• Tajriba sinfi Nazorat sinfi
 • 3-bob yuzasidan xulosalar
 • FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
 • Buxoro davlat universiteti
  Download 0.51 Mb.
  bet38/38
  Sana13.06.2021
  Hajmi0.51 Mb.
  #14990
  1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
  Tajriba sinfi

  Nazorat sinfi

  Baho qiymati

  Mos baholar soni

  Baholarning o’rta

  arifmetik qiymati

  Samaradorlik koeffitsienti

  X ning ishonchlilik

  ehtimoli oralig’i


  5 4 3 2

  42 64 65 13


  X*t = 3,74

  1=X*t/X*n=1,11


  3,76*t<3,79

  5 4 3 2

  23 54 79 23


  X*n = 3,39

  3,38*n<3,42  3.2.6-jadval.

  3-sinf tajriba guruhida o’tkazilgan tajriba-sinov tasodifiy miqdor matematik kutilmasining nazariy qiymati uchun ishonchlilik oralig’ini aniqlash  N
  184  xi

  5

  4

  3

  2

  mj

  42

  64

  65

  13

  xi.mj

  210

  256

  195

  26

  xi.mj
  687  x*=xi.mj/N
  3,733695  xi-x*

  1, 266314

  0,266314

  -0, 733695

  -1, 733695

  (xi-x*)^2

  1,603551

  0,070923

  0,538308

  3,005698

  (xi-x*)^2
  5,21848  D*=(xi-x*)^2/N-1
  0,028516  *=D*
  0,168866  *=(*/x*).100%
  4,522758  =tg,m. */N-1
  0,017707  X*-
  3,759037  X*+
  3,794451


  3.2.7-jadval.  3-sinf nazorat guruhida o’tkazilgan tajriba-sinov tasodifiy miqdor matematik kutilmasining nazariy qiymati uchun ishonchlilik oralig’ini aniqlash

  N
  184  xi

  5

  4

  3

  2

  mj

  23

  54

  79

  28

  xi.mj

  115

  216

  237

  56

  xi.mj
  624  x*=xi.mj/N
  3,391304  xi-x*

  1, 608696

  0,608696

  -0, 391304

  -1, 391304

  (xi-x*)^2

  2,587902

  0,370510

  0,153118

  1,935726

  (xi-x*)^2
  5,047256  D*=(xi-x*)^2/N-1
  0,027580  *=D*
  0,166072  *=(*/x*).100%
  4,896995  =tg,m. */N-1
  0,017501  X*-
  3,383442  X*+
  3,418445


  3.2.8-jadval.

  4-sinf bo’yicha nazorat ishlari tahlilining natijasi
  Tajriba sinfi

  Nazorat sinfi

  Baho qiymati

  Mos baholar soni

  Baholarning o’rta

  arifmetik qiymati

  Samaradorlik koeffitsienti

  X ning ishonchlilik

  ehtimoli oralig’i


  5 4 3 2

  64 73 38 9


  X*t = 4,04

  1=X*t/X*n=1,18


  4,01*t<4,15

  5 4 3 2

  28 46 82 28


  X*n = 3,40

  3,34*n<3,57


  3.2.9-jadval.  4-sinf tajriba guruhida o’tkazilgan tajriba-sinov tasodifiy miqdor matematik kutilmasining nazariy qiymati uchun ishonchlilik oralig’ini aniqlash

  N
  184  xi

  5

  4

  3

  2

  mj

  64

  73

  38

  9

  xi.mj

  320

  292

  114

  18

  xi.mj
  744  x*=xi.mj/N
  4,04348  xi-x*

  0,95652

  -0,04348

  -1,04348

  -2,04348

  (xi-x*)^2

  0,91493

  0,00189

  1,08885

  4,17581

  (xi-x*)^2
  6,18148  D*=(xi-x*)^2/N-1
  0,03377  *=D*
  0,18378  *=(*/x*).100%
  4,20227  =tg,m. */N-1
  0,070506  X*-
  3,97136  X*+
  4,11236


  3.2.10-jadval.  4-sinf nazorat guruhida o’tkazilgan tajriba-sinov tasodifiy miqdor matematik kutilmasining nazariy qiymati uchun ishonchlilik oralig’ini aniqlash

  N
  184  xi

  5

  4

  3

  2

  mj

  28

  46

  82

  28

  xi.mj

  140

  184

  246

  56

  xi.mj
  626  x*=xi.mjqN
  3,40217  xi-x*

  1,59783

  0,59783

  -0,40217

  -1,40217

  (xi-x*)^2

  2,55325

  0,35740

  0,16174

  1,96608

  (xi-x*)^2
  5,03847  D*=(xi-x*)^2/N-1
  0,02738  *=D*
  0,16547  *=(*/x*).100%
  4,52585  =tg,m. */N-1
  0,06158  X*-
  3,34993  X*+
  3,47309


  Nazorat va tajriba sinflari bilan olib borilgan tajriba-sinov ishlarining samaradorligi 3.2.11-jadvalda keltirildi.

  3.2.11-jadval.

  Nazorat va tajriba sinflari bilan olib borilgan tajriba-sinov ishlarining samaradorligi  Kuzatilgan sinf

  Tajribada ishtirok etgan sinflar

  N

  Baho

  Bahoning o’rtacha qiymati

  Ishonchlilik ehtimoli oralig’i

  Samarador-lik

  «5»

  «4»

  «3»

  «2»

  3-sinf

  Tajriba sinfi

  184

  42

  64

  65

  13

  3,74

  0,0177

  η=1,11

  Nazorat sinfi

  184

  23

  54

  79

  23

  3,40

  0,0175

   

  4-sinf

  Tajriba sinfi

  184

  64

  73

  38

  9

  4,04

  0,0263

  η=1,19

  Nazorat sinfi

  184

  28

  46

  82

  28

  3,40

  0,0247

   

  Natijalarning o’rtacha qiymatlarini sinflar bo’yicha diagramma ko’rinishida tasvirlasak, 3.2.1-rasmdagi ko’rinishni oladi.

  3-bob yuzasidan xulosalar

  Ushbu yakunlovchi bobda kompterli ijodiy topshiriqlar ustida ishlash metodikasi o’quvchilarning mustaqil masala tuzib bajarishga o’rgatish bilan uning samaradorligi aloqadorlikda bayon qilindi hamda ilmiy tadqiqotning samaradorligi tahlil qilindi. Samaradorlik – bu qo’yilgan maqsad bilan erishilgan natija o’rtasidagi tafovutdir.  Eksperimental tadqiqot natijalari boshlang’ich sinf matematika darslarida kompyuterli ijodiy torshiriklardan foydalanish ta’lim mazmuni va o’quvchilarning tayyorgarlik darajasiga, matematikadan bilish ob’ektlarini mustaqil ajratish, kuzatish, munosabatlarni tahlil qilish hamda ularni rivojlantirish ustida matematik usullarni xilma-xil o’quv holatlarida qo’llash talablariga mos bo’lganda o’quvchilarda ijodiy faoliyatni rivojlantirishning samaradorligi oshadi degan ishchi f
  arazning to’g’riligini tasdiqladi.

  XULOSA

  Boshlang’ich sinf matematika ta’limi jarayonida kompyuterli ijodiy topshiriqlarni tadbiq etish muammosi yuzasidan tadqiqot ishlari olib borilib quyidagi xulosalarga kelinfi.

  - tadqiqot mavzusi yuzasidan adabiyotlar o’rganilib, o’qituvchilar ish tajribasi kuzatilib, matematikadan kompyuterli ijdiy topshiriqlar tizimini yaratish metodik muammo ekanligi asoslandi;

  - boshlang’ich sinf matematika ta’limida tadbiq etiladigan kompyuterli ijodiy topshiriqlar tasniflandi. Bunday topshiriqlar tasnifi sifatida quyidagilarni kiritish mumkin: O’quvchilar tomonidan mustaqil misol va masalalar tuzish, topshiriqlarni biror belgisiga ko’ra sinflarga ajratishga doir,taqqoslashga doir,ma’lumotlari yetishmaydigan va ortiqcha bo’lgan masala-topshiriqlar,masalalarni turli usullarda yechishga doir, ko’p yechimli masala-topshiriqlar, nostandart masalalar, geometik mazmunidagi masala-topshiriqlar,mantiqiy masalalar, muammoli masala-topshiriqlar, ifoda, tenglama va tengsizliklar tuzilishiga doir topshiriqlar;

  - boshlang’ich sinf matematika ta’limida tadbiq etiladigan kompyuterli ijodiy topshiriqlar tizimini tuzish tamoyillari tavsiflandi: kompyuterli ijodiy o’quv topshiriqlarining o’quv materiali mazmuniga tengligi, kompyuterli ijodiy o’quv topshiriqlarining o’quvchilar yoshi, qiziqishi, real o’qish imkoniyatlariga mosligi tamoyili, kompyuterli ijodiy topshiriqlarning ta’lim jarayoni bosqichlariga teng kuchliligi tamoyili, topshiriqlarning bir-biriga bog’liqligi tamoyili, o’quv topshiriqlarining bir-birini to’ldirishi tamoyili, o’quv topshiriqlarining kompleksligi tamoyili;

  - boshlang’ich sinflarda matematika ta’limida kompyuterli ijodiy topshiriqlar tizimini tatbiq etish metodikasi ishlab chiqildi.

  - boshlang’ich sinflar uchun matematikadan kompyuterli ijodiy topshiriqlardan foydalanishning samaradorligi tajribada sinab ko’rildi. Tajriba sinfi o’quvchilarning matematika fanini o’zlashtirishi nazorat sinfiga nisbatan yuqori ekanligini biz o’tkasgan tajriba tasdiqladi.

  FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
  1. Karimov I.A. Ona yurtimiz baxtu-iqboli va buyuk kelajagi yo’lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir. T: O’zbekiston, 2015.

  2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining kompyuter va axborot texnologiyalarni rivojlantirish, “Internet”ning xalqaro axborot tizimlariga keng kirib borishini ta’minlash dasturini ishlab chiqishni tashkil etish chora tadbirlari to’g’risida”gi 2001-yil 23-maydagi 2001-2005 yillarda 230-sonli qarori.

  3. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot–kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 2002- yil 6-iyuldagi 200-sonli qarori.

  4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2002-yil 30-maydagi “Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot texnologiyalarini joriy etish to‘g‘risida”gi PF-3080 sonli farmoni.

  5. O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 11-dekabrda qabul qilingan “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni.

  6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005-yil 8-iyuldagi “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF 117-sonli qarori.

  7.O‘zbekiston Respublikasiyning Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlikda amalga oshirayotgan “Ta'lim sektorini rivojlantirish dasturi” hamda “Umumta'lim maktablariga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish” loyihalari.

  8. Xalq ta'limi vazirligining 2006-yil 3-avgustdagi “2006-2007-o‘quv yillarini “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kadrlarni salohiyatini oshirish o‘quv yili” deb nomlash to‘g‘risida”gi 6/5-sonli buyruqlari.

  9. Karimov. I.A Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. -T.: “Manaviyat”, 2008.- 61 – bet.

  10. Karimov I. A Barkamol avlod o’zbekiston taraqqiyotining poydevori T.: “Sharq”, 1998. -9- bet.

  11. O‘zbekiston Oliy va o’rta maxsus ta'lim vazirligi. O‘zbekiston Respublikasi xalq ta'limi vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Davlat matbuot qo’mitasi tomonidan yaratilgan «Uzluksiz ta'lim tizimi uchun o’quv adabiyotlarining yangi avlodini yaratish” konsepsiyasi. - Toshkent, 2002.

  12. Amonova D (Abdula Qodiriy nomidagi jizzax davlat universiteti) Zamonaviy axborot texnologiylari J.: 2010. -12-b.

  13. O‘zbekiston Respublikasining qonuni: Kadrlar tayyorlashning milliy dasturi. - T., 1997 y., 29 avgust.

  14. Azizxodjaeva N.N “O’quv jarayonining samaradorligini oshirishda pedagogik texnologiyalar ” T:. 2007. 14-23 bet.

  15. Abduqodirov A.A. Masofali o‘qitish modellari va ularning sinflari. // J. Fizika, matematika va informatika. – Toshkent, 2004. – № 5. – B. 50-56.

  16. Axmedov M, Abdurahmonova M, Jumayev M 1- sinf matematika T:. 2012.

  17. Abdurahmonova N, O`rinboyeva L 2-sinf matematika T:. 2014.

  18. Abdulahatova Sh Multimedia vositalari va o’quvchi nigohi.Boshlang`ich ta’lim jurnali //2013.2-son/ 31- bet.

  19. Abdullaeva M (ma’sul muxarrir), Jalolov A, Nazarov Q, Nosirov R, Otamurodov S , Ochildiev A, Ro’ziev R (rahbar), Sharipov A, Shermuhamedov S , Haitov Sh, HoshimovaI . Falsafa: ensiklopedik lug’at. T.: “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2010-yil, 31-b.

  20. Allaberganova M.R Informatika fanidan didaktik o’quv- majmuasini ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq etish jihatlarini tadqiq etish. Mag.dis. Toshkent.2011ю 33-34- bet.

  21. Allaberganova M.R Informatika fanidan didaktik o’quv- majmuasini ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq etish jihatlarini tadqiq etish. Mag.dis. Toshkent.2011ю 33-34- bet.

  22. Abduqodirov A.A. Masofali o‘qitish modellari va ularning sinflari. // J. Fizika, matematika va informatika. – Toshkent, 2004. – № 5. – B. 50-56.

  23. Bigbayeva N.U, Sidelnikova R “Boshlang`ich sinflarda matematika o`qitish metodikasi”. T:”O`qituvchi” 1986. 269-b

  24. Begimqulov U.Sh. Zamonaviy axborot texnologiyalari muhitida pedagogik ta'limni tashkil etish.// .Pedagogik ta'lim. jur, № 1, 2004 – 25-25 betlar.

  25. Burxonov S, Xudoyorov O’, Norqulova Q 3-sinf matematika T:. 2013.

  26. Bikbayeva N.U, Yangibayeva E,Girfanova K. M 4-matematika T:. 2013.

  27. Bаntоvа M. A vа bоshqаlаr "Bоshlаng’ich sinflаrdа mаtеmаtikа o’qitish mеtоdikаsi" Tоshkеnt “O’qituvchi” 1983 y 13-12 bеtlаr.

  28. Белкин Е.Л., Карпов В.В., Харнаш П . И. Технические средства обучения. – Ярославль, 1977.

  29. Бент Б. Андерсен, Катя ван ден Бринк. Мультимедиа в образовании. Издателство: Дрофа, 2007 г.224 стр.

  30. Dadamirzayev G’ Pedagogik texnologiyalar bo’yicha izohli tayanch so’z va iboralar. N:, 2008. 11-bet.

  31. Djuraev. R.X, Tolipov O’. Q, Safarova R.G’, To’raqulov X.O , Inoyatova M.E, Divanova S.M. Pedagogik atamalar lug’ati. –T.: “Fan” nashriyoti, 2008-yil, 13bet.

  32. Dominov D.Z Kompyuter tarmoqlaridan amaliy mashg’ulotlarini zamonaviy axborot- kommunikatsiya texnologiyalari asosida o’qitish. BMI.Toshkent. 2012. 10-bet.

  33. Hasanboev J, To’raqulov X, Haydarov M , Hasanboeva M. Pedagogika fanidan izohli lug’at. –T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2008-yil. 30-41-bet.

  34. Hasanova G. Q Boshlang`ich ta’lim pedagogikasi, integratsiyasi va innovatsiyasi B:.2013. 71-b

  35. Ibragimov X.I., Yo‘ldoshev U.A.,Bobomirzaev X., Pedagogik-psixologiya (o‘quv qo‘llanma). –T.: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2009-y. 83-b.

  36. Ibodullayeva Z.J “ Masofaviy o’qitish texnologiyalari” fanidan electron bilimlar omborini yaratish. Mag.dis. Toshkent.2012. 14-bet.

  37. Jumayev E.E Boshlang`ich matematika nazariyasi va metodikasi T:. 2010. 178-b

  38. Kоlyagin Yu M. «Mаtеmаtikа o`qitish mеtоdikаsi, M., 1980 y, 57-bеt

  39. Курманила Ш Методика преподавания математики в начальных классах.Астана 2011. 92-с

  40. “Kasb-hunar ta’limi” jurnali 2007-yil. №1 18-bet.

  41. Клемешова Н.В. Мультимедиа как дидактическое средство высшей

  школы//Автореф. дисс. канд. пед. наук – Калининград, 1999.

  42. Lеvеnburg L.Sh vа bоshqаlаr" Bоshlаng’ich sinflаrdа mаtеmаtikа o’qitish mеtоdikаsi" Tоshkеnt “O’qituvchi” 1985 y. 15-21 bеtlаr.

  43. Mоrо M. I, Pishkаlо A.M "Mеtоdikа оbuchеniya mаtеmаtikе v 1-3 klаssах" Mоskvа 1978 y.6-14 bеtlаr.

  44. Методические рекомендации к учебнику для 4класса Смоленск 2014.12-c

  45. Mahmudov A.Z “ Kasb- hunar kollejlarida “Kompyuter grafikasi” fanini multimedia texnalogiyalari asosida o’qitish metodikasini ishlab chiqish ”. Toshkent. 2012. 25-30 bet.

  46. Multimedia tizimlarini o‘rganish va qo‘llash uchun uslubiy ko‘rsatma. Namangan 2006 y.

  47. Norov.A Fizikaviy jarayonlarni kompyuterli modellashtirishda multimedia vositalari integratsiyasidan foydalanish.// Nanotexnalogiya va qayta tiklanadigan energiya manbalari: muammolar va yechimlar. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to’plami.Qarshi.2012

  48. Olimov.M.O Avtomatlashtirilgan axborot kutubxona tizimlaridan foydalanishni o’rgatuvchi multimedia dasturi. BMI. Toshkent. 2010. 21- bet

  49. Прессман Л. П. Основы методики применения экранно-звуковых средств в школе.-M.: Просвещение, 1976.

  50. Parpiyev A.P Zamonaviy pedagogi texnologiyalarning ilmiy- nazariy asoslari T:. 2008. 183-184 bet.

  51. Qosimov F. Qosimova M. Murakkab masala topshiriqlar . Maqola. Boshlang`ich ta`lim jurnali. 2007.1-son. 26-27- bet.

  52. Qomusiy lug`at M,: 1979. 201-b.

  53. Ravshanov O Axborot texnologiyaari afzalliklari // Boshlang`ich ta’lim.─Toshkent, 2008. ─№ 6. ─ B 14-15 - bet.

  54. Rayxonov Sh Bоshlаng’ich sinflаrdа mаtеmаtikа o’qitish usuliyoti B:. 2004. 164- 253 bet.

  55. Rayxonov Sh, Qosimov F, Saidova M Boshlang`ich sinflarda harakatga doir masalalar. O’quv metodik qo’llanma. B:. 2015. 34-35 bet.

  56. Saitov.Y, Matematika va matematiklar haqida T: “O`qituvchi”, 1992.28-33-bet.

  57. Skatkin L.N "Mеtоdikа nаchаlnоgо оbuchеniya mаtеmаtikе" tаhriri оstidа. Mоskvа 1972 y . 11-27 bеtlаr.

  58. Стародубцев В.А. Компютерные и мултимедийные технологии в естественнонаучном образовании: Монография. – Томск: Делтаплан, 2002. – 224 с

  59. Sobirov Elmurod Uch o‘lchovli grafik vositalar asosida yaratiladigan elektron darsliklarga qo‘yiladigan pedagogik va psixologik talablar. Mag. Disser.Namangan. 2009.31-34 bet

  60. Taylaqov N.I. Respublikamiz uzluksiz ta'lim tizimida masofadan o‘qitishni joriy qilishning istiqbollari//Mejdunarodnaya nauchno–prakticheskaya konf. «Primeneniye Internet v uchebnom protsesse». Tez. dokl. Moskva – Tashkent. –2002. S.–42–43.

  61. Umarov L.M Axborot texnologiyalaridan foydalanib o’qitish o’qitish samaradorligini oshirish.disser. Q:. 2012.15-19- bet

  62. Xalillayev A,Xudoynazarov E Boshlang’ich sinflarda masala yechishga o’rgatish metodikasi U:.2010 6-bet

  63. Yoqubov L.M va boshqalar O’qitishning texnikaviy vositalari T.: O’qituvchi , 1985. 140 bet.

  64. Yo’ldoshev. O’, Yusupov M. Distervegning didaktik qoidalari.Ilmiy risola T:. 2009. 14- bet.

  65. Yo‘ldoshev J, Yo‘ldosheva F, Yo‘ldosheva, G. Interfaol ta'lim sifat kafolati. –T.: 2008-yil, 86-bet.

  66. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.

  67. O’zbekiston Milliy Esiklopediyasi T.: 2010. 349-b.

  68. O’zbekiston Milliy lug’at M,:1998. 105-b.

  69. Шахмаев Н. М. Технические средства обучения.-М.: Знание, 1975. 191c

  70. Шмаргун Н. И. Экранно- звуковые пособия в обучении физике.-M.: Просвещение,1985

  71. Чекина А.Л, Федотовой О.Н, Рагозиной Т.М Математика окружающий мир техналогия 3-класс Волгоград.2014. 70-c


  Internet saytlari

  1. www.de.uz – Masofaviy ta`limga bag`ishlangan veb sayti

  2. www. buxdu.uz – Buxoro davlat universitetining maxsus veb sayti.

  3. www.Multimedia.uz Multimedia umumta`lim dasturlarini rivojlantirish markazi

  4. www.eduportal.uz

  5. www.ziyonet.uz

  6. htpp:// inf.yspu.yar.ru/. Мультимедийные технологии.

  7. infoCOM.uz  1 Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. Asarlar 3-jild – T.: O’zbekiston 1996, 34-bet

  2 Xalq so’zi. 2002-yil 1-iyun №116(2944) 1-2-sahifa

  3 Karimov I.A. “Barkamol avlod - O’zbekiston taraqqiyotining poydevori” T.:O’zbekiston 1988 yil. 9-bet.


  Download 0.51 Mb.
  1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
  Download 0.51 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Buxoro davlat universiteti

  Download 0.51 Mb.