«axborot texnologiyalari»
Download 1.06 Mb.
bet4/6
Sana23.12.2019
Hajmi1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6

№83. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.10.§. Easy Quizy, MyTest dasturlari.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 40-47 b.

Qiyinlik darajasi: 1.83 savol Easy Quizyda testni yaratishni boshlashga mos tugmadan so’ng nima bajariladi?

Test nomi, unin g ayoni va muallif iritiladi

Test nomi kiritiladi

Test muallifi kiritiladi

Test bayoni iritiladi

№84. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.10.§. Easy Quizy, MyTest dasturlari.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 40-47 b.

Qiyinlik darajasi: 1.Easy Quizy dasturida 100 balldan 100ta savollik tetst tuzilsa, har bir savolga nechtadan ball to’g’ri keladi?

1 balldan

2 balldan

0,5 balldan

2,5 balldan

№85. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.10.§. Easy Quizy, MyTest dasturlari.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 40-47 b.

Qiyinlik darajasi: 1.Easy Quizy dasturida 100 balldan 200ta savollik tetst tuzilsa, har bir savolga nechtadan ball to’g’ri keladi? ?

0, 5 balldan

1 balldan

2,5balldan

1,5 balldan

№86. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.10.§. Easy Quizy, MyTest dasturlari.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 40-47 b.

Qiyinlik darajasi: 1.Easy Quizy dasturida test ga savola qanday qilib kiritiladi?

Test dasturida «Вопрос» sohasiga savolni kiritiladi, «Варианты ответов » sohasiga qatorlarga to’g’ri javobni keying qatorlarga notog’ri voblrni kiritladi.To’g’rijavob belgilanadi.

«Вопрос» sohasiga savol uning pastiga esa javoblar kiritiladi

Savol va javob kiritikadi

Savol va javoblar kiritiladi. To’g’ri javob o’zi belgilanadi.

№87.4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.10.§. Easy Quizy, MyTest dasturlari.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 40-47 b.

Qiyinlik darajasi: 1.Easy Quizyda test chiqadi keyin savolni o’qivto’g’ri javob tanlabgabdan so’ng qaysi tugma bosiladi?

“Принть ответ”

«Ответ принят»

«Ответ верный»

«Ответ правильный»

№88. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.10.§. Easy Quizy, MyTest dasturlari.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 40-47 b.

Qiyinlik darajasi: 1.Easy Quizy dasturida test hisobotini faylni saqlash va chop etish uchun nima qilinadi ?

Buning uchun shunga mos tugmalar bosiladi:”Сохранить файл”, “Печать ”

Buning uchun shunga mos tugmalar bosiladi: ”Сохранить ”, “Печать ”

Buning uchun shunga mos tugmalar bosiladi ”Сохранить как файл”, “Печать ”

Buning uchun shunga mos tugmalar bosiladi ”Сохранеиие”, “Печать ”

№89. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.10.§. Easy Quizy, MyTest dasturlari.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 40-47 b.

Qiyinlik darajasi: 1.Easy Quizy dasturini test natijasini samarali olish uchun nima qilinadi?

Testni bir necha marta ishlash orqali natijasini yuqori olish mmkin

Testni yodlash kerak

Testni savollarini va javoblariniishlagand yozibolinadi

Testni ikki marta qaytarib olinadi

№90. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.10.§. Easy Quizy, MyTest dasturlari.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 40-47 b.

Qiyinlik darajasi: 1.Easy Quizy qo’llanilishida qanday dastur?

O’rganilishiga oson va qo’llanilishiga qulay

Qo’llanilishiga qulay

Qo’llashga oson

Foydalanishga qulay

№91. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.10.§. Easy Quizy, MyTest dasturlari.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 40-47 b.

Qiyinlik darajasi: 1.MyTest dasturining tarkibiga qanday dasturlar kiradi ?

MyTestEditor.exe, MyTestStudent.exe, MyTestServer.exe

TestEditor.exe, TestStudent.exe, TestServer.exe

MyEditor.exe, MyStudent.exe, MyServer.exe

MyTestEditor.exe, MyTestStudent.exe

№92. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.10.§. Easy Quizy, MyTest dasturlari.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 40-47 b.

Qiyinlik darajasi: 1.MyTest dasturining MyTestServer.exe dastrida nima bajariladi??

Testni on-layn rejimida ishlatish mumkin bo’ladi

Testni import qiindi

Testni eksport qilinadi

Testni hatolarga tekshiriladi

№93. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.2..§. iSpring Sute paketi dasturlari. iSpring Kinetics dasturi... G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 40-47 b.

Qiyinlik darajasi: 1.iSpring Kinetics dasturida kitob yaratilganda matnni qanday kiritiladi?

T tugmasini bosib, keyin ktob yaratiladigan joyga kursorni keltiriladi, ajratilgan to’rtburchak soha ichiga tekst yoziladi

T tugmasi bosladi va test o’zi kerakli joyga yoziladi

«Избражение» tugmasi bosiladi

«Избражение» tugmasi bosiladi, keyin ktob yaratiladigan joyga kursorni keltiriladi, ajratilgan to’rtburchak soha ichiga matn yoziladi

№94. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.9, 4.8..§. CourseLab dasturi. Elektron darslik yaratuvchi dasturlar: Front Page, SunRavBookOffice dasturlari... G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 55-65 b.

Qiyinlik darajasi: 1..Front Page dasturiningbosh menyusini aniqlang


Fayl Pravka Vid Vstavka Format Servis Tablisa Danniye Ramki Okno Spravka?

Pravka Vid Vstavka Format Servis Tablisa Danniye Ramki Okno Spravka?

Fayl Pravka Vid Vstavka Format Servis Tablisa Danniye Ramki Spravka?

Fayl Pravka Vstavka Format Servis Tablisa Danniye Ramki Okno Spravka?

№95. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.10.§. Easy Quizy, MyTest dasturlari.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.MyTest dasturining redaktorida terilgan va saqlangan test qaysi dasturda ochiladi??

MyTestStudent dasturida

MyTestEdit dasturida

MyTest dasturida

MyTestStudent dasturida

№96. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.10.§. Easy Quizy, MyTest dasturlari.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.MyTestEdit dasturi MyTest paketining qanday dasturi hisoblanadi ?

MyTestEdit dasturi MyTest paketining-matn redaktori hisoblanadi

MyTestStudent dasturi MyTest paketining-matn redaktori hisoblanadi

MyTestReader dasturi MyTest paketining-matn redaktori hisoblanadi

MyTestReader dasturi MyTest paketining-matn redaktori hisoblanadi

№97. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.10.§. Easy Quizy, MyTest dasturlari.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.MyTest dasturida topshiriqni esda saqlashning yana qanday usuli bor?

Bosh menyudan keying menyudan 6-chi piktogrammani yni topshiriqni saqlash piktogrammasini bosamiz

Bosh menyudan keying menyudan 7-chi piktogrammani yni topshiriqni saqlash piktogrammasini bosamiz

Bosh menyudan keying menyudan 5-chi piktogrammani yni topshiriqni saqlash piktogrammasini bosamiz

Bosh menyudan keying menyudan 3-chi piktogrammani yni topshiriqni saqlash piktogrammasini bosamiz

№98. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.10.§. Easy Quizy, MyTest dasturlari.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.MyTest dasturida topshiriqni testni saqlash uchun qaysi tugma bosiladi?

Pastda “Сохранить задание” sohasi bosiladi

Pastda “Сохранить как задание” sohasi bosiladi

Pastda “Запомнить задание” sohasi bosiladi

Pastda “Сохранить ” sohasi bosiladi

№99. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.10.§. Easy Quizy, MyTest dasturlari.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.MyTest dasturida javoblar sonini o’paytirmoqchi bo’lsak nima qilinadi ?

“Доавить вариант ответа” tugmasi bosiladi, yana javob yozishga satr qo’shiladi

Javob qo’shiladi

Javob yozish uchun satr qo’shiladi

Satr qo’shiladi

№100. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.10.§. Easy Quizy, MyTest dasturlari.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.MyTest dasturida test qanday qilib tayyorlanadi ?

Test sohasining yuqori keng qismiga savol, pastga esa satrlarga javoblar kiritiladi, to’g’ri jvob belgilanadi.

To’g’ri javob va boshqa javoblar kiritildi, to’g’ri javob belgilanadi.

Savol va javoblar kiritiladi.

Savol va javoblar sohasiga savol va javoblar kiritiladi.

№101. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4. 9.§. Elektron darslik yaratish dasturlari. Front Page dasturi. SunRavBook Ofice dasturi.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU.,, 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.SunRavBookOffice dasturining tarkibida qanday dasturlar bor?

SunRavBookEditor, SunRavBookReader dasturlari.

SunRavTestPro, SunRavClassBook dasturlari

SunRavClass, SunRavTest dasturlari

SunRavEditor, SunRavReader dasturlari

№102. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.9§. Elektron darslik yaratish dasturlari. Front Page dasturi. SunRavBook Ofice dasturi.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.SunRavBookOffice qanday dastur?

Electron darslik yaratuvchi dastur

Elektron test yaratuvchi dastur

Elektron kurs yaratuvchi dastur

Elktron content yaratuvchi dastur

№103. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.8. §, .4.9 §. Elektron darslik yaratish dasturlari. Front Page dasturi. SunRavBook Ofice dasturi.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.CourseLab qanday dastur?

Electron kurs, test yaratuvchi dastur

Faqat Elektron test yaratuvchi dastur

Elektron darslik yaratuvchi dastur

Elektron qo’llanma yaratuvchi dastur

№104. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.9§. Elektron darslik yaratish dasturlari. Front Page dasturi. SunRavBook Ofice dasturi.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.Bu menyu: Главная Вставка Раздел Таблица Сервис Справка qaysi dasturning bosh menyusi?

SunRavBookEditor e

SunRavBookOffic

SunRavBookReader

SunRavBookTestPro

№105. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.9§. Elektron darslik yaratish dasturlari. Front Page dasturi. SunRavBook Ofice dasturi.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.SunRavBookOffice dasturida qaysi bo’limda quyidagi menyu joylshgan: Razdel Bufer obmena Shrift Abzats Pravka Stili Format?

Glavnaya

Razdel

Tablisa

Servis

№106. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.9§. Elektron darslik yaratish dasturlari. Front Page dasturi. SunRavBook Ofice dasturi.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.SunRavBookOffice dastuining SunRavBookEditor dasturida qaysi bo’limida razdel yoki bo’li yaratiladi?

Razdel bo’limida

Vstavka bo’limida

Glavnaya bo’limida

Tablisada

№107. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.9§. Elektron darslik yaratish dasturlari. Front Page dasturi. SunRavBook Ofice dasturi.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.SunRavBookOfficeda yangi bo’li ochish qanday amalga oshiriladi?

SunRavBookEditor-Bosh menyu-Раздел-Новый раздел

SunRavBookReader-Bosh menyu-Раздел-Новый раздел

SunRavBookTestPro-Bosh menyu-Раздел-Новый раздел

SunRavBookClaas-Bosh menyu-Раздел-Новый раздел

№108. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.9§. Elektron darslik yaratish dasturlari. Front Page dasturi. SunRavBook Ofice dasturi.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.SunRavBookOffice dasturida SunRavBookEditorda yaratilgan kitob qaysi dastur orqali o’qitiladi ?

SunRavBookReader orqali

SunRavBookEditor orqali

SunRavBookTestPro

SunRavBookClass

№109. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.9§. Elektron darslik yaratish dasturlari. Front Page dasturi. SunRavBook Ofice dasturi.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU.б 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.SunRavBookEditorda qanday qilib bo’limga qism bo’lim yoki paragraph qo’yiladi??

Раздел-Новый подраздел

Новый подраздел

Пдраздел

Раздел-Подраздел

№110. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.9§. Elektron darslik yaratish dasturlari. Front Page dasturi. SunRavBook Ofice dasturi.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.SunRavBookEditorda qanday qilib Razdel nomini o’zgartirish mumkin??

Радел-Переименовать

Раздел-Изменить

Раздел-вырезать

Раздел-Вставить

№111. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.9§. Elektron darslik yaratish dasturlari. Front Page dasturi. SunRavBook Ofice dasturi.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.SunRavBookEditorda qanday qilib Razdelтш щэсршкшыр ьгьлшт mumkin?

Радел-Удалить

Раздел-Убрать

Раздел-Вырезать

Раздел-Очистить

№112.4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.9§. Elektron darslik yaratish dasturlari. Front Page dasturi. SunRavBook Ofice dasturi.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.SunRavBookEditorda qanday qilib Gipermurojaat o’rnatiladi?

Вставка-Связи-Гиперссылка

Вставка-Гиперссылка

Связи-Гиперссылка

Вставка-Гиперссылка

№113 .4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.9§. Elektron darslik yaratish dasturlari. Front Page dasturi. SunRavBook Ofice dasturi.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.SunRavBookEditorda qanday qilib electron darslikning bo’limlariga rasm, anmatsiya, audio a video qo’yiladi?

Вставка-Рисунок, Вставка-Анимация, Вставка-Видео, Вставка-Аудио ва бошқалар,

Втавка OLE ob’ekt

Вставка-Вставка-Рисунок, Аудио, Видео, Анимация, Файл, Символ, Таблица

Вставка-Вставка-Рисунок, Аудио, Видео, Анимация

№114. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.9§. Elektron darslik yaratish dasturlari. Front Page dasturi. SunRavBook Ofice dasturi.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.114 savol SunRavBookEditorda qanday qilib eksport qilinadi?

Раздел-Раздел-Экспорт

Раздел-Экспорт

Вставка-Экспорт-Отправить

Вставка-раздел-Экспорт

№115. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.9§. Elektron darslik yaratish dasturlari. Front Page dasturi. SunRavBook Ofice dasturi.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.SunRavBookEditorda qanday qilib удулекщт лшещитш срщз уешыр ьгьлшт?

Раздел-Раздел-Печать

Раздел-Раздел-Экспорт-Печать

Вставка-Экспорт-Отправить-Печать

Вставка-раздел-Экспорт-Печать

№116. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.9§. Elektron darslik yaratish dasturlari. Front Page dasturi. SunRavBook Ofice dasturi.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.116 savol. SunRavBookEditorda qanday qilib elekron kitobni ko’rib chiqish mumkin?

Раздел-Раздел-Предварительный просмотр

Раздел-Предварительный просмотр

Вставка-Раздел-Предварительный просмотр

Раздел-Раздел- Просмотр предварительно

№117. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.9§. Elektron darslik yaratish dasturlari. Front Page dasturi. SunRavBook Ofice dasturi.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.SunRavBookEditorda qanday qilib jadavalni boэlish mumkin?

Tаblisa-Nomi yo’q bo’lim-

Tаblisa -Разбить таблицу

Tаblisa-Nomi yo’q bo’lim

Nomi yo’q bo’lim-Разбить таблицу

№118. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.9§. Elektron darslik yaratish dasturlari. Front Page dasturi. SunRavBook Ofice dasturi.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.SunRavreader dasturining bosh menyusi qanday?

Glavnaya servis Spravka

Fayl Glavnaya servis Spravka

Fayl Vstavka Glavnaya servis Spravka

Prochitat knigu Vstavka Glavnaya servis Spravka

№119. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4.9§. Elektron darslik yaratish dasturlari. Front Page dasturi. SunRavBook Ofice dasturi.. G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b.

Qiyinlik darajasi: 1.SunRavBookReaderda qanday qilib electron kitob varaqlarini varaqlanadi?

Вид-Автопрокрутка

Автопрокрутка

Вставка-Автопрокрутка

Опция-Автопрокрутка

120. 4 modul. Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan dasturiy vositalar. 4. 9 §. Elektron darslik yaratish dasturlari. Front Page dasturi. SunRavBook Ofice dasturi. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., ,170 b.

Qiyinlik darajasi: 1.SunRavBookOffice dasturida ishlash sayti qaysi?

Sunrav.ru

Sunrav.com

SunRav.org

Sunrav.uz

№121.7-modul. 7.1.,7.2. §. O’quv web-kontentlai yaratishning dasturiy vositaari. O’quv jarayonida axborot-kommunikasiya va interaktiv texnologiyalaridan foydalanish. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b

Qiyinlik darajasi: 1.121 savol. Internet texnologiyalarining birinchi versiyasidan uchunchisigacha qanday nomlanadi?

Web 1.0., Web 2.0., Web 3.0.ntxnologalari.

Web 1.0., Web 2.0. texnologiyalari.

Web 3.0 texnologiyasi

Web 2.0., Web 3.0. texnologiyalari

№122. 7-modul. 7.1.,7.2. §. O’quv web-kontentlai yaratishning dasturiy vositaari. O’quv jarayonida axborot-kommunikasiya va interaktiv texnologiyalaridan foydalanish. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b

Qiyinlik darajasi: 1.

O’quv kontentlani yaratuvchi dasturiy vositalar va platformalar qaysilari??

Moodle, universiality, CourseLab va boshqalar.

eFront, Open LMS, Front Page

Author, eAuthor, Saba, SunRavBookOffice
№123.7-modul. 7.1.,7.2. §. O’quv web-kontentlai yaratishning dasturiy vositaari. O’quv jarayonida axborot-kommunikasiya va interaktiv texnologiyalaridan foydalanish. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b

Qiyinlik darajasi: 1.Web 1.0. web 2.0 dan nima bilan farq qiladi??

Web 1.0. da soda gipermatnlar shakllana boshladi, matnlar gipermurojaatli ipermnlrga ugirldi.Rasmlarga murojaat qilish kuchaydi. Web 2.0.da blog, chat va forumlarda ishlash kuchaytirildi. Ommaviylashdi. Web 1.0 da Internet Explorer brauzeri qo’llanilsa, web 2.0da boshqa brauzerar payo bo’ldi: Opera, Mazila Fire Fox, Chrome.Web 1..0. da sayt yaratish va uni to’ldirish dasturchilar yordamida amalga oshrilgan. Web 2.0.daesa sayt dasturchilar yordamida yaratiladi uni to’ldirish esa ishlatishdasturchilarsiz amlga oshiriladi.Web 3.0. da esa sayt yaratish va uni rivojlantirish foydalauvchilar yordamida amalga oshiriladi.

Web 2.0.da blog, foru va chat yaratiladi.

Web 3.0. texnologiyalari esa saytni va uni rivojlantirishni foydalanuvchilar tomonidan amalga oshirish imkonini beradi

№124. 7-modul. 7.1.,7.2. §. O’quv web-kontentlai yaratishning dasturiy vositaari. O’quv jarayonida axborot-kommunikasiya va interaktiv texnologiyalaridan foydalanish. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b

Qiyinlik darajasi: 1.Web 1.0. texnologiyalarnng kamchiligi nimada?

Giper matnli razmetkaning yo’qligi;CSS Kam ishlatiladigan va ommabop bo’lmagan stillyardan foydalanish (ranglarni berish, shriftlarni, bloklarning joylashuvi /menyu) sayt sahifalarini rasmiylashtirish;foydalanuvchilar generatsiya qilgan Dinamik berilganlarning o’rniga statik sahifalar.

Giper matnli razmetkaning yo’qligi;

foydalanuvchilar generatsiya qilgan Dinamik berilganlarning o’rniga statik sahifalar.

CSS Kam ishlatiladigan va ommabop bo’lmagan stillyardan foydalanish (ranglarni berish, shriftlarni, bloklarning joylashuvi /menyu) sayt sahifalarini rasmiylashtirish;

№125. 7-modul. 7.1.,7.2. §. O’quv web-kontentlai yaratishning dasturiy vositaari. O’quv jarayonida axborot-kommunikasiya va interaktiv texnologiyalaridan foydalanish. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b

Qiyinlik darajasi: 1.Web 2.0. texnologiyalarning yutug’i nimada edi?

Brouzerlr rivojlantiri chiqarila boshladi, materiallarni faqat o’qish uchun tuini paydo bo’lishi bilan farq qiladi.

Materiallarning berk turi paydo bo’ladi holos

Faqat brauzerlar rivojlantiriladi

Faqat brouzerl soni ko’paytiriladi

№126. 7-modul. 7.1.,7.2. §. O’quv web-kontentlai yaratishning dasturiy vositaari. O’quv jarayonida axborot-kommunikasiya va interaktiv texnologiyalaridan foydalanish. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., 65-78 b

Qiyinlik darajasi: 1.

Web 2.0.ning kamchiigi nimada?

Chetki kompaniyalarining qarorlariga saytlarning bog’liqligi, servis ishining sifatini ko’pkina boshqa kompaniyalarning ishining sifatiga qaramligi;

G’arazli niyatlilar uchun tashqi serverlarda saqlanadigan konfidensial berilganlarning himoya qilinmaganligi; Internet va internet resurslarning juda katta jadallik bilan rivojlanishi.Chetki kompaniyalarining qarorlariga saytlarning bog’liqligi, servis ishining sifatini ko’pkina boshqa kompaniyalarning ishining sifatqaramligi;

Internet va internet resurslarning juda katta jadallik bilan rivojlanishi.

G’arazli niyatlilar uchun tashqi serverlarda saqlanadigan konfidensial berilganlarning himoya qilinmaganligi;

№127. 7-modul. 7.1.,7.2. §. O’quv web-kontentlai yaratishning dasturiy vositaari. O’quv jarayonida axborot-kommunikasiya va interaktiv texnologiyalaridan foydalanish. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b

Qiyinlik darajasi: 1.Moodle o’quv platformasida nima yaratish mumkin?

Kontenet va kurs,test

Faqat test

Faqat content

Faqat kurs

№128. 7-modul. 7.1.,7.2. §. O’quv web-kontentlai yaratishning dasturiy vositaari. O’quv jarayonida axborot-kommunikasiya va interaktiv texnologiyalaridan foydalanish. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b

Qiyinlik darajasi: 1.Moodle o’quv platformasida yaratilgan kursga qanday elementlar qo’yish kerak, to’liq javobni toping?

Kursga №121.ma’ruza, test, amaliy mashg’ulot va laboratoriya mashg’ulot hamda glossariy va adabiyotlar ro’yhati qo’yiladi.

Kursga ma’ruza, test, amaliy mashg’ulot va laboratoriya mashg’ulot qo’yiladi.

Kursga ma’ruza, test, amaliy mashg’ulot va laboratoriya mashg’ulot hamda adabiyotlar ro’yhati qo’yiladi.

Kursga glossariy va adabiyotlar royhati qo’yiladi.
№129. 7-modul. 7.1.,7.2. §. O’quv web-kontentlai yaratishning dasturiy vositaari. O’quv jarayonida axborot-kommunikasiya va interaktiv texnologiyalaridan foydalanish. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 65-78 b

.Masofaviy ta’limda masofaviy kursni yaratuvchi, uni yangilatuvchi va taxrirlovchi shaxs kim deyiladi?

Muallif

Tyutor

Metodist

O’qituvchi

№130.9-modul.9.1, 9.2 . §.Masofaviy ta’lim tizimlari, Moodle o’quv platformasi.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 212-225 b.

Qiyinlik darajasi: 1.Masofaviy kurs muallifiga konsultatsiyalar beruvchi va kursni taxrirlovchi shahs kim?

Metodist

Muallif

Tyutor

Ruhshunos

№131. 9-modul.9.1, 9.2 . §.Masofaviy ta’lim tizimlari, Moodle o’quv platformasi.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 212-225 b.

Qiyinlik darajasi: 1.eFront nima.?

Masofaviy ta’lim platformasi

Masofaviy ta’lim dasturi

Masofviy ta’lim kontenti

Masofaviyo’qitish kurslari

№132. 9-modul.9.1, 9.2 . §.Masofaviy ta’lim tizimlari, Moodle o’quv platformasi.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 212-225 b.

Qiyinlik darajasi: 1..Open LMS nima?

Masofaviy ta’lim platformasi

Masofaviy ta’lim dasturi

Masofviy ta’lim kontenti

Masofaviyo’qitish kurslari

№133. 9-modul.9.1, 9.2 . §.Masofaviy ta’lim tizimlari, Moodle o’quv platformasi.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 212-225 b.

Qiyinlik darajasi: 1.Saba nima?

Masofaviy ta’lim platformasi

Masofaviy ta’lim dasturi

Masofviy ta’lim kontenti

Masofaviyo’qitish kurslari

№134. 9-modul.9.1, 9.2 . §.Masofaviy ta’lim tizimlari, Moodle o’quv platformasi.Articulate stoy line. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 220-227 b.

Qiyinlik darajasi: 1.Bu qaysi dasturning bosh menyusi: File Home, Insert, Design, Transitios Animations, View, Help?

Articlate Storyline

CourseLab

SunRavBookOffice

Front Page

№135. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b.

Qiyinlik darajasi: 1.Front Page qanday ta’lim resursi yaratuvchi dastur?

Elektron darslik, web sahifa, sayt

Elektron kurs

Elektron kurs

Elektron content

№136. 9-modul.9.1, 9.2§, 9. .6.§ .Ochiq va erkin kodli Masofaviy ta’lim tizimlari, Moodle o’quv platformasi.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 212-225 b.

Qiyinlik darajasi: 1..Coursera.org qanday ta’lim tizimi?

Bu bir necha tillarda o’rgatuvchi masofaviy ta’lim tizimi, u orqali fanlarni o’qitish mumkin, ingliz tilida o’qitiladi.Ochiq va ekin kodli masofaviy ta’lim tizimi.

Salmonhon yaratgan ta’lim tizimi

Bu ta’lim tizimi

Erkin kodli ta’lim berish uslubini o’rgatuvchi sayt

№137.9-modul.9.1, 9.2 . §.Masofaviy ta’lim tizimlari, Moodle o’quv platformasi.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 212-225 b.

Qiyinlik darajasi: 1.Khanacademy.org bunima?

Ochiq va erkin kodli masofaviy ta’lim tizimi, masofaviy ta’lim kursi

O’quv portal

O’quv kursi

O’quv tizimi

№138. 9-modul.9.1, 9.2 . §.Masofaviy ta’lim tizimlari, Moodle o’quv platformasi.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 212-225 b.

Qiyinlik darajasi: 1.Moodle nima?

Masofaviy orientirlangan o’qitishning uskunasi, o’quv platforma

O’quv dasturi

Masofaviy o’qitish dasturi

O’qitish uslubi

№139. 9-modul.9.1, 9.2 . §.Masofaviy ta’lim tizimlari, Moodle o’quv platformasi.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 212-225 b.,

Qiyinlik darajasi: 1..Web kontentlarni qaysi dasturlar yartadi? ?

CourseLab, Moodle o’quv platformasi, eFront, Open LMS, universiality, iSpring va boshqalar

Universiality, Sava, Front Page

Open LMS, Sava, Word

Excel,Access, Power Point

№140. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b. ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6. Elektron lesson book.

Qiyinlik darajasi: 1.iSpring Sute dasturida nima yaratish mumkin?

Kitob, katalog, vaqtinchalik shkala, taqdimot, test, o’quv kontenti

O’quv kontenti

Kitob, kniga,test

On-layn test

№141. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b. ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6. Elektron lesson book.

Qiyinlik darajasi: 1.iSpring Kinetics dasturi nima yaratadi??

Kitob, katalog, vaqtinchalik shkala

Kitob

Vaqtinchalik shkala

Katalog

№142. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b. ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6. Elektron lesson book.

Qiyinlik darajasi: 1.iSpring Pro dasturi nima yaratadi??

Bu Power Point uchun qobiq dastur, u yordamida Power Point ishga tushirilib taqdimot yaratiladi, unga video va audiolar qo’yish mumkin, Youtubedan eksport qilish mumkin

Faqat taqdimotni eksport qiladi

Faqat taqdimotni import qiladi

Taqdimot yarat olmaydi

№143. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b., ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6. Elektron lesson book.

Qiyinlik darajasi: 1.iSpring Quiz Maker dasturida necha hil test yaratiladi?

11 turga yaqin testla aratiladi

12 l testlar yaratiladi

13 hil test yaratiladi

14 hil test yaratiladi

№144. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b., ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6. Elektron lesson book.

Qiyinlik darajasi: 1.iSpring Quiz Maker qanday ta’lim resurlarini yartuvchi dastur??

Test yaratuvchi dastur

Katalog yaratadi

Vaqtinchalik shkala yartuvchi dastur

Interaktiv kitob yartuvchi dastur

№145. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b., ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6. Elektron lesson book.

Qiyinlik darajasi: 1.iSpring Quiz Maker dasturida qanday test shakllarini yaratish mumkin?

Bir tanlovli test, ko’p tanlovli test, moslashtirisga test, va boshqalar

Bir tanlovli test

Ko’p tanlovli test

Moslashtirishga test

№146. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b., ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6. Elektron lesson book.

Qiyinlik darajasi: 1.iSpring Presenter qanday dastur?

Taqdimotlаrni Power Point ko’rinishidan Flash ko’rinishiga o’tkazish dastuir

Taqdimotlаrni Power Point ko’rinishida фьфдпф ўқршкгмсрш вфқегк

Taqdimot yartuvchi dastur

Taqdimotni rasmga o’tkazuvchi dastur

№147. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b., ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6. Elektron lesson book.

Qiyinlik darajasi: 1.iSpring Sute Power Point uchun nima hisoblanadi?

Qo’shimcha hisoblanadi, Biri ikkinchisini to’ldiradi

Davomi hisoblanadi

Ikkovi bir narsa hisoblanadi

Biri ikkinchisiga mos kelmaydi

№148. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b., ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6. Elektron lesson book.

Qiyinlik darajasi: 1.Taqdimotlarni qaysi formatda nashr eilsa, ularni iPad,iPhondan o’qish mumkin bo’ladi?

HTML 5 formatida

HTML formatida

HTML 6 formatida

HTML 4 formatida

№149.4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b., ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6. Elektron lesson book.

Qiyinlik darajasi: 1.Front Page dasturida yangi sahifa yaratish buyrug’ini toping?

Fayl-Sozdat’-Pustaya sranisa(Файл-Создать-Пустая страница)

Fayl-Open (Файл-Открыть)

Fayl-Open-New web page (Файл-Открыть-Новая веб страница)

New web page (Новая веб страница)

№150.4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b., ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6. Elektron lesson book.

Qiyinlik darajasi: 1.Front Pageda Файл- Веб узел группы Share Point buyrug’I nima vazifa bajarrmoqda ?

Veb uzelning shabloni tanlanada

Veb bog’lam uchiriladi

Veb bog’lamning shabloni o’zgartiladi

Veb uzel kesib tashlanadi

№151. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b., ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6. Elektron lesson book.

Qiyinlik darajasi: 1.Front Pageda Файл- Веб узел группы Share Point-Мстер обсуждений ni bosilsa, nima bajariladi?

Veb sahifaning ramkasi tanlanadi,shabloni tanlanishi uchun bir nechta oyna chiqadi, unda 8 marta tanlashni qilinadi va ohirda ramka rusumi tanlanadi

Veb sahifaning index fayli tanlanadi, u hosil bo’ladi holos

Veb sahifada shablonlar icidan bittasi tanlanadi va natijada veb sahifa ko’inishi chiqadi

Veb sahifa strukturasi tanlanadi va kerakli fayllardan bir necha shablon birdaniga tanlanadi

№ 152. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b., ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6. Elektron lesson book.

Qiyinlik darajasi: 1.Front Pageda Файл- Веб узел группы Share Point-Мaaстер обсуждений tanlangandan so’ng 8 ta oyna chiqadi va unga so’zini tanlab, ishni davom etib, ohirda oynadan ohirgi tugma bosilsa, fayllar ro’yhati chiqadi va ular orasida index fayli ham bo’ladi?, bu oyna andy ko’rinishga kelgan bo’ladi?

Veb sahifaning asosiy oynasi bo’lib, oyna uchta oynaga bo’lingan holda akslanadi, undagi yozuvlarni uchirib har bir oynada bo’ladigan tugmalarni va yozuvlarni, yuguruvchi satrni kiritiladi

Veb sahifaning oynasi bo’lib, unda uchta oyna chiqadi va ulardatayyoq bo’lajak veb sahifaning ma’lumotlari turgan bo’ladi

Vebsahifaning asosiy oynasi paydo bo’ladi va unda tayyor tugmalar paydo bo’ladi, ularni bosib, jarayon amalga oshiriladi

Veb sahifaning to’gri amallari bajarilishiga tayyor holat paydo bo’ladi, diskdan papak ochiladi

№ 153. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b., ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6. Elektron lesson book.

Qiyinlik darajasi: 1.Front Pageda bo’sh sahifa yaratilgandan so’ng, Файл- Веб узел группы Share Point-Мaстер обсуждений. Buyrug’idan so’ng veb sahifa papakasi qanday yaratiladi?

Обзор tugmasi bosiladi va undan D disk, undaesa papak nomi kiritiladi

Обзор ga kiriladi

Обзор tugmasi bosiladi holos

Обзор tugmasi bosiladi

№ 154. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b., ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6. Elektron lesson book.

Qiyinlik darajasi: 1.Front Pageda veb sahifa yaratilganda .Papka va oyna rusumi tanlangach, qanday qilib matnlar teriladi va ularni giper-matn qilib saqlaymiz?

Bir boshdan fayl tanlanadi, uning matni bo’ligan oynalari uchiriladi, keyin yangi matn kiritilib, matnga nom *.htm ko’rinishda berilib, saqlanadi

Matn uchiriladi, yangi matn kiritiladi va u *.doc formatida saqlanadi

Matn uchiriladi, yangimatn bilan to’ldiriladi va faylni nom ko’rinishda saqlanadi

Matn uchirilmay, faylni sqlansa bo’ldi. Yangi giper matn hosil bo’laveradi

№ 155. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b., ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6.Elektron lesson book.

Qiyinlik darajasi: 1..Front Page dasturida Tugmaga matnni bog’lash uchun nima qilinadi?

Avval interaktiv knopka bo’limidan tugma tanlanib yaratiladi, keyin uni Обзорга kirib, htm kengaytmali fayl topiladi hamda ungabosiladi, natijda uning jolashuvi SSilka sohasida ko’rinib qoladi, Просмотр orqali bog’lanishni tekshirib ko’riladi

Avval interkativ knopka tanlanadi, keyin SSilkada uning joylashuvini hosil qilish uchun бзор bosilda bo’lgani

Avval interkativ knopka bosiladi, keyin Ssilkada uning nomi paydo bo’ishi uchun boshdan knopka bosiladi

Avval nterkativ knopka yaratiladi

№ 156. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b., ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6.Elektron lesson book.

Qiyinlik darajasi: 1.Front Page dasturida qanday qilib interaktiv knopka yaratiladi?

Вставка-Веб-компонент-Интерактив кнопка

Вставка-Интерактив кнопка

Интерактив кнопка

Веб –компонет-Интерактив кнопка

№ 157. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b., ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6. .Elektron lesson book.

Qiyinlik darajasi: 1.Front Page dasturida qanday qilib Yguruvchi satr yartiladi?

Вставка-Веб-компонент-Бегущая строка

Веб-компонент-Бегущая строка

Вставка-Бегущая строка

Вставка

Бегущая строка

№ 158. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b., ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6. .Elektron lesson book.

Qiyinlik darajasi: 1.СourseLabda ishlash uchun avval nima qilinadi?

Avval registrasiyadan o’tiladi va kod olinadi, keyin uni kiitiladi, aks holda dastur kodis invaliddeb ishlamaydi

Dasur to’g’ridan tog’ri ishga tushiriladi va ishlaydi

Dasturrga internet orqali kod olinadi bo’ldi

Registrasiya qilinsa bo’ldi, dastur ishlayveradi

№ 159. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b., ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6. .Elektron lesson book.

Qiyinlik darajasi: 1.159 savol .Front Pageda qaysi bo’limda ishlaganda veb sahifa tayyorlanadi?

Konstruktor

С разделением

Без рамок

Просмотр

№ 160. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b., ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6.

Qiyinlik darajasi: 1.Front Page dasturida qaysi bo’limda veb-sahifaning kodi Html tilida yoziladi?

Kod

Konstruktor

Без рамок

Просмотр

№ 161.4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b., ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6.

Qiyinlik darajasi: 1.Front Page dasturida veb sahifa yaratishda kod qaysi tilde yozib boriladi?

Html

HTM

PHP

CSS

№ 162. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b. ,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6.

Qiyinlik darajasi: 1.Front Page dasturida qaysi bo’limda veb sahifa ramkalarni qo’llaganligini, lekin obozrevatel ularni qo’llamasligi haqida ma’lumot oyna ekranida chiqadi?

Без рамок

Konstruktor

Без рамок

Просмотр

№ 163. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b.

Qiyinlik darajasi: 1.Front Page dasturida qaysi bo’limlardada veb sahifa yartiladi va qaysi bo’limni bossak ko’riladi?

Konstruktor va Prosmotr

Konstruktor va Bez ramok

Без рамок va Vid

Просмотр va Kod

№ 164. 4-modul. 4.9 . §.Elektron darslik yaratuvchi vositalar.. . G.N.Yunusova, Axborot texnologiyalari, NamDU., , 170 b.,Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing, §6.

Qiyinlik drajasi: 1.Front Page dasturida qaysi bo’limda ekranni ikkiga bo’lgan holda, html kodni ham veb sahifa ko’rinishini ham ko’rish mumkin?

С разделением

Konstru ktor

Без рамок

Просмотр


Download 1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6
Download 1.06 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa«axborot texnologiyalari»

Download 1.06 Mb.