5 – sinf. Texnologiya. 1-chorak. (I-variant) Yog`ochning xossalrini ko`rsating
Download 0.71 Mb.
bet1/9
Sana23.10.2020
Hajmi0.71 Mb.
#12210
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

5 – SINF. TEXNOLOGIYA. 1-CHORAK. (I-VARIANT)

1. Yog`ochning xossalrini ko`rsating.

A) Rahgli, qizil B) Rangli, gulli, namligi D) Suyuqligi2. Maktab ustaxonasida qanday arralar ishlatiladi?

A) Dastarra B) Qo`l arra D) Burcharra va dastarra3. Durodgorlikda ishlatiladigan yog`ochlar nomini ko`rsating?

A) Qayin, qoraqayin B) Terak, tol, tut D) Shumtor, qarag`ay, qora qarag`ay4. Tiskining vazifasini ko`rsating.

A) O`yadi B) Mahkam ushlab turadi D) Arralaydi5. Arralar vizifasiga ko`ra tishlari qanday bo`ladi?

A) Vazifasidan qat`iy nazar mayin tishli va yirik tishli B) Mayin tishli D) Yirik tishli6. Yog`ochni quritish usuli necha xil bo`ladi?

A) 2 xil tabiiy va sun`iy B) 1 xil tabiiy D) 1 xil sun`iy7. Uskunalar necha guruhga bo`linadi?

A) Bir guruhga o`yuvchi uskunalar B) Bir guruhga qirquvchilar D) Ikki guruhga o`yuvchilar8. O`lchash va rejalash asboblarini ko`rsating?

A) Arra B) Go`niya va xatkash D) Go`niya9. Yog`och nuqsonlarini ko`rsating?

A) Yoriqligi B) Namligi D) Qattiqligi10. Randaning vazifasi nimadan iborat?

A) Sirtlarning o`lchamini olish B) Sirtlarni silliqlash D) Sirtlarni tekislash11. Duradgorlik asboblarini ko`rsating?

A) Xatkash, zubila B) To`qmoq, randa, xatkash D) Lobzik, arra, metchik12. Duradgorlik dastgohi nima uchun kerak?

A) Arralash va randalash ishlari uchun B) O`yish va teshish ishlari uchun D) Barcha duradgorlik ishlari uchun.13. Asboblar qanday va qayerda saqlanadi?

A) Quruq joyda B) Asboblar javonida D) O`qituvchi javonida14. Egovning tishlari qanday qo`rinishda bo`ladi?

A) Yirik tishli B) Mayin tishli D) Yirik va mayin tishli15. Randaning pichog`I necha gradusda charhlanadi?

A) 40 gradusda B) 50 gradusda D) 45 gradusda16. Nima uchun yog`och arralanadi?

A) Buyum yasash uchun B) Kerakli o`lchamni olish uchun D) Yog`ochga ishlov berish uchun17. To`qmoqning vazifasini ko`rsating?

A) Durodgorlik birikmalarni biriktirishda va tunikalarni tekislashda B) Yog`ochga mix qoqish

D) Tunikalarni taqsimlash Simlarni to`g`irlash

18. Egov va arralar qanday po`latdan tayyorlanadi?

A) Konstruksion B) Prokatlardan D) asbobsozlik19. Egovlar ko`rinishi jihatdan necha xil bo`ladi?

A) 5 B) 4 D) 720. Metallar asosan necha turga bo`linadi?

A) Rangli va rangsiz B) Qora va oq D) Qora va rangli


5 – SINF. TEXNOLOGIYA. 2-CHORAK. (I-VARIANT)

1. Yog`ochga ishlov bеrish ishlari qanaqa xonada o`tkaziladi?

A) Mеtallga ishlov bеrish xonasida

B) Yog`ochga ishlov bеrish xonasida

D) Tikuvchilik xonasida2. Uquvchi ustaxonaga kеlishdan oldin qo`lida nima bo`lishi kеrak?

A) daftar, chizg`ich, qalam, uchirg`ich va kundalik

B) daftar, qalam, chizg`ich, arra va bolg`a

D) daftar, qalam, bo`yoq va bolta

Е) Soat, oyna, qalam, qog`oz

F) Xamma javoblar to`g`ri3. Uquvchi asbob – uskunalarni uqituvchining ruxsatisiz olishi mumkinmi?

A) mumkin B) mumkin emas D) xoxlagan vaqtda

Е) ba'zi bir xolatda mumkin F) xamma javob to`g`ri

4.Ish o`rnini payraxa va qirindilarni nima bilan tozalash kеrak?

A) qo`l bilan B) latta bilan D) maxsus shotka bilan

Е) qo`l va latta bilan F) suv bilan

5. Daraxt turlari nеcha xilga bo`linadi?

A) 2 B) 3 D) 4 Е) 5 F) xamma javob to`g`ri6. Yog`ochdan qanday buyumlar tayyorlanadi?

A) dеraza romlari, eshik plastmassa to`qmoqlar B) dеraza romlari, eshik, pustlok

D) dеraza romlari, eshik, musiqa asboblari, o`yinchoklar, qog`oz kismlari

7. Daraxt tanasining xajmi nеcha foizni tashkil etadi?

A) 40-50% B) 50-85% D) 85-90% Е) 15-20% F) 20%8. Ishlov bеrish qiyinligi jixatidan qanday yog`ochlarga bo`linadi?

A) qattiq B) yumshoq D) qattiq va yumshoq9. Yog`ochning qaysi kеsimida yillik xolda to`liq ko`rinadi?

A) tangеntallik B) radiallik D) ko`ndalang10.Dеtallning chizmasi nеcha usulda bajariladi?

A) 1 B) 2 D) 3 Е) 4 F) xamma javob to`g`ri11. Ko`karib turgan daraxt qanday kismlarga bo`linadi?

A) ildiz, tana va shox – shabbalarga

B) ildiz, tana va taxtalarga D) ildiz, po`stloq va fanеralarga

Е) po`stloq va fanеralarga F) taxta va shox-shabbalarga12. Yog`ochning yoshi qanday aniqlanadi?

A) yillik xalkalarga qarab B) yillik pustlog`iga qarab

D) radial kеsimiga qarab

13. Daraxt novdalaridan qanday buyum tayyorlanadi?

A) eshik B) dеraza D) duradgorlik asboblar Е) savat

F) xamma javoblar to`g`ri

14. Daraxt tanasi ishlov bеrishga qulay bo`lishi uchun qanday turda kеsiladi?

A) nushtasta turda B) kul turda D) ustun turda15. Nina bargli yog`och taxtalarining bo`yi nеcha mеtrgacha bo`ladi?

A) 0,5dan 3 m.gacha B) 1 m.dan 5 m.gacha

D) 1 m.dan 6.5 m.gacha

16.Duradgorlikda, qurilishda qanday daraxtning turi ko`p ishlatiladi?

A) igna bargli B) bargli D) Yog`och ishlatimaydi.17. Yog`ochning tabiiy rangi o`zgarishiga nima sabab bo`ladi?

A) zamburug`larning tushganligi B) daraxtning kеsganlikdan

D) daraxtning qurishidan

18. Yog`och qaysi kasallikka uchraganda bo`sh bo`ladi va suvni ko`p shimadi?

A) Olachipor dog` kasalligi B) Soxta mag`iz kasalligi

D) po`stlok osti qizarish kasalligi

19. Yog`ochga ishlov bеrish ishlari qanday dastgoxda bajariladi?

A) Tеmirchilik B) Chilangarlik D) Duradgorlik20. Duradgorlik dastgoxining shskanjasida qanday mеxanizmdan foydalaniladi?

A) Goykalt B) Vintli D) Shponkali


5 – SINF. TEXNOLOGIYA. 3-CHORAK. (I-VARIANT)

1) Duradgorlik bo’yicha ishlayotganda nima uchun texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilinadi?

A) Tekshiruvchilar uchun. B) O’qituvchi uchun

D) Biron-bir falokat bo’lmasligi uchun. E) o’qituvchi majbur qilgani uchun

2) O’quvchilar ish vaqtida shikastlansa dori-darmonni qayerdan olishlari kerak?

A) dorixonadan B) ambulatoriyadan

D) mehnat xonasidagi 1- yordam qutisidan E) maktab hamshirasidan

3) Biron falokat ro’y bersa birinchi tibbiy yordamni kim ko’rsatishi kerak?

A) doktorlar B) maktab hamshirasi

D) direktor E) yonida bo’lgan o’quvchilar va o’qituvchi

4) Duradgorlik ustaxonasida tehnika xavfsizligi uchun nimalar bo’lishi kerak?

A) stol verstaklar ustida to’siqlar, dori- darmon uchun aptechka, tehnika xavfsizligi uchun instruktaj, xalatlar bo’lishi kerak.

B) asbob- uskunalar soz, yorug’ va toza, director tomonidan tasdiqlangan instruktaj bo’lishi kerak.

D) Xalatlar, asbob - uskunalar bo’lishi kerak. E) o’qituvchi va o’quvchilar bo’lishi kerak.5) O’quvchilar ustaxonadagi stanoklarda ishlashlari mumkinmi?

A) mumkin emas. B) mumkin

D) ayrim hollarda E) o’qituvchi o’rgatib ruxsat bergandan so’ng F) barcha javoblar to’g’ri

6) Ko’karib turgan daraxt qanday qismlarga bo’linadi?

A) ildiz, tana va shox – shabbalarga B) ildiz, tana va taxtalarga

D) ildiz, po’stloq va faneralarga E) taxta va shox-shabbalarga

7) O’quvchila ustaxonaga kirishlaridan oldin qo’llarida nomalar bo’lishi kerak?

A) daftar, qalam, chizg’ich, o’chirg’ich, arra va bolta

B) daftar, qalam, chizg’ich, o’chirg’ich, kitob va kundalik

D) Daftar, qalam, bolta va bolg’a

E) Barcha javoblar to’g’ri

8) Yog’ochga ishlov berish ishlari qaysi xonada o’tkaziladi?

A) Metallga ishlov berish xonasida B) Yog’ochga ishlov berish xonasida

D) Tikuvchilik xonasida E) Laboratoriya xonasida

9) Ish o’rnidagi payraxa va qirindilar nima bilan tozalanadi?

A) Latta bilan B) Qo’l bilan D) Maxsus sho’tka bilan

E) qo’l va latta bilan F) Barcha javoblar to’g’ri

10) Yog’ochni qanday nuqsonlari bilan ishlatish mumkin emas?

A) Yorog’I bo’lsa B) Chirigan bo’lsa

D) Xidi bo’lsa E) ko’zi bo’lsa , xo’l bo’lsa F) barcha javob to’g’ri

11) Duradgorlikda ishlatiladigan yelim qanday tayyorlanadi?

A) Maxsus yelim qaynatgichda B) kastryulda

D) qozonda E) biron – bir idishda F) barcha javoblar to’g’ri

12) Yelimning sifatliligina qanday bilamiz?

A) Yelim payrahada olinganda uzilib – uzilib tomsa

B) yelim payraxada olinganda asalga o’xshab uzilmasdan oqib tursa va rangi tiniq bo’lsa

D) yelim sal qattiqroq bo’lsa E) barcha javoblar to’g’ri13) Yelim ishlatilayotganda nima bilan surkaladi?

A) payraha bilan B) latta bilan

D) So’tka bilan E) barcha javoblar to’g’ri

14 Ho’l yog’ochni duradgorlikda ishlatib bo’ladimi?

A) bo’ladi B) ayrim hollarda bo’ladi

D) bo’lmaydi E) barcha javoblar to’g’ri

15) Duradgorlik asboblari qanday hollarda soz deb hisoblanadi?

A) Dastasi mahkam o’tmas B) o’tkir zang bosgan

D) dastasi mahkam, o’tkir, zanglamagan E) barcha javoblar to’g’ri

16) Yasaladigan buyumning tehnologik xaritasi qanday tuzilishi kerak?

A) rasm chizilishi B) o’lchamlari bo’lishligi

D) andozaning bo’lishi E) rasm chizilgan, o’lchamlari aniq qo’yilgan bo’lishi

17) Asboblar qanday saqlanishi kerak?

A) asboblarni hohlagan joyda saqlash lozim B) asboblar pala-partish saqlanishi lozim

D) asboblar maxsus joylarda, yosh bolalartning qo’li yetmaydigan joyda toza o’tkir moylangan holda saqlash lozim.

18) Duradgorlikda ishlatiladigan asboblar qaysilar?

A) arra, bolta, klyuch. B) arra, bolta, bolg’a, randa, iskana

D) metchik, plashki, shtangensirkul’ E) arra, bolta, ketmon, haskash

19) Yog’ochlar bir-biri bilan qanday mahkamlanadi?

A) Mixlar bilan, yelim bilan, qalaylanib, kavsharlanib

B) yelim bilan, oshiq-moshiq bilan, mixlar bilan, tirnoqli biriktirish bilan

D) Svarka bilan, burama mixlar bilan, yelim bilan

E) mixlar bilan, simlar bilan o’rab bog’lash

20) Yog’och materiallari qanday jilvirlanadi?

A) randalar bilan B) Iskanalar bilan D) Oyna va qumqog’oz bilan E) charhlash bilan


5 – SINF. TEXNOLOGIYA. 4-CHORAK. (I-VARIANT)

1.Yog’ochga ishlov berish soxasidagi xalq hunarmandchigi kasblari qaysilar?

A) Duradgorlik, yog’och o’ymakorligi, mebelsozlik.

B) Ganchkorlik, zargarlik, chilangarlik. D) Zardo’zlik, tikuvchilik, duradgorlik

2. Yo’goch o’ymakorligida ishlatiladigan o’lchov asboblari.

A) Shtangensirkul, bolg’a, chizg’ich.

B) Metr, chizg’ich, sirkul. D) Go’niya, lineyka, qalam, randa.

3. Yog’och o’ymakorligi san’ati nima uchun ishlatiladi?

A) yog’chdan tayyorlangan buyumlarga bezak berish uchun.

B) Yogochdan tayyorlangan buyumlarni uzoq muddat saqlanishi uchun.

D) Yog’chdan tayyorlangan buyumlardan foydalanish qulay bo’lishi uchun.

4. Naqsh deb nimaga aytiladi?

A) Naqsh deb chiroyli chizmaga aytiladi. B) Naqsh deb murakkab chizmaga aytiladi.

D) Naqsh deb bir elementni bir necha bor takrorlanishiga aytiladi.

5. Yog’ch o’ym,akorligida qanday asboblar ishlatiladi?

A) randa, bolta, arralar. B).duradgorlik iskanalari. D) yog’ch o’ymakorligi iskanalari.

6. Yog’ch o’ymakorligida necha turdagi iskanalari ishlatiuladi?

A) 5 ta B) 6 ta D) 8 ta .

7. To’gri iskanalar necha dona tig’ning kengligi necha mm bo’ladi ?

A) 4 dona bo’lib, tig’ining kengligi 1,5 mm bo’ladi.

B) 2 dona bo’lib, tig’ning kengligi 1 mm bo’ladi.

D) 6 dona bo’lib, tig’ning kengligi 2 mm bo’ladi.

8. Naqshl;ar yog’och ustiga qanday ko’shiriladi?

A) (Kalka) axta qog’oz yordamida. B) Qalam bilan chiziladi. D) Qora qog’oz yordamida.

9. Nutromer qanday o’lchaydi?

A) To’g’ri yuzalarni o’lchaydi. B) Ichki yuzalarni o’lchaydi.

D) Tashqi yuzalarni o’lchaydi.

10. Naqshning eng oddiy turi qaysi?

A) Mehrobi islimi turi. B) Oddiy zanjira turi. D) Patnus gul islimi turi.

11. Yof’ch o’ymakorligida ishlatiladigan daraxtlarni qachon qirqib tayyorlash to’g’ti?

A) Daraxtdan suv qochgan vaqtda oktabr-noyabr oy;arida.

B) Daraxtdan suv qochmagan vaqtda iyun-iyul oylarida. D) To’gri javob yoq.

12. O’yilgan naqshlarni pardozlash turlari.

A) 4 ta B) 5 ta D) 2 ta.13. Metallarga ishlov berish asosidagi milliy hunarmandchilik kasblari.

A) Zardo’zlik, zargarlik, duradgorlik, temirchilik. B) Zargarlik, chilangarlik, tunukasozlik, pichoqchilik.

D) Zargarlik, o’ymakorlik, temirchilik, pichoqchilik.

14. Metallarga qanday dasrgohda ishlov beramiz?

A) Mehnat dastgohida. B) Chilangarlik dastgohida. D) Maxsus stolda.

15. Yog’chning fizik hossalariga nimalar kiradi?

A) Yorilishi, issiqlik va elektr tokini o’tkazuvchanligi.

B) Egilishi, tob tashlashi, mo’rtligi. D) Yorilishi, xomaki ishlov berish, egiluvchchanligi.

16. Yog’chning mo’rtligi nima?

A) Tob tashlashi. B) Egilishi. D) Sinib ketishi.

17. O’quvchi asbob-uskunalarni o’qituvchining ruxsatisiz olishi mumkinmi?

A) Mumkin. B) Mumkin emas. D) Ba’zi holatlarda mumkin.

18. Elektr toki necha turga bo’linadi?

A) Bir turga B) uch turga D) ikki turga.

19. O’zgarmas toklar nimada jamlanadi?

A) Metallarda. B) Akumlyator, batareykalarda. D) Elektr simlarda.

20. Elektr tokini qanday matall yaxshi o’tkazadi?

A) Alyuminiy simi. B) mis simi. D) Oltin simi.


5 – SINF. TEXNOLOGIYA. 1-CHORAK. (II-VARIANT)

1. Yog`ochni quritish usuli necha xil bo`ladi?

A) 2 xil tabiiy va sun`iy B) 1 xil tabiiy D) 1 xil sun`iy2. Uskunalar necha guruhga bo`linadi?

A) Bir guruhga o`yuvchi uskunalar B) Bir guruhga qirquvchilar

D) Ikki guruhga o`yuvchilar

3. O`lchash va rejalash asboblarini ko`rsating?

A) Arra B) Go`niya D) Bolg`a E) Go`niya va xatkash4. Yog`och nuqsonlarini ko`rsating?

A) Namligi B) Qattiqligi D) Egiluvchanligi E) Yoriqligi5. Randaning vazifasi nimadan iborat?

A) Sirtlarning o`lchamini olish B) Sirtlarni silliqlash D) Sirtlarni silliqlash va o`lchamga kiritish E) Sirtlarni tekislash6. Yog`ochning xossalrini ko`rsating.

A) Rahgli, qizil B) Rangli, gulli, namligi D) Suyuqligi E) Namligi7. Maktab ustaxonasida qanday arralar ishlatiladi?

A) Dastarra B) Qo`l arra D) Ikki dastali arra E) Burcharra va dastarra8. Durodgorlikda ishlatiladigan yog`ochlar nomini ko`rsating?

A) Qayin, qoraqayin B) Terak, tol, tut D) Shumtor, qarag`ay, qora qarag`ay E) Hamma turdagi yog`ochlar9. Tiskining vazifasini ko`rsating.

A) O`yadi B) Mahkam ushlab turadi D) Arralaydi E) Tekislaydi10. Arralar vizifasiga ko`ra tishlari qanday bo`ladi?

A) Vazifasidan qat`iy nazar mayin tishli va yirik tishli B) Mayin tishli

D) Yirik tishli

11. Nima uchun yog`och arralanadi?

A) Buyum yasash uchun B) Kerakli o`lchamni olish uchun

D) Yog`ochga ishlov berish uchun

12. To`qmoqning vazifasini ko`rsating?

A) Yog`ochga mix qoqish B) Tunikalarni taqsimlash D) Simlarni to`g`irlash

E) Durodgorlik birikmalarni biriktirishda va tunikalarni tekislashda

13. Egov va arralar qanday po`latdan tayyorlanadi?

A) Konstruksion B) Prokatlardan D) asbobsozlik E) To`plangan14. Egovlar ko`rinishi jihatdan necha xil bo`ladi?

A) 5 B) 4 D) 7 E) 315. Metallar asosan necha turga bo`linadi?

A) Rangli va rangsiz B) Qora va oq D) Qora va rangli16. Duradgorlik asboblarini ko`rsating?

A) Xatkash, zubila B) To`qmoq, randa, xatkash D) Lobzik, arra, metchik

E) Zubila, metchik, lobzik

17. Duradgorlik dastgohi nima uchun kerak?

A) Arralash ishlari uchun B) Randalash ishlari uchun

D) O`yish va teshish ishlari uchun E) Barcha duradgorlik ishlari uchun.

18. Asboblar qanday va qayerda saqlanadi?

A) Quruq joyda B) Asboblar javonida D) O`qituvchi javonida

E) Duradgorlik dastgohining asboblar tokchasida

19. Egovning tishlari qanday qo`rinishda bo`ladi?

A) Yirik tishli B) Mayin tishli D) Yirik va mayin tishli20. Randaning pichog`I necha gradusda charhlanadi?

A) 40 gradusda B) 50 gradusda D) 45 gradusda E) 60 gradusda


5 – SINF. TEXNOLOGIYA. 2 – CHORAK (II-VARIANT)

1. Yog`ochdan qanday buyumlar tayyorlanadi?

A) dеraza romlari, eshik plastmassa to`qmoqlar

B) dеraza romlari, eshik, pustlok D) dеraza romlari, eshik, musiqa asboblari, o`yinchoklar, qog`oz kismlari

2. Daraxt tanasining xajmi nеcha foizni tashkil etadi?

A) 40-50% B) 50-85% D) 85-90% Е) 15-20% F) 20%3. Ishlov bеrish qiyinligi jixatidan qanday yog`ochlarga bo`linadi?

A) qattiq B) yumshoq D) qattiq va yumshoq4. Yog`ochning qaysi kеsimida yillik xolda to`liq ko`rinadi?

A) tangеntallik B) radiallik D) ko`ndalang5. Dеtallning chizmasi nеcha usulda bajariladi?

A) 1 B) 2 D) 3 Е) 4 F) xamma javob to`g`ri6. Duradgorlikda, qurilishda qanday daraxtning turi ko`p ishlatiladi?

A) igna bargli B) bargli D) Yog`och ishlatimaydi.7. Yog`ochning tabiiy rangi o`zgarishiga nima sabab bo`ladi?

A) zamburug`larning tushganligi B) daraxtning kеsganlikdan

D) daraxtning qurishidan

8. Yog`och qaysi kasallikka uchraganda bo`sh bo`ladi va suvni ko`p shimadi?

A) Olachipor dog` kasalligi B) Soxta mag`iz kasalligi

D) po`stlok osti qizarish kasalligi

9. Yog`ochga ishlov bеrish ishlari qanday dastgoxda bajariladi?

A) Tеmirchilik B) Chilangarlik D) Duradgorlik10. Duradgorlik dastgoxining shskanjasida qanday mеxanizmdan foydalaniladi?

A) Goykalt B) Vintli D) Shponkali11. Yog`ochga ishlov bеrish ishlari qanaqa xonada o`tkaziladi?

A) Mеtallga ishlov bеrish xonasida

B) Yog`ochga ishlov bеrish xonasida

D) Tikuvchilik xonasida12. Uquvchi ustaxonaga kеlishdan oldin qo`lida nima bo`lishi kеrak?

A) daftar, chizg`ich, qalam, uchirg`ich va kundalik

B) daftar, qalam, chizg`ich, arra va bolg`a

D) daftar, qalam, bo`yoq va bolta

Е) Soat, oyna, qalam, qog`oz

F) Xamma javoblar to`g`ri13. Uquvchi asbob – uskunalarni uqituvchining ruxsatisiz olishi mumkinmi?

A) mumkin B) mumkin emas D) xoxlagan vaqtda

Е) ba'zi bir xolatda mumkin F) xamma javob to`g`ri

14. Ish o`rnini payraxa va qirindilarni nima bilan tozalash kеrak?

A) qo`l bilan B) latta bilan D) maxsus shotka bilan

Е) qo`l va latta bilan F) suv bilan

15. Daraxt turlari nеcha xilga bo`linadi?

A) 2 B) 3 D) 4 Е) 5 F) xamma javob to`g`ri16. Ko`karib turgan daraxt qanday kismlarga bo`linadi?

A) ildiz, tana va shox – shabbalarga

B) ildiz, tana va taxtalarga D) ildiz, po`stloq va fanеralarga

Е) po`stloq va fanеralarga F) taxta va shox-shabbalarga17. Yog`ochning yoshi qanday aniqlanadi?

A) yillik xalkalarga qarab B) yillik pustlog`iga qarab

D) radial kеsimiga qarab

18. Daraxt novdalaridan qanday buyum tayyorlanadi?

A) eshik B) dеraza D) duradgorlik asboblar Е) savat

F) xamma javoblar to`g`ri

19. Daraxt tanasi ishlov bеrishga qulay bo`lishi uchun qanday turda kеsiladi?

A) nushtasta turda B) kul turda D) ustun turda20. Nina bargli yog`och taxtalarining bo`yi nеcha mеtrgacha bo`ladi?

A) 0,5dan 3 m.gacha B) 1 m.dan 5 m.gacha

D) 1 m.dan 6.5 m.gacha
5 – SINF. TEXNOLOGIYA. 3 – CHORAK (II-VARIANT)

1) Ko’karib turgan daraxt qanday qismlarga bo’linadi?

A) ildiz, tana va shox – shabbalarga B) ildiz, tana va taxtalarga

D) ildiz, po’stloq va faneralarga E) taxta va shox-shabbalarga F) ) ildiz, tana po’stloq va faneralarga

2) O’quvchila ustaxonaga kirishlaridan oldin qo’llarida nomalar bo’lishi kerak?

A) daftar, qalam, chizg’ich, o’chirg’ich, arra va bolta

B) daftar, qalam, chizg’ich, o’chirg’ich, kitob va kundalik D) Daftar, qalam, bolta va bolg’a

E) Barcha javoblar to’g’ri F) daftar, qalam, chizg’ich,3) Yog’ochga ishlov berish ishlari qaysi xonada o’tkaziladi?

A) Metallga ishlov berish xonasida B) Yog’ochga ishlov berish xonasida

D) Tikuvchilik xonasida E) Laboratoriya xonasida F) Metallga ishlov berish xonasida yog’ochga ishlov berish xonasida

4) Ish o’rnidagi payraxa va qirindilar nima bilan tozalanadi?

A) Latta bilan B) Qo’l bilan D) Maxsus sho’tka bilan E) qo’l va latta bilan

F) Barcha javoblar to’g’ri

5) Yog’ochni qanday nuqsonlari bilan ishlatish mumkin emas?

A) Yorog’I bo’lsa B) Chirigan bo’lsa

D) Xidi bo’lsa E) ko’zi bo’lsa , xo’l bo’lsa F) barcha javob to’g’ri

6) Yasaladigan buyumning tehnologik xaritasi qanday tuzilishi kerak?

A) rasm chizilishi B) o’lchamlari bo’lishligi

D) andozaning bo’lishi E) rasm chizilgan, o’lchamlari aniq qo’yilgan bo’lishi F) ) rasm chizilishi o’lchamlari bo’lishli andozaning bo’lishi

7) Asboblar asboblarni qanday saqlanishi kerak?

A) hohlagan joyda saqlash lozim B) asboblar pala-partish saqlanishi lozim

D) asboblar maxsus joylarda, yosh bolalartning qo’li yetmaydigan joyda toza o’tkir moylangan holda saqlash lozim.

E) ) hohlagan joyda asboblar pala-partish saqlanishi lozim F) barcha javob to’g’ri8) Duradgorlikda ishlatiladigan asboblar qaysilar?

A) arra, bolta, klyuch. B) arra, bolta, bolg’a, randa, iskana

D) metchik, plashki, shtangensirkul’ E) arra, bolta, ketmon, haskash F) ) arra, bolta, klyuch. bolg’a, randa, iskana

9) Yog’ochlar bir-biri bilan qanday mahkamlanadi?

A) Mixlar bilan, yelim bilan, qalaylanib, kavsharlanib

B) yelim bilan, oshiq-moshiq bilan, mixlar bilan, tirnoqli biriktirish bilan

D) Svarka bilan, burama mixlar bilan, yelim bilan E) mixlar bilan, simlar bilan o’rab bog’lash F)Svarka bilan, yelim bilan10) Yog’och materiallari qanday jilvirlanadi?

A) randalar bilan B) Iskanalar bilan D) Oyna va qumqog’oz bilan E) charhlash bilan F) randalar , Iskanalar bilan11) Duradgorlik bo’yicha ishlayotganda nima uchun texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilinadi?

A) Tekshiruvchilar uchun. B) O’qituvchi uchun

D) Biron-bir falokat bo’lmasligi uchun. E) o’qituvchi majbur qilgani uchun F) Tekshiruvchi O’qituvchi uchunDownload 0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Download 0.71 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa5 – sinf. Texnologiya. 1-chorak. (I-variant) Yog`ochning xossalrini ko`rsating

Download 0.71 Mb.