• Malzemelerin Elektriksel, Manyetik Ve Optik Özellikleri
 • Nano Seramik Tozların Üretim Yöntemleri
 • Elektrokimyasal Prosesler
 • BİTLİs eren üNİversitesi fen biLİmleri enstiTÜSÜ
  Download 193.57 Kb.
  Sana24.03.2017
  Hajmi193.57 Kb.

  BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  DİSİPLİNLERARASI METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

  ANABİLİM DALI /
  METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

  TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS LİSTESİ


  Dersin Kodu

  Dersin Adı


  Z/S

  T

  U

  K

  AKTS

  MMU0501

  Materyallerin araştırılmasında matematiksel yöntemler

  Z

  3

  0

  3

  6

  MMU0502

  Hasar Analizi

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0503

  İleri kristalografi ve kırınım

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0504

  İnce Film Kaplama

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0505

  Poroz Malzemeler

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0506

  İleri Toz Metalurjisi

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0507

  Kompozit malzemeler

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0508

  Demir alaşımların üretimi

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0509

  Malzemelerin Elektriksel, Manyetik Ve Optik Özellikleri


  Z

  3

  0

  3

  6

  MMU0510

  İleri Döküm Teknikleri

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0511

  Nano Seramik Tozların Üretim Yöntemleri


  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0512

  İleri Kimyasal Metalurji


  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0513

  Malzeme Biliminde Bilgisayar Uygulamaları

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0514

  Yüksek dayanımlı alaşımlar

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0515

  Elektrokimyasal Prosesler


  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0516

  İleri Malzeme Karakterizasyonu

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0517

  İleri katılaştırma

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0518

  Alaşımlarda faz geçişleri ve faz stabilizasyonu

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0519

  Camların özellikleri

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0520

  Malzemelerde atomistik hesap yöntemleri

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0521

  Yarıiletken malzemeler

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0522

  Nano malzemeler

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0523

  Karbon Malzemeler

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0524

  Yakıt Pilleri

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0525

  Nanokompozitlerin tasarımı ve üretimi

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0526

  Polimerik kompozitler

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0527

  Biyomedikal Malzemeler

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0528

  İleri Seramik Mühendisliği

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0597

  Uzmanlık Alan Dersi

  Z

  6

  -

  -

  6

  MMU0598

  Seminer

  Z

  -

  -

  -

  6

  MMU 599

  Tez Çalışması

  Z

  -

  -

  -

  24

  DERS İÇERİKLERİ


  DERS KODU

  DERSİN ADI VE İÇERİĞİ

  S/Z

  T

  U

  K

  AKTS

  MMU0501


  Materyallerin araştırılmasında matematiksel yöntemler

  1. dereceden differensiyal denklemler ve denklem çözümlerine örnekler : elektrik devreleri, fizik problemleri. 2. derece differensiyal denklemler Serbest salınım denklemleri, Cauchy denklemi. Homojen olmayan 2. derece differensiyal denklemler, zorlamalı salınımlar, resonans, elektrik devreleri. Laplace dönüşümleri. Laplace dönüşüm tabloları ve uygulamaları. Lineer Cebir : vektörler. Skalar ve tensör kavramı. Tensör denklemleri. Vektör işlemleri Matriks ve determinantlar. Lineer denklem sistemleri. Eigen değerleri ve eigen vektörleri. Differensial denklem sistemleri ve modelleme. Kısmi differensiyal denklemler. Tek –boyutlu dalga denklemi. Değişkenlerin ayrılması. 2-boyutlu dalga denklemi. Dikdörtgen membran. Kutupsal eksen sistemi için Laplasiyan. Kısmi differensiyal denklemler olarak betimlenen modeller : Isı ve kütle iletimi. Fick kanunları ve çıkarımı. Hata fonksiyon kavramı. Metalurjik fırın tasarım problemleri. Karbürizasyon ve dekarbürizasyon problemleri.  S

  3  0  3  6  MMU0502


  Hasar Analizi

  Hasar analizine giriş, hasarın sebepleri ve mekanizmaları. Hasarın teşhisi. Hasar analizinin kadameleri. Tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri. Kırılma analizi, kırılma tipleri, kırılma mekaniği.Yorulma ve yorulma hasarı. Sürünme ve sürünme hasarı. Aşınma ve aşınma hasarı. Korozyon hasarları. Kaynak hataları. Metallerde özel kırılganlıklar ( Hidrojen, temper ve sıvı metal kırılganlıkları). Isıl işlem hataları. Mekanik işlem hasarları. Döküm hataları.  S

  3


  0


  3


  6


  MMU0503


  İleri kristalografi ve kırınım

  Birim hücre esasına göre atomik düzenler. Sıkı paketlenmiş yapılar ; ymk, hsp ve karmaşık istiflenme düzenleri. Kafesler, birim hücreler, kafes vektörleri, kafes düzlemleri. Kristal sistemleri, Bravais kafesleri. Miller indisleri. Streografik projeksiyonu ve uygulamaları. Nokta simetrisi, 2 ve 3-boyutta simetriler. Nokta ve uzay grupları. Simetri operasyonları. Nokta ve uzay grupları üzerine örnekler ve uygulamaları. Strukturbericht notasyonuna göre yapıların sınıflandırılması. Kimyasal formüllerine ve Peryodik tabloya göre yapı sınıfları. Çeşitli yapı sınıflarına ait yapı örnekleri. Arayer konumları. Dörtyüzlü ve sekizyüzlü arayer konumlarına göre yapılar. Ters kafes. Difraksiyon. Laue denklemleri. Bragg kanunu. Ewald difraksiyonu. X-ışınları ve elektron difraksiyonu. Yapı faktörü. İkizlenme ve martensitik dönüşümler.  S

  3


  0


  3


  6


  MMU0504

  İnce Film Kaplama

  İnce film üretim yöntemlerini tanımlamak, vakum teknolojileri hakkında bilgi vermek, Kaplama Sistemlerini Tanıtmak, Kimyasal Buhar Birikme Yöntemlerini alt grupları ile birlikte vermek (CVD, PA-CVD, Laser-CVD, CVI), Birikme Teorilerini ve Kaplama Parametrelerini anlatmak, PVD Tekniklerine Giriş, Buharlaştırma Teknikleri, Sıçratma Teknikleri, Ark PVD yöntemlerini tanıtmak, Kaplama Seçimindeki Kriterler, Kaplamaların Performans Testleri, Kaplama Maliyetlerinin Hesaplanması, Kaplama Yöntem ve Tür Seçimi, Kaplama Uygulamaları Konusunda Sektörel Bilgi vermek, Mono ve Multilayer Kapla.  S

  3

  0


  3


  6


  MMU0505  Poroz Malzemeler

  Gerilme altında malzemelerin davranışları. Gerilme ve şekil değiştirme kavramları. Elastik ve plastik davranış. Malzemelerin zamana bağlı davranışı. Polimer elastisite, sürünme ve gerilme gevşemesi. Anelastisite ve sebepleri. Viskoelastisite ve viskoelastik modeller. Canlı dokular ve mekanik özellikleri. İskelet sistemi. Yumuşak dokular (kıkırdak), yapı ve özellikleri. Kıkırdak dokusunun viskoelastik modelleri: Fung’ın lineer elastik katı modeli, Kwan-Lai-Mow iki fazlı malzeme modeli, Kemik dokusu; türleri, gelişimi, yapı ve özellikleri. Kas; yapı ve görevleri. Diş; yapı ve özellikleri. Biyomalzemeler; kıkırdak, kemik ve diş dokuları için ikame malzemeler.  S

  3


  0


  3


  6


  MMU0506  İleri Toz Metalurjisi

  Toz metalurjisine giriş. Toz üretim yöntemleri : pirometalurjik hidrometalurjik elektrometalurjik ve fiziksel yöntemler. Toz karakterizasyonu. Mekanik alaşımlama, pekiştirme ve presleme teknikleri. Sinterleme : katı-hal ve sıvı-faz sinterlemesi. Sinter fırınları ve atmosferleri. Sinter sonrası işlemler ve karakterizasyon. Toz metalurjisi yöntemleriyle üretilen çeşitli malzeme örnekleri.  S

  3


  0


  3


  6


  MMU0507


  Kompozit malzemeler

  Matris malzemeleri,Fiberler,Gerilme- gerinme ilişkileri

  Gerilme transferi süreklilik,Sürekli fiber takviyeli kompozitlerin elastik özellikleri Kısa fiber takviyeli ve rasgele yönlenmiş fiber takviyeli kompozitlerin elastik özellikleri

  Orthotropik laminanın elastik özellikleri,Çok tabakalı 3-0-3-(6)kompozitin elastik özellikleri,Fiber-matris ara yüzey

  Kompozitlerin mukavemeti,Kompozitlerin tokluğu,Kompozitlerin üretimi


  S

  3


  0


  3


  6


  MMU0508


  Demir alaşımların üretimi

  Demir: Allotropik modifikasyon - Yabancı atom çözünürlüğü ve difuzyonu - Fe-C sistemi: Temel sistem ve metastabil Fe-Fe3C sisteminde evreler - Perlit/ön ötektoid çökeltiler - Martenzit: Kristalografi - Oluşum kinetiği - Martenzit tipleri - Martenzitin menevişlenmesi - Bainit:-Çelik evrelerinin ısıl işlem karakteristiği -: Sürekli ve eşısıl zaman/sıcaklık dönüşümleri - Standart ısıl işlemleri ve mikroyapısal değişimler -Çeliklerin alaşım elementleri: Evre dönüşümüne etki, Sertleşebilirlik -Temel evrelerin mekanik özellikleri ve sertleşme mekanizmaları - Perlit, Martenzit, menevişlenmiş Martenzit, Bainit, küresel ve lamelli Perlit - Çeliklerde karışık evrelerin mekanik özellikleri - Deformasyon süresince evrelerin tutumu.  S

  3  0  3  6  MMU0509


  Malzemelerin Elektriksel, Manyetik Ve Optik Özellikleri


  Malzemelerin genel elektriksel özellikleri ve iletkenlik mekanizmaları - İletkenler, yarı iletkenler, yalıtkanlar, süperiletken, dielektrik, ferroelektrik, piezo ve pyro elektrik malzemeler - Enerji band diyagramları, metal kontaklar - Silisyumun yarıiletken özellikleri, enerji band diyagramı, Silisyumun elektriksel özelliklerinin değişimi için alaşımlama - Silikon aygıtların üretim teknikleri - Fotolithografi, Oksit tabakası oluşturma, Asitle dağlama, Plazma ve kuru dağlama teknikleri, Fotovoltaikler, Malzemelerin manyetik özellikleri, manyetizma mekanizmaları, ferromagnetler - Malzemelerin optik özellikleri, refraksiyon, transmisyon ve absorbsiyon - Kompleks dielektrik sabiti.

  S

  3


  0


  3


  6  MMU0510


  İleri Döküm Teknikleri

  Metal döküm, Basınçlı döküm, Hafif metallerin dökümü, Metal savurma döküm, Küçük boyutlu dökümler,Çok sayıda değişik alaşımların (stellite, inconel, hastalloy,süper dubleks ve paslanmaz çelikler dahil) ileri döküm prosesleri, Hassas döküm, Geleneksel olmayan döküm prosesleri, Alternatif kalıplama ortamları, Mikro ve makro döküm hataları ve analizi.  S

  3


  0


  3


  6


  MMU0511

  Nano Seramik Tozların Üretim Yöntemleri


  Nano Seramik Tozların Üretimi ve Karakterizasyonu

  S

  3


  0


  3


  6


  MMU0512


  İleri Kimyasal Metalurji

  Fiziksel ve kimyasal karakterli dönüşümler, ekstraksiyon ve rafinasyonda kullanımları, metalurjik yakıtlar ve problem çözümleri. Beş kimyasal reaksiyon sistemi olan Parçalanma, Oksidasyon, Redüksiyon, Teşekkül ve Yer değiştirme reaksiyonları ile bunların endüstriyel uygulamaları.  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0513  Malzeme Biliminde Bilgisayar Uygulamaları

  Simulasyon ve modellemenin tanımlanması, Sayısal simulasyon teknikleri, Moleküler Dinamik, Temel termodinamik, Fazların ve bileşiklerin termodinamik modellenmesi, Fazların kararlılığı, Kafes modelleme ve manyetik Gibbs enerjisi, Bilgisayar ile simulasyon ve modelleme, Yarıiletken malzemelerin band yapıları, atomistik modellemeler, Gaussian, VASP, SIESTA  S

  3


  0


  3


  6


  MMU0514


  Yüksek dayanımlı alaşımlar

  Ultra yüksek mukavemetli çeliklerin tanımlanması, Çok fazlı çeliklerin karakteristikleri, Mikroyapı-özellikler ilişkisi, Çok fazlı çeliklerin üretimi, Yüksek mukavemetli ve ultra yüksek mukavemetli çeliklerin özellikleri, Yüksek manganlı TRIP/TWIP çelikleri, Otomotiv endüstrisi uygulamaları, Bake hardening çelikleri, Mikroalaşımlı çelikler, Dual fazlı çelikler, Isıya dayanıklı çelikler, Mikroalaşımlı sementasyon çelikleri, Yüksek azotlu çelikler  S

  3  0  3  6  MMU0515

  Elektrokimyasal Prosesler


  Elektrokimya, Elektrokimyasal Termodinamik ve Kinetik, İletkenlerin Sınıflandırılması, Faraday Elektroliz Kanunları, Elektroanaliz, Elektrolitlerde Denge, Elektromotor Kuvveti, Pillerin Sitematik İncelenmesi, Elektrokimyasal Korozyon ve Korozyon Kinetiği, Metal ve Alaşımların Korozyona Karşı Korunması, Elektrolitik Kaplama, Katodik Koruma ve Katodik Korumanın Teorisi; Dış Akım Kaynaklı, Galvanik Anotlu Katodik Koruma, Katodik Koruma Sistemlerinin İşletme ve Bakımı, Deniz Suyu içinde Korozyon ve Katodik Koruma.

  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0516

  İleri Malzeme Karakterizasyonu

  Metalografiye Giriş (Numune Alma, Hazırlama ve Dağlama Yöntemleri), Optik Mikroskop (Işık Fotonları ile Kontrast Oluşumu ve Kontrastlama Teknikleri), Makro ve Mikroyapı İncelemeleri (Çelikler, Dökme Demirler, Demir Dışı Metal ve Alaşımlar), Kantitatif Metalografi (Görüntü Analizi), Elektron Mikroskobisi (Elektronlar ile Görüntüleme), SEM (Görüntü, Kontrast Oluşumu ve Kontrastlama Teknikleri) ve EDX, TEM (Görüntü, Kontrast Oluşumu ve Kontrastlama Teknikleri), ve STEM, PEEM (Görüntü, Kontrast Oluşumu ve Kontrastlama Teknikleri), FIM (Görüntü, Kontrast Oluşumu ve Kontrastlama Teknikleri) ve AP, X-Işınlarına Giriş (Görüntüleme ve Analitik), X-Işını Floresan Analizi, X-Işını Difraksiyon Analizi (Faz Belirlenmesi, Latis Parametrelerinin Tayini, Kristalit Boyutlarının Tayini, Kantitatif Analiz), Termal Analiz (Soğuma eğrisi, Dilatometre, DTA).  S

  3


  0


  3


  6


  MMU0517  İleri katılaştırma

  Katılaşmanın genel kullanım alanı, Katı-sıvı arayüzeyinde atom transferi, Katı-sıvı arayüzeyinin morfolojik kararsızlığı, Kinetik aşırı soğuma ve yapısal aşırı soğuma, Katılaşma mikroyapısı: Hücresel yapı, dendritik yapı, ötektik yapı, peritektic yapı, Hızlı katılaşma, Döküm yapıları, Döküm yapısında hatalar: Mikrosegregasyon, Makrosegregasyon, Mikroboşluk ve Makroboşluk (Lunker) oluşumu, Döküm bloğunda kristalizasyon ve kristalizasyon modifikasyonları  S

  3


  0


  3


  6


  MMU0518


  Alaşımlarda faz geçişleri ve faz stabilizasyonu

  Faz dönüşümlerinde termodinamik ve kinetik yaklaşım, Dönüşüm teorileri. Yayınmalı dönüşümler; homogen ve heterogen çekirdeklenme, spinodal ayrışma. Yeniden kristalleşme ve tane büyümesi kinetiği, Avrami denklemi, ferrit ve sementit reaksiyonları, perlit dönüşüm kinetiği ve morfolojisi. Yaşlanma, yeniden çözeltiye alma ve yaşlandırma, çökeltisiz zonlar. Yayınmasız dönüşümler; martenzitik dönüşümlerin genel özellikleri, dönüşüm mekanizması ve kristalografisi, demir ve demirdışı alaşımlarda martenzitik dönüşümler. Karışık dönüşümler; beynitik dönüşüm kinetiği ve morfolojisi. Diğer dönüşümler; düzenli ve düzensiz dönüşümler. Seçme örnekler; maraging çelikleri, bellekli alaşımlar, camlar  S

  3  0  3  6  MMU0519


  Camların özellikleri

  İnorganik camların Kimyası,Cam ergiyiklerinin akışkanlık davranışı, ölçümü ve bu özelliğini etkileyen faktörler,Camların ısıl özellikleri / Isıl genleşme

  Isıl gerilimler, ölçümü ve giderilmesi için önlemler,Camların mukavemeti, ölçüm metodları ve mukavemeti etkileyen faktörler,Cam ürünlerinin mukavemeti, Kırılma analizi,Kırınım indisi ve saçılım,Optik camlar ve Uygulamaları,Radyasyonun camlar tarafından soğurulması, Camların renklendirilmesi, kolloidal renk katkıları ve renksizleştirme,Camların elektriksel özellikleri, Camlarda iletkenlik mekanizması ve etkileyen faktörler. Yarı iletken camlar, Oksit esaslı camlarda dielektrik kaybı,Camın kimyasal kararlığı, mekanizması ve etkileyen faktörler


  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0520


  Malzemelerde atomistik hesap yöntemleri

  Malzemelerin fiziksel, mekanik ve elektriksel özelliklerinin bilgisayar programları aracılığıyla hesaplanması ve modelleme tekniklerinden örnekler - Monte-Carlo hesaplamaları ve uygumla alan örnekleri - Enerji band diyagramı hesaplamaları - Sınırlı element modelleme (FEM) ve uygumla alanlarından örnekler, FEM ta ağ tasarımı, çözümlerin hataların tespiti, FEM uygulamadaki zorluklar - Termodinamiksel olarak yeni faz diyagramı hesaplamaları ve karşılaşılan problemler - Mikroelektromekanik (MEMS) aygıt modelle ve karşılaşılan problemler  S

  3


  0


  3


  6


  MMU0521


  Yarıiletken malzemeler

  Serbest Elektron Teorisi, Kristal Katılar ve Enerji Bantları,Fermi Enerji ve Fermi-Dirac Bağıntısı,Yarıiletken Malzemeler ve Onların Özellikleri,Tek Kristal Üretimi,İnce Film Üretim Teknikleri,Termal Prosesler,Litografi,plazma Prosesler,İyon Aşılama Yöntemi,Dağlama ve Metalizasyon  S

  3  0  3  6  MMU0522


  Nano malzemeler

  Nanoteknolojiye genel bir bakış, CMOS ölçeklemesi, Optik Nanolithografileri, yüklü beam NanolithografileriAtomik Tabaka Birikimi, Nanokristaller ve Dotlar, Nanokablolar ve Tüpler, Genel Mikroskop Konsepti,Optik Mikroskop,Geçirimli Elektron Mikroskobu,Taramalı Elektron Mikroskobu,Atomik Kuvvet Mikroskobu  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0523


  Karbon Malzemeler

  Karbon elementi ve allotropları, Karbon atomunun yapısı, izotopları ve bağ karakteristikleri, Grafit yapısı ve özellikleri, Sentetik karbon ve grafit, Kalıplanmış grafit: Prosesleme, Özellikler ve Uygulamalar, Camsı karbon, Pirolitik grafit, Karbon fiberler, Karbon fiberlerin uygulamaları, Doğal grafit, grafit tozları, partikülleri ve bileşenleri, Elmas ve elmas türlerinin yapısı ve özellikleri, Doğal ve yüksek-basınç sentetik elması, CVD elması, Elmas benzeri karbon yapılar (DLC) ve Fulleren Molekülleri  S

  3


  0


  3


  6


  MMU0524


  Yakıt Pilleri

  Giriş. Yakıt Hücrelerinin sınıflandırılması. Temel elektrokimya ilkeleri. Yakıt hücresi sistemlerinin termodinamiği. Performans karakteristikleri: verim ve açık devre voltajları. Çalışan yakıt hücresi sistemi. Taşınım. Polimer elektrolit yakıt hücreleri (PEFC) – su yönetimi, yakıt hücrelerinin soğutulması ve sıcaklık kontrolü, hava temini, çalışma sıcaklığı. Alkalin Elektrolit yakıt hücreleri. Doğrudan metanol yakıt hücreleri. Hidrojen depo edilmesi, üretimi ve dağıtımı.  S

  3


  0


  3


  6


  MMU0525


  Nanokompozitlerin tasarımı ve üretimi

  Nanomalzemelere giriş – Nanomalzemelerden örnekler, uygulama alanları, üretim teknikleri - Karbon nanotüpler – Tek ve çok duvarlı karbon nanotüplerin uygulama alanları, üretim teknikleri ve mekanik ve yüzey tutunma özellikleri – Nanotozlar ve nanotellerin üretimleri ve uygulama alanları – Nanoyapılı metallerin üretilmesi, ve özellikleri - Mikro-nanoboyutlu üretim teknikleri, Lithografi, incefilm kaplama, ıslak ve kuru dağlama metodları, elektron demeti, nano baskı teknikleri - Nanoboyutlu malzemelerin üretiminde karşılaşılan problemler, topaklanma ve çözümü - Karakterizasyon teknikleri – Atomik alan mikroskopisi, taramalı tünel mikroskopu, taramalalı ve geçirimli elektron mikroskopu uygulamaları, lazer difraksiyon ve gaz absorpsiyon teknikleri - Nanomalzemelerin potansiyel tehlikeleri ve korunma yöntemleri.  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0526  Polimerik kompozitler

  Kompozit ve polimer kompozit malzemelerin tanımı ve sınıflandırılması; tarihsel gelişimi ve uygulama alanları; kompozitlerde kullanılan polimer matrisler, elyaf teknolojisi; elyaf-matris arayüzey özellikleri; kaplama ajanları; elyaf-matris arayüzey mukavemeti ölçümü; tek elyafla mikromekanik testler; polimerik elyaflar ve elyaf çekme yöntemleri; polimer-elyaf kompozit malzemelerin üretim yöntemleri; polimer esaslı nanokompozitler; polimer kompozitlerde mekanik; fiziksel, elektriksel ve termal özellikler; tasarım ve deneysel çalışmalar.  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0527


  Biyomedikal Malzemeler

  Biyomalzeme uygulamaları geniş bir dizi için bir temel olarak temel malzeme bilimi, yapı-özellik ilişkileri ve biyolojik yanıt, doku mühendisliği ve rejeneratif tıp alanındaki yeni gelişmeler ve spinal implantlar ve fiksasyon teknikleri ve teorisi, ortopedik implantlar ve genişletilmiş tedavi seramik malzemeleri ve implantlar.  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0528

  İleri Seramik Mühendisliği

  Seramiklerin yapısı; kimyasal, fizik mekanik, ve ısıl özellikleri; seramik malzemelerin tanımlanması, sınıflandırma, hammaddeler, geleneksel seramikler, ileri teknoloji seramikleri, seramiklerin üretim yöntemleri, yaş ve kuru şekillendirme, ileri teknoloji şekillendirme yöntemleri, sinterleme, karakterizasyon teknikleri ve farklı alanlarda uygulama örnekleri  S

  3

  0

  3

  6

  MMU0597

  Uzmanlık Alan Dersi

  Yüksek lisans tez çalışması aşamasında, danışman öğretim üyesinin öğrenci veya öğrencilerine tez çalışmalarına ilişkin bilgileri aktardığı teorik bir derstir. Ayrıntılı içeriği her bir danışman öğretim üyesi tarafından belirlenir.  Z

  6

  -

  -

  6

  MMU0598

  Seminer

  Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak sunumunu yaptığı kredisiz bir derstir.  Z

  -

  -

  -

  6

  MMU 599

  Tez Çalışması

  Anabilim Dalı Başkanlığının önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı bir konuda ve tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır.  Z

  -

  -

  -

  24


  Download 193.57 Kb.
  Download 193.57 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  BİTLİs eren üNİversitesi fen biLİmleri enstiTÜSÜ

  Download 193.57 Kb.