• G‘azallaridan
 • HOJI BAYRAM (1352–1429)
 • Ahmadiy “Iskandarnoma”sidan
  Download 0.65 Mb.
  bet9/25
  Sana15.03.2017
  Hajmi0.65 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

  Ahmadiy “Iskandarnoma”sidan


  Bundan ham ot surdi tag‘in shahriyor,

  Anda bordiki bo‘ldi zulmat oshkor.

  Dedilar shohgaki: ey shohi zamin,

  Chashma shu zulmat ichidadir, yaqin.

  Bundan-unga garchi oz manzil turur,

  Lek yo‘li boshdan-oxir mushkul turur.

  Shoh dediki; xaq bizga oson etar,

  Mushkulu osonini yakson etar,

  Ranj ichida o‘rin olmish chu ganj.

  Ne bo‘lur ganj izlagan ham cheksa ranj.

  Chekmaguncha ishqi yo‘lida balo,

  Ma’shuqin ko‘rmoqqa yo‘q o‘zga davo.

  Bas sipoxi birla surib qayta roh,

  Naq o‘sha zulmat ichiga kirdi shoh.

  Ketdilar zulmat ichida bir zamon,

  Bir kecha barobar qo‘pdi nogihon,

  Birdaniga ra’du raxshon bo‘ldi barq,

  O‘ylagaysan, o‘tga yondi g‘arbu sharq.

  Bahri to‘kildi havodan mavji-mavj,

  Selu sel oqardi yerdan, favji-favji

  Shundoq to‘fon qo‘pdikim, - to‘foni Nuh,-

  Fath edi oning qoshida ul fatuh

  Zulmat qo‘ydi zulmat ustiga qadam,

  O‘ylagaysan, qo‘pdi zulmati adam,

  Lashkaru shox saflarini buzdilar,

  Yo‘l-yo‘lakay bir biriga ozdilar.

  Chunki ko‘rmaslardi bir-biri ayon,

  Ozdilar bir-biridan begumon.

  Hizirkim – bu yo‘lda erdi kadxudo,

  Bizzarura shohdin tushdi judo.

  Kimini ul xalqning etdi seli g‘arq

  Kimin oldi yel va kimin yiqdi barq,

  Kim adashdi-andin bo‘lmadi nishon,

  Kim o‘lik yoki tirik – ermas ayon.

  Bu qabili ishni ko‘rib – bildi shoh:

  Hech topilmas bu topilmas suvga roh,

  Narsakim odamga qismat bo‘lmagan –

  Garchi ko‘p jahd etsa ham topolmagan.

  Chunki nochor bo‘ldi, ketga qaytdi ul,

  Lek topilmas erdi hech kelgan u yo‘l.

  Ketisharkan, bo‘ldilar bu yerga duch,

  Toshlari gavhardi oning g‘uj va g‘uj.

  Biri yoqut edi, biri la’li nob,

  Yoki feruza to‘kilmish behisob.

  To‘rt taraf gavhar sochilmish shab chirog‘,

  Ravshan o‘lmish gavharning nuri-la tog‘,

  Shohu-lashkar u guhardan begaron –

  Olishib bo‘ldilar u yerdan ravon.

  Jahd etib chun yurdilar mo‘l, bir zamon –

  Chiqdilar zulmat ichidan nogahon,

  Ko‘rdilarkim, lashkarning bir nisfi pok –

  Qolibon u yerda bo‘libdi halok

  Xizrni izlashib topolmadilar,

  Qaerga yo‘qolibdi – bilmadilar.

  Sezmadilar oni kim ketmishdi,

  Be ta’ab obi hayotga yetmishdi,

  Chunki u anga etilmishdi ta’yin,

  Lojaram ro‘zi anga bo‘ldi hamin.


  G‘azallaridan


  * * *

  Eltgin mening salomimni dildorga, ey sabo,

  Arz aylagin payomimni ul yorga, ey sabo.

  Sochgil binafsha sochlarni gul yonoq ustiga,

  Taratgin mushki anbarni gulzorga, ey sabo.

  Pinhonavor yorning eshigiga borsang agar,

  Ko‘rsatma zinhor o‘zingni ag‘yorga, ey sabo.

  Bechoraligimni mening ul yorga bayon qil,

  Shoyadki topar dardimga bir chora, ey sabo.

  Vuslat mayiga yetmas qo‘lim, notavonman,

  Qancha taxammul aylaram ul xorga, ey sabo.

  Degilki, Ahmadiyga necha zahmat berarsan

  Ayyor, g‘amzali ko‘zi makkorga, ey sabo.

  HOJI BAYRAM
  (1352–1429)


  O‘z davrida shoir va shayx sifatida juda katta e’tiborga sazovor bo‘lgan Hoji Bayram Chubuk daryosining vodiysidagi Zulfozil qishlog‘ida dunyoga keldi. Uning otasi Ahmad dehqonchi­lik bilan shug‘ullangan. Boshlang‘ich ma’lumot olgach, tahsil olishni madrasada davom ettiradi. Hijoz va Shomga borib tasavvuf shayxlaridan ta’lim oladi. Bursa va Oqsaroyda bo‘lib, so‘ngra Anqaraga kelib mudarrislik qiladi. Tasavvuf ta’limotini puxta o‘rgangan Hoji Bayramning o‘zi ham pirlik maqomi­ga yetib “Bayramiylik” (Malomatiylik) tariqatiga asos soladi. Malomatiy tariqatidagilar o‘zlarining fazilatlarini ko‘z-ko‘z qilmas, keng xalq ommasidan o‘zlarini yuqori qo‘ymas, aksincha xalqning og‘irini yengil qilishga harakat qilardilar. Hoji Bayram asos solgan tariqat darveshlari o‘zlarini ko‘pchilikdan olib qochmay foydali ish bilan shug‘ullanishi darkor edi. Deh­qonchilik, tijorat, hatto lozim bo‘lsa askarlik ham qilishardi. Umuman, xalqqa foydali bir ish bilan shug‘ullanish ularning maslaklaridan bo‘lgan. Bayramiylik tariqati tasavvuf oqimi­ning xalqqa foydali, xalq manfaatini ko‘zlovchi yo‘llaridan biri desa bo‘ladi. Bayramiylik tariqati xalvatiylik va naqsh­bandiylik tariqatlari asosida vujudga kelgan deyish mumkin. Bunda Hoji Bayramga Oqsaroydagi Shayx Hamidiy Valining ta’siri kuchli bo‘lgan. Hoji Bayramning tasavvufiy ruhda she’rlar aytuvchi tekke shoiri va shayx sifatida obro‘si shu qa­dar oshib ketdiki, undan cho‘chigan sulton Murod II uni Edirnaga yuboradi. Keyinchalik yana Anqaraga kelishiga ruxsat berib, hatto uning darveshlarini soliqdan ozod qiladi. Hoji Bayram Anqarada jome mudarrisi bo‘lsa ham dalada muridlari bilan barobar mehnat qilgan. Tirikchilik uchun lozim narsalarni o‘z­lari ishlab topib, ortiqchasini muhtojlarga ulashgan. Tasavvufning buyuk shayxlari va fozillari orasida Hoji Bayram juda obro‘li bo‘lib, uni Anqaraning ma’naviy qiyofasi sanardilar. Mavlono Jaloliddin Rumiydan keyingi ulug‘ shayx va shoir deb bilardilar. Hoji Bayram tekke shoiri sifatida dovruq qozongan ekan, turk tekke she’riyati haqida biroz ma’lumot berish o‘rinlidir.

  Tekke-ma’lum bir tariqatdagi darveshlarning yig‘iladigan dargohi. Ilk tekke Shomda (Suriya) VIII asrda Abu Hoshim tomonidan qurilgan. Har bir tariqatdagi darveshlarning salomlashishi, kiyinishi, soch-soqol qo‘yishlari o‘ziga xos bo‘lgan. Tariqatdagi zikr tushish usullari ham turlichadir. Tekkelarda asosan tasavvufiy ruhda she’rlar o‘qilib, musiqaga solingan. Tekke shoirlarining ko‘pchiligi tariqatlardan yetishgan shayx va darveshlardir. Fikriy asosi islomiyat va tasavvuf. Ollohning go‘zal sifatlarini madh etish, jamoli mutlaqqa oshiqlik, ishqi ilohiy ular she’riyatining asos mazmunidir. Tekke shoirlari devon shoirlaridan farqli o‘laroq, keng xalq ommasiga xitoban she’rlar yozganlar. Tariqatlarning markazdan uzoq qishloqlarda ham keng tarqalganligi, ommaning asosiy qismi savodsiz bo‘l­ganligi sabablari ham tekke shoirlarining sodda tilda, xalq ommasiga tushunarli tarzda yozishlarini talab qilgandir. Tekke shoirlari o‘z asarlarini o‘qimishli fozillardan savodsiz cho‘­pongacha tushunishlarini istardilar. Ko‘pchilik tez ilg‘ab olishi uchun asarlarni kuyga solib, qo‘shiq tarzida kuylashardilar.

  Tekke shoirlari ko‘proq Anado‘li shahar, qishloqlarida yashab ijod etganlar. Ommaning ma’naviy yuksalishida, bilim va hunar egasi bo‘lishida bu shoirlarning xizmati kattadir. Ularning o‘zlari ham ilmli kishilar bo‘lib, arab, fors tillarini bilar va zamonaviy bilim saviyasidan ham xabardor bo‘l­ganlar. Chuqur falsafiy fikrlarni xalq tushunadigan tarzda, sodda tilda anglata olganlar.

  Tekke shoirlari asarlarini devon shoirlaridek g‘azal, masnaviy shaklida yoki xalq qo‘shiqlari (ko‘shma, turku) tarzida yozganlar. Maxsus tekke nazm shakli yo‘q. Vazn asosan barmoq vazni bo‘lib, aruz ham qo‘llanilgan. Tekke shoirlari nazm tiliga alo­hida e’tibor berganlar. Tekke she’riyati tili devon she’riyatidek murakkab, yoki soz shoirlarinikidek juda sodda ham bo‘lma­gan. Buning sababi ularning she’rlarida tariqat tushunchalari, ilmi, falsafasi aks etishi va ayni paytda ko‘pchilik anglay oladigan bo‘lishi kerakligidir. Aytish mumkinki, tekke shoirlari tili devon va soz shoirlari tili oralig‘idagi she’r tilidir. Tekke shoirlari asosan so‘fiyona ishq, dunyoning foniyligi, nafsning qabohati, insoniy axloq mavzularini qalamga olib jo‘shqinlik bilan kuylaganlar. Ruhning holati, sog‘inch va istaklar ilohiy va real hayotning go‘zal tasvirlari bilan qorishiq holda aks ettiriladi. Bu yo‘lda tekke shoirlari devon she’­riyatida xalq she’riyatida qo‘llangan majozlar, ramzlardan, xalq maqol, matallaridan, tariqat atamalaridan ustalik bilan foydalanadilar. Turk tekke she’riyati XIII asrdan boshlanib, XIV–XV asrlarda eng gullagan davridir. XX asrgacha tekke shoirlari asarlar yaratsa-da, avvalgi shukuhi susaygan edi. O‘rta asrlar turk she’riyatidagi asosiy uch yo‘nalishning biri bo‘lgan tekke she’riyati (yana devon shoirlari va soz shoirlari ijodi ko‘zda tutiladi) o‘ziga xos fikrlash tarzi bilan ajralib turadi.

  Ana shunday o‘z yo‘liga ega bo‘lgan shoir Hoji Bayram tariqatda o‘z yo‘lini ochganidek, she’riyatda ham “maktab” yaratganini turk adabiyotshunoslari alohida ta’kidlaydilar (mn: A. Qaboqli). Uning xalifasi bo‘lgan yoki tariqati shayxlaridan yetishib chiqqan shoirlar Vizoli Qayg‘usiz (?-1562) Ahmad Sarbon (1545-1646), Shayx Ibrohim (?-1655), G‘oibiy (?-1663), Idrisiy Muxtefiy (?-1615), Sari Abdullah (?-1660) kabi shoirlarni Hoji Bayram izdoshlari deyish mumkin.

  Hoji Bayramning she’rlari Yunus Emre she’rlariga ham­ohangdek. Bir misra yoki baytda ishqi ilohiy haqida, biror falsafiy fikrni tushunarli tarzda bayon qilib berish Hoji Bayram she’rlarining xususiyatlaridan. Turkiy tilda so‘fiyona qarashlarni nozik lirik uslubda ifodalash, o‘ynoqilik xos uning she’rlariga. Shoir yonib yashamoqni, ko‘ngli hamisha ilo­hiy ishq o‘tida yonishini istaydi.

  Ne bo‘ldi bu ko‘nglum, ne bo‘ldi bu ko‘nglum

  Dardu g‘am ila to‘ldi bu ko‘nglum

  Yondi bu ko‘nglum, yondi bu ko‘nglum

  Yonmoqda darmon topdi bu ko‘nglum

  Yon, ey ko‘ngul yon, yon ey ko‘ngul yon!

  Yonmoqdan bo‘ldi dardimga darmon

  Parvona kabi, parvona kabi

  Sha’m ishqida yondi bu ko‘nglum1.

  (tarjima bizniki – A. A.)
  XIV asr oxiri XV asrning birinchi yarmida yashab o‘tgan tekke shoirlarining peshqadami, faylasuf, bayramiylik tariqatining asoschisi Hoji Bayram millat ma’naviyatining yuksalishida muhim xizmati singgan shaxslardandir.


  Katalog: ata -> dil

  Download 0.65 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25
  Download 0.65 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ahmadiy “Iskandarnoma”sidan

  Download 0.65 Mb.