• Mantiqiy masalalar O‘rta umumta’lim maktablari o‘quvchilari uchun
 • Taqrizchilar
 • Vazirlar
 • 3-§. Qoldiqli bo‘lish. Qoldiqlarning hossalari
 • 4-§. Juft va toq sonlar
 • A. qo‘chqorov mantiqiy masalalar O‘rta umumta’lim maktablari o‘quvchilari uchun
  Download 160.91 Kb.
  bet1/3
  Sana10.04.2017
  Hajmi160.91 Kb.
    1   2   3  O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

  XALQ TA’LIMI VAZIRLIGI


  A.

  Respublika (lot. respublica, res - ish va publicus - ijtimoiy, umumxalq) - davlat boshqaruvi shakli, unda bar cha davlat hokimiyati organlari saylab qoʻyiladi yoki umummilliy vakolatli muassasalar (parlamentlar) tomonidan shakllantiriladi, fuqarolar esa shaxsiy va siyosiy huquqlarga ega boʻladilar.
  QO‘CHQoROV

  Mantiqiy masalalar
  O‘rta umumta’lim maktablari

  o‘quvchilari uchun

  Toshkent–2008
  A. Qo‘chqorov. Mantiqiy masalalar/ Toshkent, 2008 y.

  Toshkent - Markaziy Osiyoning eng yirik qadimiy shaharlaridan biri - O‘zbekiston Respublikasining poytaxtidir. Oʻrta Osiyoning yirik sanoat-transport chorraxasi va madaniyat markazlaridan biri. Mamlakatning shimoli-sharqiy qismida, Tyanshan togʻlari etaklarida, 440–480 m teppalikda, Chirchiq daryosi vodiysida joylashgan.  Fizika –matematika fanlari doktori, professor A. A’zamov umumiy tahriri ostida.
  Qo‘llanma o‘rta umumta’lim maktablari o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, 225 ta masalani o‘z ichiga olgan. Masalalarni yechish uchun chuqur matematik bilim emas, balki matematik mushohada yuritish va topqirlik ko‘proq talab qilinadi.

  Qo‘llanmadan sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda, o‘quvchilarni turli matematik musobaqalarga tayyorlash jarayonida foydalanish mumkin. Qo‘llanmadan joy olgan mantiqiy fikrlashga undovchi ko‘plab masalalar har bir o‘quvchida qiziqish uyg‘otadi.
  Taqrizchilar:

  TVDPI matematika kafedrasi mudiri, f.–m.f.n., dotsent Sh.B. Bekmatov


  TVDPI boshlang‘ich ta’lim metodikasi kafedrasi dotsenti, ped. f.n. Z. S. Dadanov

  Ushbu qo‘llanma Respublika ta’lim markazi qoshidagi matematika fanidan ilmiy-metodik kengash tomonidan nashrga tavsiya etilgan. (“______” _________ 2008 y., ___ -sonli bayyonnoma)


  Qo‘llanmaning yaratilishi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish Qo‘mitasi tomonidan moliyalashtirilgan (ХИД 1-16 – sonli innovatsiya loyihasi)

   O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi


  1-§.
  Vazir (arab. - yuk koʻtaruvchi) - oʻrta asrlarda Yaqin va Oʻrta Sharq davlatlarida, shu jumladan Oʻrta Osiyo xonliklarida hukumat idorasi yoki kengashi (devon) boshligʻi. V. lar vaziri aʼzam rahbarligida davlatni idora etish vazifalari bilan shugʻullangan. V.
  Arifmetika   1. To‘rtta 2 raqami hamda to‘rtta arifmetik amal, qavslar yordamida 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 sonlarini hosil qilish mumkinmi?

   2. 100 sonini a) oltita bir xil raqam yordamida, b) to‘qqizta turli xil raqamlar yordamida yozing.

   3. 9 sonini 10 ta turli raqamlar yordamida yozing.

   4. Ikki xonali sonning raqamlar yig‘indisi eng katta bir xonali songa teng. O‘nlar xonasidagi raqam esa, bu yig‘indidan 2 ga kam. Shu sonni toping.   5. Ikki xonali sonning raqamlari yig‘indisi eng kichik ikki xonali songa teng. O‘nlar xonasidagi raqam birlar xonasidagi raqamdan to‘rt marta kichik. Bu sonni toping.

  1. a) hamma raqamlari turlicha eng katta; b) hamma raqamlari turlicha va 4 ga bo‘linuvchi eng katta sonni toping.

  2. Hamma raqamlardan tuzilgan a) 5 ga bo‘linuvchi; b) 20 ga bo‘linuvchi eng kichik sonni toping.

  3. - ifodaga qavslarni qo‘yib a) 50 sonini; b) mumkin bo‘lgan eng kichik sonni hosil qiling.

  4. 88888888 yozuvda raqamlar orasiga ( ) ishorasini qo‘yib, 1000 sonini hosil qiling.

  5. Yigirmata besh raqami yonma-yon yozilgan: 555...5. Shu raqamlardan ba’zilarining orasiga ( ) ishorasini qo‘yib, 100 sonini hosil qiling.

  6. ifodada qavslarni natija a) eng kichik; b) eng katta bo‘ladigan qilib qo‘ying.

  7. Birlar xonasidagi raqamdan etti marta katta bo‘lgan butun sonni toping.

  8. Uch xonali son 4 raqami bilan boshlanadi. Agar bu raqamni soning

   oxiriga o‘tkazsak, berilgan sonning 3/4 qismiga teng bo‘lgan son hosil bo‘ladi. Berilgan sonni toping.

  1. Raqamlari o‘rnini almashtirganda 4,5 marta ortadigan ikki xonali sonni toping.

  2. Son 2 raqami bilan tugaydi. Agar bu raqamni sonning boshiga o‘tkazsak, son ikki marta ortadi. Shu xossaga ega bo‘lgan eng kichik sonni toping.

  3. Agar 42*4* son 72 ga bo‘linsa, sonning yuzlar va birlar xonasi raqamlarini toping.

  4. 1234567...5657585960 sonidan 100 ta raqamni qolgan son a)eng kichik; b) eng katta bo‘ladigan qilib o‘chiring.

  5. 111...11 (81 ta bir) sonning 81 ga bo‘linishini isbotlang.

  6. Sonning kvadrati 0; 2; 3; 5 sonlaridan tashkil topadi. Sonning o‘zini toping.

  7. Bir nechta sonlarining yig‘indisi 1 ga teng. Ular kvadratlarining yig‘indisi 0,01 dan kichik bo‘lishi mumkinmi?

  8. a) Raqamlari orasida hech bo‘lmaganda bitta besh raqami uchraydigan; b) O‘nlar xonasidagi raqami birlar xonasidagi raqamidan kichik bo‘lgan; c) O‘nlar xonasi raqami birlar xonasi raqamidan kata bo‘lgan nechta ikki xonali son bor?

  9. Birdan yuzgacha bo‘lgan sonlar ketma-ket yozilgan. Bu yozuvda a) nol; b) uch raqami necha marta uchraydi?

  10. Birdan yuzgacha bo‘lgan bo‘lgan sonlar orasida ko‘pi bilan nechta sonning raqamlari yig‘indisi bir xil?

  11. To‘rtta ketma-ket kelgan butun sonlar to‘rt xonali sonning minglar, yuzlar, o‘nlar, birlar xonasi raqami. Agar bu sonning raqamlari teskari tartibda yozilsa, berilgan son qancha ortadi?

  12. Ikki butun sonni qo‘shishda o‘quvchi ikkinchi qo‘shiluvchining oxiriga ortiqcha nol qo‘yib yubordi. Natijada 2411 soninig o‘rniga 6641 soni hosil qildi. Ikkinchi qo‘shiluvchini toping.

  13. O‘rtadagi ikkita raqami 97 bo‘lib, 45 ga bo‘linadigan nechta to‘rt xonali son mavjud?

  25. 15 soning o‘ng va chap tomoniga bittadan raqam yozib, 15 ga bo‘linadigan son hosil qiling.

  26. a) Shunday 3 ta turli natural son topingki, ularning yig‘indisi shu sonlarning har biriga bo‘linsin. b) Xuddi shunday 3 ta sonni topigki, endi har bir son 100 dan katta bo‘lsin. c) a) masalani 4 ta son uchun yeching. d) a) masalani 10 ta son uchun yeching

  27. a) Ixtiyoriy ikkitasi 1 dan katta umumiy bo‘luvchiga ega bo‘lib, uchtasining EKUBi 1 ga teng bo‘lgan 3 ta turli sonlarni toping. b) Shu shartni qanoatlantiruvchi 100 dan katta sonlarga misol keltiring. c) a) masalani 4 ta turli natural sonlar uchun yeching. d) a) masalani 10 ta natural sonlar uchun yeching.

  28. Birinchisi 2 ga, ikkinchisi 3 ga, uchinchisi 4 ga, to‘rtinchisi 5ga, beshinchi 6 ga, oltinchisi 7 ga bo‘linadigan oltita ketma-ket kelgan natural sonlarni toping. Oltinchi sondan keyin kelgan son 8 ga bo‘linishi shartmi?

  29. Birinchisi 2 ga, ikkinchisi 3 ga, uchinchisi 5 ga, to‘rtinchisi 7 ga, beshinchisi 11 ga, oltinchisi 13 ga bo‘lindigan, ketma-ket kelgan oltita natural sonni toping.

  30. Kvadratni p ta kichik kvadratlarga ajrating (bir xil bo‘lishi shart emas):

  a) p = 4 ; b) p = 7; c) p = 10; d) p = 2004.

  31. Qopda 64 kg mix bor. Pallali tarozida toshlardan foydalanmasdan 23 kg mixni qanday o‘lchash mumkin?

  32. Kassa 3 so‘mlik va 5 so‘mlik qog‘oz pullar bor. Ular yordamida 8 so‘mdan kam bo‘lmagan ixtiyoriy “summani” xosil qilish mumkinligini isbotlang.

  33. Zalning devorlari bo‘ylab jami p ta stul qo‘yilgan. Bunda har bir devor bo‘ylab bir hil sondagi stullar qo‘yilgan (zalning burchagidagi stul ikkila devor bo‘ylab xam qo‘yilgan deb qaraymiz). Shu shartni qanoatlantiruvchi barcha p larni toping.

  34. Kichkina qutida 4 paket, kattasida esa 9 paket sharbat bor. Oshxona navbatchisi qutilarni ochmasdan 24 dan kichik bo‘lmagan ixtiyoriy sondagi sharbat paketlarini ajratib bera olishini aytdi. U xaqmi?

  35. Agar 5 va 26 tiyinliklar etarlicha bo‘lsa, 1 so‘mdan boshlab, ixtiyoriy pulni qaytimsiz to‘lash mumkinligini isbotlang.

  36. 1 sonini surati 1 bo‘lgan a) uchta; b) to‘rtta; c) o‘nta turli kasrlar yig‘indisi shaklida yozing.

  37. Bo‘yoqchi bir yurish bilan shaxmat doskasining tomoni bo‘yicha qo‘shni bo‘lgan katagiga o‘tadi va uni qarama-qarshi rangga bo‘yadi. Agar bo‘yoqchi doskaning bir burchagidagi katagida turgan bo‘lib, hamma kataklar oq rangda bo‘lsa, bo‘yoqchi doskani shaxmat doskasi tartibida bo‘yashi mumkinligini isbotlang.

  38. Qanday p larda berilgan kvadratni p ta kvadratlarga ajratish mumkin (kvadratlar teng bo‘lishi shart emas)

  39. 23 jadvalga (2 ta satr, 3 ta ustun) ustunlardagi sonlar ko‘paytmasi o‘zaro teng, satrlardagi sonlar yig‘indisi xam o‘zaro teng (yig‘indi ko‘paytmadan farqli bo‘lishi mumkin) bo‘ladigan qilib natural sonlarni joylashtiring.

  2. Mumkin yoki mumkin emas

  1. Musbat sonlarning yig‘indisi 5 dan katta. Ular kvadratlarining yig‘indisi 1 dan kichik bo‘lishi mumkinmi?

  2. Korxona o‘zining daromadlarini yil davomida oyma-oy hisoblab bordi. Har bir ketma-ket keluvchi 3 ta oydagi foydalar yig‘indisi manfiy bo‘ldi.

  a) Butun yil davomidagi foydalar yig‘indisi musbat bo‘lishi mumkinmi?

  b) Birinchi oydagichi?

  3. Bir oyda 5 ta yakshanba bo‘lishi mumkinmi? 6 tachi?

  4. Bir yilda 53 ta yakshanba bo‘lishi mumkinmi? 54 tachi?

  5. Bir yilda yakshanba kunidan boshlanuvchi 4 oy bo‘lishi mumkinmi? Yakshanba bilan tugaydigan 4 oy-chi?

  6. O‘tgan kun (kechadan oldingi kun) Anvar 10 yoshda edi. Keyingi yil 13 ga to‘ladi. Shunday bo‘lishi mumkinmi?

  7. O‘tgan yili Sarvar 10 yoshda edi. Indinga (ertadan keyin) 13 ga to‘ladi. Shunday bo‘lishi mumkinmi?

  8. Bugun, ertangi kun va bir hafta oldingi kunlarning sanasi tub sonlar bo‘lishi mumkinmi?

  9. To‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi jadvalga sonlarni har bir ustundagi sonlar yig‘indisi musbat, har bir satrdagi sonlar yig‘indisi manfiy qiladigan bo‘lib joylashtirish mumkinmi?

  10. To‘g‘ri to‘rtburchakli jadvalga natural sonlarni har bir ustundagi sonlar yig‘indisi 100 dan katta, har bir satrdagi sonlar yig‘indisi esa 5 dan kichik bo‘ladigan qilib joylashtirish mumkinmi?

  11. Shaxmat doskasida a) 9 ta rux b) 14 ta filni bir-birini “ura” olmaydigan qilib joylashtirish mumkinmi?

  12. Ikki xonali sonning raqamlar yig‘indisi o‘zidan 2, 3, …., 10 barobar kichik bo‘lishi mumkinmi?

  13. Uch xonali sonning raqamlari yig‘indisi sonning o‘zidan 19 marta kichik bo‘lishi mumkinmi? 38 marta-chi?

  14. Ikki xonali sonning birinchi raqami o‘chirilgandaan keyin, uning qiymati 15 marta; 16 marta; 91 marta; 92 marta kamayishi mumkinmi?

  15. Uch xonali sonning raqamlari ko‘paytmasi 22, 28, 350 ga teng bo‘lishi mumkinmi? Agar 650 dan 720 gacha bo‘lgan sonlarni qarasak-chi?

  16. Bir nechta natural sonlarning ko‘paytmasi ham yig‘indisi ham a) 111 soniga teng bo‘lishi mumkinmi? b)101 soniga teng bo‘lishi mumkinmi?

  17. Agar nishonda 9, 12, 15, 18, 24, va 47 ochkoli soxalar bo‘lsa, bir nechta o‘q otib, 100 ochko olish mumkinmi?

  18. Uchburchakning hamma tomonlari butun sonlar bo‘lsa, uning yuzasi butun son bo‘lmasligi mumkinmi? Agar uchburchak to‘g‘ri burchakli bo‘lsa-chi?

  19. To‘g‘ri to‘rtburchakning yuzasi 1 kv.m dan kichik. Uning perimetri 1km dan ortiq bo‘lishi mumkinmi?

  20. Kvadratni bir nechta bir xil bo‘lmagan to‘g‘ri to‘rtburchaklarga ajratish mumkinmi?

  21. Bir davrali futbol musobaqasida “PAXTAKOR” boshqa hamma jamoalardan ko‘p go‘l o‘tkazib yubordi va ko‘p go‘l kiritdi. U ohirgi o‘rinni olishi mumkinmi?

  22. Bir davrali futbol musobaqasida g‘alaba uchun 3 ochko, durang uchun 1 ochko, mag‘lubiyat uchun 0 ochko beriladi. “PAXTAKOR” hammadan ko‘p g‘alaba qildi. U hammadan kam ochko yig‘ishi mumkinmi?

  23. Futbol bo‘yicha Osiyo chempionatining A guruhida 4 ta jamoa o‘ynab, shulardan 2 tasi chorak finalga chiqdi. Ikkinchi turdan so‘ng faqat 1 ta jamoa chorak finalga chiqish imkoniyatini yo‘qotgani ma’lum. Dastlabki tur o‘yinlarining hech biri durang bilan tugamagan bo‘lishi mumkinmi?

  24. Bikford shnuri tekis yonmaydi va aniq 1 minutda yonib tugaydi. Shunday ikkita shnur yordamida 45 sekund vaqtni o‘lchash mumkinmi?
  3-§. Qoldiqli bo‘lish. Qoldiqlarning hossalari
  1. 5 ga bo‘lganda qoladigan qoldiqlar uchun qushish va ko‘paytirish jadvalini tuzing.

  2. a) Agar a soni 5 ga bo‘lganda 3 qoldiq qolsa, 2a ni 5 ga bo‘lgandagi qoldiqni toping. b) Agar a sonini 7 ga bo‘lganda 5 qoldiq qolsa, 13a ni 7 ga bo‘lgandagi qoldiqni toping.

  3. 2000·2001·2002·2003 – 24 sonining a) 1999 ga b) 2004 ga bo‘linishini isbotlang.

  4. 2004·2005·2006 6 sonining 2007 ga bo‘linishini isbotlang.

  5. To‘la kvadratni (butun sonning kvadrati) 3 ga bo‘lganda qanday qoldiq qolishi mumkin.

  6. Ikkita to‘rt orasiga bir nechta uchlar va nollarni joylashtirib, to‘la kvadrat hosil qilish mumkinmi?

  7. Ikkita butun sonning kvadratlari yig‘indisi to‘la kvadrat. Bu sonlardan kamida bittasi 3 ga bo‘linishini isbotlang.

  8. To‘la kvadratni 4 ga, 5 ga, 7 ga bo‘lganda qanday qoldiq qolishi mumkin?

  9. a) ikkita b) uchta toq sonlar kvadratlarining yig‘indisi butun sonning kvadratiga teng bo‘la oladimi?

  10. Ettita sondan ixtiyoriy 6 tasining yig‘indisi 5 ga bo‘linishi ma’lum. Ularning har biri 5 ga bo‘linishini isbotlang.

  11. Sarvar o‘yinchoq askarlarni o‘ynayapti. Dastlab o‘yinchoqlarni juft-juft qilib joylashtirishga urindi, ammo bitta ortib qoldi. So‘ngra Sarvar o‘yinchoqlarni 3 tadan joylashtirmoqchi bo‘ldi. Unda ham bitta o‘yinchoq ortib qoladi. Agar u 4 tadan, 5 tadan, 6 tadan joylashtirmoqchi bo‘lsa ham bitta ortib qoladi. Oxiri 7 tadan safga joylashtirishga erishdi. Agar Sarvardagi o‘yinchoqlar soni 1000 tadan kam bo‘lsa, unda nechta o‘yinchoq bo‘lishi mumkin?

  12. a) Quyon o‘rmonda aylanib yurib, bo‘riga duch keldi. Bo‘ri quyonga – agar, 1 minut ichida ikkining bir xil raqam bilan tugaydigan ikkita darajasini aytsa, uni emasligini aytdi. Quyonga yordam bering. b) Bo‘ri quyonga ikkining ikkita bir xil raqam bilan tugaydigan darajasini topsa uni qo‘yib yuborishini, agar uchta bir xil raqam bilan tugaydigan darajasini topsa, uni umuman quvlamasligini aytdi. Quyon bunga erisha oladimi?


  Quyidagi masalalardan ba’zi birlari quyidagi tasdiq yordamida isbotlanadi:

  Agar ikki ta sonni k ga bo‘lganda bir xil qoldiq qolsa, ularning ayirmasi k ga bo‘linadi.
  13. a) O‘n ikki ta butun son ichida bir xil raqam bilan tugaydigan ikkitasi topilishini isbotlang.

  b) Ixtiyoriy 8 ta butun son ichida ayirmasi 7 ga bo‘linadigan ikkita son topilishini isbotlang.

  14. Sarvar 5 ta natural son o‘yladi va ularni kvadratga oshirdi. Anvar bu kvadratlar orasida ayirmasi 9 ga bo‘linadigan ikkita son bor dedi. U haqmi?

  15. Ixtiyoriy o‘nta son orasidan yo 1 tasi 10 ga bo‘linadigan, yoki bir nechtasining yig‘indisi 10 ga bo‘linadigan sonlarni tanlash mumkinligini isbotlang.

  16. Raqamlari a) faqat nollar va birlar; b) faqat birlardan iborat bo‘lib, 321 ga bo‘linadigan son borligini isbotlang.

  17. 1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlar orasidan biri ikkinchisidan ikki marta katta sonlar juftligi qilib, ko‘pi bilan nechta natural son tanlasa bo‘ladi?

  18. Sport klubida massalari 1 kg, 2 kg, ..., 100 kg bo‘lgan 100 ta tosh bor. Toshlarni, hech bir jamoadagi toshlarning umumiy massasi boshqasida toshlarning umumiy massasini ikki baravariga teng bo‘lmaydigan qilib, tarqatish mumkin bo‘lishi uchun kamida nechta jamoa kerak bo‘ladi.

  19. 40 dan oshmaydigan natural sonlar orasidan, biri boshqasiga bo‘linmaydigan qilib ko‘pi bilan nechta son tanlash mumkin.

  20. a) 15 dan oshmaydigan 8 ta turli natural sonlar berilgan. Ularning juft-juft ayirmalari orasida 3 ta bir xili topilishini isbotlang.

  b) 70 dan kichik 20 ta turli natural sonlar berilgan. ularning juft-juft ayirmalari orasida to‘rtta bir xili topilishini isbotlang.

  c) Shunga o‘xshash masala tuzing.

  21. Ixtiyoriy 9 ta ketma-ket natural sonlar orasida qolganlarining har biri bilan o‘zaro tub bo‘lgan kamida bitta son topilishini isbotlang.

  22. Har doim 37 ta butun son orasidan yig‘indisi 7 ga bo‘linadigan 7 ta son tanlash mumkinligini isbotlang.

  4-§. Juft va toq sonlar
  1. Otda ketayotgan Kenja botirga dashtda bo‘rilar galasi hujum qildi. Kenja botir ikkita bo‘ri yonidan o‘tayotganda, bu bo‘rilar unga tashlandilar. Kenja botir bo‘rilarga chap berdi, bo‘rilar esa bir-biri bilan to‘qnashib, yarador bo‘lishdi. Shu chap berish usulini qo‘llab, Kenja botir barcha bo‘rilarni yarador qildi. Galada 23 ta bo‘ri bo‘lgan bo‘lishi mumkinmi? Yo‘q.

  2. Chigirtka har safar to‘g‘ri chiziq bo‘ylab o‘ngga yoki chapga 1 metr masofaga sakraydi. Bir nechta sakrashlardan keyin chigirtka harakatini boshlagan nuqtaga qaytib keldi.

  Harakat - borliqnint ajralmas xususiyati boʻlgan oʻzgaruvchanlikni (q. Barqarorlik va oʻzgaruvchanlik) ifodalovchi falsafiy kategoriya. H. tushunchasi imkoniyatlarning voqelikka aylanishini, roʻy berayotgan hodisalarni, olamning betoʻxtov yangilanib borishini aks ettiradi.
  Chigirtkaning sakrashlari son juft bo‘lganligini isbotlang.

  3. Shilliqurt tekislik bo‘ylab o‘zgarmas tezlik bilan harakat qiladi va har 30 minutdan keyin 900 burchakka buriladi. Shilliqurt p soatdan keyin boshlang‘ich nuqtaga qaytib kelgan bo‘lsa, a) p – butun son, b) p– juft son ekanligini isbotlang.

  4. o‘lchamdagi katakli varaqqa 5 ta shashka qo‘yilgan. a) Agar bu shashkalar varaqning dioganaliga nisbatan simmetrik joylashgan bo‘lsa, bu diagonalda ham shashka borligini isbotlang. b) Agar shashkalar ikkala diagonalga nisbatan ham simmetrik joylashgan bo‘lsa, varaqning markazidagi katakda shashka borligini isbotlang.

  5. 9 ta shesterna (tishli doiralar) quyidagicha joylashtirilgan: birinchi shesterna ikkinchisi bilan, ikkinchisi uchinchisi bilan, ... , sakkizinchisi to‘qqizinchisi bilan, to‘qqizinchisi esa birinchisi bilan tutashtirilgan. Sobir birinchi shesternani soat milining harakati yo‘nalishida aylantirdi. Qanday hodisa ro‘y beradi? Nima uchun?

  6. Dunyo bo‘ylab sayohatdan qaytib kelgan Nasriddin afandi «Dashtiston” deb atalmish mamlakat chegarasini 13 marta kesib o‘tganligini gapirib berdi. Siz unga ishonasiz-mi?

  7. Juda katta maydonida uchta to‘p bor. Jasur ulardan bittasini shunday tepadi-ki, natijada u qolgan ikkitasining orasidan o‘tadi. U shu qoida bo‘yicha 2007 marta to‘plarni tepdi. Shundan keyin to‘plar dastlabki holatida joylashib qolishi mumkinmi?

  8. 8 tup olma daraxti bir qatorda joylashgan. Yonma-yon joylashgan daraxtlardagi mevalar soni 1 taga farq qiladi. Barcha tuplardagi olma mevalari soni 2007 ta bo‘lishi mumkin-mi?

  9. Pallali tarozining pallalariga bitta 7 grammlik, bir nechta 6 grammlik va bir nechta 8 grammlik toshlarni joylashtirib, tarozini muvozanat holatga keltirish mumkin-mi?

  10. 10 ta butun sonning ko‘paytmasi 1 ga teng. Bu sonlar yig‘indisi nolga teng emasligini isbotlang.

  11. 25 ta butun sonning ko‘paytmasi 1 ga teng. Bu sonlar yig‘indisining eng kichik qiymatini toping.

  12. 99 ta qog‘oz bo‘laklarining har biriga navbat bilan 1, 2, 3, ..., 99 sonlardan bittasi yozildi. Qog‘ozlar aralashtirildi va bu qog‘ozlarning toza (son yozilmagan) tomonlariga ham 1, 2, 3, ..., 99 sonlari ketma-ket yozildi. Har bir qog‘oz bo‘lagidagi sonlarning yig‘indilari hisoblandi. Hosil bo‘lgan 99 ta sonning ko‘paytmasi juft ekanligini isbotlang.

  13. Doskaga 2007 ta butun son yozilgan. a) Bitta sonni o‘chirib, qolgan sonlar yig‘indisida juft son hosil qilish mumkinligini isbotlang. b) Bu isbotlangan 2008 ta butun son uchun ham to‘g‘rimi? а)кала томонига ҳам тоқ сон ёзилган қоғоз бўлаги топилади.и эса жуфт сон билан ифодаланади.деб қаранг ва ҳар 30 ми

  14. O‘qituvchi varaqqa 20 sonini yozdi va uni sinfdagi o‘quvchilarga berdi. Har bir o‘quvchi varaqdagi songa 1 ni qo‘shadi yoki ayiradi. Sinfda 33 ta o‘quvchi bo‘lsa, ohirida varaqda a) 10; b) 21 soni hosil bo‘lishi mumkinmi?

  15. Zilola bilan Hilola quyidagicha o‘yin o‘ynashayapti: Zilola yuqoriga tanga otadi, Hilola esa tanganing qaysi tomoni bilan erga tushushini oldindan aytishi kerak. Agar tanga Hilola aytgan tomoni tushsa, Zilola unga bu nechanchi tanga otish bo‘lsa, shuncha konfet beradi, agarda Hilola tangani qaysi tomoni bilan tushushini topa olmagan bo‘lsa, u Zilolaga shuncha konfet beradi. a) Tanga 11 marta otilganidan keyin Zilolaning konfetlari soni oldingidek bo‘lishi mumkin-mi? b)30 marta otilganidan keyin-chi?

  16. Ali va Vali navbatma-navbat bitta qog‘oz varag‘ini bo‘laklarga bo‘ldilar. Unda, Ali har bir bo‘lakni 3 ta bo‘lakka, Vali esa beshta bo‘lakka bo‘ldi. Natijada 100 ta bo‘lak hosil bo‘lishi mumkin-mi?

  17. a) Doskaga 1, 2, 3, …, 12 sonlari yozilgan. Istalgan 2 ta soni ularning yig‘indisi yoki ayirmasiga almashtirishga ruxsat etiladi. Bu ish doskada bitta son qolguncha davom ettiriladi. a) Ohirida qolgan son 0 bo‘lishi mumkinmi? b) Doskadagi sonlar 1 dan 13 gacha bo‘lgandachi?

  18. Zilola 96 varaqli daftar sotib oldi va uning xamma betlarini 1 dan 192 gacha bo‘lgan sonlar bilan nomerlab chiqdi. Xilola bu daftarning qandaydir ketma-ket kelgan 50 betini yirtib oldi va betlarga yozilgan 50 ta sonning yig‘indisini hisobladi. Hilola yig‘indida 2008 hosil qila olmasligini isbotlang.

  19. Stol ustida 1 so‘mlik, 5 so‘mlik va 10 so‘mlik tangalar turgan edi. Dilmurod bu tangalarning bittasini oldi va qolgan tangalarning qiymatini 2009 ga ko‘paytirdi. Oldin hosil bo‘lgan sonlarni qo‘shdi, keyin ko‘paytirdi va nihoyat hosil bo‘lgan ko‘paytma va yig‘indining ayirmasini hisobladi. Bu juft son ekan. Dilmurod qaysi tangani olgan?

  20. 101 ta tanga bor. Ularning 50 tasi qalbaki. Qalbaki tangalar haqiqiysidan 1 grammga farq qiladi. Sitora 1 ta tangani oldi va uning haqiqiy ekanligini pallalaridagi yuklarning ayirmasini ko‘rsatuvchi tarozida bir marta o‘lchash yordamida aniqlamoqchi bo‘ldi. U buni uddalay oladimi?

  21. Doira shaklidagi stol atrofida 6 ta stul bor. Ali, Vali va G‘ulom bu stullarga o‘ttirishganda ularning qarshisidagi stullar bo‘sh qoldi.

  Qarshi (1926 37 yillarda Behbudiy) - Qashqadaryo viloyatidagi shahar (1926 yildan), viloyat markazi (1943 yildan). Qashqadaryo vohasining markazida, Qashqadaryo boʻyida, xalqaro t. yil va avtomobil yoʻllari kesishgan joyda.
  Har bir minutdan keyin bolalarda bittasi o‘rnidan turib qarshisidagi stulga borib o‘tiradi. 15 minutdan keyin bolalar oldingi joylarida o‘tirgan bo‘lishi mumkin-mi?

  22. a) Aylanaga 1, 2, 3, ..., 20 sonlari soat mili harakati yo‘nalishida, o‘sish tartibida joylashtirildi. Oldin 2 dona o‘chirildi. Keyin soat mili harakati yo‘nalishida o‘chirilgan sondan keyin joylashgan sondan keyingi son o‘chirildi. Bu ish aylanada bitta son qolguncha davom ettirildi. Qaysi son qolgan? b) Aylanaga 1, 2, 3, ..., 2008 sonlari yuqoridagidek joylashtirilganda, ohirida qaysi son qoladi?  Download 160.91 Kb.
    1   2   3
  Download 160.91 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  A. qo‘chqorov mantiqiy masalalar O‘rta umumta’lim maktablari o‘quvchilari uchun

  Download 160.91 Kb.