• hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı
 • Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin magistratura və rezidentura səviyyələrində hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı
 • (manatla) İxtisaslar Hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı
 • Ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi haqqında
  Download 270.63 Kb.
  bet1/3
  Sana05.04.2020
  Hajmi270.63 Kb.
    1   2   3

  Ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi haqqında

   

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI   

  “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.0.8-ci maddəsinə əsasən və “Ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 10 fevral tarixli 220 nömrəli Fərmanının 6-cı bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

  1. “Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və tibb təhsili üzrə əsas təhsil səviyyələrində hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı” təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə). 

  2. “Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin magistratura və rezidentura səviyyələrində hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı” təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).

  3. “Azərbaycan Respublikasında ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi ilə bağlı dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura, tibb təhsili üzrə əsas təhsil və rezidentura səviyyələrində kadr hazırlığının maliyyələşdirilməsi Qaydaları” təsdiq edilsin (3 nömrəli əlavə). 

  4. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

   

  Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.RASİZADƏ

   

  Bakı şəhəri, 25 iyun 2010-cu il  № 120

   

     Azərbaycan Respublikası Nazirlər

  Kabinetinin 2012-ci il 16 noyabr tarixli

  269 nömrəli qərarı ilə

  təsdiq edilmişdir 

   

  1 nömrəli əlavə

   


   

  Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və tibb təhsili üzrə əsas təhsil səviyyələrində hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı

   


  (manatla)

  İxtisaslar

  Hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı

  1

  2

  Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

  1320

  Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)

  Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

  Fizika müəllimliyi

  Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

  Riyaziyyat müəllimliyi

  Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi (qızlar üçün fiziki tərbiyə)

  Texnologiya müəllimliyi

  Musiqi müəllimliyi

  Biologiya müəllimliyi

  Kimya müəllimliyi

  Kimya və biologiya müəllimliyi

  Tarix müəllimliyi

  Tarix və coğrafiya müəllimliyi

  Coğrafiya müəllimliyi

  İnformatika müəllimliyi

  Təsviri incəsənət müəllimliyi

  İbtidai sinif müəllimliyi

  Korreksiyaedici təlim

  Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

  Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

  Filologiya (dil və ədəbiyyat göstərilməklə)

  1620

  Fəlsəfə

  Tərcümə (dillər üzrə)

  Jurnalistika

  Kitabşünaslıq

  Tarix

  Antropologiya

  Politologiya

  Psixologiya

  Sosiologiya

  Regionşünaslıq (regionlar üzrə)

  Hüquqşünaslıq

  Beynəlxalq münasibətlər

  Dinşünaslıq

  Kitabxanaçılıq və informasiya

  Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması

  1320

  //çıxarılıb//

  İnstrumental ifaçılıq

  6820

  Solo oxuma

  Dirijorluq

  Bəstəkarlıq

  Musiqişünaslıq

  Xalq çalğı alətləri ifaçılığı

  1800

  Aktyor sənəti

  //çıxarılıb//

  Operator sənəti

  Xoreoqrafiya sənəti

  1320

  Estrada sənəti

  Teatrşünaslıq

  Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası

  Kinoşünaslıq

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb//

  Dünya iqtisadiyyatı

  1320

  Mühasibat uçotu və audit

  Maliyyə

  İqtisadiyyat

  Sənayenin təşkili və idarə olunması

  Statistika

  Menecment

  Marketinq

  Biznesin idarə edilməsi

  Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

  Kommersiya

  Riyaziyyat

  1420

  Mexanika

  Fizika

  Kimya

  Biologiya

  Coğrafiya

  Hidrometeorologiya

  Geologiya

  Kompyuter elmləri

  Ekologiya

  Materialşünaslıq mühəndisliyi

  1620

  Geologiya mühəndisliyi

  Hidrogeologiya mühəndisliyi

  Geofizika mühəndisliyi

  Dağ-mədən mühəndisliyi

  Neft-qaz mühəndisliyi

  Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi

  Elektroenergetika mühəndisliyi

  İstilik energetikası mühəndisliyi

  Enerji maşınqayırması mühəndisliyi

  Metallurgiya mühəndisliyi

  Maşın mühəndisliyi

  Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi

  1620

  Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi

  Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi

  Uçuş mühəndisliyi

  Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

  Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi

  Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi

  Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi

  Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

  Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

  Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi

  Cihazqayırma mühəndisliyi

  Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

  Elektrik mühəndisliyi

  Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi

  Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

  Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi

  Mexanika mühəndisliyi

  Kompyuter mühəndisliyi

  İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

  //çıxarılıb//

  İnşaat mühəndisliyi

  1620

  Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi

  Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi

  Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

  Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi

  Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi

  Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi

  Kimya mühəndisliyi

  Qida məhsulları mühəndisliyi

  Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi

  İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

  Poliqrafiya mühəndisliyi

  Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi

  Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

  Biotibbi texnologiya mühəndisliyi

  Ekologiya mühəndisliyi

  Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

  Kosmik texnologiyalar mühəndisliyi

  Kosmik texnika mühəndisliyi

  Kosmik idarəetmə sistemləri mühəndisliyi

  Silah və silah sistemlərinin istehsal texnologiyası

  Optotexnika

  Pirotexniki vasitələrin texnologiyası

  Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitəsinin yerüstü aparatlarının hazırlanması, istismarı və təmiri

  Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı

  1620

  İnformasiya təhlükəsizliyi

  Torpaqşünaslıq və aqrokimya

  Aqronomluq

  Zootexniklik

  Baytarlıq

  Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı

  Aqromühəndislik

  Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi

  Meşəçilik

  Su bioehtiyatları və akvabitkilər

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb//

  Bədən tərbiyəsi və idman

  820

  Turizm və otelçilik

  1620

  Nəqliyyat servisi (nəqliyyat növləri üzrə)

  Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

  Sosial iş

  1320

  Sənətşünaslıq

  1700

  Rejissorluq

  2400

  Dekorativ sənət

  4000

  Dizayn

  1920

  Rəngkarlıq

  5000

  Qrafika

  5000

  Heykəltəraşlıq

  5000

  Memarlıq

  2000

  Müalicə işi

  4500

  Hərbi həkim işi

  4500

  Tibbi profilaktika

  4000

  Əczaçılıq

  4000

  Stomatologiya

  4000

   

  Qeyd. Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən dövlət sifarişi ilə hər bir təhsilalana çəkilən faktiki xərc təsdiq edilmiş təhsil xərclərinin məbləğindən artıq olduğu halda, onun qalan hissəsi həmin ali təhsil müəssisəsi və yaxud onun tabe olduğu qurum tərəfindən ödənilir.

   

     Azərbaycan Respublikası Nazirlər

  Kabinetinin 2012-ci il 16 noyabr

  tarixli 269 nömrəli qərarı ilə

  təsdiq edilmişdir

   

  2 nömrəli əlavə   

   

  Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin magistratura və rezidentura səviyyələrində hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı

   


  (manatla)

  İxtisaslar

  Hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı

  1

  2

  Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

  1380

  Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)

  Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

  Fizika müəllimliyi

  Riyaziyyat müəllimliyi

  Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi (qızlar üçün fiziki tərbiyə)

  Texnologiya müəllimliyi

  Musiqi müəllimliyi

  Biologiya müəllimliyi

  Kimya müəllimliyi

  Tarix müəllimliyi

  Coğrafiya müəllimliyi

  İnformatika müəllimliyi

  Təsviri incəsənət müəllimliyi

  İbtidai sinif müəllimliyi

  Korreksiyaedici təlim

  Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

  Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

  Pedaqogika

  Filologiya

  1680

  Fəlsəfə

  Tərcümə

  1680

  Jurnalistika

  Kitabşünaslıq

  Tarix

  Antropologiya

  Politologiya

  Psixologiya

  Sosiologiya

  Regionşünaslıq

  Hüquqşünaslıq

  Beynəlxalq münasibətlər

  Dinşünaslıq

  Kitabxanaçılıq və informasiya

  Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması

  //çıxarılıb//

  İnstrumental ifaçılıq

  3000

  Solo oxuma

  Dirijorluq

  Bəstəkarlıq

  Musiqişünaslıq

  Xalq çalğı alətləri ifaçılığı

  2650

  Xoreoqrafiya sənəti

  1680

  Estrada sənəti

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb//

  Teatrşünaslıq

  Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası

  //çıxarılıb//

  Kinoşünaslıq

  Operator sənəti

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb//

  Dünya iqtisadiyyatı

  1380

  Mühasibat uçotu və audit

  1380

  Maliyyə

  İqtisadiyyat

  Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

  Statistika

  Menecment

  Marketinq

  Biznesin idarə edilməsi

  Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

  Kommersiya

  Riyaziyyat

  1480

  Mexanika

  Fizika

  Kimya

  Biologiya

  Coğrafiya

  Hidrometeorologiya

  Geologiya

  Kompyuter elmləri

  Ekologiya

  Materialşünaslıq mühəndisliyi

  1680

  Geologiya mühəndisliyi

  Hidrogeologiya mühəndisliyi

  Geofizika mühəndisliyi

  Dağ-mədən mühəndisliyi

  Neft-qaz mühəndisliyi

  Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi

  Elektroenergetika mühəndisliyi

  İstilik energetikası mühəndisliyi

  Enerji maşınqayırması mühəndisliyi

  Metallurgiya mühəndisliyi

  Maşın mühəndisliyi

  Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi

  Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi

  Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi

  1680

  Uçuş mühəndisliyi

  Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

  Dəniz texnikası və texnologiyası mühəndisliyi

  Dəniz texnikası və avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi

  Gəmiçilik və gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi

  Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

  Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

  Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi

  Cihazqayırma mühəndisliyi

  Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

  Elektrik mühəndisliyi

  Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi

  Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

  Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi

  Mexanika mühəndisliyi

  Kompyuter mühəndisliyi

  İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

  //çıxarılıb//

  İnşaat mühəndisliyi

  Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi

  Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi

  Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

  1680

  Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi

  Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi

  Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi

  Kimya mühəndisliyi

  Qida məhsulları mühəndisliyi

  Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi

  İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

  Poliqrafiya mühəndisliyi

  Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi

  Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

  Biotibbi texnika mühəndisliyi

  Ekologiya mühəndisliyi

  Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

  Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi

  Kosmik texnika və texnologiyalar mühəndisliyi

  Silah və silah sistemlərinin istehsal texnologiyası

  Optotexnika

  Pirotexniki vasitələrin texnologiyası

  Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitəsinin yerüstü aparatlarının hazırlanması, istismarı və təmiri

  Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı

  İnformasiya təhlükəsizliyi

  Hərbi və dövlət müdafiəsini idarəetmə

  Torpaqşünaslıq və aqrokimya

  2470

  Aqronomluq

  Zootexniklik

  Baytarlıq

  Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı

  Aqromühəndislik

  Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi

  Meşəçilik

  Su bioehtiyatları və akvabitkilər

  Turizm və otelçilik

  Nəqliyyat servisi (nəqliyyat növləri üzrə)

  Sosial iş

  2170

  Bədən tərbiyəsi və idman

  1670

  Sənətşünaslıq

  1700

  Aktyor sənəti

  2000

  Dekorativ sənət

  4000

  Rejissorluq

  2600

  Dizayn

  1920

  Rəngkarlıq

  5000

  Qrafika

  5000

  Heykəltəraşlıq

  5000

  Memarlıq

  2000

  Səhiyyədə həkim-mütəxəssis hazırlığı aparılan ixtisaslar üzrə:

   

  magistraturada həkim-mütəxəssis hazırlığı aparılan ixtisaslar

  4000

  rezidenturada həkim-mütəxəssis hazırlığı aparılan ixtisaslar

  4000

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb//

  //çıxarılıb////çıxarılıb//

   


  //çıxarılıb//

   

  //çıxarılıb//

   


     Download 270.63 Kb.
    1   2   3
  Download 270.63 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi haqqında

  Download 270.63 Kb.