Bir kovshli ekskavatorlarning elektr yuritmalari sxemalari bilan tanishish
Download 473.41 Kb.
bet1/2
Sana21.09.2022
Hajmi473.41 Kb.
#26201
  1   2
Bog'liq
1-amaliy ish
Kon mashina va uskunalarining texnologik parametrlari, KARerrr, Документ Microsoft Word (2)

1-amaliy mashg‘ulot
Bir kovshli ekskavatorlarning elektr yuritmalari sxemalari bilan tanishish

Ochiq kon ishlarida asosan almashitiriladigan uskunasi bilan farq qiluvchi ikki turdagi bir kovshli elektr uskunalari qo’llaniladi: to’g’ri kuraklar (mexkuraklar) – karyer va ochish gusenitsali EKG, EVG va EG turdagi ekskovatorlar; ESh turdagi qadam tashlovchi ekskovator-draglaynlar. Bir kovshli ekskovatorlar – ulkan elektr energiyasi iste’molchilaridir.


O’rnatilgan elektrodvigatellar soniga ko’ra ekskovatorlar bir- va ko’p dvigatellilarga bo’linadi.
Bir dvigatelliekskovatorlardaasosiyishchimexanizmlarbirelektrodvigateldanturliuzatmalaryordamidaaylanadi. O’zgaruvchitokelektruzatishguruhiekskovatorlarielektruskunalariasosanquvvati 140 kW, kuchlanishi 380 V uchfazalitokdvigateli, boshqarishvahimoyavositalarigaega. Bir dvigatelliekskovatorlarelektruskunalarivasxemalaribir-biridankamfarqqiladi. Boshqaruvvahimoyаapparaturasisifatidaboshqaruvstansiyalarivapultlaridajoylashganpaketlivaavtomatikhavoo’chirgichlari, kontaktorlar, magnitishgatushirgichlar, vaqtrelesi, ishgatushirishvato’g’rilashrezistorlari, yarimo’tkazgichlito’g’rilagichlarvaboshqalarishlatiladi.
O’rtavayuqoriishunumdorligigaegako’pdvigatellibirkovshliekskovatorlarda har birasosiymexanizm individual doimiytokelektrodvigatelibilanjihozlanadi. Bu dvigatellarnito’yintirishuchun individual yokiguruhelektrmashinaliyokidoimiytokstatiko’zgartirgichlari (PPT) qo’llaniladi.
Ekspluatatsiyasharoitlaridaekskovatorlarkattaquvvatlitarmoqdvigatellarikaryerto’yinishtarmog’igao’zta’siriniko’rsatadi. Tarmoqdvigatellariishgatushirilgandayokio’ziishgatushgandatarmoqdakuchlanishchetlashishivatebranishisodirbo’ladi. Kuchlanishsifatigata’siretishdantashqaridvigatellarniishgatushirishdatoktashlashlarirelehimoyasozlanishivafunksiyalanishiniqiyinlashtiradi. Avariyarejimlaridaekskovatorlartarmoqdvigatellarito’yintiruvchitarmoqqakamdarajadasezilarlibo’lganta’siro’tkazmaydi (o’chirgandanso’ngtarmoqdama’lumkuchlanishsaqlabqolinishi, tarmoqda QY joyisustlashuvi), bu APV muvaffaqqiyatlita’siriehtimolinipasaytiradivauskunalarshikastlanishinioshiradi.
To’g’rilangankuchlanishchuqurregulirovkasigaegaekskovatorkattaquvvatlielektruzatgichlarito’yinuvchinisbatankuchsizkaryerelektrtarmoqlarisharoitlaridaquvvatkoeffitsientioshishivato’g’rilanadigantiristirlielektruzatgichiningboshqaelektrqabulqiluvchilariishigasalbiyta’sirko’rsatishiningkamayishimuammosimuhimahamiayatagega. Tiristirlita’siretuvchisalbiyta’siriniqoplashvakuchlanishsifatiniyaxshilash (quvvatkoeffitsientioshirilishivagarmonikdarajasipasayishi) uchunekskovatorlarelektruskunalaritarkibivaxarakterinio’zgartiruvchifiltrkompensatsiyalashuskunalariko’ribchiqilgan.
Bir kovshliekskovatorlardaelektrenergiyasitaqsimlanishisxemasi 1-rasmdakeltirilgan, undanko’rinibturibdiki, elektrenergiyasihavoyokikabelelektruzatishliniyasidantashqitaqsimlashuskunasi NRU orqaliyergaulovchio’zakliingichkarezinakabel KGE yordamida ekskovatorga yetkaziladi.
Ilma kabelli baraban bilan jihozlanmagan ekskovatorlarda kabel (1, a rasm) ekskovator tayanch qo’zg’almas ramalari bo’lmalaridan birida joylashgan VU kirish uskunasiga bevosita yoki shtepselli ajratish orqali ulanadi. Ekskovator asosidan burilish platformasiga kuchlanishni uzatish uchun burilish platformasi markaziy sapfasida joylashgan yuqori voltli yoki aralash vertikal halqa tok qabul qiluvchi TK1 ga ulangan kabel markaziy sapfadagi oraliqdan o’tkazilgan. Tok qabul qiluvchidan kuchlanish ekskovator burilish platformasida joylashgan ichki yuqori voltli kompekt taqsimlash uskunasi (VRU) ga yetkaziladi. Keyin umumiy uch qutbli uzgich QS VRU dan kuchlanish ikki yo’nalish bo’yicha taqsimlanadi: 1) naysimon predoxranitellar F orqali yordamchi mexanizmlar va uskunalar elektr uskunalari to’yinadigan uch fazali shaxsiy ehtiyojlar kcuh transformatori (1,a rasm) ga yetkaziladi; 2) o’chirgich (moyli yoki sinxron) Q orqali asosiy o’zgartiruvchi agregat tarmoq uzatgichli (asinxron yoki sinxron) PD (M) elektro dvigateliga yoki bosh to’yinish tarmoq transformatoriga va kuch tiristirli o’zgartirgichlarga TrTP (1, b rasm) yetkaziladi. Tarmoq elektrodvigatellari asosiy mexanizmlar doimiy tok dvigatellari to’yinadigan generatorlar orqali aylantiriladi.


Download 473.41 Kb.
  1   2
Download 473.41 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaBir kovshli ekskavatorlarning elektr yuritmalari sxemalari bilan tanishish

Download 473.41 Kb.