• 2. Ishning nazariy qismi.
 • 6-Laboratoriya ishi Elektron ossillografni o`rganish. Ishning maqsadi
  Download 483.53 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet1/3
  Sana20.12.2022
  Hajmi483.53 Kb.
  #36203
    1   2   3
  Bog'liq
  6-laboratoriya
  laboratoriyaishi2ishaxzod, 75sAdApEii5qKQtNbEaNzxObwJQ0I5WRltF3E07k, Mutual-Non-Disclosure-Agreement


  6-Laboratoriya ishi
   
  Elektron ossillografni o`rganish. 
  1. Ishning maqsadi 
  Elektron ossillografning tuzilishi, ish prinsipi va u yordamida har xil 
  kattaliklarni aniqlash usullarini o`rganish. Elektron ossillografining ishlashi bilan 
  amaliy tanishish. 
  2. Ishning nazariy qismi. 
   
  Elektron ossillograflari universal asbob hisoblanib, ular faqat elektr o`lchash 
  laboratoriyalarida majburiy asbob bo`lmay, balki biologiyada, meditsinada va 
  boshqa fan va texnika sohalarida juda keng qo`llaniladi. 
  Elektron ossillograflar past va yuqori chastotali o`zgaruvchan tok va 
  kuchlanishlarni o`lchash, qisqa vaqt ichida o`zgaruvchan va impulsli hodisalarni 
  kuzatish, qayd qilish uchun xizmat qiladi. Ular yordamida hattoki chastotasi 10
  +3
  mGs gacha bo`lgan jarayonlarni tekshirish mumkin. 
  Elektron ossillograf bir qancha kismlardan iborat: elektron nur trubkasi, 
  vertikal va gorizontal og‘ish kuchaytirgichlari, arrasimon kuchlanish generatori va 
  manba bloki. 
  Elektron nur trubka ossillografning asosiy o`lchash mexanizmi bo`lib xizmat 
  qiladi. Hozirgi vaqtda asosan, qizdirilgan katodli, elektrostatik fokuslash va 
  boshqariladigan elektron nur trubka qo`llaniladi. Elektron nur trubka (1) oynali 
  konussimon kolba shaklida yasalib, keng asosi qavariq bo`ladi va uning ichki sirti 
  maxsus lyuminofor qatlami bilan qoplanadi, hamda u ekran (2) vazifasini o`taydi 
  (5.1 a- rasm). Bu ekran erkin elektronlar tushgan nuqtalardan nur sochish 
  xususiyatiga egadir. 
  Elektron nur trubkaning tor uchiga elektron to`pi va nurni og‘diruvchi tizim 
  o`rnatiladi. 
  6.1-rasm. Elektron ossillograf sxemasi. 
  Elektron to`pi tez uchuvchi elektronlar oqimi hosil qiluvchi va uni ingichka 
  nurga aylantiruvchi qurilmadir. U elektron chiqaruvchi katod 3, boshqaruvchi 
  elektrod 4 va elektronlar nurini ekranga fokuslovchi ikkita A
  1
  va A
  2
  anoddan iborat. 
  Og‘diruvchi tizim ikki juft: vertikal og‘diruvchi 5 va gorizontal og‘diruvchi 6 
  plastinkalardan iborat. 

  5
  6
  2
  3
  6
  6
  А
  1
  А
  2
  5


  Agar qizdirgich tolasidan elektr toki o`tkazilsa, u cho`g‘lanadi va katodni 
  qizdiradi. Termoelektron emissiya hodisasi natijasida katod elektronlar chiqaradi. 
  Agar boshqaruvchi elektrod 4 ga anod potensialiga nisbatan manfiy potensial 
  berilsa, A
  1
  va A
  2
  anodlarning potensialini esa ungan nisbatan musbat qilinsa, u holda 
  elektronlar boshqaruvchi elektrodning sirtidan uning o`qiga tomon itariladi va teshik 
  orqali musbat potensialli anodga intiladi. Birinchi anodning potensialini rostlab 
  elektron dastani fokuslash, ekranda kichik (diametri 0,2+0,5 mm li) nurlanuvchi 
  nuqtaning paydo bo`lishiga erishish mumkin. Agar vertikal og‘diruvchi 
  plastinkalarga kuchlanish berilgan bo`lsa, ular orasida elektr maydoni hosil bo`lib, 
  o`zi orqali o`tayotgan elektronlarga ta’sir qiladi.Bu kuchlar ta’siri ostida elektronlar 
  dastlabki yo`nalishlarini o`zgartiradi va ekranning markaziga tushmaydi (6.2-rasm 
  b) natijada yarqiroq dog‘ plastinkalarga berilgan kuchlanishning yo`nalishiga qarab 
  yo pastga, yo yuqoriga ko`chadi. 
  Gorizontal og‘diruvchi plastinkalar ta’siri ham xuddi shunday, faqat ular nurni 
  gorizontal bo`ylab og‘diradi. 
  Agar ikkala og‘diruvchi plastinkalarga, sinusoida bo`yicha o`zgaruvchan 
  kuchlanish U
  y
  va U
  x
  berilgan bo`lsa, u holda, bu kuchlanishlarning amplitudasiga, 
  fazasiga va chastotasiga qarab elektron nur ekranda Lissaju shakllarini yozadi. 
  Bunda, masalan gorizontal og‘diruvchi plastinkaga ma’lum chastotali sinusoidal 
  kuchlanish, vertikal og‘diruvchi plastinkaga esa noma’lum tekshirilayotgan 
  kuchlanish berib, hosil bo`lgan Lissaju shakllari bo`yicha noma’lum kuchlanishning 
  fazasi, chastotasi haqida fikr yuritish mumkin. 
  Bizni qiziqtiradigan kattalikning vaqt bo`yicha o`zgarish egri chizig‘ini olish 
  uchun, odatda, gorizontal og‘diruvchi plastinkalarga chiziqli o`zgaruvchan 
  kuchlanish U
  yo
  qo`yish kerak, vertikal og‘diruvchi plastinkalarga esa noma’lum 
  kuchlanish beriladi. Bunda ekranda to`g‘ri burchakli koordinatalarda noma’lum 
  kuchlanishning o`zgarish egri chizig‘i hosil bo`ladi (6.2 a-rasm). 
  6.2-rasm. Noma’lum kuchlanish egri chizig‘i. 
  CHiziqli o`zgarishni ta’minlash uchun yoyuvchi kuchlanish U
  ¸
  arrasimon 
  bo`lishi kerak.Bunday kuchlanish yoyma (razvertka) generatori deb ataladigan 
  а)
  б)
  +
  +
  +
  +
  U
  t
  2
  t
  1
  T
  -
  -
  -
  -
  U
  ё
  U
  ё


  generator bilan xosil qilinadi. Noma’lum kuchlanish egri chizig‘i ekranda 
  qo`zg‘almay turishi uchun noma’lum kuchlanish chastotasini maxsus sinxronlash 
  qurilmasi yordamida sinxronlashtiriladi. 
  Agar vertikal og‘diruvchi plastinkalarga kuchlanish berilmasa, arrasimon 
  kuchlanishning ta’sirida nurlanuvchi dog‘ ekranda gorizontal chiziq bo`yicha t

  Download 483.53 Kb.
    1   2   3
  Download 483.53 Kb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  6-Laboratoriya ishi Elektron ossillografni o`rganish. Ishning maqsadi

  Download 483.53 Kb.
  Pdf ko'rish