• D.A. Saidov
 • Karaliyev T. Bank faoliyati tahlili.
 • Bank faoliyati indd
  Download 1.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet1/74
  Sana17.03.2022
  Hajmi1.28 Mb.
  #18765
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74
  Bog'liq
  bank faoliyati tahlili
  kompyutur tashkil etishdan xxxxx


  TOSHKENT
  «NiSO pOligraf»
  2016
  O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI 
  OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
  O‘RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA‘LIMI MARKAZI
  T.M. KARALIYEV, O.B. SATTAROV, 
  I.F.SAYFIDDINOV
  BANK FAOLIYATI 
  TAHLILI
  Kasb-hunar kollejlari uchun 
  o‘quv qo‘llanma
  «DAVR NASHRIYOTI»
  TOSHKENT – 2012


  iSBN 978-9943-4464-8-9 
  © «Davr nashriyoti», 2012
  © «Niso poligraf», 2016.
  UDK: 336.71(075)
  KBK 65.262.1
  K24
  Ta q r i z c h i l a r : 
  D.A. Saidov – TMI, «Bank ishi» dots.,i.f.n. 
  M. Raximov – O‘zbekitson Respublikasi Banklar Asostsiatsiyasi qoshi-
  dagi «Axbor reyting» kompaniyasi bo‘limi boshlig‘i
  Oliy va o‘rta maxsus kasb-hunar ta‘limi o‘quv metodik birlashmalar faoli-
  yatini muvo qlashtiruvchi Kengash nashrga tavsiya etgan
  Karaliyev T.
  Bank faoliyati tahlili. T.M.Karaliyev va boshqalar. O‘quv 
  qo‘llanma. Moliya instituti. T.: – 2012. – 136 b.
  ISBN 978-9943-4017-4-7
  Ushbu o‘quv qo‘llanma kadrlar tayyorlash ta’lim standartlari bo‘yicha ishlab 
  chiqilgan namunaviy o‘quv dasturi asosida yaratilgan.
  O‘quv qo‘llanmada bozor iqtisodiyoti sharoitida banklarining barcha operatsi-
  yalarini tahlil qilish asoslari, uning bank faoliyati uchun ahamiyati yoritilgan. Bank-
  ning resurs to‘plash, ularni joylashtirish jarayonlari tahlili, ushbu jarayonlarga ta’sir 
  etuvchi omillar o‘rganiladi. Shunungdek, bank daromadlari va xarajatlari tarkibi
  ularga ta’sir etuvchi omillar tahlili bayon etilgan.
  O‘quv qo‘llanma iqtisod kollejlarining «Bank ishi» yo‘nalishi bo‘yicha ta’lim 
  olayotgan talabalar va bank ishiga qiziquvchi iqtisodchilar uchun mo‘ljallangan. 
  K24
  ISBN 978-9943-4017-4-7
  © «Davr nashriyoti», 2012.

  Download 1.28 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74
  Download 1.28 Mb.
  Pdf ko'rish