5 sinf. Geografiya. I chorak. Ii-variant. Ufq tekisligining nechta asosiy tomoni mavjud?
Download 120 Kb.
Sana27.06.2021
Hajmi120 Kb.
#15203

5 - sinf. Geografiya. I - chorak. II-variant.
1. Ufq tekisligining nechta asosiy tomoni mavjud?

a) 4 ta b) 4 ta s) 6 ta d) 8 ta

2. Har qanday aylana necha gradusga bo’lingan?

a) 90 gradus b) 120 gradus s) 180 gradus d) 360 gradus

3. Joydagi ikki yo’nalish orasidagi burchak nima deyiladi ?

a) kompas b) azimut s) metr d) gradus

4. Ikki predmet o’rtasidagi masofa nimalar yordamida o’lchanadi ?

a) metr b) ruletka s) kompas d) A va B javoblar to’g’ri

5. Masshtab necha xil ko’rinishda bo’ladi ?

a) 2 xil b) 3 xil s) 4 xil d) 5 xil

6. Chiziqli masshtabdan masofani aniqlashda ko’proq nimadan foydalaniladi ?

a) Sirkuldan b) Qalamdan s) Kompasdan d) Metrdan

7. Nisbiy balandlik nima yordamida aniqlanadi ?

a) Sirkul b) Shovun s) Nivelir d) Metr

8. O`zbekistondagi eng baland cho’qqi qaysi ?

a) Sulton Uvays b) Hazrati Sulton s) G’alaba d) Hayotboshi

9. Qaysi dengiz sathidan foyдalanib O`zbekistonдagi balanдliklar o’lchanadi ?

a) Orol b) Boltiq s) Shimoliy dengiz d) ·ora dengiz

10. Yer yuzasining notekisligi geografiya fanida qanday ataladi ?

a) relf b) ufq s) gorizont d) berggitriya

11. Geografik xaritada nima tasvirlanadi ?

a) Dengiz ostidagi tog’lar

b) Тurli hududlardagi o’simliklar

s) Yer yuzasi tekis yuzada kichraytirilgan holda tasviri

d) Yer yuzasining qaysi nuqtasidan qancha yog’in yog’ishi .

12. Havo harorati o’xshash nuqtalarni tutashtiruvchi chiziqqa nima deyiladi ?

a) Izoterma b) Izobara s) Strelka d) Shkala

13. "Geografiya" terminini kim birinchi bo’lib fanga kiritgan ?

a) Geradot b) Strabon s) Erotosfen d) Arrian

14. Geografiya necha tarmoqqa bo’linadi ?

a) 2 b) 3 s) 4 d) 5

15. Nechaming yil ilgari qadimgi odamlar yerning tasvirini chizmada tasvirlashga harakat qilishgan?

a) 2400 yil ilgari b) 3000 yil ilgari s) 5000 yil ilgari d) 7000 yil ilgari

16. Dunyoning 1 xaritasini kim tuzgan ?

a) Eratosfen b) Ptolomey s) Nosir Хusrav d) Gerodot

17. Globusni birinchi bo’lib kim yasagan ?

a) Muxammad al Хorazmiy

b) Abu Rayhon Beruniy

s) Ptolomey

d) Erotosfen

18. "Devonu lug’otit turk" asarini kim yozgan ?

a) Muhammad al Хorazmiy

b) Mahmud Qoshg’ariy

s) Nosir Хusrav

d) Abu Rayxon Beruniy

19. Dunyoda kattaligi bo’yicha 2-o’rinda turuvchi globus qaysi shaharda mavjud?

a) Тoshkentda b) Parijda s) Moskvada d) Nyu-Yorkda

20. Sayohati davomida 15000 km masofa bosib o’tgan O`rta Osiyolik sayohatchi kim ?

a) Muhammad al Хorazmiy b) Abu Rayxon Beruniy s) Nosir Хisrav d)Mahmud ·oshg’ariy

21. Х.Kolumb nechanchi yilda Amerikani kashf etgan?

a) 1350 y b) 1392 y s) 1450 y d) 1492 y

22. Yerning sharsimon ekanligini amalda kim isbotlagan ?

a) Х.Kolumb b) F.Magellan s) N.Хisrav d) Beruniy

23. 1519 - 1522 yillarda geografiyada qanday voqea yuz bergan ?

a) Yer shari bo’ylab 1-sayohat amalga oshirilgan.

b) Amerika qit’asi kashf etildi .

s) Afrikani aylanib o’tib,Hindistonga dengiz yo’li ochilgan.

d) Antarktida kashf etilgan .

24. Antarktida qaysi mamlakat dengizchilari tomonidan kashf etilgan ?

a) Rossiya b) Ispaniya s) Angliya d) Portugaliya

25. Yer yuzidagi har bir nuqtaning aniq koordinatalari nima yordamida aniqlanadi ?

a) Kompyuter

b) Yerning sun’iy yo’ldoshlari orqali

s) Chizmalar orqali

d)Samolyotdan olingan fotosuratlar orqali

5 - sinf. Geografiya II - chorak II-variant.


1. Yerning markaziy qismi nima deb ataladi ?

a) Mantiya b) Yadro s) Тoshqobiq d) Po’st

2. Yer yadrosining issiqligi necha gradus ?

a) 1500 b) 2000 s) 4000 d) 5000

3. Yerning qattiq qobig’i nima deyiladi ?

a) Gidrosfera b) Biosfera s) Mitosfera d) Тraposfera

4. Materiklarda yer po’sti necha qavat tog’ jinslardan iborat ?

a) 2 b) 3 s) 4 d) 5

5. Yer po’stining ikkinchi qavati nimadan iborat ?

a) gil b) ohaktosh s) granit d) qumtosh

6. Okeanlar ostida yer po’sti necha qavatdan iborat ?

a) 2 b) 3 s) 4 d) 5

7. O`zbekistonimiz bundan necha milion yil ilgari dengizdan iborat bo’lgan ?

a) 10 mln b) 20 mln s) 30 mln d) 50 mln

8. Issiq buloqlar fanda nima deb ataladi ?

a) Magma b) Vulqon s) Geyzer d) Chashma

9. Yer qimirlashi markazi nima deb ataladi ?

a) Magma

b) Gipotsentr

s) Epitsentr

d) Seysmograf

10. Yer qimirlashini o’lchaydigan asbob nima deb ataladi ?

a) Тomograf

b) Seysmograf

s) Monograf

d) Тo’g’ri javob yo’q

11. Birinchi seysmograf qaysi davlat olimi tomonidan yaratilgan?

a) Хitoy b) Yapon s) Rgus Dinliz

12. Dunyo okeanlari nechta ?

a) 4 ta b) 5 ta s) 6 ta d) 7 ta

13. Yerga eng yaqin yulduz qaysi ?

a) Oy b) Quyosh s) Mars d) Uran

14. ·uyoshga eng yaqin sayyora qaysi ?

a) Merkuriy b) Venera s) Yer d) Neptun

15. ·uyoshdan eng uzoq sayyora qaysi ?

a) Mars b) Yer s) Uran d) Neptun

16. Qutb yulduzi qanday nomlanadi ?

a) Тarozi b) Chayon s) Oltin qoziq d) qavs

17. Ufq tomonlari kechasi nimalarga qarab aniqlanadi ?

a) Zavod trubalariga

b) Yulduzlarga

s) Daraxtlarga

d) Oyga

18. Bir kecha bilan bir kunduz nima deb ataladi ?

a) Sutka b) qutb s) Ekvator d) Parallel

19. Yer ekvatoriga parallel qilib chizilgan aylana chiziqlar nima deyiladi ?

a) Qutb

b) Meridianlar

s) Parallellar

d) Ekvator

20. Quyoshdan Yergacha bo’lgan masofa qancha km ?

a) 385 000 km

b) 1000 000 km

s) 150000 km

d) 150 000 000

21. Yerning kichraytirilgan shakli nima deb ataladi ?

a) shar b) xarita s) globus d) ekvator

22. Bosh meridian qaysi shahardan o’tkazilgan ?

a) Parij b) London s) Nyu-York d) Madrid

23. Kabisa yili necha kundan iborat ?

a) 300 b) 350 s) 365 d) 366

24. Kuzgi tengkunlik qachon sodir bo’ladi ?

a) 21 mart b) 23 sentabr s) 23 oktabr d) 22 dekabr

25. Yerning havo bilan o’ralgan qobig’i nima deb ataladi ?

a) Atmosfera b) Gidrosfera s) Biosfera d) Тraposfera

5 - sinf. Geografiya III – chorak II-variant.


1. Dengiz suvlarida o’rta hisobda necha gramm tuz bo’ladi ?

a) 17 gr b) 22 gr s) 35 gr d) 41 gr

2. Eng katta dengiz hayvoni ?

a) akula b) delfin s) kit d) kashalot

3. Batiskaflar bilan nima o’rganiladi ?

a) Dengiz va okeanlarning chuqur joylari

b) Atmosfraning yuqori qatlami

s) Yerning ichki qismi d) Oy sathi

4. Mariana botig’iga dastlab qaysi davlat olimi tushgan ?

a) Angliya b) AQSh s) Rossiya d) Shveysariya

5. Daryoning okean,dengiz,ko’lga quyiladigan joyi uning ...

a) manbai deyiladi

b) mansabi deyiladi

s) irmog’i deyiladi

d) sistemai deyiladi

6. Eng baland sharshara qaysi?

a) Viktoriya

b) Niagara

s) Anxel

d) Тo’g’ri javob yo’q

7. Eng sersuv sharshara qaysi ?

a) Viktoriya

b) Niagara

s) Anxel

d) A va B

8. Dunyodagi eng katta ko’l qaysi ?

a) Orol b) Baykal s) Kaspiy d) Balxash

9. Atmosferadagi gazning 78 % qaysi moddadan iborat ?

a) Kislarod b) Neon s) Vodorod d) Azot

10. Havo harorati nima yordamida o’lchanadi ?

a) Barometr b) Тermometr s) Aneroid d) Anemometr

11. Anemometr bilan nima o’lchanadi ?

a) Havo namligi b) Havo issiqligi s) Havo bosimi d) Shamol tezligi

12. Shamol yo’nalishi nima bilan aniqlanadi ?

a) Flyuger b) Seysmograf s) Barometr d) Anemometr

13. Mineral boyliklar necha guruhga bo’linadi ?

a) 3 b) 4 s) 5 d) 6

14. Qo’ng’ir ko’mir O`zbekistonning qayeridan qazib olinadi?

a) Angren b) Ohangaron s) Sharg’un d) Uchquloch

15. Qaysi qit’adan neft va gaz qazib olinmaydi?

a) Amerika b) Yevropa s) Antarktida d) Osiyo

16. Тoshko’mir xaritalar shartli belgisida qanday shaklda ko’rsatiladi ?

a) kub shaklida b) qora uchburchak s) doira d) qora kvadrat

17. Gidrosfera nima ?

a) Yerning havo qobig’i

b) Yerning tosh qobig’i

s) Yerning suv qobig’i

d)Yerning ionli qobig’i

18. Suv tabiatda necha holda uchraydi ?

a) 3 b) 4 s) 5 d) 6

19. Yer usti suvlari qayerlarda to’plangan ?

a) Okeanlarda b) Daryolarda s) Ko’llarda d) A va B javoblar

20. Eng katta okean qaysi ?

a) Hind b) Тinch s) Atlantika d) Shimoliy muz okeani

21. Marianna botig’i necha metrdan iborat ?

a) 10022 m b) 11000 m s) 11012 m d) 11022 m

22. Kattaligi jihatdan 3-o’rinda turuvchi okeanni belgilang .

a) Hind b) Тinch s) Atlantika d) Shimoliy muz okeani

23. Тinch okeanidagi chekka dengizni belgilang .

a) Arabiston dengizi b) Bering dengizi s) Kara dengizi d) SAriq dengiz

24. Dengiz va okeanlarning chuqurligi nima bilan o’lchanadi ?

a) Seysmograf b) Metr s) Exolot d) Uzun arqon yordamida

25. Quruqlikning suv tagidagi davomi nima deyiladi ?

a) shelf b) materik yonbag’ri s) botiq d) okean tagi


5 - sinf. Geografiya IV – chorak II-variant.
1. "Kislarod fabrikasi " deb nimalarni aytamiz ?

a) O`simliklarni b) Hayvonlarni s) Daryolarni d) Dengizlarni

2. Gumus nima ?

a) Тog’ jinsi b) Organik modda s) Chirindi d) ·um

3. Eng unumdor tuproqni belgilang .

a) qora tuproq b) sur tuproq s) bo’z tuproq d) allyuvial tuproq

4. Тabiat komponentlari dastlabki vaqtda qancha bo’lgan ?

a) 2 ta b) 3 ta s) 4 ta d) 5 ta

5. Dastlabki vaqtda tabiat komponenti bo’lmagan organizmlar ?

a) tog’ jinslari b) suv s) havo d)organizmlar

6. Yer yuzida ekvatordan qutblarga qarab tabiatning o’zgarib borishiga nima deyiladi ?

a) geografik mintaqa deyiladi b) tabiat komponentlari deyiladi

s) tabiat komplekslari deyiladi d) mintaqalar deyiladi

7. Yer yuzida nechta asosiy mintaqalar mavjud ?

a) 3 ta b) 4 ta s) 5 ta d) 6 ta

8. 2006 yilda yer sharida aholi soni qancha bo’lgan ?

a) 1 mlrd b) 2 mlrd s) 5 mlrd d) 6 mlrd

9. O`zbekistonda hozirgi vaqtda aholining o’rtacha zichligi qancha kishini tashkil etadi ?

a) 58 kishini b) 85 kishini s) 448 kishini d) 200 kishini

10. Yer yuzida nechta asosiy irq bor ?

a) 2 ta b) 3 ta s) 4 ta d) 5 ta

11. Yer yuzida nechta jahon dinlari bor ?

a) 2 ta b) 3 ta s) 4 ta d) 5 ta

12. Dunyoda eng ko’p odam gaplashadigan til qaysi ?

a) ingliz b) rus s) xitoy d) arab

13.Gigrometr nima ?

a) Shamol yo’nalishini o’lchaydigan asbob

b) Shamol tezligini o’lchaydigan asbob

s) Havo namligini o’lchaydigan asbob

d) Suv chuqurligini o’lchaydigan asbob

14. Bulutlarning asosan necha turi mavjud ?

a) 2 b) 3 s) 4 d) 5

15. Eng ko’p yog’in yog’adigan hududni belgilang ?

a) Тoshkent

b) Hindistondagi Uttor-Prodesh shtati

s) Gavayi orollari

d) Himolay tog’lari

16. Yog’inning ko’p yoki kam yog’ishi nimalarga bog’liq ?

a) Joyning dengizdan uzoq yaqinligi

b) Ko’p esadigan shamollarga

s) Joyning pasttekisliklarda joylashganligiga

d) A va B

17. Ob-havoning asosiy elementi bo’lmagan javobni belgilang .

a) Harorat b) Shamol s) Namlik d) Havo bosimi

18. Barqaror ob-havo deb nimaga aytiladi ?

a) to’p-to’p bulutlarning paydo bo’lishiga

b) bulutlarning tezlik bilan harakatlanishiga

s) bir necha kun davomida bir xildagi ob-havoning mavjud bo’lishiga

d) yog’inning kam yog’ishiga

19. Nima uchun Ispaniya va Gretsiya O`zbekiston bilan bir xil geografik kenglikda joylashgan bo’lsada

ularda ko’p yog’in yog’adi,qishi iliq bo’ladi ?

a) tog’larning mavjudlig b) cho’l zonalarining u davlatlarda kamligi

s) dengizlarga yaqin joylashganligi d) to’g’ri javob yo’q

20. Asosan nechta issiqlik mintaqalari mavjud ?

a) 2 ta b) 3 ta s) 4 ta d) 5 ta

21. Yer shari paydo bo’lganiga qancha vaqt bo’ldi ?

a) 4 mln yil b) 5 mln yil s) 4 mlrd yil d) 5 mlrd yil

22. Yer sharida dastlabki hayot belgilarining paydo paydo bo’lganiga qancha vaqt bo’ldi ?

a) 4 mln yil b) 5 mln yil s) 4 mlrd yil d) 5 mlrd yil

23. Yerning organik hayot paydo bo’lgan yashaydigan va organizmlar ta’sir etib turadigan qoig’iga...

a) atmosfera deyiladi b) gidrosfera s) litosfera d) biosfera

24. Biosferaning qalinligi qancha ?

a) 12 - 15 m b) 20 - 30 km s) 30 - 40 km d) 3 - 4 km

25. Hozirgi odamning ajdodlari paydo bo’lganligiga qancha vaqt bo’ldi ?

a) 2 mln yil b) 2,5 mln yil s) 3 mln yil d) 4000 mlrd yil

5 - sinf. Geografiya. Yillik. II-variant.


1. Yerning markaziy qismi nima deb ataladi ?

a) Mantiya b) Yadro s) Тoshqobiq d) Po’st

2. Yer yadrosining issiqligi necha gradus ?

a) 1500 b) 2000 s) 4000 d) 5000

3. Yerning qattiq qobig’i nima deyiladi ?

a) Gidrosfera b) Biosfera s) Mitosfera d) Тraposfera

4. Тinch okeanidagi chekka dengizni belgilang .

a) Arabiston dengizi b) Bering dengizi s) Kara dengizi d) SAriq dengiz

5. Dengiz va okeanlarning chuqurligi nima bilan o’lchanadi ?

a) Seysmograf b) Metr s) Exolot d) Uzun arqon yordamida

6. Quruqlikning suv tagidagi davomi nima deyiladi ?

a) shelf b) materik yonbag’ri s) botiq d) okean tagi

7. Dengiz suvlarida o’rta hisobda necha gramm tuz bo’ladi ?

a) 17 gr b) 22 gr s) 35 gr d) 41 gr

8. Biosferaning qalinligi qancha ?

a) 12 - 15 m b) 20 - 30 km s) 30 - 40 km d) 3 - 4 km

9. Hozirgi odamning ajdodlari paydo bo’lganligiga qancha vaqt bo’ldi ?

a) 2 mln yil b) 2,5 mln yil s) 3 mln yil d) 4000 mlrd yil

10. "Kislarod fabrikasi " deb nimalarni aytamiz ?

a) O`simliklarni b) Hayvonlarni s) Daryolarni d) Dengizlarni

11. Gumus nima ?

a) Тog’ jinsi b) Organik modda s) Chirindi d) ·um

12. Eng unumdor tuproqni belgilang .

a) qora tuproq b) sur tuproq s) bo’z tuproq d) allyuvial tuproq

13. Globusni birinchi bo’lib kim yasagan ?

a) Muxammad al Хorazmiy

b) Abu Rayhon Beruniy

s) Ptolomey

d) Erotosfen

14. "Devonu lug’otit turk" asarini kim yozgan ?

a) Muhammad al Хorazmiy

b) Mahmud Qoshg’ariy

s) Nosir Хusrav

d) Abu Rayxon Beruniy

15. Dunyoda kattaligi bo’yicha 2-o’rinda turuvchi globus qaysi shaharda mavjud?

a) Тoshkentda b) Parijda s) Moskvada d) Nyu-Yorkda

16. Sayohati davomida 15000 km masofa bosib o’tgan O`rta Osiyolik sayohatchi kim ?

a) Muhammad al Хorazmiy b) Abu Rayxon Beruniy s) Nosir Хisrav d)Mahmud ·oshg’ariy

17. Х.Kolumb nechanchi yilda Amerikani kashf etgan?

a) 1350 y b) 1392 y s) 1450 y d) 1492 y

18. Yerning sharsimon ekanligini amalda kim isbotlagan ?

a) Х.Kolumb b) F.Magellan s) N.Хisrav d) Beruniy

19. 1519 - 1522 yillarda geografiyada qanday voqea yuz bergan ?

a) Yer shari bo’ylab 1-sayohat amalga oshirilgan.

b) Amerika qit’asi kashf etildi .

s) Afrikani aylanib o’tib,Hindistonga dengiz yo’li ochilgan.

d) Antarktida kashf etilgan .

20. Antarktida qaysi mamlakat dengizchilari tomonidan kashf etilgan ?

a) Rossiya b) Ispaniya s) Angliya d) Portugaliya

21. Yerning kichraytirilgan shakli nima deb ataladi ?

a) shar b) xarita s) globus d) ekvator

22. Bosh meridian qaysi shahardan o’tkazilgan ?

a) Parij b) London s) Nyu-York d) Madrid

23. Kabisa yili necha kundan iborat ?

a) 300 b) 350 s) 365 d) 366

24. Kuzgi tengkunlik qachon sodir bo’ladi ?

a) 21 mart b) 23 sentabr s) 23 oktabr d) 22 dekabr

25. Yerning havo bilan o’ralgan qobig’i nima deb ataladi ?

a) Atmosfera b) Gidrosfera s) Biosfera d) Тraposfera

Kalit. II-variant.

5 - sinf. Geografiya. I – chorak


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

D

B

D

B

A

S

B

B

A

S

A

S

A

D

A

B

B

A

S

D

B

A

A

B

5 - sinf. Geografiya. II – chorak
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B

S

S

B

S

A

S

S

S

B

A

A

B

A

D

S

B

A

S

D

S

B

D

A

A

5 - sinf. Geografiya. III – chorak
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

S

S

A

D

B

S

B

S

D

B

D

A

A

B

C

D

S

A

D

B

D

A

B

S

A

5 - sinf. Geografiya. IV – chorak
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

S

A

B

D

A

B

D

A

B

B

S

S

B

S

D

B

S

S

B

D

S

D

S

B

5 - sinf. Geografiya. Yillik.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B

S

S

B

S

A

S

S

B

A

S

A

B

B

A

S

D

B

A

A

S

B

D

A

A


Download 120 Kb.
Download 120 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa5 sinf. Geografiya. I chorak. Ii-variant. Ufq tekisligining nechta asosiy tomoni mavjud?

Download 120 Kb.