AZƏrbaycan respublikasi döVLƏT ŞƏHƏrsalma və arxitektura komiTƏSİNİn kollegiyasi
Download 4.24 Mb.
bet30/53
Sana24.03.2017
Hajmi4.24 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   53

 

M Ü N D Ə R İ C A T

 


1

Tətbiq sahəsi.......................................................................................................

1
2

Normativ istinadlar...........................................................................................

1
3

Terminlər və ixtisarlar......................................................................................

2
4

Ümumi müddəalar.............................................................................................

4
5

Hesabi sərflər və sərbəst basqılar...................................................................

4
5.1

Suyun hesabi sərfləri......................................................................................................

4
5.2

Yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin təmin edilməsi.........................................

7
5.3

Sərbəst basqılar..................................................................................................................

13
6

Su təchizatı mənbələri.......................................................................................

14
7

Su təchizatı sxemləri və sistemləri.................................................................

15
8

Suqəbuledici qurğular......................................................................................

18
8.1

Yeraltı suları qəbul edən qurğular....................................................................

18
8.1.1.

Ümumi göstərişlər..............................................................................................

18
8.1.2.

Suqəbuledici quyular.........................................................................................

8
8.1.3

Şaxtalı quyular....................................................................................................

20
8.1.4

Üfüqi syqəbuledicilər.........................................................................................

21
8.1.5

Şüavarı suqəbuledicilər......................................................................................

22
8.1.6

Bulaq sularının kaptajı.......................................................................................

23
8.2

Yeraltı su ehtiyatlarının süni üsulla artırılması..............................................

23
8.3

Yerüstü suları qəbul edən qurğular.................................................................

24
9

Suyun emalı.......................................................................................................

30
9.1

Ümumi göstərişlər.............................................................................................

30
9.2

Suyun şəffaflandırılması və rəngsizləşdirilməsi...........................................

31
9.2.1

Ümumi göstərişlər............................................................................................

31
9.2.2

Torlu barabanlı süzgəclər................................................................................

31
9.2.3.

Reagent təsərrüfatı...........................................................................................

33
9.2.4

Qarışdırıcı qurğular.........................................................................................

36
9.2.5

Havaayırıcılar....................................................................................................

37
9.2.6

Lopa yaranan kameralar...................................................................................

37
9.2.7

Şaquli durulducular..........................................................................................

39
9.2.8

Üfüqi durulducular............................................................................................

40
9.2.9

Asılı çöküntü lıayı olan şəffaflandırıcılar.......................................................

42
9.2.10

AzSPETİ-2 tipli nazik laylı şəffaflandırıcı......................................................

45
9.2.11

Yüksək bulanıqlı suları təmizləmək üçün qurğular......................................

46
9.2.12

Sürətli süzgəclər..................................................................................................

48
9.2.13

İri dənəli süzgəclər..............................................................................................

54
9.2.14

Təmas şəffaflandırıcılar.....................................................................................

54
9.2.15

Az sürətli süzgəclər............................................................................................

57
9.2.16

Təmas önsüzgəclər........................................................................................

58
9.2.17

Suyun zərərsizləşdirilməsi..............................................................................

58
9.2.18

Sudan üzvi maddələr, dad və iylərin kənar edilməsi..................................

62
9.2.19

Çuqun və polad boruların korroziyasının qarşısını almaq üçün suyun kimyəvi tarazlığının sabitləşdirilməsi və ingibitorlarla emalı......................

64
9.2.20

Sudan artıq dəmirin çıxarılması......................................................................

64
9.2.21

Suyun flüorlaşdırılması....................................................................................

65
9.2.22

Sudan manqan, flüor və hidrogen sulfidin kənar edilməsi..........................

66
9.2.23

Suyun yumşaldılması........................................................................................

66
9.2.24

Suyun şirinləşdirilməsi və duzsuzlaşdırılması............................................

67
9.2.25

Sutəmizləyici qurğular kompleksində yaranan

yuma suları və çöküntülərin emalı................................................................67
9.2.26

Sutəmizləyici komplekslərin köməkçi otaqları............................................

68
9.2.27

Reagentlər və süzücü materiallar üçün anbarlar.........................................

68
9.2.28

Sutəmizləyici komplekslərdə qurğuların yerləşmə hündürlüyü.................

71
10

Nasos stansiyaları.............................................................................................................................................

72
11

Sudaşıyıcı borular, su kəməri şəbəkələri və onların üstündəki qurğular.......

76
12

Suyu saxlamaq üçün tutumlar...................................................................

88
12.1

Ümumi göstərişlər..........................................................................................

88
12.2

Tutumların avadanlıqları................................................................................

89
12.3

Rezervuarlar....................................................................................................

90
12.4

Su-basqı qüllələri...........................................................................................

90
12.5

Yanğın rezervuarları və sututarları................................................................

91
13

Sanitariya-mühafizə zonaları......................................................................

91
13.1

Ümumi göstərişlər..........................................................................................

91
13.2

Sanitariya-mühafizə zonalarının sərhədləri...................................................

92
13.2.1

Yerüstü su təchizatı mənbələri.......................................................................

92
13.2.2

Yeraltı su təchizatı mənbələri.........................................................................

93
13.2.3

Su kəməri qurğularının meydançaları.............................................................

94
13.2.4

Sudaşıyıcı borular.............................................................................................

94
13.3

Zona ərazisində yerinə yetirilməli sanitariya tədbirləri..............................

95
13.3.1

Yerüstü su təchizatı mənbələri.....................................................................

95
13.3.2

Yeraltı su təchizatı mənbələri.........................................................................

96
13.3.3

Su kəməri qurğularının meydançaları............................................................

97
13.3.4

Sudaşıyıcı borular.........................................................................................

97
14

Soyuducu dövri su təchizatı sistemləri.......................................................

97
14.1

Ümumi göstərişlər.......................................................................................

97
14.2

Sistemlərin su balansı.....................................................................................

98
14.3

Mexaniki qarışıqların çökməsinin qarşısının alınması...............................

99
14.4

Suyun çiçəklənməsi (yosunlarla örtülməsi) və

bioloji örtüyün yaranması ilə mübarizə.........................................................99
14.5

Karbonat birləşmələrinin çökməsinin qarşısının alınması..........................

100
14.6

Sulfat birləşmələrinin çökməsinin qarşısının alınması...............................

101
14.7

Korroziyanın qarşısının alınması................................................................

101
14.8

Dövri sistemlərin suyunun soyudulması........................................................

101
14.9

Qradirniyalar...................................................................................................

103
14.10

Su anbarları – soyuducular.......................................................................

105
14.11

Səpələyicili hovuzlar.....................................................................................

105
14.12

Soyuducuların müəssisənin ərazisində yerləşdirilməsi...........................

106
15

Avadanliq, armatur və boru kəmərlərinin yerləşdirilməsi..................

106
16

Elektrik avadanlığı,texnoloji nəzarət,

avtomatlaşdırma və idarəetmə sistemləri................................................

108
16.1

Ümumi göstərişlər.................................................................................

108
16.2

Yerüstü və yeraltı suqəbuledici qurğular............................................

109
16.3

Nasos stansiyaları....................................................................................

109
16.4

Sutəmizləyici qurğular kompleksi...........................................................

111
16.5

Sudaşıyıcı borular və su kəməri şəbəkələri.Suyu saxlamaq üçün tutumlar......

112
16.6

Dövri su təchizatı sistemləri......................................................................

113
16.7

İdarəetmə sistemləri.....................................................................................

113
17

Bina və qurğuların konstruksiyalarıvə inşaat həlli...........................

116
17.1

Baş plan....................................................................................................

116
17.2

Həcmi-planlaşdırma həlləri...................................................................

118
17.3

Konstruksiyalar və materiallar.................................................................

119
17.4

Konstruksiyaların hesablanması................................................................

122
17.5

İnşaat konstruksiyalarının korroziyadan müdafiəsi.................................

124
17.6

İsitmə və havalandırma............................................................................

124
18

Xüsusi təbiət və iqlim şəraitində su təchizatı sistemlərinə əlavə tələblər...

126
18.1

Seysmik rayonlar.......................................................................................

126
18.1.1

Ümumi göstərişlər.....................................................................................

126
18.1.2

Sudaşıyıcı borular və şəbəkələr.................................................................

127
18.1.3

İnşaat konstruksiyaları.................................................................................

128
18.2

İşlənilən ərazilər...........................................................................................

128
18.2.1

Ümumi göstərişlər.....................................................................................

128
18.2.2

Sudaşıyıcı borular və şəbəkələr...................................................................

129
18.2.3

İnşaat konstruksiyaları.................................................................................

130
18.3

Çökən qruntlar.............................................................................................

132
18.3.1

Ümumi göstərişlər.......................................................................................

132
18.3.2

Sudaşıyıcı borular və şəbəkələr...................................................................

133
18.3.3

İnşaat konstruksiyaları.................................................................................

135
ƏLAVƏ 1.

Tövsiyə edilən.Borulu quyuların qazılma üsulları.......................................

138
ƏLAVƏ 2.

Tövsiyə edilən. Borulu quyuların süzgəclərinə tələblər............................

139
ƏLAVƏ 3.

Tövsiyə edilən.Yeraltı suqəbuledicilərin

sınağı və rejimlə müşahidə edilməsi..........................................................141
ƏLAVƏ 4.

Tövsiyə edilən. Sudan üzvi maddələrin,

dad və qoxunun kənar edilməsi..................................................................143
ƏLAVƏ 5.

Tövsiyə edilən. Karbonat müvazinətini sabitləşdirmək

üçün suyunemalı, polad və çuqun boruların korroziyasının

qarşısını almaq üçün ingibitorlarla emal....................................................


145
ƏLAVƏ 6.

Tövsiyə edilən. Suyun flüorlaşdırılması......................................................

149
ƏLAVƏ 7.

Tövsiyə edilən. Suyun yumşaldılması.........................................................

151
ƏLAVƏ 8.

Tövsiyə edilən.Suyun şirinləşdirilməsi və duzsuzlaşdırılması................

160
ƏLAVƏ 9.

Tövsiyə edilən. Yuma suyu və sutəmizləyici

qurğularda tutulan çöküntülərin emalı......................................................165
ƏLAVƏ 10.

Mütləq. Boru kəmərlərinin hidravlik hesablanması.................................

173
ƏLAVƏ 11.

Tövsiyə edilən. Soyuducu suyun

xlor və mis kuporosu ilə emalı................................................................. 
ƏLAVƏ 12.

Tövsiyə edilən. Karbonat və sulfat çıküntülərinin

yaranmasının qarşısını almaq üçün soyuducu suyun

emal rejimlərinin hesablanması.…...............................................................


 

177

ƏLAVƏ 13

Tövsiyə edilən.Dövri soyuducu sistemlərdə

karbonat çöküntülərinin yaranmasının qarşısını

almaq üçün dəniz suyunun emal rejimləri................................................


182
ƏLAVƏ 14.

Tövsiyə edilən. Otaqların daxili tamamlanma işləri.................................

186

Download 4.24 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   53
Download 4.24 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaAZƏrbaycan respublikasi döVLƏT ŞƏHƏrsalma və arxitektura komiTƏSİNİn kollegiyasi

Download 4.24 Mb.