• Avtomobil Sərnişin Daşımaları
 • İstehsalat təliminin təşkili və metodikası
 • Tərtib etdi “ Avtomobil və Ümumtexniki” F.B..S.__________Bayramov M
 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
  Download 39.63 Kb.
  Sana28.12.2019
  Hajmi39.63 Kb.

  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nəzdində

  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
  Təsdiq edirəm:

  Tədris işləri üzrə direktor müavini

  _____p.ü.f.d.M.Məmmədova

  _________2019  Dövlət Attestasiya İmtahan Sualları
  Avtomobil yük daşımaları
  1.Yüklərin təsnifatı

  2.Yüklərin qablaşdırılması

  3.Yüklərin markalanması

  4.Təhlükəli yük,nəqliyyat təhlükəliliyi

  5. Yük avtmobil nəqliyyatı vasitələrinin təsnifatı

  6. Yük daşımalarının təşkilinin əsasları

  7.Yük daşımalarının plan və müqaviləsi

  8.Daşımaların təşkili xidməti

  9.Hərəkət tərkibinin seçilməsi

  10.Xüsusiləşdirilmiş hərəkət tərkibinin seçilməsi

  11.Avtoqatarların yük götürmə qabliyyətinin seçilməsi

  12.Nəqliyyat şəbəkəsinin modellləşdirilməsi

  13.Şəbəkənin optimallaşdırılması

  14.Daşımaların təşkilinin qabaqcıl metodları

  15.Daşımaların təşkilində informasiya texnologiyası

  16.Magistral avtomobil daşımalarının təşkili

  17.Magistral daşımalarda hərəkət tərkibinin və sürücünün işinin təşkili

  18.Yüklərin mühafizəsinin təmini

  19.Yük avtomobil parkı və onun iş göstəriciləri

  20.Avtomobillərin hərəkət sürətləri

  21.Nəqliyyat prosesinin əsas funksiyaları

  22.Magistral daşımaların terminal sistemləri

  23.Magistral daşımalarda servis xidməti

  24.Beynəlxalq avtomobil daşımaları

  25.Beynəlxalq avtomobil daşımalarının hüquqi nizamlanması

  26.Daşıma prosesinin texnologiyasının əsas prinsipləri

  27.Yük daşımalarının texnoloji sxemləri

  28. Paket daşımaları

  29. Konteyner daşımaları

  30.Yüklərin furqon avtomobillərlə daşınması

  31.Kənd təsərrüfatı yüklərinin daşınmasının təşkili

  32. Taxıl daşımaları

  33. Pambıq daşımaları

  34.Tikinti yüklərinin daşınmasının təşkili

  35.Ticarət yüklərinin daşınmasının təşkili

  36. Süd daşımaları

  37.Təlükəli yüklərin daşınmasının təşkili

  38.Neft və neft məhsullarının daşınmasının təşkili

  39.Metal və boruların daşınmasının təşkili

  40.Yük daşınmalarının idarə edilməsi

  41.Yük daşımalarının əməli planlaşdırılması

  42.Daşımalara dispetçer rəhbərliyi

  43.Nəqliyyatın idarə edilməsində informasiya texnologiyası

  44.İnformasiya axınları və loqistik informasiya sistemi

  45.Avtomobil nəqliyyatında yük daşımalarının nəqliyyat eksperdiyası xüsusiyyətləri

  46.Nəqliyyat ekspedisiya xidməti

  47.Virtual nəqliyyat müəssisələri

  48.Yüklərin çatdırılması sistemlərinin keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi  Avtomobil Sərnişin Daşımaları
  1.Avtomobillərlə sərnişin daşımalrının inkişafı

  2.Sərnişin daşımaları üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələri

  3.Sərnişin daşımalarına loqistik yanaşma

  4.Şəhər nəqliyyat sisteminin sxemləri

  5. Şəhər nəqliyyatının fərqli xüsusiyyətləri

  6.Əhalinin hərəkətliliyi

  7. Sərnişin axını və onun öyrənilməsi

  8.Sərnişin hərəkət tərkibiniə qoyulan tələblər

  9.Taksi minik avtomobilləri

  10.Avtovağzal və avtostansiyaların yerləşmə yerinin seçilməsi.Avtovağzalın baş planı.

  11.Şəhər avtobus daşımaları

  12.Şəhərətrafı avtobus daşımaları

  13.Şəhərlərarası və Beynəlxalq avtobus daşımaları

  14.Avtobus marşrutlarının xarakteristikaları və təsnifatı

  15. Marşrutun açılma qaydası

  16.Marşrutda hərəkət tərkibinin seçilməsi

  17.Marşrutlarda avtobusların rezervləşdirilməsinin təşkili

  18.Avtobusların hərəkət sürətinin normalaşdırılması

  19.Sürücülərin əməyinin təşkili

  20.Avtobusların hərəkət cədvəlinin tərtibi

  21.Marşrut taksi avtomobillərilə sərnişin daşımalarının təşkili

  22.Avtobus daşımalarında dispetçerləşdirmə

  23. Taksomotor daşımaları

  24.Taksi duracaqları şəbəkəsinin optimallaşdırılması  İstehsalat təliminin təşkili və metodikası
  1.Azərbaycanda peşə təhsili tarixinin qısa xülasəsi

  2.Texniki peşə məktəblərində və liseylərində istehsalat təlimi prosesi.İxtisaslı fəhlə hazırlığının sturukturu

  3.İstehsalat təlimi prosesinin xüsusiyyətləri

  4. İlk peşə ixtisas təhsili müəssisələrində istehsalat təliminin vəzifələri

  5.İlk-peşə ixtisas təhsili müəssisələrində fəhlənin əmək fəaliyyəti və istehsalat təlimi

  6.İstehsalat təlimində əmək fəaliyyətinin sturuktur təhlili

  7.İstehsalat təliminin sistemləri haqqında ümumi məlumat

  8.İstehsalat təliminin məzmununu müəyyən edən sənədlər

  9.Öyrənmənin xarici və daxili tərəfləri

  10.Peşə hərəkətlərinin yönəldici əsası

  11.İstehsalat təliminin prinsipləri haqqında ümumi məlumat

  12.İstehsalat təlimində əşya-əməliyyat sistemi

  13.Təlimdə demokratiya və humanistlik prinsipi

  14.İstehsalat təlimi ustasının əsas vəzifələri

  15.Təlimdə kompleks əməliyyat sistemi

  16.Təlimdə təhsilləndirici funksiya

  17.İstehsalat təlimi ustası gənclərin müəllimi və tərbiyəçisi kimi

  18.Təlimdə tərbiyələndirici funksiya

  19.İstehsalat təlimi prosesinin inkişafetdirici funksiyası

  20.İstehsalat təlimi ustasının öz şəxsi keyfiyyətləri

  21.Təlimin məhsuldar əməklə birləşdirilməsi prinsipi

  22.İstehsalat təlimində təlim vasitələrinin tətbiqi

  23.Təlimin poltexnik təlim prinsipi

  24.İstehsalat təliminin təşkili formaları

  25.İstehsalat təlimi dərsi

  26.Müasir istehsalatın tələblərinə uyğunluq prinsipi

  27.Peşə məktəbi və liseylərində metodiki işin təşkili

  28.Nəzəriyyə ilə təcrübənin əlaqəlilik prinsipi

  29.İstehsalat təlimi dərsinin istehsalat şəraitində keçirilməsinin təşkili forması

  30.Peşə bacarıq və vərdişlərinin formalaşdırılmasında müntəzəmlilik və ardıcıllıq prinsipi

  31.İstehsalat təlimi dərsinin giriş təlimatının keçirilməsi metodu

  32.Təlimdə müstəqillik prinsipi

  33.İstehsalat təlimi dərsinin cari təlimatı

  34.Təlimdə əyanilik prinsipi

  35.İstehdalat təlimi dərsində yekun təlimat

  36. İstehsalat təlimi ustalarının işinin briqada şəklində təşkili forması

  37.Şagirdlərin biliklərinin mənimsənilməsinin möhkəmliyi,bilik,bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması prinsipi

  38.İstehsalat təliminin metodları sisteminin ümumi səciyyəsi

  39.İstehsalat təlimi ustasının pedaqoji ustalığı

  40.Ustanın pedaqoji qabiliyyəti və mədəni səviyyəsi

  41.İstehsalat təlimində əyani vasitələrin nümayiş etdirilməsi

  42.Peşə məktəb və liseylərində tədris emalatxanaları

  43.İstehsalat təlimində “Fəal” təlim metodları

  44.Emalatxanaya ayrılan sahə

  45.İstehsalat təlimində əməkdaşlıq pedaqogikasının mahiyyəti

  46.Emalatxanada tədris-istehsalat fəaliyyətinə verilən tələblər

  47.Tədris emalatxanasında işıqlandırma normativləri

  48.Peşə məktəbləri və liseylərində tədris emalatxanalarının planlaşdırılması
  Tərtib etdi “ Avtomobil və Ümumtexniki” F.B..S.__________Bayramov M

  Download 39.63 Kb.
  Download 39.63 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci

  Download 39.63 Kb.