Fermionlar va bozonlar uchun to`lqin funksiyalar. Pauli prinsipi
Download 0.94 Mb.
bet10/15
Sana14.06.2021
Hajmi0.94 Mb.
#15023
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
2.1. Fermionlar va bozonlar uchun to`lqin funksiyalar. Pauli prinsipi.

O`zaro tasirlashmaydigan N ta aynan zarrachalardan iborat sistemani qaraymiz. Statsionar holatlar uchun Shredinger tenglamasi quyidagi ko`rinishga ega bo`ladi.Bunday tenglamaning yechimi

Bu yerda,... lar zarrachalar bo`lishi uchun bo`lgan holatlarning kvant sonlari. Har bir  alohida zarrachaning holatini ifodalovchi kvan sonlarining

to`plami  funksiyalar 1ta zarracha uchun Shiredinger tenglamasiningyechimi hisoblanadi.

Ammo ()- funksiya simmetriya talablarini qanoatlantirmaydi.

Umumiy holda u simmetrik va antisimmetrik funksiyalar sirasiga kirmaydi.

(2.1.1)-tenglama chiziqli bo`lgani uchun, (2.1.2)-ko`rinshdagi yechimlar superpozitsiyasi uning yechimi bo`la oladi.Talab etilayotgan simmetriyaga ega bo`lgan to`lqin funksiyani olish uchun to`lqin funksiyasiyalarning mos superpozitsiyasini olish kerak.

Oddiylik uchun faqat ikkita o`zaro ta’sirlashmaydigan zarrachalardan iborat

sistemani qaraylik.

Bu yerdagi 1 va2 indekslar zarrachalarning 2 turli holatini bildiradi.va 

To`lqin funksiyalar sistemaning bitta energiyasini ifodalaydi. Bu funksiyalardan ikkita simmetriyalashgan kombinatsiyalarni tuzish mumkin. Bu kombinatsiyalar sistemaning bir energiya qiymatini ifodalaydi:=

=

Birinchi to`lqin funksiya zarrachalarni almashtirishga nisbatan simmetrik, ikkinchisi esa anti simmetrikdir. va  doimiyliklar normalash shartidan topiladi. Agar () va ( ) ni normalasak,

 va  ni  d d=1 shartdan foydalanib normalasak, ikkala xolda

 va = bo`ladi.Shuning uchun normalashgan va simmetriyalashgan funksiyalarni

= (2.1.3)

= (2.1.4)Ko`rinishda yozish mumkin. Ixtiyoriy sondagi ta’sirlashmaydigan zarrachalar uchun (3) va (4) – tenglamalarni birlashtiramiz. Simmetrik funksiyalar bilan ifodalanadigan sistemalar uchun:

 (2.1.5)

Bu yerda yig’indiga yig’ish N! ga teng bo`lgan almashtirishlarga asosan olib boriladi. Antisimmetrik funksiyalarga esa zarrachalar uchun (2.1.6)

 va  normalashgan simmetriyalangan to`lqin funksiyalar mos ravishda N ta o`zaro ta’sirlashmaydigan bozon va fermionlarning holatini ifodalaydi.

Endi agar aynan zarrachalardan tashkil topgan zarrachalar o`rtasida o`zaro ta’sir mavjud bo`lsa sistemaning to`lqin funksiyasi qanday o`zgarishini ko`ramiz.

Faqatki u vaqtga bog’liq bo`lsin.Aniq to`lqin funksiya superpozitsiyalaridan biri sifatida yozilishi mumkin. va koeffitsientlar i-simmetrik va k-antisimmetrik holatlarga mos keluvchi vaqtga bog’liq ehtimollik amplitudalarini bildiradi.

O`zaro ta’sir sistemada o`tishlarni vujudga keltiradi.

Ehtimollik o`zaro ta’sirlashuvchi zarrachalar sistemasini tavsiflovchi to`lqin funksiya ma’lum simmetriyaga ega bo`lgan o`zaro ta’sirlashmaydigan zarrachalarning to`lqin funksiyalari orqali ifodalanar ekan.

(2.1.5) - va (2.1.6)- to`lqin funksiyalar bir qator muhim natijalarni olishga imkon beradi.

Avvalo fermi zarrachalardan iborat sistemani qaraymiz. Faraz qilaylikki sistemadagi ikkita zarracha bir kvant holatda turgan bo`lsin.

Avvalo fermi-zarralardan iborat sistemani qaraymiz. Faqatki sistemadagi ikkita zarracha bir kvant holatda turibdi, ya’ni . Bu ikkita zarracha uchun barcha kvant sonlar bir xil bo`lib, ular faqat spini bilan farqlanadi.

U holda (2.1.6) –dagi ikkita koeffitsient bir xil bo`lib to`lqin funksiya nolga aylanadi. Shu bilan birga quyidagi aniqlanish kiritilgan.

Aynan zarrachalar sistemasida bir kvant holatda ikki yoki undan ortiq zarrachalarni uchratish mumkin emas.

Bu Pauli prinsipi bo`lib , bu prinsip kvant mexanikasi shakllanishiga qadar Pauli tomonidan tajribalarga asoslanib topilgan edi.Ko`p hollarda Pauli prinsipini kvaziklassik yaqinlashish atamalaridan foydalanib ta’riflash ma’qulroq.

Hajmi  bo`lgan fazo sohasining har bir yacheykasida berilgan spin orientatsiyasiga ega birdan ortiq zarracha bo`lishi mumkin emas.

Statistik fizikadan ma’lumki, Pauli prinsipi spini yarim butunga karrali bo`lgan aynan zarrachalardan tashkil topgan sistemalarning statistikasini belgilaydi.

Pauli prinsipi yordamida ko`p elektronli atomlar va murakkab yadrolarning qonuniyatlarini o`rganish imkoni mavjud.

Quyidagi masalani qaraymiz. Sistema N ta aynan zarrachalar bo`lmish bozonlardan tashkil topgan bo`lsin, bozonlarning har biri berilgan vaqt momentida to`lqin funksiyasi  bo`lgan kvant holatda bo`lib, u quyidagicha normalashgan.Bu holda sistemaning o`rtacha energiyasini aniqlaymiz. Bunday zarrachalar sistemasi gamiltonianini quyidagi ko`rinishda ifodalaymiz: (2.1.7)

Bu yerda

 - i- bozonning energiya operatori.

- i – va j – bozonlarning o`zaro ta’sir energiyasi operatori.Birga normalashgan bozonlar sistemasining to`lqin funksiyasi bu vaqtda quyidagi ko`rinishga ega:

Bu holda sistemaning o`rtacha energiyasi

Bozonlar aynanligidan foydalanib va N>>1 ekanligini e’tiborga olsak: (2.1.8)

Agar zarrachalar o`zaro ta’sirlashmasa, u holda  va energiyaning o`rtacha qiymati (2.1.9)Download 0.94 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Download 0.94 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaFermionlar va bozonlar uchun to`lqin funksiyalar. Pauli prinsipi

Download 0.94 Mb.