• Tantárgy neve és kódja
 • A tananyag
 • Témakör
 • Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ Tantárgy neve és kódja
  Download 34.75 Kb.
  Sana02.01.2022
  Hajmi34.75 Kb.
  #2356

  Óbudai Egyetem

  Alba Regia Egyetemi Központ

  Tantárgy neve és kódja: Fizika GRKFI11SNC Kreditérték: 3

  Nappali tagozat 2013/2014. tanév 2. félév


  Szakok, melyeken a tárgyat oktatják: Menedzser

  Tantárgyfelelős oktató:

  Dr. Hudoba György

  Oktatók:

  Dr. Hudoba György

  Előtanulmányi feltételek:  Heti óraszámok:

  Előadás: 2

  Tantermi gyak.:1

  Laborgyakorlat: 0

  Konzultáció: 1

  Számonkérés módja (s,v,f):

  vizsga

  A tananyag


  Oktatási cél: a leendő menedzserek elméleti és gyakorlati ismereteinek megalapozása, a természettudományos alapintelligencia fejlesztése, a természettörvények gyakorlatban való érvényesülésének és összefüggéseinek megértése, természettudományos szemlélet kialakítása műszaki problémák megoldásához, a döntési alternatívák várható következményeinek helyes felméréséhez.

  Tematika:
  Témakör

  Tnítási hét

  Előadások:
  1, Bevezetés:

  Az anyagi pont kinematikája (8-19.o)


  1

  2, Az anyagi pont dinamikája (19-31.o)

  2

  3, Pontrendszerek mechanikája (31-43.o)

  A nehézségi erő és a gravitációs mező

  3

  4, Merev testek mechanikája (43-52.o)

  Deformálható testek mechanikája

  Rezgések és hullámok (61-90.o)

  4

  5, Folyadékok és gázok mechanikája (90.-99.o)

  A mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben (52-61.o)

  A speciális relativitáselmélet alapjai (181-193.o.)

  5

  6, Termodinamika I. (125-140.o)

  6

  7, Termodinamika II. (140-181.o)

  7

  8, A hőmérsékleti sugárzás törvényei (203-172.o)

  Optika (99-125.o)

  8

  9, Az elektron és atomfizika alapjai (193-203.o)

  Atommodellek, a Bohr-féle atommodell (209-216.o.)

  Az elektromágneses sugárzás kettős természete (216-223.o.)

  9

  10, A kvantummechanika alapjai (223-235.o.)

  10

  Rektori szünet

  11

  11, Szilárdtest-fizika I. (235-261.o)

  12

  12, Szilárdtest-fizika II. (261-289.o.)

  A kvantumelektronika alapjai

  13

  13, Atommagfizika (289-304..o)

  Magátalakulások (304-331.o)

  Nemlineáris jelenségek, a káosz

  A Föld és az Univerzum kapcsolata


  14
  Félévközi követelmények

  AZ ELŐADÁSOK ÉS A SZÁMOLÁSI GYAKORLATOK LÁTOGATÁSA KÖTELEZŐ!

  Aláírás feltétele:

  Előadások rendszeres látogatása, a számolási gyakorlatokon való aktív részvétel, az évközi haladást ellenőrző kis dolgozatok legalább 50%-os teljesítése, valamint mindkét zárthelyi dolgozat legalább elégségesre (50%) való megírása. A hiányzások száma nem haladhatja meg a TVSz-ben meghatározott értéket (max.3 alkalom).

  A pótlás módja:

  Ha az aláírás hiánya a zárthelyi sikertelensége, pótlás a kijelölt időpontban megírt pót-zárthelyivel lehetséges. Amennyiben a pótlás nem sikerül, a hallgató a kurzust nem teljesítette..

  A vizsga módja két húzott tételre adott szóbeli válasz.

  A vizsga értékelése két részből tevődik össze. Az évközi munkára kapott érdemjegy 50%-os súllyal szerepel. A szóbeli felelet eredménye a másik 50%-ot adja. Ha bármelyik összetevő elégtelen, a vizsga sikertelennek minősül. Az érdemjegyek:  < 40% - elégtelen

  40..59% - elégséges

  60..77% - közepes

  78..90% - jó

  > 90% - jeles

  Irodalom:

  Kötelező:
  Tankönyv:

  Balázs Zoltán-dr. Sebestyen Dorottya: Fizika OE KVK 2065

  Feladatgyűjtemény:

  Lőkös-Mayer-dr. Sebestyen-Tóthné-: Fizika példatár KKMF-1148

  Ajánlott:

  Budó Ágoston: Kísérleti fizika I. és II.

  Holics László: Fizika  Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete
  Gamow G.: A fizika története


  Download 34.75 Kb.
  Download 34.75 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ Tantárgy neve és kódja

  Download 34.75 Kb.