• 4-topshiriq.
 • ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 9 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
 • Academic research in educational sciences
  Download 0.52 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet5/6
  Sana05.08.2022
  Hajmi0.52 Mb.
  #25117
  1   2   3   4   5   6
  Bog'liq
  322-326 (1)
  4 topshiriq to\'liq.
  3-topshiriq. Asar qahramonlariga baho berish yuzasidan berilgan quyidagi 
  topshiriqlarni bajarish va taqdimotga chiqish: 
  1. Malika Oychechak qanday ayol ekan? Unga malika va ona sifatida baho 
  bering. 
  2. Kuzbor Malik qanday chavadoz va mergan ekan? Malikning malika
  Oychechakka munosabatida qanday xususiyatlarini payqadingiz. 
  3. Jaloloddin Kuzbordan nimalarni o`rgandi? U qanday shahzoda bo`lib 
  yetishdi? Siz Jaloliddin haqida yana nimalarni bilasiz? 
  4-topshiriq. Nutq madaniyatini egallashga qaratilgan topshiriqlar: 
  1.Kuzbor Malikning Malika Oychechakka ko`rsatgan ehtiromlarini ifodalagan 
  so`z va iboralarni aniqlab, lug`at daftaringizga yozing va taqdimotga chiqing (ehtirom 
  ila bosh egdi, tiz cho`kdi, buyuring, sadoqat ila, siz buyuk Xorazmshoh rafiqasi, men 
  qulingizman, e`tirozga og`iz juftlamoqchi bo`ldi, bosh ustiga, ta`zim ila). 
  2. Malika Oychechakning Kuzborga ko`rsatgan ehtiromini ifodalovchi so`z va 
  iboralarni aniqlab, lug`at daftaringizga yozing va taqdimotga chiqing (yonidan joy 
  ko`rsatdi, og`a, o`tiring, minnatdorchilik bilan unga qaradi, uni yuz-xotir qilmang)


  ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES 
  VOLUME 2 | ISSUE 9 | 2021 
  ISSN: 2181-1385 
  Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 
  Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 
  DOI: 10.24412/2181-1385-2021-9-322-326 
  Academic Research, Uzbekistan 326 www.ares.uz 
  4. Malika Oychechakning onalik tilaklarini ifodalovchi so`z va iboralarni 
  aniqlab, lug`at daftaringizga yozing va taqdimotga chiqing (injiq-tantiq shahzoda 
  bo`lmasin, chinakam bahodir yigit bo`lsin, alp yigit bo`lsin, zehni o`tkir, Jaloliddin 
  valiahd, bugundan shogirdingiz, o`quvchingiz
  O`quvchilar topshiriqlarni bajarish uchun asarni bir necha marta o`qiydi, 
  o`qish ko`nikmalari takomillashadi. Asar mazmunini qayta hikoyalashda yuqorida 
  aniqlagan so`z va iboralarni nutqida qo`llaydi, ular o’quvchining lug’at boyligiga 
  aylanadi.
  Matn ustida ishlash tarbiyaviy xulosa chiqarish bilan yakunlanadi. Bunda asar 
  qahramonlariga tavsif beriladi, bu orqali o`quvchilar o`zlariga hozirgi davr nuqtai 
  nazari bilan yondashadilar: har bir yigit ajdodlari kabi alp yigitlar, bahodir yigitlar 
  bo`lib yetishishlari uchun harbiy bilimlarni egalamoqliklari kerak degan xulosaga 
  keladilar. 
  Musobaqa tashkil qilish:
  1. “Ifodali o`qish” musobaqasi. Hikoyaning bir qismi ifodali o`qitiladi. 
  2. “Eng yaxshi hikoyachi” tanlovi. Asar matniga yaqinlashtirib qayta 
  hikoyalash. 
  XULOSA 
  K. D. Ushinskiy qayd etganidek, to’g’ri qo’yilgan masalaning o’zi yarim 
  javobdir. Shunday ekan, tahlildan ko`zlangan maqsad va uni amalga oshirish yo`li 
  aniq bo`lmog`i lozim. 

  Download 0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6
  Download 0.52 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Academic research in educational sciences

  Download 0.52 Mb.
  Pdf ko'rish