• 4.5-jadval Keramik g`isht namunalarining fizik-mexanik xossalari (1050 o C)
 • 4.1- rasm. G’ishtning siqilishiga mustaxkamlik chegarasini qo’shimchalarga bog’liqligi.
 • 4.2-rasm. G’ishtning suv shimuvchanlik ko’rsatkichining qo’shimchalar miqdoriga bog’liqligi.
 • Keramik g’ishtning keramik texnologik xossalari
 • TEXNIK KO’RSATKICHLARNI HISOBLASH
 • Bitiruv malakavi ishi xozirgi kunnig eng dolzarb muommolari boyicha qilingan bolib barcha talablarga javob beradi
  Download 0.76 Mb.
  bet4/9
  Sana10.04.2017
  Hajmi0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

  4.4-jadval
  Tajriba namunalarining tarkiblari.  Tarkib belgilanishi

  Komponentlar miqdori, %

  Qumli soztuproq

  G’isht sinig’i

  Koks kukuni

  1

  KC

  100

  -

  -

  2

  K1

  65

  33

  2

  3

  K2

  65

  32

  3

  4

  K3

  65

  31

  4

  5

  K4

  65

  30

  5

  6

  K5

  75

  23

  2

  7

  K6

  75

  22

  3

  8

  K7

  75

  21

  4

  9

  K8

  75

  20

  5

  10

  K9

  85

  13

  2

  11

  K10

  85

  12

  3

  12

  K11

  85

  11

  4

  13

  K12

  85

  10

  5


  4.5-jadval

  Keramik g`isht namunalarining fizik-mexanik xossalari (1050o C)
  Tarkib

  Zichligi g/sm3

  Suv shimuv-chanligi %

  Mexanik mustaxkamlik chegarasi

  Sovuqqa chidamlilik sikli

  Tashqi ko’rinishi

  Siqilishga nisbatan, MПа

  Egilishga Nisbatan MПа

  Ishqala-nishga nisbatan MПа

  1

  KC

  2.04

  18.60

  7.5

  11.51

  6.21

  10

  Sariq rangda, yuzasida yoriqchalar mavjud

  2

  K1

  2.15

  11.2

  15

  10.22

  2.48

  15

  Sariq rangda, yuzasida yoriqchalar nisbatan kam

  3

  K2

  1.64

  10.1

  20

  15.01

  3.50

  17

  Sariq rangda, yuzasida yoriqchalar soni kamaygan

  4

  K3

  1.66

  9.81

  22

  15.60

  3.81

  16

  Sariq-qo’ng’ir rangda, yuzasida yoriqchalar kamaygan

  5

  K4

  1.45

  6.02

  30

  20.12

  4.02

  20

  Qo’ng’ir-yashil rangda, yuzasida yoriqchlar yo’q, silliq

  6

  K5

  2.08

  13.01

  28

  10.40

  2.51

  12

  Sariq rangda, yuzasida yoriqchalar mavjud

  7

  K6

  2.02

  11.21

  24

  11.51

  3.01

  14

  Sariq-qo’ng’ir rangda, yuzasida yoriqchalar nisbatan kam

  8

  K7

  1.92

  10.01

  18

  14.10

  3.60

  16

  To’q qo’ng’ir rangda yuzasida yoriqchalar nisbatan kam

  9

  K8

  1.81

  7.81

  20

  16.20

  4.01

  18

  To’q yashil-qo’ng’ir rangda yuzasida yoriqchalar, silliq

  10

  K9

  2.02

  16.01

  15

  10.21

  2.58

  15

  Sariq rangda, yuzasida yoriqchalar mavjud

  11

  K10

  1.88

  11.01

  20

  16.81

  4.02

  22

  Sariq-qo’ng’ir rangda, yuzasida yoriqchalar nisbatan kam

  12

  K11

  2.08

  12.86

  25

  12.68

  2.68

  15

  Sariq rangda, yuzasida yoriqchalar mavjud

  13

  K12

  2.11

  14.01

  26

  10.01

  3.04

  16

  Sariq rangda, yuzasida yoriqchalar nisbatan kam

  Olingan natijalarni o’zaro solishtirish, K4, K8 va K10 tarkiblar boshqalariga qaraganda o’zlarining suv shimuvchanligining pastligi, ishqalanishga siqilishga va egilishga mexanik mustaxkamlik chegarasini yuqoriligi bilan boshqa turdagi namunalardan ajralib turishini ko’rsatdi. Buning asosiy sababchisi, bizning fikrimizcha pishirish jarayonida massa tarkibida uning sifat ko’rsatkichlarini yaxshilanishini ta’minlovchi minerallarning xosil bo’lishi uchun maqbul sharoitlar (xarorat, izotermik ushlab turish vaqti va qomponentlar nisbati va konsentratsiyalari) yaratilganda deb qarash mumkin.

  Keramik g’isht xossalarini yanada chuqurroq o’rganish uchun jarayonning bog’liqlik ko’rsatkichlari grafiklar asosida o’rganildi

  4.1- rasm.

  4.1- rasm. G’ishtning siqilishiga mustaxkamlik chegarasini qo’shimchalarga bog’liqligi.

  O’tkazilgan tajriba tadqiqot ishi natijalaridan shuni xulosa qilish mumkink, massa tarkibiga koks kukinini 3-5% oraliqda qo’shish maqsadga muofiqdir 4.2-rasm.

  4.2-rasm. G’ishtning suv shimuvchanlik ko’rsatkichining qo’shimchalar miqdoriga bog’liqligi.  4.3-rasm. G’ishtning umumiy chiziqli yo’qatilishini xaroratga bog’liqligi
  4.3. Olingan natijalarni ishlab chiqarishga tadbiq qilish
  300x300x50 o’lchamli yuqori sifatli yo’lpob keramik g’isht yuqori zichlikga ega bo’lishi, nam yutmasligi, ishqalanishga qarshiligi katta bo’lishi va yuqori mustaxkamlikka ega bo’lishi kerak. Shu xossalariga ko’ra, keramik g’isht sanoat, uy- joy, intensive yo’l xarakati jaylarida ishlatiladi.

  Biz ushbu tadqiqot ishida past sifatli qumli soztuproqdan yuqori sifatli keramik g’isht olishning labaratoriya reglamentini ishlab chiqdik va ishlab chiqarish jarayoni uchun texnologik tizim tafsiya etdik.

  Bunga ko’ra yo’lpob keramik g’isht ishlab chiqarishning texnologik tizimi quyidagi asosiy jarayonlarni o’z ichiga oladi.


  • Presslash uchun kukun massasini tayyorlash;

  • Massani presslash

  • Quritish

  • Kuydirish

  Biz taklif qilayotgan texnologiyaga ko’ra keramik massa gliker usulida tayyorlanadi. Chunki shliker usulda massa tayyorlash suzpenziya xolidagi kompanentlarni yaxshi aralashtiriladi. Bu usulda tuproq dastlab mayin maydalangan erituvchi va yo’g’onlashtiruvchi materiallar bilan birga sharli tegirmonda aralashtiriladi. Maydalash va aralashtirish jarayoni olti sakkiz soatni tashkil etdi. Maydalanish darajasi 10 000 tesh/sm2 elakda 2-6 % qoldiq bilan xarakterlanadi.

  Elakdan o’tgan suzpenziya membranali nasos yordamida sachratqichli qoritgichda uzatiladi.

  Sachratqichli quritgichda 40-45% namlikda kelgan suzpenziya 8-10% gacha quritilib, quritgichdan kerakli granula xolida kukun bo’lib tushadi. Yo’lbop keramik g’isht uchun press uchun donadorlik tarkibi quyidagicha: Yuza qatlam uchun- 0.01-0.2 – 42-60%; 0.2 dan kam 40-45%; asosiy qatlam uchun 1.2-1.0 – 16-20%; 1.0-0.5 – 20-25%; 0.01-0.2 – 35-40%; 0.2 dan kam 18-20%.

  Keramik g’isht ishlab chiqarishda shiliker usuli bir xil tarkibli press kukuni olishni past sifatli xom-ashyodan sifatli maxsulot ishlab chiqarish imkonini beradi. Sachratqichli quritgichda xosil bo’lgan kukundan presslangan keramik g’ishtlar yarim quruq usulda tayyorlangan g’ishtlarga nisbatan ikki barobar kam suv yutuvchanlikka 7 barobar kam ishqalanishga, uch barobar ko’p mustaxkamlikka egadir.

  Yuza qatlam uchun press-kukun 98 tesh/sm2 li elakdan, asosiy qatlam uchun 1 va 2 qatlamli g’ishtlar uchun 34.6 va 64 tesh/sm2 li elakdan o’tishi kerak.

  Yo’lbop 300x300x50 o’lchamli keramik g’isht gidravlik va tirsakli richakli (Kr Kp- 125) presslarda preslanadi. Presslash ikki bosqichda: 1- bosqich 40-60 kg/sm2; 2- bosqich 220-300 kg/sm2 da olib borildi.

  Keramik g’ishtlarni quritish uchun kamerali, tunnelli, konveyer quritgichlardan foydalaniladi. So’ngi kunlarda korxonalarda uzluksiz oqimli konveyer liniyali tizim o’rnatilgan bo’lib, konveyer quritgichlar iqtisodiy samaralidir. Liniyada quyidagi jarayonlar bajariladi: presslash, pressdan qaqabul qilish, quritishga berish, 32 min davomida quritish, rolikli konveyer pechida 42 minut davomida kuydirish.

  Quritish davrida konveyerni xarakatlanish tezligi 12-15 m/c. quritgichda kelayotgan issiqlik yurituvchining temperaturasi 80-90o ketuvchi issiqlik xarirati 40-50o. quritish boshlanishida nisbiy namlik 70-75, qoldiq namligi 2 % . quritilgandan so’ng yarimmaxsulot mustaxkamligi 1.18-1.37 MПа gat eng.

  Yuqoridagilardan kelib chiqib biz taklif qilayotgan texnologiyaning texnilogik ketma- ketligi quyidagicha ifodalanadi.

  Xom ashyo=qumli soztuproq g’isht sinig’i koks suv


  Xom ashyo saralanadi


  Sharli tegirmonda maydalanadi
  Elak

  Membranali nasos

  Sachratqichli quritgich  Presslash  Kuydirish  Dastlabki saralashdan o’tgan qumli soztuproq zo’ldirli tegirmonda (1) mayda-mayin maydalaniladi. Xuddi shunday qilib koks kukuni va g’isht sinig’I xam zo’ldirli tegirmonda mayin maydalaniladi 6-8 soat ichida maydalangan qism aralashtirgich (2) yordamida yaxshilab aralashtiriladi va hosil bo’lgan 40-50% li gliker membranali nasoso (3) yordamida sachratqichli quritgichli (4) uzatiladi. U yerda qurib granula shaklidagi press kukun presslash uchun pressga (5) o’tkaziladi. Ikki bosqichli presslangan massa kuydirish uchun tunnelli humdonga (6) yuboriladi. Tunnelli humdonda 1050o C da kuydiriladi. Biz taklif qilayotgan texnologiya bo’yicha olingan namunalarning sifat texnologik xossalari o’rganiladi va quyidagi natijalar olindi.
  Keramik g’ishtning keramik texnologik xossalari  1

  Keramik g’ishtning og’irligi, gr

  2885-4925

  2

  G’ishtning og’irlik o’lchami, mm

  300x300x50

  3

  Siqilishdagi mexanik mustaxkamlik chegarasi, MПа

  15-30

  4

  G’ishtning tashqi ko’rinishi

  Sariq-jigarrang, oq dog’lar yo’q

  5

  Sovuqqa chidamliligi, sikl

  40-80

  6

  Suv shimuvchanligi

  6-11


  TEXNIK KO’RSATKICHLARNI HISOBLASH

  1. qorovulxona

  2. mashina ulov qo`yish joyi

  3. ma`muriy bino

  4. ishlab chiqarish sexi

  5. xom ashyo ombori  1. tayyor maxsulot ombori

  2. dush, xojatxona

  3. transfarmotor  1. jadval

  Sex uskunalarining qiymati va amartizatsion ajratmani hisoblash


  Jixozlar nomi

  Soni

  Bir max puli

  Umumiy qiymati

  Xiz.muddati

  Amartizatsiya ajratmasi

   

  Barcha turdagi inshoatlar

   

   

   

   

   

  1

  Asfalt yo`l

  1200

  3500

  4200000

  25

  168000

  2

  Issiq suv quviri 50mm

  170

  10000

  1700000

  25

  68000

  3

  sovuq suv quviri 50mm

  300

  10000

  3000000

  25

  120000

   

  Kuch qurulmalari

   

   

   

   

   

  1

  Uzatgichlar elektr dvigateli 2KVt

  3

  60000

  180000

  5

  36000

  2

  Lentali konveyer el. Dv/ 2 KVt

  5

  60000

  300000

  5

  60000

  5

  sharli tegirmon 15kbt

  3

  450000

  135000

  10

   

  6

  Valokli maydalagich el.dv 10KVt

  1

  300000

  300000

  5

  60000

  8

  Dozalouchi maydalagich 10KVt

  5

  300000

  1500000

  5

  300000

  9

  Yirik dozalarga ajratuvchi mayda-

  5

  300000

  1500000

  5

  300000

   

  lagich el dv 10 KVt

   

   

   

   

   

   

  uzatish qurilmalari

   

   

   

   

   

  2

  Elektr shitlar

  10

  200000

  2000000

  25

  80000

  3

  Kabel

  500

  3000

  1500000

  25

  60000

  4

  Aloqa liniyasi

  500

  400

  200000

  25

  8000

   

  Ish mashinalari

   

   

   

   

   

  2

  Valokli maydalagich

  1

  15000000

  15000000

  25

  600000

   

  Instrumentlar

   

   

   

   

   

  1

  Elektr payvandlash aparati

  2

  500000

  1000000

  15

  66666,66667

  2

  Gaz payvandlash aparati

  2

  400000

  800000

  15

  53333,33333

  3

  Kalitlar komplekti

  5

  40000

  200000

  5

  40000

   

  O`lchov va rostlov jixozlari

   

   

   

   

   

  2

  Elektr schetchik

  1

  150000

  150000

  25

  6000

   

  Transport vositalari

   

   

   

   

   

  6

  Konveerlar

  5

  350000

  1750000

  25

  70000

  7

  GAZEL-SOBOL

  1

  35000000

  35000000

  15

  2333333,333

   

  Xo`jalik inventarlari

   

   

   

   

   

  1

  Gilam

  7

  500000

  3500000

  15

  2333333,3

  2

  Stol

  10

  150000

  1500000

  15

  100000

  3

  Stul

  120

  15000

  1800000

  15

  120000

  4

  Shkaf

  10

  40000

  4500000

  25

  180000

  5

  Divan-kreslo

  3

  350000

  1050000

  15

  70000

  6

  Seyf

  5

  300000

  1500000

  50

  30000

  7

  Kampyuter

  4

  1000000

  4000000

  10

  40000

  8

  Televizor

  4

  400000

  1600000

  15

  106666,6667

  9

  Kondisioner

  4

  1000000

  4000000

  15

  266666,6667

  10

  Yo`ngin xavsizligi jixozlari

  12

  100000

  1200000

  5

  240000

  11

  Plakatlar komplekti

  3

  50000

  150000

  5

  30000

  12

  Mevali daraxtlar

  120

  10000

  1200000

  25

  48000

  12

  manzarali daraxtlar

  120

  10000

  1200000

  25

  48000

   

  JAMI

   

  A=

  97615000

   

  8041999,967


  Download 0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
  Download 0.76 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Bitiruv malakavi ishi xozirgi kunnig eng dolzarb muommolari boyicha qilingan bolib barcha talablarga javob beradi

  Download 0.76 Mb.