• NORMATIV HUJJATLAR
 • ASOSIY ADABIYOTLAR
 • QO’SHIMCHA ADABIYOTLAR
 • FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI
  Download 1.34 Mb.
  bet19/20
  Sana16.03.2017
  Hajmi1.34 Mb.
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

  FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

  RAHBARIY ADABIYOTLAR

  1. Karimov I.A. 1-tom «O’zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura». Toshkent., «O’zbekiston», 1996 yil.

  2. Karimov I.A. 2-tom. «Bizdan ozod va obod vatan qolsin». Toshkent., «O’zbekiston», 1996 yil.

  3. Karimov I.A. 3-tom. «Vatan barchamiz uchun muqaddasdir». Toshkent., «O’zbekiston», 1996 yil.

  4. Karimov I.A. 4-tom. «Bunyodkorlik yo’lidan». Toshkent., «O’zbekiston», 1996 yil.

  5. Karimov I.A. 5-tom. «Yangicha fikrlash va ishlash – davr talabi». Toshkent., «O’zbekiston». 1997 y.

  6. Karimov I.A. 6-tom. «Xavfsizlik va barkaror taraqqiyot yo’lida». Toshkent., «O’zbekiston», 1998 yil.

  7. Karimov I.A. 7-tom. «Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan ko’ramiz». Toshkent., «O’zbekiston», 1999 yil.

  8. Karimov I.A. 8-tom. «Ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot-pirovard maqsadimiz». Toshkent., «O’zbekiston», 2000 yil.

  9. Karimov I.A. «Hozirgi bosqichda demokratik islohotlarni chuqurlashtirishning muhim vazifalari». «O’zbekiston», 1996 yil.

  10. Karimov I.A. «O’zbekiston-buyuk kelajak sari». Toshkent., «O’zbekiston». 1999 yil.

  11. Karimov I.A. «O’zbekiston XXI asrga intilmoqda». Toshkent., «O’zbekiston»., 1999 yil.

  12. Karimov I.A. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2-chaqiriq 6-sessiyasidagi «Adolat qonun ustuvorligida» mavzusidagi ma`ruzasi.

  13. Karimov I.A. Islohotlar yo’lidan izchil borish asosiy vazifamiz. «Xalq so’zi», 2004 yil 10 fevral.

  14. Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh etishdir. «Xalq so’zi», 2005 yil 29 yanvar.

  15.Karimov I.A. Mamlakatimiz taraqqiyotining qonuniy asoslarini

  mustahkamlash faoliyatimiz mezoni bo’lishi darkor. -T.: J //Fuqarolik

  jamiyati. 2006. № 2.

  16.Karimov I.A. Asosiy maqsadimiz – yurtimizda erkin va obod, farovon hayot

  barpo etish yo’lini qat`iyat bilan davom ettirishdir.//Xalq so’zi, 2007 yil 8

  dekabr.


  17. Karimov I.A. Xalq deputatlari Surxondaryo viloyati Kengashining navbatdan

  tashqari sessiyasi. //Xalq so’zi, 2008 yil 26 mart, № 60 (4470).  18.Karimov I.A. Yuksak ma`naviyat engilmas kuch. T.:2008.
  NORMATIV HUJJATLAR


  1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent., «Adolat», 1992 yil.

  2. O’zbekiston Respublikasi yangi qonunlar to’plami. №6-son. Toshkent., «Adolat». 1993 yil.

  3. O’zbekiston Respublikasi Grajdanlik Protsessual Kodeksi. Toshkent., «Adolat», 1993 yil.

  4. O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik Protsessual Kodeksi. Toshkent., «Adolat», 1998 yil.

  5. O’zbekiston Respublikasi Oliy Sudining 1998 yil 17 apreldagi Plenum qarorlari. Toshkent., 1998 yil.

  6. Oliy Sud Plenumining qarorlari to’plami. 1991-1998. II. Toshkent., 1999 yil.

  7. Oliy Sud Plenumi qarorlari to’plami. Toshkent., 11.1999 yil.

  8. O’zbekiston Respublikasining Sudlar to’g’risidagi qonuni. T., 2000 yil 14 dekabr.

  9. O’zbekiston Respublikasidan «Prokuratura to’g’risida» gi qonuni, T., 2001 yil 29 avgust.

  ASOSIY ADABIYOTLAR

  1. Shorahmetov Sh.Sh. «O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual huquqi». Toshkent., «Adolat», 2001 yil.

  2. Shorahmetov Sh.Sh. «Fuqarolik ishlarini sudda ko’rish jarayonidagi hujjat (vasika) lar namunalari. Toshkent.; «O’zbekiston», 1994 yil.

  3. Shorahmetov Sh.Sh. Sud tizimini isloh qilish – davr talabi. «Qonun nomi bilan», 1998 yil 3-son.

  4. Shorahmetov Sh.Sh. Inson manfaatlariga qaratilgan Kodeks. «Qonun himoyasida» 2-son, 1998 yil.

  5. Grajdanskoe protsessualnoe pravo. Moskva., 1997.

  6. Novoe v grajdanskom protsessual`nom prave. Kommentariy zakonodatelstva BVS RF № 4.

  7. Reshetnyak V.I. Genrix I.I. Zaochnoe proizvodstva i sudebniy prikaz v GP. M. 1997.

  8. Grajdanskoe protsessualnoe pravo Rossii. Uchebnik., Izd. «Bulina» Moskva., 1998 .

  9. Kommentariy k Grajdanskomu Protsessualnomu Kodeksu, pod redaktsiey Treushnikova M.K. Izdatelstvo «Spark» Moskva., 1996 g.

  10. O’zbekieton Respublikasi Konstitutsiyasiga sharxlar. Mualliflar jamoasi. Toshkent., «O’zbekiston», 1995 yil.

  11. Mamasiddiqov M.M. Mehnat ishlari bo’yicha etkazilgan zararni sudda undirish». Toshkent., «Adolat», 2001 yil.

  12. Shoraqmetov. III.SH. O’zbekiston Rsspublikasining Xo’jalik protsessual huquqi. «Soros» fondi. 2001 mil.


  QO’SHIMCHA ADABIYOTLAR


  1. Shorahmetov Sh.Sh. «Shariat va ayol huquqi». «Hayot va qonun», 1995 yil.

  2. Shorahmetov Sh.Sh. «Fuqarolar manfaatlarini ko’zlab». Xalq so’zi gazetasi, 1995 yil.

  3. Shorahmetov Sh.Sh. «Hozirgi kun talablari darajasida». «Toshkent oqshomi» gazetasi, 1995 yil.

  4. Shorahmetov Sh.Sh. «Musulmon huquqi va xotin-qizlar himoyasi». «Sharq mash`ali» jurnali, 1996 yil 1-2 sonlari.

  5. Shorahmetov Sh.Sh. «Fuqarolarning daxlsiz huquqlari». «Toshkent oqshomi» gazetasi, 1996 yil.

  6. Shorahmetov Sh.Sh. «Qonunlar majmuasini yaratish – davr talabi. «Toshkent oqshomi» gazetasi, 1996 yil.

  7. Shorahmetov Sh.Sh. «Inson huquqlari muqaddas». «Hayot va qonun», 1997 yil, 1-son.

  8. Shorahmetov Sh.Sh. «Sud tizimini islox, qilish-davr talabi». «Qonun nomi bilan», 1997 yil, 3-son.

  9. Shorahmetov Sh.Sh. «Inson huquqlari» o’quv qo’llanma, xammuallif. «O’zbekiston», 1997 yil.

  10. Shorahmetov Sh.Sh. «Bosh mezon-inson. «Inson va qonun» 1997 yil.

  11. Shorahmetov Sh.Sh. «Maqsad insonni ulug’lash». «Ishonch» 1998 yil.

  12. Shorahmetov Sh.Sh. «Asosiy maqsad shaxs manfaatlarini himoyasi». «Insoi va qonun», 1998 yil.

  13. Shorahmetov Sh.Sh. «Ulug’ dorilfunun». «Ishonch» 1998 yil.

  14. Shorahmetov Sh.Sh. «Asosiy maqsad-shaxc manfaatlarining himoyasi», «Hayot va qonun». 1998 yil. 3-son.

  15. Shorahmetov Sh.Sh. «Oila yo’lida – Oila Kodeksi». Qonun nomi bilan 1998 yil 4-son, 51-bet.

  16. Shorahmetov Sh.Sh. «Oila kodeksi» «Ishonch» gazetasi.

  17. Shorahmetov Sh.Sh. «Sud tizmmida isloh». «Davlat va huquq» jurnali, 2000 yil, 1-son, 27-31-betlar.

  18. Shorahmetov Sh.Sh. «Xo’jalik protsessi ishtirokchilarining protsessual huquq va majburiyatlarm». «Xo’jalik va huquq» jurnali, 2000 yil, 11-son, 32-37-betlar.

  19. «Fuqarolnk protsessida boshqa shaxslarshshg qonuniy va huquq manfaatlarini himoya qiluvchi boshqa shaxslar». «Xo’jalik va huquq», 2001 yil, 5-son, 36-42-betlar.

  20. Egamberdiev E.E. «Fuqarolmk protsessual huquqida da`vo muammolari». Toshkent., «Adolat», 1994 yil.

  21. Egamberdiev E.E. «Sud himoyasi uchun sudga murojaat qilish huquqini amalga oshirish, 1996 yil.

  22. Egamberdiev E.E. «Sud hokimiyati». «Inson va qonun» gazetasi, 1996 yil.

  23. Egamberdiev E.E. «Sudga murojaat qilish huquqi». «Hayot va qonun», 1996 yil 3 son, 57-bet.

  24. Egamberdmev e.E. «Sudga murojaat qilish ququqi». «Hayot va qonun» 1996 yil 4 son.

  25. Egamberdiev E.E. «Sudga murojaat qilish huquqi». «Hayot va qonun» 1996 yil 6-son.

  26. Egamberdiev E.E. «Fuqarolik ishlari qaysi sudga taalluqligi». «Hayot va qonun», 1996 yil, 10-11-sonlari.

  27. Egamberdiev E.E. «Fuqarolik sud shlitarmni yuritish turlari». «Kamalak». 1997 yil.

  28. Egamberdiev E.E. «Javobgar manfaatini sudda himoya qilishni protsessual vositalari» «Hayot va qonun» jurnali 1997 yil.

  29. Egamberdiev E.E. «Javobgar manfaatini himoya qilish». «Hayot va qonun», 1997 yil 2-son.

  30. Egamberdmev E.E. «Fuqarolik ishlarini yuritishda protsessual muddatlar». «Hayot va qonun» 1997 yil 5-son.

  31. Egamberdmev e.E. «Grajdanlik protsessida prokurornnng ishtiroki». «Qonun himoyasida» 1997 yil 10-son.

  32. Egamberdiev E.E. «Protsessual ishtirokchilik». «Hayot va qonun» 1997 yil 12 con.

  33. Egamberdiev E.E. «Sud hmmoyasi uchun sudga murojaat qilish», «Inson va qonun» 1997 yil

  34. Egamberdiev E.E. «Javobgar manfatlarini himoya qilish» «Hayot va qonun». 1997 yil 2-son.

  35. Egambsrdisv e.E. «Sud qal qiluv qarori» «Hayot va qonun» 1998 yil.

  36. Egamberdiev E.E. «Erkin huquqlilik va tortishuvchilik printsipi». «Hayot va qonun», 1998 yil.

  37. Egamberdiev E.E. «Sud qarorlarini kassatsiya va nazorat tartibini tekshirish», «Hayot za qonun» nashriyoti. 1998 yil.

  38. Egamberdiev E.E. «Fuqarolik ishlarida erkin huquqqa oid qoidalar». «Hayot va qonun», 1998 yil, 7-son.

  39. Egamberdiev E.E. «Qarorlarni qayta ko’rish», «Hayot va qonun» 1998 yil, 6-son.

  40. Egamberdiev E.E. «Qonuniy kuchga kirgan sud qarorlarini qayta ko’rish» Qonun nomi bilan. 1999 yil, 1-son.

  41. Egamberdiev E.E. «Sud xarajatlari» Hayot va qonun. 1999 yil 3-son.

  42. Egamberdiev E.E. «Himoyaning protsessual vositalari». «Hayot va qonun» jurnali, 2000 yil, 9-son, 19-23 betlar.

  43. Egamberdiev E.E. «Shartnoma nima uchun kerak?». «Qishloq hayoti» gazetasi, 2001 yil.

  44. Egamberdiev E.E. «Mulkiy munosabatlar yoxud shartnoma nima uchun kerak». «Hayot va qonun» jurnali, 2000 yil, 10-son, 16-20 betlar.

  45. Egamberdiev E.E. Sud ishlarini yuritish bo’yicha himoya vositalari». «Ho’jalik va huquq» jurnali, 2000 yil, 37-40 betlar.

  46. Mamasiddiqov M.M. «Ishdan bo’shash va bo’shatish». «Hayot va qonun». 1997 yil, 8-son.

  47. Mamasiddiqov M.M. «Inson huquqlari sud himoyasmda». «Qonun ximoyasida», 1997 yil 10-son.

  48. Mamasiddmqov M.M. «Xodimlar manfaatini himoya qiluvchi qonunlar majmui». «YOsh olimlar Respublikasi konferentsiyasining ilmiy to’plami». 1997 yil.

  49. Mamasiddiqov M.M. «Mehnatga oid nizoli ishlargi sudda ko’rishda uchinchi shaxslar ishtiroki». «Xo’jalik va huquq» jurnali, 2000 yil. 7-son, 28-32-betlar.

  50. Mamasiddiqov M.M. «Mehnat ishlari bo’yicha ma`naviy zararni undirish muammolari». «Qonun nomi bilan» jurnali, 2000 yil, 4-son.

  51. Doniyorov M.A. «Sudga shikoyat qilish». «Hayot va qonun» 1998 yil, 1-son.

  52. Doniyorov M.A. «Fuqarolarning huquq va erkinliklarini buzuvchn xatti-harakatlar va qarorlar ustidan sudga shikoyat qilish» O’zbekiston Respublikasi «KAMOLOT» jamg’armasi tomonidan chiqarilgan to’plam. 1998 yil.

  53. Doniyorov M.A. «Konstitutsiya va inson huquqlari». «Yosh olimlar Respublikasi konferentsiyasining ilmiy to’plamm». 1997 yil.

  54. Doniyorov M.A. «Qizg’in jaraen». Inson va qonun gazetasi. 1999 yil, oktyabr.

  55. «O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga sharx», Toshkent., «O’zbekiston», 1995 yil, 258-bet.

  56. F.Bakirov. «Chor Turkistonda sud, shariat va odat», O’zbekiston, «Fan», Toshkent., 1967 yil, 9-bet.

  57. «O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga sharx». Toshkent., «O’zbekiston» 1995 yil.

  58. S. A. Yakubov «Sub`ekti grajdanskogo protsessa». Tashkent., «Fan», 1973 yil.

  59. I. Zokirov O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik huquqi. Toshkent., «Adolat», 1996 yil, 36-42-betlar.

  60. O’zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. «Adolat», nashriyoti, 1995 yil.

  61. O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. «Adolat», nashriyoti, 1996 yil, 25-bet.

  62. O’zbekiston Respublikasining Oila kodeksi. Toshkent., «Adolat», 1998 yil.

  63. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining qarorlar tO’plami, 1998 yil.

  64. O’zbekiston Respublikasi «Mehnat kodeksi», «Adolat», Toshkent., 1996 yil, 125-126-betlar.

  65. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga sharx. Toshkent., «O’zbekiston», 1995 yil, 289-bet.

  66. Sud, Prokuratura, Militsiya to’g’risidagi qonunlar to’plami. Toshkent., 1995 yil, 6-bet.

  67. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. Toshkent., 1993 yil, 3-son, 9-bet.

  68. O’zbekiston Respublikasi «Prokuratura to’g’risida»gi qonuni. 1992 yil 9 dekabr, 35-moddasi.

  69. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. Toshkent., 1993 yil, 3-son, 6-bet.

  70. «Xalq so’zi» gazetasi 1992 yil, 9dekabr. O’zbekiston Respublikasi Prokuraturasi to’g’risidagi qonuni.

  71. Matndagi «Boshqa shaxslarning Shuquqlarini shimoya qiluvchi davlat boshqaruv idoralari, tashkilotlar va ayrim idoralarning fuqarolik protsessida ishtirok etishi ayrim shollarda qisqartirilib, «Davlat boshqaruv idoralari» deb beriladi.

  72. O’zbekiston Respublikasining Oila kodeksi. Toshkent., «Adolat», 1998 yil. Qonun nomi bilan. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axboratnomasi. 1998 yil, 3-son...-bet.

  73. «Davlat uy-joy siyosatining asoslari to’g’risida»gi O’zbekiston Respublikasining 1996 yil, 27 dekabr qonuni. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. 1997 yil, 2-son, 72-73-betlar.

  74. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. 1997 yil, 2-son, 69-70-betlar.

  75. Qonun nomi bilan. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1997 yil, 3-soni, 29-31-betlar.

  76. Qonun nomi bilan. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1998 yil, 3-son;

  77. O’zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. Toshkent., 1997 yil, «O’zbekiston», 68-bet.

  78. O’zbekiston Respublikasi Oliy Sovetining Axborotnomasi. 1993 yil, 27-bet; O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. 1997 yil, 2-son, 99-bet.

  79. M.K.Treushnikov tahriridagi Sovetskiy grajdanskiy protsess, Izd. MGU. 1989 god. str.95.

  80. O’zbekiston Respublikasining Oila kodeksi. Toshkent., «Adolat», 1998, 16-bet.

  81. O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. Toshkent., «Adolat», 1996 yil, 64-70-betlar; O’zbekiston Respublikasining Ma`muriy javobgarlik to’g’risidagi kodeks. Toshkent., «Adolat», 1995 yil. 130-131-betlar; O’zbekiston Respublikasi Oila kodeksi. Toshkent., «Adolat», 1998 yil, 104-115-betlar.

  82. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. 1997 yil, 2-son, 54-62-betlar.

  83. O’zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. Toshkent., «Adolat», 117-128-betlar.

  84. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. 1994 yil, 7-soni. 

  85. Vakillik va ishonchnoma shaqida O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 64-70-moddalarida batafsil berilgan.

  86. Ushbu darslikni vakillik mavzusida-berilgan.

  87. O’zbekiston Respublikasining qonuni. Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy shimoyasi to’g’risida. «Xalq so’zi», 10 yanvar, 1999 yil.

  88. «Davlat boji to’g’risida»gi O’zbekiston Respublikasining qonuni. «Xalq so’zi», 1993 yil, 15 yanvar.

  89. Davlat boji tO’\risidagi O’zbekiston Respublikasining qonuni. «Xalq so’zi», 1993 yil, 15 yanvar; O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. Toshkent., 1995 yil, 1-2 sonlari, 34-bet.

  90. Qonun nomi bilan O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1997 yil, 3-son 35-bet.

  91. Qonun nomi bilan O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1997 yil, 1-2 sonlari 51-bet.

  92. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. Toshkent., 1995 yil, 1-2-sonlar, 34-bet.

  93. Davlat boji to’g’risida O’zbekiston Respublikasining qonuni. «Xalq so’zi», 1993 yil, 15 yanvar.

  94. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 1996 yil, 19 iyundagi qarori. Qonun nomi bilan O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1996 yil, 3-4-sonlari.

  95. Advokatura to’g’risidagi O’zbekiston Respublikasining qonuni. O’zbekiton Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. 1997 yil, 2-son, 59-bet.

  96. Qonun nomi bilan. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1998 yil, 3-son.

  97. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Byulleteni. Toshkent., 1989 yil, 3-son, 13-bet.

  98. O’zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. Toshkent., «Adolat», 1996 yil. 122-bet.

  99. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. Toshkent., 1992 yil, 2-son, 22-bet.

  100. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1992 yil, 3-son, 19-bet.

  101. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Byulleteni. Toshkent., 1990 yil, N2. 36-37-betlar.

  102. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1992 yil, 3-son, 19-bet.

  103. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Byulleteni. Toshkent., 1991 yil, 4, 6-bet.

  104. O’zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. Toshkent., «Adolat». 1996 yil, 117-bet 260-modda.

  105. O’zbekiston Respublikasi Oila kodeksi. Toshkent., «Adolat», 1998 yil.

  106. Qonun nomi bilan. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1997 yil, 3-son 29-bet.

  107. «Ratsionalizatorlik faoliyati to’g’risida Nizom». O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari to’plami. 1992 yil 28 dekabr.

  108. O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi. 1994 yil, 5-son, 213-243-betlar.

  109. O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi. 1993 yil, 1-son, 29-modda.

  110. O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi. 1993 yil, 9-son, 322-moddasi.

  111. O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi. 1993 yil, 9-son, 322-modda.

  112. O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi. 1991 yil, 4-son, 76-modda.

  113. Saylovlar to’g’risida O’zbekiston Respublikasining qonunlari. «O’zbekiston» 1994 yil, 13-bet.

  114. qonun nomi bilan. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1996 yil, 3-4-sonlari, 59-bet.

  115. O’zbekiston Respublikasining Xo’jalik Protsessual kodeksi. Toshkent., 1998 yil.

  116. E.E.Egamberdiev. «Fuqarolik sud ishlarini yuritish turlari». «Kamalak» nashriyoti, 1996 yil.

  117. O’zbekiston Respublikasi Oliy Sovetining Vedemostlari. 1991 yil, 4-son, 60-modda.

  118. Qonun nomi bilan. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1997 yil, 3-son, 30-31-betlar.

  119. O’zbekiston Respublikasi Jinoyat Protsessual kodeksi. «Adolat», nashriyoti, 1996 yil.

  120. Qonun nomi bilan. O’zbekiston Respublikasining Axborotnomasi. 1997 yil, 3-son, 31-bet.

  121. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1992 yil, 3-son, 20-21-betlar.

  122. Qonun nomi bilan O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1997 yil, 3-son, 31-bet.

  123. «Qur`oni Karim» 1992 yil, 68-bet. «Niso surasi», 135-oyat.

  124. O’zbekiston Respublikasining Advokatura, Notariat to’g’risidagi qonunlari. «Adolat», Toshkent., 1997 yil.

  125. Sbornik Postanovleniy Plenuma Verxovnogo Suda Respubliki O’zbekistan (1963-1986) Tashkent., «O’zbekistan» 43-46;

  126. Qonun nomi bilan. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1998 yil, 4-soni.

  127. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1992 yil, 2-son, 14-bet; O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1993 yil, 3-son, 3-bet; O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1996 yil, 3-4-sonlar, 49-53-betlar; Qonun nomi bilan.

  128. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1998 yil, 4-son...-bet.

  129. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1998 yil, 4-son;

  130. N.M.Gurbatov tahriri ostida. Spravochnik po podgotovke grajdanskix del k sudebnomu razbiratelstvu. Moskva. «Yuridicheskaya literatura». 1989 g.

  131. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining qarori 1998 yil, 11 sentyabr. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. Toshkent., 1998 yil, 4-son, 9-bet.

  132. Qonun nomi bilan O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1998 yil. 1-2-sonlar 52-bet.

  133. Qonun nomi bilan O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1997 yil, 3-son, 32-bet.

  134. Qonun nomi bilan O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1998 yil. 1-2-sonlari, 52-bet.

  135. Qonun nomi bilan O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1998 yil, 1-2-sonlari, 52-bet.

  136. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1992 yil, 3-son, 20-21-betlar.

  137. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1992 yil, 3-son, 18-bet.

  138. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi qarorining to’plami. 2-jild, (1991-1998). «SHark» nashriyoti, Matbuot kontserni. Toshkent., 1999 yil. -bet.

  139. Qonun nomi bilan O’zbekiston Respublikasining Oliy sudining Axborotnomasi. 1998 yil. 1-sonlari, 52-bet.

  140. qonun nomi bilan O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1998 yil, 1-2-sonlari 54-60-betlar.

  141. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1992 yil, 3-son, 18-bet.

  142. qonun nomi bioan O’zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining Axborotnomasi. 1998 yil, 1-2-sonlari, 54-60-betlar.

  143. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi 1992 yil, 3-son, 21-bet.

  144. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining 1998 yil, 17 apreldagi Plenum qarori. Qonun nomi bilan. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1998 yil, 1-2 sonlari. 28-53-betlar.

  145. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining 1998 yil, 17 apreldagi Plenum qarori.

  146. O’zbekiston Respublikasi Jinoyat Protsessual kodeksi. «O’zbekiston» nashriyoti, 1996 yil.

  147. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining 1998 yil, 17 apreldagi Plenum qarorlari. Toshkent., 1998 yil, 63-bet.

  148. Kommentariy k Grajdanskomu Protsessualnomu kodeksu, pod redaktsiy M. K. Treushnikova. Izdatelstvo «Spark» Moskva., 1996 g. 297-bet.

  149. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining 1998 yil, 17 apreldagi Plenum qarorlari. Nashr O’zbekiston Respublikasi Oliy sudi. 1998 yil, 63-bet.

  150. O’zbekiston Respublikasi Oila kodeksi, «O’zbekiston» nashriyoti. 1998 yil, (keyingi-betlarda qisqartirilib «Oila kodeksi» deb ataladi); Qonun nomi bilan O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi, 3-4 sonlari, 1998 yil, 49-bet.

  151. «Kur`oni Karim». Toshkent., «CHulpon» 1992 yil, «Bakara» surasi, 229-oyat.

  152. qonun nomi bilan O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1995 yil. 1-2-sonlari, 35-36-betlar.

  153. qonun nomi bilan O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1998 yil, 3-4-sonlari.

  154. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mashkamasining «Davlat boji stavkalari shaqida»gi 1994 yil, 3 noyabr qarori. Qonun nomi bilan. 1995 yil, 1-2 sonlari, 35-bet.

  155. qonun nomi bilan O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. Toshkent., 1998 yil, 3-4 sonlari, 53-bet.

  156. «Qur`oni Karim» Toshkent., «Cho”lpon», 1992 yil, 59-bet, (Niso surasi 35-oyati).

  157. qonun nomi bilan O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 3-4-sonlari, 1998 yil, 49, 60-betlar.

  158. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudi sudlov komissiyasining ayrim fuqarolik ishlari bo’yicha chiqarilgan ajrimlardan birida sud nikoshni bekor qilish va er-xotinning birgalikdagi mulklarini bo’lishga oid ishning shaqiqiy ashvolini shar tomonlama to’la va sholisona aniqlash yuzasidan qonun ko’zda tutgan barcha tadbirlarni qo’llamagani sud qarorini bekor qilish uchun asos bo’lganligi berilgan (O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi 1992 yil, 4-son, 15-bet).

  159. O’zbekiston Respublikasi Oliy Sovetining Axboroti. 1992 yil, 1-son.

  160. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining «O’zbekiston Respublikasi sudlari tomonidan nikoshdan ajratish shaqidagi ishlarni ko’rishda qonunlarni qo’llash amaliyoti to’g’risida» gi 22-sonli qarori. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1998 yil, 3-soni, 54-55-betlar.

  161. «Bolalar tarbiyasi bilan bog’liq bo’lgan nizolarni hal qilishda sudlar tomonidan qonunlari qo’llash amaliyoti to’g’risida» gi 23-sonli O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. Toshkent., 1998 yil, 3-soni.

  162. Sovetskiy grajdanskiy protsess (pod redaktsiey A.A.Dobrovolskogo. Izd.Moskovskogo Universiteta 1979 g. 196-bet.

  163. Fuqarolik protsessual kodeksi. Toshkent., «Adolat», 1997 yil. 100-bet.

  164. O’zbekiston Respublikasi «Oila kodeksi», «Adolat», Toshkent., 1998 yil.

  165. O’zbekiston Respublikasi Oila kodeksi. Toshkent., «Adolat», 1998 yil, 38-45-betlar.

  166. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Byulleteni. 1989 yil, 3-son, 34-bet.

  167. Qonun nomi bilan O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1998 yil, 1-2-sonlari, 28-53-betlar.

  168. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining qarorlari. Toshkent., 1998 yil, 18-56-betlar.

  169. Qonun nomi bilan O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. Toshkent., 1998 yil, 1-2-sonlar, 52-bet.

  170. Qonun nomi bilan, O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. Toshkent., 1998 yil, 1-2-sonlari.

  171. Kurs sovetskogo grajdanskogo protsessualnogo prava. tom 2. Izdatelstvo, «Nauka», Moskva 1981 g. 104-bet.

  172. Qonun nomi bilan. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1998 yil, 1-2-sonlari.

  173. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining 1998 yil, 17 apreldagi Plenum qarori. Toshkent., 1998 yil, 54-bet.

  174. O’zbekiston Respublikasi Ma`muriy javobgarlik to’g’risidagi kodeksi. Toshkent., «Adolat», 1995 yil.

  175. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. 1995 yil, 9-son, 183-modda 112-bet; Qonun nomi bilan. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1996 yil, 4-son.

  176. Qonun nomi bilan. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axboronomasi. 1996 yil, 4-son, 35-50-betlar.

  177. O’zbekiston Respublikasi Oila kodeksi. Toshkent., «Adolat», 1998 yil, 76-modda.

  178. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. 1995 yil, 9-son, 183-modda, 114-115-betlar.

  179. «Saylovchilar haqida» gi O’zbekiston Respublikasining qonunlari. «O’zbekiston», Toshkent., 1994 yil, 22-bet.

  180. Saylovlar shaqida»gi O’zbekiston Respublikasining qonunlari. «Adolat», Toshkent., 1994 yil, 13-bet.

  181. O’zbekiston Respublikasining Advokatura, Notariat to’g’risidagi qonunlari. Toshkent., «Adolat», 1997 yil, 14-bet.

  182. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. 1997 yil, 2-son, 36-37-betlar.

  183. O’zbekiston Respublikasi Oila kodeksi. Toshkent., «Adolat», 1998 yil.

  184. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. Toshkent., 1993 yil, 1-son, 26-bet.

  185. O’zbekiston Respubliksi Oliy Kengashining Axborotnomasi. 1993 yil, 1-son, 29-modda.

  186. O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi. 1993 yil, 9-son, 322-moddasi.

  187. O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi. 1993 yil, 9-son, 322-modda.

  188. Kurs sovetskogo grajdanskogo protsessualnogo prava tom 2, «Nauka» Moskva 1981 yil, -bet.

  189. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi, Toshkent., 1992 yil, 2-son, 12-bet.

  190. qonun nomi bilan. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1997 yil. 3-son, 36-bet.

  191. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. Toshkent., 1992 yil, 2-son, 18-bet.

  192. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1992 yil, 2-son. 18-bet.

  193. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. Toshkent., 1992 yil, 2-son, 17-bet.

  194. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1992 yil, 2-soni, 18-bet.

  195. Kommentariy k grajdanskomu protsessualnomu kodeksu RSFSR Moskva 1996 g. 363-bet.

  196. X. Raxmonkulov. O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining birinchi qismiga umumiy tavsif va sharxlar. «Iqtisodiyot va huquq dunyosi», Nashriyot uyi. Toshkent., 1997 yil, 108-bet.

  197. X.Raxmonqulov O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 1-qismiga umumiy tavsif va sharxlar, birinchi jild. Toshkent., 1997 yil, 109-bet.

  198. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. Toshkent., 1993 yil, 2-son, 15-17-betlar; qonun nomi bilan. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1997 yil, 3-son, 36-38-betlar.

  199. Sbornik Postanovleniy Plenum Verxovnogo suda UzSSR (1963-1986) Tashkent., «O’zbekistan», 1987 g. str.53.

  200. Sbornik Postanovleniy Plenuma Verxovnogo suda UzSSR (1963-1986) Tashkent., «O’zbekistan», 1987g. str.53.

  201. Sbornik Postanovleniy Verxovnogo Suda O’zbekskoy SSR (1963-1986) Tashkent., «O’zbekistan», 1987g. str.55.

  202. Sbornik Postanovleniy Plenuma Verxovnogo suda O’zbekistana (1963-1986) Tashkent., «O’zbekistan», 1987g. str.55.

  203. O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksiga O’zgartirishlar va qo’shimchalar kiritish to’g’risida. 2000 yil, dekabr.

  204. Sbornik Postanovleniy Plenuma Verxovnogo suda O’zbekistana (1963-1986). «O’zbekiston», 1987, 55-bet.

  205. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1992 yil, 3-son, 21-bet.

  206. O’zbekiston Respublikasi Xo’jalik protsessual kodeksi. Toshkent., «Adolat», 1998 yil, 85-bet.

  207. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent., «Uzbekiston», 1992 yil, 17-bet.

  208. O’zbekiston Respublikasi Xo’jalik Protsessual kodeksi. Toshkent., «Adolat», 1998 yil.

  209. O’zbekiston Respublikasi Xo’jalik Protsessual kodeksi. Toshkent., «Adolat», 1998 yil, 2-moddasi; «Sudlar to’g’risida» gi qonun. 1993 yil, 2 sentyabr. Toshkent., «Adolat», 1996 yil.

  210. Qonun nomi bilan. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1995 yil, 1-2 sonlari, 29-33-betlar.

  211. Qonun nomi bilan. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. 1995 yil, 1-2 sonlari, 31-bet.

  212. Yuqoridagi Axborotnomaning 30-31-betlari.

  213. Davlat boji to’g’risida O’zbekiston Respublikasining qonuni. «Xalq so’zi», 1993 yil, 15 noyabr. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. Toshkent., 1995 yil, 1-2-sonlari, 34-50-betlar.

  214. Sud qarorlari shaqidagi O’zbekiston Respublikasi Oliy Xo’jalik sudi Plenumining 1996 yil, 1 martdagi 54-sonli qarori. Xo’jalik va huquq. 1996 yil, 3-son, 38-bet.

  215. Xo’jalik va huquq. 1996 yil, 3-son, 21-22-betlar.

  216. Shu joyda.

  217. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. Toshkent., 1997 yil, 2-son, 22-bet (bundan keyin notariat qonuni deb ataladi).

  218. O’zbekistonda Notariat (amaliy qo’llanma) Toshkent., «Adolat», 1998 yil, 3-361-betlar.

  219. O’zbekiston Respublikasining Advokatura, Notariat to’g’risidagi qonunlari. Toshkent., «Adolat», 1997 yil, 19-bet.

  220. O’zbekistonda Notariat (amaliy qo’llanma). Toshkent., «Adolat», 1998 yil, 97-191-betlar.

  221. Shu joyda 211-230-betlar.

  222. O’zbekistonda Notariat (amaliy qo’llanma). Toshkent., «Adolat», 1998 yil, 118-135-betlar.

  223. O’zbekistonda Notariat (amaliy qo’llanma). Toshkent., «Adolat», 1998 yil, 142-betlar.

  224. O’zbekistonda Notariat (amaliy qo’llanma). Toshkent., «Adolat», 1998 yil.  Download 1.34 Mb.
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
  Download 1.34 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

  Download 1.34 Mb.