8 sinf informatikadan test savollari I chorak I variant
Download 106 Kb.
Sana22.11.2020
Hajmi106 Kb.
#12695

8 – sinf INFORMATIKADAN test savollari I - chorak I – variant

1. Informatika faniga qachon asos solingan?

A) XVIII asr boshlarida; B) XIX asr o‘rtalarida; C) XVI asr ikkinchi yarmida;

D) XX asr o‘rtalarida. E) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan

2."Informatika" fanining o‘tmishdoshi (avvalgi nomi )

A) Informatsiyani avtomatlashtirish B)Dokumentalistika C)Avtomatika D)Kibernetika E)Bunday fan bolmagan

3. Qaysi qatorda uzluksiz axborot ifodalangan?

A) O‘quvchining informatikadan kundalik baholari haqida axborot; B) Kun yoki tun haqida ahborot;

C) 1/X funksiya grafigi; D) Dars jadvalidagi ximiya fanidan mashg‘ulotlar xaqidagi axborot.

E) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan

4. Diskret axborotga qaysilar misol bo‘ladi

A) Xafta,raqam,tovush B) belgilar, xarflar, vaqt C) raqam, xarflar, fazo D) vaqt, fazo, belgi

5. "O‘zbekiston xaritasi" iborasida necha bayt axborot bor?

A) 18 bayt; B) 20 bayt; C) 21 bayt; D) 19 bayt. E) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan

6. Nopozitsion sanoq sistemasi:

A) Sondagi raqamlar qiymati turgan o‘rniga bog‘liq bo‘lmagan sanoq sistemasi.

B) Sondagi raqamlar qiymati turgan o‘rniga bog‘liq bo‘lgan sanoq sistemasi.

C) Ikkilik sanoq sistemasi D) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan

7. Har qanday asosli sanoq sistemasidagi sonlarni asos darajalari bo‘yicha "yoyish" natijasida qaysi asosli sanoq sistemasidagi son xosil bo‘ladi?

A) Qaysi asosli sanoq sistemasidagi son berilgan bo‘lsa shu asosli sanoq sistemasidagi son xosil bo‘ladi

B) O‘n asosli sanoq sistemasidagi son xosil bo‘ladi C) Ikki asosli sanoq sistemasida son xosil bo‘ladi.

D) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan

8. O‘n raqamli sanoq sistemasida berilgan 137 sonning ikki raqamli sanoq sistemasidagi ifodasini toping

A) 10101001 B) 10011001 C) 10001001 D) 10001101 E) 10000101

9. Ikki raqamli sanoq sistemasida 1110101 va 1110111 sonlarining yig‘indisini toping

A) 11001100 B) 11101000 C) 11101100 D) 11010100 E) 11001010

10. Ikkilik sistemada 10111 sonini 101 soniga ko‘paytiping

A) 1100011 B) 1110011 C) 1010111 D) 1100111 E) 1110000

11.Ikkilik sistemada 101,01 sonidan 10,10 sonini ayiping

A) 11,10 B) 10,11 C) 11,11 D) 110,11 E) 111,01

12. Sakkizlik sistemadagi 23,4 sonini 12,2 soniga ko‘paytmasini toping

A) 307,20 B) 314,70 C) 307,70 D) 317,70 E) 316,70

13. Informatika fani nimani o‘rganadi?

A) Mantiq qonunlari va masalalarni yechish usullarini. B) Informatsion jarayonlarini qayta ishlash qonunlari va usullarini. C) Algoritmlarni tuzish , postlash konun va usullapini. D) Algoritmlarni EHMda bajapish usullapini. E) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan

14. Informatika fani o‘rganadigan asosiy tushunchalar qaysilar?

A) Axborot, algoritm, EHM; B) Dastur, EHM, dasturlash tillari; C) Bit, bayt, axborot;

D) Kompyuter, EHM qurilmalari, dastur. E) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan

15. Axborot deb nimaga aytiladi?

A) Tushuntirish,tavsiflash. B) Belgilar tuplami. C) Atrof muxitdagi obektlar,xodisa va jaraenlar, ularning parametrlari,xususiyatlari va xolati tugrisidagi ma'lumotlar. D) Moddiy dunyoning belgilar va signallap shaklida akslanishi. E) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan

16. Axborot qanday sifatlarga ega bo‘lishi lozim?

A) Uzluksiz, cheksiz, ma'lum ma'noda qimmatli; B) To‘liq, ma'lum ma'noda qimmatli, ishonchli;

C) Uzlukli, chekli, tushunarli; D) Aniq, tushunarli, ishonchli. E) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan

17. "Respublika olimpiadasi" jumlasida necha bayt axborot borligini xisoblang

A) 21 bayt B) 22 bayt C) 14 bayt D) 11 bayt E) 88 bit

18. Pozitsion sanoq sistemasi:

A) Sondagi raqamlar qiymati turgan o‘rniga bog‘liq bo‘lmagan sanoq sistemasi.

B) Sondagi raqamlar qiymati turgan o‘rniga bog‘liq bo‘lgan sanoq sistemasi.

C) Rim raqamlariga asoslangan sanoq sistemasi D) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan

19. Har qanday asosli sanoq sistemasidagi sonlarni asos darajalari bo‘yicha "yoyish" natijasida qaysi asosli sanoq sistemasidagi son xosil bo‘ladi? A) Qaysi asosli sanoq sistemasidagi son berilgan bo‘lsa shu asosli sanoq sistemasidagi son xosil bo‘ladi B) O‘n asosli sanoq sistemasidagi son xosil bo‘ladi C) Ikki asosli sanoq sistemasida son xosil bo‘ladi. D) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan

20. Ikki raqamli sanoq sistemasida berilgan 0,01101 sonning o‘n raqamli sanoq sistemasidagi ifodasini toping

21. O‘nlik sistemadagi 75 sonini ikkilik sistemadagi ko‘pinishini toping

22. Ikki raqamli sanoq sistemasida 111010 va 110111 sonlarning yig‘indisini toping.

23. Ikkilik sistemada 10111 sonini 101 soniga ko‘paytiping

24. Sakkizlik sistemadagi 732 va 324 sonlapning yig‘indisini toping

25. Informatika uchun asosiy xom ashyo nima?
8 – sinf INFORMATIKADAN test savollari II - chorak I – variant

1. Mantik nima?

A)Aqliy xulosalar chiqarish qoidalari to‘g‘risidagi fan. B) Fikr yuritish shakllari va qonuniyatlari to‘g‘risidagi fan

.C) Fikrlash to‘g‘risidagi fan. D) Algoritmlarni tuzish to‘g‘risidagi fan. E)To‘g‘ri javob yo’q

2. Mantiq qonunlapi nima uchun ishlatiladi:

A) Tasdiqni isbotlash uchun. B) Rostlik jadvalini tuzish uchun. C) Masalalap yechish uchun.

D) Muloxazani bo‘laklapga ajpatish uchun. E) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan

3. Quyidagi jadvalda qanday mantiqiy amal keltirilgan:A

B

?

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

0
A) A yoki B B) A va B

C) A —> B D) A emas

E) B emas


4. Monitor - bu:

A) Компьютердаги ахборотларни акс эттирувчи экран

B) Bitta tarmoqqa ulangan bir nechta terminallar majmui

C) Axborotni chiqarish uchun xizmat qiluvchi mikrosxemalar yig‘indisi

D) Klaviatura va display E) Axborotni akslantiruvchi qurilma va dasturlar majmuasi

5. Magnit disklariga axborot qaysi qurilma yordamida yoziladi

A) Printer B) Klaviatura C) Diskyuritgich D) Nurli pero

6. Axborotni EHMga kiritish qurilmalari:

A) Diskovod, printer, grafyasagich B) Diskovod, klaviatura, sichqoncha C) Sichqoncha, displey, grafyasagich D) klaviatura, displey, nurli pero

7. Axborotlarni qog‘ozga chop etish qurilmasi:

A) Printer, grafyasagich B) Displey, diskyuritgich C) Skaner, printer D) Digitayzer, skaner

8. Kompyuterning asosiy qurilmalari:

A) Klaviatura, protsessor, display B) Protsessor, xotira, kiritish-chiqarish qurilmasi

C) Protsessor, klaviatura, diskyuritgich D) Protsessor, klaviatura, diskyuritgich, printer

9. Birinchi hisoblash vositalari.

A) Toshlar B) Abak C) Barmoqlar D) Birka E) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan

10. Birinchi mexanik hisoblash mashinasini loyixalashtirgan olim

A) V.Shikkard B) Leonardo da Vinchi C) Blez Paskal

D) G.Leybnits E) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan

11. Elektron hisoblash mashinalarining birinchi avlodi qaysi davrda yaratilgan?

A) 1946-1950 yillar B) 1942-1947 yillar C)1950-1960 yillar D)1936-1945 yillar E) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan

12. Elektron hisoblash mashinalarining uchinchi avlodi qaysi davrda ishlab chiqilgan?

A) 1933-1943 yillar B) 1955-1960 yillar C) 1960-1970 yillar D) 1945-1955 yillar E) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan

13. Printerning vazifasi:

A)Perfokartalarga axborot yozish B) Magnit disklariga axborot yozish C) Kompyuter ekranidagi tasvirni qog‘ozga ko‘chirish D. Axborotlarni qog‘ozga chop etish

14. Qanday mantiq informatikaning asosida yotadi?

A) Fopmal. B) Extimollik. C) Matematik. D) Dialoktik E) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan

15. Quyidagi jadvalda qanday mantiqiy amal ko‘rsatilgan.A

B

?

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0
A) A yoki B

B) A va B

C) A —> B

D) A emas

E) B emas


16. Monitor - bu: A) Компьютердаги ахборотларни акс эттирувчи экран B) Bitta tarmoqqa ulangan bir nechta terminallar majmui C) Axborotni chiqarish uchun xizmat qiluvchi mikrosxemalar yig‘indisi D) Klaviatura va displey

E) Axborotni akslantiruvchi qurilma va dasturlar majmuasi

17. Printerning vazifasi:

A) Perfokartalarga axborot yozish B) Magnit disklariga axborot yozish

C) Kompyuter ekranidagi tasvirni qog‘ozga ko‘chirish D) Axborotlarni qog‘ozga chop etish

18. Displeyning vazifasi: A) EHM xotirasidagi axborotni qog‘ozga chop etish B) Axborotlarni ekranda tasvirlash

C) Disketadagi axborotlar ro‘yxatini ko‘rsatish D) Matnlarni taxrir qilish

19. Protsessor va xotira o‘rtasida axborot almashinuvini ta'minlaydi:

A) trigger B) registr C) shina D) slot

20. Tasvirni EHM xotirasiga raqamli kodlash asosida kirituvchi qurilma:

21. Dastlabki, eng sodda suniy hisoblash asbobi.

22. Elektron hisoblash mashinalari davriga asos solgan EHM nomi

23. Elektron hisoblash mashinalarining ikkinchi avlodi qaysi davrga to‘g‘ri keladi?

24. Elektron hisoblash mashinalarining uchinchi avlodi qaysi davrda ishlab chiqilgan?

25. Elektron hisoblash mashinalari to‘rtinchi avlodining yaratilishi qaysi davrga to‘g‘ri keladi?

8 – sinf INFORMATIKADAN test savollari III - chorak I – variant

1. Joriy disk – bu …

A Foydalanuvchi shu paytda ishlayotgan disk B. CD – ROM C. Qattiq disk

D. Operatsion sistema saqlanadigan disk E. Virtual disk

2. Yorliq – bu …

A. fayl, jild yoki dasturning nusxasi B. direktoriya C. fayl, jild yoki dasturning grafik tasviri D. ko`chirib o`tkazilgan fayl, jild yoki dastur E. bunday tushuncha yo`q

3. Fayllar o`chirilganda “Savatcha” (korzina) ning faollashishiga sabab nima?

A. fayllar o`chirilganda, ular diskdan o`chib ketadi, savatchada ularning faat ro`yxati qoladi B. Fayllar diskdan o`chib ketmaydi, savatcha papkasida saqlanadi, ammo avval saqlanayotgan papkasida bo`lmaydi C. fayllar diskdan o`chib ketmaydi, avval saqlanayotgan papkasida qoladi D. to`g`ri javob keltirilmagan

4. Modem bu - … uchun mo`ljallangan dastur

A. axborotni chop etish B. axborotni saqlash

C. axborotni shu vaqtda qayta ishlash D. axborotni telefon kanallari orqali uzatish

5. Operatsion sistema qanday funksiyalarni nbajaradi?

A. fayllarni tashkil ilish va saqlashni ta`minlaydi B. kiritih – chiqarish qurilmalarini ulaydi

C. kompyuter va tashqi qurilmalarning o`zaro axborot almasunuvini tashkil etadi

D. kompyuter resurslarini boshqarish, inson bilan muloqotini tashkil etadi

6. Ichki buyruqlar – bu…

A. fayl va kataloglar hosil qilishga mo`ljallangan buyruqlar

B. DOS tarkibiga kirgan buyruqlar C. sys, exe, com kengaytmali buyruqlar D. To`gri javob yo`q

7. BIOS qayerda joylashgan?

A.Tezkor(opertaiv)xotira qurilmasida B. vinchestrda C. Doimiy xotira qurilmasida D. To`gri javob yo`q

8. Operatsion sistemani yuklovchining vazifasi….

A. EHM tezkor xotirasiga dasturlarni yuklash B. foydalanuvchi kiritgan buyruqlarni qayta ishlash

C. operatsion sistema modullari(io.sys va msdos.sys) ni xotiraga o`qib olish D. To`gri javob yo`q

9. Keltirilgan qaysi nom qattiq diskka mos?

A. A B. B C. C D. A yoki B

10. Qurilma drayverlari bu…

A. kiritish va chiqarish amallarini bajarish uchun mo`ljallangan qurilmaviy vositalar

B. kiritish va chiqarish qurilmarini ishga tushirish uchun mo`ljallangan dasturiy vositalar

C. yuqori darajadagi tillarni mashina kodiga o`tkazuvchi dastur D. A va C javoblar to`g`ri

11. Fayllarni qandaydir belgisi bilan tartiblovchi vosita … deyiladi

A. Papka B. Dastur C. operatsion tizim D. ma`lumot

12. … tugmalari orqali yangi hujjatlarni hosil qilish mumkin.

A. CTRL+O B. CTRL+N C. CTRL+S D. CTRL+P

13. … tugmalari orqali hujjatlarni xotirada saqlash mumkin.

A. CTRL+O B. CTRL+N C. CTRL+S D. CTRL+P

14. … tugmalari orqali hujjatlarni qog`ozga chop qilish mumkin.

A. CTRL+O B. CTRL+N C. CTRL+S D. CTRL+P

15. … tugmalari orqali kerakli hujjatlarni xotiradan topish mumkin.

A. CTRL+O B. CTRL+N C. CTRL+S D. CTRL+P

16. … tugmalari orqali WORD dasturidan chiqish mumkin.

A. ALT+F4 B. ALT+F5 C. ALT+F5 D. ALT+F7

17. Ushunchi avlod elektron hisoblash mashinasi nima asosida qurilgan?


 1. Mikrosxema.Elektrpon vakuumli lampa.

 2. Integral sxema.

 3. Tranzistorlar qurilmasi.

18. To’rtinchi avlod elektron hisoblash mashinasi nima asosida qurilgan?

 1. Mikrosxema.

 2. Elektrpon vakuumli lampa.

 3. Integral sxema.

 4. Tranzistorlar qurilmasi.

19.Mikroprotsessor qanday qurilma?

 1. Ma’lumotlarni ekranga chiqaruvchi.

 2. Matnlarni yozishda xizmat qiladi.

 3. Kompyuterlar ishini boshqaruvchi va dasturlar ishini ta’minlovchi.

 4. Turli ko’rinishdagi ma’lumotlarga ishlov berish.

20. Kompyuterning asosiy qurilmasi nimadan iborat?

21.Operativ xotira nima?

22.Qanday chop etish qurilmalarini bilasiz?

23 chop etish qurilmasi nima?

24 …. telefon tarmoqlari orqali boshqa kompyuterlar bilan ma’lumot almashinishda ishlatiladi?

25…. ma’lumotlarni kompyuter ekraniga tasviriy ravishda ko’chirish imkonini beradi?


8 – sinf INFORMATIKADAN test savollari VI - chorak I – variant

1. … tugmalari orqali sichqoncha o`ng tugmasini buyruqlarini chiqarish mumkin.

A. Shift+F7 B. Shift+F9 C. Shift+F8 D. Shift+F10

2. Sahifa o`lchamlarinilarini o`rnatish uchun qaysi buyruqdan foydalanamiz?

A. Свойства B. Параметры страницы C. Создать D. Обычный

3.. … tugmalari orqali ma`lumotni xotiraga saqlish mumkin.

A. Shift+F11 B. Shift+F12 C. Shift+F9 D. Shift+F10

4. … tugmalari orqali qatorlar orasidagi kenglikni 1,5 birlikda yozish mumkin.!

A. CTRL+1 B. CTRL+2 C. CTRL+4 D. CTRL+5

5. … tugmalari orqali qatorlar orasidagi kenglikni 2 birlikda yozish mumkin.

A. CTRL+1 B. CTRL+2 C. CTRL+4 D. CTRL+5

6. … tugmalari orqali buyruqni yoki amalni bekor qilish mumkin.

A. CTRL+Z B. CTRL+Q C. CTRL+Y D. CTRL+T

7. WORD dasuri qanday yuklanadi?

A. Пуск – программы - WORD B. Пуск – программы – стандартный - WORD

C. Пуск – панел управления - WORD D. A va C javoblar to`g`ri

8. WORD dasurida jadval hosil qilish uchun qaysi menyudan foydalaniladi?

A. Файл B. Вид C. Таблица D. Сервис

9. … tugmalari orqali ma`lumotlarni chap chegara bo`ylab tekislash mumkin.

A. CTRL+Z B. CTRL+Q C. CTRL+R A. CTRL+D

10.Word da hujjat ekranning hamma joyini egallashi uchun qanday buyruq beriladi?

A) Fayl B) Vstavka C) Format D) Vid E) Pravka.

11. Tablitsani avtoformatlash.

A) Format. B) Vstavka. C) Tablitsa. D) Fayl. E) Pravka.

12.WORD da maxsus simvollar qo`yish qanday bo`ladi?

A) Fayl. B) Format. C) Tablitsa D) Vstavka E) Pravka.

13. Word –da shriftni tanlash qaysi menyuda ko`rsatilgan?

A) Format. B) Fayl. C) Servis. D) Pravka. E) Vstaka.

14. Word da hujjatlarni tahrir qilish qaysi menyuda ko`rsatilgan?
A) Fayl B) Servis C) Tablitsa D) Vid E) Format

15. Ma’lumot nechta xossaga ega?

A) Kinematik B) Mexanik C) Atributiv, pramatik, dinamik.

D) Fakat dinamik E) Atributiv.

16. MS WORD taxrirlagichi qaysi firmaning mahsuloti?

A) Hewllett Pakcard B) Computer Expo C) Galaxy training D) Microsoft E) IBM

17. MS WORD taxrirlagichi faqatgina qaysi muhitda ishlay oladi?

A) Microsoft B) Windows C) MS DOS D) NORTON COMANDER E) Hewllett Packard

18.Hozirgi kunda MS WORD tahrirlagichining qaysi turlari keng tarqalgan?

A) 6.0 va 6.3 B) 5.0 va 6.0 C) 6.0 va 7.0 D) 3.1 va 486 E) 6.5 va 2.0

19.MS WORD ning MS DOS uchun turlari mavjudmi?

A) Ha B) Ishlab chikarilmokda C) yakinda ishlab chikiladi D) yo`q E) Umuman yaratib bulmaydi

20.Kolontitul nima?

21.MS WORD taxrirlagichidan klaviaturaning qaysi tugmalarini bosish orqali chiqib ketish mumkin?

22.Agar faylni diskka yozmasdan turib tahrirlagichdan chiqishingiz kerak bo`lsa, qaysi tugmani bosasiz?

23.MS WORD ishga tushgandan keyin ekranda nima hosil bo`ladi?24.MS WORD oynasining eng yuqori qismida nimalar joylashgan?

25.WORD tahrirlagichi ishga tushganda kompyuterning o`zi faylga qanday nom beradi?

Download 106 Kb.
Download 106 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa8 sinf informatikadan test savollari I chorak I variant

Download 106 Kb.