Ötürücü əlaqə kimi dispetçeri aradan cıxarılarsa , hesablama maşınina idarə etmənin bütün konturunu bağlayarlarsa, o halda tamamilə nə alınır?
Download 1.26 Mb.
bet5/9
Sana18.11.2020
Hajmi1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

109. Ötürücü əlaqə kimi dispetçeri aradan cıxarılarsa , hesablama maşınina idarə etmənin bütün konturunu bağlayarlarsa, o halda tamamilə nə alınır?

A) avtomatik idarəetmə sistemini

B) yarıavtomatik idarəetmə sistemini

C) avtomatlaşdırılmış idarə sistemini

D) rəqəmli idarə sistemini

E) analoq idarə sistemini


110. Avtomatik idarəemə sistemində dispetçer saxlanılıbsa, amma nə üçün?

A) sistemin işinə müşahidələr üçün

B) sınaq üçün

C) müdiriyyətlə əlaqə üçün

D) EHM-lə əlaqə üçün

E) printerin işinin kontrolu üçün


111. Avtomatik idarəemə sistemində dispetçer saxlanılıbsa, amma nə üçün?

A) müvəqqəti əllə idarə etməyə keçid üçün

B) EHM-lə əlaqə üçün

C) printerin işinin kontrolu üçün

D) sınaq üçün

E) müdiriyyətlə əlaqə üçün


112. Avtomatik idarə sistemində dispetçer saxlanılmışsa, amma hansı hal üçün ola bilir?

A) sistemin sıradan çıxışı vaxtı

B) yüksək temperaturlar vaxtı

C) xüsusi sistemlər vaxtı

D) sınaq üçün

E) printerin işinin kontrolu üçün


113. İdarəetmənin avtomatlaşdırmasında hansı nisbətən sadə obyektlərdə cəmlənmiş qurğularından genişistifadə edilirdi?

A) analoq hesablama qurğularından

B) avtomatlaşdırılmışlar idarəetmə sistemindən

C) natamamavtomatik idarəetm sistemidən

D) rəqəmli idarə sistemidən

E) heç bir


114. Mikroprosessorların əsas üstünlükləri aşağıdakılardan hansıdır ?

A) yüksək dəqiqlik

B) diskretlik

C) dövrilik

D) konkretlik

E) korreknost


115. Mikroprosessorların əsas üstünlükləri aşağıdakılardan hansıdır ?

A) universallıq

B) dövrilik

C) korreknost

D) diskretlik

E) konkretlik


116. Daha ucuz hansı qurğuların yaranması analoq hesablama qurğularının sıxışdırılmasına gətirib çıxardı?

A) mikroprosessorların

B) modemlərin

C) şifrləyicilərin

D) əlaqənin aparatların

E) telefon bağlantılarının


117. Mikroprosessorun universallıq xüsusiyyəti aparaturanın dəyişdirmədən dəyişikliklərə icazə verir, bəs nə dəyişir bu halda?

A) idarəetmənin alqoritmi

B) informasiyanın çıxışının alqoritmi

C) mikroprosessorların alqoritmi

D) printerin alqoritmi

E) modemin alqoritmi


118. Əks əlaqəli avtomatik idarəetmənin ən sadə növlərindən biri, verilmiş daimi qiymətlərin dəyişən şəraitində hansı məqsədə malikdir?

A) parametrlərin saxlanılması

B) tezliyin sürətlənməsi

C) qiymətlərin azaldılması

D) diskretliyi artırmaq

E) tezliyi artırmaq


119. Əks əlaqəli avtomatik idarə etmənin ən sadə növlərindən birinin istifadədə hansı məqsədə malikdir?

A) çəndə suyun səviyyəsi

B) tezliyin sürətlənməsi

C) qiymətlərin azaldılması

D) diskretliyi artırmaq

E) tezliyi artırmaq


120. Əks əlaqəli avtomatik idarə etmənin ən sadə növlərindən birinin istifadədə hansı məqsədə malikdir?

A) temperaturu və havanın rütubətliyini saxlamaq

B) tezliyin sürətlənməsi

C) qiymətlərin azaldılması

D) diskretliyi artırmaq

E) tezliyi artırmaq


121. Əks əlaqəli avtomatik idarə etmənin ən sadə növlərindən birinin istifadədə hansı məqsədə malikdir?

A) valın fırlanma sürətləri

B) tezliyin sürətlənməsi

C) qiymətlərin (mənaların) azaldılması

D) diskretliyi artırmaq

E) tezliyi artırmaq


122.Əks əlaqəli avtomatik idarəetmə sistemlərinin sadə növlərinin məsələlərini həll edən qurğular necə adlanır ?

A) avtomatik tənzimçilər

B) EHM

C) mikroprosessorD) kalkulyator

E) əməli yaddaş


123. Buxar maşınlarında Uatta Tənzimçi hansı parametri dəstəkləyirdi?

A) valın dövriyyələrinin saylarını

B) temperaturun və havanın rütubətliyini

C) tezliyin sürətlənməsi

D) valın fırlanma sürətləri

E) tezliyi artırmaq


124. Ekstremal tənzimləmə məsələsi tənzimlənən parametrlərdən birinin hansı qiymətlərini saxlanmadır?

A) maksimal

B) son

C) maddi


D) ilkin

E) ilk
125. Ekstremal tənzimləmə məsələsi tənzimlənən parametrlərdən birinin hansı qiymətlərini saxlanmadır?

A) minimal

B) son


C) ilk

D) maddi


E) ilkin
126. Avtomatlaşdırılmış sınaq sistemləri əsasən hansı sistemlərin prinsipləri üzrə qurulur?

A) avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri

B) multiprosessorlu EHM

C) analoq sistemləri

D) rəqəmli sistemlər

E) sistemin yarimavtomat


127. İdarəetmənin avtomatlaşdırmasında idarəedici təsirlər idarə olunan obyektin fəaliyyəti üçün hər hansısa, şəraitin təminatına yönəldilmişdir, hansının?

A) ən yaxşı şərait

B) ekstremal şərait

C) kandar şəraiti

D) ən pis şərait

E) son şərait


128. Sınaqları avtomatlaşdırma zamanı obyekti hansı şəraitə qoymağa çalışırlar?

A) ən pis şərait

B) ən yaxşı şərait

C) kandar şəraiti

D) son şərait

E) ilk şərait


129. İdarəetmənin avtomatlaşdırmasında idarəedici təsirlər idarə olunan obyektin fəaliyyətlərini təmin etmək üçün nəyə yönəldilmişdir?

A) ən yaxşı şərait

B) ən pis şəraitə

C) son şərait

D) kandar şəraiti

E) ilk şərait


130. Çox hallarda sınaqların keçirilməsinin tempində sınaqların nəticəsi nələri tələb etmirlər?

A) ani emalı

B) kandar şəraiti

C) son şərait

D) ilk şərait

E) son nəticələr


131. Manipulyasiya robotları, çoxməqsədli proqram-idarə olunan qurğuları kimi təşkil edilib nəyi imitasiya edirlər?

A) insan əlini

B) maşını

C) EHM


D) Prosessoru

E) Mikroprosessoru


132. Manipulyator-robotların tətbiqlərinin əsas sahələri hansı əməliyyatları daxil edir

A) qurmaları

B) komplektləşdirməni

C) emalı


D) verilməni

E) formalaşmanı


133. Manipulyator-robotların tətbiqlərinin əsas sahələri hansı əməliyyatları daxil edir?

A) nəqliyyatı

B) komplektləşdirməni

C) emalı


D) verilməni

E) formalaşmanı


134. Manipulyator-robotların tətbiqlərinin əsas sahələri hansı əməliyyatları daxil edir?

A) quraşdırmaları

B) emalı

C) verilməni

D) formalaşmanı

E) komplektləşdirmənı


135. Elmi araşdırmalar işlərin hansı formalarını əhatə edir?

A) eksperimental tədqiqatlar

B) məlumatların yazıları

C) yazıların emalı

D) məlumatların işlənməsi

E) məlumatların ötürülməsi


136. Elmi araşdırmalar işlərin hansı formalarını əhatə edir?

A) tədqiqatın nəticələrinin emalı

B) məlumatların işlənməsi

C) məlumatların ötürülməsi

D) yazıların emalı

E) məlumatların yazıları


137. Elmi araşdırmalar işlərin hansı formalarını əhatə edir?

A) deduksiya qurmaları hesablamalarla bağlı

B) məlumatların yazıları

C) yazıların emalı

D) məlumatların ötürülməsi

E) məlumatların işlənməsi


138. EHM- in meydana gəlişi ilə tədqiqatın hansı yeni metodu yarandı?

A) informasiya modelləriylə sınaqlar

B) kimyavi təcrübələri

C) modelləşdirməylə sınaqlar

D) fiziki sınaqlar

E) sintetik sınaqlar


139. EHM- in meydana gəlişi ilə tədqiqatın hansı yeni metodu yarandı?

A) kibernetika modelləşdirməsi

B) sintetik sınaqlar

C) fiziki sınaqlar

D) modelləşdirməylə sınaqlar

E) kimya təcrübələri


140. Tədqiqatın obyekti haqqında bizim biliyimizin qeyri-müəyyənliyinin dərəcəsi necə adlanır?

A) entropiya

B) korrelyasiya

C) dispersiya

D) interpolyasiya

E) ekstrapolyasiya


141. Ölçmə prosesinin avtomatlaşdırması məsələləri necə mərhələni özünə daxil edir?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) N
142. Hansı problem ölçmə prosesinin kompleks avtomatlaşdırmasının mərkəzi problemidir?

A) ilkin məlumatların daxil edilməsinin avtomatlaşdırması

B) kibernetik modelləşdirməsi

C) informasiya modelləriylə sınaqlar

D) modelləşdirməylə sınaqlar

E) ekstrapolyasiya
143. Hansı əsas üsulda Kamak modulundan istifadə olunur?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) N
144. Deyək ki, x = 0, 1, 2 dəyişən qiymətlər alir, y- isə uyğun olaraq, 0,1, 3 qəbul edir. Onda interpolyasiya funksiyasını tapın y= L (x)?

A) 1/2*X (X+1)

B) X (X+1)

C) X

D) y = L (x)E) y=N
145. Prosessor o qurğuya deyilirki, aşağıda verilmişilərdən yerinə yetirməyi bacarsın.Hansını?

A) məlumatların üstündə əməliyyatlar

B) kibernetika modelləşdirməsi

C) hesabatları

D) simvolların üstündə əməliyyatlar

E) əmr etmək


146. Prosessor o qurğuya deyilirki, aşağıda verilmişilərdən yerinə yetirməyi bacarsın.Hansını?

A) məlumatların üzərində məntiqi qiymətini istehsal etmək

B) simvolların üzərində məntiqi əməliyyatların qiymətini istehsal etmək

C) hesablamaların qiymətini istehsal etmək

D) analoq siqnallarının qiymətini istehsal etmək

E) rəqəmli siqnalların qiymətini istehsal etmək


147. Prosessorun standart sxemi nə qədər qurğudan ibarətdir?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 1

E) 100000


148. Prosessorun standart sxemi hansı qurğulardan ibarətdir?

A) hesab məntiq qurğusu və idarəetmə qurğusu

B) mikroprosessor

C) əməli yaddaş qurğusu

D) RAM

E) ROM
149. Sistem şinin qurulmasında,standart konnektorlarla təhciz edilmiş və sistemi tam birləşdirən qurğu necə adlanır?A) Kamak

B) Uatta


C) Naykvista

D) Mikroprosessor

E) prosessor
150. Kamak sistemi əsasən harada tətbiq edilir?

A) nəzarət-ölçü sistemləri

B) AİS

C) FK


D) hesab-məndiq qurqusu

E) OƏQ-obyektlə əlaqə qurğusu


151. Aşağıdakılardan hansı təcrübə və ölçmənin əsas mərhələlərinə aid deyil?

A) Verilənlərdən göstəricilərin qeyd edilməsi

B) Göstəricilərin diskret formaya çevrilməsi

C) Verilənlərin kompüterə daxil edilməsi

D) Ölçülərin emalının emalı

E) Kompüterdən informasiyanın xaric edilməsinin emalı


152. Ölçülərin nəticələrinin emalı neçə yerə bölünür?

A) 2


B) 3

C) 1


D) 4

E) 5
153. Ölçülərin nəticələrinin emalı hansılardır?

A) İlkin və ikinci emal

B) Sonuncu emal

C) Birinci emal

D) Qarışiq emal

E) Sadə emal
154. Ölçülərin nəticələrinin avtomatlaşdırılması neçənci emaldan başlayır?

A) 2-ci emal

B) 1-ci emal

C) Əvvəlki mərhələdən

D) Sonuncu mərhələdə

E) 1-ci və 2-ci mərhələdən


155. Təcrübələrin və ölçmələrin nəticələrinin kompüterlərə əllə daxil edilməsinin mənfi cəhətləri bunlardan biri deytil?

A) Az effektli olur

B) Verilənlərin daxil edilmə müddəti çox olur

C) Az qənaətli olur

D) Nisbətən az təcrübələrin nəticələri daxil edilir

E) Təcrübələr sürətli aparılır


156. Təcrübələrin və ölçməlrin avtomatlaşdırılmasının problemi hansıdır?

A) İlkin verilənlərin daxil edilməsinin avtomatlaşdırılması

B) Vaxta qənaət edilməsi

C) Parametrlərin formatlaşdırılması

D) Parametrlərin diskretlənməsi

E) Verilənlərin dəqiqliyi


157. Təcrübələrin və ölçmələrin avtomatlaşdırılması neçə üsulla yerinə yetirilir?

A) 3


B) 1

C) 2


D) 4

E) 5
158. Ölçmələrin avtomatlaşdırılmasının birinci üsulu vaxta qədər davam edəcək?

A) Təcrübə və ölçmələr tam avtomatlaşdırılmış texnologiyaya keçənə qədər

B) EHM-ə keçənə qədər

C) Sadələşdirilənə qədər

D) Ölçmə qurtarana qədər

E) Parametrləri təyin olduqda qurtarır
159. Təcrübə və ölçmələrin avtomatlaşdırılmasında birinci üsulda hansı proses tam avtomatlaşdırılmamışdır?

A) Ölçmələrin nəticələrinin kompüterə daxil edilməsi

B) Parametrlərin qeyd edilməsi

C) Parametrlərin ötürülməsi

D) Parametrlərin diskretlənməsi

E) Parametrlərin kodlaşdırılması


160. Qrafiki informasiyanın kompüterə daxil edilməsi hansı rejimdə həyata keçirilir?

A) Avtomatik və yarımavtomatik

B) Əllə daxil edilir

C) Avtomatik

D) Yarımavtomatik

E) Heç biri


161. Təcrübələrin nəticələrinin yarım avtomatik qeydi deyəndə nə başa düşülür?

A) Əllə qeyd edilir

B) Nəticələr kompüterə köçürülür

C) Nəticələr şkalalardan köçürülür

D) Nəticələr xüsusi qurğularla köçürülür

E) Nəticələr avtomatik aparılır


162. Təcrübələrin nəticələrinin avtomatik qeydi deyındə nə başa düşülür?

A) avtomatik rejimdə təcrübələr və ölçmələr avtomatik aparılır

B) avtomatik rejimdə hesablanır

C) avtomatik ölçmə aparılır

D) təcrübə şəklində aparılır

E) ölçmə şəklində aparılır


163.Aşağıdakılardan hansı təcrübə və ölçmələrin mərhələsinə aiddir?

A) ölçmə cihazlarının vericilərdən göstəricilərin götürülməsi

B) göstəriciləri analoq siqnala çevirmək

C) göstəriciləri diskret formaya çevirmək

D) ölçmə cihazlarının multipleksordan göstəricilərin götürülməsi

E) ölçmə cihazlarının multipleksora göstəricilərin daxil edilməsi


164.Aşağıdakılardan hansı ölçmələrin nəticələrinin emalında əsasdır?

A) ilkin və ikinci emal

B) nəticənin emalı

C) birinci emal

D) mürəkkəb emal

E) sadə emal


165. Superpozisiya prinsipini hansı sistemlərə tətbiq etmək olmaz?

A) qeyri – xətti sistemlərə;

B) bütün statik tənzimləmə sistemlərinə;

C) açıq avtomatik idarəetmə sistemlərinə;

D) xətti avtomatik sistemlərə;

E) yalnız açıq avtomatik idarəetmə sistemlərinə;


166. Tutum vericisi nədir?

A) qeyri – elektrik mexaniki yerdəyişməni tutum müqavimətinin dəyişməsinə çevirən kondensatordur

B) siqnalları ötürən qurğudur

C) qeyri – elektrik mexaniki yerdəyişməni induktiv müqavimətinin dəyişməsinə çevirən qurğudur

D) elektrik siqnallarını tənzimləyən qurğudur

E) mexaniki elementin irəliləmə hərəkətinin qiymətini tutum müqavimətinindəyişməsinə çevirən qurğuya


167. Avtomatik idarəetmə sistemlərində dinamik rejim nə vaxt baş verir?

A) sistemə təkanlı həyəcan və ya tapşırıq təsiri tətbiq edildikdə

B) sistemdə potensiometrik verici tətbiq edildikdə

C) qeyri – elektrik mexaniki yerdəyişməni elektrik kəmiyyətinə çevirən zaman

D) elektrik siqnalları tənzimlənən müddətdə

E) elektrik siqnalları tənzimlənən zaman


168. Modelləşdirmə metodları nə üçün tətbiq edilir?

A) keçid xarakteristikaları qurmaq üçün

B) sistemin dayanıqlığını təyin etmək üçün

C) keçid prosesinə nəzarət etmək üçün

D) sistemin giriş və çıxış siqnallarının müqayisəsi üçün

E) sistemin dayanıqsızlığının təyin etmək üçün


169. Modelləşdirmədə eksperiment harada aparılır?

A) obyekti əvəz edən modeldə aparılır

B) dinamik bəndlərdə aparılır

C) bütün tənzimləmə sistemlərində

D) xətti avtomatik idarəetmə sistemlərində

E) bütün avtomatik idarəetmə sistemlərində


170. Modelləşdirmədə əsas sistemin modeli harada yaradılır?

A) hesablayıcı maşınlarda

B) əməliyyat gücləndiricilərində

C) dinamik bəndlərdə

D) korreksiya qurğularında

E) izləyici sistemlərdə


171. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin tətbiqi zamanı əsas həll edici amil nədir?

A) iqtisadi mahiyyət daşımasıdır

B) texnoloji prosesə nəzarətdir

C) tənzimləmə prosesinin yerinə yetirilməsidir

D) texnoloji prosesin gedişini tezləşdirməkdir

E) texnoloji prosesin idarə edilməsidir


172. AİS- in layihələndirilməsi və tətbiq edilməsi ilk növbədə nəyə əsaslanmalıdır?

A) xalq təsərrüfatının optimal fəaliyyəti nəzəriyyəsinə

B) texnoloji proseslərin növlərinə

C) texnoloji proseslərdə nəzarətin gücləndirilməsinə

D) texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmasına

E) telemexaniki ölçmələrə


173. Hadisənin ehtimalı hansı intervalda olmaldır?

A) 0 ≤ P(A) ≤ 1

B) – 1 ≤ P(A) ≤ 1

C) – 1 ≤ P(A) ≤ 0

D) 0 < P(A) < 1

E) 1 < P(A) < 2


174. Əgər xətti ATS- də təsadüfi proseslər zaman etibarilə eyni cür keçərsə və müəyyən orta qiymət ətrafında fasiləsiz olaraq rəqs edərsə, belə proses necə adlanır?

A) stasionar təsadüfi proses

B) adi təsadüfi proses

C) qeyri stasionar təsadüfi proses

D) staxostik proses

E) texnoloji proses


175. Xətti ATS- də hansı proseslərə staxostik proses deyilir?

A) texnoloji prosesləri xarakterizə edən təsadüfi kəmiyyətlərini zamandan asılı olaraq dəyişən proseslərə

B) təsadüfi kəmiyyətlərini dəyişməyən proseslərə

C) zaman etibarilə eyni keçən proseslərə

D) zaman etibarilə eyni cür keçən və müəyyən orta qiymət ətrafında fasiləsiz olaraq rəqs edən proseslərə

E) elektrik kəmiyyətlərinin ölçülməsi prosesinə


176. Xətti ATS- də təsadüfi prosesdə bir – birindən müəyyən τ zaman müddəti qədər fərqlənən x(t)x(t + τ) qiymətləri hasilinin zamana görə orta qiyməti necə adlanır?

A) korrelyasiya funksiyası

B) zaman funksiyası

C) xətti funksiya

D) meyletmə funksiyası

E) qeyri – xətti funksiya


177. Xətti ATS- də təsadüfi funksiya nəyə deyilir?

A) istənilən arqumentdən asılı olaraq dəyişən kəmiyyətə

B) təsadüfi proseslərin dəyişməyən kəmiyyətinə

C) orta kvadratik qiymətə

D) fasiləsiz gedən prosesin dəyişməyən kəmiyyətinə

E) arqumentdən asılı olaraq dəyişən tək funksiyaya


178. Aşağıdakı göstəricilərdən hansı xətti ATS- də korrelyasiya funksiyasına aiddir?

A) cüt funksiyadır

B) meyletmə funksiyasıdır

C) tək funksiyadır

D) arqumentdən asılı olaraq dəyişən tək funksiyadır

E) arqumentdən asılı olmayan sabit funksiya


179. Optimal ATS nədir?

A) orta kvadratik xətanın minimum olmasını təmin edən strukturlu və parametrli ATS- dir

B) istənilən strukturlu və parametrli ATS- dir

C) orta kvadratik xətanın maksimum olmasını təmin edən ATS- dir

D) orta kvadratik xətası sabit qalan ATS- dir

E) orta kvadratik xətası sıfra bərabər olan ATS-dir


180. Aşağıdakı göstəricilərdən hansı xətti ATS- in sintez məsələlərindəndir?

A) optimal sistemin təyin olunması və həyata keçirilməsi

B) optimal sistemin parametrlərinin dəyişməsinə nəzarət

C) optimal sistemin xətti funksiyasının təyin edilməsi

D) müəyyən orta qiymət ətrafında fasiləsiz olaraq rəqs edən proseslərə nəzarət

E) orta kvadratik xətanın sıfra qədər yaxınlaşdırılması


181. Alqoritm nədir?

A) məsələlərin verilənlər üzərində axtarılan nəticələrin alınması üçün icra olunacaq elementar əməliyyatlar ardıcıllığıdır

B) məsələlərin həllində istifadə olunacaq hesablama düsturları toplusudur

C) məsələlərin həllində iştirak edən verilənlərin və informasiya massivlərinin tam siyahısıdır

D) məsələlərin qoyuluşu mərhələsində araşdırılan sualların siyahısıdır

E) məsələlərin həlli haqqında ilkin məlumatlardır


182. Aşağıda göstərilən şərtlərdən hansı alqoritmin xassələrinə aid deyil?

A) alqoritm prosesin riyazi modelidir

B) alqoritm determinlənmiş olmalıdır

C) alqoritm nəticəvi olmalıdır

D) alqoritm kütləvi olmalıdır

E) alqoritm sadə olmalıdır


183. Aşağıdakılardan hansı alqoritmin əsas təsvir vasitələrindən deyil?

A) alqoritmin sadəliyi

B) blok – sxem

C) operator sxemi

D) alqoritmik dil

E) alqoritmik dil və operator sxemi


184. Aşağıda göstərilən proseslərdən hansı təcrübədə rast gəlinən məsələlərin alqoritmlərini təşkil edən tipik hesablama prosesinə aid deyil?

A) idarəetmə prosesi

B) xətti hesablama prosesi

C) budaqlanan hesablama prosesi

D) dövri hesablama prosesi

E) periodik hesablama prosesi


185. Superpozisiya prinsipini hansı sistemlərə tətbiq etmək olmaz?

A) qeyri – xətti sistemlərə

B) xətti sistemlərə

C) statik və astatik tənzimləmə sistemlərində

D) qeyri – xətti və xətti sistemlərdə

E) statik sistemlərə


186. ATS- in keyfiyyət göstəricilərini tədqiq etmək üçün istifadə edilən üsullara aid deyil?

A) təxmini riyazi üsul

B) zaman xarakteristikaları üsulu

C) köklər üsulu

D) tezlik üsulu

E) köklər və tezlik üsulları


187. Aşağıdakı ifadə necə adlanır?

A) təsadüfi kəmiyyətin riyazi gözləməsi

B) orta kvadratik xəta

C) veriliş müddəti

D) təsadüfi kəmiyyət

E) keyfiyyət göstəricisi


188. Təsadüfi siqnal xətti sistemdən keçdikdə onun çıxışında nə yaranır?

A) təsadüfi proses

B) çıxış siqnalı

C) təsadüfi kəmiyyət

D) ötürmə funksiyası

E) dəyişən funksiya


189. Texnoloji proseslərin idarə edilməsi üçün istifadə olunan vasitələri şərti olaraq necə adlandırırlar?

A) texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri

B) texnoloji proseslərin informasiya sistemləri

C) texnoloji proseslərin alqoritmik sistemləri

D) texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış elementlər sistemi

E) texnoloji proseslərin proqramlar sistemi


190. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərində əsas həlledici amil hansıdır?

A) iqtisadi mahiyyət daşıması

B) kibernetik prinsiplərin tətbiqi

C) elektron – hesablama maşınların tətbiqi

D) riyazi metodların tətbiqi

E) obyektin idarəedilməsi metodologiyası


191. Aşağıda göstərilənlərdən hansı AİS – in yaradılmasının ümumi konsepsiyasının hazırlanması mərhələsinə aiddir?

A) sistemin ümumi və yığcam xarakteristikasının verilməsi

B) layihə tapşırıqlarının müəyyənləşdirilməsi

C) sistemin iqtisadi cəhətdən analizi

D) sistemin eskiz layihələndirilməsi

E) sistemin texniki layihələrinin hazırlanması


192. Obyektin idarə edilməsi nədir?

A) obyektin hər hansı bir başlanğıc vəziyyətdən digər vəziyyətə gətirilməsidir

B) obyektin parametrlərinə nəzarətdir

C) obyektin parametrlərinin tənzimlənməsidir

D) obyektin səmərəli işinin təşkilidir

E) obyektin normal işinə nəzarətdir


193. İdarəetmə sistemlərinin qurulması prinsipləri nədən asılıdır?

A) idarəetmə obyektinin giriş və çıxışındakı informasiyadan istifadə edilmə dərəcəsindən

B) sistemin struktur quruluşunun seçilməsindən

C) real sistemin modelinin yaradılmasından

D) sistemin elementlərinin parametrlərinin seçilməsindən

E) keçid prosesinə göstərilən təsirin öyrənilməsindən və qiymətləndirilməsindən


194. Meyletməyə görə idarəetmə prinsipi əsasında qurulan AİS – lərdə hansı kəmiyyətdən istifadə edilir?

A) idarəetmə obyektinin yalnız çıxışındakı informasiyadan

B) idarəetmə obyektinin yalnız girişindəki informasiyadan

C) həm giriş, həm də çıxış siqnallarından

D) sistemin elementlərinin parametrlərindən

E) keçid prosesinə göstərilən təsirlərdən


195. Hansı AİS – lər yüksək dəqiqlik tələb edilən hallarda tətbiq edilirlər?

A) kombinəli idarəetmə prinsipinə əsaslanan AİS – lər

B) həyəcanlandırıcı qüvvələrə görə idarəetmə prinsipinə əsaslanan AİS – lər

C) meyletməyə görə idarəetmə prinsipinə əsaslanan AİS – lər

D) hər üç prinsipə əsaslanan AİS – lər

E) yalnız həyəcanlandırıcı qüvvələrə görə və meyletməyə görə idarəetmə prinsipinə əsaslanan AİS – lər


Katalog: uploads -> Test
uploads -> O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi u. X. Xasanov fuqaro muhofazasi va tibbiy xizmati
Test -> İnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən imtahan testləri (2019/2020 cu tədris ILI, II semester) Kafedra – “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”
Test -> Fənn: Kommutasiya sistemləri Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa
Test -> Kompüter şəbəkələri” fənnindən imtahan test sualları
Test -> FƏLSƏFƏ FƏnnindən test
Test -> Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “ŞƏrabin mikrobiologiyasi”
Test -> Yeyinti Məhsullarının Soy
Test -> Fənn: Elektrik qida qurğuları Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa DÜZGÜn cavablar 1 90 A
Test -> Fənn: Texniki informatika (30 saat mühazirə) Qrup: 4119a Müəllim: Hüseynova Gülnaz Kafedra: km və t test: 500 ədəd Düzgün cavab: a variantı

Download 1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Download 1.26 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaÖtürücü əlaqə kimi dispetçeri aradan cıxarılarsa , hesablama maşınina idarə etmənin bütün konturunu bağlayarlarsa, o halda tamamilə nə alınır?

Download 1.26 Mb.