• O’quv mashg’ulotining shakli Amaliy Amaliy dars rejasi
 • O’quv mashg’uloti maqsadi
 • Pedagogik faoliyat O’quv faoliyati natijalari O’qituvchi
 • Ta’lim shakllari Jamoada, kichik guruhlarda yoki juftliklarda ish. Ta’lim sharoitlari
 • Baholash metodlari va mezonlari
 • Baholash mezonlari.
 • Baholash mezonlari Ball
 • FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI
 • Gazlamaning o’ng va teskari tomonini aniqlash mavzusida o`qitish texnologiyasi
  Download 468.23 Kb.
  bet7/7
  Sana24.03.2017
  Hajmi468.23 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


  Gazlamaning o’ng va teskari tomonini aniqlash mavzusida o`qitish texnologiyasi


  O’quv vaqti - 2 soat

  O’quvchilar soni: 10-25 kishi

  O’quv mashg’ulotining shakli

  Amaliy

  Amaliy dars rejasi:

  1. Gazlama va gazlamaning o’rilishi haqida tushuncha.
  2. Gazlamaning o’ng va teskari tomonlarining farqi.
  3.
  . Gazlamaning o’ng va teskari tomonlarini aniqlash yo’llari.

  O’quv mashg’uloti maqsadi: Mavzu bo’yicha o’quvchilar o’rganishi kerak bo’lgan bilimlarni shakllantirish, o’quvchilarda izlanuvchanlik va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish.
  Pedagogik faoliyat

  O’quv faoliyati natijalari

  O’qituvchi:

  - Gazlama haqida umumiy tushunchalarni berib o`tadi;

  - gazlama o’rilishining turlarini tavsiflab berish;

  - kichik guruhlarga i ajratish

  - 4 pog’onali metod va krossvordlar orqali talabani qiziqtirish;

  - o’quvchilarga krossvordning yechimi yo’llari, usullari izlash va topish imkoniyatlarini yaratish;

  - o’quvchilarda izlanuvchanlik va ijodiy fikrlashni shakllantirish.


  O’quvchi:

  - mavzuning mohiyati bo’yicha tushuncha berish;

  - Asosiy o’rilishlar va ularning farqini aytib bera olish;

  - Gazlamaning o’ng va teskari tomonlarining farqini o’rganish;  Ta’lim metodlari

  4pog’onali metod, motivatsiya, krossvord, kichik guruhlarda ishlash

  Ta’lim vositalari

  Ma’ruza matni, slaydlar, tarqatma materiallar, vizual materiallar, kompyuter, ekran, proektor, virtual ko’rgazmalar va hokazo.

  Ta’lim shakllari

  Jamoada, kichik guruhlarda yoki juftliklarda ish.

  Ta’lim sharoitlari

  Zamonaviy didaktik vositalar va axborot texnologiyalaridan foydalanish sharoitiga ega bo’lgan auditoriya.

  Baholash metodlari va mezonlari

  Og’zaki savol-javob; krossvord,savol, topshiriqlar bo’yicha baholash mezonlari.


  Gazlamaninig o’ng va teskari tomonini aniqlash.

  Reja:

  1. Gazlama va gazlamaning o’rilishi haqida tushuncha.
  2. Gazlamaning o’ng va teskari tomonlarining farqi.
  3.
  Gazlamaning o’ng va teskari tomonlarini aniqlash yo’llari

  Tikuvchilik gazlamalarining tuzilishi tanda va arqoq iplarining o’zaro o’rilishi va bog’lanishi bilan belgilanadi. Tikuvchilik gazlamalarining tashqi ko’rinishi, xossalari va ishlatilishi uning tuzilishiga bog’liq bo’ladi.

  Gazlamaning tuzilishini ifodalovchi ko’rsatkichlardan biri zichligi bo’lsa, ikkinchisi ularning o’rilishidir. Gazlamalarning zichligi uning uzunlik birligiga, odatda 100 mm ga to’g’ri keladigan iplar soni bilan belgilanadi. Bu ko’rsatkich haqiqiy zichlik deb ataladi va tanda bo’yicha Zt hamda arqoq bo’yicha-Za deb belgilanadi. Gazlamalarning tanda va arqoq bo’yicha zichligi bir-biridab farq qilsa, bunday matolar zichligi notekis gazlama deb, bir biriga teng bo’lsa, zichligi bir tekis gazlama deb ataladi. Odatad matolarda tanda bo’yicha zichlik arqoq bo’yicha zichlikka qaraganda kattaroq bo’ladi. Lekin ba’zi matolarda (satin, poplin kabi) aksincha bo’lishi ham mumkin.

  Haqiqiy zichlik gazlamani hosil qiluvchi iplarning yo’g’onligiga bog’liq. Gazlamalarni zichlik bo’yicha taqqoslash uchun maksimal va nisbiy zichlik tushunchalari kiritilgan. Gazlamalarning maksimal zichligi shunday shartli zichlikki, unda barcha iplarning diametri bir xil va ular bir-biriga bir tekis tegib turadi deb qabul qilingan.

  Nisbiy zichlikni ifodalovchi raqam gazlamalarning iplar bilan to’lganlik darajasi haqida tasavvurga ega bo’lishga va matoning zichligini taqqoslab ko’rishga imkon beradi. Nisbiy zichlik yuqori bo’lgan gazlamalarni tikish og’irroq, chunki igna iplarni uzib yuborishi mumkin. Bunday gazlamalarni dazmollash ham qiyin, chunki zichligi oshib ketsa,gazlama og’irlashadi, qattiqlashadi. Biroq matolarning uzilish va ishqalanishga chidamliligi oshadi, havo o’tkazuvchanligi kamayadi. Nisbiy zichligi kichik bo’lgan matolar yengil bo’ladi, havo va bug’ni yaxshi o’tkazadi. Ulardan tikilgan buyumlarning choklari puxta bo’lmaydi, bunday matolar har tomonga osongina cho’ziladi hamda bichish va tikish paytida qiyshayib ketedi.

  Matolarning o’rilishi deb, tanda va arqoq iplarining ma’lum tartibda o’zaro bog’lanishiga aytiladi. Tanda va arqoq iplarining o’rilishini ko’rsatuvchi shaklga o;rilish naqshi deyiladi.

  O’rilish jarayonida hosil bo’luvchi naqshning takrorlanishi rapport (R) deb ataladi. Tanda ipi matoning sirtiga chiqib arqoq ipining ustini qoplashi tanda qoplanishi deb ataladi. Arqoq ipi matoning sirtiga chiqib tanda ipining ustini qoplashi arqoq qoplanishi deb ataladi.

  Matolar o’rilishi katak qog’ozga chiziladi. Bunda har qaysi ko’ndalang qator arqoq iplari deb, har qaysi bo’ylama qaotor tanda iplari deb qabul qilingan. Har bir katak tanda va arqoq iplarining kesishuvidan iborat. Bu joyda tanda qoplanishi bo’lsa, o’rilish naqshni chizish paytida katak bo’yab qo’yiladi. Agar arqoq qoplanishi bo’lsa katak oqligicha qoldiriladi.

  Matolar o’rilishi bo’yicha quyidagicha sinflanadi:


  1. Oddiy yoki bosh o’rilishlar

  2. Mayda gulli o’rilishlar

  3. Murakkab o’rilishlar

  4. Yirik gulli jakkard o’rilishlar

  Oddiy yoki bosh o’rilishlar. Oddiy o’rilishlar sinfiga polotno, sarja va satin(atlas) o’rilishlari kiradi.

  Barcha oddiy o’rilishlarga xos umumiy xususiyatlar shundaki, tanda bo’yicha rapport arqoq bo’yicha rapportga teng bo’ladi, bitta rapport ichida har bir tanda ipi faqat bir martagina o’rilishadi.

  Polotno o’rilishi- to’quvchilik matolari ichida eng oddiy va ko’p tarqalgan bo’lib, tanda va arqoq bo’yicha rapporti ikki ipga teng. Rapportda tanda va arqoq iplari navbatma-navbat matoning o’ng tomoniga chiqadi.

  Masalan, toq tanda iplari toq arqoq iplari ustidan qoplab o’tsa, juft tanda iplari juft arqoq iplari ustidan qoplab o’tadi. Polotno o’rilishda tanda iplari arqoq iplari bilan juda yaxshi bog’lanadi, natijada matolar mustahkam, o’ng va teskarisi bir xil, tekis va sutrang bo’ladi.

  Agar polotno o’rilishda tanda iplari arqoqga qaraganda ingichka bo’lsa, matoda ko’ndalang yo’llar hosil bo’ladi(poplin,tafta va bosgq matolar). Bunday o’rilishlar soxta reps deb ataladi.

  Polotno o’rilishi ip matolar (chit, batist, polotno va boshqalar), zig’ir tolali matolar (bortovka, polotno, parusinava boshqalar), ipak matolar (krepdeshin, krepshifon,polotno va boshqalar), jun matolar (bazi koylaklik va kostyumlik marolar) to’qishda ishlatiladi.

  Sarja o’rilishli matolarning o’ziga xos tomoni shundaki, ularning o’ng tomonida dioganal bo’ylab ketgan yo’llar bo’ladi. Bu dioganal yo’llari matolarning o’ngida, odatda, chapdan o’ng tomonga, pastdan yuqoriga ba’zan esa o’ngdan chaoga qarab ketadi (chap sarja). O’ng sarja o’rilishi ko’proq ishlatiladi. Sarja rapportidagi iplar soniga hamda tanda va arqoq iplarining zichligiga qarab sarja o’rilishidagi yo’llarning qiyalik qiyalik birchagi har xil bo’lishi mumkin. Agar tanda va arqoq iplarining zichligi va yo’g’onligi bir xil bo’lsa, sarja yo’llarining qiyalik burchagi 45oni tashkil qiladi.

  Sarja o’rilishining tuzilishi quyidagilarga bog’liq:


  1. Rapportdagi iplarning soni uchtadan kam bo’lmaydi: Rmin=3

  2. Har bir tanda yoki arqoq qoplanish har mahal bitta ipga siljiydi: Z=1.

  Ana shu siljish tufayli gazlama yuzasida dioganal paydo bo’ladi. Sarja o’rilishlari kasr bilan belgilanadi.uning suratida rapportning har qaysi qatordagi tanda qoplanishlarining soni, maxrajda arqoq qoplanishlarning soni ko’rsatiladi. O’rilishning rapportidagi iplar miqdori shu sonlarning yig’indisiga teng. Agar matoning o’ngida arqoq iplari ko’p bo’lsa, bu o’rilish tandali sarja o’rilishi, agar matoning o’ngida arqoq iplari ko’p bo’lsa, bu o’rilish arqoqli sarja o’rilishi deb ataladi. Tandali sarjalar 2/1, 3/1, 4/1 va arqoqli, yarim ipak matolar tandali sarja o’rilishda to’qiladi. Tandasi paxta ip, arqog’ini jun ip tashkil qilgan yarim jun matolar arqoqli sarja o’rilishda to’qiladi.

  Sarjali o’rilish bilan to’qilgan ip matolardan- jinsi, bumazeva, sarja, kashimer; jun matolardan- triko, kashimer va yana bir qator ko’ylaklik va kostyumlik matolarni; paxta tolalaridan- astarbop sarja, ko’ylaklik matolarni eslab o’tsa bo’ladi. Sarja o’rilishli matolar yumshoq, mayin, lekin polotno o’rilishli matolarga qaraganda mustahkamligi pastroq va dioganal yo’nalishida cho’ziluvchan bo’ladi.

  Satin va atlas o’rilishdagi matolarning o’na tomoni silliq bo’ladi va tovlanib turadi, chunki bu o’rilishlarda tanda(atlas) yoki(satin) iplari cho’ziq qoplanishlar hosil qiladi. Satinning o’ngini arqoq qoplanishlar, atlasning o’ngini tanda qoplanishlar hosil qiladi.

  Satin (atlas) o’rilishlari kasr bilan belgilanadi. Suratda o’rilish rapportining miqdori, maxrajda-siljish soni ko’rsatiladi. Demak, satinlar 5/2, 5/3, 8/3, 10/7 va hokazo deb belgilanadi.

  Satin o’rilishi keng tarqalgan satin nomli paxta matosini ishlab chiqarishda qo’llaniladi. Atlas o’rilishi lastik, tik-lastik paxta matolari, satin-dubl, xonatlas va boshqa ipak matolar, ko’pgina astarlik ipak va yarim ipak matolarni ishlab chiqarishda ishlatiladi.

  Mayda gulli o’rilishlar. Mayda gulli o’rilishlar sinfi ikki guruhga bo’linadi:


  1. Oddiy o’rilishlarni o’zgartirish va murakkablashtirish yo’li bilan hosil qilingan hosila o’rilishlar guruhi;

  2. Oddiy o’rilishlarni aralashtirish yo’li bilan hosil qilingan aralash o’rilishlar guruhi.

  Hosila o’rilishlar. Polotno o’rilishlardan olingan hosila o’rilish jumlasiga reps va rogoikalar kiradi.

  Reps o’rilishi tanda yoki arqoq qoplanishlarni uzaytirish yo’li bilan hosil qilinadi. Bu o’rilishlarda har qaysi tanda yoki arqoq ipi ikki,uch va undan ko’p arqoq yoki tanda ipi tagidan o’tishi mumkin. Natijada, tandali yoki arqoqli reps o’rilishi yuzaga keladi.agar iplar turkumidan ikkinchisiga nisbatan yo’g’on bo’lsa, reps o’rilishda mato sirti silliq chiqadi.

  Reps o’rilishda reps degan ip va ipak matolari, flanel ip matosi va boshqalar ishlab chiqariladi.

  Rogoika o’rilishi ikki yoki uchtalikpolotno o’rilishi bo’lib, tanda va arqoq qoplanishlari birdaniga kuchaytirilganidan hosil bo’ladi. Rogoika o’rilishdagi matolar polotno o’rilishdagi matolar polotno o’rilishdagi matolarga nisbatan yumshoqroq va zichligi kattaroq bo’ladi. Paxta va zig’ir iplaridan rogoika o’rilishida rogoika nomli matolar, jun va ipak iplaridan ba’zi ko’ylaklik va kostyumlik matolar ishlab chiqariladi.

  Hosila sarja o’rilishlari kuchaytirilgan sarja, murakkab sarja, teskari sarja, siniq sarja va boshqalardan iborat. Kuchaytirilgan sarja oddiy sarjadagi yakka qoplanishlarni kuchaytirib olinadi.natijada,mato sirtidagi dioganal yo’llar enliroq va yaqqolroq bo’ladi.mato o’ngida qaysi ip turkumi ko’pligiga qarab, juchaytirilgan sarjalar tandali, arqoqli va teng tomonli bo’ladi.

  Kuchaytirilgan sarja o’rilishida shollandka, boston, sheviot, kashemir kabi jun va boshqa matolar to’qiladi.

  Murakkab sarja bir necha oddiy yoki kuchaytirilgan sarjalarni bitta rapportga joylashtirganda hosil bo’ladi. Bu o’rilishda to’qilgan matolar sirtida turli kemglikdagi dioganal yo’llar hosil bo’ladi. Bu o’rilish ko’ylaklik matolar to’qishda qo’llaniladi.

  Oddiy, kuhaytirilgan va myrakkab sarjalar asosida siniq sarjalar asosida siniq sarja hosil bo’ladi.bu yarda dioganal yo’llarining yo’nalishi o’zgaradi. Bu o’rilishdagi matolarning siniq chiziqsimon shaklda ko’rinib turadi.

  Siniq sarjaga o’xshash yana bitta o’rilish bor. U teskari sarja deyiladi. Teskari sarjaning siniq sarjadan farqi shundaki, dioganal sinish joyida uning yo’li bo’ylama bo’yicha suriladi. Natijada arqoq qoplanishlari bo’ladi va aksincha.

  Hosila satin o’rilish kuchaytirilgan satin deb ataladi. U oddiy satinda yagona bo’lgan qoplanishlarni kuchaytirib tuziladi. Rapport va siljish miqdori o’zgarmaydi. Bu o’rilishda ip matolardan moleskin,zamsha, velviton, movut, ipak matolardan yuqori sifatli astarbop satin-dubl degan matolar to’qiladi.

  Aralash o’rilishlar jumlasiga jilvali, bo’rtmali, bo’ylamasiga yoki eni bo’yicha yo’l-yo’lli o’rilishlar kiradi.

  Jilvali o’rilishning o’ziga xos tomoni shundaki, mato o’ngida cho’ziq qoplanishlarbetartib tarqalgan bo’lib, ular matoda mayda donli sirt hosil qiladi. Jilvali o’rilishlarni rapporti teng bo’lgan o’rilishni ustma-ust qo’yish yoki rapportlari teng bo’lmagan bir necha o’rilishlarni qo’shish yo’li bilan hosil qiladi. Bu o;rilishlar xilma –xil paxta, zig’ir, jun va ipak tolali ko’ylaklik matolarni to’qishda qo’llaniladi.

  Murakkab o’rilishlar. O’z tuzilishiga ko’ra ikkitadan ortiq ip turkumini talab qiluvchi o’rilishlar myrakkab o’rilishlar sinfiga kiradi. Ular tukli, ikki tomonli, ikki qavatli, qopsimon va peki o’rilish turlariga bo’linadi.

  Tukli o’rilishda to’qilgan matolarning o’ngida qirama yoki halqali tik tuklar bo’ladi. Ular yaxlit yoki kengligi har xil yo’llar tarzida naqshdor bo’ladi. Tukli o’rilishlarni hosil qilish uchun uchta ip turkumi ishlatiladi: bittasi- tuk hosil qilish uchun; ikkitasi matoning asosini hosil qilish uchun. Tuk hosil qiluvchi ip turkumiga ko’ra tukli o’rilishlar ikki turga bo’linadi. Tukni hosil qilish uchun tanda iplari ishlatilsa, tanda tukli o’rilish, arqoq iplari ishlatilsa- arqoq tukli o’rilish deb ataladi.

  Tanda tukli o’rilish ipak matolari- baxmal, duxoba to’qishda ishlatiladi.

  Baxmal, ola baxmal, duxoba - mayin, silliq, patli gazlama. Patlari tabiiy yoki sunʼiy ipakdan, zamini ip yoki kanopdan toʻqiladi. B. toʻqishda ikkita oʻrish ipi ishlatiladi: biri zamin, ikkinchisi esa pat hosil qiladi.
  Arqoq tukli o’rilish ip matolari- varim baxmal, velvet,ip duxoba ishlab chiqarishda qo’llaniladi. Tukli o’rilishning yana bitta turi- halqali tukli o’rilish. Bu o’rilishda tuklar halqalar tarzida bo’ladi. Sochiqlar, choyshablar, xalatlar uchun matolar, ba’zi bezak matolar shunday o’rilishda to’qiladi.

  Ikki tomonli o’rilishlar uchta ip turkmi- ikkita tanda va bitta arqoq, yoki bitta tanda va ikkita arqoq iplaridan hosil bo’ladi. Bu o’rilishlar asosan, paltolik drap matolarni to’qishda ishlatiladi. To’qishda qo’llanilgan qo’shimcha iplar turkumi draplarning qalinligi zichligi va issiqni saqlash xossalarini yaxshilaydi. Undan tashqari , qo’shimcha ip turkumi sifati pastroq bolgan iplarni ishlatish imkoniyati borligi tufayli matolarning narxi ham arzonroq bo’ladi.

  Ba’zi draplarni to’qish uchun ikki qatlamli o’rilishlar qo’llaniladi. Ularni hosil qilishda to’rt yoki beshta ip turkumi ishatiladi. Bunday o’rilishda to’qilgan matolar ikki alohida matodan iborat bo’lib, bu matolar o’zaro to’rt ip turkumidan biri bilan yoki qo’shimcha beshinchi turkum bilan birlashtiriladi. Ikki qatlamli o’rilishda to’qilgan matolarning o’ngi va teskarisi sifatli va tola tarkibi har xil iplardan bo’lishi, o’ngi sidirg’a, teskarisi esa katak-katak yoki yo’l-yo’l guldor bo’lishi yoki ikala tomoni sidirg’a, lekin turli rangda bo’lishi mumkin.

  Yirik gulli o’rilishlar. Yirik gulli o’rilishdagi matolar to’quv dastgohlardagi jakkard mashinalar yordamida ishlab chiqariladi. Bunday o’rilishlarning rapporti bir necha yuz ming ipdan iborat bo’lishi mumkin. Ya;ni har bir iplar guruhi ma’lum tartibda boshqa iplar bilan o’rilishadi. Bunday o’rilishdagi naqshlarning shakli, o’simliklarning rasmi, gul dastgohlari, geometrik naqshlar turlicha bo’ladi. Turli matolar, gilamlar, gobelinlar, dasturxon va boshqa buyumlar yirik gulli o’rilishda to’qiladi. Yirik gulli o’rilishlar oddiy va murakkab xillarga bo’linadi. Oddiylari ikki, murakkablari esa uch va undan ko’p ip turkumlaridan iborat bo’ladi.


  Baholash mezonlari. Har qanday baholash natijalari o’zaro taqqoslanishi, ya’ni o’lchanishi lozim bo’ladi. Ularni taqqoslash baholashdan oldin yoki keyin ishlab chiqilgan mezonlar asosida amalga oshirilishi mumkin.
  Mezon (arab. - tarozi) - 1) zodiak yulduzlar turkumi (Libra). Ung yorugʻ yulduzi 2,6 vizual yulduz kattaligida Ilon, Ilon eltuvchi, Aqrab, Sunbula yulduz turkumlari orasida joylashgan. Oʻzbekistonda qish oxiri, bahor va yoz boshlarida koʻrinadi;
  Baholash mezonlari o’quv maqsadlariga qay darajada erishilganlikni anglatuvchi ko’rsatkichdir. Bu ko’rsatkichlar sonlar («besh», «to’rt», «uch» va hokazo) so’zlar («a’lo», «yaxshi», «qoniqarli» va hokazo) yordamida tavsiflanishi mumkin. Boshqacha qilib aytadigan bo’lsak, baholash mezonlari ta’lim oluvchining qaysi o’zlashtirish darajasini namoyish qilishiga qarab mos qo’yiladigan baho ko’rsatkichining tavsifidan iborat.

  Baholash mezonlari  Ball


  Baho


  O`quvchilarning bilim darajasi

  86-100%

  A`lo

  Gazlama haqida tushunchaga ega bo`lish;

  Gazlamaning o’rilishlarini farqlay olish;

  Mato turlarini farqlay bilishi;

  Gazlamining o’ng va teskari tomoni farqlay olishi;

  71-85%

  Yaxshi

  Gazlama haqida tushunchaga ega bo`lish;

  Gazlamaning o’rilishlarini farqlay olish;

  Mato turlarini farqlay bilishi;


  56-70%

  Qoniqarli

  Gazlama haqida tushunchaga ega bo`lish;

  Gazlamaning o’rilishlarini farqlay olish;

  0-55%

  Qoniqarsiz

  O’rilishlar haqida umuman bilimga ega emas;  Gazlamaning tomanlarini farqlay bilmaslik.  FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

  1. Karimоv I.A. Asosiy vazifamiz – Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirishdir. T.: O’zbekiston, 2010. -80b.

  2. Karimоv I.A. Jahоn mоliyaviy iqtisоdiy inqirоzi, O’zbekistоn sharоitida uni bartaraf etishning yo’llari va chоralari. T.:O’zbekistоn, 2005 y.-56 b.

  3. P.T. Bukaev «Spravоchnik xlоpkоtkachestva». M., Legkaya industriya, 1987.-575 s.

  4. V.V. Shirоkоv «Spravоchnik pо xlоpkоpryadeniyu». M., Legkaya i pishivaya prоmishlennоst, 1969.-461 s.

  5. N.N.Milоvidоv. Prоektirоvanie xlоpkоpryadilnix fabrik. M., Legkaya i pishivaya prоmishlennоst. 1981.-302 s.

  6. B.A. Azimоv “Paxta yigirish fabrikalarini lоyixalash”. T.: O’zbekiston, 1995. -228b.

  7. Marasulоv Sh.R. «Paxta va kimyoviy tоlalarni yigirish» 1 qism. T.: O’qituvchi, 1979.-250 b.

  8. Marasulоv Sh.R. «Paxta va kimyoviy tоlalarni yigirish» 2 qism. T.: O’qituvchi, 1985.-334 b.

  9. Maltseva Ye.P. Tikuvchilik materialshunоsligi. T.: 1986.-232 b.

  10. A.V.Tereshnev. Оsnоvi prоektirоvanie xlоpkоpryadilnix fabrik. M.:Legkaya industriya, 1970.-392 s.

  11. Giyosova D.R. To’qimachilik kоrxоnalarini lоyixalash fanidan (1-qism) ma`ruza matni.- Buxоrо.: Texno-tasvir, 2012.-54 b.

  12. Xamraeva S.A To’qimachilik kоrxоnalarini lоyixalash fanidan (2-qism) ma`ruza matni.- Buxоrо.: Texno-tasvir, 2012.-34 b.

  13. Xamraeva S.A. To’qimachilik kоrxоnalarini lоyixalash fanidan (2-qism) kurs loyihasini bajarish uchun uslubiy ko’rsatma.- Buxоrо.:Texno-tasvir, 2012.-34b.

  14. Giyosova D.R. To’qimachilik kоrxоnalarini lоyixalash fanidan (1-qism) kurs loyihasini bajarish uchun uslubiy ko’rsatma.- Buxоrо.:Texno-tasvir, 2012.-55b.

  15. Xamraeva S.A. «To’qvchilik texnоlоgiyasi» T.:Fan, 2005.-335 b.

  16. Nikоlaev S.D., Xasanоv B.K., Sоdikоva N.R. Iplarni to’qishga tayyorlash jarayonlari nazariyasi va texnоlоgiyasi. T:O’zbekistоn, 2005.-197 b.

  17. Xamraeva S.A., Xоdjiev M.T. To’qimachilik gazlamalarining umumiy texnоlоgiyasi. T.: Ilm ziyo, 2006.-229 b.

  18. Olimboyev E.Sh. va bosh. “Gazlamalarni tuzilishi va tahlili”. T.:2003.-165b.

  19. Tekstil naya prоmo’shlennоst jurnallari

  20. Texnоlоgiya lyogkоy prоmishlennоsti jurnallari

  21. Internet saytlari:

  • www.paxta.com.

  • www.nuu.uz.

  • www.textileclub. Ru

  • www.rieter.com

  • www.truetzchler.com


  Download 468.23 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
  Download 468.23 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Gazlamaning o’ng va teskari tomonini aniqlash mavzusida o`qitish texnologiyasi

  Download 468.23 Kb.