• «Avtomobil nə qliyyatı il ə yükl ə rin daşınması Qaydaları»na 12 nömr ə li ə lav ə
 • «Avtomobil nə qliyyatı il ə yükl ə rin daşınması Qaydaları »na 13 nömr ə li ə lav ə
 • I. Dondurulmuş v ə ya soyudulmuş m ə hsullar
 • II. Soy udulmuş meyv ə l ə r
 • IV. Soyudulmuş t ə r ə v ə z
 • VI. Quru ə rzaq v ə meyv ə l ə r
 • «Avtomobil nə qliyyatı il ə yükl ə rin daşınması Qaydaları»na 14 nömr ə li ə lav ə
 • «Avtomobil nə qliyyatı il ə yükl ə rin daşınması Qaydaları»na 15 nömr ə li ə lav ə
 • «Avtomobil nə qliyyatı il ə yükl ə rin daşınması Qaydaları»na 16 nömr ə li ə lav ə
 • «Avtomobil nə qliyyatı il ə yükl ə rin daşınması Qaydaları»na 17 nömr ə li ə lav ə
 • «Avtomobil nə qliyyatı il ə yükl ə rin daşınması Qaydaları»na 18 nö mr ə li ə lav ə
 • Yük haqqında m ə lumat
 • Xidm ə tl ə rin d ə y ə rinin mü ə yy ə nl ə şdirilm ə si
 • Avton ə qliyyat vasit ə sinin iş qrafiki
 • Xidm ə tl ə rin d ə y ə rinin yenid ə n hesablanması
 • «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları»na 1 nömrəli əlavə
  Download 0.91 Mb.
  bet3/4
  Sana24.03.2017
  Hajmi0.91 Mb.
  1   2   3   4
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  15.

  Germetik qablara yığılmış balıq məhsulları

  0

  0

  - 5
  16.

  İsti hisə verilmiş, dondurulmuş balıq

  - 10

  0

  - 8-ə qədər
  17.

  Yumurta:

  a) soyuducuya

  qoyulmamış

  b) soyuducuya

  qoyulmuş

  + 8


  + 3

  + 4


  0

  + 8


  + 3
  18.

  Pendir

  + 8

  - 2

  + 8
  19.

  Ərik

  + 3

  0

  + 3
  20.

  Ananas

  + 10 + 13

  + 8

  + 11
  21.

  Yetişməmiş banan

  + 12 + 15

  + 11

  + 15

  yetişmiş banan daşınmır

  22.

  Albalı, gilas

  + 3

  + 1

  + 2

  daşıma müddəti 3 sutkadan artıq olmamalı

  23.

  Üzüm

  + 8

  + 1

  + 8
  24.

  Armud

  + 6 + 8

  + 3

  + 5
  25.

  Şaftalı

  + 4

  + 1

  + 4  26.

  Qarağat, quşüzümü (motmotu)

  + 3

  0

  + 2


  24 saat müddə-tində daşımaq məsləhət-dir

  27.

  Gavalı, alça

  + 7

  + 1

  + 7
  28.

  Sitrus meyvələri:

  a) portağal

  b) yetişməmiş limon

  c) yetişmiş limon


  + 7 + 10


  + 12 + 15

  + 8

  + 4

  + 8


  + 2

  + 10


  + 12

  + 8

  29.

  Qaragilə

  + 4

  0

  + 4
  30.

  Badımcan

  + 7 + 10

  + 8

  + 10
  31.

  Yemiş

  + 8 + 10

  + 8

  + 10
  32.

  Xiyar

  + 10

  + 5

  + 10
  33.

  Kudu, boranı, balqabaq

  + 6

  + 1

  + 6
  34.

  Tezyetişən kələm

  + 8

  + 1

  + 8
  35.

  Brüssel kələmi

  + 8

  + 1

  + 12
  36.

  Gül kələm

  + 8

  + 1

  + 8
  37.

  Göy pomidor

  + 15

  + 8

  + 15
  38.

  Qırmızı pomidor

  + 8

  + 4

  + 8
  39.

  Tez yetişən yerkökü

  + 8

  + 1

  + 8
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  40.

  Turp

  + 8

  + 1

  + 8
  41.

  Lobya (paxla)

  + 10

  + 2

  + 8
  42.

  Noxud

  + 5

  + 1

  + 5
  43.

  Təzə, pasterizə edilmiş süd və qablaşdırılmış süd məhsulları

  +5

  0

  +5

  12 saatdan çox müddətə daşın-ması qadağan-dır

  44.

  Quru və qatılaşdırılmış süd

  +6

  +2

  +6
  45.

  Tez dondurulmuş ət, balıq, kulinariya məmulatı, meyvə və giləmeyvə, qatılaşdırılmış meyvə şirələri*

  -18
  -18-ə qədər
  46.

  Dondurma*

  -18-ə qədər
  -14-ə qədər
  47.

  Bitki yağları

  +12

  +2

  +10
  48.

  Maya

  0 +4

  0

  +4

  Qeydlər:

  1. Havanın temperaturu 5-ci qrafada göstərilən temperaturdan aşağı düşdüyü halda, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 16, 44, 45-ci bəndlərdə adları çəkilənlər istisna olmaqla, qızdırıcı cihazlarla təchiz edilməmiş avtorefrijeratorlarla yüklərin daşınması qadağandır.

  2. * işarələnmiş yüklərin daşınmasında qış vaxtı havanın temperaturu 5-ci qrafada göstərilən temperaturdan aşağı düşdüyü hallarda soyuducudan istifadə edilməməlidir.

  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin

  daşınması Qaydaları»na
  12 nömrəli əlavə
  (Nümunəvi forma)
  Temperaturun nəzarət-yoxlanış vərəqəsi
  Sürücü ______ avtorefrijeratorun dövlət qeydiyyat nişanı №_______ yol

  (soyadı, adı, atasının adı)

  vərəqəsi № __________

  1. Avtorefrijerator yüklənib________________ temperatur rejimi:

  (yükün adı)
  a) avtorefrijeratorun banında _______ b) yüklənmiş yükün _________
  Yükgöndərən: Daşıyıcının nümayəndəsi:

  __________ ____________ _________ __________________

  (imza) (soyadı, adı, atasının adı) (imza) (soyadı, adı, atasının adı)

  ____________ ______________

  (tarix) (tarix)
  _____saat ______dəqiqə _____saat ______dəqiqə
  2. Boşaltma zamanı temperatur dərəcəsinin göstəriciləri:
  a) avtorefrijeratorun banında _______ b) boşaldılmış yükün ________
  Yükgöndərən: Daşıyıcının nümayəndəsi:

  __________ ____________ _________ __________________

  (imza) (soyadı, adı, atasının adı) (imza) (soyadı, adı, atasının adı)

  ____________ ______________

  (tarix) (tarix)
  _____saat ______dəqiqə _____saat ______dəqiqə
  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin

  daşınması Qaydaları»na
  13 nömrəli əlavə
  Bir nəqliyyat vasitəsində birgə daşınması mümkün olan

  ərzaq məhsulları

  I. Dondurulmuş və ya soyudulmuş məhsullar:
  1. Dondurulmuş mal və qoyun əti

  2. Dondurulmuş donuz əti

  3. Birinci dərəcəli dondurulmuş kəlləpaça (beyin istisna olmaqla), tarada

  4. Dondurulmuş ət və kəlləpaça, bağlamada

  5. Dondurulmuş quş əti

  6. Donuzun iç piyi, piyi və yağı

  7. Əridilmiş mal və qoyun piyi

  8. Əridilmiş donuz piyi

  9. Kərə yağı

  10. Əridilmiş yağ

  11. Marqarin

  12. Dondurulmuş yumurta məhsulları


  II. Soyudulmuş meyvələr:

  1. Payız alması

  2. Payız armudu

  3. Üzüm
  III. Soyudulmuş meyvələr:

  1. Yay alma və armudu

  2. Ərik və şaftalı

  3. Gavalı və alça

  4. Üzüm


  5. Albalı və gilas

  6. Qarağat və quşüzümü (motmotu)

  7. Çiyələk və moruq
  IV. Soyudulmuş tərəvəz:

  1. Göy və qırmızı pomidor

  2. Gül kələm

  3. Kələm


  V. Soyudulmuş ərzaq:

  1. Yumurta

  2. Şüşə və germetik qablarda bağlanmış konservlər

  VI. Quru ərzaq və meyvələr:

  1. Quru yumurta məhsulları

  2. Quru omlet

  3. Quru süd

  4. Yağsız quru süd

  5. Quru meyvələr, qax

  6. Qoz, fındıq, şabalıd

  7. Qatılaşdırılmış süd

  8. Dəmir germetik tarada quru süd

  9. Şüşə və germetik qablarda bağlanmış konservlər  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin

  daşınması Qaydaları»na
  14 nömrəli əlavə

  Avtonəqliyyat vasitəsinin banında altlığın

  şiferlə birlikdə yerləşdirilməsi
  (Nümunəvi təsvir)  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin

  daşınması Qaydaları»na
  15 nömrəli əlavə


  Avtonəqliyyat vasitəsinin banında bağlamaların yerləşdirilməsinin

  nümunəvi sxemi
  (Nümunəvi təsvir)  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin

  daşınması Qaydaları»na
  16 nömrəli əlavə

  Avtonəqliyyat vasitəsinin banında bağlamaların dayaq (tir) vasitəsilə yerləşdirilməsi sxemi
  (Nümunəvi təsvir)
  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin

  daşınması Qaydaları»na
  17 nömrəli əlavə
  (Nümunəvi forma)

  Əmtəə-nəqliyyat qaiməsi №___

  əsasında universal konteynerlərdə daşınan yüklərin siyahısı
  Yola düşmə məntəqəsi (terminal)________________________________

  Təyinat məntəqəsi (terminal) ___________________________________

  Yükgöndərən________________________________________________

  Poçt ünvanı_________________________________________________

  Yükalan____________________________________________________

  Poçt ünvanı _________________________________________________

  Bağlamanın növü

  Hər yük yerinin fərqləndirici xüsusiyyətləri

  Hər yük yerinin elan edilmiş dəyəri

  Hər yük yerində qablaşdırılmış əşyaların adı

  Yük yerlərinin sayı
  Yükün ümumi dəyəri________________________________


  Yükgöndərən ______________

  (imza)
  Tərəziçi ____________________

  (imza)
  Yola düşmə məntəqəsinin

  (terminalın) ştampı  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin

  daşınması Qaydaları»na
  18 nömrəli əlavə
  (Nümunəvi forma)
  Yüklərin daşınması üzrə sifariş-tapşırıq №______
  «__»_____________ 20__ il.
  Avtonəqliyyat vasitəsi _______________________________________

  (markası, dövlət qeydiyyat nişanı)


  Yol vərəqəsi №____________ «___»______________20__ il tarixli
  Nəqliyyat vasitəsinin sahibi______________ Sürücü ______________

  (soyadı, adı, atasının adı) (soyadı, adı, atasının adı)


  Yükləyənlər ________________________________________________

  (soyadı, adı, atasının adı)


  Sifarişçi ______________________ Sifarişin yerinə yetirilməsi müddəti

  (soyadı, adı, atasının adı)

  «___»_________20__il, ____ saat ______ dəqiqə.
  Yükləmə məntəqəsi _______________________ Boşaltma məntəqəsi

  (ünvan) (ünvan)


  Daşıma məsafəsi ______ km Yükü daşınması üçün təhvil aldı _____

  (vəzifəsi, imzası)


  Yük haqqında məlumat


  Yükün adı

  Ölçü vahidi

  Sayı

  Dəyəri (manatla)

  Yükün adı

  Ölçü vahidi

  Sayı

  Dəyəri

  (manatla)
  Xidmətlərin dəyərinin müəyyənləşdirilməsi


  Xidmətin adı

  Xidmətin dəyəri (manatla)

  Qiymətin əsaslandırılması

  ƏDV-nin dərəcəsi

  (faizlə)


  ƏDV-nin məbləği (manatla)

  Xidmətin dəyəri ƏDV daxil olmaqla (manatla)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Daşıma

  Avtonəqliyyat vasitəsinin təqdim edilməsi
  Yükləmə-boşaltma

  Əşyaların quraşdırılması-sökülməsi
  Əşyaların bağlanması –açılması
  Əşyaların ___ mərtəbəyə qaldırılması- endirilməsi
  Avtonəqliyyat vasitəsinin boş dayanması  Cəmi:
  Cəmi xidmətlərin dəyəri (ƏDV daxil olmaqla) _______________ manat


  Sifarişçi ______________ Kassir______________

  (imza) (imza)


  Avtonəqliyyat vasitəsinin iş qrafiki


  Avtonəqliyyat vasitəsi


  Vaxt

  (saat, dəqiqə)  Tarix

  (gün, ay)  Sifarişçinin yanına çatdı
  Sifarişçinin yanından yola düşdü
  Boş dayanma vaxtı
  Çatdırılmış yükü aldı
  _________________

  (Sifarişçinin imzası)  Xidmətlərin dəyərinin yenidən hesablanması


  Xidmətin adı

  Dəyəri (manatla)

  Qiymətin əsaslandırılması

  ƏDV-nin dərəcəsi (faizlə)

  ƏDV-nin məbləği (manatla)

  Xidmətin dəyəri ƏDV daxil olmaqla

  (manatla)  Əlavə ödənilməlidir və ya geri qaytarılmalıdır (manatla)

  Kassir ____________________ Sifarişçi _________________________

  (imza) (imza)  Download 0.91 Mb.
  1   2   3   4
  Download 0.91 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları»na 1 nömrəli əlavə

  Download 0.91 Mb.