• 2. PODATKI O DELIH PODIZVAJALCA IN PODATKI O PODIZVAJALCU
 • Obrazec 4
 • A. povabilo k oddaji ponudbe b. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
  Download 206.98 Kb.
  bet4/6
  Sana24.03.2017
  Hajmi206.98 Kb.
  1   2   3   4   5   6

  1. UDELEŽBA PODIZVAJALCEV*


  Pri javnem naročilu za materiala za sterilizacijo, objavljenem na Portalu javnih naročil RS št. _____, dne _________, bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
  Naziv podizvajalca

  1


       

  2


       

  3


       

  4


       

  5


       

  6


       

  7


       

  8


       

  9


       

  10


       

  *V primeru, da ponudnik pri predmetnem naročilu ne sodeluje s podizvajalci, mu točke 1. in 2. obrazca ni potrebno izpolniti.
  2. PODATKI O DELIH PODIZVAJALCA IN PODATKI O PODIZVAJALCU  2.1. Vsaka vrsta del/dobave podizvajalca, ki jih bo opravljal:*  • PREDMET:      , KOLIČINA:      , VREDNOST TEH DEL/DOBAV V EUR Z DDV:       KRAJ IZVEDBE DEL/DOBAVE:      , ROK IZVEDBE DEL/DOBAVE:      ;
  • PREDMET:      , KOLIČINA:      , VREDNOST TEH DOBAV/DEL V EUR Z DDV:       KRAJ IZVEDBE DOBAVE/DEL:      , ROK IZVEDBE DOBAVE/DEL:      ;
  • PREDMET:      , KOLIČINA:      , VREDNOST TEH DOBAV/DEL V EUR Z DDV:       KRAJ IZVEDBE DOBAVE/DEL:      , ROK IZVEDBE DOBAVE/DEL:      ;


  *Navesti je potrebno vse dobave/dela in vse zahtevane podatke, ki jih bo izvajal izvajalec. Ponudnik temu primerno doda ali briše alineje. Ponudnik točko 2 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor izvajalcev prijavlja.
  2.2. Podatki o podizvajalcu


  Firma oz. naziv podizvajalca

       

  Polni naslov

       

  Elektronski naslov

       

  Matična številka

       

  ID za DDV

  SI      

  Številka transakcijskega računa

       

  Telefon

       

  Telefaks

       

  Mobilni telefon

       

  Kontaktna oseba

       

  Zakoniti zastopnik

         Datum: Žig in podpis ponudnika:

  Obrazec št. 3


  Naziv podizvajalca:           
  Naslov podizvajalca:           

  Z A H T E V A P O D I Z V A J A L C A Z A

  N E P O S R E D N O P L A Č I L O

        (naziv podizvajalca) za potrebe javnega naročila za dobavo materiala za sterilizacijo objavljenega na portalu javnih naročil s številko objave JN________ zahtevamo, da naročnik namesto glavnemu izvajalcu oziroma ponudniku podjetju       (naziv ponudnika) naše terjatve do ponudnika       (naziv ponudnika) poravnava neposredno na naš transakcijski račun št ……………………………………


  Kraj in datum:

  Žig:

  Podpis:


       


       


  Obrazec 4  POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

  ________________________________________________(naziv pooblastitelja) pooblaščam Ortopedsko bolnišnico Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.


  Podatki o pravni osebi:

  Polno ime podjetja:      

  Sedež podjetja:      

  Občina sedeža podjetja:      

  Številka vpisa v sodni register (št. vložka):      

  Matična številka podjetja:      


  DATUM: ŽIG IN PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE

       
  Obrazec št. 5


  Download 206.98 Kb.
  1   2   3   4   5   6
  Download 206.98 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  A. povabilo k oddaji ponudbe b. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

  Download 206.98 Kb.