9 sinf Informatika fani o'rganadigan asosiy tushunchalar qaysilar ?
Download 152.39 Kb.
Sana26.12.2019
Hajmi152.39 Kb.

9 sinf

1. Informatika fani o'rganadigan asosiy tushunchalar qaysilar ?

a) axborot,algoritm,kompyuter

b) dastur, EHM,dasturlash tillari

c) bit, bayt, axborot

d)EHM qurilmalari,kompyuter,dastur

e) a va b javob to'g'ri2. "Informatika" fanining o'tmishdoshi

a) bunday fan bo'lmagan.

b) dokumentalistika

c) avtomatika

d) kibernetika

e) matematika3. Grafik orqali berilgan quyidagi funksiyalardan qaysilari uzliksiz ?
y1 y2 y3 y4

a) y1, y3

b) y4 , y3

c) y2, y4

d) y1, y2 , y4

e) y3, y2, y4

4.Quyidagi funksiyalardan qaysi biri uzlukli ko'rinishda bo'ladi ?

a) y=5x+6b) y=x3+23


c) y=


d) y=x2/5

e) y=[x]


5.Sanoq sistemasida to'g'ri yozilganini aniqlang.

a) 1232

b) 4505

c) 1120013

d) ADA,S16

e) 937,896. Quyidagi sonlardan eng kichigini aniqlang

a) 345

b) 1234

c) 100000102

d) 23

e) 1F167.Qaysi tenglik to'g'ri bertilgan ?

a) 92=CXII

b) MX=990

c) XXXIXXV=55

d) CDXV = 415

e) LCD=350


8.Qaysi qatorda 2448 soni rim sanoq sistemasida to'g'ri berilgan?

a) 2448 = MMCDIIL

b) 2448 = MMCDXLVIII

c) 2448 = MMCDILI

e) 2448 = MCDXLVIII

9. O'n oltilik sanoq sistemasida berilgan sonni ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazing:

1FA16

a) 111111010

b) 010111111

c) 111011101

d) 1100001

e) 100100110.Ikkilik sanoq sistemasidagi 10011001111000 berilgan shu sonni o'nlik sistemadagi 8 ga bo'lganda hosil bo'ladigan sonni sakkizlik sanoq sistemasida ko'rsating.

a) 1745


b) 2137

c) 231701

d) 2317

e) 23341


11. O'n oltilik sanoq sistemasida 1F va 64 sonlarining ko'paytmasini hisoblang.

a) C5A


b) C1C

c) 6D3


d) A1F

e) 2D0


12. 1 terabayt necha baytga teng ?

a) 220 bayt

b) 240 bayt

c) 250 bayt

d) 230 bayt

e) 21024 bayt13. Perfokarta qaysi olim tomonidan ixtiro qilingan ?

a) Jon Neper

b) Blez Paskal

c) J.Tomson

d) Tyuring

e) Jakkar14. Birinchi integral sxema qachon yaratilgan ?

a) 1955 yil

b) 1945 yil

c) 1956 yil

d) 1965 yil

e) 1958 yil15. Nechanchi yilda INTEL firmasi tashkil etildi ?

a) 1978 yil

b) 1968 yil

c) 1958 yil

d) 1998 yil

e) 1988 yil16. Laptop nima ma'noni anglatadi ?

a) sichqoncha

b) tizza

c) tizza kompyuteri

d) firma nomi

e) kompyuter qurilmasi


17. Drayver nima ?

a) kompyuter qurilmasi

b) kompyuter bilan boshqa qurilmalar o'rtasida aloqani ta'minlovchi qurilma

c) kompyuter bilan boshqa qurilmalar o'rtasida aloqani ta'minlovchi dastur

d) printer kukunli bo'yog'i

e) kompyuterdagi ma'lumotlarni telefon tarmoqlari orqali uzoq masofalarga uzatish qurilmasi.18.Tasvirni kompyuter xotirasiga raqamli kodlash asosida kirituvchi qurilma

a) skaner

b) printer

c) nurli pero

d) grafyasagich

e) sichqoncha19.Elektron hisoblash mashinalari davrini boshlab bergan EHM nomi …

a) EDSAK


b) BINAK

c) UNIAK


d) ENIAK

e) MESM


20.C nomi qaysi diskka mos.

a) egiluvchan magnitli diskka

b) qattiq diskka

c) CD ROM ga

d) bunday nom yo'q

e) a va b to'g'ri21. Ma'lumotni saqlash tezkor klavishlar orqali qanday amalga oshiriladi ?

a) Ctrl + P

b) Ctrl + E

c) Ctrl + S

d) Ctrl + O

e) Ctrl + V22. 4602 kilobayt BMP formatda saqlangan rasm JPEG fodmatda saqlansa qancha joyni egallaydi ?

a) 125 kilobayt

b) 120 kilobayt

c) 135 kilobayt

d) 130 kilobayt

e) 140 kilobayt23.Grafik ekranning nuqtasi ….. deb ataladi

a) nuqta

b) tasvir

c) piksel

d) belgi

e) rasm


24.WORD matn muharririda belgisining vazifasi nimadan iborat ?

a) buyruqni bekor qilish

b) buyruqni takrorlash

c) qirqib olish

d) tozalash

e) chiqish25. WORD menyular satrining qaysi bandida ИСПРАВЛЕНИЕ bo'limi bor?

a) Файл


b) Правка

c) Вид


d) Формат e) Сервис
Amaliy ish.
1. Masala. Tenglamani ikkilik sanoq sistemasida yeching:
X10 - 111 x +1100 =0

2. Masala. O'nlik sanoq sistemasida berilgan 137 sonining ikkilik sanoq sistemasidagi ifodasini toping.


3. O'n oltilik sanoq sistemasida berilgan 1A va 14 sonlarining ko'paytmasini hisoblang.
4. Word menyular satri haqida ma'lumot bering
5. 7 ustunlik va 5 qatorlik jadval tuzish usulini ayting.

Sinf 11 informatika fani olimpiadasi savollarining kaliti
S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

J

D

A

B

B

A

C

D

C

A

D

A

D

A

C

B

B

D

A

C

C

D

D

A

C

B

Sinf 9 informatika fani olimpiadasi savollarining kaliti
S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

J

A

B

A

C

C

A

D

B

A

D

B

B

E

E

B

C

B

A

D

B

C

D

C

A

E

11 sinf informatika


1. uskunasining vazifasi qaysi bandda to'g'ri ko'rsatilgan.

a) Qalam


b) rangli andaza

c) egri chiziq

d) to'g'ri chiziq

e) to'g'ri tortburchak


2. Qaysi qatorda faqat grafik muharrir nomi berilgan ?

a) paint, Photoshop,Wordpad

b) Corel DRAW, Photioshop,Windows - 98

c) Paint, Photoshop,Auto Cad.Word

d)Corel Draw,Paint,Photoshop

e) Word, Paint, Excel


3. Quyidagi fayl kengaytmasi qanday fayllar uchun mo'ljallangan : .exe

a) grafik fallar uchun

b) matnli fayllar uchun

c) chizmali fayllar uchun

d) bajarilishi mumkin bo'lgan fayllar uchun

e) tovushli fayllar uchun


4. Dastur natijasini toping

10 for i=1 to 10

20 x= x+1

30 y=y-1


40 next

50 print x-y

a) 0

b) 1


c) 10

d) 20


e) -1
5. LINE (0,0)-(90,90),7,B vazifasi nima

a) Ekranga to'g'ri chiziq chizish.

b) Aylana chizish

c) To'g'ri to'rtburchak chizish

d) Nuqtaning o'rnini tasvirlash

e) (0,0) nuqta va (90,90) nuqtalarni tutashtirish


6. Ifoda qaysi qatorda to'g'ri yozilgan: a2-sinx+tg( )

a) a^2-sinx+tan(sqr(x-1))

b) a^2-sin(x)+tan(sqr(x-1))

c) a^2-sin(x)+tan(sqrx-1)

d) a^2-sin(x)+tan(sqr(x-1)

e) a^2-sin(x+tan(sqr(x-1)))


7. LEN ("SAMARQAND" )+VAL("23A") ifoda qiymati nechaga teng

a) 9


b) 23

c) 32 d)33 e) 2


8. INSTR ( STR$ (23453),2,2) nimaga teng

a) 5


b) 4

c) 3


d)2

e) 1
9. CIRCLE(0,0),100 yordamida chizilgan aylana ekranda qanday holatda bo'ladi ?

a) To'liq korinadi

b) Yarmi ko'rinadi

c) Chorak qismi ko'rinadi

d) Umuman ko'rinmaydi

e) 1/8 qismi ko'rinadi
10. Dasturdagi xatoni toping

10 x=len(s$)

20 print x

30 if x=0 then goto 5

a) 10 qatorda x$ yozish kerak

b) 20 qatorda print notog'ri yozilgan

c) 30 qatorda 5 - qatorga o'tish buyrug'I noto'g'ri berilgan

d) 10 va 20 qatorlar noto'g'ri

e) barcha qatorlar xato


11. Word matn muharririda Esc tugmachasi nima vazifani bajaradi ?

a) Buyruqni bekor qilish

b) Buyruqni takrorlash

c) tanlangan sohani o'chirish

d) tanlangan sohani yopish

e) oynani yopish


12. Excelda to'g'ri yozuilgan ustun nomini ko'rsating

a) art23

b) sdf345

c) ty5156245

d) 6d

e) d613.Paintda belgi nima vazifani bajaradi

a) to'g'ri chiziq chizadi

b) aylana chizadi

c) to'g'ri to'rtburchak chizadi

d) egri chiziq chizadi

e) a va c javoblar to'g'ri


14. Ikki a va b son kublari ayirmasining algoritmik tilda yozilishi qaysi bandda to'g'ri ko'rsatilgan

a) a3 -b3 =(a-b) (a2-ab+b2)

b) a^3-b^3

c) a3 -b3

d) (a-b)^3

e) a-b^315.Kompyuter so'zining tarjimasi nima ?

a) hisoblovchi

b) informatika

c) axborot

d)algoritm

e) tushuntiruvchi


16. Masalani kompyuterda yechish bosqichlari nechta?

A) 5; B) 3; C) 7; D) 6; E) 4.


17. Elektron jadvalning asosiy elementi:

A) ustun; B) satr; C) katakcha; D) formula; E) murojaat.


18. Elektran jadvalda katakchani belgilash uchun satr tartib raqami oldiga qo 'yiladigan K$» belgisi nimani anglatadi?

A} pul formatini; B) formula bashlanishini; C) absolut manzilni;

D) katakchalar blokini ajratish (belgilash)ning boshlanishini; E) joriy satrdan boshlab satr tartib raqamlarini qayta nomerlash.
19.. Elektron jadval fayli nomining kengaytmasi qanday ifodalanishi mumkin ?

A) bak; B) exe; C) arj; D) txt; E) xls.


20.. A1=4, B1=5, C2=6, B2= AI*B1+C2, BZ ning nusxasini B3 ga o `tkazilsa nima hosil

bo `Iadi?

A) 26; B) 4; C) 30; D) 0; E) 5.


21. ... algoritm chiziqli bo `ladi.

A) biror bir obyektning uzunligini hisoblaydigan; B) faqat bitta amalni ketma-ket takrorlaydigan; C. shart asosida bajariladigan D. Javob yo'q E. a va b to'g'ri22. Elektron jadvalda murojaat - bu:

A) ustun va satr tartib raqami;

B) maternatik amallar, sonlar va formulalar majmui; C) elektron jadvalning ustun va satri kesishgan joy; D) katakcha adresini ko'rsatish ,usuli;

E} formulani ko'chirib o'tkazganda va nusxa olganda o'zgaradigan katakcha adresi.23. Elektron jadvalda satrlar qanday nomlanadi?

A) A, B, C, ..Z, AA.. B) l, 2, 3, ... C} ixtiyoriy D) o'ngdan chapga E) quyidan yuqoriga


24. Foton qanday dastur

a) matn muharriri

b) grafik muharrir

c) tovshlarni chiqaruvchi dastur

d) tasvirni ko'rsatuvchi dastur

e)a va b to'g'ri


25.Qaysi sanoq sistemada 34 dan 23 ni ayirsak o'nlik sanoq sistemasida 6 ga teng bo'ladi ?

34 x-23 x =6 10

a) 4 lik


b) 8 lik

c) 7 lik


d) 5 lik

e)9 lik

Amaliy ish
1.Berilgan matnda boshi va oxiri bir xil harflardan iborat bo'lgan so'zlarni ekranga chiqarish dastueri tuzilsin
2.Quyidagi arifmetik ifodaga dastur tuzing
(x-y)2 +(x+y)3-(x-y)4+(x-y)5- .....
3. Grafik ekranni 4ga bo'lib berilgan songa qarab har bir chorakni rangga bo'yash dasturi tuzilsin

(1-1 corak, 2- 2 chorak, 3- 3-chorak , 4- 4 chorak bo'yalsin)


4. 3 ta natural sonning yig'indisi 30, ko'paytmasi sonning 180 bo'lgan sonlarni ekranga chiqaruvchi dastur tuzilsin.
5. Agar so'zda "a" harfi uchrasa unu "i" ga almashtiruvchi dastur tuzing

Download 152.39 Kb.
Download 152.39 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa9 sinf Informatika fani o'rganadigan asosiy tushunchalar qaysilar ?

Download 152.39 Kb.