• YuNUS EMRE (1239-1321)
 • Goh esaman yellar kabi
 • Sulton Valad g‘azallaridan
  Download 0.65 Mb.
  bet7/25
  Sana15.03.2017
  Hajmi0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

  Sulton Valad g‘azallaridan


  Qaro qoshlar, qaro ko‘zlar jonim oldi, jonim oldi,

  Musulmonlar nedir bu, kim menga keldi, menga keldi?

  Birodarlar, oshiq bo‘ldim, ichib mayni dalli bo‘ldim,

  Kim aytur chaqirib endi: “Davo qildi, davo qildi!”

  Seni ko‘rdim, senga keldim, qo‘lim tutgil, o‘tga tushdim,

  Nido berdi, dalli bo‘ldim, meni Tangrim senga soldi.

  Ne totlidir sening ishqing, ki mendan ko‘nglimni oldi,

  Anga bir jon fido etdim, ikki ming jon menga berdi.

  Aning, kim joni nurlidir, Iso yanglig‘ ko‘kka boqdi,

  Ulovi jonli yer uzra ikkilanib ortda qoldi.

  Seni ko‘rdim, senga keldim, ko‘zim ochdim, yuzing ko‘rdim,

  Sado berdi, dalli bo‘ldim, meni ishqing senga soldi.

  Seni ko‘rdim: kechar eding, jonim yo‘lin ochar eding,

  Oshiqlaring sechar eding1, qolganin yildirim2 oldi.

  Keksa-yu yosh seni sevar, seni istar, seni so‘ylar,

  Quyosh yanglig‘ yuzing porlar, butun olam nurga to‘ldi.

  Ey xaloyiq, jonni asrang, bu dunyodan qo‘lni siltang,

  Ko‘zni oching, ko‘zni oching, ko‘ring Tangri nelar qildi.

  Valad keldi, sizga aytar, ne istarsiz – sizingladir,

  Oqil bo‘lgan meni bildi, dengiz bo‘ldi, guhar topdi.


  * * *

  Sening yuzing quyoshdir, yo‘qsa oydir,

  Jonim oldi, ko‘ngil dag‘i ne aytur?

  Mening ikki ko‘zim, bilgil, jonimsan;

  Meni jonsiz qoldirding, bil, bu qaytur.

  Ko‘zimdan chiqmagin, bu yer seningdir,

  Mening ko‘zim senga yaxshi saroydir.

  Ne o‘qdir bu, ne o‘qki tegdi sendin,

  Mening bo‘ynim sundirdi; endi yoydir.

  Tomosho-chun buyon kel va ko‘rgil sen,

  Netay: ko‘zim yoshi daryoyu soydir.

  Bu kun ishqing o‘tidan bahra oldik,

  Biz(g)a qayg‘u emas, gar qoru loydir.

  Valad yo‘qsil edi sensiz jahonda,

  Seni topdi, demakki endi boydir.

  * * *

  Mavlonodur avliyoi barhaq, biling,

  Ul neni buyursa gar, uni qiling.

  Tangridan rahmatdur aning so‘zlari,

  Tinglasa ko‘rlar – ochilgay ko‘zlari.

  Qay kishikim bu so‘zla yo‘l olgay,

  Tangri aning mukofotin tom bergay.

  Yo‘q oxir molim ham mulkim-ki beray,

  Do‘stligim mol birla ravshan ko‘rsatay.

  Molni, ki Tangri menga berdi, budir,

  Kim bu molni istayur, ul eslidir.

  Esli kishining moli so‘zlar erur,

  Molini berur, bu so‘zlarni olur.

  Mol tuproqdir, bu so‘zlar esa qolur,

  Eslilar moldin qochur, bunda turur.

  So‘z qolar boqiy, dunyo foniy bo‘lur,

  Boqiyni tut, quvgil anikim o‘lur.

  Yolvorib zori-zori qilib anga;

  Rahm ayla, Sen lutfingdin manga.

  Ko‘zimni och, ki seni ravshan ko‘ray,

  Tomchi kabi dengizga kirib, turay.

  Men dag‘i tomchi kabi dengiz bo‘lay,

  o‘lmayin, dengiz bo‘lib tirik qolay.

  Eslilar hayron qolurlar bu so‘za,

  Kim: “Xaloyiq xoliqi netgay biza?”

  YuNUS EMRE
  (1239-1321)


  O‘rta asrlarda yashagan turk shoirlari ichida turk tilida asarlar yozib, yozganda ham keng xalq ommasiga tushunarli tarzda ravon she’rlar yaratib mashhur bo‘lgan shoir Yunus Emredir. Yunus Emre 1239 yilda Eski shahardan uncha uzoq bo‘lmagan, Porsuq daryosining Sakaryaga quyilish qismida joylashgan Sa­riko‘y qishlog‘ida dunyoga keldi. Emre uning taxallusi bo‘lib, tasavvuf suluklaridan biri “Tekke” sulukiga mansubligini bildiradi. Yu. Emre xalq orasida mashhur shoir bo‘lsada, o‘rta asr tazkiralarida u xaqda ma’lumot kam. Uning tavallud va vafoti sanalari ham nisbiydir. Ammo xalq orasida shoirning hayoti va ijodiga oid ko‘plab rivoyatlar mavjud. Garchand bu rivoyatlar Yu. Emre mashhurligidan, keng ommaning unga muhabba­tidan dalolat bersa-da, ayni paytda shoir hayoti haqida aniq haqiqatni bilishni mushkullashtiradi. Masalan: Turkiyada Bur­sa, Sivas, Sariko‘y va boshqa o‘n beshga yaqin joyda Yu. Emre qab­rini ko‘r­satadilar. Mulada esa Yu. Emre qabri, shoirning piri bo‘lmish Tabduq Emrega murid bo‘lganligi va uning eshigida qirq (ayrim ma’lumotlarga qaraganda o‘ttiz) yil xizmat qilgan­ligi, Yu. Emre ustoz fotihasini olib shoir bo‘lganligi xaqida shunday rivoyat bor”: Ocharchilik boshlanib, Yunusning oilasi qiynalib qoladi. Shunda Yunus chora izlab shayx Hoji Bektoshiy1 huzuriga keladi. Biroq nima maqsadda kelganini aytolmay turganida Hoji Bektosh “Duo istab keldingmi?”,-deb so‘­raydi. Yunus bug‘doy so‘rab kelganligini aytadi. Hoji Yunusga so‘raganidan ortiq bug‘doy beradi. Uyiga qaytayotib Yunus o‘zi­ning xato qilganini sezadi, duo emas bug‘doy so‘raganidan pushaymon bo‘ladi va orqaga qaytib Xoji Bektoshiydan duo so‘­rab kelganini aytadi. Hoji Bektosh Yunusni Tadbuq Emrega yuboradi. Yunus butun qalbi bilan Tabduq Emrega murid bo‘lib, uning uyida o‘tin tashib xizmat qiladi. Kunlardan bir kun o‘tin tashib keltirgan Yunusga Tabduq: “Yunus sen biror marta xam egri o‘tin olib kelmading”, - dedi. Shunda Yunus: “Bu dar­gohga egri bo‘lgan hech bir narsa kirolmas”, - deb javob beradiki, bu Yunusning piriga e’tiqodi yuksakligidan dalolatdir. Oradan qirq yil o‘tadi. Tabduq Emre dargohida tez-tez fozillar majlisi bo‘lib turar, bu majlislarda Yunus Go‘yanda ismli ovozi shirali kishi ham albatta qatnashardi. Tabduq Emre: “Yunus Go‘yanda kuyla” deb buyuradi. Go‘yanda jim. “Qo‘shiq aytgin Yunus, bizlar seni eshitmoq istaymiz” - deb takrorlaydi Tab­duq. Yunus Go‘yanda yana jim. Shunda Tabduq Yunus Emrega: “Tang­rining inoyati ila senga murojaat qilish vaqti yetdi, biz bu xazinaning qulfini ochurmiz, sen kuyla”, - deydi. Shunda Yunus Emre qirg‘oqlaridan toshmoqchi bo‘lgan daryodek toshib, jo‘shib kuylaydi va keyinchalik xalq orasida mashhur bo‘lib ketadi.

  Bu rivoyatdan qat’i nazar Yunusning Tabduq Emrega murid bo‘lganligi va shoir dunyoqarashida, uning shaxs sifatida voyaga yetishida Tabduq Emrening ta’siri katta bo‘lgani aniq. Buni Yunus Emre asarlaridan ham ko‘rish mumkin. Shoir adabiy merosi ancha boy bo‘lib, uning xalq yo‘lida yozilgan ko‘plab she’r­lari, g‘azallari va “Risolat-al nusxiya” nomli didaktik ruhdagi dostoni bizgacha yetib kelgan. Shoir hayotligida devon tuzganmi, yo‘qmi? Bu haqda turk adabiyotshunoslari turlicha fikr bildiradilar. Abulboqi Gulpinarli Emre hayotligida devon tuzgan desa, boshqa mashhur turk adabiyotshunosi M. Fuad Ko‘prulu shoir devoni uning vafotidan ancha so‘ng, izdoshlari tomonidan tuzilganligini aytadi. Ammo Yu. Emre she’rlarida shunday satrlarni uchratamiz:

  Yunus o‘lsa ismim ne ajab

  O‘qiyurlar mening bu devonimni.

  Bundan ko‘rinadiki, A. Gulpinarli fikrlari haqiqatga yaqinroq. Rivoyatlarga ko‘ra Yu. Emrening 3000 dan ortiq she’r­lari meros qolgan. Shoir vafotidan so‘ng uning devoni Mulla Qosim ismli kimsa qo‘lig‘a tushib qoladi. Qosim dengiz qir­g‘og‘iga borib Emre asarlarini o‘qishga kirishadi. Birinchi marta mingta she’rini “shariatga qarshi ruhda” deb yoqib tashlaydi, ikkinchi mingtasini suvga oqizadi. Uchinchi ming she’rlarini o‘qiyotganda Mulla Qosim o‘ziga atalgan shunday misralarga ko‘zi tushadi:

  “Darvesh Yunus so‘zlarini yolg‘on dema,

  Seni sinamoqqa Mulla Qosim keladi”.

  Mulla Qosim Yunusni valiy bilib, devonini o‘pib peshonasiga surtadi. Aytishlaricha Qosim yoqib yuborgan mingta she’rni qushlar, dengizga tashlaganini baliqlar kuylarmish. Qol­gan mingtasini odamlar o‘qib zavqlanarmish. Balki haqiqatan ham Emredan ko‘pdan-ko‘p she’rlar qolgandir. 1986 yil Anqara­da prof. F. Temurtosh nashr etgan Yu. Emre devonida, shoirning 325 dan ortiq g‘azallari, she’rlari berilgan.

  Yu. Emrening shu asarlari ham shoir badiiy mahorati, falsafiy qarashlari, o‘sha davr she’riyatining saviyasi va turk tili haqida fikr yuritishga asos beradi. Shuning uchun ham shoir ijodini puxta o‘rganish darkor.

  XV asr oxirida yaratilgan “Viloyatnoma”da Emre haqida ham ma’lumot berilgan. Yu. Emre hayoti va ijodini o‘rganishni bosh­lab berganlardan biri avstraliyalik turkshunos Hammer Prugshtaldir. U XIX asrning birinchi yarmida turk adabiyotiga oid bir qancha tadqiqotlarni e’lon qiladi. Shoir shaxsiga qiziqish so‘nggi paytlarda ancha kuchaydi. F. Ko‘pruluzoda, Ali Hasan, A.S. Levend, N.S. Banarli, N. Qosim, K.G‘. Temirtosh, S. Ayubo‘g‘­li, A. Gulpinarli va boshqa turk adabiyotshunoslari shoir ijodi ustida ilmiy izlanishlar olib boradlar. Rus sharqshunoslari akademiklar A.E. Krimskiy, A.V. Gordlevskiy, adabiyotshunoslar V.S. Garbuzova, L. Alkayeva, A. Boboyev, G.A. Gorbat­kina, I.V. Borolina, V.B. Kudelinlarning ilmiy ishlarida xam Yu. Emrega taalluqli qimmatli ma’lumotlarni uchratish mumkin. Masalan turkiyshunos olima I.V. Borolina Yunus Emre she’rlarining sodda, ravon tildaligini ro‘kach qilib, Yu. Emrening savodi bo‘lganligiga gumon qiluvchilarga qarshi shunday yozadi: “Yunus Emra she’rlarini chuqurroq tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, u o‘z davrining nihoyatda ma’lumotli kishisi bo‘l­gan. Arab va fors adabiyoti, o‘tmish faylasuflarining ta’limo­tini yaxshi bilgan, zamondosh so‘fiy shoirlarning ko‘pchiligi bilan shaxsan tanish bo‘lgan”1. Umuman adabiyotshunoslikda Yunus Emre devoning o‘nga yaqin nusxasi ma’lum va mashhur.

  Tasavvuf ta’limoti VIII asrda Sharqiy Arabiston, aniq­rog‘i Iroqda paydo bo‘lib, so‘fiylar dunyo boyliklariga qarshi chiqqanlar. Murakkab ta’limot bo‘lgan tasavvufning asosi inson va uning xudoga munosabatidir. So‘fiy shariat, tariqat, ma’rifat bosqichlaridan o‘tgachgina haqiqatga erishadi, ya’ni “xudoning jamoliga” yetishadi. Tasavvuf tariqatining murakkabligi, yunalishlarining ko‘pligi tufayli mutasavvuf shoirlarni bir yoqlama tushunish xollari xam ko‘p bo‘lgan. M. F. Kuprulu, M.A. Ayniy kabi turk olimlarining ilmiy tadqiqotla­rida so‘fizmning mingga yaqin ta’rifi va tavsifi borligi aytilgan. Ma’naviy boylikni haqiqiy boylik deb bilgan Boyazid Bistomiy, Mansur Xalloj, Attor, Jalolidin Rumiy, A. Yassaviy, Ibn al-Arabiy kabi tasavvuf tarixida alohida o‘rni bo‘l­gan allomalar ijodi Yunus Emrega ilhom bag‘ishlagan. Ayniqsa Ibn al-Arabiy (1165-1224) va J. Rumiylarning ta’siri kuchli bo‘lgan. Yu. Emre Rumiy va’zlarini eshitish uchun Konya shah­riga keladi va Rumiy asos solgan mavlaviy suluki zikrlarida ishtirok etadi. Rumiy bilan uchrashuv Emreni yanada faol tasav­vuf targ‘ibotchisiga aylantiradi. Shoir Rumiy bilan ko‘rishgan­ligini shunday ta’riflaydi.

  Mavlono Xudobennigor bizga nazar qiladi

  Uning ko‘rkli nazari ko‘nglimiz oynasidir.

  Yu. Emre she’riyatida so‘fiyona g‘oyanigina emas, so‘fiyona obraz va razmlarni ham ko‘ramiz. Tasavvuf shoirlari ijodda ma’shuqa, do‘st deb xudoni nazarda tutganlar, shamga o‘zini urayotgan parvona - ilohga intilish, may ichib mast bo‘lish - ilohiy zavq, jazava, yor bilan visol iloh bilan birlashib ketish kabi.

  “So‘fiyona poeziya qonunlariga ko‘ra xudo to‘g‘risida faqat allegorik tarzdagina so‘zlash mumkin. Shuning uchun ham uni do‘st yoki makkora ma’shuqa deb ataganlarki, telbalarcha sevib qolgan darvishning qalbi unga intiladi. Tasavvuf poeziyada lirik muxabbat poeziyasining obrazli tilidan ustalik bilan foydalanilgan”.1

  Emre she’rlaridagi real, dunyoviy obrazlar tagida ilohga intilish yotadi:

  Yo‘ldosh bo‘laylik ikkimiz,

  Kel, do‘stga boraylik ko‘ngil

  Holdosh bo‘laylik ikkimiz,

  Kel, do‘stga boraylik ko‘ngil

  Yu. Emre panteist sifatida xar bir narsani xudoning bir zarrasi deb biladi. O‘zini tabiat bilan qorishib ketgandek his qiladi. U insonni ham xudoning bir zarrasi deb bilar ekan, xudoni ulug‘lash bilan insonni ulug‘lagandek bo‘ladi. har bir narsa asliga intilganidek, inson ham asliga intiladi, ya’ni xudoga intilish kerak, intilish ilohiy ishqda ko‘rinadi. Bu yo‘lda inson, ya’ni oshiq turli holatlarga tushishi mumkin.

  Goh esaman yellar kabi


  Goh shoshaman yo‘llar kabi

  Goh toshaman sellar kabi

  Kel, ko‘r meni ishq nayladi!

  Men Yunusi bechoraman

  Boshdan-oyoga yaraman

  Yor elida ovoraman

  Kel, ko‘r meni ishq nayladi1.

  Oshiq (shoir)ning ma’shuqa (xudo)ga ishqi, ilohga yetishuvga intilishi tasavvuf shoirlari ijodida ko‘p uchraydi. O‘zidan keyin yashagan va turkiy tilda ijod qilgan deyarli barcha mutasavvuf shoirlarga ta’siri kuchli bo‘lgan Ahmad Yassaviy “Hikmat”ida buni yanada yaqqol ko‘ramiz:

  Ishq bozori ulug‘ bozor, savdo harom,

  Oshiqlarga sendan o‘zga g‘avg‘o harom,

  Ishq yo‘liga kirganlarga dunyo harom,

  Harna qilsang, oshiq qilg‘il parvardigor2.

  Hoja Ahmad Yassaviy satrlari bilan yuqorida keltirgani-miz Yu. Emre misralarida hamohanglik Yunus Emre A. Yassaviy ijodi bilan tanish bo‘lgan degan fikrni tasdiqlagandek bo‘la­di. Darhaqiqat, Yu. Emre misralarida ham mazmunan, ham shaklan hazrat Yassaviy ijodiga hamohang misralarni uchratamiz. Yassaviy: “turli-tuman kiyganlar, totli-totli yeganlar, tuproq aro yotmishlar” desa, Emre “Tongla qabristonga bordim, ko‘rdim jumla jahon yotar” matlasi bilan boshlanadigan g‘azalida Yassaviy fikrlarini davom ettirgandek “Yunus sen agar haqiqiy oshiq bo‘lsang, o‘zingni boylik bilan bezama, o‘zini boylik bilan bezaganlar bunda tuproq bo‘lib yotibdirlar”, - deydi. Emre ijodidagi bunday ohanglarni tarki dunyochilikning targ‘ibi sifatida emas, aksincha shoirning ruhiy isyoni sifatida tushun­moq lozim. Yunus Emre ham ijtimoiy voqelikdan noroziliklarini shu tariqa ifodaladi. Uningcha haqiqiy oshiq (so‘fiy) jannatni orzu qilmasligi, do‘zaxdan qo‘rqmasligi kerak. Oliy mukofot qalbni poklab, qalban Allohga (haqiqatga) yetishmoq­likdir. Shoir fikrlarini ifodalashda badiiy timsollardan keng foydalanadi. Uning asarlarida an’anaviy san’atlardan, Jolinus, Mansur Xalloj, Rumiy, Xusrav, Anushervon kabi ko‘plab tarixiy shaxslar nomlarining uchrashi, Qorun, Majnun, Layli kabi folklordan yozma adabiyotga kirgan timsollar va “Qur’on”, “Tavrot”, “Injil”dek muqaddas kitoblardagi rivoyatlarga ishorani, bu kitoblardagi ramzlardan foydalanishni ko‘ramiz, bu shoirning chuqur ma’lumotli bo‘lganidan dalolat beradi.

  Hayot va o‘lim, mutlaq borliq, ilohiy ishq, tabiat bilan uzviylik Emre ijodining asosiy mavzuidir. Shoir o‘z fikrlarini ifodalashda tarixiy va afsonaviy shaxslar, folklordagi obrazlardan ko‘ra ham ko‘proq real hayotdagi, tabiatdagi narsalardan foydalanadi. Masalan, shoir oddiy daraxt umrini insonga qiyoslaydi. Niholning o‘sib ulkan daraxt bo‘lishi, gullashi, bir qancha vaqt gurkirab yashnashi va oxiri qurib halok bo‘­lishida insoniy hayot falsafasini ko‘radi. Fasllar – qish va undan so‘ng bahor kelishi esa uzoq hijronda bo‘lgan oshiqning yor visoliga yetishi sifatida namoyon bo‘ladi, kishi ko‘nglidagi bahor, uning yorini ko‘rib diliga nur yugurgani, qalbidagi chechaklari ochilgani. Emre so‘fiy shoir sifatida inson va tabiatni doimo uyg‘unlikda ko‘radi. Jonli, jonsiz tabiat ilohiylikning turlicha ko‘rinishlaridir xolos. Emre she’rlarida uchraydigan bulbul, qarg‘a, bulut, daraxt va boshqa ko‘pgina obrazlar shoirga haqiqatni aytishga xizmat qiladi. “Kul-il-haq” - to‘g‘ri so‘zni aytish Yunus Emre shioridir. Emre haqiqatni ulkan dengizga, yolg‘onni shu dengizda g‘arq bo‘lgan kemaga qiyoslaydi. Bashariyatning ilg‘or farzandlari inson erki, haqiqat uchun qaysidir shaklda kurashganlar. Yunus Emre “xudo” inson qalbida, inson o‘z qalbida “iloh”ni topmasa, boshqa hech qaerda topolmasligini aytib, insonni ilohiy darajada ulug‘lar ekan, bundan “inson hech qachon qul bo‘lishi kerak emas”, - degan mazmun chiqadi. Shoir lirikasidagi insoniy “may” ham botiniy, ham zohiriy, ham avvaliy, ham oxiriydir. Shoirning falsafiy qarashlari didaktik ruhdagi “Risolat-al-Nushiya” (risola kichik kitobcha, nusha (nasihat), aqldir. “Nasihatlar risolasi” deyish mumkin) dostonida yana ham ravshanroq aks etgan. “Risolat-al-Nushiya” dostoni 1307 yili yaratilgan bo‘lib, 600 baytdan oshiqroqdir. Asarning kirish qismi nazm va nasrda yozilgan. Doston o‘z navbatida yana olti qismga bo‘linib, har bir qism alohida nomlangan. Allegorik ruhdagi “Risolat-al-nushiya” ichidagi har bir doston mustaqil syujetli va fikran tugallangandir.

  Bular quyidagicha nomlangan:


  1. “Ruh va Aql” dostoni.

  2. “Qanoat” dostoni.

  3. “Nafrat” dostoni

  4. “Sabr ahvoli”.

  5. “Nokaslik hollari”.

  6. “Aql” dostoni.

  “Risolat-al-nushiya”da Yunus Emre qarashlari yanada yorqin­roq aks etgan. Dostonda shoirning dunyoni idrok qilishi, bor­liqni bilishda Aql va E’tiqod asosiy qurolligi ko‘rsatildi. Unga muvofiq inson atrofidagi aniq moddiy borliqni bilishdan boshlab, moddiy borliqdan tashqari bo‘lgan “mutlaq aql” haqiqatni bilishgacha bo‘lgan yo‘lni o‘z aql-idroki, qalb shuuri bilan his qilib bosib o‘tishi kerak. Asarning kirish qismida shoir to‘rt unsur – yer, olov, suv, shamol (havo) haqida so‘z yuritadi. Inson ham dunyoning bir bo‘lagi sifatida shu to‘rt unsurdan yaratilgan. Odamdagi yaxshi va yomon xususiyatlarning asosi ham, inson xarakteri – sa’jiyasidagi qarama-qarshiliklar ham mana shu unsurlardandir. Yu. Emre nazdida insonda, umuman hayotda, yaxshilik urug‘i ko‘proq, shuning uchun doimo oxir oqibat­da yaxshilik yengib chiqadi. Majoziy bu asarda voqealar “Aql” deb nomlangan shaharda kechadi. Shahardagi kurash, insondagi ziddiyatlarning – Kibr va Kamtarlik, Xasislik va Saxiylik, Ochko‘zlik va Qanoat, Yolg‘on va Haqiqat o‘rtasidagi kurashidir. Insondagi “Rahmoniy va shaytoniy” kuchlarning kurashidir, bu. Nafs, ochko‘zlik balosini shunday ta’riflaydi shoir:

  Bu nafs o‘g‘lonlari to‘qqiz kishidir,

  Nifoq va shirk keltirmoq alar ishidir

  Katta o‘g‘il Xasislik yaxshilik qilmas

  Jahon mulki aning bo‘lsada unga yetmas.1

  Inson o‘zidagi illatlardan – ochko‘zlik, xasislik, xudbinlik, manmanliklardan qutulishi lozim, zero, insonning imkoniyatlari cheksiz, ruhiy kamoloti benihoya yuksakdir, - deydi shoir. Inson qudratiga ishonch, agar u xohlasa har qanday to‘siq­larni yenga olishini ko‘rsatish dostonga gumanistik ruh bag‘ish­laydi. Zotan, odam qalb qusurlaridan o‘zi qutulmasa, o‘zligidan qochib hech qaerga borolmaydi. Didaktik dostonning ajoyib namunasi bo‘lgan “Risolat al-nushiya” Yunus Emrening inson ruhiy qudratiga ishonchi, hurfikr shoirning haqiqatga yetishishi yo‘­lida hech qanday mashaqqatlardan qaytmasligining nazmiy in’ikosidir.

  Yu. Emre turk she’riyati tarixida “oshiqlar she’riyati” deb nom olgan yo‘nalishning asoschisidir. O‘zbek kitobxonlari Yu. Emre she’rlarini Xurshid Davron, Azim Suyun, Jamol Kamol, Tohir Qahhor, Nafisa Sultonqulova tarjimasida biladilar. Shoir ijodi xaqida mazkur asar muallifining “Ishq asiri bo‘lgan jon” (“O‘zbekiston”, 1996 yil) kitobchasi va bir qancha ilmiy maqolalari matbuotda e’lon qilingan.

  Yunus Emre she’rlaridan


  Katalog: ata -> dil

  Download 0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25
  Download 0.65 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Sulton Valad g‘azallaridan

  Download 0.65 Mb.