Azərbaycanın sənaye müəssisələrində innovasiyaya
Download 289.95 Kb.
bet16/25
Sana02.07.2021
Hajmi289.95 Kb.
#15345
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25
Azərbaycanın sənaye müəssisələrində innovasiyaya

mane olan amillərin təsnifatı

İqtisadi amillər

İstehsal amilləri

Digər amillər

- öz pul vəsaitinin kifayət qədər

olmaması


- dövlət tərəfindən maliyyə yar-

dımının kifayət qədər olmaması

- yeni məhsullara ödəniş qabiliy-

yətli tələbatın aşağı olması

- yeniliklərin dəyərinin yüksək

olması


- yüksək iqtisadi risk

- yeni məhsullara çəkilən xərclə-

rin əvəzinin ödənilməməsi

- müddətlərinin uzun olması-müəssisənin innovasiya poten-

sialının aşağı olması

-ixtisaslı işçilərin çatışmaması

-yeni texnologiyalar haqında

məlumatnın çatışmaması

-müəssisələr tərəfindən yenilik-

lərin qəbul edilməməsi

-satış bazarları haqında infor-

masiyanın çatışmaması

-digər müəssisələr və digər elmi

təşkilatlar ilə koperasiya üçün

imkanların olmaması- daha əvvəlki innovasiyalar nə-

ticəsində yeni məhsullara ehtiya-

cın olmaması

- innovasiya fəaliyyətini tənzim-

ləyən və həvəsləndirən qanun-

vericilik və normativ-hüquqi sə-

nədlərin olmaması

- innovasiya hadisəi müddətinin

qeyri-müəyyən olması

- innovasiya infrastrukturunun

(vasitəçilik, məlumat, hüquq.

Bank və s. xidmətlərinin) inkişaf

etməməsi

- texnologiyalar bazarının inki-şaf etməməsi

Cədvəli təhlil edərkən, maliyyə vəsaitinin olmaması, yüksək iqtisadi risk, yeniliklərin dəyərinin yüksək olması, müəssisələrin innovasiya potensialının aşağı olması, yeni texnologiyalar və satış bazarları haqında məlumat çatışmazlığı, müəssisələr tərəfindən yeniliklərin həvəslə qəbul edilməməsi, innovasiya fəaliyyətini tənzimləyən və həvəsləndirən qanunvericilik və normativ-hüquqi sənədlərin olmaması, innovasiya infrastrukturunun və texnologiyalar bazarının lazımınca inkişaf etdirilməməsi və s. diqqəti cəlb edir.Qeyd edilən uyğunsuzluqları nəzərə alaraq, respublikamızın sənaye müəssisələrində innovasiyaya mane olan amilləri xarakter və əhəmiyyətliliyinə görə ümumiləşdirirkən aydın oldu ki, həmin amillər bütünlüklə iqtisadi, istehsal və digər səbəblərdən təsnifləşirlər.Təhlil göstərir ki, 2000-2004-cü illərdə həmin amillər arasında iqtisadi amillər üstünlük təşkil etmişdir .Download 289.95 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25
Download 289.95 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaAzərbaycanın sənaye müəssisələrində innovasiyaya

Download 289.95 Kb.