• Vari­ant
 • Variant
 • Buxoro oziq-ovqat va yengil sanoat texnologiyasi instituti
  Download 425.92 Kb.
  bet6/7
  Sana10.04.2017
  Hajmi425.92 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
   1. 7 soat ichida savash mashinasida ishlab chiqarilgan xolstlar sonini aniqlang, bunda: yassilovchi val diametri 230 mm, yassilovchi val tezligi 10.4 ayl/min, xolst yo`g’onligi 400 kteks, og’irligi 16 kg. Shuningdek, xolstning umumiy og’irligini aniqlang.

   2. Savash mashinasi ish unumdorligini aniqlang, bunda, xolst yo`g’onligi 385 kteks, FVK= 0.96, yassilovchi val tezligi 10.5 ayl/min.

   3. Xolst ishlaguncha ketgan vaqt topilsin.

  Vari­ant


  Gx, kg

  Tx, kteks

  n ya.v.,

  ayl/min


  d ya.v., mm

  t , min

  An, kg/s

  1

  14,4

  400

  10

  230  2

  15,6

  380

  10,46

  230  3

  16,8

  385

  10,5

  230  4

  18

  370

  9,8

  230  5

  17

  375

  10,38

  230  6

  17,5

  400

  10,1

  230  7

  16

  450

  10

  230  8

  20

  385

  10,2

  230  9

  20,5

  380

  10,6

  230  10

  21

  385

  10,7

  230  Gx – xolst og’irligi;

  Tx – xolst yo`g’onligi, kteks;  n ya.v. - yassilovchi val aylanish tezanishi, ayl/min;

  d ya.v – yassilovchi val diametri, mm;

  t – xolst ishlanguncha ketgan vakt, min;

  An – mashinaning nazariy ish umumdorligi, kg/soat.   1. Xolstning notekislik foizini aniqlang

  Variantlar

  M

  n

  M1

  n1

  H

  1

  394,8

  30

  390,7

  15
  2

  396,8

  20

  392,6

  10
  3

  380

  30

  378

  15
  4

  376

  20

  368

  10
  5

  368

  30

  360

  15
  6

  400

  20

  396

  10
  7

  397

  30

  395

  15
  8

  388

  20

  385

  10
  9

  393

  30

  391

  15
  10

  403

  20

  400

  10  N – ichki notekislik, %;

  M – namunalarning o`rtacha og’irligi, g;

  n – o`rtacha og’irlikdan past bo`lgan og’irlikdagi namunalar soni;

  n1 – o`rtacha og’irlikdan past bo`lgan namunalarning o`rtacha og’irligi, g.
  3-AMALIY ISh.

  MAVZU: ARRALI VA IGNALI QOPLAMALAR BILAN PAXTANI TARASH. CHO`ZISH SHESTERNYASI TISHLAR SONI, CHO`ZISH, MASHINA ISH UNUMDORLIGINI ANIQLASH

  Cho`zish shesternyasi tishlar soni va cho`zishni hisoblash

  Tarash mashinalarida cho`zish mashinaga kiruvchi va chiquvchi mahsulotlar yo`g’onliklari bog’liqliklari bo`yicha aniqlanadi:  (15)

  Namuna 9. Tarash mashinasiga kiradigan xolst yo`g’onligi 396 kteks, chiqadigan pilta 3.3 kteks. Xolst og’irligida 4 % tarandi chiqadi. Tarash maashinasida bo`ladigan xolstning umumiy cho`zilishini aniqlang.

  Echilishi: Mahsulotning umumiy cho`zilishi:

  bunda d =1.

  Chiqindilar chiqindi kamerasiga tushgandan so`ng mahsulot engil bo`ladi:

  bunda, Ey- chiqindilardan tozalagandan so`ng cho`zish;  y- chiqindilar miqdori.

  Cho`zish:

  Uzatmalar sxemasi bo`yicha cho`zishni hisoblash uchun quyidagi formula qo`llaniladi:

  (16)

  Namuna 10. ChM-450-7 rusumli tarash mashinasi cho`zuvchi shesternya tishlar sonini aniqlang (sxema-1).


  Sxema-1. ChM-450-7 rusumli tarash mashinasi
  Echilishi: Uzatmalar sxemasi bo`yicha cho`zish:

  Demak, =23 tish  MASALALAR:

   1. Agar mashinaga kiradigan xolst yo`g’onligi 400 kteks, chiqadigan pilta 3.333 kteks bo`lganda, tarash mashinasidagi umumiy cho`zishni aniqlang.

   2. Uzatmalar sxemasi (1-rasm) bo`yicha tarash mashinasidagi umumiy cho`zishni aniqlang, agar cho`zuvchi shesternya:

  a) 17 tish; b) 19 tish; v) 23 tish; g) 27 tish; d) 33 tish.

   1. Agar xolst yo`g’onligi 396 kteks, chiqindilar miqdori 4 %, cho`zuvchi shesternya 23 tishga ega bo`lganda tarash mashinasidan chiqadigan pilta yo`g’onligini toping? (1-sxema)

   2. Agar tarash mashinasidan chiqadigan pilta yo`g’onligi 3.33 kteks, chiqindilar miqdori 4 %, cho`zuvchi shesternya 23 tishga ega bo`lganda xolst yo`g’onligini aniqlang. (1-sxema)


  Ish unumdorlikni aniqlash

  Tarash mashinasi nazariy ish unumdorligi quyidagi formula bo`yicha aniqlaniladi:  (17)

  bunda, D va n – pilta taxlovchi valiklarning diametri va 1 min.dagi

  aylanishlar soni;

  Tn- chiqadigan pilta yo`g’onligi, teks.

  Unumdorlik normasi: . (18)

  Binobarin, ko`p holda tarash mashinasi unumdorligi ajratuvchi baraban tezligi bo`yicha topiladi:  (19)
  bunda, da.b.,pa.b.- ajratuvchi barabanning 1 min.dagi aylanishlar soni va

  diametri;  e- pilta taxlovchi valik va ajratuvchi baraban orasidagi xususiy cho`zish.
  MASALALAR:

   1. Tarash mashinasi nazariy ish unumdorligini aniqlang, agar ajratuvchi baraban tezligi 13 ayl/min, diametri 670 mm, pilta yo`g’onligi 4 kteks, pilta taxlovchi moslama bilan ajratuvchi baraban orasidagi xususiy cho`zish 1.282 ga teng.

   2. Pilta taxlovchi moslama valining tezligi 302.6 ayl/min bo`lganda, 1 smenada va 1 soatda tarash mashinasi nazariy ish unumdorligini aniqlang, valik diametri 55 mm, pilta yo`g’onligi 4 kteks.

   3. Agar pilta taxlagich valigi 302.6 ayl/min, valik diametri mm, chiqadigan pilta yo`g’onligi 4 kteks bo`lsa, 7 kg sig’imdagi tozning to`lish davomiyligini aniqlang.

   4. O`rash valigi tezligi 0.464 ayl/min, diametri 152 mm, xolst yo`g’onligi 400 kteks bo`lganda 16 kg og’irlikdagi xolstni ishlash davomiyligini aniqlang.


  4 – AMALIY ISHI.

  MAVZU: PILTA MASHINASIDA PILTALARNI TO`G’RILASH VA TOLALARNI PARALLELLASH. UZATMALAR HARAKATI SXEMASI BO`YICHA TEZLIK, CHO`ZISH, MASHINANING ISH UNUMDORLIGI VA TOS TO`LGUNCHA VAQTNI ANIQLASH
  Uzatmalar harakati sxemasi bo`yicha tezliklar hisobi.

  Pilta mashinalarda tezlik qoidalar bo`yicha hisoblaniladi. Birinchi navbatda old silindrning aylanishlar soni aniqlaniladi, chunki bu kattalik pilta mashinasi tezliklar rejimini tavsiflaydi.


  Namuna 11. L2-50-220 rusumli pilta mashinasi ishchi qismlari ay1lanishlar sonini aniqlang, agar elektrodvigatelning 1 min.dagi aylanishlar soni 1430, shkiv diametri D1 =135 mm (sxema-2). Almashtiruvchi shesternya qo`yidagi tishlar soniga ega: z1 = 53; z2 = 52; z3 = 50; z4 =24. tasmaning ishqalanish koefficienti .

  Echilishi: Pilta mashinasi ta`minlovchi stolcha vali aylanish tezlanishi:

  Shu ishchi qism tezligi:

  Ta`minlovchi silindr aylanish tezlanishi:

  Tezlik:


  2-sxema. L2-50-220 pilta mashinasi


  MASALALAR:

   1. Pilta mashinasi ta`minlovchi silindri chiziqli tezligini aniqlang, agar elektrodvigatelning aylanish tezlanishi p=1430 ayl/min, elektrodvigatel validagi shkiv diametri Del =140 mm, bosh val shkiv diametri D=180mm, tasmaning ishqalanish koefficienti .

   2. L2-50-220 pilta mashinasi cho`zish asbobi chiqarish silindri chiziqli tezligini aniqlang, agar p= 1430 ayl/min, Del =140 mm, D =180 mm, .

  Cho`zishni aniqlash

  L2-50-220 pilta mashinasida 3x3 cho`zish asbobi o`rnatilgan bo`lib, u 2 cho`zish maydoniga ega.

  Maydon - ochiq, meʼmoriy jihatdan tartibga keltirilgan, atrofi bino, inshootlar yoki daraxtlar bilan toʻsilgan keng satq. Toʻrtburchakli, temperaturapetsiyasimon. doirasimon, tuxumsimon (oval) va boshqa shakllarda yopiq yoki ochiq holda boʻladi.
  O`rta va keyingi silindrlar orasidagi birinchi maydondagi xususiy cho`zish 1.17-2.023 gacha o`zgarishi mumkin. Ikkinchi maydondagi xususiy cho`zish old va o`rtancha silindrlar orasida bo`lib, 2.71-7.26 oralig’ida o`zgarishi mumkin.

  Cho`zish:

  (20)

  umumiy cho`zish:  (21)

  Namuna 12. Birinchi maydondagi orqa 4 va o`rtancha 5 silindrlar orasidagi xususiy cho`zishni aniqlang.

  Echilishi:  bunda, 89.04 –cho`zish domiyligi, z2 = 52 tish.
  MASALALAR:

   1. Pilta mashinasida umumiy cho`zishni aniqlang, agar ta`minlovchi pilta yo`g’onligi 4.0 kteks, chiqishdagi pilta yo`g’onligi 3.57 kteks, qo`shimchalar soni k = 6.

   2. L2-50-220 pilta mashinasi cho`zish asbobidagi umumiy cho`zishni aniqlang, agar z1 =55; z2 =48 (sxemaga qarang).


  Pilta mashinasi nazariy ish unumdorligi, birta tos to`lguncha ketgan vaqtni aniqlash.

  Pilta mashinasi ish unumdorligi quyidagi formula bo`yicha aniqlanadi:  (22)

  bunda, d- old silindr diametri,m;

  n-old silindr aylanish tezlanishi, ayl/min;

  Tn- chiqishdagi pilta yo`g’onligi, kteks;

  e- old silindr va pilta taxlagich yuqorigi tarelka orasidagi cho`zish;

  FVK- foydali vaqt koefficienti.  Namuna 13. Pilta d=50mm, n=1610 ayl/min, Tn=4 kteks, e=1.11, FVK=0.9 bo`lsa, pilta mashinasi nazariy ish unumdorligini aniqlang.

  Echilishi:


  Tos to`lguncha ketgan vaqtni aniqlash

  Tos to`lguncha ketgan vaqt quyidagicha topiladi:  (23)

  bunda,G-tosdagi pilta og’irligi, kg;

  Tn- pilta yo`g’onligi, teks;

  V-pilta taxlash tezligi, m/min.


  Namuna 14. Agar Tn=4000 teks, tosdagi pilta og’irligi G = 16 kg, pilta taxlash tezligi V = 280m/min bo`lsa, pilta to`lguncha ketgan vaqtni toping.

  Echilishi:


  MASALALAR:

   1. L2-50-220 pilta mashinasida nazariy ish unumdoligini aniqlang, agar piltaning tezligi V = 400 m/min, chiqaradigan pilta yo`g’onligi 3.57 kteks ga teng.

   2. L2-50-220 pilta mashinasi birta tosning pilta to`lguncha ketgan vaqtini aniqlang, agar tosdagi pilta og’irligi 16 kg, chiqishdagi pilta yo`g’onligi 4.0 kteks, chiqaruvchi silindr aylanish tezlanishi 2500 ayl/min, pilta taxlagi yuqorigi tarelkasi va chiquvchi silindr orasidagi cho`zish 1.05 ga teng.

   3. Pilta mashinasida pilta qo`shishlar soni, ish unumdorlikni aniqlash.
  Variant

  Tkir, teks

  Tchik, teks

  E, marta

  1

  3,7

  3,33

  7,2

  2

  4,0

  3,57

  6

  3

  4,55

  2,78

  8,0

  4

  5,0

  3,1

  8

  5

  5

  2,86

  6

  6

  3,8

  3,1

  7

  7

  4,0

  3,4

  6

  8

  4,8

  4,5

  6

  9

  3,6

  3,2

  7

  10

  5,3

  5

  6


  Download 425.92 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
  Download 425.92 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Buxoro oziq-ovqat va yengil sanoat texnologiyasi instituti

  Download 425.92 Kb.