Hansı mərhələlər ölçmələrin avtomatlaşdırmasının əsas məsələlərinə aiddir?
Download 1.26 Mb.
bet6/9
Sana18.11.2020
Hajmi1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

196. Hansı mərhələlər ölçmələrin avtomatlaşdırmasının əsas məsələlərinə aiddir?

A) EHM-in məlumatların daxil edilməsi

B) EHM-in birləşdirilməsi

C) sistemə birləşdirmə

D) tənzimçilərin avtomatlaşdırması

E) filtrasiyanın prosesi


197. Nəticələrin emalları necə olurlar?

A) ilkin


B) sonuncular

C) yekunu vurulmuşlar

D) sistemlilər

E) diskretli


198. Nəticələrin emalları necə olurlar?

A) ikinci

B) sonuncular

C) yekunu vurulmuşlar

D) sistemlilər

E) diskretlilər


199. Ölçmə prosesinin avtomatlaşdırmasının mərkəzi problemi?

A) ilkin məlumatların daxil etməsi

B) ilk məlumatların alınması

C) ifadələrin tutulması

D) sistemə birləşdirmə

E) tənzimçilər sisteminə əlavə etmə


200. Hansı mərhələlər ölçmələrin avtomatlaşdırmasının əsas məsələlərinə aiddir?

A) ölçmələrin emalı

B) EHM-in birləşdirilməsi

C) sistemə birləşdirmə

D) tənzimçilərin avtomatlaşdırması

E) filtrasiyanın prosesi


201. EHM-də nəticələrin ilkin emalı az effektlidir, niyə görə?

A) böyük vaxt itkisinə görə

B) yerinə yetirmək çox çətinolduğuna görə

C) avtomatlaşdırılmamışdır

D) qismən avtomatlaşdırılmışdır

E) çətin olduğuna görə


202. Ölçmə prosesinin avtomatlaşdırmasının mərkəzi problemi?

A) ilkin məlumatların daxil etməsi

B) ilk məlumatların alınması

C) ifadələrin tutulması

D) sistemə birləşdirmə

E) tənzimçilər sisteminə əlavə etmə


203. Əlaqə qurğusu obyekt üçün nəyi təmin edir?

A) parametrlərin rəqəmli formaya çevrilməsini

B) analoq formasına məlumatların çevrilməsini

C) tənzimləyicilərə məlumatlar verir

D) analoq formasında məlumatlar yazır

E) analoq növündə məlumatlar formalaşdırır


204. Determinə olunmuş prosesin ekstropolyasiyasının mənası nədən ibarətdir?

A) qanunauyğunluğun tapılmasından

B) korrelyasiyadan

C) dispersiyadan

D) konkretliklərdən

E) anlaşılmazlıqlardan


205. Elmi araşdırmalar işlərin hansı formalarını əhatə edir?

A) eksperimental tədqiqatlar

B) məlumatların yazıları

C) yazıların emalı

D) məlumatların işlənməsi

E) məlumatların ötürülməsi


206. Elmi araşdırmalar işlərin hansı formalarını əhatə edir?

A) tədqiqatın nəticələrinin emalı

B) məlumatların işlənməsi

C) məlumatların ötürülməsi

D) yazıların emalı

E) məlumatların yazıları


207. EHM-də nəticələrin ilkin emalı niyə görə az effektli olur?

A) böyük vaxt itkisinə görə

B) yerinə yetirmək çox çətinolduğuna görə

C) avtomatlaşdırılmamışdır

D) qismən avtomatlaşdırılmışdır

E) çətin olduğuna görə


208. Hansı mərhələlər ölçmələrin avtomatlaşdırmasının əsas məsələlərinə aiddir?

A) EHM-in məlumatların daxil edilməsi

B) EHM-in birləşdirilməsi

C) sistemə birləşdirmə

D) tənzimçilərin avtomatlaşdırması

E) filtrasiyanın prosesi


209. Hansı mərhələlər ölçmələrin avtomatlaşdırmasının əsas məsələlərinə aiddir?

1. ölçmələrin emalı

2. EHM-in birləşdirilməsi

3. sistemə birləşdirmə

4. tənzimçilərin avtomatlaşdırması

5. filtrasiyanın prosesi

A) 1


B) 2 və 3

C) 2, 3, və 4

D) 1, 2, 3, 4

E) 1, 2, 3,4, 5


210. Nəticələrin emalları necə olurlar?

A) ilkin


B) sonuncular

C) yekunu vurulmuşlar

D) sistemlilər

E) diskretli


212. Bu funksiya nəyi göstərir?

A) düz DFÇ

B) əks DFÇ

C) Sürətli DFÇ

D) Xətti DFÇ

E) determinə prosessi


213. Bu funksiya nəyi bildirir ?

A) əks DFÇ

B) düz DFÇ

C) Sürətli DFÇ

D) Xətti DFÇ

E) determinə prosessini


214.Aşağıdakılardan biri alqoritmin tərifidirdir.

A) məsələlərin verilənlər üzərində axtarılan nəticələrin alınması üçün icra olunacaq elementar əməliyyatlar ardıcıllığıdır

B) məsələlərin həllində istifadə olunacaq hesablama düsturları toplusudur

C) məsələlərin həllində iştirak edən verilənlərin və informasiya massivlərinin tam siyahısıdır

D) məsələlərin qoyuluşu mərhələsində araşdırılan sualların siyahısıdır

E) məsələlərin həlli haqqında ilkin məlumatlardır


215. Aşağıda göstərilən şərtlərdən hansı alqoritmin xassələrinə aiddir?

1.alqoritm prosesin riyazi modelidir

2. alqoritm determinlənmiş olmalıdır

3. alqoritm nəticəvi olmalıdır

4. alqoritm kütləvi olmalıdır

5. alqoritm sadə olmalıdır

A) 2, 3, 4, 5

B) 1

C) 2 və 3D) 2, 4, 5

E) 5 və 1


216. Aşağıdakılardan hansı alqoritmin əsas təsvir vasitələridir?

1. alqoritmin sadəliyi

2. blok – sxem

3. operator sxemi

4. alqoritmik dil

5. alqoritmik dil və operator sxemi

A) 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 3, 4


D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 4


217. Tədqiqatlarin nəticələrini kompyuter elminə tətbiq etmək üçün nəyə fikir vermək lazımdır ?

A) Hamsına

B) Alqoritmik düşüncə

C) Informasiya təqdimatı

D) Proqramlaşdırma

E) Sistemlərin layihələndirilməsi


218. Kompyuter qrafikası

A) Real və virtual obyektlərin vizual verilmə prosesi

B) Sensor siqnalların verilmə prosesi

C) Dərk etmə prosesini modelləşdirmə

D) Hesabatın effektiv kordinasiyası

E) Səslərin, obrazların ayırd edilməsi


219. Proqram təminatı necə olmalıdır?

A) Tapşırıqda verilmiş xüsusiyyətə malik olmalı, etibarlı olmalı, təhlükəsizliyə və mühafizəyə görə fərqlənməlidir

B) Tapşırıqdakılara cavab verərək sadə olmalıdır

C) Mühafizə və təhlükəsizlik əsas şərt deyil

D) Qlobal proqramlaşdırmaya malik olmalı

E) Heç biri


220. İnsan və heyvanların dünyanı dərk etmə prosesini modelləşdirilməsi, immitasiyası nece adlanır?

A) Süni intellekt və robototexnika

B) Kompyuter qrafikası

C) Avtomatik modelləşdirmə

D) Avtomatik rəqəmli təhlil

E) Kompyuterin ekranında üçölçülü qoloqrama


221. Ekranda işıqsaçan nöqtəni adətən ...... adlandırırlar

A) Piksellər

B) True color

C) High color

D) “işarə yeri”

E) Şüa
222. Kompyuterin klavriaturasını nə idarə edir ?

A) Proqram

B) Kodlarla

C) Siqnallar

D) Prosessor

E) Monitor
223. Informasiyanın ən kiçik vahidi hansıdır ?

A) bit


B) bayt

C) kilobayt

D) meqobayt

E) kilobit


224. İnformasiyanı emal edən qurğu –hansıdır?

A) prosessor

B) əməli yaddaş

C) klaviatura

D) monitor

E) maus
225. Daxiletmə - xaricetmə qurğuları kompyuterdə hansı əməliyyatı yerinə yetirir?

A) informasiyanın kompyuterə daxil və xaric edilməsı

B) informasiyanın silinməsini

C) şəbəkədə məlumatların silinməsini

D) qrafıki əməliyyatların yerinə yetirilməsini

E) hesablama prosesinin yerinə yetirilməsini
226.İdarəetmə pultunun vəzifəsi nədir?

A) İnformasiyanı kompyuterə daxil və xaric etmək

B) Kompyuter qurğularının qarşılıqlı əlaqəsini və onlar arasında informasiya mübadiləsini təmin etmək

C) Hesablama prosesinin gedişi zamanı proqramçı və operator tərəfindən sistem eməliyyatlarını yerinə yetirmək

D) Kompyuterin hissələri arasında informasiya mübadiləsinin yüksək sürətlə aparılmasını təmin etmək

E) Verilənlərin təyin edilməsini aparat səviyysində deyil, tam səviyyədə aparmaq


227. Daxili yaddaş qurğuları, xarici yaddaş qurğuları, giriş-çıxış qurğuları və ……… kompüterin əsas qurğuları hesab olunur.

A) Prosessor

B) Printer

C) ROM


D) HDD

E) Əməliyyat sistemi


228. İdarəetmə qurğusu və hesab məntiq qurğusu nəyin tərkib hissəsidır?

A) Prosessorun

B) Əməliyaddaşın

C) Daimi yaddaşın

D) Giriş qurğuların

E) Çıxış qurğuların


229. Bu quğu kompüterin işini idarə edir, ona kompüterin beyni də deyilir?

A) Prosessor

B) Sistem bloku

C) Ana plata

D) RAM

E) ROM
230. Elektrik enerjisindən asılı olan yaddaş?A) RAM

B) HDD


C) FDD

D) CD


E) DVD
231. Prosessora aid deyil?

A) Məlumatı yadda saxlayır

B) Verilənləri emal edir

C) Kompyuteri idarə edir

D) Hesab - məntiqəməliyyatlarını icra edir

E) Ana plata üzərində yerləşir


232. Prosessorun tezliyi hansı kəmiyətlə ölçülür?

A) GHz


B) Mbayt/san

C) Bit/san

D) Hs

E) əməliyyat/san


233. Aşağıda verilənlərdən hansı ən sürətli informasiya mübadiləsini təmin edir?

A) RAM


B) HDD

C) FDD


D) Fləş

E) CD
234. Aşağıdakılardan hansı ən sürətlidir?

A) Keş yaddaş

B) Fləş


C) HDD

D) RAM


E) DVD
235. Verilənləri müvəqqəti yadda saxlayır və elektrik enerjisindən asılı olan yaddaşdır?

A) RAM


B) ROM

C) HDD


D) Fləş

E) DID-R
236. Bu kiçik həcimli yaddaşın vəzifəsi məlumatlara daha sürətli müraciəti təmin etməkdir?

A) Keş

B) RAM


C) Fləs

D) CMOS


E) BİOS
237. Elektik enerjisindən asılı olmayan bu daxili yaddaş verilənləri uzun müddət daxilində saxlaya bilir?

A) ROM


B) RAM

C) FDD


D) Fləş

E) DVD
238. Prosessora aid deyil?

A) Məlumatı yadda saxlayır

B) Verilənləri emal edir

C) Kompyuteri idarə edir

D) Hesab - məntiq əməliyyatlarını icra edir

E) Ana plata üzərində yerləşir
239. Prosessorun tezliyi hansı kəmiyətlə ölçülür?

A) GHz


B) Mbayt/san

C) Bit/san

D) Hs

E) əməliyyat/san


240.Ekran təsvirindəki nöqtə necə adlanır?

A) piksel

B) elementar element

C) sadə təsvir elementi

D) təsvirin kiçik elementi

E) dpi
241. İnformasiyanı emal edən qurğu –hansıdır?

A) prosessor

B) əməli yaddaş

C) klaviatura

D) monitor

E) maus

242.Hansının daxilində kompyuterin ən vacib komponentləri yerləşir?

A) Sistem bloku

B) RAM

C) Modem

D) Monitor

E) Mikroprosessor


243.Verilənlərin vizual təqdimatı üçün qurğudur:

A) Monitor

B) Web - camera

C) Printer

D) Scanner

E) Siçan (Mouse)


244. Biri kompyuterin əsas qurğularından saya bilməz.

A) Modem

B) Siçan (Mouse)

C) Klaviatura

D) Sistem bloku

E) Monitor


245.Hansının daxilində kompyuterin ən vacib komponentləri yerləşir?

A) Sistem bloku

B) RAM

C) Modem

D) Monitor

E) Mikroprosessor


246. İdarəetmə qurğusu və hesab məntiq qurğusu nəyin tərkib hissəsidır?

A) Prosessorun

B) Əməliyaddaşın

C) Daimi yaddaşın

D) Giriş qurğuların

E) Çıxış qurğuların


247. Bu qurğunun funksiyası kompyuterin əsas hissələrini öz daxilində saxlamaqla onları kənar təsirdən mühafizə etmək, qurğuları elektriklə təmin etməkdir.

A) Sistem bloku

B) Ana plata

C) Prosessor

D) Qidalanma bloku

E) Monitor


248. Aşağıdakilardan biri Sistem blokunun funksiyalarına aid deyil?

A) Bəzi vacib qurğuları üzərində saxlayır

B) Qurluları enerji ilə təmin edir

C) Xüsusi ventilyatorla qızmanın qarşısını alır

D) Qurguları daxilində saxlayr

E) Qurgular müqavimət yaradır


249. Əlaqə qurğusu obyektə nəyi təmin edir?

A) verilənnlərin yazılmaya ötürülməsini

B) analoq formasına məlumatların tərcüməsi (köçürməsi)

C) tənzimçilərə məlumatlar verir (xəbər verir)

D) analoq formasında məlumatlar yazır

E) analoq növündə məlumatlar formalaşdırır


250. Kamaka modullarında tərkibə daxil olurlar …...

A) analoq-rəqəmli çevricisi

B) skanerlər

C) xüsusi mikroprosessor

D) kalkulyator

E) printer


251 Aşağıdakı reqressiya tənliklərindən hansı tənlik çoxkorrelyasiyalı model hesab edilə bilər:

1.y = a0 + a1x + a2

2.y = a0 + a1x + a2

3.y = a0 + a1x1 + a2x2

4.y = a0 + a1x1 + a2x22

5.y = a0 + a1 + a2

А) 3 və 4

B) 2 və 3

C) 1 və 2

D) 4 və 5

E) 1 və 5
252. Reqressiya tənliyi y = a0 + a1x şəklindədir. Əgər Sy2 -y asılı dəyişənin qiymətlərinin dispersiyası, S2yx -y asılı dəyişənin x sərbəst dəyişənə görə dispersiyasıdırsa, onda determinasiya əmsalı necə hesablanacaqdır?B)


C)

D)E)


Katalog: uploads -> Test
uploads -> O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi u. X. Xasanov fuqaro muhofazasi va tibbiy xizmati
Test -> İnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən imtahan testləri (2019/2020 cu tədris ILI, II semester) Kafedra – “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”
Test -> Fənn: Kommutasiya sistemləri Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa
Test -> Kompüter şəbəkələri” fənnindən imtahan test sualları
Test -> FƏLSƏFƏ FƏnnindən test
Test -> Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “ŞƏrabin mikrobiologiyasi”
Test -> Yeyinti Məhsullarının Soy
Test -> Fənn: Elektrik qida qurğuları Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa DÜZGÜn cavablar 1 90 A
Test -> Fənn: Texniki informatika (30 saat mühazirə) Qrup: 4119a Müəllim: Hüseynova Gülnaz Kafedra: km və t test: 500 ədəd Düzgün cavab: a variantı

Download 1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Download 1.26 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaHansı mərhələlər ölçmələrin avtomatlaşdırmasının əsas məsələlərinə aiddir?

Download 1.26 Mb.