transformator deyiladi. Transformatorlar energetik sistemalarda 
  qo‘llanilishidan tashqari, kuchsiz toklarda ishlovchi hisoblash mashinalari, 
  avtomatika, telemexanika, aloqa, radiotexnika va televidenie qurilmalari zanjirlarida 
  va umuman, elektr kuchlanishini o‘zgartirib berish kerak bo‘lgan barcha joylarda 
  ishlatiladi.
  Transformatorlar bajaradigan vazifasiga ko‘ra quyidagi turlarga bo‘linadi:
  - elektr energiyasini uzatish va taqsimlash uchun mo‘ljallangan katta quvvatli 
  (uch fazali) transformatorlar; 
  - kerakli joylarda kuchlanishni keng doirada o‘zgartirib berish va dvigatellarni 
  ishga tushirish uchun mo‘ljallangan avtotransformatorlar; 
  - taqsimlash tarmoqlaridagi kuchlanishni rostlab turish uchun mo‘ljallangan 
  induksion rostlagichlar: 
  - o‘lchov asboblari va himoya vositalarini sxemalarga ulash uchun mo‘ljallangan 
  o‘lchov transformatorlari; 
  - payvandlash, qizdirish pechlari sinov, to‘g‘rilash va hokazolar uchun 
  mo‘ljallangan maxsus transformatorlar. 
  Transformator turlarining ko‘p bo‘lishiga qaramay, ularda bo‘ladigan 
  elektromagnit jarayonlar umumiy o‘xshashlikka ega
  bo‘lib, ularning ishlash prinsipi 
  bir xildir. 4.1 - rasmda bir fazali ikki chulg‘amli transformatorning sxemasi va shartli 
  belgilanishi ko‘rsatilgan. Transformator po‘lat o‘zak (magnit o‘tkazgich) 1 dan va 
  ikkita mis chulg‘amlar 2 dan iborat. Po‘lat o‘zakning induksion toklar hisobiga qizib 
  ketishini kamaytirish maqsadida u qalinligi 0,35‚0,5 mm bo‘lgan elektrotexnika 


  po‘lat plastinalardan yig‘iladi. Plastinalarning ikki tomoniga izolyatsion lok surtiladi 
  yoki ular tegishlicha qizdiriladi 4.2 - rasm. Po‘lat o‘zak plastinalarni yig‘ish tartibi 
  4.3-a) va b) rasmlarda ko‘rsatilgan. Qatlam plastinalarining choklari ustma-ust 
  tushmasligi kerak. Po‘lat o‘zak magnit zanjirini hosil qilish uchun xizmat qiladi va 
  shu tufayli assosiy magnit oqimi 
  Ф 
  po‘lat o‘zak bo‘ylab harakatlanadi. Po‘lat 
  o‘zakning miss chulg‘amlar o‘ralgan qismi sterjen deyiladi. Shuning uchun birlamchi 
  chulg‘amga (zanjirga) oid kattaliklar 1 indeksiga ega, masalan, birlamchi 
  chulg‘amning o‘ramlar soni w
  1
  qismlaridagi kuchlanish zanjirdagi tok i va h.k. 
  shuningdek, ikkilamchi chulg‘amga oid kattaliklar 2 indeksiga ega, masalan, w
  2
  , u
  2
  , i
  2
  va h.k.

  Download 1.42 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
  Download 1.42 Mb.
  Pdf ko'rish