A tárgy kódja és neve f628e csoportelmélet a fizikában
Download 146.2 Kb.
Sana24.03.2017
Hajmi146.2 Kb.

A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F628E Csoportelmélet a fizikában

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Fehér László egyetemi tanár

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS Kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE gyakorlat teljesítésePárhuzamos feltétel F628G Csoportelmélet a fizikában

ELŐFELTÉTEL M237 Algebra és geometria 2.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS tavaszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 6. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus (K), informatikus fizikus (KV)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F628G Csoportelmélet a fizikában

MEGHIRDETŐ TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Fehér László egyetemi tanár

KREDIT 1


HETI ÓRASZÁM 1

TÍPUSA gyakorlat

SZÁMONKÉRÉS gyakorlati jegy

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -

PÁRHUZAMOS FELTÉTEL F628E Csoportelmélet a fizikában

ELŐFELTÉTEL M237 Algebra és geometria 2.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS tavaszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 6. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus (K), informatikus fizikus (KV)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F414E Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 1.

MEGHIRDETŐ TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Varga Zsuzsanna egyetemi adjunktus

KREDIT 4


HETI ÓRASZÁM 3

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS Kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE gyakorlat teljesítése

PÁRHUZAMOS FELTÉTEL F414G Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 1.

ELŐFELTÉTEL F304 Elektromosságtan, F311 Elm. mechanika 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS tavaszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 4. ld. pl. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus, biofizikus, informatikus fizikus, csillagász, fizikatanár (K), alk. fizikus (KV)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F414G Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 1.

MEGHIRDETŐ TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Varga Zsuzsanna egyetemi adjunktus

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA gyakorlat

SZÁMONKÉRÉS gyakolati jegy

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -

PÁRHUZAMOS FELTÉTEL F414E Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 1.

ELŐFELTÉTEL F304 Elektromosságtan, F311 Elm. mechanika 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS tavaszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 4. ld. pl. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus, biofizikus, informatikus fizikus, csillagász, fizikatanár (K)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F514E Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 2.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Varga Zsuzsanna egyetemi adjunktus

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS Kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -Párhuzamos feltétel

ELŐFELTÉTEL F414 Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 5. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus (K), informatikus fizikus (KV), biofizikus,


csillagász, fizikatanár, alk. fizikus (KV)

A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F311E Elméleti mechanika

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

KREDIT 5


HETI ÓRASZÁM 4

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS Kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE gyakorlat teljesítésePárhuzamos feltétel F311G Elméleti mechanika

ELŐFELTÉTEL F208 Mat. módszerek a fizikában 1., F101 Mechanika

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 3. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus, biofizikus, informatikus fizikus, csillagász, fizikatanár, alk. fizikus (K)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F311G Elméleti mechanika

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA gyakorlat

SZÁMONKÉRÉS Gyakorlati jegy

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -Párhuzamos feltétel F311E Elméleti mechanika

ELŐFELTÉTEL F208 Mat. módszerek a fizikában 1., F101 Mechanika

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 3. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus, biofizikus, informatikus fizikus, csillagász, fizikatanár, alk. fizikus (K)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F411E Analitikus mechanika

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Fehér László egyetemi tanár

KREDIT 3


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS Kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -Párhuzamos feltétel -

ELŐFELTÉTEL F311 Elméleti mechanika

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS tavaszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 4. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus (K), informatikus fizikus (KV), biofizikus,


csillagász, fizikatanár (KV)

A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F726E Elméleti szilárdtestfizika

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Papp György egyetemi docens

KREDIT 4


HETI ÓRASZÁM 3

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS Kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -Párhuzamos feltétel -

ELŐFELTÉTEL F625 Kvantummechanika 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 7. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus (K), informatikus fizikus (KV), biofizikus,


csillagász, fizikatanár, alk. fizikus (KV)

A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F762G Fizikai problámák megoldása 1.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Varga Zsuzsanna egyetemi adjunktus

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA gyakorlat

SZÁMONKÉRÉS Gyakorlati jegy

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE 2 db. ZH megírásaPárhuzamos feltétel -

ELŐFELTÉTEL Pedagógia-pszichológia komplex szigorlat

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 7. ld. Fizikatanár szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikatanár (K)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F862G Fizikai problámák megoldása 2.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Varga Zsuzsanna egyetemi adjunktus

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA gyakorlat

SZÁMONKÉRÉS Gyakorlati jegy

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE 2 db. ZH megírásaPárhuzamos feltétel -

ELŐFELTÉTEL Pedagógia-pszichológia komplex szigorlat

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS tavaszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 8. ld. Fizikatanár szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikatanár (K)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F525E Kvantummechanika 1.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Benedict Mihály László egyetemi docens

KREDIT 5


HETI ÓRASZÁM 4

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS Kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE gyakorlat teljesítésePárhuzamos feltétel F625G Kvantummechanika 1.

ELŐFELTÉTEL F414 Elektrodinamika és spec. rel. elmélet 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 5. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus, biofizikus, informatikus fizikus, csillagász, fizikatanár (K), alk. fizikus (KV)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F525G Kvantummechanika 1.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Benedict Mihály László egyetemi docens

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA gyakorlat

SZÁMONKÉRÉS Gyakorlati jegy

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -Párhuzamos feltétel F525E Kvantummechanika 1.

ELŐFELTÉTEL F414 Elektrodinamika és spec. rel. elmélet 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 5. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus, biofizikus, informatikus fizikus, csillagász, fizikatanár (K), alk. fizikus (KV)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F625E Kvantummechanika 2.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Benedict Mihály egyetemi docens

KREDIT 4


HETI ÓRASZÁM 3

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS Kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE évközi kiadott feladatsorok legalább 30%-os teljesítésePárhuzamos feltétel -

ELŐFELTÉTEL F525 Kvamtummechanika 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS tavaszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 6. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus (K), informatikus fizikus (KV), biofizikus,


csillagász, fizikatanár (KV)

A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F925E Kvantumtérelmélet

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Fehér László egyetemi tanár

KREDIT 4


HETI ÓRASZÁM 3

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS Kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -Párhuzamos feltétel -

ELŐFELTÉTEL F625 Kvantummechanika 2, F815 Mag és részecskefizika 2.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 9. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus (K), informatikus fizikus (KV), csillagász (KV)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F815E Mag és részecskefizika 2.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Papp György egyetemi docens

KREDIT 4


HETI ÓRASZÁM 3

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS Kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -Párhuzamos feltétel -

ELŐFELTÉTEL F525 Kvantummechanika 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS tavaszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 8. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus (K), informatikus fizikus (KV), biofizikus,


csillagász, fizikatanár (KV)

A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F208E Matematikai módszerek a fizikában 1.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Varga Zsuzsanna egyetemi adjunktus

KREDIT 3


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS Kollokvium* (évközi vizsga)

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE gyakorlat teljesítésePárhuzamos feltétel F208G Matematikai módszerek a fizikában 1.

ELŐFELTÉTEL M239 Kalkulus 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS tavaszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 2. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus, biofizikus, informatikus fizikus, csillagász, fizikatanár, alkalmazott fizikus (K)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F208G Matematikai módszerek a fizikában 1.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Varga Zsuzsanna egyetemi adjunktus

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA gyakorlat

SZÁMONKÉRÉS gyakorlati jegy

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE 2 db ZH sikeres megírásaPárhuzamos feltétel F208E Matematikai módszerek a fizikában 1.

ELŐFELTÉTEL M239 Kalkulus 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS tavaszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 2. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus, biofizikus, informatikus fizikus, csillagász, fizikatanár, alkalmazott fizikus (K)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F308E Matematikai módszerek a fizikában 2.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Bartha Ferenc egyetemi adjunktus

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS Kollokvium* (évközi vizsga)

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -Párhuzamos feltétel -

ELŐFELTÉTEL F208 Matematikai módszerek a fizikában 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 3. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus , informatikus fizikus, csillagász,, biofizikus (K), fizikatanár (KV)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F118E Matematika 1.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

KREDIT 4


HETI ÓRASZÁM 4

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS Kollokvium* (évközi vizsga)

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE sikeres gyakorlati jegyPárhuzamos feltétel F118G Matematika 1.

ELŐFELTÉTEL -

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 1. ld. Alkalmazott fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ Alkalmazott fizikus, vegyész fizikus labor. operátor (K)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F118G Matematika 1.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA gyakorlat

SZÁMONKÉRÉS gyakorlati jegy

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELEPárhuzamos feltétel F118E Matematika 1.

ELŐFELTÉTEL -

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 1. ld. Alkalmazott fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ Alkalmazott fizikus, vegyész fizikus labor. operátor (K)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F218E Matematika 2.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

KREDIT 3


HETI ÓRASZÁM 3

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS Kollokvium* (évközi vizsga)

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE sikeres gyakorlati jegyPárhuzamos feltétel F218G Matematika 2.

ELŐFELTÉTEL F118 Matematika 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS tavaszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 2. ld. Alkalmazott fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ Alkalmazott fizikus, vegyész fizikus labor. operátor (K)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F218G Matematika 2.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA gyakorlat

SZÁMONKÉRÉS gyakorlati jegy

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELEPárhuzamos feltétel F218E Matematika 1.

ELŐFELTÉTEL F118 Matematika 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS tavaszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 2. ld. Alkalmazott fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ Alkalmazott fizikus, vegyész fizikus labor. operátor (K)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F318G Matematika 3.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA gyakorlat

SZÁMONKÉRÉS gyakorlati jegy

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELEPárhuzamos feltétel -

ELŐFELTÉTEL F218 Matematika 2.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 3. ld. Alkalmazott fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ Alkalmazott fizikus, vegyész fizikus labor. operátor (K)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F745E Molekulafizika

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS Kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE sikeres gyakorlati jegyPárhuzamos feltétel F745G Molekulafizika

ELŐFELTÉTEL F525 Kvantummechanika 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 7. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus (K), informatikus fizikus (KV), biofizikus,


csillagász, fizikatanár (KV)

A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F745G Molekulafizika

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA gyakorlat

SZÁMONKÉRÉS Gyakorlati jegy

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -Párhuzamos feltétel F745E Molekulafizika

ELŐFELTÉTEL F525 Kvantummechanika 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 7. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus (K), informatikus fizikus (KV), biofizikus,


csillagász, fizikatanár (KV)

A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F613E Statisztikus fizika

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Iglói Ferenc egyetemi tanár

KREDIT 5


HETI ÓRASZÁM 4

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS Kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE két sikeres felmérő után lehet vizsgázniPárhuzamos feltétel -

ELŐFELTÉTEL F525 Kvantummechanika 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS tavaszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 6. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus, csillagász, biofizikus, fizikatanár (K), informatikus fizikus (KV)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F613G Statisztikus fizika

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Iglói Ferenc egyetemi tanár

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA gyakorlat

SZÁMONKÉRÉS gyakorlati jegy

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -Párhuzamos feltétel F613E Statisztikus fizika

ELŐFELTÉTEL F525 Kvantummechanika 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS tavaszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 6. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus, csillagász, fizikatanár (K), informatikus fizikus (KV)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F610E Kvantuminformatika

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Benedict Mihály egyetemi docens

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS Kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -Párhuzamos feltétel -

ELŐFELTÉTEL F525 Kvantummechanika 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS tavaszi félév, minden 2. évben

JAVASOLT FÉLÉV 6. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ informatikus fizikus (KV), fizikus, biofizikus, csillagász, fizikatanár (KV)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F128E Lineáris algebra a fizikában 1.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Benedict Mihály egyetemi docens

KREDIT 3


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS Kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -Párhuzamos feltétel F128G Lineáris algebra a fizikában I.

ELŐFELTÉTEL -

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK M235 Algebra és geometria I.

PERIÓDUS őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 1. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ informatikus fizikus, fizikus, biofizikus, csillagász, fizikatanár (KV)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F128G Lineáris algebra a fizikában 1.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Benedict Mihály egyetemi docens

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA gyakorlat

SZÁMONKÉRÉS gyakorlati jegy

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -Párhuzamos feltétel F128E Lineáris algebra a fizikában I.

ELŐFELTÉTEL -

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK M235 Algebra és geometria I.

PERIÓDUS őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 1. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ informatikus fizikus, fizikus, biofizikus, csillagász, fizikatanár (KV)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F228E Lineáris algebra a fizikában 2.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Fehér László egyetemi tanár

KREDIT 4


HETI ÓRASZÁM 3

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS Kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -Párhuzamos feltétel F228G Lineáris algebra a fizikában 2.

ELŐFELTÉTEL M235 Algebra és geometria I. vagy F128 Lineáris algebra a fizikában

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK M237 Algebra és geometria 2.

PERIÓDUS őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 1. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ informatikus fizikus, fizikus, biofizikus, csillagász, fizikatanár (KV)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F228G Lineáris algebra a fizikában 2.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Fehér László egyetemi tanár

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA gyakorlat

SZÁMONKÉRÉS gyakorlati jegy

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -Párhuzamos feltétel F228G Lineáris algebra a fizikában 2.

ELŐFELTÉTEL M235 Algebra és geometria I. vagy F128 Lineáris algebra a fizikában

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK M237 Algebra és geometria 2.

PERIÓDUS tavaszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 2. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ informatikus fizikus, fizikus, biofizikus, csillagász, fizikatanár (KV)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F626G Kvantummechanika komlementum

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Benedict Mihály egyetemi docens

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA gyakorlat

SZÁMONKÉRÉS gyakorlati jegy

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -Párhuzamos feltétel F625 Kvantummechanika 2.

ELŐFELTÉTEL F525 Kvantummechanika 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS tavaszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 6. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ informatikus fizikus, fizikus, biofizikus, csillagász, fizikatanár (KV)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F620E Számítógépes fizika

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Zsuzsanna egyetemi adjunktus

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE Kiadott önálló házi feladat elkészítésePárhuzamos feltétel -

ELŐFELTÉTEL F208 Matematikai módszerek a fizikában 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS tavaszi félév

JAVASOLT FÉLÉV min. 4-

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ informatikus fizikus (KV), fizikus, biofizikus, csillagász, fizikatanár, alk. fizikus (KV)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F720E Számítógépes szimulációk a fizikában

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Lajkó Péter egyetemi adjunktus

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -Párhuzamos feltétel -

ELŐFELTÉTEL F208 Matematikai módszerek a fizikában 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV min. 5-

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ Informatikus fizikus (KV), fizikus, biofizikus, csillagász, fizikatanár (KV)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F820E Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Elméleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ Dr. Bartha Ferenc egyetemi adjunktus

KREDIT 2


HETI ÓRASZÁM 2

TÍPUSA előadás

SZÁMONKÉRÉS kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -Párhuzamos feltétel -

ELŐFELTÉTEL F208 Matematikai módszerek a fizikában 1.

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS tavaszi félév

JAVASOLT FÉLÉV min. 6-

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ Informatikus fizikus (KV), fizikus, biofizikus, csillagász, fizikatanár (KV)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F100ME, G Fizika I.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Fizikus Tanszékcsoport

FELELŐS OKTATÓ Dr. Papp Gíyörgy

KREDIT 7


HETI ÓRASZÁM 3+1

TÍPUSA előadás +gyakorlat

SZÁMONKÉRÉS kollokvium+gyakorlati jegy

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -Párhuzamos feltétel előadás és gyakorlat együtt

ELŐFELTÉTEL

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 1.-

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ Műszaki informatikus (K)A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F200ME, G Fizika II.

GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Fizikus Tanszékcsoport

FELELŐS OKTATÓ Dr. Papp Gíyörgy

KREDIT 7


HETI ÓRASZÁM 3+1

TÍPUSA előadás +gyakorlat

SZÁMONKÉRÉS kollokvium+gyakorlati jegy

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -Párhuzamos feltétel előadás és gyakorlat együtt

ELŐFELTÉTEL

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -

PERIÓDUS tzavaszi félév

JAVASOLT FÉLÉV 2.-

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ Műszaki informatikus (K)


Kitöltési útmutató:


Használjuk a megadott mintát! Lehet tabultárorral szöveg, vagy táblázat. A tabulátoros szöveg méretre sokkal kisebb file-t ad. Egy oldalra férjen ki pontosan négy db tárgyleírás! (Ha nem akar kiférni, mert hosszúak a sorok, vegyük kisebbre a margókat, vagy hagyjunk el tabulátort)
Először a több szakhoz tartozó kötelező tárgyakat soroljuk fel, aztán kötelezőket, és kötelezően választhatókat, ha azok elfogytak, utána a többit. A levelező szakok tárgyait, ha csak óraszámban különböznek, ne soroljuk fel újra.

Szakdolgozat, diplomamunka, szigorlat, szakmai gyakorlat, projektmunka (az egyéni kurzusok) tartozzanak a tanszékcsoporthoz, az oktató neve maradjon üresen!


HETI ÓRASZÁM :

A levelező szak féléves óraszámát (ahol kell) írjuk utána zárójelben, pl. 2 (10 óra/félév)

Ha nincs heti óraszám, írjuk be a teljes időtartamot, pl. nyári gyakorlatnál 2 hét

TÍPUSA:


Használjuk a következő sablonokat: előadás, gyakorlat, éaboratóriumi gyakorlat, önálló vizsga, konzultáció, szeminárium,

SZÁMONKÉRÉS:

Használjuk a következő teljesítési sablonokat: Kollokvium, gyakorlati jegy, szigorlat, aláírás, kollokvium* (azaz évközi vizsga)

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE:

Rendszerint a vizsgára bocsáthatóság feltétele: pl.gyakorlati jegy megszerzése, 2 db sikeres ZH, stb.

Párhuzamos feltétel:

Első alkalommal egyszerre kell fölvenni pl. rendszerint a gyakorlattal együtt.

ELŐFELTÉTEL:

Egy tárgynak legfeljebb 3 előfeltétele lehet. Adjuk meg a kódot és tárgy nevét!

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK:

Ha van ilyen, adjuk meg a kódot és a tárgy nevét.

PERIÓDUS:

Használjuk a tavaszi/őszi vagy a páros/páratlan elnevezést. Írjuk be, ha nem minden évben van meghirdetve: pl. őszi félév, kétévente.

JAVASOLT FÉLÉV:

Kötelező tárgynál valamelyik szak mintatantervének félévét írjuk be. Egyébként hagyhatjuk üresen, vagy min félév, maximum félévet is írhatunk

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ:

Mely szakokon kötelező ill. kötelezően választható:pl. fizikus (K) minden TTK (KV)
Download 146.2 Kb.
Download 146.2 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaA tárgy kódja és neve f628e csoportelmélet a fizikában

Download 146.2 Kb.