• ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA
 • ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES
  Download 0.52 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet2/6
  Sana05.08.2022
  Hajmi0.52 Mb.
  #25117
  1   2   3   4   5   6
  Bog'liq
  322-326 (1)
  4 topshiriq to\'liq.
  ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES 
  VOLUME 2 | ISSUE 9 | 2021 
  ISSN: 2181-1385 
  Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 
  Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 
  DOI: 10.24412/2181-1385-2021-9-322-326 
  Academic Research, Uzbekistan 323 www.ares.uz 
  boyitish orqali ularda nutq madaniyati va tildan maqsadiga muvofiq ravishda savodli 
  foydalana olish ko’nikmasi shakllantiriladi. Bunda yozuvchi va shoirlar, dono 
  xalqimiz yaratgan badiiy asarlarga tayaniladi. Negaki, badiiy asarlar jozibador tili va 
  badiiy sujeti, voqealarining qiziqarliligi bilan o’quvchi e’tiborini o’ziga tortadi.
  ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA 
  Badiiy asar matnida ilgari surilgan g’oya, tarbiyaviy maqsadlarni amalga 
  oshirish va nutq o’stirishda uning til xususiyatlarini tahlil qilish muhim ta’limiy-
  tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi.
  Tilning nutqdagi eng muhim qurilish materiali so’z va iboralar, tasviriy 
  ifodalar sanaladi. Badiiy nutqda so’zlarning shakl va ma’no munosabatiga ko’ra 
  turlari, iboralar, tasviriy vositalar keng qo’llanadi.
  Badiiy asar syujeti, kompozitsion tuzilishi hamda fabulasining qiziqarliligi 
  bilan o’quvchini o’ziga jalb qilishi tufayli mutolaa jarayonida asar voqealari “Endi 
  nima bo’lar ekan? Keyin nima bo’ladi?” tarzida hayajonlanib kuzatiladi.
  Shunday ekan, o’qish darsliklariga kiritiladigan har bir asar yuksak badiiyat 
  namunasi bo’lmog’i lozim. Bundan kutiladigan maqsad shuki, o’quvchi darslikka 
  kiritilgan har bir asarni bir marta o’qib qo’ymasin, uni qayta-qayta o’qib o’ziga ma`naviy-
  estetik ozuqa oladigan bo’lsin. 
  Buyuk ma’rifatparvar adib Abdurauf Fitrat: “Adabiyot qoidalari” qo’llanmasida:
  “Adabiyot – fikr, tuyg’ularimizdagi to’lqinlarni so’zlar, gaplar yordami bilan tasvir qilib, 
  boshqalarda ham xuddi shu to’lqinlarni yaratmoqdir”,- deb yozgan edi. Shu fikrlarga 
  asoslanib ayta olamizki, boshlang’ich sinfda o’qiladigan badiiy asar, birinchidan, o’z ona 
  tilimizni o’quvchilarga o’rgatish, nutqini o’stirish, ikkinchidan, badiiy asar tili orqali 
  o’quvchilar hissiyotiga ta’sir o’tkazib ularni tarbiyalash, badiiy nuqni, nutq madaniyatini
  egallashlarini ta’minlash vazifasini amalga oshirishi ko`zda tutiladi. 
  Ta’limni tashkil etishning muvaffaqiyati, o’quvchilarning fan asoslarini 
  egallashlarida nutqining boyiganlik darajasi til hodisasini va ularning nutqdagi 
  vazifasini o’zlashtirishlariga bog’liq. Shunday ekan, boshlang’ich sinf o’qish 
  darsliklariga tanlanadigan o’quv materiallariga e’tiborli bo’lmoq lozim.
  O’qish uchun tavsiya etilgan asar qanchalik badiiy-estetik jihatdan yuksak 
  maqomga va o’quvchi nutqini to’laqonli o’stirish imkoniyatiga ega bo’lmasin, uning 
  tahlilida o’quvchining e’tiborini biz ko’zlagan maqsadga qaratadigan muammoli 
  savol-topshiriqlar tizimi ishlab chiqilmas ekan, o’quvchini harakatga keltiradigan 
  metod-usullar tadbiq etilmas ekan muvaffaqiyatga erishib bo’lmaydi.   Download 0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6
  Download 0.52 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

  Download 0.52 Mb.
  Pdf ko'rish