Aarseth, I., Bjerskli, K., Bjorklund, K. R., Boe, D., Holm, J. P., Lorentzen-Styr, T. J., Myhre, L. A., Ugland, E. S. & Thiede, J
Download 5.7 Mb.
bet28/28
Sana01.04.2017
Hajmi5.7 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Z

[4947] Zacharias, O. 1906. Über Peridizitat, Variation und Verbreitung verschiedener Planktonwesen in sudlichen Meeren. Archiv fur Hydrobiologie und Planktonkunde 1(): 498-575.

[4948] Zagorcev, I. S., Boyanov, J. & Tikhomirova, L. B. 1989. Correlation of Jurassic sections from SW Bulgaria and Eastern Rhodopes by radiolarian complexes. XIV Congress CBGA, Sofia, Extended Abstract (): 795-798.

[4949] Zagorcev, I. S., Mavridis, A., Budurov, K., Tikhomirova, L. B., Trifonova, E., Scourtsis-Coroneou, V. & Manacos, C. 1989. New stratigraphic data on Lower Drimos Limestones (Upper Triassic) from the section of Karpenission, Pindos-Olonos Zone (Eurytania, Greece). Geologica Balcanica 19(5): 3-14.

[4950] Zagorcev, I. S. & Tikhomirova, L. B. 1986. Stratigrafiya yurskoyi Treklyanskoyi gruppiy (Yugo-Zapadnaya Bolgariya). Geologica Balcanica 16(3): 23-44.

[4951] Zagorodnyuk, V. I. 1975. Fatsal'naya priurotsennost' skeletov rasiolyariy v eotsenovykh otlozheniyakh basseina Nizhnego Dona i Vostochogo Prikaspiya.. Drevnie Radiolyarii Sredney Azii 4(): 127-134.

[4952] Zagorodnyuk, V. I. 1978. Nekotoryie vidyi eotsenovyikh radiolyariy yugo-vostoka Russkoy platformyi.. Drevnie Radiolyarii Sredney Azii 5(): 56-67.

[4953] Zagorodnyuk, V. I. 1981. Kharakteristika Kompleksov Radiolyariy Eotsenovyikh Otlozheniy Nizhnego Dona i Opisanie Osnovnyikh Razrezov. Novocherkassk (Novocherkas. politekhn. in-t). Rukopis' del. v Vsesoyuznogo Nauchno-Issledovatel'skogo Geologicheskogo Instituta, 161 pp.

[4954] Zagorodnyuk, V. I. 1969. Корреляция верхнеэоценовых отложений бассейнов нижнего дона и северной эмбы по радиоляриям [Korrelyatsiya Verkheeotsenovykh otlozheniy basseynov nizhnego Dona i severnoy Emby po radiolyariyam]. Pp. 107-112. in Gazer, C.L. [Газер С. Л.] (ed) Ископаменые и Современые Радиолярии [Iskopaemye i Sovremennye Radiolyarii]. Львоаское Геологическое Общество, Львов.

[4955] Zagorodnyuk, V. I. 1979. Виляние структурно-фациальных условий на состав комплексов радиолярий в отложениях верхнего эоцена бассейна Нижнего Дона [[Vliyanie strukturno-fatseal'nykh usloviy na sostav kompleksov radiolyaiy v otlozheniyakh verkhnego Eotsena basseina nizhego Dona]. Pp. 66-73. in Lipman, R.Kh [Липман Р. Х.] (ed) Ископаемые и Современные Радиолярии [Iskopaemye i Sovremennye Radiolyarii]. Академия Наук СССР, Зоологический Институт, Ленинград.

[4956] Zagorodnyuk, V. I. 1975. К вопросу о границе среднего и верхнего эоцена по данным изучения радиолярий бассейна нижнего Дона и восточного Прикаспия [K voprosu o granitse srednego i vernego eotsena po dannym izutseniya radiolyariy basseyna nizhnego dona i vostochnogo prikaspiya]. ВСЕГЕИ, Новая Серия. Труды Всесоюзного Ордена Ленина Научно-Исследовательского Геологического Института, Новая Серия 226(): 84-87.

[4957] Zagorodnyuk, V. I. 1975. Особенности строения некоторых сфероидей и дискоидей из эоценовых отложений нижнего Дона [Osobennosti stroeniya nekotor'kh sferoidey i diskoidey iz eotsenovykh otlozheniy nizhnego dona]. ВСЕГЕИ, Новая Серия. Труды Всесоюзного Ордена Ленина Научно-Исследовательского Геологического Института, Новая Серия 226(): 48-52.

[4958] Zamoras, L. R. & Matsuoka, A. 2000. Early late Jurassic radiolarians from the clastic unit in Busuanga Island, North Palawan, Philippines. Science Reports of Niigata University, Series E, Geology and Mineralogy (15): 91-109.

[4959] Zamoras, L. R. & Matsuoka, A. 2001. Malampaya Sound Group: a Jurassic-Early Cretaceous accretionary complex in Busuanga Island, North Palawan Block (Philippines). Journal of the Geological Society of Japan 107(5): 316-336.

[4960] Zang, Q.-i & Jiang, N.-y 1980. The volcanic rocks and the volcanic sedimentary rocks of the Changxing Formation, Heshan of Guangxi. Journal of Stratigraphy 4(1): 64-67.

[4961] Zaninetti, L. & Wernli, R. 1987. La micropaleontologie, une science du XX-e siecle au serice de l'home. Cahiers Fac Sci Univ, Geneva 15(): 9-25.

[4962] Zapata, J. & Olivares, J. 2005. Radiolarios (Protozoa, Actinopoda) sedimentados en el Puerto de Caldera (27º04'S; 70º51W), Chile. Gayana 69(1): 78-93.

[4963] Zas'ko, D. N. 2001. Quantitative distribution of radiolarians in the North Atlantic plankton. Okeanologiya 41(1): 91-98.

[4964] Zas'ko, D. N. 2003. Polycystine radiolarians in plankton and the surface sediments of different areas of the North Atlantic. Oceanology of the Russian Academy of Sciences 42(6): 815-821.

[4965] Zasko, D. N. & Rusanov, I. I. 2005. Vertical distribution of radiolarians and their role in epipelagic communities of the East Pacific Rise and the Gulf of California. Biology Bulletin 32(3): 279-287.

[4966] Zas'ko, D. N. & Vedernikov, V. I. 2003. A comparative analysis of the vertical distribution of epipelagic radiolaria, chlorophyll, and zooplankton in different areas of the North Atlantic Ocean (from June to September 2001). Oceanology of the Russian Academy of Sciences 43(1): 63-71.

[4967] Zaynutdinov, A. A. 1970. Novyie dannyie o paleogenovyikh radiolyariyakh podotrada Discoidea (s ploskim skeletom) Sredney Azii. Materialyi III yudileynoy konf. molodyikh uchenyikh TadzhSSR. Dushanbe, Donish (): .

[4968] Zaynutdinov, A. A. 1973. Об изучении онтогенеза некоторых радиолярий с плоским скелетом из палеогеновых онтоложений Ферганы [Ob izuchenii ontologenza nekotoryikh radiolyariy s ploskim skeletom iz paleogenovyikh otlozheniy Ferganyi]. Новые Данные по Геологии Таджикистана. Дущанбе 2(): 143-156.

[4969] Zaynutdinov, A. A. 1974. O razvitii nekotoryikh vidov radiolyariy roda Cenodiscus iz eotsenovyikh otlozheniy Sredney Azin. Materialyi IV respudl. konf. molodykh uchenyikh TadzhSSR. Dushanbe, Donish (): 76.

[4970] Zaynutdinov, A. A. 1978. Vozrastinyie komleksyi ploskikh diskoidey iz eotsenovyikh otlozheniy nekotoryikh rayonov Sredney Azii.. Drevnie Radiolyarii Sredney Azii 5(): 68-125.

[4971] Zaynutdinov, A. A. 1979. K razrabotke sistematiki Discoidea. Novyie dannyie po geologii Tadzhikistana. Dushanbe 6(): 25-35.

[4972] Zaynutdinov, A. A. 1982. Novyie vidyi radiolyariy (podotryada Discoidea) iz eotsenovyikh otlozheniy Sredney Azii. Dushanbe: Tadzhiskiy ros yn-t. Rukopis' del v Tadzhik, NIINTI 25 (174): 1-58.

[4973] Zeise, O. 1895. Über das Vokommen von Radiolarien im Tertiar der Provinz Schleswig-Holstein. Jahrbuch der Koniglich Preussischen Geologischen Landesanstalt und Bergakademie zu Berlin 1894(): 1-7.

[4974] Zettler, L. A., Sogin, M. L. & Caron, D. A. 1997. Phylogenetic relationships between the Acantharea and the Polycystinea: a molecular perspective on Haeckel's Radiolaria. National Academy of Sciences 94(): 11411-11416.

[4975] Zhamoida, A. I. 1958. Руководящие комплексы и некоторые особености фауны радиолярий верхнего палеозоя и нижнего мезозоя ольга-тетюхнского района [Rukovodyashchie komshley i nekotorye osobennosti fauny verkhnego paleozoya i nizhnego mezozoya Ol'ga-Tetyukhinskovo raiona]. Всесоюзный Научно-Исследовательский Геологический Институт, Министерстве Геологии и Охраны Недр СССР, Информационный Сборник 5(): 8-18.

[4976] Zhamoida, A. I. 1960. Metodika izutseniya paleozoiskikh i mezozoiskikh radiolyariy v shlifakh. Pp. 312-337. in (ed) Trudyi Pervogo Seminara po Mikrofaune. VNIGRI.

[4977] Zhamoida, A. I. 1960. Mezozoiskie kompleksy radiolyariy Sikhote-Alinya i Nizhnego Priamur'ya i ikh stratigraficheskoe znachenie. Доклады Академии Наук СССР 135(1): 148-151.

[4978] Zhamoida, A. I. 1960. O nizhneleiasovykh otlozheniyakh raiona der. Kiselevki (Nizhnee Priamur'e). Inform.. Trudyi Vsesoyuznogo Nauchno-Issledovatel'skogo Geologicheskogo Instituta 25(): 57-67.

[4979] Zhamoida, A. I. 1961. O stratigraficheskom znachenii fragmentov skeletov nekotorykh mezozoiskikh radiolyariy pri izuchenii ikh v shlifakh. Inform. Vsesoyuznyiy Ordena Lenina Nauchno-Issledovatel'skiy Geologicheskiy Institut 47(): 23-26.

[4980] Zhamoida, A. I. 1964. Etapy razvitiya radiolyarii paleozoiskikh i mezozoiskikh morei zpadnoi chsti tikhookeanskogo koltsa. Mezhdunarodnyi geologicheskii kongress 22(): 212-223.

[4981] Zhamoida, A. I. 1968. Obzor issledovaniy iskopaemykh radiolyariy (1950-1966). Pp. 109-177. in (ed) . Trudyi Vsesoyuznogo Nauchno-Issledovatel'skogo Geologicheskogo Instituta.

[4982] Zhamoida, A. I. 1972. Биостратиграфия Мезозойских кремнистых толщ востока СССР (на основе изучения радиолярий) [Biostratigrafiya mezozoiskikh kremnistykh tolshch Vostoka SSSR]. ВСЕГЕИ, Новая Серия. Труды Всесоюзного Ордена Ленина Научно-Исследовательского Геологического Института, Новая Серия 183(): 1-243.

[4983] Zhamoida, A. I. 1978. O ratsional'nom printsipe klassifikatsii zonal'nyikh biostratigraficheskikh podrazdeleniy (k byikodu "Stratigraficheskogo kodeksa SSSR"). Pp. 32-33. in (ed) Tezisyi Dokladov XXIV sessii VPO. VNIGRI, Leningrad.

[4984] Zhamoida, A. I. 1988. K kharakterikie zonal'nyikh biostratigraficheskikh podrazdeleniy. Seriya Geologicheskaya 1988(2): 27-33.

[4985] Zhamoida, A. I. & Kazintsova, L. I. 1982. Vi Vsesoyuznyiy seminar po radiolyariyam. Paleontologicheskiy Zhrunal 1982(4): 120-122.

[4986] Zhamoida, A. I., Kazintsova, L. I. & Tikhomirova, L. B. 1976. Комплексы мезозойских радиолярий малого кавказа [Kompleksy mezozoiskikh radiolyariy Malogo Kavkaza]. Серия Геологическая 1976(2): 156-160.

[4987] Zhamoida, A. I. & Kazintsova, L. I. 1981. Стратиграфическое значение мезозойскиз радиолярий (обзор данных за 1967-1978 гг.) [Stratigraficheskoe znachenie mesozoyskikh radiolyariy (obzor dannyikh za 1967-1978 gg.)]. Pp. 49-57. in Peyve, A.V. [Пейве А. В.] (ed) Систематика, Эволюция и Стратиграфическое Значение Радиолярий [Sistematika, Evolyutsiya i Stratigraficheskoe Znachenie Radiolyariy]. Наука, Москва.

[4988] Zhamoida, A. I., Kovtunsvits, YuM. & Savitskiy, V. O. 1968. Комплексы мезозойских радиолярий Вссточно-Сахалинских Гор [Komplesksyi mesozoyskikh radiolyariy Vsstochno-Sakhalinskikh Gor]. Ежегодник Всесоюзного Палеонтологического Общества 18(): 24-47.

[4989] Zhamoida, A. I. & Kozlova, G. E. 1971. Соотношение подотрядов и семейств в отряде Spumellaria (Радиолярии) [Sootnoshenie podotryadov i semeistv v otryade Spumellaria (radiolyarii)]. Труды Всесоюзного Нефтяного Научно-Исследовательского Геологоразведочного Института (ВНИГРИ) (291): 76-82.

[4990] Zhamoida, A. I. & Lipman, R. Kh 1965. Pervyy seminar po radiolyariyam. Paleontologicheskiy Zhrunal 1965(1): 157-160.

[4991] Zhamoida, A. I., Lipman, R. Kh, Mikhailov, A. F. & Titov, V. A. 1963. О возрасте кремнисто-вулканогенных толщ корякского нагорья по данным изучения радиолярий [O vozraste kremnisto-vulkanogennykh tolshch Koryakskogo nagor'ya po dannym izucheniya radiolyariy]. ВСЕГЕИ, Новая Серия. Труды Всесоюзного Научно-Исследовательского Геологического Института, Новая Серия 81(): 75-103.

[4992] Zhamoida, A. I. & Moiseeva, A. I. 1980. Mezhdunarodnoe rukovodstvo po stratigrafii i Stratigraficheskiy kodeks SSSR. -skhodstvo i razlichie-. Sovetsskaya Geologiya 1980(1): 55-65.

[4993] Zhamoida, A. I. 1969. Первые результаты изучения мезозойских радиолярий Сахалина [Pervye Rezul'taty izucheniya Mezozoiskikh Radiolyarii Sakhalin]. Pp. 17-24. in Gazer, C.L. [Газер С. Л.] (ed) Ископаменые и Современые Радиолярии [Iskopaemye i Sovremennye Radiolyarii]. Львоаское Геологическое Общество, Львов.

[4994] Zhamoida, A. I. 1979. Важнейшие достижений и основные направления исследованний радиолярий в СССР [Vazhneishie gostizheniya i osnovnye napravleniya isslegovaniy Radiolyariy v SSSR]. Pp. 5-9. in Lipman, R.Kh [Липман Р. Х.] (ed) Ископаемые и Современные Радиолярии [Iskopaemye i Sovremennye Radiolyarii]. Академия Наук СССР, Зоологический Институт, Ленинград.

[4995] Zhamoida, A. I. 1984. Nekotoryie rezul'tatyi i provlemyi izutseniya drevnikh radiolyarii. Pp. 54-63. in Petrushevskaya, M. G. & Stepyan'yand, S. D. (ed) Morfologiya, Ekologiya i Evolyutsiya Radiolyariyi. Nauka, Leningrad.

[4996] Zhamoida, A. I. 1981. Некоторые проблемы изучений радиолярий [Nekotoryie problemyi izucheniya radiolyariy (etapnost' razbitiya, zonal'naya stratigrafia, naimenovanie podklassa]. Pp. 5-9. in Peyve, A.V. [Пейве А. В.] (ed) Систематика, Эволюция и Стратиграфическое Значение Радиолярий [Sistematika, Evolyutsiya i Stratigraficheskoe Znachenie Radiolyariy]. Наука, Москва.

[4997] Zhamoida, A. I. 1968. Новые мезозойские радиолярии Сихотэ-Алиня и Нижнего Приамурья [Novye mezozoyskie radiolyarii Sikhote-Alinya i Nizhnego Priamur'ya]. Pp. 162-177. in Zanina, I.E. [Занина И. Е.] (ed) Новые Виды Древних Растений и Беспозвонолных СССР 2 [Novye Vidy Drevnikh Raeteniy i Becpozvonochnykh SSSR 2]. publisher unknown.

[4998] Zhamoida, A. I. 1975. Некоторые итоги изучения в СССР и замечания к построению системы Spumellaria и Nasellaria [Nekotorye itogi izucheniya radiolyariy v SSSR i zamechaniya k postroeniyu sistemy Spumellaria i Nasellaria]. ВСЕГЕИ, Новая Серия. Труды Всесоюзного Ордена Ленина Научно-Исследовательского Геологического Института, Новая Серия 226(): 5-13.

[4999] Zhang, F. & Feng, Q.-l 2005. Late Paleozoic radiolarians from the Nongba section, in Gengma, south-western Yunnan. Acta Micropalaeontologica Sinica 22(4): 346-356.

[5000] Zhang, K.-x, Wu, S.-b & Liu, Y.-q 1992. Radiolarians and conodonts from the Dalong Formation at Hushan of Nanjing and their facieological significance. Earth Science, Journal of China University of Geosciences 17(3): 295-300.

[5001] Zhang, N. & Xia, W. 1998. Time-space distribution of Late Paleozoic cherts and evolution of respreading trench in South China. Earth Science, Journal of China University of Geosciences 23(5): 480-486.

[5002] Zhang, N., Xia, W. & Shao, J. 2002. Radiolarian successional sequences and rare earth element variations in Late Paleozoic Chert sequences of South China: an integrated approach for study of the evolution of paleo-ocean basins. Geomicrobiology Journal 19(): 439-460.

[5003] Zhang, N., Xia, W.-c & Zhang, S.-x 1998. Habitats of Hercynian-Indosinian radiolarians in South China. Oil & Gas Geology 19(2): 124-131.

[5004] Zhang, Ning, Xia, Wenchen, Dong, Yuexia & Shang, Haijing 2008. Conodonts and radiolarians from pelagic cherts of the Frasnian-Famennian boundary interval at Bancheng, Guangxi, China: Global recognition of the upper Kellwassser event. Marine Micropaleontology 67(): 180-190.

[5005] Zhang, Q.-l, Mizutani, S. & Kojima, S. 1997. Radiolaria and correlation study of terranes. Acta Palaeontologica Sinica 36(): 245-252.

[5006] Zhang, Q.-y 1990. Triassic and Jurassic radiolarians from the Nadanhada Range, northeast China. Bulletin of the Shenyang Institute of Geology and Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences (21): 157-191.

[5007] Zhang, Q.-y 1992. Ecologic characteristics of radiolarian fauna in the Nadanhada Terrane. Memoirs of Shenyang Institute of Geology and Mining Resources, Chinese Academy of Geological Sciences 1(): 18-21.

[5008] Zhang, Q.-y 1992. Radiolarian fauna from the Nadanhada Range, China and its biogeographic significance. Memoirs of the Shenyang Institute of Geology and Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences 1(): 18-22.

[5009] Zhang, X.-g & Pratt, B. R. 2000. A varied middle Ordovician sponge spicule assemblage from western Newfoundland. Journal of Paleontology 74(3): 386-393.

[5010] Zhang, Y. 1996. Chapter 1. Stratigraphy. Pp. 1-27. in Zhang, Y. & Zheng, X. (ed) Geological Evolution of the Hoh Xil Region, Qinghai. Science Press, Beijing.

[5011] Zhang, Z.-f, Feng, Q.-l, Shi, W.-z & Zhang, S. 1999. Preliminary studies of Triassic radiolarians from Muyinhe Formation in southwest Yunnan, China. Pp. 74-78. in (ed) Pangea and the Paleozoic-Mesozoic Transition. Proceedings of the International Conference. publisher unknown.

[5012] Zhao, C. H., He, K. Z., Mo, X. X., Tai, D. Q., Ye, D. L., Ye, N., Lin, P. Y., Bi, X. M., Zheng, B. R. & Feng, Q. L. 1996. Discovery and its significance of late Paleozoic radiolarian silicalite in ophiolitic melange of northeastern Jiangxi deep fault belt. Chinese Science Bulletin 41(8): 667-670.

[5013] Zheng, H., Powell, C.M. Rea D. K., Wang, J. & Wang, P. 2004. Late Miocene and mid-Pliocene enhancement of the East Asian monsoon as viewed from the land and sea. Global and Planetary Change 41(): 147-155.

[5014] Zheng, Z., Tu, X., Cai, H., Yu, J., Zheng, F., Cheng, M. & Zou, Z. 1989. Organisms on the surface sediments. Pp. 774-801. in The Comprehensive Scientific Expedition to the Nansha Area, Chinese Academy of Sciences (ed) Report on the Comprehensive Study in the Nansha Islands and Its Adjacent Seas (Part 1), Second Part. Science Publishing, Beijing.

[5015] Zhidkova, L. S., Arkhipova, A. D., Brutman, N. Ya, Kuznetsova, V. N., Kuklina, T. A., Leonenko, L. S., Moiseeva, A. I., Panova, L. A. & Runeva, N. P. 1981. Biostratigraficheskoe raschlenenie verkhnepaleogenovyikh i neogenovyikh otlozheniy Shmidtovskogo rasreze (o-v Sakhalin). Pp. 22-34. in Zhikova, L. S. (ed) Kaynozoy Dal'nego Vostoka SSSR. Trudyi Vsesoyuznogo Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Neftyanogo Nauchno-Issledovatel'skogo Geologorazvedochnogo Insituta, Leningrad.

[5016] Zhidkova, L. S., Bevz, V. E., Neverova, T. I. & Sheremet'eva, G. N. 1972. Biostratigrafiya neogenovyikh otlozheniy Bol'shoy Kuril'skoy dugi. Srednekuril'skiy gorizont (verkhne-miotsenovyie otlozheniya ostrovov Kunashir, Iturup, Urup, Paramushir). Izv Sakh otd geogr o-va SSR (3): 100-212.

[5017] Zhirnov, O. G. & Parfenova, T. G. 1979. O vozraste akbasayskoy svityi Zeravshano-Gissarskoy gornoy oblasti. Novyie dannyie po geologii Tadzhikistana. Dushanoe 6(): 132-134.

[5018] Zhu, J., Du, Y., Liu, Z., Feng, Q., Tian, W., Li, J. & Wang, C. 2006. Mesozoic radiolarian chert from the middle sector of the Yarlung Zangbo suture zone, Tibet and its tectonic implications. Science in China, Series D, Earth Sciences 49(4): 348-357.

[5019] Zhuze, A. P. 1978. Morskaya Mikropaleontologiya (Diatomei, Radiolyarii, Silikoflagellatyi, Foraminiferyi i Izvestkovyiy Nannoplankton). Nauka, Moskova, 255 pp.

[5020] Zhuze, A. P. & Petrushevskaya, M. G. 1974. Диатомеи и радиолярии в колонке ст. 256 (индийнский сектор южного океана) -опыт биостратиграфической корреляции [Diatomei i radiolyarii v kolonke st. 256 (Indiyskiy sektor yuzhnogo okeana) -opyit biostratigraficheskoy korrelyatsii]. Pp. 3-13. in Zhuze, A.P. [Жузе А. П.] (ed) Микропалеонтология Океанов и Морей [Mikropaleontologiya Okeanov i Morey]. Академия Наук СССР, Океанографическая Комичессия. Наука, Москва.

[5021] Ziabrev, S. V., Aitchison, J. C., Abrajevitch, A. V., Badengzhou, Davis, A. M. & Luo, H. 2003. Precise radiolarian age constraints on the timing of ophiolite generation and sedimentation in the Dazhuqu terrane, Yarlung-Tsangpo suture zone, Tibet. Journal of the Geological Society, London 160(4): 591-599.

[5022] Ziabrev, S. V., Aitchison, J. C., Abrajevitch, A. V., Badengzhu, Davis, A. M. & Hui, L. 2004. Bainang Terrane, Yarlung-Tsangpo suture, southern Tibet (Xizang, China): a record of intra-Neotethyan subduction-accretion processes preserved on the roof of the world. Journal of the Geological Society, London 161(): 523-538.

[5023] Zingg, R. 1975. Ernst Haeckels "Kunstformen der Natur". 1. Radiolarien. Mikrokosmos 64(2): 42-50.

[5024] Zinkevich, V.P., Konstantinovskaya, E. A., Magakyan, P. & Bragina, L. G. 1988. Tektonika poluostrova ozernogo (Vostochnaya Kamchatka). Pp. 87-102. in Grigor'ev, V. N. & Shapiro, M. N. (ed) Ocherki po Geologii Kamchatki i Koryakskogo Nagor'ya. Akademiya Nauk SSSR, Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Geologicheskiy Institut. Nauka, Moskva.

[5025] Zittel, V. A. 1876. Über einige fossile Radiolarien aus der norddeutschen Kreide. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 28(): 75-86.

[5026] Zonova, T. D., Kazintsova, L. I., Yazyikova, E.A. [Зонова Т. Д., Казинцова, Л. И. & Языкова, Е. А.] 1993. Altas of Cretaceous Fauna from Sedimentary Groups [Sakhalin Атлас руководящих групп меловой фауны Сахалина]. Комитет по Геологии и Использованию недр россии, Всесоюзный Ордена Ленина Научно-Исследовательский, Геологический Институт имени А.П. Карпинского, 327 pp.

[5027] Zosimovich, V. Yu, Gorbunov, V. S., Zalenskaya, V. A., Zernitskiy, B. F., Ivanik, M. M., Kraeva, Eya, Malun, N. V. & Stotland, A. V. 1987. Fauna i flora na rubezhe eotsena i oligotsena v predalakh plantformennoy. Pp. 102-110. in (ed) . Trudyi Vsesoyuznogo Nauchno-Issledovatel'skogo Geologicheskogo Instituta, Ukrainyi. In-t geol. AN USSR, Kiev.

[5028] Zosimovich, V. Yu, Gorvunov, V. S., Zernetskiy, B. F., Ivanik, M. M., Kraeva, E. Ya, Lyul'eva, S. A., Maslun, N. V., Nosovskiy, M. F. & Stotland, A. B. 1985. Granitsa eotsena - oligotsena platformennoy Ukrainyi. Geologicheskiy Zhurnal 45(6): 105-111.

[5029] Zugel, P. 1997. Discovery of a radiolarian fauna from the Tithonian of the Solenhofen area (Southern Franconian Alb, southern Germany). Paläontologische Zeitschrift 71(3/4): 197-209.

[5030] Zugel, P., Riegraf, W., Schweigert, G., Dietl & G. 1998. Radiolaria from the Nusplingen Lithographic Limestone (Late Kimmeridgian, SW Germany). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie B (268): 1-43.

[5031] Zukanov, N. V. 1984. Composition and age of Zhirshov Ridge siliceous rocks (Bering sea). Seriya Geologicheskaya 11(): 80-85.

[5032] Zyabrev, S. V. 1994. Early Cretaceous cherts of the Kiselevska-Manoma Terrane - the youngest oceanic deposits in the southern continental Far East of Russia [Раннемеловые кремни Киселевско-Маноминского террейна-наиболее молодые океанические отложения в струкуре юга континентальной часни Дальнего Востока России]. Тихоокеанская геология 1994(6): 74-82.

[5033] Zyabrev, S. V. 1996. Cretaceous radiolarian fauna from the Kiselyovsky subterrane, the youngest accretionary complex of the Russian continental far east: Paleotectonic and paleogeographic implications. The Island Arc 5(): 140-155.

[5034] Zyabrev, S. V. & Bragin, N. Yu 1987. Nizhniy mel Zapadno-Sakhalinskogo progiba. Доклады Академии Наук СССР 297(6): 1443-1445.

[5035] Zyabrev, S. V. & Bragin, N. Yu 1990. On the age of the Buyuklinskaya Unit of Sakhalin Island [О возрасте буюклинской толщи о. Сахалин]. Тихоокеанская геология 1990(2): 104-107.

[5036] Zyabrev, S. V., Kojima, S. & Ahmad, T. 2008. Radiolarian biostratigraphic constraints on the generation of the Nidar ophiolite and the onset of Dras arc volcanism: Tracing the evolution of the closing Tethys along the Indus - Yarlung - Tsangpo suture. Stratigraphy 5(1): 99-112.

[5037] Zyabrev, S. V. & Matsuoka, A. 1999. Late Jurassic (Tithonian) radiolarians from a clastic unit of the Khabarovsk Complex (Russian Far East): significance for subduction accretion timing and terrane correlation. The Island Arc 8(): 30-37.[5038] Zyikova, M. A. & Chediya, D. M. 1990. Metologicheskiy podkhod i pervyie rezul'tatyi primeneniya nekotoryikh printsipov teorii informatsii i izucheniyu paleobiologii radiolyariy. Pp. 30-34. in Zhamoida, A. I. (ed) Ispol'zovanie Radiolyariy v Stratigrafii i Paleobiologii. Vsesoyuznogo Nauchno-Issledovatel'skogo Geologicheskogo Instituta.
Download 5.7 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Download 5.7 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaAarseth, I., Bjerskli, K., Bjorklund, K. R., Boe, D., Holm, J. P., Lorentzen-Styr, T. J., Myhre, L. A., Ugland, E. S. & Thiede, J

Download 5.7 Mb.