9-sinf iqtisodiy bilim asoslari 2-chorak 1-variant Menejment vazifalarga nimalar kiradi?
Download 31.12 Kb.
Sana06.04.2020
Hajmi31.12 Kb.
9-sinf iqtisodiy bilim asoslari 2-chorak 1-variant 1.Menejment vazifalarga nimalar kiradi A.rejalashtirish B.rahbarlik C.tashkil qilish D.yuqoridagilarning barchasi 2.Qaysi boshqaruv usuli qog’ozbozlikka asoslanadi A.demokratik B.avtokratik C.buyrokratik D.demokratik,avtokratik 3.Marketingning tadqiqot bosqichlari……………… A.reklama B.mahsulotni o’rganish C.bozorga o’rganish D.yuqoridagilarning hammasi 4.Umumiy xarajatni topish formulasini aniqlang A.TC=ACq B.TC=FC VC C.TC=FC-BC D.to’g’ri javob yo’q 5.Aksiya necha xil bo’ladi A.2 B.3 C.4 D.5 6.Firmaning boshqaruv uslublari nechta turga bo’linadi A.3 B.4 C.2 D.5 7.
Uslub - tilning inson faoliyatining muayyan sohasi bilan bogʻliq vazifalariga koʻra ajratilishi. Kishilar faoliyatning barcha sohalarida aloqa qilish jarayonida tildagi leksik, frazeologik, grammatik va fonetik vositalarni tanlash va ishlatishda birbirlaridan maʼlum darajada farq qiladilar.
Aksiyaning nominal qiymati deganda nimani tushunasiz A.uning ustiga yozilgan bahosi B.aksiyaning bozor narxi C.aksiya kursi D.to’g’ri javob yo’q 8.Aksiya kursi bu…………….. A.foyda B.renta C.aksiyaning bozor narxi D.to’g’ri javob yo’q 9.Firmaning moliyaviy mablag’lariga nimalar kiradi: A.sof foyda B.nizom jamg’armasi C.qarz mablag’lari D.Yuqoridagilarning barchasi 10.Aksiyalardan qanday ko’rinishda daromad olinadi A.foiz B.renta C.ish haqi D.divident 11.Aksiyadorlar jamiyatining yalpi daromadi 5 million somni, umumiy xarajati 3 million somni, soliqlar miqdori 1 million somni va dividendlar 500 ming somni tashkil qildi.
Ming, minglar - oʻzbek xalqi tarkibiga kirgan qabilalardan biri. Hozirgi Samarqand viloyati, qisman Fargʻona vodiysi hamda Buxoro vohasida, tarqoq holda Surxondaryo viloyatining Boysun, Sherobod, Denov tumanlarida, Xorazmda va Tojikistonning Hisor tumanida yashaganlar.
Uning sof foydasi qancha A. 4 million som; B. 2 million som; C. 3 million som; D) 1 million som. 12.Firma yil davomida 5000000 som xarajat qilib, 1250000 som sof foyda oldi. Firma yillik faoliyatining samaradorligini toping. A. 125 foiz; B. 50 foiz; C.25 foiz; D. 150 foiz. 13.Aksiyadorlar jamiyatining yillik foydasi miqdorining ortishi, qaysi aksiya qiymatining oshishiga olib kelishi mumkin 14.Marketing faoliyatidan ko’zlangan maqsad nima A.foydani ko’paytirish B.ehtiyojlarini qondirish C.ehtiyojlarini aniqlash D.yuqoridagilarning barchasi 15.Tovarni donalab yoki kichik hajmda sotish narxi qanday nomlanadi A.Tannarx B.chakana narx C.ulgurji narx D.bozor narxi 16.Iqtisodiy erkinlik _________________________________________________________ 17.Ijtimoiy ne’matlatlar______________________________________________________ 18.Boj ____________________________________________________________________ 19. Davlat qarzi____________________________________________________________ 20. Budjet kamomadi________________________________________________________ 9-sinf iqtisodiy bilim asoslari 2-chorak 2-variant 1.Oddiy aksiya egasi firmani boshqarishda…………………… A.umuman qatnshmaydi B.umumiy majlsda ovoz berish orqali qatnashish mumkun C.qatnashishi shart D.aksiyalarning katta paketiga ega bo’lgan taqdirdagina qatnashish mumkun 2.Marketing tadqiqot qaysi bosqichlardan boshlanadi A.mahsulotni reklama qilish B.mahsulotni narxlash C.maxsulotni o’rganish D.mahsulotni sotish 3.Marketing faoliyatidan ko’zlangan maqsad nima A.foydani ko’paytirish B.ehtiyojlarini qondirish C.ehtiyojlarini aniqlash D.yuqoridagilarning barchasi 4.Tovarni donalab yoki kichik hajmda sotish narxi qanday nomlanadi A.Tannarx B.chakana narx C.ulgurji narx D.bozor narxi 5.Quyidagi xususiyatlarning qaysi biri ma’suliyati cheklangan firmaga taaluqli emas A.tavakalchilik B.erkin iqtisodiy faoliyat C.foyda olishga intilish D.yuqoridagilarning barchasi 6.Quyidagi davlatning iqtisodiy sohasidagi va ijtimoiy sohadagi asosiy maqsadlariga kiradi A.iqtisodiy erkinlik B.iqtisodiy samaradorlik C.iqtisodiy tenglik va xavsizlik D.yuqoridagilarning barchasi 7.Pul massasini kim nazorat qiladi A.hokimyat B.firma C.markaziy bank D.yuridik shaxs 8.Togri jumlani toping. Davlat bud­jeti... A.kamomadli bolishi mumkin; B.faqat rivojlangan davlatlarda ka­momadli bolmaydi; C.kamomadli bolishi mamlakat iqtisodiyoti uchun xavfli hisob­lanadi; D.kamomadi budjet daromadi hiso- bidan qoplanadi. 9.Quyidagilardan qaysi biri davlatning bozor noqobilligi oqibatlarining oldini olish vazifasiga kirmaydi A.bozorning monopollashishga qarshi kurashishi; B.
Qarshi (1926 37 yillarda Behbudiy) - Qashqadaryo viloyatidagi shahar (1926 yildan), viloyat markazi (1943 yildan). Qashqadaryo vohasining markazida, Qashqadaryo boʻyida, xalqaro t. yil va avtomobil yoʻllari kesishgan joyda.
ijtimoiy tovarlar va xizmatlar yaratish; C.daromad va mulkni soliqqa tortish; D.qoshimcha tashqi tasirlarni tartibga solish va nazorat qilish. 10.Davlatning daromad va boylikni taqsimlash vazifasi qaysi tadbirlar orqali amalga oshiriladi A.kam taminlangan oilalarni ijtimoiy himoya qilish; B.kop daromadli fiiqarolarning daro- madidan mos soliq undirish; C.talabalarga stipendiya berish; D.yuqoridagilarning barchasi. 11.Agar 1000000 som pul 24 foiz yillik foiz stavkasi bilan bankka qoyilgan bolsa, yarim yildan song qancha boladi A.120000 som; B.1120000 som; C.12400000 som; D.880000 som. 12.Aksiyaning bozordagi narxi nima deb nomlanadi A.taniqlilik belgi B.divident C.aksiyaning nominal qiymati D.aksiya kursi 13.Umumiy xarajatni topish formulasini aniqlang A.TC=ACq B.TC=FC VC C.TC=FC-BC D.to’g’ri javob yuq 14.Aksiya necha xil bo’ladi A.2 B.3 C.4 D.5 15.Firmaning boshqaruv uslublari nechta turga bo’linadi A.3 B.4 C.2 D.5 16.Budjet profitsiti __________________________________________________________ 17.Tijorat banki ____________________________________________________________ 18.Kredit __________________________________________________________________ 19. Yalpi talab ______________________________________________________________ 20. Iqtisodiy o’sish ___________________________________________________________

Download 31.12 Kb.
Download 31.12 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa9-sinf iqtisodiy bilim asoslari 2-chorak 1-variant Menejment vazifalarga nimalar kiradi?

Download 31.12 Kb.