• ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 9 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
 • 1-topshiriq.
 • 2-topshiriq
 • Academic research in educational sciences
  Download 0.52 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet4/6
  Sana05.08.2022
  Hajmi0.52 Mb.
  #25117
  1   2   3   4   5   6
  Bog'liq
  322-326 (1)
  4 topshiriq to\'liq.
  NATIJALAR VA MUHOKAMA 
  Qudrat Hikmatning «Qish to`zg`itar momiq par» (4-sinf «O’qish kitobi»)  
  she’rida yuqoridagi badiiy vositalar yangi holatlarda yana o`zgacha joziba ko`rsatadi 
  va bular o`quvchilarda shoir ijodiga qiziqish uyg`otadi. «Yerga serbar oq namat», 
  «Pirpiratib ko`zini Avtobuslar o`tadi, Qahraton qish hovurni Mo`rkon kabi yutadi», 
  «Tomlar kiydi oq qalpoq, Hovlilarda sep tepa Osmon elak nazdimda, Shahrimizga un 
  separ”
  “Bumerang texnologiyasi“, “Arra” metodi kabi  pedagogik texnologiyalardan 
  foydalanish o`qish materiali – badiiy asar ustida amalga oshiriladigan ishlarning aniq 
  maqsadga yo`naltirilishini, o`quv harakatlarining bosqichma-bosqich tashkil 
  etilishini, ta`lim oluvchilarga individual yondashishni, o`quvchilar faoliyatini 
  kuzatish va tezkorlik bilan baholashni ta`minlaydi.


  ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES 
  VOLUME 2 | ISSUE 9 | 2021 
  ISSN: 2181-1385 
  Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 
  Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 
  DOI: 10.24412/2181-1385-2021-9-322-326 
  Academic Research, Uzbekistan 325 www.ares.uz 
  “Arra” metodida o`rganilayotgan badiiy matn tarkibiy qismlarga ajratiladi. 
  Bu texnologiya 4-sinfda “O`qish kitobi” darsligiga kiritilgan barcha asarlarni 
  o`rganishga tadbiq etilishi mimkin. Masalan, “Shaxzodaning bolaligi” hikoyasi 
  o`rganiladigan darsda asar dastlab audiodan eshittiriladi. Asar 4 qismga bo`linadi. 
  Sinf o`quvchilari ham 4ta kichik guruhga bo`linadi. Har bir guruhga o`qiydagin 
  qismi belgilab ko`rsatiladi. Har bir guruh uchun bir xil topshiriq beriladi:
  1-topshiriq. O`qigan qismlarining mazmunini to`liq gapirib berishga 
  tayyorlanish.(Guruhning har bir a`zoisi bu topshiriqni bajarishga tayyorlanadi
  So’ngra guruhlar qayta tashkil qilinadi. Har bir guruhda oldingi guruhdagi bitta 
  mutaxassis o`quvchi bo’ladi. Ular arra tishlari ketma-ketligida mavzuni - asar 
  mazmunini mantiqiy ketma-ketlikda o`rtoqlariga hikoyalab beradi. 
  2-topshiriq: Har bir guruh asar yuzasidan berilgan quyidagi savollarga javob 
  tayyorlaydi: 
  1. Malika Oychechak Kuzbor Malikka nima uchun o`g`li Jaloliddinni 
  ayamasdan tarbiya qilishni topshirdi? 
  2. Kuzbor Malikning Jaloloddinga chavandozlik sirlarini o`rgatishining 
  sababini izohlang. 
  3. Kuzbor Malikning Jaloloddinga o`q otish sirlarini o`rgatishining sababini 
  izohlang. 
  4. Asar nima uchun to`rt qismga bo`lindi? 

  Download 0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6
  Download 0.52 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Academic research in educational sciences

  Download 0.52 Mb.
  Pdf ko'rish